Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Чижевський Д. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Нью-Йорк, 1956. — 511 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Дмитро ЧИЖЕВСЬКИЙ

ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


Д. Чижевський. Історія української літератури, 1956


Нью-Йорк — 1956ЗМІСТ


ВСТУП . . . . . . . . . . . 7

«ДОІСТОРИЧНА ДОБА» . . . . . . . . . . . 23

А. Джерела . . . . . . . . . . . . . . . 23

Б. Стара народна словесність . . . . . . . . . . . . . . . 24

В. Скандінавські елементи . . . . . . . . . . . . . . . 31

Г. Індоевропейські рештки . . . . . . . . . . . . . . . 38

ЕКСКУРС I. — Перекладна та позичена література . . . . . . . . . . . 42

А. Загальні зауваги . . . . . . . . . . . . . . . 42

Б. Богослужебна література . . . . . . . . . . . . . . . 43

В. Релігійна література:

        а) Правовірна . . . . . . . . . . . . . . . 43

        б) Апокрифи . . . . . . . . . . . . . . . 49

Г. Література світська:

        а) Наукова . . . . . . . . . . . . . . . 53

        б) Повістярство . . . . . . . . . . . . . . . 58

Ґ. Вірші . . . . . . . . . . . . . . . 64

Д. Джерела перекладної та позиченої літератури . . . . . . . . . . . . . . . 65

I. ДОБА МОНУМЕНТАЛЬНОГО СТИЛЮ (Київська держава) . . . . . . . . . . . 68

А. Характеристика . . . . . . . . . . . . . . . 68

Б. Проповідництво . . . . . . . . . . . . . . . 71

В. Повістярство . . . . . . . . . . . . . . . 81

Г. Житія . . . . . . . . . . . . . . . 90

Ґ. „Ізборник“ 1076 року . . . . . . . . . . . . . . . 99

Д. Володимир Мономах . . . . . . . . . . . . . . . . 103

Е. Данило Паломник . . . . . . . . . . . . . . . 109

Є. Літопис . . . . . . . . . . . . . . . 113

Ж. Епос . . . . . . . . . . . . . . . 122

З. Література практичного призначення . . . . . . . . . . . . . . . 130

II. ДОБА ОРНАМЕНТАЛЬНОГО СТИЛЮ       (2) . . . . . . . . . . . 134

А. Характеристика . . . . . . . . . . . . . . . 134

Б. Проповідництво . . . . . . . . . . . . . . . 136

В. Оповідання . . . . . . . . . . . . . . . 155

Г. Києво-Печерський Патерик . . . . . . . . . . . . . . . 158

Ґ. Літописи . . . . . . . . . . . . . . . 163

Д. Епос . . . . . . . . . . . . . . . 178

Е. Слово о Полку Ігоревім . . . . . . . . . . . . . . . 181

Є. Татарська навала . . . . . . . . . . . . . . . 198

Ж. Два твори сумнівного походження . . . . . . . . . . . . . . . 199

З. Література практичного призначення . . . . . . . . . . . . . . . 205

И. Значення літератури старокнязівської доби . . . . . . . . . . . . . . . 208

III. ЛІТЕРАТУРА 14-15 ВІКІВ . . . . . . . . . . . 212

IV. РЕНЕСАНС ТА РЕФОРМАЦІЯ . . . . . . . . . . . 213

А. Ренесанс та реформація в літературі . . . . . . . . . . . . . . . 220

Б. Повість . . . . . . . . . . . . . . . 225

В. Святе письмо . . . . . . . . . . . . . . . 227

Г. Полемічна література . . . . . . . . . . . . . . . 229

Ґ. Іван Вишенський . . . . . . . . . . . . . . . 232

Д. Сатира . . . . . . . . . . . . . . . 241

Е. Віршування . . . . . . . . . . . . . . . 243

Є. Історичне місце літератури 18 століття . . . . . . . . . . . . . . . 247

V. БАРОККО . . . . . . . . . . . 248

А. Що таке літературне барокко . . . . . . . . . . . . . . . 248

Б. Літературне барокко на Україні . . . . . . . . . . . . . . . 251

В. Віршована поезія . . . . . . . . . . . . . . . 255

Г. Епос . . . . . . . . . . . . . . . 273

Ґ. Повість . . . . . . . . . . . . . . . 276

Д. Театр . . . . . . . . . . . . . . . 283

Е. Проповідь . . . . . . . . . . . . . . . 293

Є. Історична література . . . . . . . . . . . . . . . 301

Ж. Трактат . . . . . . . . . . . . . . . 306

З. Українська бароккова література на тлі літератури світової . . . . . . . . . . . . . . . 310

