˲    в         ˲    ˲    ˲ò                   


 1 Jorga Niculae. Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. Gotha, 1905. T. 1.

 2 Lehr Lia. Comurtul Ţárii Romîneşti şi Moldove în sec.XVIXVII//Studii şi materiale de Istorie Medie. Buc., 1960. T. 4. C 223304.

 3 Kutrzeba Stanisław. Handel Polski ze wschodem w wiekach średnich // Przegląd Polski. 1903. T. 148.

 4 . . ., 1953.

 5 Rusiński W. Roswój gospodaroczy ziem polskich w zarysie. Warszawa 1963.

 6 Rybarski Roman. Handel i polityka handlowa Polski w XVI stuleciu. Poznań, 1928. T. 12.

 7 Łoziński Władysław. Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach Lwów 1889.

 8 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie XVI i XVII wieku. Lwów, 1890.

 9 Lewicki Stanisław. Studja nad historją handlu w Polsce: Prawo składu. Lwów, 1910; Lewicki S. Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich // Sprawozdanie Akademii Umiejętności: Wydział historyczno-filozoficzny za miesiąc październik 1905 r. Kraków.

 10 Charewiczowa L. Handel Lwowa z Moldawją i Multanami w wiekach średnich//Kwartalnik historyczny. Lwów, 1924. T. 38 C 37 67.

 11 Zubyk Roman. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624 1635. Lwów, 1930.

 12 Charewiczowa L. Handel Lwowa z Moldawją i Multanami w wiekach średnich // Kwartalnik historyczny. T. 38. C. 3767.

 13 E. M. co . , 1968.

 14 . . - XVIXVIII . , 1979; . . - XV XVIII .: . ., 1992.

 15 . ., . ., . . // . , 1957.. 6 ( ). . 4966.

 16 Jorga Niculae. Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. 1.

 17 Atlas historyczny Polski / Czapliński W, Ladogórski T. (.). Warszawa, 1970.

 18 Pitcher Donald Edgar. An Historical Geography of the Ottoman Empire. Leiden, 1972.

 19 . 䳿 . . III. . IV. XVII . // Ҳ. , 1926. .144145; Dziubiński Andrzej. Drogi handlowe polskotureckie w XVI stuleciu // Przegląd historyczny. Warszawa, 1965. T. 65. 2. C. 232259.

 20 . XVII . // . ., 1957. . 2.

 21 Olteanu Ştefan. Meşteşugurile din Moldova în sec. XVII // Studii şi materiale de Istorie Medie. Buc., 1959. T. 3. C. 101221.

 22 Lewicki Stanisław. Studja nad historją handlu w Polsce: Prawo składu; Lewicki S. Historją handlu w Polsce na tle przywilejów handlowych: (Prawo składu).

 23 . . XVI XVII . // : . , 1988. . 24.

 24 Zakrzewska-Dubasowa M. Ormianie Zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturałnej między Polską a Wshodem. Lublin, 1965.

 25 Schiper Ignacy. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Warszawa, 1937.

 26 Bałaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku. Lwów, 1909.

 27 Weczerka Hugo. Das mittelalteriche und frühneuezeitliche Deutschtum im Fürstentum Moldau von seinen Anfängen bis zu seinem Untergang (1318 Jahrhundert). München, 1960.

 28 Jickeli Otto Fritz. Der Handel der Siebenbürger Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung // Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt, 1913. T. 39. 1. C. 33184.

 29 Horn Mourycy. Hendel wołami na Rusi Czerwonej w XVII w. // Roczniki dziejów społecznych i gospodarczych. Poznań, 1963. T. 24.

 30 Gulden Z., Stępkowski L. Handel wołami w świetle rejestrów celnych komory kaliskiej z lat 16471654 // Kwartalnik historii kultury materialnej. Warszawa, 1978. T. 16. 4. C. 537542.

 31 . . 㳿 XVIXVIII . ., 1961.

 32 . . . , 1973. 2- .; . XVII . -, 1952.

 33 Badecki Karol. Archiwum akt dawnych miasta Lwowa a oddział staropolski. T. 3. Księgi i akta administracyjnosądowe 13821787. Lwów, 1935; T 4. Księgi rachunkowe (longerskie) 14041788.Lwów, 1936.


 34 / . . ., 1965. . 1. . 113; . . , c (XVXVI .) // . , 1957. . 26. . 28.

 35 .: . . 1. . 170174; . ., . ., . . // . , 1957. . 6 ( ). . 4965; . . ., 1954. .294321. . : Gilewicz A. Przyjęcie do prawa miejskiego we Lwowie w latach 14051604 // Studja z historji społecznej i gospodarczej.Lwów, 1931.

 36 Berza M. Haraciul Moldovei şi Ţárii Romîneşti în sec. XVXIX // Studii şi materiale de Istorie Medie. Buc., 1957. T. 2. C. 749. ; . ..: XVII : . ., 1984. . 200.

 37 Lehr Lia. Comerţul Ţǎrii Romîneşti şi Moldovei în sec. XVIXVII // Studii şi materiale de Istorie Medie. Buc., 1960. T. 4. C. 303304.

 38 M. -. , 1905. T. II. 2-re . C. 421422.

 39 /. . . .-., 1950. . 475. . : . . . ., 1951. . 141143.

