Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна
Прилога

ТЕКСТ ШИРОКОЇ РУСЬКОЇ ПРАВДИПодаючи текст Широкої Правди, в основу я поклав всупереч традиції не текст Синодального списку 1282 р. (ч. 8), чи Троїцького XIV-ого ст. (ч. 3), а текст Пушкінського списку (ч. 72). Таку зміну я роблю тому, що текст Синодального списку має цілком відмінний порядок статтей який не повторюється ані в одному спискові Широкої Правди; по-друге, що текст його, як і Троїцького списка (не мова!) є в богатьох місцях дуже попсований і далеко пізніший аніж текст списка Пушкінського. Текст останнього є далеко поправніший і найстарший зі всіх відомих мені списків: себто його текст і порядком статтей і їх формулованням є найближчий до ориґіналу тексту Широкої Правди. Не претендую на абсолютну точність. Такої точності вже не може бути тому що я брав текст не безпосередно із рукопису, якого, очевидна річ, я не міг у Празі чи у Вінніпезі використати, а із текстів уже друкованих, за точність яких я не можу відповідати. Не дивлячись на це, основна лінія змін і розвитку тексту була мені ясна, і ті можливі дрібні порухи не можуть вплинути на вияснення історії тексту і клясифікації списків по редакціях, що я перевів у своїй студії цієї поважної староукраїнської пам’ятки.

Л.Б.


ПРАВДА РУСКАЯ


1. Оже оубьєть мужа то местити брату брата любо отчю любо сыну любо брату чада любо братню сынови оже ли не будеть хто єго местя то положи за голову 80 гривенъ ачи будеть ли мужь княжь или тіоуна княжа ачи будеть горожанинъ 1 либо 1 гринь 1 любо купечь любо тиоунъ боярескъ любо мечникъ изгои либо словЂнинъ то 40 гривенъ положи зань

2. По Яросла†же пакы совокупишася сыно†єго Изяславъ Святославъ Всеволодъ и мужи ихь Коснячко Перенигъ Никифоръ и ωтложиша оубьєньє за голову кунами ся выкупять а ино все якоже Ярославъ судилъ тако и сынови єго оуставиша

3. О оубоиствЂ. Аще оубьєть княжа мужа в розбои а боєвника 2 не ищють то вервьную платити въ которои верви голова лежить то 80 гривень пакы ли одинъ  3 40 гривенъ

4. Которая ли вервь начнеть платити дЂкую вЂру колико лЂтъ за то платять вину за нюже без головника имъ платити

5. Будет ли головникъ ихъ въ верви того зане к нимъ прикладывають того дЂля помогати имъ головнику ли в дикую вину но сплатити имъ во опчи 40 гривенъ головницьство а то самому головнику а в сороци гривенъ заплатити ему из дружини свою часть

6. Оже будеть оубилъ или въ свадЂ или в пиру явленъ то тако ему платити повервіины иже ся прикладываєть вирою

7. Ωже станет/ь/ за розбоі. Будет ли сталъ на разбои безъ всякоя свады за разбоиника людьє не платять но выдадять всего c жоною и з дЂтми на потокъ и на разграбленьє

8. Аже кто не вложи в дикую вину и виру тому людьє не помогають но самъ платить

9. А се покони вирнии были по  4 Яросла†вирнику взяти 7 вЂдеръ солоду на недЂлю оже овенъ любо полоть любо д†ногати а в среду куна оже сыръ а в пятницю тоже а куровъ по двоє єму на день a хлЂбовъ 7 на недЂлю а пшона 7 оубороковъ а гороху 7 оубороковъ а соли 7 голваженъ то то вЂрнику co отрокомъ а кони 4 конемъ на воротъ всути овесъ вЂрнику 8 гривенъ а 10 кунъ прикладная а метелнику 12 вЂкши а ссадная гривна

10. Ω вирах. Иже будеть вира вь 80 гривенъ то вЂрнику 16 гривнъ и 10 кунъ и 12 вЂкши а переди сьсадная а за голову  5 гривны

