Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Грамоти XIV ст. / Упорядк., вст. ст., ком. i слов.-покаж. М. М. Пещак — К., 1974. — С. 150-197.]

Попередня     Головна     Наступна                 Шрифт

ПОКАЖЧИК СЛОВОФОРМ АПЕЛЯТИВНОЇ ЛЕКСИКИ


* Число перед крапкою означає номер грамоти, а після крапки — кількість прикладів у тексті.а 1.11, 2.4, 4.8, 5.10, 6.19, 8.2, 9.10, 10.20, 11.20, 12.16, 13.3, 14.19, 15.22, 16.8, 17.4, 18.9, 20.6, 21.3, 22.13, 23.23, 24.9, 25.1, 26.1, 27.13, 28.9, 29.9, 30.6, 32.5, 33.1, 34.7, 35.1, 36.9, 37.10, 38.16, 39.5, 40.30, 41.6, 42.3, 43.8, 44.5, 45.35, 46.4, 47.7, 48.2, 49.7, 50.1, 51.6, 52.7, 53.7, 55.9, 56.2, 57.1, 58.10, 59.1, 60.7, 61.5, 62.5, 63.25, 64.7, 65.3, 66.3, 67.4, 68.2, 69.4, 70.1, 71.4, 72.8, 73.3, 74.3, 75.7, 76.9, 77.5, 78.3, 79.5, 80.2, 82.6, 83.2, 84.10, 85.7; а̀ 19.11, 57.1; ӓ 80.4; а̀ 26.1; а̇̀ 80.1; .а̃ю 17.1, 29.1, 40.1, 47.1, 51.1, 57.1, 80.1; ≠а̃ 24.1, 43.1, 44.1, 53.1, 60.1, 62.1, 66.1, 71.1, 78.1, 80.1

абихом 17.1; абыхомъ 8.1

або 9.1, 10.4, 11.1, 45.19, 49.1; або 26.1;

албо 49.2; алюбо 66.1; альбо 49.1

абы 8.1, 10.1, 11.1, 22.1, 45.3, 47.2, 49.2, 58.2

абыхмо 9.1, 49.1; обысмо 6.1

абыхомъ див. абихом

августа 9.1, 49.1, 70.1

аж див. ажъ

аже 14.8, 15.1, 23.1, 27.1, 31.2, 36.1, 58.1, 59.1, 61.1, 62.2, 64.1, 70.1, 73.1, 79.1; а̇же 80.1, 81.1, 82.1, 83, 2; ажѣ 66.1

ажъ 6.1, 39.1, 40.1; аж 40.1, 49.1, 64.1, 79, 3; ажь 37.1, 58.1

азъ див. я

а̃і 68.1

албо див. або

але 12.1, 24.1, 42.1, 43.1, 45.2, 47.1, 62.1

али 40.5, 44.1, 62.1,

алижь 34.1, 58.1

алюбо див. або

альбо див. або

аминь 16.1, 22.2, 24.1, 25.1, 27.1, 28.2, 29.1, 36.1, 49.1, 53.1, 64.1; амин 17.1; ами(н) 13.1; а̇минь 26.1

анафемою 25.1

ани 37.1, 40.3, 62.1, 78.2

антымисы 6.1

аныне 40.1

априлѧ 75.1; априля 30.1

ап(с)ла 61.1

ап(с)лѣ 43.1

арие(м) 68.1

артикулахъ 49.1

артыкулы 45.1

архиєрѣӕ 13.1

архимандритовѣ 72.1

архима(н)дриты 68.1; архимандрыты 6.1

архимандритъ 85.1

архієп(с)помъ 4.1; архїєп(с)по(мъ) 4.1

архіеп(с)пы 4.1

асе 4.1

ать 15.3

ач̃ное 41.1

аще 6.1

.а̃.ю 39.1


ба̃ див. бога

бг̃ див. бъ̃

бг̃а див. бога

бг̃мь див. богомъ

бг̃ода(н)нїе 4.1

бг̃олюбезномъ 25.1

бг̃омоле 25.1

бг̃омт̃ри див. богоматери

бг̃омъ див. богомъ

бг̃ү, бг̃ү див. богу

бг̃ь див. бъ̃

без 8.1, 36.1, 46.1, 58.1, 59.1, 61.1, 63.2, 77.1, 81.1, 82.1, 83.1; безо 14.1, 19.2, 27.1, 41.1, 46.1, 48.1, 61.1, 62.1, 66.4, 80.1, 81.1, 82.1, 83.2; безъ 27.1, 58.1, 62.2, 63.1, 65.2, 66.4, 73.1, 83.1; бес 37.2; бозо 59.1; без[ъ] 52.1

безако(н)ніи 4.1

безмѣномъ 69.1

белки 40.1

берег 6.1, 68.1; берегъ 12.1

берега 31.1, 68.1

береги 25.1; берєгы 5.1

бес див. без

бж̃ею див. бж̃ьѥю

бж̃и див. бж̃ьи

бж̃ию див. бож̃ію

бж̃имъ див. божиімъ

бж̃їа див. божиӕ

бж̃ див. бж̃ьѥго

бж̃ое див. божое

бж̃ои 25.1

бж̃ьѥ, б(ж)ьѥ, б(ж)ье див. божое

бж̃ьѥго 44.1; божьєго 81.1; божьего 42.1; божого 49.2; бж̃ 43.1; бь̃ӕго 37, 1

бж̃ьѥи 43.1; бжьѥи̇ 46.1; бж̃ьеи 83, 1; бж̃ьѥи́ 61.1

бж̃ьѥю 27.1, 28.1; божьею 48.1, 66.1; бь̃ею 37.1, 40.1; б̃ьѥ̇ю 24.1; бж̃ею 31.1, 41.1;божією 17.1, 29.1, 72.1;божею 6.2, 31.1, 42.1

бж̃ьӕ див. божиӕ

бж̃ьи 21.1; божии 17.1; бь̃ѝ 24.1, 40. 1; бж̃и 55.1; б(ож)ыи 23.1

бж̃ьюмъ 27.1, 28.1, 51.1, 53.1, 60.1; божьемъ 77.1; божомь 29.1; бж̃ьjмъ 80.1; бж̃ьмъ 22.1

бж̃ьӕ, бж̃ья див. божиӕ

бзпечнѣшии̇́ 47.1

били 49.1

билъ 6.1, 9.2

бискп̃омъ 56.1

биск(у)па 75.1; пискупа 27.1

бискупова 75.1

бискүпови 56.1

бискупову 75.1

бискупу 75.2

бискупъ 75.2

бити 45.1

благихъ 6.1

благословениемъ 6.1; бл[аго]с[ло]вленьемь 15.1; блг(с)вльнъѥмь 27.1

благословенныхъ 6.1

благословеня 6.1

благословити 6.2

бл[аго]с[ло]вить 15.1

бл̃говѣрнаго 13.1

ближнии 10.1

ближнимъ 10.1

блюдитесѧ 8.1

блюсти 34.1, 40.1

б(г)мъ, бм̃ъ див. богомъ

бобровое 6.1

бобровыми 6.1, 74.1

бобры 15.2, 40.1

бога 1.1, 5.1, 6.2; ба̃ 12.1, 34.1; бг̃а 4.1

богоматери 6.1, 72.1, 85.2; бг̃омт̃ри 25.1

богомолецъ 6.2

богомолство 5.1

богомо(л)цо(в) 68.1

богомъ 5.1, 33.1, 85.1; бм̃ъ 35.1; б(г)мъ 51.1; богомь 1.1; б[ог]мь 15.1; бωгомъ 2.1; бг̃мь 13.1; бг̃омъ 4.1; бо̃мъ 32.1

богородица 72.1

богородицы 72.2

богодицьскихъ 15.1

богослова 6.2

богослову 6.1

богоспасаемыхъ 6.1

богоявлѣнья 66.2

богу 1.1; богү 5.1; бг̃ү 4.1; бг̃у 34.1; бо̃у 35.1

богъ див. бъ̃

б[ож]а 40.1

божего 45.1; божеего 41.1; бь̃ӕго 37.1

божеі 62.1; божееі 62.1

божей 45.1; божой 6.2; божьей 83.1

божею див. бж̃ьѥю

божие 62.1; божіе 45.1 ; бь̃е 64.1

божии, б[ож]ыи див. бж̃ьи

божиімъ 62.1; бж̃имъ 22.1; бь̃имъ 24.1; бь[ож]имъ 15.1

божихъ 45.1

божиӕ 1.1; бж̃ӕ 4.2; божіӕ 1.1, 5.1; божья 48.1; бж̃ьӕ 20.1; бжья 73.1; божыя 6.1; бь̃ѧ 24.1; божія 5.1; божіеѧ 52.1; бж̃ьеӕ 26.1

божією див. бж̃ьѥю

божій 85.1

божію 9.1; бь̃ю 40.1; бж̃ию 26.1

божница 49.1

божницы 49.1

божого див. бж̃ъѥго

божое 6.2, 49.1; бж̃ое 68.1; бж̃ьѥ 40.1, 47.1; б(ж)ьѥ 79.1; бь̃є 59.1; бь̃е 40.1; бье 70.1; б(ж)ьє 79.1

божой див. божей

божомь, божьемъ див. бж̃ьюмъ

божыя див. божиӕ.

божьей див. божей

божьєго див. бж̃ьѥго

божьемъ див. бж̃ьюмъ

божьею див. бж̃ьѥю

божья, божыя див. божиӕ

бозо дие. без

боишся 50.1

боле 40.1

болницами 6.1

болонъѥ̇мь 53.1

болота 75.2

болоте 6.1

болото 75.1

болоты 6.2, 17.1, 27.1, 28.1, 51.1

болше 22.1, 28.1

болшее 62.1

болшое 6.1

бо̃мъ див. богомъ

борзо 49.1

боронити 15.1, 41.1, 45.1, 63.1; бронити 66.1

боронить 76.1

бортикъ 22.1

бортми див. бортъми

бортники 15.1

бортници 15.1, 22.1

бортную 13.1

борт[ным]и 15.1; бортными 15.1

бортных 15.1

бортъми 5.1, 20.1, 27.1; бортми 17.1, 79.1

борть 76.1

бортью 76.4

борты 4.1

бочки 9.1, 11.1

бочокъ 9.1, 11.1

бояр див. боӕръ

бояре 15.2, 45.2, 49.1, 66.2; боӕре 1.1, 22.1, 27.1; боѧре 24.1, 47.1, 65.1

бояры див. боӕры

боӕ́ры див. боӕры

боӕ(р)скимъ 4.1

боӕ(р)скихъ 4.1

боӕръ 4.2; бояръ 5.1, 6.2, 9.1; боѧръ 43.1, 44.1, 55.1; боӕрь 1.1; бояр 15.1

боӕры 27.1; бояры 4.1, 15.2, 66.1, 83.1; боѧры 5.1, 37.1, 43.1, 65.1; боӕри 1.1

боѧтим(с)ѧ 34.1

брали 38.3

бралъ 45.1

брано 45.1

брат, бра(т) див. братъ

брата 14.1, 20.1, 22.1, 29.1, 37.1, 40.3, 52.1, 61.2; бра(т) 61.1

брати 26.1, 38.1, 45.2, 76.1

брати(и) 68.1; братии 29.1; братїи 63.1

братиѥ̇ю 13.1; братѥю 29.1, 70.1, 84.1

братиѧми див. братьями

брато(м), братом див. братомъ

братомоимъ 34.1

братомъ 27.2, 34.1, 37.1, 40.3, 43.1, 84.1; бра(т)омъ 23, 2; братомь 14.1, 20, 1; брато(м) 34.1, 43.1, 54.1; братом 33.1

брату 23.2, 27.2, 40.4, 41.2, 51.1, 58.1; брат(у) 23.2; бра(т) 44.1, 58.1

братѣньцѧ 2.1

братъ 10.2, 20.3, 24.1, 37.2, 40.4, 48.1, 66.1, 84.1; брат 17.1; бра(т) 41.1, 54.2, 59.1

братье 40.1

братьѥю 13.1, 15.1, 43.1; братьею 37.1, 76.1

братьи̇ 19.1, 40.1; братьѣ 19.1

братью 37.1

братьӕ̇ 19.1; братьѧ 54.1

братьями 66.1; братиѧми 55.1

брегу 62.1

бродку 6.1

бродовох[ъ] 52.1

броду 19.1

бродѣ 52.1

бродъ 1.1, 19.1

брунатънымъ 27.1

буде див. буде(т)

будемъ 44.1

буде(т) 4.3, 43.1, 68.1; бѫдет[ь] 52.1; буд(е)тъ 23.4; будетъ 6.1, 10.1, 11.1, 23.1, 45.5, 63.1; бүдеть 5.1; будеть 14.5, 19.1, 28.1, 39.1, 40.1, 58.2, 71.1, 74.1, 79.1; буд(е)ть 23.1; бүдеть 65.1, 68.1, 7.6.1; боудеть 1.1; буде 80.1; боудить 1.1; будеты 9.1

будте 8.1, 58.1

буду 14.1, 83.1

буду(т) 51.1; будутъ 63.3; будуть 24.1, 58.1, 63.1; бүдүть 65.1

будучи 6.1

будучии 66.3; будучій 45.1; боудоучиѣ 1.1; будущии 40.1; бүдущїи 4.1; бүдүщии̇ 26.1

будучи(м) 4.1; будучимъ 9.1, 10.1, 45.1, 49.1, 62.2, 66.2; будучимь 9.1, 62.2; бүдоучимь 1.1

будучих 66.1

будучій див. будучии

будучого 49.1

будущии див. будучии

будь 53.1, 60.1

бо̃у див. богу

боудучеѝ 1.1

боудоучиѣ див. будучии

будеть, бүдеть дш. буде(т)

бүдүть див. буду(т)

бүдущїи, бүдүщии̇ див. будучии

бүдоучимь див. будучи(м)

буркгимистру 77.1

бц̃и 4.1, 27.1, 35.2, 40.1, 79.1; б[огороди]ци 15.14

бц̃ѣ 14.1

б[огороди]цю 15.1

бъ 45.1

бъ̃ 13.1, 34.1, 40.2, 43.1, 58.1; бгъ 83.1; бг̃ 26.1; бг̃ъ 4.2; богъ 1.1, 72.1; б[ог]ъ 73.2

бь̃е див. божое

бь̃ѥ̇ю див. бж̃ьѥю

бь̃ӥ 24.1

бь̃имъ див. божиімъ

бь̃ими̇ 39.1, 40.1

бь̃ю див. божїю

бь̃ѧ див. божиӕ

бь̃ӕ̀го див. божего

бы 10.2, 37.1, 38.1, 40.1, 41.2, 43.2, 45.75, 52.1, 58.1, 61.2, 64.1, 66.3, 79.4, 82.1; быми 51.1

бываѥ(т) 47.1

бывалъ 50.1

бываютъ 49.1

быдло 49.1

была 45.5

были 1.1, 4.1, 5.1, 11.1, 15.1, 17.1, 27.1, 28.1, 37.1, 40.1, 45.3, 49.2, 51.1, 53.1, 58.1, 60.1, 64.1, 71.1, 72.1, 78.1, 85.1

было 1.1, 4.2, 5.1, 10.1, 12.1, 17.1, 29.1, 37.1, 40.1, 51.2, 53.1, 58.3, 60.1, 67.1, 79.1, 85.1

былыхъ 49.1

былъ 10.1, 16.1, 24.1, 36.1, 45.8, 58.1, 84.1, 85.1; бы(л) 47.3

бы(с.) 7.1

бысть 68.1

быти 17.1, 22.1, 28.1, 37.1, 43.2, 45.17, 58.1, 59.2, 61.1, 62.1, 63.1, 66.5, 82.1, 83.3; бы(т)[и] 47.1, 61.1

быхмо 9.1; быхомо 41.1; быхо(м) 41.1; быхомъ 57.2

бѣгъ 58.1


в 1.4, 4.3, 6.1, 15.6, 16.2, 17.1, 21.1, 22.2, 23.13, 24.1, 25.1, 26.2, 27.1, 28.1, 29.2, 33.1, 36.1, 40.3, 43.3, 44.1, 45.1, 47.3, 49.7, 57.1, 64.2, 66.3, 67.3, 73.1, 78.1, 79.1, 82.2, 83.2; в(ъ) 4.4; .В̃. 14.4, 40.1; во 1.1, 4.1, 5.3, 6.4, 14.1, 15.1, 17.1, 20.1, 23.2, 24.1, 27.1, 28.1, 34.1, 36.2, 40.1, 43.1, 45.2, 49.1, 53.1, 61.1, 63.2, 64.1, 66.1, 68.2, 69.1, 72.1, 77.2, 79.3, 80.2, 84.1, 85.1; вω 22.1; въ 1.5, 5.1, 6.16, 7.1, 9.11, 10.1, 11.4, 15.4, 16.1, 18.3, 22.3, 23.1, 25.1, 29.1, 32.1, 36.1, 45.12, 49.6, 50.1, 52.1, 58.1, 63.13, 65.1, 66.3, 69.2, 70.1, 72.8, 76.6, 83.1; оув 81.1; вь — 29.1 див. ще оу

