Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна


ПЕРЕДНЄ СЛОВО [ДО «ГРОМАДИ» 1878 p.]


Вперше надруковано у зб. «Громада» (Женева, 1878). Авторська дата 30 апр. 1878. Передруковано М. Грушевським у збірнику «З починів українського соціалістичного руху. Мих. Драгоманов і женевський соціалістичний гурток» (Відень, 1922), а також включалось у зібрання: Драгоманов М. П. Вибрані твори. Прага, 1937. Т. 1.

Подається за першодруком.


1 «Громада» — неперіодичний громадсько-політичний і літературний збірник, який М. Драгоманов за дорученням Київської громади видавав у Женеві в 1878 — 1879, 1882 pp. за участю С. Подолинського, Ф. Вовка, А. Ляхоцького. Усього здійснено п’ять випусків цього позацензурного видання.

2 Підписання угоди 1686 р. між Росією і Польщею, всупереч інтересам козацьких полків, призвело до розполовинення українських земель. Польща лишала за собою Правобережжя, за винятком Києва та його околиць, які, як і Лівобережна Україна, відійшли до Росії. Після арешту і заслання гетьмана Самойловича, який не схвалював московсько-польське зближення, на Україні почався наступ царського уряду на рештки козацької автономії і все ширшала прірва між козацькою старшиною і простим народом.

3 Петрик Іван (пом. 1696) — військовий канцелярист. Прагнув підняти повстання проти І. Мазепи, нібито оборонця інтересів «драпіжних панів» (1692). При цьому сподівався на допомогу від кримських татар. У боротьбі з переважаючими силами війська Мазепи повстанці потерпіли поразку. Див.: Грушевский М. С. Очерк истории украинского народа. К., 1990. С. 232 — 233.

4 Соловйов Сергій Михайлович (1820 — 1879) — російський історик, автор 29-томної «Истории России с древнейших времен».

5 Шерер Йосип Бенедикт (1741 — 1824) — німецький письменник, викладав у Тюбінгенському університеті історію Росії, автор праці з історії України (1788).

6 Енгель Йоганн Хрістіан (1770 — 1814) — австрійський історик, автор «Історії Галича і Володимира» (1792), «Історії України та українських козаків» (1796).

7 Ісько Материнка — псевдонім Осипа Бодянського.

8 Гаркуша Семен (1739 — 1784) — ватажок селянських повстанців проти панів. Його образ широко ввійшов в українську літературу.

9 Кирило-Мефодіївське братство — таємна політична організація у Києві (1845 — 1847), яка ставила завдання ліквідувати кріпосне право, скасувати дворянські привілеї, побудувати державу слов’янських народів на засадах федерації (див. про це ширше: Козак С. Українські змовники і месіаністи братства Кирила і Мефодія. Варшава, 1990). Усіх учасників братства після слідства в Третьому відділенні було жорстоко покарано.

10 Гощинський Северин (1801 — 1876) — польський поет-романтик, найталановитіший представник «української школи» в польській літературі.

11 У зв’язку із війною проти Франції та Туреччини російський уряд весною 1855 р. оголосив набір добровольців до війська. Багато селян на Київщині зрозуміли це як заклик до відновлення козаччини і стали організовуватись у сотні, відмовляючись відбувати панщину. Перелякані поміщики запросили війська для розгрому повсталих.

12 Так називали на Україні борця за визволення Італії з-під влади австрійської монархії і за об’єднання усіх італійських земель Джузеппе Гарібальді (1807 — 1882). Популярність таких чуток про Гарібальді підтверджує й інший «громадівець» — А. Свидницький.

13 «Мета» — літературно-політичний журнал народовців, який у 1863 — 1865 pp. виходив у Львові за редакцією К. Климковича. Передруковував багато матеріалів із «Основи».

14 Так було у другому томі празького «Кобзаря» (1876), який упорядкували Ф. Вовк і О. Русов. Очевидна помилкова заміна слів «кайдани порвіте» в автографі «Заповіту».

15 Деїст — прихильник вчення, яке, визнаючи бога першопричиною світу, відкидає його втручання в природні явища й суспільне буття.

16 Бужинський Гаврило Федорович (бл. 1680 — 1731) — російський і український письменник і церковний діяч. Соратник Ф. Прокоповича. Перекладач творів Еразма Роттердамського, С. Пуффендорфа.

17 Житецький Павло Гнатович (1837 — 1911) — український філолог, педагог й громадський діяч. Досліджував історичну фонетику української мови, зокрема таку її пам’ятку, як Пересопницьке Євангеліє 1556 — 1561 pp. (з Пересопницького монастиря на Волині). Приятелював із Драгомановим (див.: Плачинда В. П. Павло Гнатович Житецький. К., 1987).

18 Духнович Олександр Васильович (1803 — 1865) — український письменник і педагог, культурно-освітній діяч-москвофіл на Закарпатті.

19 Раковський Іван (1815 — 1885) — редактор москвофільських видань «Церковный вестник», «Церковна газета».

20 Павлович Олександр Іванович (1819 — 1900) — український поет на Закарпатті (нині Східна Словаччина).