11. Ω отроцЂ. А се о княжЂ отроци или о конюсЂ или о поварЂ то 40 гривенъ

12. И за тиоунъ огнищнии и за конюшии 80 гривнъ

13. А в сельскомъ куни  6 княжЂ или в ратаинемъ то 12 гривнЂ

14. А за рядовича 5 гривнь такоже и за боярескъ

15. Ω ремественицЂ. А се о ремественичи за ремественика и за ремественичи то 12 гривнЂ

[16. А за смердии холопъ 5 гривенъ а за робоу 6 гривенъ

17. А за кормилца 12 гривне]  7 и за кормилицю хотя будеть холопъ буди роба

18. О поклепЂ. Аще буть оу кого клєпная вЂра тоже будеть послуховъ 7 то то идуть виру пакы ли варягъ или инъ кто то два

19. А в костехъ и по мертвецЂ не плати верви оже имени не вЂдають ни знають єго

20. Ω сверженьи. Аже сверже виру то гривна сметная кунъ отроку а къто клепалъ а тому дати другая гривна а ωт вири помоцного 9 кунъ

21. Искавше ли послуха и не налЂзуть а истець начисть головою клепати то имъ правду желЂзо

22. Такоже и во всихь тяжахъ в тадбЂ и в поклепЂ оже не будеть исть-

ца тогда дати єму желЂзо из неволи до полугривны золота оже ли мене то на воду али въ двою гривну аще ли мене то ити єму по свои куны

23. Аще кто оударить мецемь. Аще кто оударить мецомъ вынезъ єго или рукоятъю то 12 гривнЂ продажи за обиду

24. Оже ли вынезъ меть [а не оударить то гривна кунъ

25. Оже кто кого оударить]  8 батогомъ или цяшею любо рогомъ любо тылеснию то 12 гривни

26. Не терпя противу тому оударить мечемъ то вины єму в томъ нитъ

27. Ачи ли оутнеть руку а отпадеть рука или оусхнеть или нога или око или носъ оутнеть то полувЂрьє 20 гривенъ а то за вЂкъ 10 гривенъ

28. Аже оутнеть мечемъ  9 кыи любо то 3 гривны продажи а самому гривна

29. Аще придеть кровавъ мужь. Аще придеть кровавъ мужь на дворъ или синь то видока єму не искати но платити продажа 3 гривны аще ли не будеть на немъ знаменья то привести єму видокъ слово противу слову кто ли будеть почалъ то тому платити 60 кунъ аще ли кровавъ придеть или будеть самъ почалъ а вылизу 10 послуси то то єму платежь оже и билъ

30. Оже ли оударить мечемъ а не потнеть на смерть то 3 гривны продажа а самомоу гривна за рану оже личе  11 потнеть или на смерть а вира

31. Яже попхнеть мужь мужа любо к собЂ любо ωт себе а любо по лицю оударить а видока два выидуть али жердью оударить то 3 гривны продажи оже ли будеть варягъ или колбягъ то полная видока вывести и идеть на роту

32. Ω челяди. А челядинъ кроєтся  12 а заклюти  13 и на торгу а за три дни не выведуть єго а познають єго на третин день то свои челядинъ поимуть а оному платити 3 гривны продажи

33. Ω конЂ. Аще кто всядеть на чюжь конь не прошавъ то 3 гривны

34. А се кто погубить конь или портъ или оружьє a заповЂсть на торгу а последи познають вь своємь городЂ своє єму личемь взяти а за обиду взяти 3 гривны

35. Оже кто познаєть своє что будеть погубили или оукрали оу него что или конь или портъ или скотина то не рчи се моє но иди на сводъ гдЂ єсть взялъ сведет ли ся хто будеть виноватъ на того тадба снидеть тогда своє возмет и что будеть c нимъ погыбло тожь єму начнеть платити ачи будеть коневои тать а выдати и князю на потокъ паки ли будеть кльтныи тать 3 гривни платити єму

