Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


ПОЛОЖЕНИЕ И ЗАДАЧИ НАУКИ ДРЕВНЕЙ ИСТОРИИ


Вперше надруковано в «Журнале Министерства народного просвещения» (1874, № 10, с. 152 — 181).

Подається за першодруком.


1 Кадм Мілетський (VI ст. до н. е.) — родоначальник літературної прози, історик. Його вважають автором праці «Історія Мілету і всієї Іонії» (у 4 кн.).

2 Ферекід Сірський (із Сіроса) — жив, найімовірніше, у середині VI ст. до н. е., автор космологічних творів, в основі яких — думка про те, що світова будова є наслідком божественної дії на земне.

3 Акузілай (Акусілай) Аргоський — один з найдавніших грецьких логографів. Виписки з його праць були вміщені у виданні Мюллера «Фрагменти грецької історії» (Париж, 1841).

4 Логографи — традиційна назва перших грецьких істориків.

5 Гекатей Мілетський (бл. 545 — 480 до н. е.) — грецький історик, географ і мандрівник. Автор творів «Генеалогія» (шляхетських грецьких родів) і «Землеопис» (країн Європи та Азії).

6 Скілак із Каріанд — грецький мореплавець і географ. У VI ст. до н. е. за дорученням персидського царя Дарія І здійснив експедицію вверх по Інду, персидському і арабському узбережжю. Його працями (на сьогодні втраченими) користувалися Гекатей і Геродот. До нашого часу дійшли відомості про Періпла (Псевдо-Скілака), пізнішого автора (IV ст. до н. е.), який свою працю про плавання по Середземному морю підписав іменем Скілак.

7 Геродот (бл. 484 — 425 до н. е.) — давньогрецький історик, автор дев’яти книг «Історії». Вважається «батьком історії».

8 Аристей (Аристій) — легендарний грецький письменник (VII ст. до н. е.) з Проконнеса.

9 Свідас (Свіда) — грецький лексикограф (X — XI ст.).

10 Крез — лідійський цар VI ст. до н. е.

11 Кір II Великий (Старший) — царював 558 — 529 pp. до н. е.; заснував Персидську державу.

12 Манефон (I-ша пол. III ст. до н. е.) — єгипетський жрець та історик, який писав грецькою мовою. Найбільш значна праця «Історія Єгипту» була присвячена періоду від міфічної доісторичної епохи до 30-ї династії (343 р. до н. е.).

13 Бероз (III ст. до н. е.) — жрець Вавілону. Написав для царя Антіоха І історію Вавілонії грецькою мовою, від якої збереглися лише окремі фрагменти.

14 Філон (Філон Вівлський) — письменник-еллініст (I ст. до н. е.).

15 Санхуніатон (Санхуніафон) — давньофінікійський мудрець, жрець і письменник, який жив у Тірі до Троянської війни (бл. 1260 до н. е.).

16 Менандр (бл. 343 — 291 до н. е.) — давньогрецький комедіограф. До нашого часу дійшли фрагменти його комедій, повністю — «Відлюдник».

17 Пелопоннеська війна — серія війн за панування в Греції між демократичними Афінами і олігархічною Спартою у 431 — 404 pp. до н. е.

18 Пунічні війни — загальна назва трьох війн Риму проти карфагенян: 1-ша Пунічна війна — 264 — 241 pp. до н. е.; 2-га — 218 — 201 pp. до н. е.; 3-тя — 149 — 146 pp. до н. е.

19 Таціт (бл. 55 — бл. 120 pp. н. е.) — великий римський історик. Основні праці: «Історія», «Аннали», «Життя і характер Юлія Агриколи», «Німеччина» та ін. М. П. Драгоманов присвятив йому свою магістерську дисертацію «Питання про історичне значення Римської імперії і Таціт» (1870).

20 Ювенал Децім Юній (60 — 127) — римський поет.

21 Арістотель (384 — 322 до н. е.) — давньогрецький філософ і вчений-енциклопедист.

