Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

Алфавітний покажчикАвтократія, 20, 21

Адміністрація сотні, 52

Алейніков, Андрій, 155 — 156

д’Алямбер, Жан, 76

Андрусівське перемир’я, 36

Апостол, Данило, 71, 89, 98, 153, 155, 221

і фінансова система Гетьманщини, 54

Балабан, Діонісій, 58

Балтійська автономія

вплив централізму на, 31 — 32

Законодавча комісія 1767 — 1768 рр. і, 157 — 158, 163

Баранович, Лазар, 59

Башкири, повстання, 175

Безбородько, Андрій, 117

Безбородько, Олександр, 117, 119, 213, 237

кар’єра, 226

і козацьке військо, 233 — 234

погляди на імперію, 227 — 230

Бестужев-Рюмін, А.П., 72, 80, 87

поразка, 87

Бібіков, А. І., 151, 157, 164, 252

Божич, Гаврило, 155 — 156

Брант, Яків, 97

Брестська унія, 34

Валькевич, Зосима, 88

Величко, Самійло, 63

Виговський, Іван, 36, 48, 58

відмова від Переяславської угоди, 67

Війна з Швецією, 194

Війни з Туреччиною. Див Турецькі війни

Військо

адміністрація, 49 — 51

козаки у, 171, 192-195, 234-236, 245-247

Військові правителі. Див. Воєводи.