 40 : Jorga Niculae. Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. l, Das Stadtewesen, c. 158198; H. . . , 1964, . 124133; . . 1. . 108111 . 137; : . ., 1987. . 3233. .: . // . -, 1984. . 10. . 3852.

 41 Pitcher Donald Edgar. An Historical Geography of the Ottoman Empire. Leiden, 1972. C. 9395 XXIX.

 42 . . 1. . 170.

 43 . -- / . . , 1972. . 89.

 44 . . 1. . 172.

 45 . . . . 229 . . 1. . 170. , , , , .: Weczerka Hugo. Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Deutschtum im Fürstentum Moldau von seinen Anfägen bis zu seinem Untergang (1318. Jahrhundert). München, 1960. C. 124125.

 46 c . . 22.

 47 , , Jorga N. Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. 1. C. 192194.

 48 . C. 195.

 49 Documenta Romaniae Historica. B. Tara Româneascǎ. Buc., 1966, 40, 50, 54, 69, 114; Jorga N. Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. 1. C. 167.

 50 Pitcher Donald Edgar. Ań Historical Geography of the Ottoman Empire. C. 72 XXIX.

 51 Makkai Lásló. Erdély története. Budapest, 1944. C. 6081,135 148; Jickeli Otto Fritz. Der Handel der Siebenbürger Sachsen in seiner gechichtlichen Entwicklung // Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde. Hermannstadt, 1913. T. 39. 1. C. 4192.

 52 . . . K., 1970; . -, 1962. . 4. . 1589. . 1586 .

 53 Atlas historyczny Polski / Władysław Chapliński, Tadeusz Ladogórski (.). Warszawa, 1970. C. 2425.

 54 // . ., 1973. . 192

 55 . . 1. . 174; . . . . 235.

 56 E. M. co . C. 109; . T. 1. C. 180181.

 57 . C. 180.

 58 Manolescu Radu. Comerţul Ţǎrii Romîneşti şi Moldovei cu Braşovul. Buc., 1965. C. 116117, 139140.

 59 E. M. - XVIXVII .: // XIVXVIII . , 1950. . 83.

 60 Jorga N. Geschichte der rumänischen Volkes im Rachmen seiner Staatsbildungen. T. 1. C. 193.

 61 Jickeli Otto Fritz. Der Handel der Siebenbürger Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung // Archiv des Vereines für Siebenbürgische Landeskunde. T. 39. C. 76.

 62 Lewicki Stanisław. Studja nad historją handlu w Polsce: Prawo składu. C. 27.

 63 Lewicki Stanisław. Targi Lwowskie od XIVXIX wieku.Lwów, 1921. C. 39. , , 1654 ., , , : . , , 25 1654 ( . c : : . ., 1954. . 3. . 573574, 252), . . 306 (.: . ., 1878. . 10. . 620.

 64 Wumina Legum / . J. Ohryzko. ., 1859.T. 2. C. 5859.

 65 Lewicki Stanisław. Targi Lwowskie od XIVXIX wieku. C. 3.

 66 IJ , m. . ̳ . . 52. . 3. .21. . 5, 6.

 67 .: Lewicki Stanisław. Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich // Sprawozdania Akademii Umiejętności: Wydział historyczno-filozoficzny za miesiąc pardziernik 1905 r. Kraków, 1906. C. 12.

 68 XIV . XVII .: : . ., 1990. . 256257.

 69 . . 260.

 70 . . 280281.

 71 Lewicki Stanisław. Drogi handlowe w Polsce w wiekach średnich // Sprawozdania Akademii Umiejętności: Wydział historyczno-filozoficzny za miesiąc pardziernik 1905 r. C. 3. ; ; (Breslau) , . ( ) (Danzig). .: . , 1994. . 228. . 129136. , , 볿 䳿 볿 () , .: . . 137141.

 72 . XVII . // . , 1926. . 144145. . 127.

 73 . . 3. . 133; , . ., 1898. . 2. . 57 63.

 74 . : Michałowski Jacób. Księga pamiętnicza. Kraków, 1864. C. 583. . 1 1650 p. , ³ : , . . 2. . 38.

 75 Michałowski Jacób. Księga pamiętnicza. C. 661.

 76 . T. 8. C. 279.

 77 . . ., 1910. . 2. 5.; .: ó . / . Roven, 1660. K., 1990. : / . . . . .

 78 . . 8. . 284.

 79 .: ... // .., 1898. . 4.. 2. . 189195.

 80 . . 10. . 42,51.

 81 . . 4. . 3. . 26. : , : . . 8. . 259; . 9. . 447, 586, 588, 589, 657; . 11. . 74,162, 294, 299, 323, 327 .

 82 . . . 344.

 83 1652 ., - . : . // . . 144145. . 131, 7.

 84 XIV . XVII .: . . 256257.

 85 . л (. 1. . 137) Weczerka Hugo. Das mittelalterliche und frühneuzeitliche Deutschtum in Furstentum Moldau von seinen Anfängen bis zu seinem Untergang (1318 Jahrhundert). München, 1960. C. 5961.

 86 Jorga N. Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. 1. C. 193. ʳ.

 87 .: Pitcher Donald Edgar. An Historical Geography of the Ottoman Empire. Leiden, 1972. 29. . cc. 134135 : . , 1300 1600. ., 1998, .