в̃і 27.1

ва 27.1

вады 63.1

важности 45.2

валъ 55.1

валаски 82.1

валаскими 83.1

вама 52.1

вамеш 52.1

вами 58.1

вамѫ 52.2; вам[ѫ] 52.1

вамъ 8.2, 58.6; ва(м) 58.1

ва(с) 58.1; васъ 8.1

вашєго 58.1; вашего 58.1

вашеи 42.1; вашеі 42.1; вашєѣ 58.1

ваши 58.1

вашими 63.1

вашимъ 58.1

вдарилъ 45.2

вдареному 45.1

вдоложь 80.1

ведетъ 68.1

ведомо 31.1, 37.1, 39.1, 40.1, 49.1

ведомости 49.1

везли 45.1

везъ 45.1

века 6.1

веки 6.1, 40.1, 49.1

веку 49.1

векъ 26.1

веле 28.1

велебного 17.1, 28.1, 66.1, 82.1

велебнои 66.2; велебноі 42.1, 62.1; велебнои̋ 44.1

велебному 44.1, 62.1, 66.1, 83.1

велебныӥ 43.1; велебный 17.1, 83.2

велели(з)мо 68.1

вели 51.1

великаӕА 4.1

велики́ 31.1; велики 55.2, 75.1

великий 4.1, 6.2, 9.1, 33.1, 56.1, 57.1, 67.1; великии 15.4, 23.5, 77.1; великій 30.2, 45.1, 49.1, 63.1, 69.1; великїй 63.3; великїи 76.1; великыи 73.1;вѥликый 5.1; великыї 35.1; великый 1.1, 18.1, 52.1; великый 19.1; великии̑ 78.1; великии̇ 37.1, 74.1; великии̋ 61.1; великиӥ 34.2, 37.2; вѣликии̋ 64.1

великимъ 23.1, 37.1, 63.1

великого 13.1, 15.1, 22.1, 23.6, 34.1, 48.1, 50.1, 58.1, 61.2, 63.6, 66.1, 81.1; великаго 29.1; велико(г) 34.1; велкого 14.1; великωг[о] 52.1

великое 11.1, 23.1, 63.1

великой 45.1

великом 23.1, 48.1; велико(м) 43.1, 47.1; великомъ 6.1, 23.2

великому 6.1, 10.1, 11.1, 23.8, 34.3, 38.2, 62.1, 63.10; вел(и)кому 34.1; велико(му) 23.1; велико(м) 34.1, 54.1

великою 45.1,

великω 52.1

великую 55.1, 75.1; великүю 76.1; великоую 31.1

великыи, великыї див. великий

велицѣ 50.1, 78.1

велкого див. великого

велѣли 29.1, 41.1, 43.1, 61.1, 62.1, 67.1, 77.1, 78.1

велѣлъ 55.1

велю 8.1

вепеты 20.1

веременемъ 40.1, 61.1, 66.2, 81.1, 83.1; веремѧнемъ 37.1, 59.1, 79.1

веремѧ див. времѧ

веремѧнемъ див. веременемъ

веренъ 82.1, 83.2; вѣре(н) 43.1

верне див. вѣрне

вернешь 50.1

верно див. вѣрно

верну див. вѣрную

вернѣи̇ 64.1; вернѣи́ 79.1

верныи́ див. вѣрныи

вернымъ див. вѣрнымъ

верха 28.1; връха 1.2

верху 10.1

верхъ 40.3, 57.1; връхъ 1.5

верьхнии 12.1

веры 40.1, 49.2; ввры 4.1

весь 18.1, 40.11

вечистоѥ 25.1

вечне див. вѣчне

вечно 10.1, 62.1; вечъно 6.1

вечную 25.1; вечнүю 68.1

вечные, вечъные див. вѣчные

вживаючи 12.1

в(ж)ити 22.1

вжитки див. оужитки

вжиткове 22.1

вжиточному 9.1

вж̃ковъ 22.1

вздлужъ 49.1

взозрѣвши 28.1

взяли 11.2; взѧли 38.2

взялъ 45.2, 63.1; взѧлъ 38.2; оузѧлъ 40.1

взята 45.1

взяти, взять див. оузяти

взято 45.1; оузѧто 41.1

видети 10.1

видить 37.1, 39.1; види̇ть 40.1

вижывеню 68.1

виленскимъ 78.2

вина 45.3

винами 2.1, 15.1; в[инами?] 15.1

винный 45.2

виноградовь 1.1

виною 45.1

вину 14.1, 45.4

винѣ 45.1

вины 21.1, 45.1

витѧзю 55.1

витязь 66.4

вишъ 49.1

вказана 45.2

вказывалъ 9.1

вкрадено 45.1

вкупе 6.1

владыка див. влд̃ка

владыце 1.1, 6.2; владыцѣ 76.2

владычинъ 32.1; влд̃чнъ 20.1

властною 45.2

власть 6.1

влд̃ка 5.1, 20.1, 53.3; вл[а]д[ы]ка 15.1, 73.1; вл[д]ка 19.1; владыка 1.1, 4.1, 6.3

вл[а]д[ы]кою 15.2

влд̃чнъ див. владычинъ

влостное 9.1

внука 63.1

внучата 10.2

внучатомъ 6.1, 10.1; оунучѧтом 2.1;

оучатомъ 55.1

внучаты 27.1

во див. в

вобүдүчій 5.1

воведении 72.1

воведеніе 72.1

вовса 38.4

вовсѣ 38.1

водлугъ 45.2

водохрещь 62.1

водою 64.1, 70.1

водѣ 63.1

воевати 23.1

воевода 8.1, 17.2, 41.1, 45.1, 49.1, 55.1, 62.1, 66.1, 83.1; воєвода 14.1, 19.1, 36.1; воє̈вода 80.1; воѥвода 16.1, 21.1, 38.1, 51.1, 53.1, 64.2, 71.1; воѥ̈вода 24.1; воѥво(д)[а] 41.2, 43.1; вωевода 52.1; воивода 52.1

воеводами 66.1

воеводинъ 66.1

воеводою 83.1

воеводствѣ 66.1

воєводү 65.1

воѥводѣ 22.1; воево(д)[ѣ] 41.1

воеводъ 60.1

воеводы 42.1, 45.1, 55.1, 66.2, 83.1; воеводы 65.1

воземъши 51.1

возерищехъ 26.1

возилъ 45.1

возметь 34.1

возревше див. возрѣвши

возрить 48.1, 61.1, 64.1, 66.1; возри(т) 59.1, 79.1 див. ще узрить

возрѣвши 79.1; возрѣвшы 70.1; узрѣвши 29.1; возревше 64.1

возрѣвъ 15.1

воивода див. воевода

воимуючи 62.1

воина 12.1

воину 51.1

воины 23.2

воитъ 22.1, 51.1; вои̑тъ 71.1; войтъ 16.1; войтъ 20.1; воj̇тъ 80.1

вокном 29.1

волалъ 45.1

воланью 45.1

воленъ 9.1, 10.1, 12.1, 15.1, 21.3, 28.2, 53.3, 63.2; волѣнъ 64.1

волею 27.1, 28.2, 37.1, 44.1, 53.1; волью̇́ 80.1

воли 22.1, 23.1, 38.1, 59.1, 65.1

волно 12.1, 49.2

волности див. вольности

волны4.1, 70.1; волни 29.1; во(л)ни(и) 68.1

володети 40.3; володѣти 30.2

волоска 40.1

волостел[ь] 15.1

волостели 15.2, 23.1, 63.2

волости 12.1, 28.1, 29.1, 38.6, 40.1, 57.1, 58.1, 60.1

волостию 41.1

волостка 40.6

волостми 40.1

волостѣ 2.1

волость 40.5

волостью 40.2

волоськоѥ 28.1

волошынъ 70.1

волѣ 62.1

волѣнъ див. воленъ

волю 68.1

волѧ 39.1, 43.1; воля 10.1

волѧнъ 38.1

вольности 45.1; волности 49.3

вольшины 12.1

волью̇́ див. волею

ворога 58.1

ворогъ 58.3

вор(о)зи 58.1

воротили 41.1

вороти(м) 47.1

воротити 41.2

вослал 23.1

воспрыемникомъ 6.1

вотнину 16.2, 51.1

вотнинѣ 71.1

впаметанья 45.1

вратъ 52.1

времѧ 43.1; веремѧ 44.1

вротит 83.1

връха див. верха

връхъ див. верхъ

все 4.1, 6.2, 9.1, 17.1, 21.1, 28.2, 30.1, 34.2, 38.1, 54.1, 55.1, 58.1, 63.1, 66.1, 67.1, 75.1, 77.3, 78.1, 83.1; оусе 42.1, 62.1

всего 11.1, 17.2, 40.2; всѣго 64.1

всеи 5.1, 68.1; всей 1.1, 45.1, 52.1; оусей 62.1; оусеі 62.5; всє̇ѣ 58.1; всеѣ 66.1, въсей 52.1

вселѧкъ 70.1

всеми див. всѣми

всемогїй 70.1

всему 6.1, 63.4

всемъ, все(м) див. всѣмъ

все(то) 13.1

всеѣ див. всеи

всею 34.1, 43.2, 47.1, 58.1, 66.2, 83.1; оусею 40.1, 41.1

вси 6:2, 9.1, 15.1, 24.2, 37.1, 40.1, 45.3, 58.1; всии 40.1; оуси 40.2; оусии̇ 40.1

всии̑мая 63.1

всими, вси(м) див. всѣми

всимъ, всим див. всѣмъ

всихъ, вси(х) див. всѣхъ

всомъ 66.1

вступатися, вступатисѧ, встүпатисѧ див. оуступатисѧ

вступаются 15.1

вступили 10.1

вступоватись 6.1

вступуючи 10.1

всходъ 6.1

всхочетъ див. оусхочеть

всѣ 59.1, 66.1; оусѣ 62.1; всѣ 19.1

всѣго див. всего

всѣми 1.3, 5.1, 15.2, 17.3, 22.1, 27.2, 28.2, 29.2, 40.1, 51.1, 53.1, 59.1, 64.1, 66.4, 70.2, 80.1, 83.1; всеми 40.1; оусеми 40.2; оусвми 2.2, 62.1; всими 6.1, 31.2, 85.1; вси(м) 43.1; всѣм[и] 15.1

всѣмъ 1.1, 4.1, 16.1, 18.1, 20.1, 22.1, 24.1, 27.2, 28.1, 38.1, 44.1, 53.1, 59.1, 60.1, 64.2, 66.1, 70.1, 73.1, 77.2, 78.1, 79.3; всѣмь 29.1, 40.1; всемъ 6.2, 27.1, 34.1, 37.1, 40.2, 61.1, 63.1, 66.1, 77.2; все(м) 34.1; оусемъ 39.1, 40, 3; оусе(м) 40.1; оусѣмо 41.1; оусѣмъ 55.2, 62.1; усѣмь 29.1; всюмъ 6.1; всимъ 5.1, 31.1, 43.2; всим 67.2; всѣм 51.1; вси(м) 43.1

всѣхъ 22.1, 44.1, 66.1, 79.1, 83.1; всихъ 49.1, 58.1; вси(х) 47.1; усехъ 40.1, 49.1; оусѣхъ 42.1, 55.1; вши(х) 43.1; въсѣх[ъ] 52.4

всю 37.2; оусю 40.1

всюмъ див. всѣмъ

всѧ 28.1, 40.4, 58.1; вся 6.1; оусѧ 40.2

всякими 6.2

всѧкимъ 40.1

всякіе 45.2

всякій 45.2; оусѧкии 40.1

всѧкого 19.1; всякого 63.2

всѧкому 24.1, 40.1, 58.1

всѧкоѣ 14.1; всѧкоѣ̇ 19.2; всякой 48.1

всѧкою 40.2

всякую 45.1

втокъ 72.1

вторникъ 69.1

второе 72.1

вчинила див. оучинила

вчинили 28.1, 38.1, 51.1; оучинили 23.1, 31.1, 42.1

вчинилося 63.1

вчинилъ див. оучинилъ

вчинити див. оучинити

вчинится 63.1

вчинить 63.1; оучинить 14.1; оучинит(ь) 14.1

вчинятъ 63.2

вшего 43.1

вшелякіе 49.1; вшелякіи 49.1; вшелякія 49.1

вши(х) див. всѣхъ

вшитка 58.1

вшитки 43.1

вшитко 22.1, 38.1

вшитокъ 38.1

вшитци 22.2

вы 58.3

выбавенъ 45.1

выбрали 38.2, 45.1

выдавали 38.1

выдалъ 58.1

выдати 14.2, 40.1, 63.1

выєхалъ 15.1

вызвали 2.1

вызванью 45.1

вызволилъ 45.1

в-ызмѣну 23.2

вызнаваю 10.1

вызнаваючи 4.1

вызнана 45.1

вызнанье 45.1

выимати 66.1

выкупити 57.1

выкупить 36.1

в-ымени 23.1

вымовени 45.1

вымовити 45.1

вымѣнялъ 9.1

вынимуючи 66.1

вынымаемо 70.1

вынявши 45.1

вынѧли 54.1

выписаное 67.1

выписаны 45.1

выписаныи 45.1

выражаемъ 49.1

выраженные 49.1

выразившы 49.1

выручили 82.1

высокой 5.1

выстерегать 45.1

выходы 4.1

выходъ 58.1

выше 1.1, 40.1; вышьше 62.1

вышейменской 45.1

вышелъ див. вышолъ

вышеописанными 62.1

вышеписаного 9.1

вышеписаныи 9.1

вышло 77.1

вышолъ 58.1; вышелъ 55.1

вышьше див. выше

вы + што (а) 55.1

выѣздилъ 22.1

выявъши 62.1

вѣ 47.1

вѣдаи 14.1

вѣдали 58.1

вѣдалъ 45.1

вѣданиє 58.1; вѣданье 78.1

вѣданьѥмъ 64.1

вѣдати 9.1, 23.1, 45.2, 49.1

вѣдомо 56.1, 58.1

вѣдомость 31.1

вѣка 17.1, 19.1, 22.1, 27.1, 28.1, 51.1, 55.1

вѣки 1.2, 4.2, 16.2, 20.1, 21.1, 22.3, 24.1, 27.3, 28.2, 29.2, 31.1, 43.1, 44.2, 51.1, 53.3, 55.1, 60.1, 64.1, 66.1, 67.1, 83.1; вѣкы 1.1, 5.2, 17.1, 18.1, 62.1, 80.2

вѣкомъ 16.1, 44.1, 64.1, 79.1

вѣку 79.2

вѣкъ 1.1, 4.1, 5.1, 12.1, 40.1; вѣк 2.1; вѣ(к) 47.2

вѣликий див. великий

вѣлми 14.1

вѣновалъ 71.1

вѣра 40.1, 44.1, 47.1, 55.14

вѣре(н) див. веренъ

вѣри див. вѣрѣ

вѣрити 45.1

вѣрна 62.1

вѣрне 62.2; верне 79.1; вѣрнѣ 44.1; вѣр(н)ѣ 47.1

вѣрни див. вѣрныи

вѣрно 28.1, 44.1, 62.1; верно 46.2

вѣрного 28.1

вѣрноє 47.1

вѣрному 17.1, 62.1

вѣрность 43.2, 44.1

вѣрностью 44.1

вѣрною 17.1, 70.1

вѣрную 28.1, 29.1, 55.1; вѣрноую 64.2; вѣрну 59.1, 61.1; верну 79.1

вѣрнѣ, вѣр(н)ѣ див. вѣрне

вѣрныи 17.2, 31.1; верныӥ 64.1; верныи̋ 79.1; вѣрни 43.1, 70.1

вѣрнымъ 66.1; вернымъ 66.1

вѣрныхъ 62.1

вѣрнѣи́ 79.1

вѣрою 41.1, 62.3

вѣрѣ 41.1, 66.3; вѣри 41.1

вѣры див. веры

вѣрѫ 52.2

вѣсити 69.1

вѣснии 20.1

вѣснихъ 20.1

вѣсного 22.1, 27.2

вѣсомъ 42.1

вѣсти́ 58.1

вѣсть 41.1, 58.1

вѣсѣхъ 77.2

вѣсячій 69.1

вѣтвѣцкихъ 70.1

вѣтѧзева 55.1

вѣчнаѧ 43.1

вѣчне 5.1; вечне 68.2; вѣчнє 5.1

вѣчниѣ 66.1; вѣчнїе 4.1; вѣчнїи̇̄ 70.1

вѣчно 9.2, 11, 1, 17.1, 62.1, 67.1, 78.1, 84.1, 85.1

вѣчного 27.1, 51.1

вѣчноѥ 4.1

вѣчные 31.1; вечные 45.1; вѣчныи 17.1, 28.1, 62.1; вечные 49.2; вечъные 6.1; вѣчныѣ 1.1

въ див. в

въвѣдаѥтьсѧ 32.1

въгорьскимь 14.1

въімаючи 62.1

въска 18.1

въступати 23.1

вьсѣмъ 5.1


.г̃. 40.1, 41.2, 55.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 75.1, 78.1

г̃а 21.1

габаня 45.1

габати 45.1

гадати 46.1

гаемъ 9.1

гаи 9.1; гаѣ 2.1

гаими 27.1, 51.1

гай 9.1

гандле 49.1

гаику 12.1

га[ӕі]ми 17.1; гаями 6.1

где 6.2, 10.1, 31.1, 37.1, 52.3; гдѣ 9.1, 15.1, 23.1, 45.2, 49.1, 79.1; кде 14.1, 24.1, 55.1

генваря 10.1

гд̃рви 38.2

гд̃рь див. г[с]дрь

гдѣ див. где

глинарюмъ 38.2

гн̃вмъ 40.1

гн̃и див. господны

гн̃ъ див. господинъ

годлѣ 28.1

годныхъ 49.1

году 30.1

годъ 19.1, 26.1, 72.2

годѣ див. городѣ

голдовали 44.1, 65.2

голдованиѥ 43.1

голдованию 47.1; голдованью 65.1

голдовати 65.2, 83.1; кголдова(т) 47.1

голова 37.1

головниӥ 58.1

головнитъством 2.1

головы 10.1

голого 75.2

голое 75.1

голосомъ 49.1

голыми 6.1

гоны 6.1, 74.1

гординею 6.1

горе 6.1

горо(д) див. городъ

города 14.2, 34.1, 40.1, 41.1

городахъ 6.1

городенскимъ 49.1

городенскихъ 49.2

городенскіе 49.2

городенскій 49.1

городенского 49.1

городки 40.1

городми 59.1

городовъ 14.1

городомъ 6.1, 40.1, 58.1

городу 40.1

городѣ 12.1, 37.1, 42.1, 55.1, 61.1, 64.1, 66.2, 70.1, 82.1, 83.1; годѣ 43.1

городы 40.2, 43.1, 44.1

городъ 24.2, 40.4, 82.1, 83.1; горо(д) 40.2; гро(д) 41.1; гродо 41.2

гору 6.1; гороу 1.1

горѣ 5.1, 24.1, 55.2

горы 5.2, 6.2

госд̃реи 66.1

господа 6.1

господареви 34.3, 62.1, 66.1; ω̈сподарєви 34.1; косподареви 34.1

господаревъ 81.1, 83.1

господаремъ 62.2, 65.3, 83.1; ω̈сподаремъ 37.1

господарии 66.2; господари 66.1

господарское 6.1

господарю 10.1, 11.1, 42.1, 62.1, 66.1; г(с)пдрю 44.1; ω̇сп̃дрю 46.1; сп̃дрю 46.1

