Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Пол Коннертон. Як суспільства пам’ятають. — К., 2004. — С. 173-180.]

Попередня     Головна     Наступна

Предметний покажчикАмнезія 33, 46, 51, 164


Винахід традиції 84, 85

Властивість бути розіграним у формі дійства (перформативність) 18, 20, 48, 62, 63, 66, 69, 70, 73, 84, 87, 94, 96, 98, 101-103, 110, 112, 113, 120, 126, 137, 157-160, 168


Герменевтика 19, 53, 78, 96, 147-150, 155, 156, 172

і гуманізм (традиція гуманізму) 148, 154, 155

і інтерпретація Біблії 107, 111, 152, 153

і історична реконструкція 151

і «лінгвістичний поворот» 97, 155

і правнича інтерпретація 149, 151

і Римське право 150, 151, 153, 172

і теологічна інтерпретація 19, 24, 76, 149, 152, 162, 172

і Geisteswissenschaften 155, 162, 172

Горизонт очікувань 21, 29, 61, 162


Джаз 141, 143, 144


Забуття 30, 33, 38, 51, 62, 99, 100

Звичка 20, 27, 45, 46, 53, 54-57, 60-62, 119, 122, 130, 131, 137, 140, 141, 144-147, 156, 160, 170

пам’ять-звичка 45, 46, 48, 52, 53, 61-63, 128, 137, 157

соціальні звички 61, 62


Історична реконструкція 31-33, 36, 151

Історіографія 34, 35

і націоналізм 35

і тоталітаризм 33

і Хрестові походи 34

Календарні обряди 21, 70, 75, 79, 104, 105, 112, 169

Когнітивна пам’ять 45, 46, 48, 50, 52, 53, 62, 63, 113, 136, 137

Кодування 50

- вербальне 50, 80, 106

- візуальне 50

- семантичне 50, 52

Конвенції щодо одягу 27-29


Міф 22, 72, 73, 75, 85, 87-92, 100, 103, 105, 107, 112, 120, 121, 163, 167

про Дон Жуана 89, 90

про Ореста та Електру 90, 91, 167

про Фауста 89, 90

міфічна ідентифікація (ідентифікація з міфом) 101, 102, 109

Модерна доба 53, 84, 85, 102, 103, 136, 149, 166, 169


Навички красного писання 122

Наративи 16, 24, 39-42, 49, 50, 52, 69, 72, 76, 78, 88, 92, 110-112, 155, 163, 164

- історичні 76, 78

- містичні 72, 108

- фонові 17, 38

метанаративи 16

Нестримне бажання повторити свої дії 48, 49, 62


Особиста пам’ять 15, 41, 44, 52, 62


Передача у спадок 112, 133

Пози 26, 96, 98, 115-118, 122, 125, 146, 148, 170

Практики втілення/інкорпорування 93, 115, 118, 119, 121-124, 137, 144, 147, 148, 155-157

Практики записування 115, 118, 119, 121-124, 147, 155, 157

Психоаналіз 48-50, 62, 80, 81, 164

Психологія 66


Ритуал 24, 25, 28, 73-76, 78, 80-89, 94, 95, 97-99, 103, 109-112, 158, 159, 165, 166, 168, 169

і вербальне відтворення 108

і винахід (штучна природа) ритуалу 84, 85, 159

і едипів комплекс 80, 81

і канонічний паралелізм 97, 98, 168

і карнавали 26, 27, 83, 162

і патологія ритуалу 81

і повторення жестів 75, 81, 109-111, 170

і психоаналітична інтерпретація ритуалу 80, 81

і ритуальне відтворення 18, 76, 101-103, 105

і ритуальний формалізм 74, 97, 98

і ритуальні благословення 94, 95, 107

— — займенники 95

— — присягання/клятви 71, 94, 95

— — проголошення/виголошення 95, 107

— — прокляття 94, 95

і символічна репрезентація 80, 81, 83, 84, 87, 111

і соціологічна інтерпретація ритуалу 86

Розігрування ситуації 48, 62, 74, 84, 94, 101, 110, 112, 113, 120, 159, 160


Соціальна пам’ять 15-17, 19-21, 30-33, 42, 62, 63, 65, 69, 86, 113, 119, 163, 170