36. Ω сводЂ. Аще будеть в одиномь городЂ истьчю до конца того свода. Будеть сводъ по землямъ то ити єму до третьєго свода а что

будеть личе то тому третьєму платити за личе кунами а с личемъ ити до конча а истьчю ждати прока a гдЂ снидеть на конЂчнаго то тому все платити и продажа

37. Ω тадбЂ. Пакы ли что будеть купилъ татебно на торгу конь или портъ или скотину то вывести свободна мужа два или мытника аже начнеть незнати оу кого купивъ то ити по немь тимь видокомъ на роту а истьцю своє личемъ взяти а что c нимъ погибло а того єму желЂти а оному желЂти своихь кунъ зане не знаєть оу кого купивъ познаєт ли на долзЂ оу кого купивъ то свои єму куны и сему платить что оу него будеть погибло а князю продажа

38. Ω челядинЂ. Оже кто познаєть челядь свою оукраденую а поиметь и то оному вести по кунамъ до третьєго свода пояти же челядинъ въ челядина мЂсто а оному дати личе да ть идеть до конечного свода а то єсть не скоть ни лзЂ рЂчи не видЂвъ оу кого купилъ єсмь но по языку ити до конча a гдЂ будеть конечнеи тать опять вороти челядина а свою поиметь и проторъ тому же платити а князю продажи 12 гривни в челядини или оукрадше или оуведше

39. Ω сводЂ. А изъ своєго города в чюжю землю свода нЂтъ но такоже вывести єму послухы любо мытника перед кимъ купивше то истьчю личе взяти а прока єму желЂти что c нимъ погыбло а оному своихь кунъ желЂти

40. Ω тадбЂ. Иже кого оубьють оу клЂти или оу которои тадбЂ то оубьють во пса мЂсто оже ли додержить свЂта то вести на княжь дворъ оже ли оубити и а оуже будеть людьє видили связана то платити в немь 12 гривни

41. Оже краде скотъ вь хлЂвЂ или клЂть то оже будеть одинъ то платити єму 3 гривны и 30 кунъ будеть ли ихь много то всимъ по 3 гривны и по 30 кунъ платити

42. Ω тадбЂ. Иже ли крадеть скотъ на полЂ или овчи или козы или свиньи 60 кунъ [будеть ли ихъ много то всЂмъ по 60 кунъ]  14

43. Оже крадеть гумно или жито вь ямЂ то колико ихъ будеть было а всимъ по 3 гривны и по 30 кунъ

44. А оу него же погыбло оже будеть личе личемь поиметь а за лЂто возметь по полугривны

45. Или пакы лица не будеть а будеть былъ княжь конь то платити за него 3 гривны а за иныхъ по 2 гривны а се оурочи скоту иже за кобылу 60 кунъ а за волъ гривна за корову 40 кунъ а за третьякъ 30 кунъ за лонщину полъгривны за теля 5 кунъ 15 за боранъ ногата за жеребець оже 16 будеть 16 всЂдано 16 нань 16 то гривна кунъ а за жеребя 6 ногатъ за коровьє молоко 6 ногатъ то ти оуроци смердамъ оже платять княжо продаж

46. Ω холопЂ. Иже будеть холопи татьє или княжи или боярьскии любо черньци ихъ же князь продажею не казнить зане суть не свободны то двоицю платити истьцю за обиду

47. Ω кунах. Иже кто взищеть кунъ на друзи а онъ ся начнеть запирати тоже нань послуховъ выведуть то ти поидуть на роту а онъ возметь свои куны занеже не даль єму за много лЂтъ то платити єму за обиду 3 гривны

48. Аже купЂць кто в куплю дасть куны или в гостьбу то купцю предъ послухи кунъ не имати послухы єму не надоби но ити єму самому ротЂ оже ся начнеть запирати