господарѧ 22.1, 34.3, 51.1, 65.3, 81.1; господаря 62.1, 66.1, 82.1

господарь 12.1, 17.1, 28.1, 29.2, 41.1, 48.1, 65.4, 66.2; господар[ь] 52.1; г[о]сп[ода]рь 15.1

господина 63.4, 72.1

господиномъ 63.1

господину 6.2, 63.8

господинъ 6.2, 48.1; г[оспо]д[и]нъ 52.1; гн̃ъ 55.1

господны 66.1; гн̃и 78.1

господня 66.1; господьня 66.1

г[о]с[по]д[ьст]вами 52.12

г[о]с[по]жи 15.5; г[оспо]жи 15.1

государемъ 63.1, 66.1

государи 66.1

государми 66.1

государю 66.1; г[о]с[у]д[а]рю 73.1

государя 66.1

государъ 70.1; г[о]с[у]д[а]рь 73.1

гостемъ 19.1, 45.1, 58.1, 63.1

гостинецъ 6.2; гостиньць 12.1

гостинца 6.1; гостынца 6.1

гостинцемъ 6.1; гостинцомъ 6.1

гостинцу 6.1

гостити 63.1

гостѧ 19.1

гость 16.1

готових 11.1

готовъ 58.1

гофмистръ 64.1

грабити 23.1

граде 68.1

грамота 1.1, 4.1, 5.1, 17.1, 22.1, 23.1, 28.1, 29.1, 53.1, 72.1; грамо(т) 44.1, 46.1, 47.1

грамотою 8.1, 56.1, 57.1, 61.1

грамоту 1.1, 6.1, 16.1, 27.1, 28.1, 30.1, 33.1, 37.2, 40.2, 51.1, 57.1, 67.2, 69.2, 72.1, 75.1, 77.2; грамотү 4.1, 5.1; грамоту(с) 39.2; грамотоу 51.1

грамотѣ 14.1, 61.1, 63.1; грамоте 39.1

грамоты 4.1, 12.1, 15.1, 68.1

грани 6.2

границами див. границѧми

граници 6.1, 53.1; границѣ 4.1

грань 6.1

границю 83.1

границѧ 24.1

границѧми 27.1, 28.1, 80.1; границями 17.1; граныцамы 70.1; границами 79.1

границях 29.1; граныцахъ 70.1; граничых 17.1

границы 5.1

границъ 4.1

граничӕх див. границях

граныцамы див. границѧми

граныцахъ див. границях

гривенъ 16.1, 20.1, 21.1, 27.3, 36.1, 38.6, 45.1, 53.1, 71.1, 73.1; гривен 15.1

гривну 20.2, 21.2

гривнѣ 20.1, 38.1

гривны 27.1, 36.1, 38.2

гро(д), гродо див. городъ

гро(д)[ом] 43.1

гроза 34.1

грозив 45.1

грои (гроши) 38.1

громницями 73.1

гро(ш) 22.1

гроша 28.1, 38.1

грошей 10.4, 11.1

гроши 72.2

грошии 53.1; грошии̓ 16.1; грошіи 26.1; грошіи́ 72.1

грошювъ 27.1

г(с)ди 25.1; г(с)и 13.1

г(сд)рю 59.1, 82.2, 83.2; гсдрю 83.1

г̃(с)дрѧ 81.1

г(с)дрь 40.1, 59.2, 64.1, 79.1; гд̃рь 24.1; гсдрь 83.1

г(с)жи 44.1

г(с)и див. г(с)ди

г(с)пдрви 43.1, 44.1

г(с)пдрю див. господарю

гсп̃дрѧ 61.1

гс̃прь 15.1, гсп̃дрь 43.1

гумена 40.1 γрецко[и] 4.1


.д. 36.1, 38.3, 40.1, 41.5, 64.1, 68.1, 80.1; .д̃. ри 40.1

да 1.3, 5.1, 6.1, 12.1, 25.1, 43.1, 50.1, 52.11, 63.1, 68.1, 74.1

дава(л) 38.1; давалъ 38.2

давали 42.1, 58.1, 63.1

давалъ див. дава(л)

дават[ь] 52.1

давати 1.1, 4.1, 18.1, 24.1, 28.1, 41.1, 42.1, 49.1, 63.1, 69.2, 72.1

да[ваѫ]т[ъ] 52.1

давному 63.3

дав[ьн]ыи 15.1

давше 15.1

давши 45.1

дадуть 38.1

даемъ 1.3, 4.1, 37.1, 40.2; даємъ 58.1, 64.1, 70.1, 78.1, 79.2; даѥмъ 5.1, 56.1, 64.1; даемо 6.1

даи 25.1; даи̇ 43.1

дайтє 58.2

дал див. далъ

дала 34.1

дале 40.1

далеи 66.4

далекиѣ 66.1

далекость 62.1

далекоѣ 66.1

дали 1.1, 4.2, 5.2, 9.2, 14.1, 15.2, 17.2, 24.2, 27.1, 28.2, 29.2, 30.1, 31.1, 33.1, 37.1, 39.1, 40.2, 42.1, 45.2, 47.1, 49.1, 51.4, 57.1, 59.1, 60.1, 64.3, 67.1, 69.1, 71.1, 75.1, 77.2, 78.3, 79.1, 85.1; д(а)ли 27.1

дали(с)мо 4.1

далѣи̇ 14.1

далъ 2.1, 6.2, 11.1, 12.7, 15.5, 18.2, 22.2, 24.1, 27.1, 28.2, 32.1, 35.1, 37.2, 38.1, 40.4, 45.1, 55.1, 58.1, 63.1, 73.1, 74.1; дал 2.1, 6.1, 34.1, 73.1; дал[ъ] 15.1; даль 16.1

дамнѣцѧ 17.1

дамо 58.1

да(н) 75.1; данъ 48.1, 51.1

дана 1.1, 4.1, 5.1, 28.1, 30.1, 44.1, 47.1

дани 1.1

данину 6.1

данины 6.1

данми 5.2

данными 6.1

дано 45.1

даныхъ 15.1

даны 4.1

дань 24.1, 40.8

даньми 1.1

даньници 15.1

данью 40.4

данъ див. да(н)

дарѣ 70.1

даръ 12.1, 40.1, 70.1

дасть 1.1, 14.1, 15.1, 33:2, 73.2; да(ст) 4.2

дати 14.1, 24.1, 34.1, 39.1, 57.1, 58.1, 73.1, 82.1; датӥ 39.1

даю 83.1

дають 38.1; даютъ 45.1

даючы 49.1

два 2.1, 27.1, 28.1, 34.1, 38.1, 45.1, 53.1, 60.1, 67.1

две див. двѣ

двема див. двѣма

дверей 45.1

двесте див. двѣстѣ

двоѥ 12.1

дворища 12.1, 22.1, 51.4, 53.2, 80.2

дворище 12.2, 22.1, 51.1, 64.1, 80.1

дворищи 16.1

дворищю 12.2, 22.1

дворищюмъ 51.1

дворищь 51.1

дворникъ 66.1

дворѣ 50.1

дворянинъ 9.1

дворъ 15.1, 58.1

дворысчомъ 6.1

дву 39.1, 80.1

двумъ 45.1

дв̃ци 40.1

двѣ 20.1, 29.1, 38.1, 57.4, 84.1; две 6.1

двѣма 27.3; двема 64.1

двѣстѣ 73.1; двесте 39.1

де(и) 41.1; дей 50.1

деведесятъ 6.1

девѧносто 32.1, 51.1, 71.1, 79.1; девяносто 73.1

девѧт(ь) 78.2; девят 67.1

девѧто(г) 79.1; девӕтого 4.1; девятого 49.1

дедичь див. дѣдичь

декабрѧ 47.1; декабря 6.1

деленому 63.1

делечи 6.1

делу див. дѣлу

день, де(н), денъ див. дн̃ь

державою 22.1

державѣ 22.1, 58.1

державы 58.1; др̃жвы 40.1

держалъ 40.4, 45.1, 51.1, 53.1, 67.1, 80.1; держѧл 2.1

держа(т) 44.1, 47.1; держѧт(ь) 78.1

держати 6.1, 11.1, 14.6, 21.1, 36.1, 37.2, 40.2, 41.1, 47.1, 67.1, 72.1; держяти 62.1; дръжати 1.1; де(р)жати 4.1; дєржати 5.1

держимъ 48.1

держить 12.2, 40.1, 57.1; держитъ 9.1; де(р)житъ 4.1

держѧл див. держалъ

держяти див. держати

держѧт(ь) див. держа(т)

дерзнетъ 6.1

десе(т), десят див. десять

десятером 45.1

десѧт(и̇) 46.1

десятинү 4.1

десятины 1.1, 4.1

дѥсѧтого 5.1

десѧторо 39.1

десять б.1, 11.1; десѧть 38.4; десѧт(ь) 78.1; десят 15.2; десе(т) 10.1

дети див. дѣти

детемъ див. дѣтем

детми див. дѣтми

деялосе 49.1

дидаскалию 6.1

дитемъ див. дѣтєм

дичьство див. дѣдичьство

дїаконы 4.1

длугу 66.1

для 6.1, 11.1, 45.1, 49.1

дне 14.2, 36.2

дни 23.3, 48.1, 50.1; дн̃и 39.1, 78.1; дны 4.1

дному 12.1

дн(с)ь 12.1, 22.1

днѧ 31.1, 67.1, 70.1; дня 6.1, 49.2, 69.1

дны див. дни

дн̃ь 4.1, 19.1, 21.1, 24.1, 36.1, 37.1, 38.2, 39.2, 46.1, 47.1, 51.1, 53.1, 57.1, 61.1, 64.1, 77.1, 79.1; днь 75.1, 83.1; дн̃ъ 5.2; день 1.1, 6.1, 9.1, 10.1, 11.1, 17.1, 30.1, 45.5, 49.1, 66.2; денъ 1.1; де(н) 55.1

до 1.2, 5.10, 6.19, 8.3, 9.3, 10.3, 12.2, 14.2, 15.1, 19.1, 23.3, 24.1, 28.1, 31.1, 34.1, 36.2, 37.2, 38.1, 40.6, 45.4, 46.1, 49.18, 52.1, 55.1, 58.1, 59.1, 62.1, 65.2, 67.1, 68.2, 72.1, 74.1

добра 43.1, 45.1, 62.1

добраѧ 44.1

добро 34.1, 40.1

доброволно 21.1; добровоулно 20.2

доброволнѣ 45.2

добровы див. доубровы

доброє 34.1

доброи 17.1, 22.1, 62.1; доброі 62.1

доброму 10.1, 24.1, 28.1, 38.1, 44.1, 64.1, 71.1, 79.1, 80.1; добромоу 31.1

добромъ 6.1, 22.1

доброю 27.1, 28.1, 37.1, 44.1, 53.1; доброю̇ 80.1

добру 66.1

добрѣ 37.1, 45.1

добрыи 14.1

добрыми 27.1, 45.1

добрымъ 27.1, 28.1, 51.1, 53.2, 60.1, 77.2

добрыхъ 10.1, 27.1, 51.1, 53.1, 60.1, 79.1, 85.1

добыти 14.1

довести 45.1

договорилъ 39.1

дозволеньемъ 9.1

дозволеныи 9.1

доколѧ 14.1, 41.1

доконалосѧ 43.1

докончалъ 37.1

докончаньѥ̇ 19.1

докончаньи 23.4; докончаньӥ 37.1

докончанью 23.1

докончиваю̇ 19.1

докторъ 40.1

долго 6.1, 41.1, 48.1

должника 63.1

долинѣ 12.1

доловъ 5.1, 24.1, 55.1; доловь 23.1

долѣшьнии 12.1

дома 49.1, 65.1

домахъ 49.1

домовъ 49.1

дому 15.6, 16.1, 20.1, 22, 1, 27.1, 38.1, 45.2, 49.1

домъ 15.2, 18.1, 38.1, 72.1, 84.1

донесет[ь] 52.1

допоустили 31.1

допущено 45.1

дори 52.1

дорога 68.1

дорогами 68.1

дорогамъ 19.1

дороги 6.2, 9.1, 10.1

дорогимъ 27.1

дорогою 6.3

дорогу 6.2, 9.1, 19.1, 76.1; дорогү 10.1

дорозе 6.1

дорослымъ 70.1

дорочную 49.1

досвѣтчилъ 45.2

доспела 40.1

досмотрили 30.2, 75.2

досмотрѧть 76.1

доспѣшенъ 19.1

доступоватыся 6.1

досыть 38.2, 45.2

дотикати 45.1

дохода 40.1, 69.1

доходи див. доходы

доходомъ 18.1, 40.3, 55.1

доходъ 18.1, 40.7, 69.1; дохо(д) 40.1

доходы 40.1; доходи 29.1

дωбытком(ь) 52.1

др̃жвы див. державы

другии 27.1; другіи 45.1; другій 45.1

другого 36.1

другое 9.1, 40.1, 45.1, 49.2; другоє̇ 57.1; другоє 29.1

другой 9.1

другомъ 23.1, 58.1

другую 6.1; дроугоую 1.1

дружины 17.1

дрүгаѧ 56.1; дрүгаӕ 68.1

дръжати див. держати

дс̃ѣ 44.1

дуброва 24.1

дубровами 2.1, 17.1, 27.1, 28.1, 31.1, 64.1, 79.1

доубровы 21.1, 24.1, 28.1; добровы 28.1

думою 63.1

духа див. дх̃а

духовный 85.1

душею 32.2; дүшею 33.1; душею̇ 32.1

души 6.1

душу 6.1; д(оу)шѫ 52.2

дүшеполе(з)но(и) 68.1

д̃ха 14.1, 20.1, 22.1, 24.1, 25.1, 27.1, 28.1, 36.1, 51.1, 53.1, 64.1, 80.1; духа 17.1, 24.1, 29.1, 84.1, 85.1

дх̃ныб 1.1; дх̃овния 4.1; дх̃овные 4.1

дх̃одное 4.1

дѣда 63.3

дѣдин 17.2

дѣдинам 17.1

дѣдицтво див. дѣдичьство

дѣдичю 42.1, 62.1

дѣдичь 17.1, 28.1, 29.1, 41.1, 45.1, 51.1, 62.1; дѣди(ч) 34.1; дѣдич 82.1, 83.1; дедичь 6.1, 49.1

дѣдичьство 14.1, 21.2; дичьство 14.1; дѣдицтво 16.1, 20.1

дѣднину 16.2, 80.1

дѣдом 63.1

дѣду 63.8

дѣетъ 45.1

дѣл 23.2; дѣ(л) 47.1

дѣла 37.1, 50.1

дѣлне 70.1

дѣлницю 60.1

дѣло 43.1, 58.1

дѣломъ 37.1, 40.1, 55.1; дѣломь 13.1

дѣлу 63.1; делу 40.1

дѣлѣ 15.1, 77.2

дѣсѧтью 64.1

дѣтей 9.3, дѣтеӥ 43.1; дѣтий 29.2; дѣтии̓ 20.1; дѣтии́ 43.1

дѣтем 2.1, 17.1, 67.1; дѣте(м) 41.1, 47.3; дѣтемо 41.1; дѣтемъ 4.1, 9.1, 10.1, 11.1, 16.1, 21.1, 23.2, 32.1, 43.2, 44.3, 51.2, 55.1, 59.1, 62.1, 64.2, 66.2, 70.2, 79.2; дѣтемь 18.2, 20.1, 27.3, 53.1, 62.1; детемъ 6.1, 25.1; дитемъ 62.1; дѣтьмъ 80.1; дѣтємь 28.1; дѣтем[ъ] 31.1

дѣти 1.1, 10.1, 41.1, 43.2, 64.2, 70.1, 79.2, 80.1, 84.1, 85.1; дети 10.1, 64.1

дѣтий, дѣтии̓ див. дѣтей

дѣтми 29.1, 44.1, 47.2, 66.1, 84.1, 85.1;

дѣтьми 27.1, 60.1, 62.2, 66.1; детми 11.1

дѣтя 45.1

дѣтяти 45.1

дѣтьмъ див. дѣтем

дѣӕло 36.1

дѣӕти 23.1

дядемъ 63.1

дядько 15.1

дѧдѧ 54.1

дьяконы 6.1

дьякъ 11.1; дьӕкъ 16.1, 27.1

дьӕци 22.1; дӕци 4.1


его 4.1, 6.5, 9.6, 10.11, 11.1, 14.1, 17.3, 18.2, 23.6, 27.1, 29.1, 33.3, 34.1, 37.3, 39.1, 40.7, 41.2, 45.8, 50.2, 55.5, 61.1, 62.5, 63.3, 64.4, 67.5, 68.2, 69.1, 75.1, 85.1; єго 14.12, 15.1, 29.3, 31.2, 34.1, 36.1, 43.2, 47.1, 54.2, 58.1, 59.3, 64.1, 65.2, 72.1.79.8, 80.1; є̈го 80.2; ѥго 13.3, 16.1, 20.9, 21.1, 22.1, 27.2, 28.2, 38.1, 43.11, 44.1, 47.6, 51.5, 53.1, 54.2, 61.5, 64.6; ѥ̇го 32.1, 61.1; jего 41.1; него 6.1, 9.1, 23.1, 30.1, 40.1, 43.1, 45.1, 57.1, 65.1; е̑го 26.1; е 41.1