і абетка 120

і автобіографія 49, 50, 112

і бабусі й дідусі 67, 68, 165

і безсвідоме 15, 16, 48

і Велика війна (Перша світова війна) 40-42

і винахід (штучність) традиції 84, 85, 159

і втілення/інкорпорування 93, 115, 118, 119, 121-124, 137, 144, 147, 148, 155-157

і генеалогія 133, 134

і герменевтика 19, 53, 172

і горизонт очікувань 21, 29, 61, 162

і династичний принцип правління 23, 24

і жести (жестикуляція) 47, 96, 98, 109, 118, 125, 148

і записування 115, 118, 119, 121-123

і запрограмованість очікувань 29, 62, 162

і звичка 31, 32, 45, 46, 53, 55, 60, 61-63, 128, 130, 137, 145, 147, 170

і історична реконструкція 31-33, 36, 151

і історія Хрестових походів 34

і капіталізм 102, 103

і конвенції щодо одягу 27-29

і коронації 23-25, 103, 124

і леґітимація 17, 24

і манера триматися за столом 128-131, 136

і метафори 82, 117, 118, 137, 146

і міф 22, 72, 73, 163

і модерна доба 53, 84, 85, 102, 103, 136, 149, 166, 169

і навички красного писання 122

і національна ідентичність 15, 85

і неформальні історії 36, 37, 120, 136

і Нюрнберзький процес 22

і передавання у спадок наступним поколінням 112, 133

і письмо 119-122, 149, 170

і пози 96, 115, 116, 146

і політична освіта правлячої групи 37

і політична пам’ять правлячих груп 37-39

і політичні записи 38

і придворний етикет 130, 131, 136

і релігійні війни 34

і ритм 40, 97, 98, 120, 170

і розбійництво 41, 42

і свята єврейські 77, 78, 86, 93, 105

— — ісламські 79, 110, 111, 165, 170

— — християнські 70, 75, 105

і села 15, 36, 37, 42, 163

і символічний капітал 135, 171

і скептицизм 119-121, 170

і спадкоємність поколінь 17, 38, 76, 112, 121, 133, 149, 158 і спогади 16-18, 25, 37, 39-41, 43-46, 63-68, 79, 81, 120, 157 і сприйняття 1914 р. 38, 163

і суд над Людовіком XVI 22-25, 30

і тілесні практики 19, 30, 68, 114, 137, 155, 157

і тоталітарні режими 33, 73

і традиція 19, 20, 22, 27, 28, 32, 35, 52, 54, 76, 84, 92, 148, 149, 158, 159

і усна історія 39, 40

— — — домінуючих груп 39, 40

— — — субординованих груп 38, 40

і Французька революція 18, 19, 21, 30, 162

і царевбивство 22-25, 30

і церемонії вшанування пам’яті 20, 22, 68-70, 75, 85-87, 98, 99, 110-114, 157, 158