22 Полібій (бл. 200 — 120 до н. е.) — давньогрецький історик із Мегалополісу. Автор книги «Всесвітня історія» (в 40 т., збереглися повністю перші п’ять).

23 Юліан Сальвій (II ст. н. е.) — римський юрист. Йому належить 90 книг «Дигест», з яких збереглися лише цитати в пізніших юридичних творах.

24 Мова йде про енциклопедію греко-римських старожитностей Даранбера і Сальо в 5 т. (1877 — 1917) — довідкове видання з історії античної культури, головним чином, з питань державно-правових відносин, матеріальної культури, мистецтва та історії релігії. Досі не втратило свого значення.

25 Ізіда — єгипетська богиня материнства, яка керувала людськими долями. У Римі їй було споруджено храм під іменем Ісіди Кампейської.

26 Серапіс — бог родючості, підземного царства, моря і здоров’я.

27 Анубіс — єгипетський бог смерті.

28 Халдеї — група незалежних семітських племен, які проживали на околицях Вавілонії в 1-й пол. І тис. до н. е.

29 Кірхер Атанасіс (1602 — 1680) — німецький вчений, який займався фізикою, природничими науками, лінгвістикою, старожитностями, теологією і математикою. У Вюрцбургу викладав філософію і східні мови.

30 Йдеться про текстологічне дослідження ієрогліфічних та інших написів на пам’ятниках Давнього Єгипту і античності, опубліковане 1797 р. Г. Цьогою (Цегою).

31 Розеттський напис — напис на камені, знайденому в Розетті (Нижній Єгипет) 1799 р. Висічений текст був написаний трьома способами: ієрогліфами, демотичним письмом і грецькою мовою, що дало можливість Ж. Ф. Шампольйону в 1822 р. розшифрувати давньоєгипетське письмо.

32 Zoega (Зоега) Іоанн Георг (1755 — 1809) — відомий датський археолог і дослідник коптського письма.

33 Крейцер Фрідріх (1771 — 1858) — німецький археолог, професор філології та історії в Гейдельберзі.

34 Юнг Томас (1773 — 1829) — англійський лікар і фізик. 1814 р. зайнявся розшифровкою давньоєгипетського письма, відшукав зв’язок між ієрогліфічним і курсивним письмом, значення деяких знаків у напису на Розеттському камені. 1819 р. заснував товариство для публікації єгипетських текстів.

35 Шампольйон Жан Франсуа (1790 — 1832) — французький археолог і засновник сучасної єгиптології.

36 Анкетіль-Дюперрон Абраам Ясент (1731 — 1805) — французький мандрівник і вчений. 1755 р. рядовим солдатом приїхав до Індії для пошуків давніх книг парсів. Перший перекладач на французьку мову текстів Авести і Упанішади.

37 Зендавеста — священна книга стародавніх іранців і парсів.

38 Бактри — жителі Бактрії, давньої області у Середній Азії. В 1-й пол. І тис. до н. е. — рабовласницька держава.

39 Сассетті Філіппо — італійський філолог, один з перших дослідників-санскритологів; 1583 — 1588 pp. проживав у Індії.

40 Кодекс брамінів — староіндійські священні тексти, що належать до ведійської літератури і містять описи та тлумачення ритуалу жерців.

41 Вількінс Чарльз — англійський дослідник санскриту, один з перших познайомив Європу з давньою індійською літературою, зокрема із санскритськими темами. 1808 р. видав граматику санскриту, найкращу для свого часу.

42 Джонес (Джоне) Уільям (Вільям) (1746 — 1894) — англійський сходознавець; досліджував мову, літературу і культуру Давньої Індії. Переклав «Сакунталу» Калідаси (1789).

43 Кольбрук Генрі Томас (1765 — 1837) — англійський санскритолог, який перший розпочав вивчення індійської літератури в Європі.

44 Нібур Кастен (1733 — 1815) — датський мандрівник. Подорожував по Єгипту і Аравії, привіз з Персеполя клинописні тексти.