 88 Oţetea Andrei. The History of the Romanian People. New York, 1970. C. 183.

 89 Weczerka Hugo. Das mitteralterliche und frühneuzeitliche Deutschtum in Furstentum Moldau von seinen Anfängen bis zu seinem Untergang (1318 Jahrhundert). C. 61; Jorga N. Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. 2. C. 162.

 90 Weczerka Hugo. Das mitteralterliche und frühneuzeitliche Deutschtum in Furstentum Moldau von seinen Anfängen bis zu seinem Untergang (1318 Jahrhundert). C. 61; Jorga N. Geschichte des rumanischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. 2. C. 61; Jickeli Otto Fritz. Der Handel der siebenbürger Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung // Archiv des Vereins fur Siebenbürgische Landeskunde. T. 39. C. 59, 6265.

 91 Jorga N. Geschichte des rumänischen Volkes im Rahmen seiner Staatsbildungen. T. 1. C. 163, 167, 258. . (. 87).

 92 Volumina legum. Petersburg, 1859. T. 3. C. 604; T. 4. C. 76.

 93 / . . . . , 1956. . 27.

 94 Badecki Karol. Archiwum akt dawnych miasta Lwowa a oddział staropolski. T. 3. Księgi i akta administracyjno-sądowe 1382 1787. Lwów, 1935. C. 45.

 95 Charewiczowa L. Handel Lwowa z Moldawją i Multanami w wiekach średnich // Kwartalnik historyczny. Rocznik 38. Lwów, 1924. C. 4446. 䳿: , , . : , , . . .: . . 1. . 137.

 96 Michałowski Jakób. Księga pamiętnicza. Kraków, 1864. C. 7475.

 97 . // . . 192.

 98 . . XVIXVII .: // XIVXVII . , 1950. . 82.

 99 Zakrzewska-Dubasowa M. Ormianie Zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem. Lublin, 1965. C. 77.

 100 Wolanski M. Związki handlowe Śląska z Rzecz Pospolitą w XVII wieku // Prace Wrocławskiego towarzystwa naukowego. Wrocław, 1961. Seria A. 77. C. 259.

 101 IJ , m. . . . 52. . 3. . 403. . 56.

 102 IJ , . . . . 52. . 3. . 682. . 10.

 103 IJ , . . ̳ . . 52. . 1. . 281. . 132; Codrescu T. Uricarul sau colectiune de diferite acte. T. 18. Iaşi. 1892. C. 220.

 104 Hurmuzaki E. Documente privitoare la istoria Românilor. Buc., 1900. T. 11. C. 326.

 105 . C. 42.

 106 IJ , . . -. . 39. . 1. . . 23. . 14.

 107 IJ , . . . . 132. . 1. . 36.114. . 1.

 108 .

 109 IJ , . . ³ . . 52. . 3. . 528. . 598.

 110 IJ , . . . . 52. . 3. . 402. . 11161111.

 111 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 34. . 2324; IJ , . . . . 52. . 3. . 834786. . 148 .

 112 IJ , . . . . 67. . 669674.

 113 . . XVI XVII . . 180.

 114 Costǎchescu Mihai. Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Marę. T. II. Iaşi. 1932. C. 631632.

 115 E. M. co XVI XVII . . 149.

 116 . . 4546.

 117 Bogdan . Documentele lui Ştefan cel Mare. T. 2. C. 275, 294295.

 118 Costǎachesku Mihai. Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. T. II. C. 632633.

 119 . . ., 1953. C. 38.

 120 Źródła dziejowe. T. X. Sprawy Wołoskie za Jagiellonów: Akta i listy. Warszawa, 1878. C. 97.

 121 H. A. . C. 131.

 122 IJ , . . . . 52. . 3. . 396. . 6162.

 123 . . 397. . 355356.

 124 . . . 38.

 125 IJ , . . . . 52. . 3. . 829781. . 2, 4 . 40 . 36 122 ; ( ) 3,84 . . 㳿 XVI XVIII . // - . ., 1961. 2(46). . 11, 12.

 126 IJ , . . . . 52. . 3. . 391. . 422.

 127 . . XVI XVII . . 65.

 128 Bogdan N. . Oraşul Iaşi. ., 1913. . 394.

 129 . . . ., 1904. . 6465.

 130 Costǎchescu M. Documente moldoveneşti înainte de Ştefan cel Mare. T. II. C. 633.

 131 .

 132 . C. 791.

 133 . . co XVI XVIII . . 67.

 134 Olteanu Ştefan. Meşteşugurile din Moldova în sec. al XVII // Studii şi materiale de Istorie Medie. Buc., 1959. T. 3. C. 118119.

 135 Neculce Joan. Buletinul Muzeului municipal din Iaşi. (1925). Iaşi. Fasc. 5. C. 176.

 136 Olteanu Ştefan. Meşteşugurile din Moldova în sec. al XVII. C. 162, 164.

 137 . C. 165.

 138 . . . ., 1905. . 291. 139 Vǎtǎşianu V. Istoria artei feudale in Ţǎrile romîne. Buc., 1959. T. 1. C. 286312, 394396, 623712.

 140 Olteanu Ştefan. Meşteşugurile din Moldowa în sec. al XVII // Studii şi materiale de Istorie Medie. T. 3. C. 132.

 141 IJ , . . -. . 39. . 1. . 38. . 136 . 137.

 142 Ghibǎnescu Gh. Surete şi izvoade. ş. 1908. T. 5. C. 90.

 143 Pavlescu E. Economia breslelor în Moldova. Buc., 1939. C. 503 513.

 144 . ⳿ : . . ⳿ XVIXVII . // . 1965. 1. . 114117.