49. Ω поклажаі. Иже кто поклажаи кладеть оу кого любо то ту послуха нЂтуть оу кого тои лежить товаръ оже начнеть того клепати болшимъ тому ити ротЂ оу кого лежало како толко єси положилъ оу мене занеже єси бологодЂялъ єму хоронилъ

50. Ω разЂ. 17 Аже кто дасть куны в рЂзы 18 или жито в присопъ то послухы єму ставити како ся будеть рядиль тако єму имать

51. О мЂсяньнем. A мЂсяцныи рЂзы оже за мало то имати єму а заидут ли ся куны до того же года то дадять єму кунъ треть a мЂсячныи рЂзЂ поринути

52. Послуховъ не будеть а будеть кунъ 3 гривнЂ то ити єму про свои куны ротЂ будет ли боле кунь то речи єму тако промиловалса єси оже єси не поставилъ послуховъ

53. Оуставъ Володимира князя. Се оуставилъ Володимиръ Всеволодичь по СвятополчЂ созвавъ дружину свою на БерестовЂмь Ратибора києвьского тысячкого 19 Станислава переяславьского тысячкого Монислава Иванка Чюдиница Олгова мужа оуставили до третьяго рЂза оже ємлеть вь треть куны аже кто возметь два рЂза тому взяти исто паки ли возметь 3 рЂзЂі то иста єму не взяти аже кто ємлеть по 10 кунь (от льта того не ωтметати

54. О купцЂ. Аще которои купець шедъ гдЂ любо c чюжими кунами истопится любо рать возметь любо огнь то не насилити єму ни продати єго но како любо начнеть мочи платити ωт лЂта такоже платить понеже пагуба ωт Бога єсть а не виноватъ єсть ожели пропьєтся  20 а въ безумьи чюжь товаръ испроторить то како любо тЂмъ чьи куны ждут ли єму своя имъ воля продати лі своя имъ воля

55. Ω долзЂ. Аже кто многимъ долженъ будеть а пришодъ гостъ из ыного города и 21 за 21 чюжеземець а не вЂдая запустить товаръ за нь а опять начнеть не дати гостю кунъ а первии долъжници начнуть єму не дати запинаюче куны то вести на торгъ продати же и дати первоє гостины куны а домашнимъ что ся останеть кунь тЂмь ся подЂлять паки будуть княжи куны то княжи куны первоє взяти а прокъ в дЂлъ аще кто много рЂза ималъ тому не имати

56. Аже закупъ бижить ωт господы то обель идет ли искать кунъ а явлено ходити или ко князю или к судьями бЂжить обиды дЂля своєго господина про то не роботить єго нъ дати єму правду

57. Ω закупЂ. Ажь оу господина родныи  22 закупъ а погубить воискои  23 конь то не платити єму єже даль єму господинъ плугъ и борону ωт

него же копу ємлеть то то погубивше єму платити аще ли господинъ єго ωтшлеть на ино 24 орудьє а погинеть без него того єму не платити

58. Аще изъ забоя вьшедуть закупу того не платити но оже погуби на полЂ и въ дворъ не вьвезеть и не затворить [гдЂ єму господинъ велить] 25 или орудья своя дЂя а то погубить то єму платити

59. Аже господинъ приобидить закупа а въведеть копу єго или отарицю то то єму все воротити а за обиду платити єму 60 кунъ

60. Пакы ли прииметь на немъ кунъ то опять воротити єму куны что будеть приялъ а за обиду платити єму 3 гривны продажи

61. Продасть ли закупа господинъ обель то наимиту свобода всЂхъ кунахъ а господину платити за обиду 12 гривенъ продажи

62. Аже господинъ закупа бьєть про дЂло то без вины єсть бьєть ли без ума пьянъ a вины не будеть то якоже вь свободнемъ продажа тако и в закупЂ