Вічний мир 1686 р., 68

Воєводи, 22

в українських містах, 67 — 68

Воєйков, Ф. М., 89

Волзьке козацьке військо, розформування, 176

Волков, Федір, 143

Волконський, Михайло Микитович, 176

Вольтер, Ж. Б., 76

Вяземський, А. А., 97, 111, 151

Гадяцький мир 1658 р. (Унія), 36, 62, 67

Гавриїл тверський, 149

Генеральна військова канцелярія, 38, 49, 57, 70, 82, 101, 103

Генеральна військова скарбниця, 55

Генеральна рада, 47, 48

Генеральна скарбова канцелярія, 49, 54

Генеральна старшина, 48, 49, 71

Генеральна щетна комісія, 55

Генеральний військовий суд, 50, 55, 69, 82, 190

реформа Рум’янцева, 103

Генеральний суд, 229

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 120

за Павла I, 206

Герольдмейстерська контора, 219, 220, 221, 225

Герцберг, Евальд Фрідріх, 231

Гетьманщина, 26

адміністрація, 48

адміністрація сотні, 50

полкова адміністрація у, 50

визначення кордонів, 25 — 26

виникнення, 33 — 37

економіка, 70

в інтерпретації радянських істориків, 17 — 18

землеволодіння, 43

населення у 60-х роках XVIII ст., 43

нова шляхта, 38 — 40, 85

особисті свободи у, 64

остаточна загибель, 205 — 207

Павло I і, 205 — 206

питання спадкового гетьманства, 87 — 88

політична автономія, 64

православна церква у, 57 — 60

розділ у 1781-1782 рр., 189, 192

російська політика щодо, 16, 17

сербські вторгнення, 94

скасування автономних інституцій, 260

скасування гетьманського уряду, 89 — 96

соціальна структура, 37 — 47

судова система, 55, 82 — 84

урядові інституції, 47 — 57

фінансова система, 51 — 55

Глухівська рада,

антиросійські погляди, 86

і військові справи, 86

економічна програма, 85

петиція, 84 — 86

судові реформи, 82 — 83, 95

і українська нова шляхта, 86 — 87

Голицин, Олександр Михайлович, 92, 113

Голицина, Катерина, 101

Грабянка, Григорій, 63

Грамота дворянству (1785 р.), 182, 210, 212-213, 220, 232

Грамота містам 1785 р., 182, 250, 255

Грецьке братство, 138, 250, 254

Грімм, Мельхіор, 76

Гудима, Йосиф, 157

Гудович, Андрій, 79

Гудович, Василь, 88

Гудович, Іван, 226

Гур’єв, Дмитро Олександрович, 245

Дворянство, 209 214

і шляхта, 212

Дівович, Семен, 63

Дідичність, 20, 21

Дідро, Дені, 76

Договори, 61 — 62

Долинський, Григорій, 119, 120

Домініальний суд, 56

Домонтович, М., 255

Донські козаки

нововведення Катерини II, 176

повстання, 173 — 178

придушення запорозьких повстань, 172

Дорошенко, Петро, 36, 47, 58

Дублянський, Олександр, 88

Духівництво

Див. також Православна церква.

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 146 — 149, 273 — 274

русифікація, 256 — 257

соціальний статус у Гетьманщині, 44 — 45, 47

Дяки, 22

Естонія, інкорпорація в Росію, 27

Євреї

київські, 253

ніжинські, 254

в українському ремісництві і торгівлі, 254

чернігівські, 254 — 255

Єлизавета, імператриця, 53, 54, 78, 93, 145

Єфремов, Степан, 172 — 173, 176

Жоравка, Іван, 97

Журман, Ілля, 89, 113, 122, 191

Забіла, Захарій, 158

Завадовський, Петро, 119, 213, 226

Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 77, 113, 114 — 169

адміністративна реформа, 179

і балтійські провінції, 157

вибори, 116

вибори нової шляхти, 116 — 117

козацькі вибори, 128 — 132

і законодавча реформа, 119, 153 — 154

засідання, 151 — 169

і земельна реформа, 158

козаки і, 128 — 135

накази, 267 — 269

магдебурзьке право і, 250

міські вибори та накази, 135 — 146

накази нової шляхти, 116 — 128, 265 — 267

і оподаткування, 119

оцінка роботи, 166 — 169

представництво у, 115

і торговельні права, 154 — 156

утворення, 114 — 116

Закріпачення, 212

і скасувуння української автономії, 257 — 258

узаконення, 243

Запорожці, 25, 26, 31, 34

Катерина II і, 176-178

напад росіян, 177

повстання, 171 — 173

і Польща та Московія, 33 — 34

Запорозьке військо, 47

московити і, 65

стосунки з королем, 61

структура, 45 — 46

Зборівський мир, 1649 р., 35, 61

Значне військове товариство, 38 — 39, 48, 83, 193

«История Русов», 236 — 238, 262

Іван III, 21

Іван IV, 21, 228

завоювання, 23

Іван VI, 93

Ізмайловський полк, 78 — 79

Імперський родословник, 219

Істрицький, Петро, 118

Йосиф II австрійський, 78

Калинський, Тимофій, 221, 222, 224, 225

Калмики, бунти, 174 — 175

Калнишевський, Петро, 171, 172

Камералістична думка, 28 — 29

Капніст, Василь, 231 — 234, 241

Капніст, Микола, 231 — 232 в.

Капніст, Петро, 231 — 232 в.

Карл XII, 69

Катерина II

адміністративні реформи, 76 — 78

відкликання Рум’янцева, 216 — 217

вплив Монтеск’є, 75

Глухівська рада, 91

Грамота для дворянства (1785 р.), 212, 220

державна діяльність, 73-78, 184-185, 259-260

європеїзація дворянства, 182 — 183

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 152, 178

і калмики, 175

і оподаткування, 95

організація козацького війська, 233 — 234

і Полетика, 165 — 166

прихід до влади, 78 — 79

реформування козацтва, 177 — 179

русифікація Гетьманщини, 97 — 98

скасування гетьманського уряду, 89 — 96

Статут для губерній, 184 — 192

запровадження в Гетьманщині, 185, 188 — 192

указ від 26 жовтня 1781 р., 188

указ від 28 липня 1783 р. про українське військо, 193 в.