 145 Olteanu Ştefan. Meşteşugurile din Moldova în sec. XVII // Studii şi materiale de Istorie Medie. T. 3. C. 148.

 146 Jorga N. Studii şi documente. Buc., 1904. T. 7. C. 62,183186.

 147 Olteanu Ştefan. Meşteşugurile din Moldova in sec. XVII // Studii şi materiale de Istorie Medie. T. 3. C. 145.

 148 . C. 198.

 149 . ., H. ., . . // . . VI ( ). . 6164.

 150 . . , 1957. . 38.

 151 . . 1. . 172173.

 152 . . 173.

 153 IJ , . . . . 53. . 3. . 402. . 14701472.

 154 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 229. . 1021.

 155 . . 260.

 156 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 64. . 101104.

 157 IJ , . . . . 52. . 3. . 399. . 1315.

 158 (16481657). . 343344.

 159 Costachel V, Panaitescu P, Cazacu A. Viata feudala in Tara Romineasca şi Moldova (Sec. XIVXVII). Buc., 1957. C. 7375.

 160 . C. 75.

 161 Zane G. Problema monetarǎ. Iaşi. 1927. C. 712, 1620, 3438.

 162 . 㳿 XVI XVIII . // - . ., 1961. 2(46). . 13. , ( 16271662 .), 90 3 . (XVII . ) = 30 . ( , ) 16121661 . 180 .

 163 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 73. . 12681279.

 164 IJ , . . . . 52. . 2. . 403. . 492495.

 165 Hurmuzaki E. Documente privitoare la istoria Romînilor. Buc., 1900. Supl. II. T. 2. C. 206207.

 166 . C. 207.

 167 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 71. . 718728.

 168 . . 1. . 178.

 169 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XVXVII wieku. C. 42.

 170 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 242. . 13811383.

 171 IJ , . . . . 52. . 3. . 402. . 13211322.

 172 . . 295. . 187188.

 173 IJ , . . ̳ . . 52. . 2. . 33. . 141.

 174 . . 3. . 33. . 122145.

 175 ij , . . ³ . . 52. . 3. . 523. . 16541655. .

 176 Jorga N. Relaţiile comerciale. Partea 1. C. 57.

 177 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 259. . 430433.

 178 IJ , . . . . 52. . 3. . 395. . 666667.

 179 . . . . 79. . 12. . 112; . 9. . 18.

 180 IJ , . . ̳ . . 37. . 3145.

 181 IJ , . . . . 396. . 981982.

 182 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 36. . 122145.

 183 IJ , . . . . 52. . 3. . 406. . 102106.

 184 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 260. . 924928, 948, 950.

 185 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 5. . 1111; ̳ . . 349. . 1045, 1221.

 186 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 63. . 166.

 187 IJ , . . ³ . . 52. . 3. . 521. . 11411148; . 523. . 1743.

 188 Gromnicki Tadeusz. Ormjanie w Polsce. Warszawa, 1889. C. 106.

 189 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 36. . 460468.

 190 IJ , . . ³ . . 52. . 3. . 519. . 455456.

 191 . ., . . XIVXVIII . // . ., 1963. . 199.

 192 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 14. . 296.

 193 . . 36. . 460468.

 194 .

 195 IJ , . . . . 52. . 3. . 269. . 239.

 196 . . 242.

 197 IJ , . . . . 52. . 3. . 401. . 22522253.

 198 . . 402. . 19982000.

 199 . . 403. . 4850.

 200 . . 493495.

 201 . . 4850. () 16401650 . 5054 ( . 㳿 XVIXVIII . // - . 1961. 2(46). . 13.

 202 IJ , . . . . 52. . 3. . 402. . 13211322.

 203 . . 13211322.

 204 .

 205 XV XVIII .: : 3- . ., 1968.. 2. . 917.

 206 (16481657). . 343344.

 207 Rolny Wilhelm. Dwie taksy towarów cudzoziemskich z roku 1633. Kraków, 1897. C. 14 (: Rolny. Dwie taksy). () 17 , 12 , 9 (Rolny. Dwie taksy. C. 27).

 208 Rolny. Dwie taksy. C. 2627. . .: Dachkevytch Ya. R. Les marchandises arméniennes en Ukrainę, Pologne et Lituanie au XVII s // Revue des etudes arméniennes.Paris, 1981. 5. T. 15. C. 341354.

 209 Rolny. Dwie taksy. C. 2627.

 210 , , . , .

 211 2 , 36122 ; 10 ; 1 8-9 ; , 32 ; () .

 212 Rolny. Dwie taksy. C. 21.

 213 . C. 2126 ( ); C. 2627 ( ).

 214 . . 19, 28. XV XVIII . (), ( ). , , , . , XVII . ˳ 50 ., 60 ., 80 90 . ³ , , . XVII . . .: . . . , 1973. 2- . . 83 . 㳿 XVIXVIII . // . 1961. 2(46). . 13.

 215 Rolny. Dwie taksy. C. 28.

 215a .: . . , 1998. . 454456 .

 216 , .: . (), 1670 . // . ., 1928. . 6. . 611. 1650 . , (, . . 2. . 568).

 217 (16481657). . 343344.