едином(ъ) 52.1

едучи 6.1 ,

ее 45.1; ѥѥ 16.1; єѣ 81.1; ѥѣ̈ 16.3, 27.2, 60.1; ѥѣ 60.1; еӕ 4.1; неи 15.3, 83.1

еже див. ’оже

езера див. озера

ему 6.3, 9.3, 37.2, 40.4, 41.1, 45.14, 46.3, 55.1, 61.1, 63.1; емү 26.1; єму 79.3; ємү 31.2; єму 57.2; ѥму 12.3, 20.2, 21, 1, 22.1, 28.1, 47.1, 60.1, 61.1, 64.1, 74.1; ѥ̓му 32.1; му 12.1, 53.1; нему 41.1, 63.1, 79.1; ѥмоу 64.1

емъ див. есмо

епархией 6.1

епископа 6.1; єпискупа 15.1

епископамъ 4.1

епископомъ 1.1, 6.1; епіскопомъ 1.1; еп[ск]помъ 4.1; еп[с]пωмъ 5.1; еп[с]пъмъ 5.1

епіскопу 1.1

еп[с]пӥ 27.1; ѥп[с]пи 25.1

еп[с]піи 5.1; ѥп[с]піи 25.1

еретыковъ 6.1

есва 40.5; єсва 34.1

еси див. ѥси

если 45.1

есмо 4.3, 5.4, 6.1, 9.1, 10.1, 11.6, 17.4, 30.4, 33.1, 45.7, 49.2, 55.1, 64.2, 66.3, 67.3, 75.5, 77.2, 82.3, 83.2, 85.2; е(с)мо 4.2; есьмо 69.1; есмы 2.4, 23.2, 37.2, 39.1, 40.5, 48.1, 68.1; есмь 18.2, 37.10, 39.2, 40.1, 66.1, 85.1; есмъ 55.1, 66.1, 73.1; есми 6.4, 10.4, 26.1, 29.2, 42.3, 62.3, 66.1, 72.2, 84.2; есми 29.2, 41.1, 76.2, 81.2; єсмо 31.4, 46.1, 58.4, 59.2, 64.1, 65.2, 78.3, 79.1, 81.1; є̇смо 57.2; єсмы 14.1, 23.1, 79.2; єсмь 15.5, 19.1, 34.1, 58.5; есмъ 15.3; єсм(ь) 19.1; є́смь 35.2; ѥсми 74.1; ѥсмо 24.1, 25.1, 43.1, 44.3, 47.2, 61.2, 64.3; ѥсмо 1.1; ѥ́смо 61.1; ѥ̇смо 24.1; ѥсмы 28.3, 38.11, 51.7, 53.1; ѥсмь 12.7, 13.1, 28.2, 38.2; ѥсмъ 12.1; ѥ̇см(ъ) 32.1; ѥ̈смъ 24.1; емъ 1.1; ѥмъ 38.1; е̇смы 40.1; есьмы 63.2; ѥсмы 71.1

есте 42.1; єсте 58.1

естли 10.1, 45.37

естлибы 45.1, 49.1

есть 17.2, 40.1, 45.4, 48.2, 49.2; естъ 45.1; [е]сть 15.1; єсть 29.1, 58.1, 80.1; ѥсть 7.4, 27.4, 28.4, 53.3

еуванг̃листе 40.1; ѥвн̃глстѣ 43.1

еще 1.1, 4.1, 39.1, 40.1, 48.1, 52.1; ѥще 12.2, 27.1; ещо 39.1; ѣще 58.2; ѥщи 28.1, 38.2

еӕ див. ее


є 47.1, 58.1; .є̃. 27.1, 38.1, 66.1; є̈ 35.1; е 41.1

єvангелье 76.1

єго, є̇го див. его

єзъ див. я

.є̃і. 27.1, 38.2

єму, ємү, є̇му див. ему

ємъ див. есмо

єпискупа див. епископа

єсва див. есва

єсми, єсмо, есмы, єсмь див. єсмо

єстє див. есте

єсть див. есть

єѣ див. ее


ѥвн̃глстѣ див. еуванг̃листе

ѥгда 13.1

ѥго див. его

ѥѥ̓ див. ее

ѥму, ѥ̓му ѥмоу див. ему

ѥмъ див. есмо

ѥп(с)пи див. еп(с)пӥ

ѥп(с)піи див. еп(с)піи

ѥси 38.2; еси 50.1

ѥсми, ѥсмо, ѥ̇смо, ѥ́смо, ѥсмы, ѥсмь, ѥсмъ, ѥ̈смъ, ѥ̇см(ъ) див. есмо

ѥсти 38.1

ѥсть див. есть

ѥхъ ѥ́хъ див. ихъ

ѥще, ѥщи див. еще

ѥѣ̈, ѥѣ див. ее


ж див. же

жаденъ 45.1

жадное 49.1

жадного 45.3

жадному 45.1

жадный 45, 2

жаднымъ 45.1

жадныхъ 49.1

жаловалъ 30.2, 50.1, 75.1; жалова(л) 39.1, 75.1; жяловалъ 82.1

жаловатисѧ 23.1

жалую 63.1

ждати 41.1

ждовжь 49.1

же 6.1, 13.2, 14.1, 15.2, 23.2, 24.2, 25.1, 28.4, 37, 1, 38, 3, 40.1, 41.1, 42.1, 45.1, 49.1, 51.2, 62.1, 66.1, 69.1, 72.1, 78.1; жь 12.2, 14.3, 22.3, 24.4, 34.1, 40.7, 43.1, 48.1, 51.1, 57.1, 58.1; жъ 39.1, 45.1; ж 11.1; ж[е] 52.1

жебы 70.1

желѣзныих 52.1

жемъ 45.1

жена 27.1, 85.1

женою 60.1, 85.1; жоною 11.1

женѣ 62.2, 71.1; жоне 9.1; жонѣ 11.1, 67.1

жены 32.1

жеребей 18.1

жеребець 60.1

жеребья 18.1

жи(в) 41.1

живо 41.1

живота 34.1, 37.2, 67.1, 72.1; живо(т)[а] 46.1; ж[и]вота 15.1

животе див. животѣ

животомь 19.1; животомъ 80.1

животѣ 13.1, 15.1, 32.2, 35.2, 72.1, 74.1; животе 18.1, 33.1, 67.1

животы 66.1

живуть 40.1; живүть 76.1

живымь 13.1

жида 45.13

жидамь 49.1

жидове 45.7, 49.1; жыдове 49.1

жидови 45.1

жидовскій 45.1

жидовское 45.1, 49.1

жидовскомъ 45.2

жидовскоѣ 45.1

жидовскую 45.1

жидовцѣ 45.1

жидовѣ 45.3

жидовъ 45.1, 49.3

жидомъ 45.1, 49.2

жиду 45.2

жидъ 45.25

жиды 45.2

жоl 10.1

жолнере 49.1

жоне див. женѣ

жоною див. женою

жонѣ див. женѣ

жюпана 55.2

жяловалъ див. жаловалъ

жѧловали 59.2

жяловати 82.2

жыдове див. жидове

жыдовская 49.1

жыдовскихъ 49.1

жь, жъ див. же


з, з(ъ), зъ, з̃, .з̃. див. с

за 1.5, 4.1, 5.2, 6.3, 9.1, 10.1, 11.1, 12.5, 14.11, 16.2, 20.5, 21.1, 22.1, 23.1, 25.1, 27.3, 31.1, 37.4, 38.2, 40.4, 41.1, 42.1, 43.2, 45.6, 49.1, 51.3, 53.1, 54.4, 55.1, 57.1, 58.2, 61.4, 63.1, 65.2, 68.1, 70.1, 73.1, 80.2, 82.1

забилъ 45.2

забито 45.1

забитью 45.1

завесили див. завѣсили

завесити 6.1; завеси(т) 68.1

завеситою 40.1; завеситою 39.1

завешона 49.1

завѣсили 24.1, 44.1, 51.1, 53.1; завесили 37.1

завѣсилъ 36.1

завѣсити 62.1

завътриё 39.1

заговѣнӕ 23.2

задалъ 45.1

заднии̇ 6.1

заемное 63.1

заживати 49.1

заӥдуть 37.1

заимати 8.1, 14.1

заимають 15.1

заисто 45.1

закажали 8.1

заказугочіи 45.1

закладывать 26.1

закона 6.1

законїи 4.1

закону 24.1, 45.1

законѣ 45.1

замковое 49.1

замку 49.2

замыкаютъ 49.1

замѣнити 9.1, 28.1, 29.1, 53.1, 64.1; мѣни(т) 79.1

замѧтнѧ 58.1

заω̇дно 40.1; заω̏дно 58.1

запада 74.1

западъ 6.3

записали 57.1, 67.1

записалъ 6.1, 37.1, 72.1, 84.1, 85.1

записуемъ 62.2, 67.1

запись 62.1

запланинскым(ъ) 52.1

заплатилъ 45.1

заплатити 14.3, 45.10; заплоти(т) 10.2

заплатитъ 11.1; заплатить 21.1

заплатѣ 45.2

заплоти(т) див. заплатити

запомненю 49.1

запрелъ 45.3

запсалъ 37.1

заровно 49.2

застава 45.4

заставами 45.1

заставилъ 36.1, 45.2

заставити 41.1

заставлена 45.1

заставленое 45.1

заставлены 45.1

заставлеными 45.1

заставленъ 45.1

заставу 45.7

заставы 45.5

заставъ 45.1

заступуетъ 9.1

захованъ 45.1

захочетъ 11.1

зачинти 12.1

зацные 49.1

звечыстою 6.1

згадавши 6.1

згадавшися 1.1; згадавшисѧ 5.1; зsгадавшисӕ 4.1

здавна 4.1, 45.1, 58.1

здали 22.1

зде 25.1

здержа(т) 47.1

здоровымъ 80.1

з(д)рвіѥ 25.1

здѣлалъ 70.1

земель див. земль

землею 2.1, 16.1, 20.1, 27.1, 28.1, 40.4, 43.1, 51.1, 55.1, 83.1, 85.1; земею 17.1, 22.1; зѣмлею 64.1

земли 9.3, 14.1, 16.1, 18.1, 20.1, 24.1, 28.3, 30.1, 31.1, 40.1, 43.1, 45.5, 52.1, 60.1, 63.2, 65.2, 66.2, 76.1, 83.3; земи 52.1; зѣмли 64.1

землѣ 2.1, 12.2, 14.1, 17.8, 21.1, 22.1, 29.4, 58.1, 62.6, 66.5, 75.1; зѣмлѣ 41.1; злѣ 22.1

землю 12.1, 13.2, 14.2, 21.1, 22.1, 37.1, 59.1, 62.1, 76.4, 78.2

землѧ 12.1, 40.5, 52.1; земѧ 52.1

земля(м) 4.1; землям 17.1; землямъ 1.1; землямь 29.1; эѥмлямъ 5.1, 28.1

землѧми 14.2, 43.1, 44.1; землями 15.2

землѧне 16.1, 24.2, 27.1, 38.1; земляне 53.1, 66.1

землѧно(м) 34.1

землѧнохъ 38.1

землѧны 53.1, 60.1; земляны 66.1

землѧнъ 43.1, 44.1, 53.1; земянъ 6.1

земль 15.1, 34.1, 37.1, 40.1, 42.1, 43.1, 44.1, 46.1, 48.1, 59.1, 61.1, 62.1, 65.1, 79.1; землъ 49.1; земель 63, 1; зѣмль 41.1, 64.1, 66, 2

земского 45.1

земскую 9, 1

земянъ див. землѧнъ

земѧ див. землѧ

зимный 6.2

.з̃і. 24.1, 37.1

зла 43.1

злобныхъ 6.1

злобою 40.1

злодѣй 45.1

злодѣйства 45.1

злодѣйство 45.1

зломи(т) 51.1

злω 52.1

злѣ див. землѣ

змерлыхъ 49.1

змоцнити 49.1

знаемо 30.1, 40.1, 66.1, 67.1, 70.1, 83.1; знаємо 59.1, 64.1, 73.1, 75.1, 79.1; знаѥмо 44.1, 61.1

знаменито 9.1, 45.1, 48.1, 51.1, 53.1, 60.1, 62.1; знамени(т) 43.1, 47.1, 81.1

знаменитыхъ 45.1

знати 46.1, 77.1

знають 15.1

зо див. с

зовелъ 10.1

зовемый 1.1

зовүт(ъ) 31.1

золота 21.2

золотою 58.1

зоста 83.1

зоставуемъ 49.1

зѣемлею див. землею

зѣмли див. земли

зѣмлѣ див. землѣ

зѣмлѧнинъ 64.3

зѣемль див. земль

зѣмьскомъ 38.1

зѧтеви 27.1

зѧтемь 27.2, 60.1

зѧть 32.1, 41.1; зѧ(т) 61.1

зъ див. з

и 1.42, 2.5, 4.50, 5.28, 6.52, 8.2, 9.34, 10.13, 11, 17, 12.11, 13.3, 14.12, 15.31, 16.8, 17.13, 18.5, 20.22, 21.7, 22.10, 23.7, 24.2, 25.5, 27.38, 28.30, 24.25, 30.5, 31.8, 32.1, 33.5, 36.4, 37.2, 38.15, 39.4, 40.77, 41.12, 42.3, 45.35, 46.1, 47.3, 48.12, 49.37, 51.17, 52.12, 53.16, 54.1, 55.12, 56.1, 58.1, 60.10, 61.1, 62.42, 63.23, 64.8, 65.21, 66.40, 67.6, 68.7, 69.4, 70.13, 71.2, 72.6, 73.5, 75.5, 76.9, 77.8, 78.4, 79.1, 80.4, 82.10, 83.15, 84.4, 85.12; [и] 52.2; ӥ 13.6, 24.5, 34.8, 37.16, 40.17, 43.24, 44.14, 47.13, 59.1, 61.6, 64.18, 77.2, 80.2; й 23.2, 58.16, 59.1, 69, 3, 79, 6, 80.2, 81.1; и́ 39.1, 43.2, 44.2, 59.1, 61.3, 79.12, 81.1; и̇́ 43.1, 44.8, 47, 3, 59.5, 81.1; и̇ 14.2, 19.3, 22.3, 24.4, 32.3, 37.9, 39.1, 40.22, 46.1, 57.1, 70.1, 71.1; и́ 71.3; и̑ 19.2, 26.3, 71.1; j̈ 80.7; ї 13.1, 35.4, 80.2; і 49.1, 80.1, 84.1; j 41.1, 80.1; и̃ 1.1, 5.1, 21.1, 32.1, 38.1, 41.1, 43.1, 47.1; и̃. го 44.1; ӣ 14.1, 38.1; и̇̄ 70.4; и̃. ѥ 43.1; иє̃ 47.1; і̃ 38.1, 53.1

ибо 6.1

игуменомъ 7.1

игумены 6.1; ігүмены 4.1

игуменъ 72.1

игуменьство 15.1

игүмена 76.1

игүмену 76.1

идетъ 6.3, 49.1; идеть 18.1; и̑деть 57.1; идѐти 68.1

идучи 6.1

ижъ 45.9, 48.1, 49.3; ижь 12.1, 45.3, 48.1; иж 45.1, 67.1, 68.1; иже 22.1, 62.3; и̇же 24.1, 71.1; ӥже 43.1, 47.1, 61.2; и́же 44.1; и̇́же 44.1

из 16.1, 17.1, 22.1, 27.1, 28.1, 41.1, 51.1, 62.2, 67.1, 73.1; из(ъ) 4.1; изъ 10.1, 15.1, 16.1, 27.3, 38.2, 45.1, 66.1; и̑з 19.1; ис 8.2, 14.2, 20.4, 27.2, 28.1, 38.4, 41.1, 55.1, 60.1, 67.1; и̇с 14.1, 32.1; ӥс 64.2, 79.1; и́с 43.1; исъ 2.11, 15.2, 17.13; ӥсъ 34.3, и̏съ 79.1; и̇съ 22.1; ись 38.1; и̑с 14.1

изачятья 83.1

и̇збѣга 14.1

и̋збьреть 13.1

изверзати 6.1 и́зволенью 40.1

изволи(л) 79.1

изволи(т) 4.1; изволитъ 1.1

извѣка 29.1

извѣку 70.1

изгадалъ 6.1

и̇змени(т) 46.1

ӥзменити 37.2

измешано 40.1

изобидит 15.1

изпродати 9.1

ӥзрушеною 44.1

ѝзрушистаѧ 43.1

и̏зрушисто 47.1

и́зьѥмльтсѧ 13.1

и̃і 38.1

й див. и

иконы 9.1

ӣлвовьскомъ 22.1

или 6.3, 14.1, 15.6, 23.2, 30.1, 41.2, 48.1, 63.2, 66.1, 67.1, 68.1, 72.1, 75.1, 78.1; илы 70.2; и̇ли 14.1; ӥли 34.1, 37.1, 40.1, 43.1, 59.1, 64.2; и̋ли 61.1; и́ли 61.1, 79.1; ӣли 14.1; и̑ли 57.1; и́ли 71.1; їли 35.1; (ї)ли 35.1

и̇ма 22.1; и̋ма 79.1

имаева 82.1

имае(мо) 41.1

имаемы 41.1

имаеть 41.1, 82.2; ӥмаѥть 64.1; и̏маєть 79.1; имаєть 65.2, 75.1, 80.1; имаеть 30.1, 82.1; маетъ 6.4, 11.1, 45.39, 49.1, 72.1; мает 10.1, 45.1; мае(т) 10.1; маєть 65.1