45 Опперт Жюль (1825 — 1905) — французький орієнталіст німецького походження. Дослідив, що клинопис винайшли не вавілонці, а давніший народ, який він назвав шумерійцями.

46 Ленорман Франсуа (1837 — 1883) — французький сходознавець, автор першої великої узагальнюючої праці з історії Давнього Сходу «Керівництво до давньої історії Сходу до Персидських війн».

47 Сміт Джордж (1840 — 1876) — англійський ассіріолог і археолог. Працював у Британському музеї, 1872 р. відшукав серед табличок аккадську версію легенди про потоп, поему про Гільгамеша, епос про створення світу, аннали Ашшурбаніпала, шумеро-вавілонський словник тощо.

48 Раулінсон Генрі Кресвік (1810 — 1895) — англійський військовий діяч, основоположник ассіріології. Основна праця — «Перські клинописні написи» (1846).

49 Шпігель Фрідріх (1820 — 1905) — німецький іраніст; 1853 — 1869 pp. переклав і прокоментував «Авесту».

50 Шарп Самуїл (1799 — 1881) — англійський письменник; був банкіром, потім зайнявся сходознавством, надрукував кілька цінних праць.

51 Лепсіус Карл Ріхард (1810 — 1884) — німецький єгиптолог. Продовжив працю по розшифруванню і вивченню єгипетської мови і письма після смерті Шампольйона; 1842 — 1846 pp. очолював багату за своїми результатами наукову експедицію в Єгипет і Ефіопію.

52 Бругш Генріх (1827 — 1894) — німецький єгиптолог. 1853 р. був відряджений до Єгипту, 1870 — 1879 pp. — очолював школу єгиптології в Каїрі. Видав і дослідив значну кількість давніх єгипетських текстів. Автор першого значного словника давньоєгипетської мови.

53 Дюміхен Йоган (1833 — 1894) — німецький єгиптолог. Кілька разів мандрував по Єгипту, звідки вивіз значну кількість копій важливих написів та багату колекцію.

54 Марієтт Огюст (1821 — 1881) — французький єгиптолог і археолог. Відкрив поселення Серапей біля Мемфіса, заснував Єгипетський музей у Каїрі.

55 Ботта Поль Еміль (1802 — 1870) — французький археолог. В 1843 — 1846 pp. відкрив ассірійське місто Дур-Шаррукін і палац ассірійського царя Саргона II (722 — 705 до н. е.).

56 Лейярд Остен Генрі (1817 — 1894) — англійський археолог, політик і дипломат, один з основоположників месопотамської археології, відкрив Ніневію.

57 Лофтус — англійський археолог і геолог, відомий розкопками стародавнього Вавілону та бібліотеки ассірійського царя Ашшурбаніпала, здійсненими в 40-50-х роках XIX ст.

58 Есмуназар (Ешмуназар, бл. IV ст. до н. е.) — сідонський цар, саркофаг якого було відшукано 1855 р. в м. Саїді (Турція) і передано до Лувру. Саркофаг було виготовлено в Єгипті. На його покришці був напис про заслуги Ешмуназара. Текст напису відноситься до найбільш важливих пам’яток фінікійської писемності.

59 Ренан Жозеф Ернест (1823 — 1892) — французький історик релігії, семітолог, філософ. Головні праці — «Історія походження християнства», «Історія ізраїльського народу».

60 Федерб Луї Леон Цезар (1818 — 1819) — французький генерал, який брав участь у завоюванні Францією колоній в Африці. Йому належать цінні праці з питань географії і етнографії.

61 Авеста — збірка релігійних книг стародавніх парсів. Окремі її частини походять з 1-ї пол. І тис. до н. е., відредагована на початку н. е.

62 Юсті Фердінанд — німецький орієнталіст; професор порівняльної граматики і німецької філології в Марбурзі. Видав 1868 р. «Бундегеш» з глосатором.

63 Вільсон Горас Гайман (1786 — 1860) — англійський вчений-філолог, знавець санскритської мови та індійської літератури.