указ про набір, 194

указ про монастирі та їх мешканців, 201 — 202, 203 — 204

і українські єпархії, 197 — 200

філософія, 73 — 75

Католицизм, православ’я і, 34 — 35

Каульбарс, Карл фон, 193

Київ

втрата магдебурзького права, 250 — 252

поселення євреїв у, 251

росіяни у, 251 — 252

Київський митрополит. Див. Православна церква

Київське православне братство, 35

Козаки, 24 — 25

адміністрація Гетьманщини, 37 — 38

асиміляція в імперську систему, 241 — 248

бунти, 170 — 176

вибори старшини, 106, 131 — 132

відживлення Рум’янцевим козацького стану, 105 — 106

донські, 24, 172, 176 — 178

економічний статус за Катерини II, 132

запорізькі. Див. Зопорожці

землеволодіння, 246, 247, 248

імперська політика щодо, 244 — 246

імперське визначення, 243

козацькі хроніки, 62

література, 62 — 64

і Міністерство державного майна, 247

накази, що стосуються Законодавчої комісії 1767 — 1768 рр., 128-132, 267-269

обмеження прав Рум’янцевим, 106

оподаткування, 132 — 134, 245, 246

і польське повстання 1830 р., 245

права за Катерини II, 131 — 132

революція 1648 р., 31 — 32, 33

розвиток Гетьманщини і, 33 — 37

у російській армії, 192-195, 234-235, 247-248

соціальне розшарування, 40 — 42

соціальний статус у Гетьманщині, 37 — 38, 41

українські, 26

чисельність, 244, 247

Чорноморський кіш, 244

шляхта і, 62 в.

Козацька полкова рада, 50

Козельський, Яків, 158

Колегія іноземних справ, 54, 55, 60, 70

Коль, Йоган Георг, 238, 239

Кониський, Георгій, архієпископ, 237

Косів, Сильвестр, 58

Костевич, Іван, 154

Кочубей, Віктор, 226, 230

Кочубей, Семен, 89, 97, 137

Кречетников, М. Н.

призначення, 218

стосунки з українською новою шляхтою, 219

усунення, 219

Крижановський, Антін, 121

Кулябка, Іван, 110

Купці, 42

Див. також Міщани.