имамы 66.4; ӥмамы 61.2

имат 29.1; имат(ь) 52.1; имать 51.1

имати 23.1, 45.1, 62.1, 63.2

имаю 51.1

имають 41.2, 45.1, 65.1; ӥмають 79.1

именами 49.1

именемъ 16.1, 45.2, 48.1, 49.2; ӥменемъ 43.1, ӥмене(м) 43.1; именем 17.1; и̋менемъ 44.1; именемь 20.1, 27.2, 28.1

имени 23.1

иметь 18.2, 69.1, 72.1, 74.1; и̇меть 26.1; иметъ 23.1

и̇меновани 22.1

имивши 28.1

имо див. имь

имуть 15.1, 24.1

имя 9.3, 11.1, 29.2, 45.2, 62.1, 68.1, 84.1, 85.3; имѧ 17.1, 22.2, 24.1, 25.1, 27.1, 36.1, 70.1, 78.1; и̇мѧ 20.1, 28.1, 53.1; и̏мѧ 58.2. 79.1; и̑мѧ 28.1; jмѧ 80.1; ыме 49.1; ӥмѧ 59.1, 64.2, 80.2; и̏мӕ 79.1

имѣємъ 57.1

имѣєть 36.1; имѣѥть 28.1; имѣѥ́ть 24.1

имѣлъ 38.1, 51.1

имѣніе 45.2

имѣніи 72.1

имѣній 72.1

имѣнія 45.1, 72.1; именья 45.1; имѣнӕ 17.1; имѣнїа 17.1

имѣю̈ть 24.2

ӥмѣючє 47.1

имъ 22.2, 23.1, 45.3, 49.2, 55.1, 56.1, 62.2, 63.2, 66.5, 69.1, 77.1, 83.1; имь 29.3; ӥмъ 24.1, 59.1; jмо 41.1; имо 41.2 див. ще нимъ

индикт 49.1; индиктъ 9.1, 56.1, 63.1

индикта 6.1, 10.1, 11.1, 49.1, 68.1, 72.1;

индикта 57.1

иних див. иныхъ

инни див. иные

ино 6.1, 10.1, 11.1, 39.1, 50.1, 63.3, 76.1; и̇но 46.1; ӥно 37.1

иновъ 40.1

иного 62.1

иному 12.1; иномү 76.1, 78.1; ӥному 40.1

иноодначежь 10.1

инопомочїю 63.1

иншими 45.1; ин(ъ)шими 4.1

иншихъ, ин(ъ)ши(х) дыв. иныхъ

иншій 72.1

иншой 45.2

иншые, иншіе, иншіи див. иные

иные 40.1, 66.1; иныи 15.1, 65.2; иныі 42.1; иныѣ 22.1, 23.1; инни 22.1; иншые 45 1, 49.1; иншіе 45.1; иншіи 85.1

инымъ 48.1, 77.1; ӥнѣмъ 43.1; и́нѣм 44.1

иныхъ 1.1, 5.1, 9.1, 48.1, 49.2, 65.1, 66.1, 83.1; и́ныхъ 61.1, 79.1; ӥныхъ 37.1, 64.1; иных 17.2, 66.1; ины(х) 4.1, 40.1; и́ных 44.1; 79.1; ӥны(х) 34.1, 40.1; 43.1; и̇ныхъ 59.1, 81.1; и̇ныхъ 46.1; иншихъ 45.2; ин(ъ)ши(х) 4.1; . инѣхъ 42.1, 53.1; инѣ(х) 41.1; иних 29.1

ӥнѣмъ, и̋нѣм див. инымъ

инѣхъ, инѣ(х) див. иныхъ

инѧлисѧ, 40.1

инъ 23.1

ѝречипа 58.1

ис, и̇с, ӥс, и́с, и̑съ, исъ, исъ, ись див. из

исвѣдъци 28.1, 53.1, 60.1

иска 14.1

искати 66.1, 83.1; ѝскати 81.1

и̇́слюбили 47.1

н̈слюбуѥмы 43.1; ислюбүемъ 14.1

исного 41.1, 82.1; jсного 80.1; j̇сного 80.1

исному 41.1, 51.1

ӥсны 43.1

исныи 41.1; и́сный 58.1; исныj 41.3

исо 28.1

и̇сполна 14.2; исполна 41.3

исправа 40.1

ӥспра.(ви)ва 34.1

ӥсправити 34.1

и́справно 34.1

исправу 14.1, 38.2, 63.3

исправы 23.1

исправѣ 23.1, 63.2

и́спрѧтати 58.1

исталасѧ 22.1, 27.1

исталосѧ 22.1; и̇сталосѧ 22.1

истворѣнѥмъ 22.1

истиному 42.1

и̇стиньныи 14.1

истная 45.1

истную 40.1, 45.1

ӥстому 44.2, 47.1

истраву 38.2

иступити 73.1

истцю 77.1

истця 77.1

и(съ)праву 14.1

ӥсъпрѧчють 24.1

ихъ 1.1, 4.1, 6.2, 8.1, 9.2, 11.1, 14.1, 23.5, 24.1, 29.2, 40.1, 45.2, 48.1, 49.4, 62.1, 66.11, 69.3, 70.4, 83.2; их 29.1, 66.1; ӥхъ 43.2, 44.2; ѝхь 43.1, 44.2, 58.1; и(х) 68.2; ӥхъ 59.1; іхъ 62.2; jхо 41.3; jхь 41.1; ѣхъ 2.3, 4.1; ѥхъ 22.1, 27.2, 38.1, 51.1; ѥхъ 20.1

ишествьи̇ 14.1

и̇щите 58.1

июня 49.1; іюня 69.1

і̃ 38.1, 53.1

ігүмены див. игумены

іѥсте 8.1

іко(н)нїи 4.1

іω 52.2; іὼ 55.1

іхъ див. ихъ

іюня див. июня

іюля 36.1

їли, (ї)ли див. или

jєго див. его

jмо див. имъ

jхо, jхь див. ихъ


к 1.3, 6.2, 8.1, 12.1, 13.3, 17.1, 22.1, 23.2, 24.1, 25.2, 27.2, 28.1, 29.2, 38.2, 40.5, 41.2, 43.1, 44.1, 46.1, 47.1, 51.1, 53.1, 55.2, 58.4, 62.1, 66.2, 67.1, 78.1, 79.2, 80.1; .к̃. 27.1, 36.1; ко 4.1, 5.1, 23.2, 24.2, 27.1, 45.1, 63.2; ку 6.6, 10.1, 49.4, 66.2, 83.1; кү 5.1, 68.1; къ 4.1, 6.4, 9.2, 10.2, 12.1, 15.1, 19.2, 23.3, 24.3, 27.1, 30.1, 36.1, 44.1, 45.8, 47.3, 50.1, 55.1, 56.1, 58.1, 63.10, 65.2, 74.1, 75.1, 77.1, 78.1, 84.1, 85.3

каждого 28.1

каждому 38.1, 71.1, 80.1; кожномү 31.1; кождому 10.1

каждую 38.1, 51.1

каждыи 14.1; каждыи̇ 28.1; каждыӥ 64.1

казали 9.1, 31.1, 45.1, 64.1, 79.1

казалъ 38.4

казателевого 24.1

казенной 70.1

казнити 6.1

казнится 6.1

казню 63.1

казнь 34.1, 38.1

как 6.1, 34.1, 67.2; како 43.1, 48.1, 52.1, 64.1, 65.2, 70.1, 79.1; какъ 2.1, 4.1, 6.1, 9.2, 19.1, 34.2, 45.4, 57.1, 58.3; ка(к) 37.1, 39.1; как 23.1

какаѧ 76.1

какжо 39.1

камень 69.1

кановникомъ 78.1; кановником(ъ) 78.1

канунъ 81.1; канонъ 18.1

канунѣ 32.1; канонѣ 29.1

канътуръ 16.1

каранъ 45.8

кгвалтови 45.1

кгвалтовною 45.1

кгвалтомъ 45.2

кгвалтъ 45.3

кде див. где

кгды 45.2, 65.1, 66.1

кголдова(т) див. голдовати

кгрунтовъ 49.1

кгрунтъ 6.1

кеды 45.2, 66.1

.к̃з. 36.1, 56.1

кимъ 37.2, 62.1, 82.1; кымъ 71.1, 80.1

кїевскаӕ̇ 4.1

кїевскїй 4.1

клепачь 38.4

клеткахь 49.2

клѣтку 13.1

ключникъ 72.1

клясти 6.1

клятва 1.1; клѧтва 5.1; клӕтва 4.1

кляузулахъ 49.1

кмети 38.1

кметѧ 28.1

кн̃гинѧ 26.1

кн̃жнье див. княженїе

кн̃зи див. кнѧзи

кн̃змъ див. княземъ

кн̃зю див. князю

кн̃зѧ див. кнѧзѧ

кн̃зь див. кнѧ(з)

книги 45.1

княгини 18.1

княжа 19.1, 49.2

княжати 49.2

кнѧжєю 28.1

княженїе 63.1; кнѧженье 23.1; кн̃жнье 40.1

кнѧженьи 23.3

княженію 63.1; княженїю 63.1

княжения 6.1; кнѧжньѧ 40.1; кнӕ(ж)енїӕ 4.1; кнж̃ньѧ 40.1; кнѧ(ж)ниѧ 58.1; кнѧжѣнъӕ 28.2

кнѧжии 28.1

княжствѣ 45.1

кнѧжю 28.1

кнѧ(з) 24.3, 35.1, 37.1, 39.1 43.5, 44.1, 47.3, 54.7, 59.1, 61.5, 68.1, 75.2, 81.2; кн̃зь 37.1, 40.3, 46.4, 56.1, 57.1, 67.1, 74.1, 77.1, 78.1; кнѧзъ 25.1; князь 1.2, 6.2, 9.1, 15.2, 18.1, 24.2, 30.2, 45.2, 48.1, 49.1, 63.4, 69.1, 82.1; кнѧзь 2.1, 5.2, 8.1, 14.2, 19.2, 21.1, 23.2, 28.2, 31.1, 37.1, 74.1, 75.1; княз 29.2, 82.1, 83.2; кнӕз(ь) 4.1; кнӕзь 4.1; кнѧз(ь) 23.9; княз[ь] 15.4

князевъ 6.1

княземъ 63.2; кнѧземъ 14.4, 39.1; кнѧземь 19.1; кнѧз(е)мъ 23.3; кн̃змъ 37.1, 40.2

кнѧзи 7.1, 14.1, 23.1, 56.1; кнѧз(и) 23.1; кнѧзии̇ 14.1, 23.1; князии 15.1, 17.2, 23.1; кн̃зи 40.1

кнѧзми 37.1

князтва 29.1; кнѧзъства 28.1; кнѧзьтва 24.1

князю 10.1, 11.1, 62.1, 63.8; кнѧзю 14.1, 19.3, 23.13, 28:1, 40.2; кнѧз(ю) 23.9; кн̃зю 39.1, 40.7, 67.4, 78.1; кн(ѧ)зю 33.1; кнѧ(з)[ю] 54.1; кнѧзу 32.1

кнѧзѧ 8.2, 13.1, 14.1, 17.2, 23.5, 25.1; кнѧз(А) 23.7; князя 6.1, 15.1, 50.1, 63.6; кнѧ(з)[ѧ] 61.1; кн̃зѧ 40.1; княsя 52.1

ко див. к

кобылъ 60.1

кого 13.1, 15.1, 24.1, 34.1, 58.1, 63.2, 65.1, 76.1

коем 52.1; коем[ь] 52.1

кождому, кожномү див. каждому

колвекъ 45.3

коли 8.1, 11.1, 12.1, 13.1, 14.2, 15.2, 16.1, 19.1, 24.3, 27.1, 28.2, 31.1, 34.1, 37.2, 38.2, 39.1, 40.4, 43.4, 44.2, 45.1, 47.1, 48.1, 51.2, 55.1, 57.1, 58.4, 59.1, 61.1, 64.4, 65.4, 66.4, 71.1, 73.1, 75.1, 79.2, 80.1, 83.1; ко(л) 34.1, 45.1, 47.2, 79.1; колы 70.1

колибы 41.1, 66.1

колиж 17.1

коло(д) 38.2; колодъ 38.2

колоду 38.1

колодѣ 38.1

колодѧземь 20.1, 27.1

колок(л)ъ 7.1

колы див. коли

комору 28.1

кому 1.1, 9.1, 12.2, 14.1, 33.1, 45.1, 49.2, 53.1, 57.1; комү 4.2, 78.1

комуждо 13.1

коней 45.1; кониї 73.1

конець 12.1

кониї див. коней

конокормству 50.1

конча(л) 47.1

кончано 40.1

коня 45.1

конь 45.1

коньцы 55.1

коньць 12.1

копица 45.1, 49.2

копїемъ 70.2; копиемъ 79.1

копу 10.1, 16.1, 72.3, 80.1

копъ 11.1, 22.1, 57.2, 80.1; копь 10.1

копъца 6.2

копъцу 6.1

копьи 64.1

корени 31.1

корици див. королици

короле(в) 47.1; королюв 17.1; королювъ 51.1; королевъ 39.1

королеви 14.5, 19.3, 38.2, 43.2, 44.3, 46.1, 47.2, 58.1, 62.2; корол[еви] 34.1; короле(в)[и] 46.1; кролеви 51.1, 62.1, 66.1

королевои 66.1; кролевои 66.1; кролевоӥ 59.1

королевства 48.3, 66.1; королювства 17.1; кролевства 66.3; кролювъства 66.1

королевы 12.1, 14.1; кролевы 65.1

королевымь 79.1

королемъ 14.2, 37.2, 61.1; короле́мь 14.1, 19.1; кролемъ 65.1, 66.1

королици 43.2, 44.2, 47.3, 62.1; коро(л)ци 47.1; корици ! 43.1; королицѣ 48.1; кролици 62.1

королю 34.3, 37.1, 38.1, 61.1, 73.1; корол(ю) 48.1; коро(л)[ю] 34.1, 46.3; кролю 42.1, 59.1, 66.2, 82.2, 83.3; кроли 66.1

королюв див. короле(в)

королювства див. королевства

королювъскими 51.1

королѧ 12.1, 14.2, 19.1, 34.1, 37.2, 39.2, 43.1, 51.1, 61.2; коро(л)[ѧ] 34.1, 61.1; короля 1.1; кролѧ 5.1, 22.1, 65.1, 81.1; кроля 66.4, 82.1; кролӕ 4.1

король 12.1, 14.5, 34.2, 37.2, 39.1, 40.1, 48.1, 49.1, 59.1, 70.1, 73.1; коро(л) 47.1, 64.1, 79.1; кроль 17.1, 41.1, 65.2, 66.1, 83.1; крол 66.1, 83.1; корол 17.1

коромолити 58.1

кору(н) 47.2

корунѣ 43.3, 44.3, 47.2, 48.1, 62.3, 66.3, 82.1, 83.1

коруны 47.1, 48.1, 66.3, 81.1

коръчмитъ 16.1

коръчмою 16.1

косарю 38.1

косою 2.1

косподареви див. господареви

костельноѣ 45.1

костельныхъ 49.2

которая 6.1, 15.1, 45.9, 49.1; котораӕ 23.1, 68.1

которого 49.1

которой 45.1

которомь 15.1; которомъ 49.1

которую 45.2

которые 40.1, 45.3; которы 41.2

которыи 8.1, 14.1, 45.1, 49.1, 63.2, 76.1; которы(и) 43.1; который 6.2, 45.6, 49.1, 63.2, 74.1; которыj 41.2; кторыи 64.1

которымъ 40.3, 45.2; которы(м) 43.1

которыхъ 45.1, 49.3

краденый 45.1

краи 55.2

краковской 17.1

краковьскии 12.1;

кракувъскии 28.1

краковьского 22.1

кралѣ 52.1

крамные 45.1

крепко див. крѣпко

крепкую 40.1

крестъ 63.2, 77.1, 81.1, 83.1; кр(ес)тъ 23.2; кр̃стъ 34.1, 77.1; кр(с)тъ 34.2

крестьянского 83.1

крешченье 66.1

крешчѣнья 66.1

кривавоѣ 45.1

кривду 14.1

кривдѣ 14.1

криви див. крови

криво 14.1

крижевникомъ 66.1

крилоскомъ 4.1

крилошаны 27.1; крылошаны 53.1

криницы 55.1

криницѧми 2.1

крови 45.2; криви 45.1

кролеваѧ 59.1; кролева 62.1

кролевы див. королевы

кролевъствѣ 66.1; королевъствѣ 66.1

кролемъ див. королемъ

кроли 66.1

кролици див. королици

кролӕ, кролѧ, кроля див. королѧ

кроль, крол див. король

крольвьствомъ 62.1

кр̃стъ, кр(с)тъ див. крестъ

кругилии 38.1

крѣпко 37.1, 40.1, 58.1; крепко 40.1

крѣпость 41.1, 43.1, 44.1, 55.1, 59.1, 61.1, 62.1, 64.1, 65.1, 66.2, 70.1, 78.1, 79.1, 81.1, 82.1, 83.1; крѣпо(с)[ть] 47.1

крыжевонцемъ 66.1

крылошаны див. крилошаны

кто 1.1, 2.1, 4.1, 8.1, 13.1, 14.1, 15.2, 19.1, 21.1, 24.1, 30.1, 31.1, 32.1, 33.1, 35.1, 37.1, 43.1, 44.1, 48.1, 51.1, 52.1, 59.1, 61.1, 64.1, 66.1, 68.1, 69.1, 70.1, 71.1, 72.2, 75.1, 78.1, 79.1; хто 5.1, 6.1, 9.1, 10.1, 11.3, 15.1, 18.1, 23.3, 26.1, 27.1, 39.1, 40.4, 45.2, 52.1, 67.1, 72.2, 85.1