21 Кошут Лайош (1802 — 1894) — угорський політичний діяч, один із керівників революції 1848 — 1849 pp., яка ставила завдання відновити державну самостійність Угорщини.

22 Єдине Італійське королівство було створене в 1861 р.

23 Овен (Оуен) Роберт (1771 — 1858) — англійський вчений, один із теоретиків утопічного соціалізму і кооперативного руху.

24 Сен-Сімон Анрі Клод (1760 — 1825) — французький соціаліст-утопіст.

25 Блан Луї (1811 — 1882) — французький соціаліст-утопіст, історик. Заперечував класову боротьбу.

26 Прудон П’єр Жозеф (1809 — 1865) — французький соціолог і публіцист, один із ідеологів анархізму, обстоював ідею заміни держави кооперативними, договірними відносинами. Його вчення вплинуло на становлення поглядів Драгоманова.

27 Лассаль Фердінанд (1825 — 1864) — німецький політичний діяч, один із засновників німецької робітничої партії (1863) і авторів реформістської «Готської програми» (1875).

28 Дюрінг Карл Євген (1833 — 1921) — німецький філософ і економіст. Висунув ідею реформування буржуазної держави на соціалістичних засадах.

29 Мілль Джон Стюарт (1806 — 1873) — англійський філософ, політеконом, публіцист. Автор праць «Система логіки», «Основи політичної економії».

30 Лавеле (Лавельє) Еміль Луї Віктор де (1822 — 1892) — бельгійський економіст, історик, публіцист. 1879 р. І. Франко видав переклад його праці «Земельна власність і її історія». Лавеле ж у популярному французькому журналі «Revue des deux Mondes» опублікував статтю «Польське й українське питання в Галичині».

31 Шефле Альберт (1831 — 1903) — німецький економіст і державний діяч. Представник так званого державного соціалізму.

32 Ланге Фрідріх (1828 — 1875) — німецький філософ та економіст, автор праць «Історія матеріалізму і критика його значення», «Робітниче питання та його значення в сучасному й майбутньому».

33 Мен Альберт (нар. 1841) — французький парламентський діяч-клерикал.

34 Маурер Георг Людвіг (1790 — 1872) — німецький історик права і політичний діяч.

35 Гакстгаузен Август Франц Людвіг (1792 — 1866) — німецький літератор і економіст, після відвідання Росії (1843 — 1844) написав ряд праць про російську общину.

36 Кавелін Костянтин Дмитрович (1818 — 1885) — російський ліберальний публіцист та історик.

37 Зубрицький Денис Іванович (1777 — 1862) — український історик-москвофіл, архівіст, етнограф.

38 Петрушевич Антон Степанович (1821 — 1913) — український історик, філолог та етнограф.

39 Шараневич Сидір Іванович (1829 — 1901) — український історик-москвофіл, автор праць з історії та археології Галичини та Волині.

40 «Конгрес проголошує, що необхідно, аби держава чи комуна, представляючи і включаючи в себе більшість народу, посідала землю і всі інші знаряддя праці» (фр.).

41 Згадані питання М. Драгоманов широко розглянув у монографії «Историческая Польша и великорусская демократия».

42 Association International des Travailleurs (Міжнародна спілка трудящих, або Інтернаціонал) — організація, створена під керівництвом К. Маркса 1864 p. y Лондоні для захисту інтересів робітників. Внаслідок різного трактування його ставлення до політичної боротьби Інтернаціонал розділився на марксистську і бакунінську течії і в 1876 р. розпався.

43 Бонапарт Наполеон III (1808 — 1873) після обрання президентом Французької республіки (1848) влаштував з часом державний переворот (2 грудня 1852) і, проголосивши себе імператором, запровадив деспотичний режим.

44 У Галичині 1878 р. відбувся судовий процес над І. Франком, О. Терлецьким, М. Павликом та іншими за приналежність до соціалістичної партії й переховування соціалістичної літератури.

45 «Набат» — безцензурна газета російських революціонерів-народників у Женеві (з 1875).

46 Партія «Земля і воля» організувала першу в Росії беззбройну демонстрацію в Петербурзі.

47 Студент Іван Ковальський (1850 — 1878) вів пропаганду серед сектантів, при затриманні жандармами вчинив збройний опір і після суду був розстріляний 2 серпня 1878 р.

48 Революціонерка Віра Засулич (1851 — 1919) після замаху на петербурзького градоначальника Трепова, який побив політичного в’язня Боголюбова, в ході судового процесу була виправдана. Після виїзду за кордон заснувала групу «Освобождение труда».

49 Енгельгардт Олександр (1828 — 1893) — російський вчений-хімік, публіцист.

50 Йдеться про прихильників французького політичного діяча Гамбетти Леона Мішеля (1805 — 1881).

51 Фенія — революційна партія в Ірландії, яка боролась переважно терористичними актами (з 1858 р.) за незалежність Ірландії від англійської королівської влади.

52 Дещо видозмінена цитата із вірша О. Пушкіна «Клеветникам России».

53 Це видання так і не побачило світу. Див. про це примітку у вид.: Драгоманов M. П. Вибрані твори. Прага, 1937. Т. 1. С. 385.


Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.