63. Аже холопъ обьлнии выведеть конь ции любо платити зань 2 гривны

64. Ω законЂ. 26 Аще закупъ выведе что то господину в томъ не платити но оже гдЂ налЂзуть то переди заплатить господинъ єго конь или что будеть взялъ а ему холопъ обелныи пакы ли господинъ не хотЂти начнеть платити за него а продасть и ωтдасть же преди или за конь или за волъ или за товаръ что буде цюжего взялъ а прокь єму взяти собЂ

65. Ω холопЂ. Иже холопъ оударить свободна мужа a вбЂжить в хоромы а господинъ єго не выдасть то платити за нь господину 12 гривенъ и за тЂмь аци гдЂ налЂзеть оудареныи своєго истьця кто оударилъ то Ярославъ былъ оуставилъ оубити но синови по отци оуставиша на куны любо бити розвязавше любо взяти гривна за соромъ

66. Ω послушьствЂ. На послушьство холопа не кладывають 27 сложити на боярьска тиоуна на дворьскаго а на иныхь не складывати а в малЂ тяжЂ по нужи сложити на закупа

67. А кто порветь бороду a выиметь знаменьє a вылизуть послуси то 12 гривни продажи а без людии в поклепЂ то нЂть продажЂ

68. Ω зубЂ. Иже выбють зубы a кровь видять во рти оу него а людьє вылЂзуть то 12 гривенъ продажЂ а за зубъ гривна

69. Аже кто оукрадеть бобръ то 12 гривенъ

70. Аже будеть росЂчена земля или знаменьє им же ловлено или сЂть то по верви искати въ собЂ татя любо платити продажю

71. Ω борти. Аще знаменуєть борть то 12 гривенъ

72. Аще межю перетнеть бортную или ролеиную розореть или дворную тыномъ перегородить межю то 12 гривенъ продажи

73. Аже дубъ потнеть знаменьныи или межныи то 12 гривенъ продажи

74. А се наклади 12 гривенъ отроку 2 гривны и 20 кунъ а самому Ђхати сь отрокомъ на двою коню судити же на роть овесъ а мясо дати овенъ любо полоть инЂмь кормомь что имать черво возметь писцю 10 кунъ перекладного 10 кунь за мЂхъ 2 ногати

75. Ω борти. Аще борть потнеть то 3 гривны продажи за дерево полгривны

76. Аще пчелы нелажены 10 кунъ будет ли олЂкъ 5 кунъ аще пчелы выдреть 3 гривны продажи

77. Не будеть ли тать то по следу женуть аже будеть слЂдъ к селу ли к вару 28 а не ωтсоцять ωт себе слЂду ни идуть на слЂдъ или ωтбьються то тЂмъ платити тадбу и продажю слЂдъ гнати c чюжими людми и c послухы аже погубять слЂдъ на гостиницЂ на велицЂ жела не будеть или на пущи гдЂ не будеть ни села ни людии то не платити тадбы ни продажи

78. Ω смердЂ. Аже смердъ мучить смерда безъ княжа слова то 3 гривны продажи а за муку гривна аже огнищанина мучити то 12 гривенъ продажи а за муку гривна

79. Аже лодью оукрадуть 60 кунъ продажи а лодью личомъ воротити не будеть лица то за морьскую лодью 3 гривны а за боиную 2 гривни за челонъ 8 ногать а за стругъ гривна

80. Ω перевЂсЂхъ. Аще кто посЂчеть верею перевЂсную 3 гривны продажи а господину гривна за верею

81. Аще кто оукрадеть чии песъ или ястребъ или соколъ 3 гривны продажи а господину гривна за голубъ 9 кунъ за куря 9 кунъ за оутовъ 30 кунъ за гусь 30 кунъ за лебедь 30 кунъ 29

82. А в сЂнЂ и въ дровехъ 9 кунъ а господину колько будеть возъ крадено имати єку по 2 ногати за возъ

83. О гумнЂ. Аще зажьжеть гумно то на потъ 30 и на грабежь домъ єго переже пагубу исплативше а въ процЂ князю поточити и такоже кто и дворъ зажьжеть