ктомү 4.1

кторыӥ див. который

ку, кү див. к

куда 19.2

куды 6.1, 12.1

куницы 6.1; күници 76.1

куничюю 27.1

кунь 80.1

купалы 69.1

купалъ 14.1

купивше 15.1

купилъ 9.1, 16.2, 22.3, 27.3; коупилъ 20.1, 21.1, 64.1

купим[ъ] 52.1

купли 10.1

куплю 10.1, 49.1

куповано 38.1

куповати 45.1; күпүвати 52.1

купуючы 49.1

купчїи 9.1

купцемъ 77.1

курѧчєго 58.1

кухмистръ 79.1

куӕвскыи 17.1; куѧвьскии 12.1

коуны 1.1; күны 4.1

коупилъ див. купилъ

коупїѫ 52.1

күпит[ь] 52.1

күпїѫси 52.1

күпүвати див. куповати

күпѧ 52.1

къ див. к


.л̃. 38.1, 55.1, 80.1

ладану 13.1

ланохъ 38.1

лану 38.2

ласкаве 49.1

ласки 6.1, 9.1, 45.1, 49.1

лвовскии 21.2

лево 6.2

левой 6.3

лежалъ 38.1

лежат 29.1

лежить 28.1

лепшое 49.1

лепѣи див. лѣпеӥ

леса 6.3

лесами 6.1

лесокъ 6.1

лесомъ див. лѣсомъ

лесы див. лѣсы

лесъ див. лѣсъ

лета див. лѣта

летний 6.1

леты див. лѣты

ли 6.1, 14.5, 19.1, 41.2, 43.1, 45.1, 52.3, 63.1, 82.1

либо 43.2; либы 61.1

лисе 37.1

лисици 27.1

листа 47.1, 62.1

листо див. листъ

листωв 17.1

листови 29.1, 53.1

листомъ 9.3, 10.1, 24.2, 30.1, 43.1, 45.1, 48.2, 49.1, 51.1, 59.1, 60.1, 64.1, 66.1, 70.1, 71.1, 79.1, 80.1, 81.1, 83.1; листо(м) 47.1, 68.1, 75.1

листу 9.1, 10.2, 41.1, 42.1, 43.1, 44.1, 49.1, 59.1, 62.1, 64.1, 66.2, 72.1, 80.1, 81.1, 82.1, 83.1; листү 65.1; лысту 70.1

листы 9.1, 17.3, 38.1, 45.2, 48.1, 83.1

листъ 6.1, 9.2, 11.2, 12.1, 14.1, 24.2, 42.3, 43.1, 44.1, 49.2, 51.2, 53.3, 55.1, 60.2, 62.1, 71.3, 72.1, 73.1, 78.2, 80.1, 83.1; листь 31.1, 62.1, 80.1; листо 41.2; лист 24.1; лист(ъ) 31.1

листѣ 45.1

литвина 58.1

литовскаго див. литовского

литовски 83.1; литовскии̇́ 59.1; литовьскиӥ 24.1, 64.1; литов(с)ки̋ 79.1; литовскій 1, 48.1, 49.1, 65.1; литовскїй 70.1; литовьскиj 41.1; литовъский 6.1; литовскии̇ 40.1

литовскимъ 63.1; литовьскимъ 37.1; литовъскимъ 23.1; литовьскымь 14.1; литовьскымъ 14.1; литовьскимъ 14.2, 66.1

литовского 40.1, 61.1; литовскаго 49.1

л(и)товскому 34.1, 41.1; литовьскому 44.1; литовскому 46.1, 66.1

литого 45.1

лихвы 45.3

лихвъ 45.1

лихии 58.1

лихихъ 40.1

лихо 34.1, 40.1, 46.1

лихого 44.1; ли(хо)го 58.1

лихоє 54.1

личачи 10.1

личбѣ 57.1

лишенъ 63.1

лишитисѧ 14.1

ловами 6.1

ловехъ 40.1

лови 75.1

ловити 20.1, 75.2

ловишчехъ 75.1

ловища 4.1, 12.1, 75.1; ловишча 75.1; ловисча 6.1

ловищахъ 1.1

ловищи 5.1, 17.1, 27.1, 28.1

ловы 6.1

лоеваго 49.1

лсти 41.1, 46.1, 61.1, 65.1, 66.4, 81.1, 82.1, 83.2; лсти 59.1; льсти 19.2, 48.1, 62.2;

лъсти 27.1

лт̃мъ див. лѣтомь

лугомъ 53.1

лугь 55.2

лукна 40.1

лучьскыи̇ 19. 1

лоугами 31.1

лоуками 1.1; лүками 5.1

лысту див. листу

лѣ див. лѣто

лѣпєӥ 64.1; лѣпїи́ 70.1; лепѣи 83.1

лѣпило 38.1

лѣпшїи̇̄ 70.1

лѣпшоую 31.1

лѣпшиѣ 29.1

лѣпѣли 38.1

лѣсахъ 4.1

лѣски 31.1

лѣсомъ 17.1, 70.1, 79.1; лѣсом(ъ) 31.1; лѣсом 20.1, 29.1; лесомъ 6.1, 64.1

лѣсѣхъ 1.1

лѣсъ 21.1, 28.1; лесъ 6.1

лѣсы 4.1, 5.1, 28.2, 31.1, 80.1; лесы 6.2

лѣ(т) 14.3, 21.2, 22.4, 25.1, 27.3, 28.2, 36.1, 43.1, 44.1, 47.2, 51.3, 53.5, 60.4, 71.4, 80.1; лѣт 17.1, 29.1; лѣтъ 17.1, 24.1, 37.1, 45.2, 66.1, 77.1, 79.1, 80.1, 81.2, 82.1, 83.2; лѣть 29.1

лѣта 1.1, 4.1, 5.1, 17.1, 24.1, 31.1, 41.1, 48.1, 58.1, 59.1, 65.1, 73.2, 77.1; лета 6.1, 49.1, 64.1, 68.1; лѣ(т)79.1

лѣто 9.1, 16.1, 24.1, 27.1, 29.1, 32.1, 41.1, 42.1, 55.1, 67.1, 72.1; лѣ̃ 6.1, 7.1, 21.1

лѣтомь 20.1, 62.1; лѣто(м) 44.1; лѣтомъ 66.1; лт̃мъ 43.1

лѣтѣ 58.1, 62.1

лѣты 45.1, 59.1, 64.1, 65.1, 71.1, 78.1, 79.1, 82.1, 83.1; лт̃ы 61.1; леты 37.1, 39.1, 40.1, 70.1

люба 23.1

любви 23.1, 63.1

любо 14.4, 34.1, 37.1, 38.1, 39.1, 40.3, 45.2, 57.1, 82.1

любовь 63.1

лю(д) див. люди

люда (від людъ) 62.1

люде див. люди

людей 10.1, 40.1, 49.1, 63.2, 85.1

людемъ 48.1, 49.1, 53.1, 58.1, 63.1, 77.2; лю(д)мъ 40.1

люди 15.1, 19.1, 24.3, 37.1, 40.4, 49.1, 58.1, 76.2, 84.1; люди́ 79.1; люд(и) 23.1; лю(д) 40.7; людии 14.1, 27.1, 38.1, 53.1; людий 24.1; людиї 15.1; люд(и)и 23.1; люд[и] 15.1; люде 4.2, 40.1

людми 4.1, 6.1, 27.1, 40.6, 43.1, 44.1, 48.1; людьми 40.1, 63.1; лю(д)ми 40.1

лю(д)мъ див. людемъ

люды 6.1 люцкые 49.1

лӔдъцкихъ 38.1; лѧцкихъ 38.1

лѧхи 14.1; ляхы 14.1

львовы 17.2

лъсти, льсти див. лсти


маемъ 10.1

маетностей 6.1

маеть, мает, мае(т), маєть див. имаеть

макар[ъ] 52.1

малое 49.1

малую 9.1, 11.1

малый 6.1

манастыремъ 64.1; мона(с)тыремъ 4.1

манастыря 1.1; монастыра 6.1, 68.1, 72.1; монастырѧ 76.1

манастырь 1.1, 15.1, 40.1; монастырь 76.2; мүнастыръ 27.1; мунастырь 27.2; монастыръ 6.1

марта 4.1, 11.1, 24.1, 55.1, 77.1

маршалко 28.1; маршѧлко 79.1

маршалок 17.1

мати 70.1

матери 4.1; мт̃ри 40.1; матере 72.1

матки 83.1

маткою 33.1

матцѣ 24.1

маю 10.1, 11.1

мають 40.1, 45.7, 49.2; мають 49.2; мают 29.1

маѧ 31.1

меду 18.1, 20.1

медовїе 4.1; медовыѣ 1.1

медовыми 5.1

межи 4.1, 9.6, 10.6, 19.1, 22.1, 23.2, 24.1, 27.3, 31.1, 45.2, 58.4, 63.3, 68.1, 81.1; межы 23.3; мѣжи 10.1

мели 49.1; мѣли 45.1

мене 19.1, 38.1, 52.1, 58.4, 63.1, 83.1

менованому 49.1

мену 11.1

месеца 6.1, 49.2; мс̃ца 5.1; м(с)ца 4.1, 31.1, 37.1; мц̃я 1.1; мц̃ѧ 24.1; м(с)цѧ 36.1, 39.1; мѣсяца 9.1, 69.1, 72.1; мѣсѧца 70.1; мѣсѧцѧ 58.1; мѣ(с)цѧ 55.1

места див. мѣста

место див. мѣсто

месты 40.1

металъ 45.1

мети див. мѣти

метрополиту 4.1

метрополитомъ див. митрополитомъ

мещаны 49.2

мешкаютъ 49.1

мешкаючимъ 45.1

ми 4.1, 15.1, 29.1, 34.7, 37.1, 39 2, 40.10, 47.1, 59.1, 63.3, 73.2, 81.2, 83.1

мили 6.1

миловати 6.1

милого 1.1, 66.1, 81.1

милому 44.1, 62.1, 66.2, 73.2, 82.1, 83.2

милости 10.2, 42.3, 61.1, 62.1; мл(с)ти 4.1, 40.1, 55.1; 64.1, 79.1; милості 62.1; мл̃ти 46.1; млсти 83.1; мл(л)сти 43.1; мл̃сти 59.1

милостивого 51.1; мл(с)тиваго 4.1

милостивому 38.1, 62.1

милостивыи 38.1

м[и]л[ост]ивъ 15.1

милостию 6.2, 17.1, 42.1; милостью 9.1, 48.1; милостю 49.1; мл(с)тїю 31.1; мл(с)тью 28.1, 37.1; мл̃тью 27.1; мл̃тью̈ 24.1; милостію 29.1, 72.1

милостіѧ 52.1

милость 10.2; мл(с)ть 38.1

[ми]лос[ьр]дьємъ 15.1

милыӥ 43.1; милыѝ 59.1 милѣ 28.1

милѣйшій 48, 1

мимо 66.1, 81.1, 83.1

минеть 19.1

мира 6.1, 68.1

миренъ 37.5

мирскимъ 6.1

ми(р)скихъ 4.1

миру 14.3, 37.2

мирӕнъ 4.1

миръ 14.5

митрополит 4.1; митрополитъ 1.1, 5.1

митрополитомъ 1.1, 73.2; метрополитомь 4.1; митрополитωмъ 5.1

митрополїи 4.1

митрополью 73.1

млина 24.2; млына 68.1

млинища 5.2

млиномъ 16.1, 27.1; млином 2.1

млину 24.2

млинъ 24.2

мл̃срдиѥ 47.1

мл̃сти, мл(с)ти, мл̃ти див. милости

мл(с)тиваго див. милостивого

мл(с)то 41.1

мл(с)ть див. милость

мл(с)тью, мл̃тью, мл̃тью̈ див. милостию

млына див. млина

млынми 1.1, 5.1

мнихомъ 24.1

многихъ 34.1, 48.1, 49.1, 63.1, 64.1, 66.1; многих 66.1; многи(х) 46.1, 61.1, 79.1; многыхъ 42.1; многы(х) 41.1

много 1.1, 4.1, 5.1, 10.1, 17.1, 29.1, 40.1, 53.1, 60.1, 79.1

мною 2.1, 13.1, 15.1, 35.1, 83.1, 85.1

мнѣ 19.2, 23.1

многыхъ, многы(х) див. многихъ

мовячи 45.1

могила 55.3; могыла 55.3

могилы 6.2

моглъ див. могъ

могоричь 16.1, 20.1

могуть 17.1, 22.1, 28.1

могъ 45.3, 49.1; моглъ 79.1

може 22.1

можемъ 14.1

можетъ 14.1

мое 1.1, 2.1, 4.2, 10.1, 63.1; моѥ 32.1; моє 5.1

моего 10.1, 63.4, 72.1; моѥго 13.1, 25.1; мо + ѥго 72.1; моєго 58.1

моее 10.1

моей 18.1, 63.3; моєи 15.1; моеи 83.1; моѥ̇ѣ 32.1

моему 6.1, 10.2, 63.9, 83.2; моєму 34.1, 73.1

моѥмъ 74.1; мо̇емъ 35.1; мое(м) 35.1; моем 72.1

моєю 34.1, 58.1; моею 83.1; моѥю 61.1; моѥ̇ю̇ 32.2

моѥѣ див. моей

мои 10.5, 12.1, 15.1, 40.1, 45.1, 73.1, 83.1, 84.1; мо[и] 34.1; мои 19.1; моѝ 58.1; мой 84.1; мои́ 34.1, 61.1; моӥ 34.1

моими 83.1; моимъ (!) 55.1

моимъ 6.1, 10.1, 63.1; моимь 18.1; мои(м) 4.1, 68.1; моӥмъ 34.1

моихъ 55.1, 63.1, 72.1

мокроѣ 45.1

молвили 22.1

молвить 40.1

молдавское 66.1

молдавскои 66.4; молдавскоѣ 66.1

молдавьj 41.1

молдавьски 55.1

молдавьскихъ 55.1

молдавьскою 55.1

молитвами 72.1

м[о]л[и]твою 15.2

молити 6.1

молодому 11.1

монастыра див. манастыря

мона(с)тыремъ див. манастыремъ

монастыри 76.1

монастырю 1.1, 76.1, 84.1, 85.1; монастыру 72.1

монастырѣ 72.1

монастырѧ див. манастыря

монастырь див. манастырь

монеты 10.1

мордовское 15.1

моричь (могоричь) 27.1

морю 62.1

морѧ 55.1

мо...ники 11.1

мосту 6.1, 24.1, 49.1

мостъ 19.1

моцы 45.1, 49.1

моць 49.1

моча 43.1

мочи 66.2

мочью 66.2

мощии́ 13.1

моѣ 19.1

мою 6.1, 10.1, 72.1, 83.1

моѧ 55.1

мр̃твымъ 13.1

мр̃ье 40.1

мс̃ца, м(с)ца, м(с)цѧ див. месеца

мт̃ри диа. матери

мт̃рь 26.1

му див. ему

мудроі 62.1

муже́мъ 48.1

мужи 15.1; мужии 15.1

мужми 69.1

мунастыреви 27.2

мунастырь, мүнастыръ див. манастырь

мученика 32.1; мч̃нка 36.1

мц̃я, мц̃ѧ див. месеца

мы 1.1, 4.1, 5.1, 6.1, 8.1, 11.1, 14.1, 17.2, 24.2, 28.1, 30.2, 31.1, 34.1, 37.1, 38.1, 40.2, 41.2, 43.3, 44.1, 45.4, 46.1, 47.1, 48.2, 49.2, 51.2, 56.3, 57.1, 58.5, 59.1, 60.1, 61.2, 62.2, 64.1, 65.2, 66.5, 67.1, 70.1, 75.3, 77.1, 78.1, 79.2, 82.1

мынцарѣ 45.1

мысли 47.1

мыслили 66.1

мыслилъ 61.1

мыслити 34.1

мыслӔче 58.1

мыслью 34.1

мыта 19.1, 45.3

мытникъ 45.1

мыто 45.1; мт̃о 45.1; м[ы]то 15.1

мыты 1.1, 17.1

мьстить 26.1

мѣжи див. межи

мѣли див. мели

мѣлъ 45.3

мѣнованыи 9.1

мѣсецъ 45.1; мѣсѧць 14.1

мѣста 15.1, 23.1, 45.3, 63.2; места 40.1

мѣстехъ 83.1

мѣстичи 20.1, 22.1

мѣстичовъ 21.1

мѣстичь 21.1

мѣсто 24.1; место 40.1

мѣстцо 9.2

мѣстѣ 24.1, 52.1, 70.1

мѣстъ 44.1

мѣстычемъ 8.1

мѣ(с)цѧ, мѣсѧцѧ, мѣсѧца, мѣсяца див. месеца

мѣсѧць див. мѣсецъ

мѣти 45.2; мети 6.1

мѣщанъ 45.1

мѧ 37.1, 39.1, 59.2

мѧсопусты 41.1

мѧ(с)пусто 41.2; мѧсопусто 41.1


н 12.1

на 1.8, 2.1, 4.5, 5.5, 6.14, 9.19, 10.3, 11.7, 12.5, 14.10, 15.2, 16.1, 17.2, 18.3, 19.6, 20.1, 21.5, 22.2, 23.7, 24.4, 25.1, 26.3, 27.2, 28.4, 29.6, 30.7, 31.4, 32.4, 33.2, 34.3, 36.4, 37.3, 38.15, 39.8, 40.11, 41.4, 42.3, 43.2, 44.4, 45.17, 46.2, 47.3, 48.2, 49.10, 50.2, 51.6, 52.6, 53.6, 54.1, 55.1, 56.1, 57.1, 58.16, 59.3, 60.2, 61.2, 62.5, 63.5, 64.6, 65.1, 66.9, 67.2, 68.4, 69.1, 70.4, 71.5, 72.4, 73.2, 75.6, 76.9, 77.5, 78.4, 79.4, 80.6, 81.1, 82.3, 83.6, 84.1, 85.2