 218 1564 . 30 (). , . .: . . . . 6769. () 16431661 . 180 6 () . .: . 㳿 XVIXVIII . // - . 1961. 2(46). . 12.

 219 15 .

 220 , , ; , . .: (16481657). . 690.

 221 XVII . ˳ 50 ., 60 ., 80 90 . .: . . . . 83.

 222 ʳ , 100 . .: (16481657). . 686.

 223 . . . 684.

 224 . .: . . 687. ( ) XVIII ., ˳ (25, 57 ).

 225 . . XVI XVII . . 183.

 226 , . .: (16481657). . 686687.

 227 . . 343.

 228 . . 344.

 229 .

 230 . . XVI XVII . . 4.

 231 . . 5.

 232 . . 6.

 233 Akta grodzkie i ziemskie z archiwum ziemskiego we Lwowie. Lwów, 1875. T. 5. C. 104.

 234 Olteanu Ştefan. Meşteşurile din Moldova in s. XVII // Studii şi materiale de Istorie medie. T. 3. C. 100209.

 235 . XVII . // . . 2. . 4.

 236 . . 1516.

 237 . . 12.

 238 . -. T. 6. C. 133.

 239 . . . 3, 13, 1921.

 240 . . 32, 35.

 241 IJ , . . . . 8. . 326. . 666667.

 242 IJ , . . . . 52. . . . 396. . 1553.

 243 . . 402. . 19982000; 4,5 = 60 .; 1314 . Rybarski Roman. Handel i politika handlowa Polski w XVI stuleciu. Poznań, 1928. T. 2. C. 259.

 244 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 36. . 141.

 245 . . 122145.

 246 ֲ , . . . . 52. . 3. . 393. . 328329.

 247 . . 392. . 998999.

 248 Rybarski Roman. Handel i politika handlowa Polski w XVI stuleciu. T. 2. C. 257.

 249 . . .. 79. . 12.. 1 12; . 9. . 18.

 250 IJ , . . ̳ . . 52. . 2. . 37. . 3145.

 251 IJ , . . ³ . . 52. . 3. . 515. . 823831.

 252 Rybarski Roman. Handel i politika handlowa Polski w XVI stuleciu. T. 2. C. 259.

 253 300- . , 1886. . 1. . XLIX.

 254 . . x XVIXVII . . 117, 124, 210.

 255 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 11. . 796800.

 256 Bałaban M. Żydzi lwowscy na przełomie XVI s XVII wieku. Lwów, 1909. C. 189.

 257 Zakrzewska-Dubasowa M. Ormiamie Zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem. C. 74.

 258 ֲ , . . . . 52. . 3. . 403. . 56.

 259 ֲ , . . ̳ . . 52. . 3. . 242. . 1365.

 260 Rolny. Dwie taksy C. 2627. 30- XVII . 17 , 12 , 9 .

 261 . . 42.

 262 Rolny. Dwie taksy C. 2627.

 263 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 40. . 1509.

 254 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XV i XVII wieku. C. 31.

 265 IJ , . . ̳ . . 52. . 1. . 37. . 3145.

 266 ֲ , . . . . 52. . 3. . 402. . 17761777.

 267 ֲ , . . ̳ . . 52. . 3. . 67. . 669674.

 268 . . 11. . 796800.

 269 Zubyk Roman. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624 1635. Lwów, 1930. C. 157159.

 270 . C. 141144.

 271 Badecki K. Archiwum akt dawnych miasta Lwowa a oddział staropolski. Lwów, 1936. C. 7576.

 272 Zubyk Roman. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 1624 1635. C. 157159.

 273 . C. 164166.

 274 E. M. co XVI XVII . . 165.

 275 Jickeli Otto Fritz. Der Handel der Siebenbürger Sachsen in seiner geschichtlichen Entwicklung // Archiv des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde. T. 39. C. 88.

 276 (16481657). C. 588.

 277 ̳. / . . , 1972. . 162,169.

 278 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 14. . 860861.

 279 . . 12. . 520521.

 280 IJ , . . . . 8. . 326. . 666667.

 281 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. .352. . 586.

 282 Rybarski Roman. Handel i politika handlowa Polski w XVI stuleciu. T. 2. C. 257259.

 283 IJ , . . . . 52. . 3. . 394. . 419421.

 284 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 256. . 368. 48 , 25 , 2050 , 3036 , 73,2. ( . 㳿 XVIXVIII . // - . 1961. 2(46). . 10.

 285 ֲ , . . . . 52. . 3. . 398. . 1988.

 286 . . 408. . 624.

 287 Schiper Ignacy. Dzieje handlu żydowskiego na ziemiach polskich. Warszawa, 1937. C. 91.

 288 ֲ , . . ̳ . . 52. . 3. . 259. . 1174.

 289 ֲ , . . . . 52. . 3. . 395. . 13821383.

 290 Łoziński W. Złotnictwo lwowskie w dawnych wiekach. Lwów, 1889. C. 57.

 291 ֲ , . . ³ . . 52. . 3. . 516. . 413415.

 292 Charewiczowa L. Handel średniewiecznego Lwowa. Lwów, 1925. C. 78.

 293 Manolescu Radu. Schimbul de mǎrfuri dintre Ţara Romîneascǎ şi Braşov în prima jumǎtate a secolului al XVI-lea // Studii şi materiale de Istorie Medie. Buc., 1957. T. 2. C. 116117, 139140.