Соціальні коди 29, 34, 58, 59, 61, 63, 140

Соціальні правила 17, 53-55, 60, 61, 63, 131


Тілесні практики 19, 30, 68, 114, 137, 155, 157

і жести (жестикуляція) 47, 96, 98, 109, 118, 125, 148

— — євреїв зі Східної Європи 125, 126, 128

— — італійців з Півдня 125, 126-129, 137

і кінематограф 123, 124, 171

і манера триматися за столом 128-131, 136

і переконливість виконання (перформативність) 113, 120, 157

і письмо 119-122, 149, 170

і придворний етикет 130, 131, 136

і система понять про пристойність, пов’язана з тілом 82, 125, 128-131, 136, 137

і технічні прийоми, якими володіє тіло 125, 130, 136, 137, 144, 145

і церемонії, пов’язані з тілом 115,116, 125, 132, 136

як мнемонічна система 50, 97, 99, 118, 119, 120, 132, 136, 156, 157


Французька революція 18, 19, 21, 30, 162

Футуристи 100


Церемоніальні привілеї 134-136

Церемонії вшанування пам’яті 20, 22, 68-70, 75, 85-87, 98, 99, 110-114, 157, 158

і Великдень 78, 105, 111

і великий вихід з Єгипту 76, 77

і Второзаконня 76

і Гусейн 110, 111

і індіанці юма 109

і календарні церемонії 75, 104, 105

і капіталізм 102, 103

і качини 107

і Кір 85, 86

і Коран 79, 107

і луапала 109

і Масада 85, 86

і Німеччина за часів імператора Вільгельма 85, 167

і Остання вечеря 78, 108, 159

і Пурим 77

і Рамадан 79

і розп’яття 77, 78

і свята єврейські 77, 78, 86, 93, 105

— — ісламські 79, 110, 111, 165, 170

— — християнські 70, 75, 105

— — шиїтські 110, 170

і Седер 77

і Суккот 77

і Третій рейх 70, 72

і Третя республіка 85, 167

і тробріанди 107

і Ханука 77

і цитати з Біблії 152, 153, 170, 172

і Шаббат 77

і Шавоут 77Покажчик іменАґюлон (Agulhon) 166

Айделсон (Idelson) 165, 167

Айзенштайн (Eisenstein) 170

Александр Македонський 100

Андерсон (Anderson) 169

Аристотель 90

Ахеменіди 85


Бак (Buck) 162

Барден (Barden) 165

Бартлетт (Bartlett) 164

Батлер (Butler) 170

Баттерфілд (Butterfield) 163

Бауман (Bauman) 161, 163

Бахтін (Bakhtin) 83, 162, 166

Белл (Bell) 163

Берґсон (Bergson) 45, 164

Берджер (Berger) 163

Бержерон (Bergeron) 166

Берк Едмунд (Burke, Edmund) 28

Берк Пітер (Burke, Peter) 166

Берлін (Berlin) 163

Берман (Berman) 169

Бетті (Betti) 172

Бірнбаум (Birnbaum) 166

Блок Марк (Bloch, Marc) 67, 68, 162, 165

Блок Морис (Bloch, Maurice) 168, 169

Блумфілд (Bloomfield) 97, 169

Блюменберг (Blumenberg) 167

Боєрз (Boyers) 161

Бомстарк (Baumstark) 167

Буассвен (Boissevain) 163

Бурдьє (Bourdieu) 131, 171

Байт (White) 162


Валла (Valla) 153

Валцер (Walzer) 162

Ван дер Леув (Van der Leeuw) 168

Ватт (Watt) 170

Вах (Wach) 172

Венсинк (Wensinck) 169

Віґґінз (Wiggins) 164

Візель (Wiesel) 33

Вінч (Winch) 53, 55-57, 60, 61, 164

Віттгенштайн (Wittgenstein) 160

Воллгайм (Wollheim) 81, 82, 164, 166

Воллес (Wallace) 167, 168