набудутъ 49.1

набытыхъ 49.1

наведенъ 45.1

навѣки 4.1; навѣкы 70.1

нагабалъ 45.2

нагабаня 45.1

надаемъ 49.1

нада(л) 68.1

наданые 49.1

наданыхъ 49.1

наданя 6.1

надбъ 2.1

надо 83.1

надобѣ 12.2, 14.1, 16.1, 21.1, 37.1, 58.2; надобно 79.1

надто 6.1

надѣютъ 70.1

надъ 6.1, 45.1, 49.2

наѥмалъ 38.1

назад 23.1

назнаменуемо 45.1

наипервее 39.1

найденъ 45.2

найдеть 45.1

наканунѣ 62.1

накое 49, 1

належати 29.1

належить 49.1

наложили 38.1

налѣпей 9.1

нама 34.1, 40.1

наместникомъ див. намѣсником

нами 6.1, 9.2, 33.1, 45.1, 49.2, 53.1, 58.1, 63.1, 64.1

намолвити 65.1

намѣсник(и) див. намѣстникы

намѣсником див. намѣстникомъ

намѣсникъ 10.1

намѣсткомъ 59.1, 79.1; намѣстъкомъ 64.1; наместъком 64.1

намѣстника 9.2

намѣстникам 34.1

намѣстникомъ 66.1; намѣсником 29.1; наместникомъ 66.1; намѣстныкомъ 70.1

намѣстникы 66.1; намѣсник(и) 23.1

намѣстничати 34.1

намѣсто 45.1

намѣстъки 64.1, 66.1; намѣстки 64.2; намѣстъкы 12.1

намъ 6.1, 9.3, 11.1, 14.3, 23.2, 25.1, 28.1, 34.1, 40.5, 42.1, 45.3, 49.1, 50.1, 58.10, 63.1, 64.3, 70.2, 76.1, 79.4; нам 33.2; намь 29.1; намо 41.2; на(м) 41.1, 79.1

нане(м) 4.1

нань 66.1; нанъ 70.1; на(н) 79.1

напервѣй 45.1

написанни 66.1

написано 39.1, 40.1, 41.1

написаного 61.1

написаному 59.1, 61.1

написаную 79.1

напотомъ 49.2

напротивку 45.4

нарж̃ьниӥ див. нароженьӥ

нарожени 17.1

нароженію 29.1

нароженя 45.1, 49.2; нароженья 73.1; нарожѣниѧ 43.1, 44.1; наро(ж)ныӕ 37.1; нарожѣныӕ 20.1

нароженьӥ 24.1, 77.1; нароженьи̋ 81.1; нарож̃ѣньи 21.1; нарж̃ьнии 80.1; нарожѣньѣ 27.1; нарожѣнъѣ 53.1; нарожѣнъѣ̈ 28.1, 60.1; нарожѣнъѥ 51.1

нарүши(т) 68.1

наслѣдникомъ 70.1

наставляти 6.1

настоятелю 6.1

наступъники 6.1

наступъникомъ 6.1

насѣчено 38.1

насѣчи 38.1

насъ 1.2, 6.5, 8.1, 11.1, 38.1, 45.2, 48.1, 49.3, 50.3, 57.1, 58.6, 63.1, 66.2, 71.1, 76.1; нас 5.1, 17.1, 23.8, 66.2; на(с) 4.3, 46.1, 58.2

нато 4.1

натства 82.1

находилъ 45.1

на(ш) див. нашь

наша 6.1, 41.1, 43.1, 44.3, 47.1, 49.1; нашя 48.1

на(ш)го див. нашего

наше 6.1, 17.1, 53.1, 58.1, 60.1, 79.1, 80.1; нашое 6.3, 9.1, 45.3; нашо 45.1, 85.1; нш̃ее 40.1

нашего 4.1, 6.1, 17.1, 21.1, 28.2, 29.1, 34.2, 51.1, 62.1, 65.2, 66.1, 76.1, 82.1; нашого 6.1, 9.1, 45.4, 49.2, 68.1; наше(г) 81.1; на(ш)го 81.1

нашей 45.1, 65.1; нашеі 62.1; нашеи 23.3; нашеӥ 47.1, 64.1; нашеи́ 79.1; нашеj 41.1; нашой 6.1, 63.1, 70.1; нашоѝ 58.1, 61.1

нашему 1.1, 4.1, 31.1, 34.1, 38.2, 40.1, 44.1, 55.1, 58.2, 59.2, 61.1, 62.1, 64.2, 66.3, 82.2, 83.2; нашому 9.1, 17.1, 45.2, 70.1; нашемү 76.2; наш(е)му 34.1; нш̃му 40.1; нашєму 34.2

нашемъ 23.1, 48.1, 64.1, 66.1, 76.1; нашомъ 45.5, 61.1, 70.1; наше(м) 81.1; нашо(м) 68.1; нашемь 55.1

нашєѣ 58.1; нашеѣ 66.2; нашея 84.1

нашею 17.1, 28.1, 39.1, 40.2, 42.1, 44.1, 47.1, 48.2, 49.2, 58.1, 61.1, 62.2, 66.2; нашою 6.1, 49.1; ншою 56.1; нашею 57.1

наши 15.2, 46.1, 49.1, 58.4, 63.2, 65.1, 72.1, 82.1

нашими 1.1, 5.1, 6.2, 11.1, 15.1, 31.1, 44.1, 45.2, 47.1, 48.1, 49.1, 62.3, 63.1, 66.10; наши(м) 44.1

нашимъ 6.1, 9.3, 23.4, 25.1, 28.1, 30.1, 40.1, 45.1, 48.1, 49.1, 51.1, 53.1, 58.1, 59.1, 60.1, 62.2, 63.1, 64.7, 65.3, 66, 1, 70.1, 79.3, 81.1; нашымъ 49.2, 70.3; наши(м) 43.1, 47.2, 75.1; нашимь 29.1; нш̃мъ 40.1

нашихъ 4.1, 6.3, 45.1, 49.1, 62.1, 63.1, 66.2, 72.1, 79.1; наши(х) 4.1, 44.1, 68.1

нашли 58.1

нашо, нашое див. наше

нашого див. нашего

нашой, нашоѝ див. нашей

нашому див. нашему

нашомъ, нашо(м) див. нашемъ

нашою див. нашею

нашу 6.2, 9.1, 11.1, 17.1, 30.1, 45.1, 57.1, 64.1, 69.2; нашү 4.1, 5.1, 68.2; нашоу 31.1; нашю 1.1, 23.1, 28.1, 51.2, 53.1, 55.1, 59.1, 61.1, 62.1, 66.1, 71.1, 75.1, 79.1, 81.1

нашымъ див. нашимъ

нашѣ 1.3, 5.1, 43.1, 62.1, 66.1

нашю див. нашу

нашя див. наша

нашь 1.1, 5.1, 9.1, 24.1, 40.2, 41.1, 43.1, 48.1, 58.5, 59.2, 64.2, 65.3, 66.2, 69.1, 76.2, 79.1; нашъ 1.1, 4.2, 6.5, 9.3, 11.1, 17.2, 45.1, 49.2, 65.1, 85.1; на(ш) 41.1

наяснѣйшаго 49.1

нд̃лю див. недѣлю

не 1.2, 2.1, 4.1, 6.2, 8.3, 10.3, 11.1, 12.2, 14.11, 15.3, 16.1, 18.1, 19.4, 21.1, 23.7, 27.1, 30.1, 33.2, 34.3, 36.1, 37.9, 38.3, 39.1, 40.10, 41.2, 42.1, 43.6, 44.3, 45.25, 46.1, 47.1, 48.1, 49.3, 50.2, 52.4, 58.2, 59.1, 60.1, 61.1, 62.7, 63.7, 65.2, 66.6, 69.3, 73.1, 75.2, 76.4, 77.1, 78.1, 79.2, 80.1, 81.2, 82.2, 83.2; нѣ 4.3

невинность 45.1

неводи 12.1

неволею 44.1

неволѧ 14.1

невѣрник[ь] 52.1

невынимуючи 66.1

него див. его

недалеко 6.1

недати 66.1

недѣ(л) 38.2

недѣли 42.1, 50.1; не(д)ли 14.1; недли 77.1

недѣлю 29.1, 38.1, 48.1, 62.1; недѣ(л)[ю] 38.1; не(д)лю 37.1, 40.1; нд̃лю 43.1

неделѧ(х) 39.1

незгоду 45.1

неи див. ее

некотораӕ 37.1; нѣкотораѧ 79.1

некоторым 10.1

немець 40.2

нѥмилостивѣ 45.1

немочь 37.1

нему див. ему

немъ 1.1, 45.1, 47.1, 64.1; нѣмъ 79.1; нюмъ 1.1; нємъ 5.1

немъцемъ див. нѣмцемъ

ненадобе 6.1; ненадобѣ 18.1

неокупати 30.1

непенно 10.1

непорушена 55.1

непорушно 10.1, 17.1, 25.1, 67.1, 68.1, 84.1; непорюшно 78.1; непорухомо 64.1; непорушоно 6.1

непослушныхъ 6.1

неприятелем 62.1

неприятелии 66.1; неприѧтелиӥ 47.1

неприѧтели 58.1; неприятелѣ 62.1; неприӕ̇тлѣ 19.1

неприӕтелѧ 19.1

неприѧтель 41.1

нерухомые 45.1

неумытнаго 4.1

нехай 9.1

ни 6.5, 10.4, 12.6, 14.2, 15.2, 16.2, 23.1, 37.2, 40.4, 43.2, 44.3, 45.1, 47.1, 49.1, 52.2, 58.1, 59.1, 61.4, 62.4, 65.1, 66.2, 77.2, 82.3; ны 23.2

нивами 80.1

ниву 12.1

нивы 24.1, 84.1

нигде 52.1

нидѣломъ 61.1

нижей 45.1, 49.2

нижни 55.1

нижнимъ 55.1

нижь 78.1

нижьли 45.1

низъ 40.3

никакими 47.1

никакихъ 76.1

никакоже 6.1

никакоѣ 58.1

никды 59.1

никим 78.1; никимъ 64.1

никимже 67.1

николи 43.1, 44.1, 47.1, 48.1, 60.1, 62.1 николи(ж) 43.1; николиже 55.1

никому 10.1, 18.1, 21.1, 34.1, 40.1, 74.1; никомү 76.3, 78.1; ником(у) 2.1

никотораѧ 43.1

никоторою 27.1, 47.1

никоторымъ 37.2, 61.1, 66.1, 79.1, 81.1, 83.1

ними 15.1, 65.1, 66.1 нимъ 4.1, 5.1, 14.1, 23.1, 37.1 40.1, 45.1, 51.1, 63.1; нимъ 1.1 див. ще имъ нине(ч) 39.2; нинечи 40.1; нынѣки 17.1; нынѣчи 63.2; нинѣки 28.1

нинѣшнимъ 45.1, 49.1; нынѣшнимъ 9.1

нинѣ 62.2; нынѣ 58.1; ныне 40.3

нинѣшнимъ 45.1; нинешнимъ 10.1

ниодныхъ 66.1

нихъ 6.1, 45.4, 48.1, 79.1; них 15.1, 66.1, 83.1; нихо 41.1; ни(х) 47.1

ничего 8.1; ничого 45.1

ничимъ 10.1, 80.1; ничимь 15.1; ничѣмъ 69.1

нищихъ 6.1

но 6.1, 19.2, 27.1, 40.1, 42.1, 46.1, 69.1

новгородецъ 11.1

нового 21.1, 63.2

новое 29.1, 40.1; новоѥ 53.1

новыи̇ 40.1

новыхъ 14.1

нога 58.1

ноемврія див. ноӕ̇брӕ

носити 12.1

ночного 45.1

ноӕбрӕ 56.1; ноѧбрѧ 39.1; ноемврія 72.1

нш̃ее див. наше

нш̃му див. нашему

нш̃ою див. нашею

ны див. ни

ныне, нын! див. нин!

нынишними 62.1; нынѣшними 66.1; нѣнишними 6.2

нынѣки див. нине(ч)

нынѣшнии 66.2

нынѣшнимъ див. нинѣшнимъ

нѣ див. не

нѣзы 12.1

нѣкому 4.1

нѣкотораѧ див. некотораӕ

нѣкоторого 45.2

нѣкоторою 44.1

нѣкоторую 45.1

нѣкоторый 45.4

нѣмецкихъ 38.1

нѣмцемъ 77.4; нѣмцомъ 66.1; немъцемъ 66.1

нѣмъ див. немъ

нѣнишними див. нынишними

нѣст[ь] 52.1

нѣть 12.1; нѣтъ 23.4, 74.1

ню 61.1

нюи 16.1

нюмъ див. немъ

нятства 82.1

нѧлсѧ 37.1

нѧлъ 37.1

нѧти 40.1

нь 14.1, 15.1, 40.1, 48.1, 59.1, 64.1

ньшто 33.1


о 6.2, 15.1, 42.2, 45.4, 63.1, 65.6, 70.1, 72.1, 75.1; ώ 56.2, 83.1; .о̃. 22.1, 24.1, 27.1, 29.1; ὼ 32.1, 47.1, ѻ̇ 60.2; ω 75.1

оба-два 45.1

обаполъ 40.1, 49.1; ωбаполъ 25.1

обвинены 45.1

обвиненъ 45.1

обема 25.1; обѣма 5.1

обернути 9.1, 10.1

обида 76.1

обидити див. ωбидети

обидному 63.1

обиду 40.1

обителми 6.1

обладаѧ 55.1

области 6.1; ωбласти 52.1

областию 6.1

обличностью 45.1

оборотити 29.1; обротыты 70.1

обошлють 66.1; обошлютъ 66.1

ображоному 45.1

обровнати 65.1

обронцою 45.1

обу 11.1

обчый 63, 1

обчымъ 63.1

обысмо див. абыхмо

обычаемъ 10.1, 45.2

обычая 45.4; ω̈бычаѧ 47.1

обѣлъ 9.1

обѣма див. обема

обѣтъ 15.1

обѣщеваючи 62.1

объменѧты 70.1

один 45.1; одинъ 45.1, 63.1; ω̈динъ 37.1

одно див. ѻдно

одного 45.1, 62.2, 65.1; ωдного 77.1; ὼдного 58.1

одное 45.1; одноѣ 36.1, 45.1

одноюта 68.1

однымъ 66.1, 82.1; ωднымъ 40.1, 59.1; однѣмъ 62.1

одныхъ 66.1; одных 66.1

одъ 6.1

оже див. ѻже

озера 81.1; ωзера 12.1; ѻ̈зера 35.1; езера 4.1

озеро див. ὼзеро

озеры 15.2

ознайменуемъ 49.1

оказалъ 45.1

околицю 15.1

около див. ѻ̈коло

околничии 15.1

окормилъ 45.1

окрутнѣ 45.1

октаву 45.1

октовриа 1.1; ωктоврія 5.1; ωктѧбрѧ 46.1

оли 45.1; ѻ̑ли 28.1

олиж 9.1, 10.1

они див. ѻни

оного 65.1

оноѣ 45.1

ону 62.1

онъ 9.1, 10.1, 11.1, 45.1, 50.1, 63.1; ώнъ 79.1; ω̈нъ 64.1

оны див. ’ѻни

оный 65.1

онымъ 48.1, 49.2

оныхъ 49.1

опекалникомъ 48.1

опеканью 48.1

описано 49.1

описанные 49.1

оприснь 23.1

опять 9.1, 10.1, 82.1; ѻпѧтъ 36.1; ὼпѧтъ 58.1; ὼпѧ(т) 58.1

оромыхъ 49.1

освесчати 6.1

освящены 48.1

освѣцєноі 62.1

осмдесятъ 45.1, 49.2; ω̈сьмдесѧтъ 37.1

осмнадцатого 49.1

осмого 6.1, 73.1

осмоѥ 27.1, 71.1; о̄смоѥ 28.1; осмое 29.1

осмомъ 49.1

осмь 45.1

основание 68.1

основати 6.1

осочъными 6.1

оспожына 23.2

оставлѧємъ див. ω̈ставлѧѥмъ

останеть 41.1; останть.41.1

остати див. ωстати

остерѣгати див. ώстерегати

остаточнѣ 45.1

остреженьемъ 48.1

острова 6.1

островов 6.1

островъ 6.1

островѣ 76.1

от 6.1, 23.6, 42.1, 45.3, 68.1; ωт 5.1, 19, 3, 26.1, 27.1, 34.1, 36.1, 40.8, 41.1, 44.1, 47.2, 78.2; ω̈т[ъ] 52.4; ω(т) 4.3, 8.4, 12.3, 13.1, 14.4, 21.1, 22.1, 28.5, 38.2, 40.6, 55.2, 57.1, 58.1, 60.1, 74.2, 79.1; отъ 1.1, 5.1, 6.14, 9.5, 10.4, 11.1, 23.6, 30.1, 31.1, 45.3, 49.4, 50.1, 62.1, 63.2, 66.1, 76.1; ωтъ 1.4, 5.3, 52.1; о̄тъ 75.1; ωто 12.1; ото 23.3; ώто 47.1; оть 30.1; ѻ(т) 75.1

