Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Філософська думка в Україні: Біобібліографічний словник. — К., 2002. — С. 243.]

Попередня     Головна     Наступна

ПЕРЕЛІК СКОРОЧЕНЬ


АЮЗР — "Архив Юго-Западной России"

БМЭ — "Большая медицинская энциклопедия"

ВП — "Вопросы психологии"

ВФ — "Вопросы философии"

ВФ и П — "Вопросы философии и психологии"

ЖМНП — "Журнал министерства народного просвещения"

ЖМП — "Журнал Московской патриархии"

ЗУНТ — "Записки Українського Наукового товариства в Києві"

ЗНТШ — "Записки Наукового товариства ім. Шевченка"

КЕВ — "Киевские епархиальные ведомости"

КС — "Киевская старина"

ЛНВ — "Літературно-науковий вісник"

ПЗМ — "Под знаменем марксизма"

ТКДА — "Труды Киевской духовной академии"

УІЖ — "Український історичний журнал"

УИ — "Университетские известия" (Киев)

УРЕ — "Українська радянська енциклопедія"

ФЭ — "Философская энциклопедия"

ЧИОНЛ — "Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца"

АН — Академія Наук

ВР ЛНБ — Відділ рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника

ВУАМЛІН — Всеукраїнська асоціація марксистсько-ленінських інститутів

ВУЦВК — Всеукраїнський Центральний виконавчий комітет

ІІМК — Інститут історії матеріальної культури

ІР НБУВ — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського

КДА — Київська духовна академія

КМА — Києво-Могилянська академія

МУР — Мистецький український рух

НАНУ — Національна Академія Наук України

НаУКМА — Національний університет "Києво-Могилянська академія"

ОР ГПБ — Отдел рукописей Государственной публичной библиотеки им. Салтыкова-Щедрина

Р(С)ХД — Российское (студенческое) христианское движение

УАН (ВУАН) — Українська академія наук

УНР — Українська Народна Республіка

(У)ЦР — (Українська) Центральна рада

ЦДІАЛ — Центральний державний історичний архів України у м. Львові

НТШ — Наукове товариство ім. Шевченка
азерб. — азербайджанський

архієп. — архієпископ

бл. — близько

вибр. — вибраний

відд. — відділення

гол. — головний

груз. — грузинський

губ. — губернія

діал. — діалектичний

єп. — єпископ

ж-л — журнал

ін. — інший

ін-т — інститут

іст. — історичний

каф. — кафедра

Київ. — Київський

кн. — князь

ком. — комуністичний

Л. — Ленінград

Моск. — Московський

Пг. — Петроград

неофіц. — неофіційний

побл. — поблизу

політ. — політичний

політех. — політехнічний

пол. — половина

польськ. — польський

поч. — початок

публіцист. — публіцистичний

психол. — психологічний

рад. — радянський

рев. — революційний

римськ. — римський

р. н. н. — рік народження невідомий

рос. — російський

р. с. н. — рік смерті невідомий

рр. — роки

русск. — русский

соц. — соціалістичний

соціол. — соціологічний

студ. — студентський

сусп. — суспільний

сx. — східний

теор. — теоретичний

тов-во — товариство

угорськ. — угорський

упор. — упорядник

феод. — феодальний

фіз.-мат. — фізико-математичний

філол. — філологічний

філос. — філософський

Харків. — Харківський

Харьков. — Харьковский

худ. — художній

член-кор. — член-кореспондентПопередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.