 294 . T. 1. C. 181.

 295 XV XVIII .: . . 1. . 259.

 296 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo Lwowskie w XV i XVII wieku. Lwów, 1890. C. 245. ⳿. ⳿ 볿 200 ( . . . 316).

 297 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 71. . 718728.

 298 Hurmuzaki E. Documente privitoare la Istoria Romanilor. Buc., 1900. Supl. II. T. 3. C. 206207.

 299 .

 300 Jorga N. Studii şi documente. T. 20. C. 72 (. VIII).

 301 . 㳿 XVXVIII . // - . 1961. 2(46). . 1112. 32 , 60 , 36 ( 1565 .). 1645 . 3,153,17 ; 4 .

 302 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 64. . 98108.

 303 Zakrzewska-Dubasowa M. Ormianie Zamojscy i ich rola w wymianie handlowej i kulturalnej między Polską a Wschodem. C. 97.

 304 XV XVIII .: : . T. 1. C. 259.

 305 IJ , . . . . 52. . 3. . 830782. . 8.

 306 Jorga N. Istoria comerţului romînesc: (Epoca veche). Buc., 1925. T. I. C. 187, 231233.

 307 . T. 1. C. 179182.

 308 Jorga N. Relaţiile comerciale. C. 7374.

 309 XV XVIII .: . . 1. . 259.

 310 Costǎchescu Mihai. Documente moldoveneşti de la Bogdan voievod. Buc., 1940. C. 474.

 311 Bałaban M. Żydzi Lwowscy na przełomie XVI i XVII wieku. C. 173 174.

 312 Rolny. Dwie taksy. C. 2628.

 313 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 63. . 166.

 314 Rolny. Dwie taksy. C. 2628.

 315 IJ , . . . . 52. . 3. . 828789. . 7576.

 316 Costachel V, Panaitescu P, Cazacu A. Viaţa feudalǎ în Ţara Romîneascǎ şi Moldova (sec. XIVXVII). C. 1624.

 317 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 11.. 796800; Zubyk Roman. Gospodarka finansowa miasta Lwowa w latach 16241635. C. 140.

 318 Jorga N. Istoria comertului rominesc. T. I. C. 282.

 319 Ilieş Aurora. Exploatarea sǎrii în Tara Romînescǎ în sec. XVIII // Studii şi Materiale de Istorie Medie. Buc., 1956. T. 1. C. 195 196.

 320 Hurmuzaki E. Documente privitoare la istoria Românilor. Supl. II. T. 3. C. 35 (. 28).

 321 .

 322 Berza M. Haraciul Moldovei şi Ţǎrii Romîneşti în sec. XVXIX // Studii şi materiale de Istorie Medie. Buc., 1957. T. 2. C. 4046.

 323 . . T. 1. C. 94, 176.

 324 IJ , . . . . 52. . 3. . 393. . 213214.

 325 . . 394. . 749.

 326 . . 399. . 698.

 327 Rusiński W. Rozwój gospodarczy ziem polskich w zarysie. C. 58.

 328 Dziubiński Andrzej. Drogi handlowe polsko-tureckie w XVI stuleciu // Przegląd historyczny. Warszawa, 1965. T. 56. 2. C. 244.

 329 IJ , . . . . 52. . 3. . 393. . 213214.

 330 . . 389. . 621622.

 331 . . 386. . 621622; . 399. . 274.

 332 Veress A. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei ş Ţǎrii Romîneşti. Buc., 1930. T. 2. C. 159 (. 133).

 333 Jorga N. Studii şi documente. T. 28. C. 453 (. CCCCXV).

 334 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 255. . 5455.

 335 IJ , . . . . 52. . 3. . 393. . 383.

 336 Veress A. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei ş Ţǎrii Romîneşti. T. 2. C. 159 (. 133). , 3 1/2 6 , , .

 337 Łoziński W. Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XV i XVII wieku. C. 271272.

 338 IJ , . . ̳ . . 52. . 3. . 253. . 256261.

 339 . . XVIXVIII . . 117.

 340 Hurmuzaki E. Documente privitoare la istoria Romanilor. Supl. II. T. 3. C. 7475 (. 43).

 341 Rolny. Dwie taksy. C. 128.

 342 Hurmuzaki E. Documente privitoare la istoria Românilor. Supl. II. T. 3. C. 7475 (. 44).

 343 IJ , . . . . 52. . 3. . 396. . 14221433.

 344 XV XVIII .: : . . 1. C 259.

 345 Jorga N. Istoria comerţului romînesc. T. 1. C. 273.

 346 (1648-1657). C. 343. . 245.

 347 XV XVIII .: : . . II. . 230.

 348 Ionescu-Nicov Tr., Constantinescu A. Relaţii comerciale romîno-ruse în a doua jumǎtate a secolului al XVII-lea // Analele romîno-sovietice istorie. Buc., 1931. C. 90.

 349 . . XVII . ., 1959. . 436.

 350 . . . . 79. . 12. . 110; . . XVII . . 422424.

 351 . . . . 319.

 352 . ., 1869. . VI. . III. . 26.

 353 . . 83.

 354 (1648-1657). . 8688. . 35, 36.

 355 . . 263265.

 356 . . 442457 (. 328341). .

 357 . . 562563.

 358 . . 563564 (. 432).

 359 . . 343. . 245.

 360 .

 361 .