ЕКСКУРС II. — Література латинською мовою . . . . . . . . . . . 318

ЕКСКУРС III. — Література «національного відродження» . . . . . . . . . . . 321

VI. КЛЯСИЦИЗМ . . . . . . . . . . . 325

А. Літературний клясицизм . . . . . . . . . . . . . . . 325

Б. Початки . . . . . . . . . . . . . . . 331

В. Героїчно-комічна поема . . . . . . . . . . . . . . . 335

Г. Віршова поезія . . . . . . . . . . . . . . . 350

Ґ. Драматична література . . . . . . . . . . . . . . . 358

Д. Проза . . . . . . . . . . . . . . . 362

Е. Характер і значення українського літературного клясицизму . . . . . . . . . . . . . . . 371

ЕКСКУРС IV. — Український сентименталізм . . . . . . . . . . . 374

VII. РОМАНТИКА       (2)       (3) . . . . . . . . . . . 376

А. Літературна романтика . . . . . . . . . . . . . . . 376

Б. Українська романтика . . . . . . . . . . . . . . . 383

В. „Українські школи“ в чужих романтичних літературах . . . . . . . . . . . . . . . 388

Г. Харківська романтика . . . . . . . . . . . . . . . 393

Ґ. Західня Україна . . . . . . . . . . . . . . . 410

Д. Київська романтика . . . . . . . . . . . . . . . 421

Е. Пізня романтика . . . . . . . . . . . . . . . 450

Є. Інші поети української романтики . . . . . . . . . . . . . . . 474

Ж. Значення української романтики . . . . . . . . . . . . . . . 481

ЕКСКУРС V. — «Бідермаєр» та «натуральна школа» на Україні . . . . . . . . . . . 488


ЛІТЕРАТУРА . . . . . . . . . . . . . . . 491

ПОКАЗНИК ІМЕН І НАЗВ . . . . . . . . . . . . . . . 505Чижевський Д. І. Історія української літератури (від початків до доби реалізму). — Нью-Йорк: Українська Вільна Академія Наук у США, 1956. — 511 с.

Літературна редакція Ю. Шереха-Шевельова.

Праця Д. Чижевського — визначний здобуток українського літературознавства. Автор розробив періодизацію літературного процесу і помістив українську літературу в широкий всеслов’янський та європейський контексти.


РЕАЛІЗМ В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ


Наєнко М. Машинописи теж не горять . . . . . . . . . . 5


Чижевський Д. Реалізм в українській літературі . . . . . . . . . . 17

Cyzevs’kyj D. Realism in Ukrainian Literature . . . . . . . . . . 65Чижевський Дмитро. Реалізм в українській літературі / Підготов. тексту, фах. ред., передм. М. Наєнка. — К.: Вид. центр «Просвіта», 1999. — 120 с.: портр. — Текст укр., англ. — ISBN 966-7551-091.

«Історія української літератури» Д. Чижевського вперше опублікована 1956 року у Нью-Йорку: в Україні перевидання її здійснене 1994 року. Літературний матеріал цієї праці автор обмежив початковим періодом і періодом романтизму. Продовжуючи роботу над нею, він створив також розділ про літературу українського реалізму. Машинопис його виявлено в архівах ученого і передано для публікації в Україні. Професор М. Наєнко підготував цей текст відповідно до сучасного правопису, написав до нього передмову і пропонує читачам як дуже цінний матеріал для роботи словесників середньої і вищої школи.

Пропонується також англійський варіант його тексту, підготовлений за редакцією професора Ю. Луцького (Канада).

ЛЕКЦІЇ З ІСТОРІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ


I. Вступ . . . . . . . . . . 43

II. Стара перекладна література . . . . . . . . . . 47

III. Часи Великої Київської Держави . . . . . . . . . . 52

IV. Література часу дрібних князівств . . . . . . . . . . 66

V. Переходові часи (половина XIII — половина XVI в.) . . . . . . . . . . 83

VI. Ренесанс і реформація . . . . . . . . . . 87

VII. Барокко . . . . . . . . . . 96

VIII. Клясицизм . . . . . . . . . . 112

IX. Романтика . . . . . . . . . . 127Дмитро Чижевський. Лекції з історії української літератури. В кн.: В. Петров, Д. Чижевський, М. Глобенко, І. Мірчук. Українська література. Історія української культури; Український вільний ун-т. — Мюнхен; Львів, 1994. — 384 с. — (Сер. «Підручники»; Т. 14/15).

Огляд історії української літератури був підготовлений для студентів заочного навчання в Українському Вільному Університеті. Д. Чижевський розглядає українські літературні процеси в контексті європейського письменства і ділить українську літературу за стилями й на тлі філософських течій даних епох.[Закритий доступ:
Чижевський Д. I. Історія української літератури. Тернопіль, 1994 (перевидання).
Чижевський Д. I. Історія української літератури. Київ, 2003 (перевидання).

Чижевський Д. I. Порівняльна історія слов’янських літератур. Київ, 2005.]Див. також:
Дмитро Чижевський. Українське літературне бароко.

Дмитро Чижевський. Нариси з історії філософії на Україні.
Дмитро Чижевський. Філософія Г. С. Сковороди.
Дмитро Чижевський. Біобібліографічний словник.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
10.X.2011Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.