Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

СЛОВНИК *


* Словник (укладачі Задорожний В., Передрієнко В.) містить малозрозумілі, застарілі та рідковживані слова; вони подаються в початковій формі; фіксуються лише ті їх значення, які засвідчені в тексті. Зірочка перед словом означає, що в тексті Б.Грінченка це слово замінено сучасним відповідником.ад — пекло

аксіомічний — аксіоматичний

бачність — увага

безпремінно -неодмінно

*бік — сторінка

блягер — хвалько, брехун

болість — хвороба, недуга

вбільшення — збільшення

вбільшити — збільшити

вгодно; кого вгодно — кого завгодно

вдачний — вдалий

взглядно — відносно, стосовно

взглядом — щодо, відносно, стосовно

взор — зразок

*вивод — висновок

вид; на вид — на вигляд

видержаний — витриманий

видержка — витримка

видиться — бачиться

виелімінувати — виключити, вилучити

виємка; за виємкою — за винятком

вижидаючий — очікувальний

визначати — означати

викінчити — закінчити, завершити

виповнити — виконати

виповняти — виконувати

виявлювати(ся) — показувати(ся), розкривати(ся)

виявлятися — з’являтися

вияснення — з’ясування

виясняти — з’ясовувати

відживати — оживати

відміна — зміна; різниця

відмінити — змінити

відмінитися — змінитися

відмітний — відмінний

відноситися — ставитися

відректи — відмовити

вмисне — навмисне

возродження — відродження

восточний — східний

вправляти — порати, обробляти

вривок — уривок

всвоїти — засвоїти

всилюватися — силкуватися

вспіти — встигнути

вспокоїти — заспокоїти

встроїти — влаштувати

*втискник — гнобитель

вчачи — вивчаючи, навчаючи

вчачися — навчаючися

*вчиття — навчання

гарячитися — гарячкувати

глагол — дієслово

глупий — безглуздий, нерозумний

границя — кордон

громадський — громадський, громадянський

дак — так

дальногладний — далекоглядний

деспотство — деспотизм

дисциплінарний — дисциплінований

діло — праця, робота, твір

добавляти — додавати

добачити — побачити

*довід — доказ

домовий — внутрішній

дослідач — дослідник

дослідувач — дослідник

достаточний — достатній

достаточно — достатньо

енергічний — енергійний

енергічно — енергійно

жалітися — скаржитися

забачати — помічати, бачити

заборчий — загарбницький

завдача — завдання

завсігди, завсіди — завжди

заграничний — закордонний

задержка — затримка

задержувати — зберігати

*задовольнення — задоволення

закладчик — засновник

заложити — заснувати

замір — намір

замічати — помічати

запевний — певний, певніший

запомагати — допомагати

зачаток — початок

звиняти — вибачати

звісний — відомий

звісно — відомо; дійсно, справді

здумати — уявити

з-за, із-за (кого, чого) — через (кого, що)

злишній — зайвий

зложити — скласти

змисл — зміст; сенс

знакомий — знайомий

знаний — відомий

знаття — знання

знаходити — вважати

зноска — виноска

зостати(ся) — залишитися

зостаток — залишок

зріст — зростання, ріст

зужити — використати

з’явище — явище

*істніти — існувати

кастівність — кастовість

кілька; на кілька часу — на якийсь час;

через кілька часу — через якийсь час

кілько — трохи

клевета — наклеп

кождий — кожний

консеквентний — послідовний

консенвентно — послідовно

консерватист — консерватор

конфіската — конфіскація

крайовий — вітчизняний, місцевий; національний

крестянин — селянин

круг — коло

кружковий — гуртковий

кружок — гурток

курія — категорія виборців, яка користується певними виборчими правами

лице; в лиці (кого) — в особі (кого)

