Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 81-82.]

Попередня     Головна     Наступна

ЗИЗАНІЙ-ТУСТАНОВСЬКИЙ (родове прізвище Кукіль-Тустановський) Лаврентій Іванович (60-ті рр. XVI ст. — після лист. 1634) — релігійний і культурний діяч, активний учасник братського руху в Україні. Народився, імовірно, в м. Потеличі (Галичина). Походив з міщанської родини (батько — Іван Кукіль — імовірно, млинар). Брат С. Зизанія. Як і останній, взяв собі за прізвисько грецький переклад слова "кукіль" — "зизаній".

Освіту здобував, імовірно, у львівській братській школі та Острозькій колегії, де добре вивчив мови, особливо грецьку. Був учителем і проповідником Львівської, з 1592 р. — Брестської, а від 1595 р. — Віленської братських шкіл. У Вільно співпрацював з друкарнею братства. 1596 р. брав участь у виданні "Граматики словенської", "Азбуки" (разом із братом), підготував "Катехізис" (1600) та "Книгу про віру" (прибл. 1596). Як представник братств, Зизаній-Тустановський брав участь у православному соборі 1596 р. У 1600 р. виїхав до Львова, звідти — до м. Боркулабова (побл. Мінська), а згодом — до Ярослава. У Боркулабові був домашнім учителем і проповідником синів кн. Богдана Соломирецького, а в Ярославі — дітей князя О. Острозького. Після смерті останнього (1602) звільнений з посади вихователя дружиною князя, прихильницею єзуїтів. Від 1612 р. жив у маєтку кн. Євтимія Корецького, учасника Брестського собору, і був священиком соборної церкви у Корці. Прибл. від 1620 р., на запрошення Єлисея Плетенецького, працює редактором і перекладачем у Лаврській друкарні. 1626 р. їде з місією від Київського митрополита Йова Борецького до Москви, де веде диспут ("прение") з представниками Московського патріарха Філарета з приводу статей своєї книги "Катехізис". У документах 1606 р. виступає під іменем " Лаврентій Зизаній Тустановицький Ярославський". Як уважає І. З. Мицько, прізвище Тустановський, імовірно, походить від с. Тустановичі, що поблизу Дрогобича, і вказує або на перебування там Зизанія-Тустановського, або на прийняття ним шляхетства. Помер Зизаній-Тустановський, напевно, у Корці.

Вагомим унеском до розвитку української думки є "Катехізис" Зизанія-Тустановського, де він виклав засади православного вчення. Проте його інтерпретація цих засад мала досить виражене реформаційне забарвлення, що викликало заперечення опонентів. Так, його розв’язання тринітарної проблеми, згідно з яким Бог-Отець виступає головним богом, а дві інші особи Трійці відносяться до нього як підпорядковані й нижчі іпостасі, а також припущення можливості страждання і смерті божества під час розп’яття і хресних мук разом з людською природою Христа містять у собі значні впливи социніанства. Відгомін реформації відчувається також у сформульованій Зизанієм-Тустановським ідеї можливості досягнення людиною спасіння душі своїми зусиллями і в твердженні про можливість, за певних обставин, здійснювати мирянами обряд хрещення. "Самовладдя" Зизаній-Тустановський визначає як здатність душі робити вільний вибір. У "Катехізисі" він приділяє увагу і проблемам природознавства, зокрема торкається питань світобудови і небесних явищ, намагаючись пояснити останні на основі їхніх закономірностей. Щодо походження душі, то Зизаній-Тустановський висловлює думку про створення душі Богом та її безсмертя і водночас передання її від батьків дітям через природне зачаття. Осмислення суспільно-політ. проблематики зводиться у Зизанія-Тустановського до обстоювання принципу рівності всіх людей перед Богом. Він дає неоднозначну оцінку багатству, вважаючи, що воно, залежно від використання, може бути добром або злом. Праці Зизанія-Тустановського стали внеском у розвиток української філософської термінології.Твори З.-Т.: Сія книга, глаголемая катихизис... — М., 1627 (те саме: Гродно, 1787).Про нього див.: Заседание в книжной палате 18 февраля 1607 г. по поводу исправления "Катехизиса" Лаврентия Зизания — СПб., 1878; Голубев С. Южнорусскій православный катехизис 1600 года // ЧИОНЛ. — 1890. — Кн. 14; Ильинский Ф. М. Большой Катехизис Лаврентия Зизания // ТКДА. — 1898. — №2; Харлампович К. Западнорусск. православные школы XVI и нач. XVII в., отношение их к инословным, религиозное обучение в них и заслуги их в деле защиты православной веры и церкви. — Казань, 1899; Возняк М. Граматика Лаврентія Зизанія з 1596 р. // ЗНТШ. — 1911. — Т. 102. — Кн. 1; Ботвинник М. Лаврентий Зизаний. — М., 1973; Ісаєвич Я. Д. Новые материалы об укр. и белорусских книгопечатниках первой пол. XVII в. // Книга. — М., 1977. — Сб. 34; Мицько І. З. Острозька слов’яно-греко-латинська академія. — К., 1990; Нічик В. М. Гуманістичні тенденції в творах членів вченого гуртка друкарні Києво-Печерської лаври // Нічик В. М., Литвинов В. Д., Стратій Я. М. Гуманістичні та реформаційні ідеї на Україні. — К., 1991.Я. Стратій

Див. також:

Лаврентій Зизаній. Граматика словенська. (Вільно, 1596).


Енциклопедія «Українська мова». ЗИЗАНІЙ (Зизаній-Тустановський) Лаврентій Іванович

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.