Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 177-178.]

Попередня     Головна     Наступна

СКВОРЦОВ Микола Єфремович (13/25.10.1836 — 28.03/09.04.1902) — історик філософії, перекладач. Народився в Москві в родині священика. Навчався у Моск. духовному СпасоАндроніївському повітовому училищі (1846 — 50), Моск. духовній семінарії (1850 — 56) і на історико-філол. ф-ті Моск. ун-ту (1856 — 60), після закінчення якого був залишений при каф. філософії для підготовки до професорського звання. В 1862 — 1865 pp. викладав рос. та лат. мови у середніх навчальних закладах Москви, грецьку мову — в Моск. ун-ті. 1865 р. відряджений за кордон для стажування з філос. наук і завершення магістерської дисертації. В 1868 р. здобув ступінь магістра філософії (у Моск. ун-ті) і посаду приват-доцента каф. філософії київ. Ун-ту Св. Володимира, де, крім історії філософії, викладав також грецьку словесність. Після чергового закордонного наукового відрядження (1870) — доцент каф. грецької словесності (1871). У грудні 1871 р. захистив докторську дисертацію з філософії (в С.-Петербурзькому ун-ті) і був призначений директором 2-ої Харківської гімназії (1872). 1874 р. заснував харківське відділення Тов-ва класичної філології і педагогіки, яке очолював упродовж трьох років. У 1882 — 92 pp. — директор Історико-філол. ін-ту кн. Безбородка в Ніжині.

Науковий доробок С. містить рос. переклади творів Платона та Арістотеля, супроводжені історико-філос. коментарем.Твори С.: Политика Аристотеля [пер. с греческого с прим. и исследованиями]. — М., 1865; Рец. на кн. «Plato and the other companions of Socrates» by George Grote // ЖМНП. — 1866. — № 8; Протагор, диалог Платона // Там само. — 1866. — № 9; Лит-ра и наука // Там само. — 1866. — № 10; Естествознание и философия // Там само. — 1866. — № 12; Менон. Диалог Платона. Греч. текст с прим., предисловием и анализом. — М., 1868; Платон о знании в борьбе с сенсуализмом и рассудочным эмпиризмом. Анализ диалога Теэтет с прим. и объяснениями. — М., 1871; Логика как пропедевтика в гимназиях // Русск. вестник. — 1875. — № 1; Евтидем, диалог Платона. Греч. текст с прим. и объяснениями. — М., 1878; Об организме гимназии. Часть теоретическая. — М., 1881; Об организме гимназии. Часть практическая. — М., 1889; О надлежащем приготовлении учителей гимназии. — М., 1890; Об университетском учении вообще и историко-филол. в частности. — М., 1891; Что действительно нужно теперь нашим гимназиям. — М., 1892; Современное пед. образование учителей нем. гимназий. Наблюдения и размышления. — М., 1894; Недуги нашего учебного дела. I. Диагноз недугов. — М., 1896; Zur Frage über die Vorbildung der Gymnasiallehrer // Zetschrift für das Gymnasialwesen. — 1898; Die wissenschaftlichen Beschäftigungen der zukünftigen Gymnasiallehrer // Там само; Die organische Krankheit das gegenwärtigen Gymnasium // Там само.Про нього див.: Историко-филол. ин-т кн. Безбородко в Нежине 1875 — 1900; Преподаватели и воспитанники. — Нежин, 1900; Малеванский Г. В. Памяти Н. Е. Скворцова // Известия Историко-филол. ин-та кн. Безбородко. — 1902. — Т. XX.М. ТкачукПопередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.