Ворнер (Warner) 166, 167


Галбвакс (Halbwachs) 63-67, 161, 164, 165

Гант (Hunt) 162

Гаррисон (Harrison) 163

Гаттон (Hatton) 171

Гейвлок (Havelock) 170

Генрих III (Henri III) 23

Генрих IV (Henri IV) 23, 132

Гете 89

Гірш (Hirsch) 162

Гітлер 70-72

Гобсбаум (Hobsbawm) 161, 166, 167

Гоґ (Haug) 161, 164

Голт (Holt) 162

Губерт (Hubert) 169

Гусейн 110, 111

Ґабріелі (Gabrieli) 162

Ґадамер (Gadamer) 172

Ґвардіні (Guardini) 165

Ґевірц (Gevirtz) 169

Ґелб (Gelb) 170

Ґізі (Giesey) 166

Ґірц (Geertz) 165, 166

Ґлатцер (Glatzer) 165

Ґольдштайн (Goldstein) 162

Ґрюнебаум фон (Von Grunebaum) 165

Ґуді (Goody) 170


Данієлу (Daniélou) 170

Де Ман (De Man) 99, 169

Делла Каза (Delia Casa) 129

Джеймсон (Jameson) 161, 169

Джолл (Joll) 163

Джонсон (Johnson) 170

Джоріо Андреа ді (Di Jorio) 126, 171

Дилтей (Dilthey) 148

Дойчер (Deutscher) 164

Дьюї (Dewey) 144, 145, 171

Дюмезиль (Dumezil) 169

Дюркгайм (Durkheim) 66, 82, 84, 158, 166


Еврипід 90

Елбоґен (Elbogen) 165

Еліаде (Eliade) 169

Еліас (Elias) 129, 131, 171

Енґло (Anglo) 166

Еннью (Ennew) 163

Еразм 128, 129, 153

Есхіл 90-92

Ефрон (Efron) 125-127, 171


Єйтс (Yates) 166


Жарден (Jardine) 163

Жусс (Jousse) 170


Зиттль (Sittl) 126, 171

Зукін (Zukin) 169


Інелдер (Inhelder) 164


Каменка (Kamenka) 167

Камю (Camus) 23, 162,

Канетті (Canetti) 170

Кант (Kant) 22, 162

Канторович (Kantorowicz), 162

Карл I (Charles І) 25

Кастильйоне (Castiglione) 129

Квінтиліан 126

Кейзл (Casel) 165

Келлі (Kelley) 172

Келлуа (Caillois) 109, 169

Кеннадайн (Cannadine) 166

Керн (Кет) 162

Кернодл (Kernodle) 167

Кір II Великий 85, 86

Кірхгаймер (Kirchheimer) 162

Кіт (Keat) 14, 172

Кларк (Clark) 165

Козеллек (Koselleck) 161

Колі-Кунц (Kohli-Kunz) 162

Коллінґвуд (Collingwood) 162

Конґар (Congar) 165

Конт (Comte) 65

Кошакер (Koschaker) 172

Куллер (Culler) 28


Ла Брюєр (La Bruyere) 133, 171

Ла Рок (La Roque) 133, 171

Ла Салль (La Salle) 122

Лавонд (Lavondes) 168

Ладрієр (Ladriere) 168

Лакер (Laqueur) 167

Лакофф (Lakoff) 170

Лакруа (Lacroix) 165

Лапланш (Laplanche) 164

Леві Карло (Levi) 41, 163

Леві-Брюль (Levi-Bruhl) 110

Леві-Стросс (Levi-Strauss) 88, 158

Лейн (Lane) 167

Леслав (Leslav) 167

Лефевр Анрі (Lefebvre) 100, 117, 169

Ліч Едмунд (Leach) 88, 167

Ловенталь (Lowenthal) 161

Луріа (Luria) 46, 164

Людовік XIV (Louis XIV) 132, 133

Людовік XVI (Louis XVI) 22-25, 30, 38

Людовік XVIII (Louis XVIII) 24

Люїс (Lewis) 162, 165, 167

Люкс (Lukes) 74, 165, 166

Люрі (Lieury) 164


Майнеке (Meinecke) 35, 162

Мак-Інтайр (Maclntyre) 163

Макфарлейн (Macfarlane) 163

Маліновскі (Malinowski) 158

Манн Томас (Mann) 99-102, 169

Маннінг (Manning) 126

Маркс 102

Мартен (Martin) 164

Мартине (Martinet) 164

Маршал (Marchal) 169