64 Йдеться про перший переклад Рігведи на французьку мову, здійснений Ланглуа в 1848 — 1851 pp., оцінений пізніше спеціалістами як небезпосередній і некритичний.

65 Веди — найдавніші пам’ятки староіндійської літератури, написані санскритом. Створювалися у кінці II тис. — 1-й пол. І тис. до н. е.

66 Рігведа — книга гімнів, одна із чотирьох складових частин Ведів.

67 Бірч Саму’іл (1813 — 1885) — англійський археолог; працював в Британському музеї; досліджував клинописні написи; перекладав «Книгу мертвих», уклав словник ієрогліфів.

68 Моавія — ранньорабовласницька держава, яка існувала з кінця II тис. до 2-ї пол. І тис. до н. е. на півдні сучасної Іорданії.

69 Геркуланум — італійське місто в Кампанії поблизу Везувія. Виникло як поселення осків у VII ст. до н. е., згодом заселене етрусками і греками, підкорене Римом (307 до н. е.). Разом з Помпеями засипане вулканічним попелом.

70 Fabretti (Фабретті Рафаель, 1618 — 1700) — італійський археолог; досліджував барельєфи Капітолійського музею, написи в римських катакомбах та ін.

71 Marini (Маріні) — італійський епіграфіст латинських написів. У М. П. Драгоманова йдеться про його працю «Старожитності і пам’ятки арвальських братів» (Рим, 1795).

72 Бек Август (1785 — 1867) — німецький філолог і історик античної Греції, засновник епіграфіки. Ініціатор монументального видання грецьких написів «Корпус грецьких інскрипцій», для якого підготував матеріал в чотирьох томах, з них перших два видав сам (1825 — 1843).

73 Lettronne (Летроннь Гійом Франсуа) — французький дослідник давньогрецьких і латинських написів.

74 Ореллі Каспар фон (1739 — 1849) — швейцарський класичний філолог, видавець текстів античних авторів.

75 Моммзен Теодор (1817 — 1903) — німецький історик античності. 1858 р. за його ініціативою розпочалося видання «Корпусу латинських інскрипцій». Автор праць «Римська історія» ( Нобелівська премія, 1902) та «Римське державне право».

76 Ніневійські бики — тут мова йде про фігури крилатих биків, якими прикрашалися палаци ассірійських царів. Були відкриті під час археологічних розкопок в 40 — 50-х роках XIX ст.

77 Вавілонський календар відзначався точністю розрахунків. Місячний рік ділився на 12 місяців по 28, 29 або 30 днів, тимчасово вводився 13-й місяць для узгодження з сонячним і т. д.

Фівські храми знаходилися у давньоєгипетському місті Фіви, відомому з III тис. до н. е.

79 Зевс Олімпійський — йдеться про скульптуру Зевса Олімпійського в 12,5 м, споруджену афінським архітектором Фідієм у 460 — 450 до н. е. і встановлену в Олімпі. Відноситься до одного з семи чудес світу.

80 Латре (Ларте) Едуард (1801 — 1871) — французький археолог, дослідник палеоліту; провів розкопки в печерах Мустьє, Мадлена і Оріньяка.

81 Сціпіони — одна із гілок давньоримського патриціанського роду Корнелів, яка дала ряд визначних полководців і державних діячів: Публій Корнелій Сціпіон. Публій Корнелій Сціпіон Африканський Старший та ін.

82 Вірхов Рудольф (1821 — 1902) — німецький вчений і політичний діяч. Проводив дослідження в різних областях медицини, разом з тим займався антропологією, археологією і етнографією.

83 Vannucci (Ваннуччі Атто, 1808 — 1883) — італійський історик і політичний діяч.

84 Де-Россі (Россі) Джованні Батіста (1822 — 1894) — італійський археолог, який 1849 р. відкрив римські катакомби і дослідив їх пам’ятки і написи, започаткувавши цим самим церковно-християнську археологію.

85 Лівінгстон Давид (1813 — 1873) — англійський мандрівник, дослідник Африки.