84. Кто пакощами конь зарЂжеть или скотину за то 12 гривенъ а за пагубу господину оурокъ платити

85. A ты тяжи вси судять c послухы свободными будет ли послухъ холопъ то холопу на правду не вылазити но оже хощеть истець или именитии а ркя тако по сего рЂци ємлю тя но язъ ємлю тя а не холопь ємлеть и на желЂзо аже обинить и то ємлеть и на немь своє не обинити ли єго а платити єму гривна за муку зане холопьи рЂчи ялъі

86. Ω желЂ/зном/. A желЂзного платити 40 кунъ а мечнику 5 кунъ а полъ гривны дЂчному то ти желЂзныи оурокъ кто се в чемъ ємлеть

87. [А єже ємлеть] 31 на желЂзо по свободныхъ людии рЂци любо ли запона в немь будеть любо прохоженьс ночноє или кимь любо образомъ аже не ожьжется то про мукы не платити єму но одино желЂзноє кто будеть ялъ

88. Ω женЂ. Аще кто оубьєть жену то тЂмь же судомъ судити якоже мужа ажь буде виновата 32 то полъ виры 20 гривень

89. А в холопЂ и в робЂ нЂтуть виры но оже буде без вины оубьєны то за холопъ оурокъ платити или за робу а князю 12 гривенъ продажи

90. Ω смердахъ. Аще смердь оумреть безажю то князю задница аще будуть доцери оу него дома то даяти часть на нЂ аже будуть замужемъ то не даяти имъ части

91. Ω безадници. Аще в боярьстЂ и дружини то за князя задниця не идеть но оже не будеть синовъ ино доцери возмуть

92. Аже кто оумирая раздилить домъ свои дЂтемъ на томъ стояти паки без ряду оумреть то всимъ дЂтемъ и самои  33 часть дати души

93. Аже жена сядеть по мужи то дати на ню часть аже что мужь възложить то мужю єсть госпожа а задниця єи не надоби мужня

94. [Будуть ли дЂти то что первоє жены то то възьмуть дЂти матери своєи любо си на жену будеть възложилъ]  34 обаче матерь свою възмуть

95. Аже будеть сестра в дому то тои задниця не имать но ωтдадять ю замужь по силЂ братня

96. Оуроци городнии. А се оуроци городнику закладаючи городню куна взяти а кончавши ногата а за коръмъ и за вологу и за мясо и за рыбы 7 кунъ на недЂлю 7 хлЂбовъ 7 оубороковъ пшона 7 луконь овса на 4 кони имати же єму доколЂ срубять а солоду одиною дадять 10 луконъ

97. А мостнии оулици. Помостивше мостъ взяти ωт дЂливь ωт 10 локотъ по ногати ажи почини моста ветхого колко городень починить то взяти єму по куни ωт городнЂ а мостнику Ђхати самоу другу c отрокомъ на двою коню а овса 4 лукна на недЂлю a Ђсти чьто мога

98. A бЂзадницЂ. Аже будуть робьи дЂти оу мужа то задницЂ не имати имь но свобода имь c матерю ЖЖ

99. Аже будуть в дому дЂти малы а не почнуть сами собои печаловати а мати ихъ поиде замужь то кто имь ближе будеть тому дати на руцЂ и c добыткомъ и з домомъ донелЂ же возмогоуть а товаръ дати предь людми а что срЂзить товаром тЂмь пригостить тому собЂ а истыи товарь воротить им а прикупъ собЂ зане кормиль и печаловалси аже ωт челяди плодъ или ωт скота то то все поимати лицемъ что ли будеть ростерялъ то то єму все платити дЂтемъ тЂмь а 35 чюжеи  35 ωтчимь приємьлеть c задницею дЂти то такоже єсть имъ рядъ

