Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 131-132.]

Попередня     Головна     Наступна

МАЛЕВАНСЬКИЙ Григорій Васильович (10/22.01.1840 — 10.10.1919) — богослов, історик філософії, перекладач. Після закінчення Київ. духовної семінарії (1861) служив священиком у с. Андрушовці Житомирського повіту. 1865 р. став студентом КДА, яку закінчив у 1869 р. зі ступенем магістра богослов’я. В 1869 — 78 pp. — доцент каф. засадничого богослов’я КДА і законовчитель (з 1873 р.) Київського ін-ту шляхетних дівчат. 1878 р. вийшов з духовного звання. Після спеціального іспиту в Ун-ті Св. Володимира отримав посаду вчителя грецької мови в Глухівській прогімназії (1879). В 1883 — 1905 pp. — екстраординарний проф. Історико-філол. ін-ту кн. Безбородка в Ніжині.

До наукового доробку М. належать історико-філос. і богословські праці та коментовані російськомовні переклади деяких творів Платона і значної частини трактатів Плотіна. М. належить понад п’ятдесят критико-бібліографічних статей і рецензій на праці німецьких, англійських, французьких богословів — його сучасників.Твори М.: Человек в ряду существ природы как образ Божий. Психол. очерк // ТКДА. — 1869. — № 7, 9; Догматическая система Оригена Александрийского // ТКДА. — 1870. — № 1 — 9; О духовной природе человека — против материализма и дарвинизма // Православное обозрение. — 1873. — № 4, 5; Вера в Бога как всеблагого промыслителя (опыт теодицеи в виду новейших антитеистических направлений филос. и богословской мысли // ТКДА. — 1874. — № 2, 4, 7, 9; Духовное начало психических явлений // Православное обозрение. — 1875; П. Жанэ. Конечные причины / Пер. с франц. Г. Малеванского // ТКДА.- — 1877. — № 6 — 8, 11, 12, 1878. — № 2, 3; Платон. Апология Сократа / Пер. с греч. Г[ригория] М[алеванского]. С присоед. объяснения, словаря, краткой биографии Платона и несколько слов об «Апологии» и ее содержании. — К., 1880; Диалоги Платона «Тимей» (или о природе вещей) и «Критий». Перевод с введением и примечаниями. — К., 1883; Музыкальная и астрономическая система Платона в связи с другими системами древности // ТКДА. — 1883. — № 2; Опыт о свободе воли проф. Фонсегрива / Пер. Г. Малеванского // Там же. — 1890. — № 3 та ін.; Нравственные принципи и характери древних греч. философов // ТКДА. — 1897. — № 10 — 12; Золотые стихи пифагорейцев с комментарием к ним Гиерокла философа / Пер. с греч. яз. — Х., 1898; Избр. трактаты Плотина / Пер. с греч. яз. // Вера и разум. — 1898. — № 8, 9, 11, 13, 14, 17, 19, 1899. — № 2, 6, 11 — 15, 1900. — № 18 — 21 (те саме див. у кн.: Плотин. Избр. трактаты в 2 т. — М., 1994; Плотин. Соч. Плотина в русск. переводах. — СПб., 1995).Про нього див.: Историко-филол. ин-т кн. Безбородко в Нежине 1875 — 1900. Преподаватели и воспитанники. — Нежин, 1900.М. ТкачукПопередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.