86 Вайц Георг (1813 — 1886) — німецький історик-медієвіст. Визначний знавець джерел і публікатор текстів з історії середніх віків Німеччини.

87 Герланд Георг — німецький лінгвіст-антрополог. Опрацював 5-й і 6-й томи «Антропології» Г. Вайца.

88 Міллер (Мюллер) Фріц (1821 — 1897) — німецький зоолог.

89 Леббок Джон (1834 — 1913) — англійський археолог і етнограф. В книзі «Праісторичні часи» вперше запропонував періодизацію археологічних пам’яток. У праці «Походження цивілізації» досліджував питання історії культури, одруження і сім’ї.

90 Тайлор Едуард Бернет (1832 — 1917) — визначний англійський етнограф, автор праць «Первісна культура» і «Антропологія».

91 Бастіан Адольф (1826 — 1905) — німецький етнограф. Засновник Берлінського музею народознавства (1868).

92 Каспарі Отто (1841 — ?) — німецький філософ, професор філології в Гейдельберзі.

93 Амі (Hamy, Гамі) Ернест — видатний французький етнограф і антрополог XIX ст.; професор природничого музею в Парижі, видавець «Revue d’ethnographie».

94 Брока Поль (1824 — 1880) — французький антрополог. Заснував антропологічне товариство в Парижі, відкрив школу антропології, на базі яких було відкрито антропологічний інститут.

95 Фукідід (460 — 396 до н. е.) — афінський історик. Автор праці «Історія Пелопоннеської війни» (у 8 кн.).

96 Спенсер Герберт (1820 — 1903) — англійський філософ, соціолог, психолог; один з родоначальників позитивізму.

97 Мілль Джон Стюарт (1806 — 1873) — англійський філософ, економіст і соціолог.

98 Бузаріс (Бузиріс) — міфічна особа, син Нептуна і Лісіанісси, єгипетський цар, який приносив у жертву іноземців.

99 Нін — ассірійський цар (IX — VIII ст. до н. е.), який вів війну з сусідньою Бактрією; за переказами, був одружений з Семірамідою.

100 Семіраміда — згідно з ассірійськими міфами і переказами, ім’я цариці Шаммурамат (кін. IX ст. до н. е.), родом із Вавілонії. З її ім’ям Геродот і Ктесій пов’язують створення «висячих садів», одного з семи чудес світу.

101 Ктесій Книдський (бл. 400 до н. е.) — придворний лікар персидського царя Артаксеркса II Мнемона; автор праць «Persika» (в 23 кн.) та «Indika» (в 3 кн.). Збереглися лише у витягах пізніших авторів.

102 Німврод — легендарний цар Месопотамії.

103 Платон (427 — 347 до н. е.) — видатний грецький мислитель, представник грецької ідеалістичної філософії.

104 Лангобарди — назва давньонімецького племені, яке на початку І ст. проживало на лівому березі Ельби. 568 р. завоювало Ломбардію.

105 Закони Ману — давньоіндійський збірник правил, якими повинні були керуватися індійці в особистому і суспільному житті.

106 Костянтин, Флавій Валерій, Костянтин Великий (бл. 285 — 337) — римський імператор, який в кінці життя прийняв християнство. Церковна традиція пов’язує з Костянтином Великим корінний поворот від переслідування нової релігії до сприяння їй.

107 Сильвестр I (314 — 335) — папа римський, який, за переказами, хрестив Костянтина Великого.

108 Діодор Сіцілійський (бл. 90 — 21 до н. е.) — історик епохи еллінізму, автор 40 книг з всесвітньої історії.

109 Віко Джамбаттіста (1668 — 1744) — італійський мислитель. Автор праці «Основи нової науки про загальну природу націй», в якій намагався сформулювати закони історії на основі порівняльно-історичного вивчення релігії, побуту, звичаїв, соціально-політичного ладу народів.

110 Бунзен Христіан (1791 — 1860) — німецький вчений і державний діяч. Займався дослідженням філософії мови, історії, релігії, єгипетських старожитностей та археологією.