100. А дворъ без дЂла отнь всякому меншому сынови

101. Ω женЂ. Аже жена вречется по мужи сЂдити а ростеряєть добытокъ и поидеть замужь и то платити єи все дЂтемъ

102. Не хотЂти ли начнуть дЂти еи ни на дворЂ а она начнеть всяко хотЂти сидЂти то творити еи всяка воля a дЂтемъ не дати волЂ но что єи далъ мужь c тЂмь же єи сЂдити или свою часть вземше сЂдити же

103. А матерня часть дЂтемъ не надобЂ кому мати дасть тому взяти даст ли всимъ да вси роздЂлять безъ языка ли оумреть то оу кого будеть на дворЂ была и кто ю кормиль то тому взяти

104. Аже будуть двою мужю дЂти а одинои матери то онЂмь своєго отца задница a онЂмь своєго

105. Будет ли потерялъ своєго иночима что онЂхъ отча а оумреть то возворотить брату на неже людьє вылЂзуть что будеть єго отець истерялъ иноцимля а что єму своєго отца то дерьжить

106. А матерь которои будеть єи сынь добръ первого ли мужа другого ли тому же дасть своє ачи си вси сынови будуть лиси и доцери можеть дати кто ю кормить

108. Ω задницЂ. Аже братя ростяжутци передо княземъ о задницЂ то которыи дитиискыи идеть ихъ дЂлить то тому взяти гривна кунъ

107. Оуроци судний. А се оуроци судний [оть виры 9 кунъ а метьнику 9 вЂкошь а бортнос земли 30 кунъ а метнику 12 вЂкши а ωт ролЂинои земли такожде а освободивше челядинъ 9 кунъ а митнику 9 вЂкощь а ωтъ иныхъ ωт всЂхъ тяжь кому помогуть по 4 куны а метнику 6 вЂкошь

109. Оуроци ротний. А се оуроци ротний]  36 ωт головы 30 кунъ а ωт бъдрънои 37 землЂ 30 кунъ безъ треи кун такоже ωт ролеинои землЂ а от свободны 9 кунъ

110. Ω холопьствЂ. А холопъство обелноє троє оже кто купи хотя до полугривны а послухъ поставить а ногату дасть предъ самым холопомъ и послухъ поставить а не без него а второє холопъство поиметь робу без ряду и поимет ли ся c рядомъ то како ся будеть рядилъ на том же стоить [а се третьєє холопьство тиунъство без ряду c рядом ли то какося будеть срядилъ на том же стоить] 38

111. A въда цЂну не холопъ ни по хлЂбЂ роботять ни придатцЂ но оже не ходить года то вороцати ємлеть ωтходит ли то не виноватъ єсть

112. Аже холопъ бижить a заповЂсть и господинъ аже слышавъ кто или зная и вЂдая оже [холопа] 39 дасть єму хлЂба или оукажеть ємоу путь то платити єму за холопъ 5 гривенъ кун а за робу 6 гривенъ кун

113. Аже кто переиметь чюжь холопъ и дасть вЂсть господину єго то имати ему переємъ гривну не оублюде ли то платити єму 4 гривны кунъ за холопь а пятая переємная єму а будеть роба 5 а шестая переємная єму ωтходить

114. Аже кто самъ своєго холопа досоцится въ чьємъ любо городЂ а будеть посадникъ не вЂдалъ єго повЂдавше єму поняти иже оу него отрокъ и щедъше оувязати и и дати єму вязебную гривну  40 [собЂ єму пагуба]  41 а не платить в то никто же тЂм же и переима нЂтуть

115. Аже кто невЂдая чюжь холопъ оусрящеть или повЂсти дЂєть любо держить оу себе а идеть ωт него то ити єму ротЂ яко не вЂдалъ єсмь оже єсть холопъ а платьже в томь нЂтуть

116. Аже гдЂ холопъ куны вылжеть а онъ буде не вЂдая далъ [то господину выкупати а не лишатися вЂдаа ли будеть далъ]  42 а куны єму лиху быти

