Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

ОСНОВНІ РОЗБІЖНОСТІ МІЖ ПЕРШИМ І ДРУГИМ ВИДАННЯМИ «ОПИСУ УКРАЇНИ»Перше видання «Опису» (1651) значно менше за обсягом, основний текст у ньому займає лише 79 пронумерованих сторінок (у другому їх 112). Сама назва книги також коротша, зокрема, у ній відсутнє слово «Україна» («Опис земель Королівства Польського від кордонів Московії до границь Трансільванії»). Немає слова «Україна» і в першому заголовкові («Опис ріки Борисфен...») , хоча зміст обох текстів майже тотожній. Характерно теж, що у першому виданні на означення України вжито поняття «Ocranie» — «Окраїна», тоді як у другому вживаються нарівно терміни «Ukranie» і «Ocranie». При цьому перший з них стоїть лише на початку книги: у присвяті та на першій сторінці тексту, а далі — «Ocranie».

У першому виданні є лише три примітки на полях: с. 47, 56, 61 (відповідно с. 47 [49], 58, 61 — у другому виданні); на с. 75 подано власне помітку, а не примітку (с. 80 другого видання). У книзі 1660 р. кількість приміток значно більша: с. 4, 6, 7, 24, 63, 65, 72, 83. Частина з них послужила заголовками для розділів нашого перекладу.

Видання 1651 р. після звернення до читача містить авторські застереження щодо карти (текст наведений нижче), а також список друкарських помилок, вміщений в кінці книги. Друге видання'у порівнянні з першим доповнене одним малюнком (с. 36) і зверненням видавця до читачів.

Нижче подаються розбіжності між двома виданнями. Цифри перед паралельними фрагментами відмінних текстів означають пагінацію. Пропуск вказує на відсутність відповідного фрагменту в одному з видань. До переліку не включені дрібні розбіжності, власне уточнення, зроблені у другому виданні, як-от: заміна артикля присвійним займенником — voici la subtilité / ось хитрість (I, 48) на voici leur subtilité / ось їхня хитрість (II, 50); вписання пропущеного слова (подаємо його в квадратних дужках) — [Voici] comme les Tartars sont vetus (I, 35; II, 37); c'est [de peur] que s'ils estoient decouverts (I, 45; II, 47); вживання іншого слова або виразу на означення того ж поняття — «pour l'horreur qu'ils ont de ses animaux (II, 44) ; pour l'adversion qu'ils ont contr'eux» (I, 41), тобто «через відразу, яку вони відчувають до цих тварин», або ж іншої граматичної форми — «la forme de salutation» (I, 53), «la forme de saluer» (II, 55), тобто «форма вітання». Не оговорені незначні фонетичні зміни в словах, відсутність чи наявність круглих дужок в одному з видань. Зауважимо лише, що у першому виданні подана правильна фонетична форма слова «Рада» — «Rada» (щоправда, в тексті вжито «Ruda», але в списку помилок виправлено на «Rada»), тоді як у другому вжито «Ruds». Не виключено, що тут також допущено помилку при наборі.

Для порівняльного аналізу використаний примірник першого видання, що належить Музею книги Державної бібліотеки СРСР ім. В. І. Леніна (шифр: IV-фр/4º; інв. номер МК VIII — 2999; дефектний: відсутня карта).
Друге видання (1660)


Перше видання (1651)


[V] mais que j'ai dressées suivant les exactes mesures que j'ay prises

Я склав її сам на основі точних вимірів, здійснених мною


[V] mais par les exactes mesures que j'ay prises moi-mesme

але за точними вимірами, які я зробив сам


[V] des villes et des forteresses duquel j'ay dressé les allignements

міста й фортеці, плани яких я сам накреслив


[V"] dont mesme j'ay dressé les desseins et allignemens des villes et forteresses

y якому я зробив навіть плани і креслення міст і фортець
[VI] Advertissement

D'Autant qu'en tout cette Carte il n'y a que deux degrez de latitude, ie n'ay point fait de difficulté de la dresser sur des Méridiens paralelles, parce que l'erreur qui s'en peut colliger est comme imperceptible pour le peu d'espace. Il est bien vray que si l'on la continuoit vers le Midy ou vers le Septentrion, qu'il faudroit pour lors mener les Méridiens en rayons, comme ils se voyent aux Cartes ordinaires.


Застереження

З огляду на те, що вся карта охоплює лише два градуси широти, мені було зовсім нескладно зробити її на паралельних меридіанах, бо помилка, яка може при цьому виникнути, майже непомітна внаслідок незначного простору. Правда й те, що коли б її продовжити на південь або на північ, то довелось би робити меридіани променями, що ми й бачимо на звичайних картах.