соціальний статус у Гетьманщині, 42, 248 — 249, 254

Куракін, А. В., 221, 243

Кючук-Кайнарджийський мир, 113, 215

Лазаревський, Олександр, 17

Латвія, інкорпорація в Росію, 27

Литовський статут, 57, 66, 83, 155, 207, 212, 232, 243, 249, 262

алкоголізм і, 108

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 119

скасування, 207

Лещинський, Станіслав, 69

Ломоносов, М. В., 204

Магдебурзьке право, 42, 55, 66, 143, 161, 207, 232, 248, 250

у Києві, 142, 143

скасування, 207, 248, 251, 262

і Статут для губерній, 187 — 188

хелмський варіант, 57

Мазепа, Іван, 38, 47, 68, 69, 93, 235, 240

Малоросійська губернія

за Павла I, 205 — 206

розділ Олександром I, 206 — 207

Малоросійська колегія 1721 р., 54, 70, 91

Малоросійська колегія 1764 р., 95, 97, 101, 190

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 116, 120

критика Полетикою, 161

наказ, 151 — 152

скасування, 190

Малороссийский приказ, 66, 69 Див. також Колегія іноземних справ

Маркович, Роман, 221, 224, 225

Мартос, Олекса, 240

Мельгунов, 94

Меженінов, Сергій, 154, 155

Микола I, 245 — 246

скасування міського самоврядування, 252

Мещерський, Платон, 97, 113

Милорадович, Андрій Степанович, 185 — 186, 191, 193, 198, 208, 261

перепис населення, 186

Милорадович, Григорій Петрович, 206, 225, 226

Милорадович, Михайло, 221, 224

Милорадович, Петро, 88

Мирович, Василь, 93

Миславський, Самуїл, 200, 202, 204, 261

Михайлович, цар Олексій, 62

Михайловський-Данилевський, Олександр, 238

Міллер, Дмитро, 15

Міністерство державного майна, 247

Міщани

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 135 — 146, 269 — 273

інтеграція в імперську структуру, 248 — 255, 262

соціальний статус в Гетьманщині, 42

Міська грамота 1785 р. Див. Грамота містам

Могила, Петро, 57 — 58

Могилянський, Арсеній, 60, 88, 146, 261

суперечка з синодом, 196

Монастир св. Михайла, судова справа, 82

Монастирі, у Гетьманщині, 45

Монтеск’є, 75

Московія, піднесення і вплив, 20 — 25

Мякотін, В., 17

Накази, пов’язані з діяльністю Законодавчої комісії, 116 — 128, 129-135, 135-153, 265-274

Наришкіна, Катерина Іванівна, 72

Натальш, Дмитро, 97, 160

Нащокін, В., 193

Неплюєв, І. І., 92

Ніштадтський мир 1731 р., 70

Нова шляхта

асиміляція, 226 — 241, 263

у Гетьманщині, 37 — 39, 83

і Глухівська рада, 86, 87

кількість, 210, 210 — 211 в.