117. Аже кто пустить холопа в торгъ а одоржаєть то воскупати господину а лишитися єro нЂлзи

118. Аже кто купить чюжь холопъ не вЂдая то первому господину холопъ пояти а оному куны имати ротЂ ходивше яко не вЂдая єсми купилъ вЂдая ли будеть купилъ то кунъ єму лиху быти

119. Аже холопъ бЂгая будеть добудеть товара то господину долгъ господину же и товаръ а не лишітися его

120. Аже хто бЂжа поиметь сусЂдне что или товаръ то господину платити оу кого что будеть кралъ

121. Аже холопъ крадеть кого любо то господину выкупати любо выдати c кимъ будеть кралъ a женЂ не надобЂ ни дЂтемь но ωже будеть c нимь кралЂ и хоронили и то всихь выдати пакы ли выкупаєть господинь аже будеть свободныи c нимь крали или хоронили то князю въ продаж

122. Ω копьи. Иже изломиль копьиє другу любо щитъ любо портъ да аще оу себе начнеть держати то прияті скота оу него иже что єсть изломилъ аще ли начнеть скотомъ примЂтати єму заплати предъ чадию или начнеть вЂдати колко будеть далъ на немьПРИМІТКИ


1. 3: русинъ или гридь. 8: роусинъ любо гридь. 73: горожанинъ.

2. 3, 8: головника. 73: оубоиника.

3. 3, 8, 73: людинъ.

4. 3, 8: при.

5. 3, 8, 73: додано 3.

6. 3: тивунЂ. 8, 73: тиоунЂ.

7. В Пушкінському списку бракує ст. 16 і початок 17-ої. Наведено тут із тексту сп. 8.

8. Фраза в дужках пропущена в списку 72 і доповнена із тексту списка 73.

9. 3: перстъ. 8: пьрьстъ.

10. 73: вылЂзоуть.

11. 73: лЂцебноє.

12. 73: съкрыєтся. 3: съкрыєгь. 8: съкрыється.

13. 73: закличю. 3, 8: закличють.

14. Взяте в дужки пропущене в списку 72 і внесене тут із тексту списка 73.

15. 3, 8 і ін.: додано а за свинью 5 коунъ а за порося ногата а за овьцю 5 коунъ

16. 3, 8 і ін.: ωже не въсЂдано на нь.

17. 3, 8: рЂзЂ. 73: рЂзи.

18. 3: додано или наставъ в медъ. 8: додано или наставъ на медъ. 73: додано или наставъ медъ.

19. 3, 8, 73: додано Прокопия тысячьского бЂлогородского.

20. 3, 8, 73: додано или пробьється.

21. 3, 8, 73: или.

22. 3, 8: ролЂиныи.

23. 79: своискы.

24. 3, 8, 73: своє.

25. Пропущено в списку 72; додаємо із тексту списка 73.

26. 3, 8: о закоупЂ.

27. 3, 8, 73: додано но ωже не боудеть свободнаго то по ноужи

28. 3, 8, 73: товароу.

29. 3, 8: додано а за жеравь 30 коунъ.

30. 3, 8, 73: потокъ.

31. Додано із списка 73.

32. 3, 8: виноватъ.

33. 3, 8, 73: на самого.

34. Цього уступу нема в тексті списка 72. Подаю його із тексту списка 73.

35. 3, 8, 73: аще же/и/.

36. Уступ в дужках пропущений в списку 72. Тут подаю текст із списка 73.

37. 3, 8, 73: бωртьнои.

38. Текст списка 72 пропустив цю статтю. Наводжу її за текстом списка 73.

39. Слова в дужках відсутні в списку 72 і внесені тут із списка 73.

40. 3, 8: додано а переима нЂтоуть аче оупоустить /и гоня/.

41. Пропущене в тексті списка 72. Вміщене із тексту списка 73.

42. Уступ в дужках пропущений в списку 72. Передаю текст із списка 73.Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.