8. (qui vivent comme en un Paradis et les Paysant come s'ils estoient en un Purgatoire)

(яка живе неначе в раю, а селяни — ніби перебувають у чистилищі)
Друге видання (1660)


Перше видання (1651)


15. ils puissent composer un petit bois comme ces cerisiers ont le fruit est aussi bon

аби утворити маленький гайок як згадані вишні, плоди [яких] настільки смачні


15. ils puissent composer un petit bois comme ces cerisiers dont nous avons parlé, et dont le fruit est aussi bon

аби утворити маленький гайок як ті вишні, про які ми говорили і плоди яких настільки смачні


18. aussi plusieurs autres Estrangers.

іще чимало іноземців


18. aussi plusieurs autres Estrangers etc.

іще чимало іноземців та ін.


32. enfin dans tous les lieux tant de la mer Noire qu'en tout Achipelague et mer du Levant et dans toute la mer Noire

зрештою; в усіх місцях, як на Чорному морі, так і по всьому Архіпелагу і на морі Левант, і на цілому Чорному морі
34. a l'Orient de Taman est pays de Circasaises qui sont Tartares Chretiens et tenus pour les plus fideles

На схід від Тамані лежить земля черкесів, котрі є татарами-християнами і вважаються найбільш віруючими
34. Les Tartares restent plusieures jours après estre nez sans pouvoir ouvrir les yeux comme font les chiens et autres animaux en général, ils ne sont pas de haute stature

Декілька днів після народження татари не можуть розплющити очей, як то буває у собак та, взагалі, в інших тварин. Вони невисокої статури


34. Les Tartares en generals ne sont pas de haute statue *

Татари загалом невисокої статури


* Направлено в переліку помилок на «stature».35. voila comme ils apprennent à tirer droit à leurs enfans


34. voila comme ils apprennent à tirer droit


Друге видання (1660)


Перше видання (1651)


Ось як вони навчають своїх дітей влучно стріляти


ось як вони навчаються влучно стріляти


47 [49]. Je les ay rencontrez plusieurs fois en campagnes au nôbre de bien cinq cens Tartares Я зустрічав декілька разів у степу до 500 татар


47. Moi qui vous parle les ay rencontrez plusieurs fois en campagne de bien de. quatre à cinq cens Tartares Той, який вам розказує, зустрічав декілька разів у степу десь від 400 до 500 татар


50. sans fouler ladite herbe laquelle fait un estrac ou piste не потоптавши трави і не лишивши за собою стежки або сліду

Підпис під малюнком між с. 50 і 51.

Cette figure se met au Cahier G.

Цей малюнок відноситься до зошита G.

Підпис під малюнком між с. 54 (56) і 57.

Cette figure se met au Cahier H.

Цей малюнок відноситься до зошита H.


48. sans fouler ladite herbe laquelle fait un estrac

не потоптавши трави і не лишивши за собою стежки

Підпис під малюнком між с. 48 і 49.

Cette figure se met entre la page 48 et 49.

Цей малюнок вміщується між 48 і 49.

Підпис під малюнком між с. 54 і 55.

Cette figure se met entre la page 54 et 55.

Цей малюнок вміщується між стор. 54 і 55
63. Auparavant que de quitter ce discours, je remarqueray encor que pour une autre liberté et privilège de la Noblesse Polonnaise, que si un gentilhomme prétendu criminel, n'est arresté dans lesdits 24 heures, il ne le peut plus estre, que son procez ne soit fait et parfait, il faut qu'il s'absente, et les biens sont saisis et confisquez, et le bany peut estre tué par le moindre qui le rencontre; est permis à un chacun de luy courresus sans que celuy qui le tue en soit aucunement inquiété, il n'est non plus permis à aucun de les loger, ny parler, ny boire avec eux, sans estre coupable de pareil crime; voila la liberté de la Noblesse polonaise et aussi la rigueur des Ordonnances du pays, cela soit dit en passant dans l'occasion qui s'en est présentée. Puis que nous avons parlé des amours des Rus, disons quelques aussi du festin, des nopces et des particularitez qui s'y observent.

Перш ніж завершити цю розповідь, зауважу ще, що іншою свободою і привілеєм польської шляхти [є те] , що якщо шляхтича, підозрюваного у злочині, не заарештовано у вказані 24 години, то суд над ним не може ні відбутись, ані завершитись. Якщо він відсутній, його маєток захоплюється і конфіскується, а засудженого може вбити будь-який зустрічний, кожному дозволяється переслідувати його, причому той, хто вб'є його, зовсім цим не побивається. Нікому також не дозволяється пускати його в дім, розмовляти і пити з ним без того, щоб не бути звинуваченим у такому ж злочині. Ось яка свобода польської шляхти і суворість ордонансів у країні; кажу про це мимохіть при нагоді, що виникла. Оскільки ми говорили про залицяння у русів, скажемо декілька [слів] і про весільну учту та звичаї, яких при цьому дотримуються.68. puis font mille ravages dans le logis, font des trous aux pots qui ont servi à cuire la viande, escornent les gobelets de terre dans lesquels ils ont beu, mettent au col de la mere de la fille un colier de cheval, puis la font, mettre au haut bout et luy chantent mille chansons sales et vilaines, luy donnant à boire dans un de ces gobelets escornets, et luy font mille reproches de n'avoir pas assez veillé à la conservation de l'honneur de la fille, et fin après luy avoir dit toutes les injures infâmes dont ils se sont pu adviser