літерально — буквально

літерат — літератор

лучитися — єднатися

маловартний — маловартість

малочислеюсть — нечисленність

многі — багато, багато хто, багато які

много — багато

*молодіж — молодь

морг — міра земельної площі, близько 6 га

нагад — нагадування

наглячий — поквапний, терміновий

нагніт — натиск, тиск

назвище — назва

наіменувати — називати

наклін — нахил; схилення

нарізний — окремий

нарізно — окремо

нахильність — нахил, схильність

невдачний — невдалий

недовольний — невдоволений, незадоволений

недовольство — невдоволеність, незадоволеність

недоглядний — необачний

незнаний — невідомий

немногі — мало хто, мало які

необезпеченість — незабезпеченість

необразований — неосвічений

необразованість — неосвіченість

необсліджений — необстежений

необхідний — замкнутий

необходимий — необхідний

непремінно — неодмінно

неприличний — непристойний

неприлично — непристойно

обернутися — звернутися

обзнакомлений — ознайомленний

обрада — обговорення

образований — освічений

образованість — освіченість

об’явити — оголосити

одвічальність — відповідальність

одиноко — окремо, самотньо

одномишленик — однодумець

одрікати — заперечувати

одушевлений — натхнений

ознаймувати — знайомити, повідомляти

означити — зазначити

олій — олія

опертий — спертий

оправдання — виправдання

оп’ять — знову

ординація — порядок виборів

осібний — особливий; окремий

осложнити(ся) — ускладнити(ся)

осміювати — висміювати

оспорити — заперечити

оставатися — залишатися

пагубний — згубний

передвидіти — передбачати

перекладчик — перекладач

перекладчичка — перекладачка

переложений — перекладений

пересада — перебільшення, надмірність

пересвідчення — переконання, погляд

перечисляти — перераховувати

печатний — друкований

печатати — друкувати

підчеркнути — підкреслити

підчеркнутий — підкреслений

плутаниця — плутанина

побит, таким побитом — таким чином

побідити — перемогти

побільшити — збільшити

поверхний — поверховий

поверховний — поверховий

повищий — вищезгаданий

повід; з поводу — привід;

по-поводу — з приводу

повстати — постати, виникнути, з’явитися

погляд — вигляд

поділ — розмежування

пожиточний — корисний

позверховний — поверховий, зовнішній

позволити — дозволити

поправа — виправлення

порівнявчий — порівняльний

*послідок — наслідок

послідущий — останній

пособа — допомога

постанова — становище

поступати — чинити, робити; вступати, влаштовуватися; іти вперед, розвиватися, прогресувати

поступування — поведінка; ставлення

поучительний — повчальний

почастний — частковий, окремий

почастно — частково, окремо

почитатися (за когось) вважатися (кимось)

появ — поява

появити — явити

появляти — являти

правительственний — урядовий

правительство — уряд

предсідатель — голова

представитель — представник

представительство — представництво

премоч, з усієї премочі — з усієї сили, всіма силами

приблизитися — наблизитися

привідці — провідники

привілегія — привілей

пригода — нагода

признавати — визнавати

примір — приклад

припадковий — випадковий

приплинути — припливти

проба — спроба; випробовування

провід — проведення

пролив — протока

*противолеглість — протилежність

противузаконний — протизаконний

противуставляти — протиставляти

проява — прояв; явище

рація — підстава, причина, привід

рід; з роду — за походженням

*різнація — різниця, розбіжність

різновидність — різновид

робітний — трудовий

розповитись — поговорити, переговорити

розсудили — розсудливий, розважливий

розширений — поширений

самостоячий — самостійний

самотній — самостійний

свобідний — вільний

свобідно — вільно

святощ — святиня

сей — цей

сектярський — сектантський

склонити — схилити

скрайній — крайній

слідити — стежити

сотрудник — співробітник

спасати — рятувати

спасти — врятувати

спеціальний — специфічний; особливий

спеціально — специфічно; особливо

споритися — сперечатися

спорщик — сперечальник

стан — становище

становити — ставити, розташовувати

станути — стати

сторона — країна

сторонність — упередженість

стремління — прагнення

стрічка — рядок

строгий — суворий

строго — суворо; точно

ступінь — ступінь, крок

суть — суть; є

тетрадка — зошит

тим — тому, а тому

типічний — типовий

титло — титул

требувати — вимагати

убезпечення — забезпечення

уважливий — уважний

увільнитися — звільнитися

умисне — навмисне

уміркований — поміркований

упадок — занепад; падіння

уплив — вплив

уп’ять — знову

уступка — поступка

утвір — твір, витвір

учебник — підручник

ученик — учень

фідеїкоміс — доручення виконувати якусь юридичну дію, тут — користуватися виборчим правом

характеристичний — характерний

характеристично — характерно

ховзький — слизький

цінити — цінувати, поціновувати

часть по-часті — частина; щодо, в галузі

через лад — занадто

чільний — провідний

ширення — поширення

ширити — поширюватися

юмор — гумор

являтися — бути

яко — якПопередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.