Маттелар (Mattelart) 161

Мерло-Понті (Merleau-Ponty) 147, 164, 172

Метц (Metz) 123, 171

Мід (Mead) 170

Мілль (Mill) 53

Мілтіад 100

Мойсей 76

Моммзен (Mommsen) 35

Мосс (Mauss) 169

Моссе (Mosse) 167

Моувінкл (Mowinckel) 165

Моцарт 89

Мухаммед 78, 79

Музньє (Mousnier) 171

Мюір (Muir) 166


Нібур (Niebuhr) 35

Ніппердей (Nipperdey) 167

Ніцше (Nietzsche) 100

Новак (Novak) 167

Нора (Nora) 161, 163

Ньюбі (Newby) 163

Ньюмен (Newman) 169


Оуксхотт (Oakeshott) 28, 54-56, 60, 162, 164

Оліфант (Oliphant) 59

Орвелл (Orwell) 33

Орджел (Orgel) 166

Остин (Austin) 168


Панофскі (Panofsky) 153, 172

Пассерон (Passeron) 171

Педерсон (Pederson) 165

Перро Шарль 68

Петуховскі (Petuchowski) 165

Піаже (Piaget) 164

Піндар 90

Платон 148

Покок (Рососк) 172

Понталіс (Pontalis) 164

Понтій Пілат 78

Поппер (Popper) 169

Пруст Марсель (Proust) 16-18, 36, 138-140, 144-146, 161, 163, 171


Рабіноу (Rabinow) 166

Райт (Wright) 161, 163

Ранке (Ranke) 35

Раппапорт (Rappaport) 167, 168

Расселл (Russell) 45, 164

Рейлл (Reill) 162

Рейнджер (Ranger) 161, 166, 167

Рейхлін (Reuchlin) 153

Рикер (Ricoeur) 148, 166, 167, 170, 172

Ририк (Rearick) 167

Риттер (Ritter) 162

Робертс (Roberts) 164

Россі (Rossi) 163


Савіньї (Savigny) 35

Садноу (Sudnow) 141, 142, 144-146, 171

Салінз (Sahlins) 53, 57, 58, 60, 61, 164

Саллівен (Sullivan) 166

Самсон (Samson) 167

Сеннетт (Sennett) 162, 163

Сен-Симон (Saint-Simon) 132, 133, 171

Серль (Searle) 168

Сивен (Sivan) 162

Симонід 90

Скіннер (Skinner) 172

Скорупскі (Skorupski) 168

Сміт (Smith) 161, 163

Солженіцин 33

Соссюр (Saussure) 57, 58

Софокл 90-92

Спенс (Spence) 49, 164

Сталлібрасс (Stallybrass) 162

Стесихор 90

Стризовер (Strizower) 168

Стронг (Strong) 166

Строс (Straus) 170


Тамбіа (Tambiah) 168, 169

Тейлор (Taylor) 164

Теркел Стадс (Terkel) 40, 163

Тернер (Turner) 168

Трьолч (Troeltsch) 35


Фабр (Fabre) 165

Фасселл (Fussell) 41, 163

Фіннеган (Finnegan) 168

Фокс (Fox) 168

Фондунґ (Vondung) 165

Форде (Forde) 109, 169

Франклін Дж. (Franklin, J. Н.) 172

Франклін С. (Franklin, S. Н.) 163

Фриц фон (Von Fritz) 167

Фройд З. (Freud) 49, 50, 81, 82, 99, 100, 164, 166, 169

Фуко (Foucault) 122, 134, 170-172


Хомскі (Chomsky) 28

Христос 71, 78, 100, 105, 108


Цезар 100

Цицерон 68


Чайлдз (Childs) 165

Чаплін (Chaplin) 141, 143


Шварц (Schwarz) 172

Шезно (Chesneaux) 163

Шервуд (Sherwood) 49, 164

Шилз (Shils) 161, 163, 166

Шидер (Schieder) 161, 163

Шиллер (Shiller) 161

Шляєрмахер (Schleiermacher) 147, 148

Штайнер (Steiner) 161, 167

Штайніц (Steinitz) 169

Штерн (Stern) 165

Шумейкер (Shoemaker) 164

Шюлте (Schulte) 163


Юнґманн (Jungmann) 165


Якобсон (Jakobson) 97, 168

Янґ (Young) 166Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.