Потім [гості] чинять y домі тисячі збитків: дірявлять горщики, що служили для приготування м'яса, надбивають глиняні кубки, з яких
Друге видання (1660)


Перше видання (1651)


пили, «а шию матері нареченої натягають кінський хомут, садять її на почесному місці і співають їй грубі, сороміцькі пісні, подаючи пити з одного з надбитих кубків та всіляко дорікаючи, що мало дбала про збереження честі дочки. Нарешті, висловивши усі ганебні образи, які тільки їм спали на думку
68. Chacun se retire cher soy honteux d'une si fascheuse rencontre, particulièrement les parens de la mariée se tiennent comme cachez en leurs maisons, d'où ils sont quelque temps sans sortir à cause de la confusion ou cette fascheuse advanture les a ietter. Quand au marié il est à son choix

вони розходяться по хатах з відчуттям сорому за такий прикрий випадок. Зокрема, родичі молодої деякий час сидять вдома, немов ховаючись і не виходячи на люди через збентеження, якого завдала їм ця неприємна подія. Що ж до молодого, то він вирішує сам


66. Chacun s'en retourne honteux chez soi particulièrement les parens de la mariée; pour lui il est à son choix

Кожен повертається з відчуттям сорому додому, особливо родичі молодої; що ж до нього [молодого] , то він вирішує сам


68. J'adjousteray encor sur cette matière ce mot touchant les mœurs de leurs femmes

При цій нагоді додам ще декілька слів про звичаї жінок


66. J'adjousteray auparavant que de quitte sur cette matière encor ce mot touchant les mœurs de leurs femmes

Додам перш, ніж покінчити з цією темою, ще дещо про звичаї жінок


68 — 72.


Відсутній фрагмент тексту (див. переклад с. 80) від слів «Перш ніж завершити цю розповідь...» до розділу «Козацька медицина» (с. 83).


76. ils moissonnent tout en moins de deux heures, dont s'ensuit cette grande et cherté de vinre

винищує все швидше, як за дві години, через що потім виникає велика дорожнеча на харчі


71. Ils moissonnent tout en moins de deux heures, dont s'ensuit grande charte s'il n'y famine

винищує все швидше, як за дві години, через що потім виникає велика дорожнеча [на харчі] , якщо не голод


Друге видання (1660)


Перше видання (1651)


77. mais s'il est pluvieux au temps qu'elles commencent à s'esclorre

Проте якщо на час її вилуплювання, ідуть дощі


72. mais s'il est pluvieux au temps que cette vermine commence à se ciorre

Проте якщо на час вилуплювання цієї нечисті ідуть дощі


80. qu'il y a escrit sur leurs aisles en lettres Caldeennes Boze Gnion, en Français fléau de Dieu, je m'en rapporte à ceux qui me l'ont dit et qui sçavent la langue

що на їхніх крилах написано халдейськими літерами «Божий гнів», по-французькому — «кара божа». Посилаюсь на тих, які мені про це сказали і знають мову


75. qu'il y a escrit sur leurs aisles en lettres Caldeennes, pour faire périr le bled, je m'en rapporte a ceux qui sçavent la langue

що на їхніх крилах написано халдейськими літерами «Щоб загинув край». Посилаюсь на тих, які знають мову.


85. Ils ont aussi autour de Cracovie des mines de sel beau comme cristal, ce lieu ce nomme Wieliczka

В околицях Кракова є копальні гарної, як кришталь, солі, а місцевість зветься Вєлічка


79. Ils ont aussi autour de Cracovie des mines de sel beau comme cristal

В околицях Кракова є копальні гарної, як кришталь, солі.
79. Il y a enfin en tous ces pays donc j'ay parlé, une infinité d'autre chose tres remarquables, soit pour le regard des moeurs de ces peuples, que pour ces raretez, et du terroir et des animaux qu'il porte, qui meriteroient des tomes tous entiers: mais le Lecteur me permettra de remettre le reste au premier loisir que j'auray de l'en entretenir.

Існує, зрештою, в усіх цих краях про які я говорив, безліч інших чудових речей, як щодо звичаїв цих народів, так і щодо диковинок, землі і тварин, що на ній водяться, які заслуговували б цілих томів, але читач дозволить мені відкласти решту до першого ж дозвілля, котре з'явиться у мене, щоб розповісти про все це.


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.