 362 Costin Miron. Opere. Editura de stat pentru literaturǎ şi artǎ. C. 32.

 363 (16481657).C. 588.. 449.

 364 .

 365 . . 590591. . 452.

 366 . . 560565. . 245

 367 Pritsak . Das erste türkisch-ukrainische Bündnis (1648) // Oriens Leiden, 1953. T. 6. C. 266298.

 368 . // ˳ . 1992. 25 .

 369 . . ³ // . , 1939. . 1. . 2429.

 370 . // / . ., 1993. . 2. . 177192.

 371 . // ˳ . 1992. 22 .

 372 .

 373 c : . . . 2. . 93. . 46.

 374 . . 155. . 60.

 375 . . 89, 90. . 46.

 376 . -. . 9. . 1. . 92.

 377 Kortepeter Carl Max. Ottoman Imperiał Policy and the Economy of the Black Sea Region in the Skteenth Century // Journal of the American Oriental Society. 1966. T. 82 2. C. 86113.

 378 . // ˳ . 1992. 22 .

 379 , . ., 1822. . 3. . 444445.

 380 . . 445.

 381 . . 446.

 382 .

 383 . C. 446447.

 384 . . 447. . . , , 1649 .: ( XVXVII . / (.). , 1992. . 16).

 385 Kubala Ludwik. Szkice historyczne. Seria 3. Kraków, 1910. : -. . IX. . II. . 1489.

 386 . ., . . : . . 7273.

 387 (16481657). 2631.

 388 . 2729.

 389 . 106, 124, 126.

 390 . 176.

 391 . 72. . 134.

 392 . 449. . 588.

 393 . 452. . 590591.

 394 . . 591.

 395 . 110 11.VIII 1650 . . 180; 181 28.VI 1652 . . 268269; 350 19.11656 . . 468469.

 396 . 244. . 341342.

 397 . 234. . 326.

 398 . 438. . 572. . : . 1657 . // 1929 . ., 1929. . 9296.

 399 (16481657). 328341.

 400 . ., . ., . . . (1648) // : : ( ). ., 1991. . 45.

 401 c : : . ., 1954. . 2. . 109. .: . . // . ( 400- ): . ., 1995. . 103, 105.
 1 . . // . , 1920. . 130. . 73106.

 2 . . . , 1990. 2- . . 244251.

 3 . . 245.

 4 .

 5 .. 14. . 119; . . . 214. . . 1636. . 200.

 6 . . . . 245.

 7 . . 10. . 118,120; .: . . 12, s. v. .

 8 Lipinski Wacław. Z dziejów Ukrainy. Kijów, 1912. C. 514516.

 9 . // . . 13. . 101.

 10 - . . . . 1654. . 4. . 328374; . . 10. . 477484; c : : . ., 1954. . 3. . 560565. . 245.

 11 . 16571659. ³, 1920.

 12 -. , 1913. . 6. . 1217, 129.

 13 . . 10. . 117133.

 14 . XVIII . ., 1997. . 203. , , 1654 . , ³ , , , . , ³ , ³ . ³ , . , ³ . , , . , , ᳺ.

 15 . . 10. . 117133.

 16 . . . . 244.

 17 . . 245.

 18 1710 . / // . ., 1859. . 1. . 242257.

 19 Bardach Juliusz, Leśnodorski Bogusław, Pietrzak Michał. Historia Państwa i prawa polskiego. Warszawa, 1976. C. 232238.

 20 . C. 239.

 21 .

 22 . . 240.

 23 . . . 83.

 24 Jablonowski Aleksander. Pisma. Warszawa, 1911. T. 3. C. 61.

 25 . T. 10. C. 439, 479, 448 ( 1654 .).

 26 . . 16571659. . 13; , . . 3. . 248.

 27 Z dziejów Ukrainy (c. 514516) ﳿ . (cd x 2446 f. 757). XVII . ﳿ , , . , . , , ϳ.

 28 .: .

 29 . . 16571659. . 11 17. . II.

 30 Lipiński Wacław. Z dziejów Ukrainy. C. 515.

 31 . . 515516.

 32 M. -. K., 1931. T. IX. . II. C. 14001405. ϳ : , ϳ . г , ³ г. , , . - , , , 쳿. , , ( ) 15261701 . . ϳ . 쳿, .

 33 Lipiński Wacław. Z dziejów Ukrainy. C. 560.

 34 . ., . . : - . K., 1993. C. 478479. .

 35 Lipiński Wacław. Z dziejów Ukrainy. C. 560.

 36 c : . T. 3. . 245. C. 561. . 344. , , , 1654 . 21. 11 , . . . 10. . 437452.

 37 -. ³ ( ). . 4. . 118. . 134136; . . F IV. 118. . 134136. - (., 1928. . IX. . . . 108109). , , , . , ( Wójcika Zbigniewa 9 1998 .).

 38 Paprocki Bartosz. Herby rycerstwa Polskiego. Kraków, 1858. 2- . C. 382.

 39 .: . (1652) // : . ., 1996. . . . 4972.

 40 . -. T. IX. . . . 109.

 41 . 䳿 . : IV. XVII . // . , 1926. . 144145. . 141.

 42 1666 . ., 1933. . VIII.

 43 . . 11. . 744.

 44 . -. . X. . . . 16.

 45 . . 11. . 744745; . -. . X. . . . 16. 1657 . . , , . , , . , , , . . , , , . , , , , , , . 8 , . .: . . . . 249.