111 Соломон (помер близько 928 до н. е.) — цар Ізраїльсько-іудейського царства. Згідно з біблійською традицією славився незвичайною мудрістю.

112 Кекропс (Кекроп) — в грецькій міфології перший цар Аттіки, автохтон (народжений землею).

113 Тезей (Тесей) — давньогрецький герой і афінський цар.

114 Ромул — згідно з римською міфологією, разом зі своїм братом, близнюком Ремом, заснував Рим (бл. 753 до н. е.).

115 Нума Помпілій — згідно з античною традицією, другий цар Риму. Йому приписують багаточисельні державні заходи: встановлення законів, будівництво храмів, введення релігійних обрядів, розподіл громадян на стани, створення жрецьких і ремісничих колегій тощо.

116 Лікург — легендарний законодавець Спарти.

117 Орфей — міфічний грецький співак.

Арістофан (бл. 445 — 386 до н. е.) — грецький поет, видатний представник давньогрецької комедії.

119 Ксенофонт (430 — 425 — після 355 до н. е.) — історик і письменник; учень Сократа.

120 Лівій Тіт (59 до н. е. — 17 н. е.) — римський історик епохи принципату Августа.

121 Грот Джордж (1794 — 1871) — англійський історик античності. Основна праця — «Історія Греції» (у 12 т.).

122 Меріваль Чарльз (1808 — 1894) — англійський історик Римської імперії. Основна праця — «Римська історія в епоху імперії» (у 8 т.).

123 Фрідлендер Людвіг (1824 — 1909) — німецький філолог і археолог, професор Кенігсбергського і Страсбургського університетів, автор праці про римські звичаї.

124 Рошер Вільгельм (1817 — 1894) — німецький економіст; один із засновників і видатних діячів історичної школи в політичній економії.

125 Сенека Луцій Анней Старший (бл. 55 до н. е. — 40 н. е.) — римський письменник, який написав працю з римської історії (не збереглася), присвячену подіям громадянської війни.

126 Пліній Старший (25 чи 24 — 79) — римський державний діяч, історик і письменник. З його багаточисельних праць збереглася лише «Природнича історія» (у 37 кн.).

127 Варрон Марк Теренцій (116 — 27 до н. е.) — видатний римський історик, вчений-енциклопедист. Основною працею була «Людські і божественні старожитності» (у 41 кн.), в якій Варрон досліджував історію римлян.

128 Гіппократ (бл. 460 — 377 до н. е.) — давньогрецький лікар і філософ, реформатор античної медицини. Його вважають родоначальником медичної географії.

129 Конт Огюст (1798 — 1857) — французький філософ, родоначальник позитивізму. Основна праця — «Курс позитивної філософії» (у 6 т.), який згідно з задумом автора повинен був охопити всі області знання і громадського життя.

130 Бокль Генрі Томас (1821 — 1862) — англійський історик і соціолог. У праці «Історія цивілізації в Англії» пояснював історичний розвиток суспільства, спираючись на географічні фактори.

131 Ціцерон Марк Туллій (106 — 43 до н. е.) — визначний оратор, філософ, письменник і державний діяч Стародавнього Риму.

132 Марафонська битва — одна з найбільших битв греко-персидських воєн, яка відбулася 13 вересня 490 до н. е.

133 Коріолан Гней Марцій — римський патрицій, який відзначився при взятті (493 до н. е.) міста Коріола. Під час голоду в Римі, закупивши хліб в Сіцілії, запропонував видавати його народу лише в тому випадку, коли він знищить трибунат. Був осуджений, втік і згодом напав на Рим.

134 Авгурство — відгадування римськими жрецями волі богів по польоту птахів.

135 Хавки — багаточисельний давньонімецький народ, який проживав по р. Везер і на берегах Північного моря. Близько 400 р. злився з саксами.

136 Тейлор Генрі (1800 — 1886) — англійський поет, автор ряду історичних драм.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.