кооптація, 208 — 215

на імперській службі, 212 — 215

накази, 265 — 267

нобілітет урядовців, 218 — 225

стосунки з Кречетниковим, 218 — 219

указ 1835 р., 224

Новик, Матвій, 159

Новоросія, 94

Оглоблин, Олександр, 17, 236

Однодворці, 128

Олександр I, 232

Олсуф’єв, А. В., 92, 95

Орлик, Пилип, 93

Орлов, Григорій Григорович, 81, 92

Павло І

відновлення прав Гетьманщини, 205 — 207, 232

та імперський родословник, 219

скасування карабінерських полків, 195

Павловський, 89

Панін, Микита Іванович, 81, 92, 93

і закордонні справи, 87

Панін, П. І., 92

Переяславська угода, 16, 61 — 62, 128, 131, 157

двозначність, 65 — 68

українська інтерпретація, 85

фальсифікація московитами (1659 р.), 67

Петро I, 29, 49, 127

державна діяльність, 69 — 70

залучення козаків до примусових робіт, 70

запровадження податків, 54

настанови для православної церкви, 205

поразка Карла XII, 69

урізання автономії Гетьманщини, 235

Петро II, 71

Петро III, 78

стосунки з Рум’янцевим, 100

Податки

для козаків, 132-133, 244, 245, 246

запроваджені Гетьманщиною, 51 — 54

запроваджені Катериною II, 95

запроваджені Петром I, 54

запроваджені Рум’янцевим, 104 — 105

імпортно-експортний, 143

міські, 145

розповсюдження подушного податку на Україну, 212

Полетика, Василь, 222, 224, 225

Полетика, Григорій, 121, 160 — 165, 261

і Малоросійська колегія, 160

погляди у порівнянні з поглядами Розумовського, 165

погляди у порівнянні з поглядами Скоропадського, 164

походження, освіта, кар’єра, 160

українські права і, 161 — 166

Поліцейський ордонанс 1782 р., 180 — 181

Полкова адміністрація, 50

Полтавська битва, 69

Полуботок, Павло, 70, 235

Польське повстання 1830 р., 245, 252

Польща

козаки і, 33 — 34, 245

поділи, 186, 250

Постанова про цехи (1799 р.), 250

Потьомкін, Григорій, 176, 215 — 217, 233

Потьомкін, П. С., 176

Поштова служба, 103

ліквідація в Україні, 189

Православна церква

відсутність єдності, 57 — 59

вплив Москви на, 58

імперська структура і, 59 — 60

інтеграція української церкви в російську, 205

католицизм і, 34 — 35

козаки і, 60

освіта, 204

підпорядкування Москві київського митрополита, 67

реформа 1780-х років, 197

роль київського митрополита, 57 — 58, 59

секуляризація, 199 — 203

централізм і, 28

церковні суди, 56

українсько-білоруська, 57, 59

як землевласник, 56

Прокопович, Феофан, 60, 213, 226

Пугачовський бунт, 76, 176 — 177

П’ятигорський, Петро, 130

Рада полкової старшини, 50

Рада старшин, 48

Райнсдорп, губернатор, 174

Ремісники, 255

соціальний статус у Гетьманщині, 42

Рєпнін, Микола Григорович, 223, 230, 253

як поборник козацьких прав, 245 — 248

Римша, Павло, 159

Рів’єр, де ля Мерс’є, 76

Рогинський, Данило, 154

Родина Базилевських, 242

Родина Безбородьків, 88

Родина Кочубеїв, 213, 227

Родина Лисенків, 112

зруйнування маєтку, 171

Родина Милорадовичів, 88

Родина Полетик, 88

Родина Строганових, 23

Родина Судим, 88

Родина Трощинських, 213

Розкольники (старовіри), 143

Розумовський, Олексій, 71, 213

Розумовський, Кирило, 44, 45, 71, 72, 137, 165, 213, 260

відставка, 92

обмеження переходів селян, 112

командування Ізмайловським полком, 78 — 79

освітня реформа, 109 — 110

плани заснування університету в Батурині, 109

при дворі Катерини II, 78 — 80

реформи, 82 — 89

судові реформи, 206

Російський Звід законів, розповсюджений у колишній Гетьманщині, 207

Російсько-турецькі війни, 108, 186, 194, 216

Росія

централізм. Див. Централізм

експансіонізм, 14, 155

Рубан, В., 227

«Руїна», 36 — 37, 68

Рум’янцев, Олександр, 99 — 100

Рум’янцев, Петро, 98 — 99, 260

адміністрація курської губернії, 214

і Безбородько, 226

відкликання, 216

заборона ворожби, 109

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 114, 117 — 118, 121 — 122, 153-154, 158-159