 46 . . 250.

 47 Rybarski Roman. Skarb i pieniądz za Jana Kazimierza, Michała Korybuta i Jana III. Warszawa, 1939. C. 522.

 48 XVII ... ., 1896. . . . 36.

 49 c : : . . 3. . 25. . 66. . 36.

 50 . ³ . . 100105.

 51 c : : . . 3. . 245. . 564. . 343344.

 52 . . 10. . 448, 451, 479483.

 53 Rybarski Roman. Skarb i pieniądz. C. 522.

 54 M. -. T. IX. . . . 88.

 55 . . 10. . 479. 50 .

 56 . . 4. . 263264; . 5. . 67.

 57 Rybarski Roman. Skarb i pieniądz. C. 475.

 58 : 30 000 . . . 7 1650 . , 300 000 ( : : . . 2. . 189. . 153. . 460). 30 , , 300 000 x 30, 900 000 , 30 .

 59 . -. . IX. . . . 88.

 60 . ., . . : . . 158.

 61 .

 62 . 㳿 XVI XVIII . // - . ., 1961. 2(46). . 13.

 63 . . 3. . 569.

 64 . . c XVII . .-., 1948. . 441442. : 1 0,8 ( . . 436).

 65 . . 441442. , . : . . 1648 . N 10. . 1638.

 66 Wójcik Zbigniew. Historia Dyplomacji Polskiej. Warszawa, 1982. T. II. C. 308.

 67 , , , 1649 . 128 310 (.: Pernal A. B. The Expenditures // Harvard Ukrainian Studies. Cambridge, Mass., 1981. T. 5. 1. C. 110.

 68 Zbigniewa Wójcika: Polska służba dyplomatyczna XVIXVII wieku. Warszawa, 1966. C. 292294.

 69 Zbigniew Wójcik . . . Pernal : The Expenditures // Harvard Ukrainian Studies. T. 5. 1. C. 102120.

 70 . ., . . : . . 156176.

 71 Rybarski Roman. Skarb i pieniądz. C. 522.

 72 Wójcik Zbigniew. Historia dyplomacji Polskiej (15721795). Warszawa, 1982. T. 2. C. 300302.

 73 . T. 3. C. 507508.

 74 Kubala Ludwik. Szkice Historyczne. Kraków, 1910. Serja 3. C. 79.

 75 . // . , 1910.. 96. . 4. . 116119. . : // . -, 1992. . II. . 90.

 76 .

 77 : : . . 2. . 135. . 316.

 78 . . 3. . 408.

 79 . XVII ? // . ., 1926. . XXI. . 112119.

 80 . . (IX XVII .). ., 1992. . 1217.

 81 . (VIII . . . XIX .) ., 1992. . 2732.

 82 . . (IX XVII .). . 1618.

 83 Jablonowski Aleksander. Kozaczyzna a legitymizm // Pisma.Warszawa, 1910. T. 2. C. 210241.

 84 . / . . . , 1972. . 8890.

 85 Sękowski I. J. S. Collectanea z dziejopisów tureckich. Warszawa, 1824. T. 1. C. 204205.

 86 M. -. T. VIII. C. 146.

 87 (16481657). . 328 341. C. 443457.

 88 . . 432. . 563564.

 89 . . ., 1986. . 38.

 90 . (1652) // : . ., 1996. . . . 4971.

 91 . -. . . . . . 14971498.

 92 : : . . 3. . 245. . 560565.

 93 . -. . IX. . II. . 1275.

 94 . . 16571659. . 216 219.

 95 (16481657). . 438. . 572.

 96 XVIIXVIII . , .: . . . ., 1887. . 320321.

 97 . . ., 1905. . . 1430.

 98 Doerfer Gerhard. Türkische und mongolische Elemente im Neupersischen. Wiesbaden, 1965. Band II. C. 618620. XVII . , , - ó.

 99 Fisher Alan W. The Russian Annexation of the Crimea 17721783. Cambridge, 1970. C. 5.

 100 . C. 113; Fisher Alan W. The Crimean Tatars. Stanford, 1978. C. 1416, 19, 45.

 101 / . . . . , 1965. . 1. . 154164. - ᳿, .

 102 . -. . IV. . 313.

 103 . . XVII . . 436441.

 104 . . XVII . , 1980. . 35.

 105 (16541657). . 10. . 48.

 106 . . 10. . 31.

 107 Sękowski . J. S. Collectanea z dziejopisów tureckich. T. 1. C. 201 202.

 108 . . . -ó III, 2- .: Sękowski . J. S. Collectanea z dziejopisów tureckich.

 109 Pritsak O. Das erste türkisch-ukrainische Bündnis (1648) // Oriens. Leiden, 1953. Vol. 6. 2. C. 294.

 110 - . : Zygmunt Abrahamowicz Historia Chana Islam Gereja III Mahmed-a Senai. Warszawa, 1971. C. 162163.

 111 Fisher Alan W. The Crimean Tatars. C. 16.

 112 . // / . ., 1993. . 2. . 180.

 113 . . XVII . ., 1987. . 80.

 114 c : : . . 3. . 464466.

 115 (16481657). . 153. . 234.

       


:

:   , . -- . , , , , , , . . . . ) 


i ii, ii Ctrl+Enter.

I.   IX-XVIII .