запровадження поштової служби, 103

запровадження Статуту для губерній, 185 — 186, 188 — 190

Катерина II і, 215 — 216

контроль за торгівлею алкоголем, 108 — 109

і Кючук-Кайнарджийський мир, 113, 215

оподаткування, 104, 112, 125

опозиція, 153

освітня реформа, 109 — 110

перепис населення, 107 — 108

і Петро III, 100-101

поразка Османської імперії, 113

походження, 100

походження і кар’єра, 100 — 101

і православна церква, 201 — 202

призначення генерал-губернатором, 101

реформи, 101 — 113

скасування української військової системи, 194 — 195

скасування українських інституцій у 1780-х роках, 189 — 192

стосунки з українською шляхтою, 110 — 111, 117 — 119, 209, 215

суперництво з Потьомкіним, 215 — 217

Руська мова, 35

Савицький, Степан, 63

Сагайдачний, Петро, 35

Садовський, Віктор, 198

Самойлович, Іван, 38, 47, 68

і православна церква, 58 — 59

Святополк-Чертвертинський, Гедеон, 58

Сегюр, Луї-Філіп де, 216

Селецький, Лаврентій, 119

Селяни

закріпачення, 212

переходи, 112

соціальний статус у Гетьманщині, 43 — 44

Сенютович, Тимофій, 100

Сигізмунд, Август, 123, 127, 131, 157

Система приказів, 22

Скоропадський, Іван, 70, 72, 153

Скоропадський, Іван Михайлович, 82, 122, 137, 153 — 154, 159 — 160, 165

відмінність у поглядах між ним і Полетикою, 165 — 166

Слобідська Україна, 26, 155 — 156, 214, 239

Соколовський, Микита, 204

Сольмс, Віктор, Фрідріх фон, 92

Статут для губерній (провінцій) (1775 р.), 77, 209

запровадження в Гетьманщині, 187 — 192

і козаки, 190 — 191

обмеження виборчого права, 188

поліцейські сили, 181

система судочинства, 181 — 182

соціальний захист, 182

стандартизація губерній, 182

фінансова структура, 179

Стороженко, Микола, 17

Судова і законодавча системи

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 103

реформи, 101

скасування, 190

у Гетьманщині, 56 — 57, 82 — 84

Сулима, Аким Семенович, 206

Табель о рангах, 220, 224

Твардовський, Самійло, 63

Темір, кумицький князь, 173

Теплов, Григорій Миколайович, 79, 81, 89, 90, 98

і скасування Гетьманщини, 89 — 91

Тернавіот, головуючий, 119, 120

Тетеря, Павло, 48

Тимофєєв, Максим, 163

Толмачов, Никифор, 156

Траубенберг, генерал, 173

Трощинський, Дмитро, 226

Тукальський, Йосиф, 58

Туманський, Василь, 82, 89, 98, 112, 122, 171

Туманський, Осип, 88

Туманський, Федір, 222, 224

де ля Тур, командуючий, 89

Турбаївське повстання, 242

Турецькі війни, 108, 186, 193, 216

Турки, запорожці і, 172

Убаша, хан калмиків, 174

Україна

Див. також Гетьманщина

військо

козацький склад, 194

інтеграція в російську систему, 193 — 195

духовенство, русифікація, 255, 262

купці, 250, 254

єврейські, 254

міщани, асиміляція, 248 — 253

політичні трактати традиціоналістів, 238 — 240, 262

поштова служба, ліквідація, 189

прийняття до дворянства урядовців, 218 — 225

правова система, 56

і Законодавча комісія 1767 — 1768 рр., 119

реформи, 101

скасування, 192

проект маніфесту про права, розроблений Полетикою, 162 — 163

ремісники, 255

поділ, 68

скарбниця, ліквідація, 190

скасування автономних конституцій, 261

ставлення до Росії у XIX ст., 238 — 239

утворення російської адміністрації, 191 — 192

шляхта, асиміляція, 226 — 241, 263, 264

на імперській службі, 214 — 215

кількість, 210

кооптація, 208 — 218

стосунки з Кречетниковим, 218 — 219

указ 1835 р., 224

Уніатська церква, 34

Уральські козаки, 173 — 175

Французька революція, 184

Фрайман, генерал, 174

Фрідріх Вільгельм II пруський, 231

Хвостов, Осип, 97

Хитрово, Федір, 81

Хмельницький, Богдан, 16, 26, 35, 36, 37, 236

і монастирі, 43

переговори зі Швецією, 66

угоди з московитами, 62, 65 — 68

і уряд Гетьманщини, 47

Хмельницький, Юрій, 48, 67, 88

Хованський, Юрій, 118 — 119, 129

Хрущовсько-гур’євська справа, 80

Худбора, Архип, 235

Царство, 21

Централізм

бюрократія і, 22

витоки, 20 — 22

дворянство — ключ до успіху, 209 — 218

Законодавча комісія 1767 — 768 рр. і, 151 — 166

коріння, 259

наслідки, 25

розвиток, 20 — 32

спричинені ним повстання, 170 — 178

Церковнослов’янська мова, 35

Чарниш, Василь, 222, 224

Чепа, Адріян, 222, 224, 225

Чорноморський кіш, 244

Шаховський, Я.П., 92

Шерер, 236

Ширков, Семен, 191, 193

Шишков, Артемій, 157

Шляхта, 37-38, 45, 61, 62-63, 125

і військове товариство, 39

і дворянство, 211

Див. також Дворянство і Нова шляхта.

Щапов, Іван, 154

Щербацький, Тимофій, 60

Яворський, Стефан, 60

Яїцькі козаки, бунт, 173 — 174


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.