отвѣтъ 15.1

отганяти 6.1

отдати 9.1, 10.2, 29.1, 63.1; ω(т)дати 21.1, 37.1, 53.1

отець, отецъ див. ωтець ,

отмѣну 11.1

отнинѣ 83.1

отошлетъ 23.2

отповѣдати 45.1

отправованя 6.1

отправовати 49.1

отступаю 83.1

отступит 83.1

отступити 48.1

оттоль 6.1; ω(т)тулѧ 40.1; ω(т)толѣ 19.1; ω(т)толѧ 55.8

отходя 85.1

отца див. ω(т)цѧ

отцу 6.2; о[ть]цю 15.1

отческая 6.1

отчиною 63.2

отчинѣ 63.5; о[ть]чинѣ 15.2; очинѣ 23.3

отчины 63.1; от[ь]чины 15.1; очины 23.1

отымъ 70.1

о[ть]цемь 15.1; о[ть]цьмь 15.1

о[ть]цю див. отцу

о̇ц̃ь див. ωтець

ӧца див. ω(.т)цѧ

очину 23.1

очины 23.1

очинѣ 23.3

очистивши 45.1

очистити 45.2

очищати 11.2

очищенъ 45.1

ѻбида 40.1

ѻбличьѥ 60.1; ѻ̇бличьѥ 53.1; ѻбличъѥ̇ 80.1; ωбличе 17.1

ѻблогло 41.1

ѻбрѣзаньѥ 21.1

ѻбѣзди(л) 22.1

ѻбьѣзды 22.1; ωбезды 17.1

ѻбьѣ̈здомъ 27.1; ѻ̑бѣ̈здомь 28.1; ωбьездомь 12.1

ѻ̀вєсъ 38.1

ѻдино 12.1

ѻдно 22.1, 44.1; ωдно 57.1

ѻдну 38.1

ѻ̇дѣлъ 60.1

ѻ̇же 60.2; ѻже 22.1; ѻже 41.1; ω̇же 14.1; оже 73.1; еже 52.1

ѻ̈зера див. озера

ѻколица 40.1

ѻколнии 22.1

ѻ̇коло 38.1; ω̈коло 40.2; ωколо 58.1; около 49.1, 84.1

ѻ̑ли див. оли

о́лтарь 13.1

ѻни 22.1; они 41.1; ωни 52.1; оны 70.1

ѻправилъ 71.1

ѻ̇проче 19.1; опроче 38.3; ωпроче 40.1; ωпрочъ 4.1

ѻпѧтъ див. опять

’осадивши 28.1

ѻсввдчаю 80.1

ѻ̄смоѥ див. осмоѥ

ѻ̄тъ див. от

ӧцѧ див. ω(т)цѧ

ωбаполъ див. обаполъ

ωбласти див. области

ωбезды див. ѻбьѣзды

ωбидети 40.1; обидити 69.1; обидѣти 15 1, 69.1; обѣдити 69.1

ωбладае(т) 4.1

ωбличе див. обличьѥ

ω̇бою 14.1

ω̋брѣзаниѧ 81.1

ωбычаѧ див. обычая

ωбѣ 40.1, 77.1

ωбѣчаемъ 40.1

ωбѣчюємы 44.1

ωбьѣздна 12.1

ωбьездомь дш. ѻбьѣ̈здомъ

ωвчими 5.1

ω̈динъ див. одинъ

ω̇диного 40.1

’ωдно див. ѻдно

ωдного, ω̈дного див. одного

ωднымъ, ω̈днымъ див. однымъ

ω̇же див. ѻ̓же

ωзера див. озера

ὤзеро 56.2; озеро 76.1

ωктоврія, ωктѧбрѧ див. октовриа

ώколо, ωколо див. о̓коло

ὠль 19.1

ωмешкаѧ 79.1

ωни див. ѻни

ώнъ див. онъ

ωпосле 67.1

ὼпришнїе 4.1

ὼпроче, ωпроче, ωпрочъ див. ѻпроче

ὼпѧгь, ὼпА(т) див. опять

ωргїѫ 52.1

ωсадил 29.1

ώсмдесѧтого 31.1

ω̈сьмдесѧтъ див. осмдесятъ

ὼсмсо(т) 4.1

ωсмы(й) 4.1

ωсобливїе 4.1

ω̈сподарєва 34.1

ω̈сподарєви див. господареви

ω̈сподаремъ див. господаремъ

ω̇спд̃рю див. господарю

ω̈сподарь 34.3

ω̈ставили 64.1

ω̈ставлѧѥмъ 64.2; оставлѧемъ 70.1

ω̈стати 37.1, 61.1; остати 66.1

ω̋стерега(т) 47.1

ω̋стерегати 44.1; остерѣгати 66.1

ωт[ъ], ωть, ω(т) див. от

ω(т)веречи 37.1

ω(т)воротити 37.1

ω(т)дамы 41.1

ω(т)дати див. отдати

ω(т)дѣлили 60.1

ωтецъ 5.1, 29.1; ωтец 67.1; отець 83.1; ωтецъ 1.1, 4.2; отецъ 6.2, 72.1, 85.1; ω(т)ць 40.1; ώт̃ць 58.1; ωц̃ь 16.1; о́ц̃ь 19.1

ω(т)иметь 40.1; ω(т)ӥметь 13.1

ω(т)лучила 40.1

ω(т)лучити 81.1

ω(т)лучѧтисѧ 27.1

ω(т)мѣна 64.1

ω(т)мѣну 51.2, 64.1

ω(т)нимати 40.1

ωто, ώто див. от

ώтои́ти 79.1

ω(т)повѣдвньи̇ 14.1

ω(т)повѣсть 14.1

ω(т)ставати 44.1; ω(т)става(т) 43.1

ω(т)стане(т) 43.1

ω(т)стати 43.3, 47.1, 61.1

ω(т)ступаѥ̇тьсѧ 19.1

ω(т)ступити 44.1

ω(т)толѧ, ω(т)тулѧ, ω(т)толѣ див. оттоль

ωтцы 67.1

ω(т)цѧ 22.1, 64.1; о[ть]ц̃я 15.1; ωц̃а 16.1, 20.1; ω̇ц̃а 53.1; ω(т)ца 25.1, 27.1; ω̇(т)ц̃а 28.1; ӧц̃а 80.1; ӧц̃ѧ 24.1; ωц̃ѧ 36.1; отца 9.1, 29.1, 45.1, 84.1, 85.1; цтя 72.1; ωтца 17.1

ώц̃и 58.1

ω(т)цъ, ωц̃ь див. ωтець

ωтдаливать 26.1

ωтлученїи 4.1

ωтлученъ 4.1

ωтнимати 74.1

ωтнити 4.1

ωтцо(в) 4.1


.п̃. 39.1, 41.1, 43.1, 44.1, 47.1

пакъ 37.1, 38.1, 58.1, 59.1, 61.1, 64.2, 66.1, 70.1, 72.1; пак 41.2, 43.1, 82.1; па(к) 58.3, 79.2

паки 6.1

пакли 61.1; пакъли 66.2

пакости 58.1, 63.1

пакостити 23.1, 58.1

памѧтаты 70.1

памѧть 25.1, 32.1, 40.1, 55.1; память 18.1

пан див. панъ

пана 9.1, 10.2, 11.1, 16.1, 22.2, 36.1, 38.1, 49.2, 55.9, 60.1

пани 27.5, 60.1, 84.1, 85.1

пано див. панъ

панове 62.1, 65.2, 66.2, 70.1

пановъ 15.1, 62.1, 65.1

паномъ 10.2, 27.1, 83.1; паномь 20.1

панствомъ 29.1

панское 49.1

панствѣ 45.2

пану 10.4, 22.3, 42.1, 53.2, 80.2

панъ 1.1, 4.1, 5.1, 6.1, 10.1, 12.5, 14.1, 16.6, 20.10, 21.8, 22.4, 24.1, 27.5, 28.6, 36.6, 38.1, 40.1, 51.5, 53.4, 60.5, 64.6, 65.4, 66.9, 71.7, 79.7, 80.2, 82.1, 85.2; пан 17.6; пань 29.5; пано 19.1, 41.1, 80.3

паны 6.1, 14.1, 31.1, 45.1, 62.1, 65.1

папежскихъ 45.1

парсуны 45.1

паручника 63.1

пасиками 80.1

пастырь 6.1

пасыно(к) 54.1

паче 6.1

пашную 13.1; пошъноу 55.1

пд̃ див. подъ

певныхъ 6.1

перво 67.1

первое 17.1; первое 58.1; первоѥ 53.1

первоі 42.1

первомъ 23.1

первописаную 78.1

первую 40.1

первый 45.1; первый 54.1

первыхъ 6.1; пе(р)выхъ 4.1; первых 15.1

перевода 63.2

перевоза 12.2

перевозовъ 4.1

перевъсіємъ 84.1

перевѣсьищи 15.2

передавати 45.1

передъ 6.1, 15.1, 20.1, 32.1, 45.2, 49.3, 53.2, 60.1, 61.1, 69.3, 71.1, 80.1; перед 2.1, 9.1, 13.1, 14.2, 33.1, 45.1, 71.1; пере 53.1; пред 4.1, 17.1, 82.2; пре(д) 51.1; предъ 1.1, 9.1, 41.1, 60.1, 65.2, 73.1, 80.1, 85.1; прѣд 64.1; прѣдъ 35.1; прєдъ 5.1

перемиріяхъ 63.1

перемирье 23.1; перемирь(е) 23.1

перемирьи 14.1, 23.2

перемирьӕ 23.1

перенесѣньѥ 13.1

переступитъ 6.1

пересуда 45.1

перцу 45.1

печали 8.1

печаловат(и)сѧ 32.1

печати 14.1, 43.1, 45.1, 63.1, 70.1; печяти 66.1, 82.1; печѧти 65.1; пѣчати 40.1

печать 1.1, 6.1, 9.1, 10.2, 11.2, 19.1, 20.5, 24.1, 28.1, 30.1, 31.1, 41.1, 44.1, 45.1, 49.1, 51.1, 53.1, 55.1, 61.1, 62.1, 64.1, 66.1, 71, 1, 72.1, 75.1, 80, 1; печять 48.1, 73.1, 774, 83.2; печѧть 5.1, 36.2, 59.1, 78.1, 79.1; печат 17.1, 29.1, 67.1; печа(т) 4.1, 47.1, 68.1; печѧ(т) 81.1

печатьми 37.1

печатью 39.1, 40.1, 42.1, .45.1; 49.2, 58.1

печерскихъ 72.1

печерскому 72.1

печьрский 16.1

пива 20.1

писалъ 16.1, 20.1, 22.1, 27.1, 28.1, 32.1, 55.1, 72.1, 79.1, 85.1; псалъ 11.1

писана 1.1, 4.1, 5.1, 17.1, 22.1, 29.1, 53.1, 57.1, 72.1; пс̃ана 77.1

писано 14.1, 22.1, 41.1, 49.1, 58.1, 62.1, 68.1

писаноѣ 1.1

писаны 17.1

писаный 10.2

писанъ 6.2, 9.1, 10.1, 12.1, 24.1, 42.2, 50.1, 53.1, 55.1, 60.1, 62.1, 63.1, 69.1, 71.1, 72.1, 80.1; писан(ъ) 31.1; (писань) 65:1; пс̃ан 67.1; пс̃анъ 11.1, 56.1; псан(ъ) 78.1; пса(н) 46.1

писареве 4.1

писарь 16.2, 20.1, 21.1, 28.1, 49.1, 79:1; писа(р) 4.1

писецъ 1.1; писєцъ 5.1

пискупа див. биск(у)па

писма 49.1

пити 38.1

питъ 16.1, 20.1, 27.1

пишеть 71.1

платечы 49.1

плати 29.1

платилъ 38.1

платити 12.1, 38.1, 39.1, 45.4

платѧт[ь] 52.1

плацахъ 49.1; пляцах 49.1

племени 63.1

племенемъ 22.1; племенемь 27.2

племеню 16.1

племеньни(к) 58.1

плечкового 49.1

плонины 55.1, 62.1

пляцах див. плацахъ

пляцовъ 49.4; пляцов 49.1

пляцу 49.1

пляцы 49.1

пн̃змъ 40.1

по 1.9, 4.4, 5.1, 6.10, 9.3, 10.2, 11.2, 12.6, 13.1, 14.4, 15.3, 16.1, 17.1, 18.1, 19.7, 21.1, 22.2, 23.1, 24.1, 25.2, 26.1, 27.1, 28.3, 29.1, 32.1, 33.1, 35.1, 37.1, 38.6, 39.2, 40.13, 41.1, 43.1, 44.1, 46.1, 48.1, 49.1, 50.1, 51.1, 52.4, 53.1, 55.2, 57.1, 58.2, 60.1, 63.11; 64.1, 65.1, 66.3, 67.1, 69.1, 71.1, 72.1, 74.1, 76.3, 77.1, 78.2, 79.1, 80.1, 81.3, 83.1

побережньноє 15.1

поборы 2.1

побѣглъ 58.2

побѣгнеть 14.1

побѣгъ 54.1

побыть 25.1

повеления 6.1

повелитъ 23.1; повелить 34.1

повелѣньѥмь 13.1; повелѣниѥмъ 43.1

повелѣнію 72.1

повернули 30.2, 75.2

повернулисѧ 58.1 .

повинностей 49.1

повинности 49.1

повинность 49.1

повиноватись 6.1

повинуюсѧ 19.1

повоевали 37.1

повсѣмъ 4.1

повѣдалъ 9.1

повѣдати 58.1

повѣдают 17.1

повѣта 9.1, 45.2

повѣтЬ 31.1

повыменялъ 9.1

погадавши 84.1

погледат[ь] 52.1

погонными 6.1

погостовъ 15.1

погостомъ 6.1

погосты 15.1

пограбилъ 23.1

подавали 15.2; подавалї 15.1

подавати 23.1

податковъ 49.1

подать 63.3

подданные 49.1

подданныхъ 49.1

подимъӕ 38.1

по(д)исковати 40.1

подкоморего 11.1

подкомории́ 79.1

подле 49.1

подлугъ 9.1, 45.1, 47.1, 62.1, 83.1; подлуг 66.2; подлүгъ 65.1

подмагати 40.1

подо див. подъ

подозреного 45.2

подольскими 57.3

подтвердили 9.1

подъ 6.9, 10.1, 20.1, 22.1, 25.1, 37.1, 39.1, 42.1, 45.1, 47.2, 49.1, 50.1, 51.1, 61.2, 62.1, 64.2, 65.1, 66.1, 71.1, 78.1, 84.1; под 10.1, 39.1, 40.2; 44.1, 58.3, 59.1, 64.1, 70.2, 79.1, 82.1, 83.1; подь 61.1; п̃д 43.1; подо 11.1; по(д) 40.1, 47.1

подъдаваючесѧ 44.1

поѥдналисѧ 60.2

поехати 6.1

пожадал 17.1

пожаловалъ 58.1

пожалуеть 39.1

по(ж)даниѥ 47.1

поживати 1.1, 4.1, 5.1

поживаютъ 45.1

пожитки 1.1, 31.1, 49.1; пожиткы 5.1

пожитку 10.1; пожиткү 68.1

пожичило 41.1

пожоги 45.1

пожытками 6.2

позванъ 45.1

позволеные 49.1

позволи(л) 68.1

позволяемъ 49.2

поземом 15.2

познавами 51.1, 60.1

познавамъ 53.1

позрит(ъ) 31.1

позычилъ 45.2; позычил 83.1

позычоныхЪ 45.1

поидеть 8.2, 14.2; пойдеть 14.1, 19.2

поидите 8.1

поидуть 14.3, 19.1

поӥмали 37.1

поити 14.1; пои̇ти 19.1; поӥти 37.1; поїти 13.1

пойдетъ 63.1

покелѧ див. поколѧ

покинувши 6.2

покладали 49.1

покладалъ 6.1

поклоняние 42.1

покои 22.1

поколѧ 12.2; покелѧ 40.1; поколѣ 19.1

покрова 14.1, 79.1

пакупилъ 9.1

полбобьра 18.1

полведра 18.1

поле̇ 9.5, 10.2, 11.6, 28.2, 36.1; полѣ 10.2

полем 29.1; полемь 36.1; полемъ 79.1; поліомъ 70.1

поли 24.1

поличным 15.1; поличьнымь 15.1

поліомъ див. полем

полколоды 18.1

полкому (= полскому) 82.1, 83.1

полми 5.1; польми 1.1

полмили 6.1

полна 44.1

полно 55.1

половина 24.1, 30.2, 56.2, 75.2

половинѣ 30.2, 75.2; половине 6.2, 40.1

половину 45.1; половицю 38.1

половицы 6.1

половицѧ 38.1

положение 63.1

положилъ 76.1

положити 63.1

положона 45.1

положоные 45.1

полочаны 37.1

полочяномъ 77.4

полски 66.1, 83.1; пол(с)ки 79.1; полскіи 48.1; полскій 49.1; польски 41.1, 64.1, 66.1

пол(с)киѝ 59.1; польскїй 65.1, 70.1;польскиѝ 40.1

полскимъ 37.1

полского 48.2, 61.1, 66.1, 82.1; пол(с)кого 81.1; польского 65.1, 66.2; польско(г) 43.1; полско(го) 48.1

полское 66.1; по(л)скоѣ 47.1

полской 83.1; полской 44.1; полской 43.2, 44.2, 47.2; польскоӥ 47.2; польскои 47.1; польскоѣ 66.2; польскоі 62.1; по(л)скоӥ 47.1; польскоѝ 43.1; польскоӥ 44.1

полскому 66.3, 82.1, 83.2; польскому 58.1

полскомъ 66.1; польско(м) 47.1; польскъмь 14.1; полско(м) 44.1

пол(с)коѣ 81.1; по(л)скоѣ 47.1

полтора 18.1

полтора[с]та 15.1

полугрошники 57.2

полуносчы 6.1

полү(ко)пе 26.1

полѣ див. поле

полѣпшѣньѥ 22.1

полюбѧ 52.1

поля 9.2, 11.1, 30.2; полѧ 28.2, 55.3, 70.1; полӕ 4.1

полѧми 31.1

полѧны 55.1

полѧнъ 79.1

полӕхъ 4.1

польски див. полски

польскїй див. пол(с)киѝ

польского див. полского

польскоӥ, польскои, польскоі див. полской

польско(м), польскъмь див. полскомъ

польскому 14.1, 34.1; 41.1, 43.1, 44.2

польскыи 17.1

польскымъ 14.1

полъ 16.1, 27.1

полътритъѥ 38.1

полътритъӕ 38.1

полы 30.1, 56.1, 75.1

помагати 14.5, 19.4, 37.1, 40.1, 47.1, 62.3, 66.2; помогати 66.1

помененныхъ 49.1

поможенью 45.1

поможетъ 83.1

помози 13.1

помолилсѧ 35.1

поморскыи 17.1

помочи 66.2, 73.1

помочїю 63.1

помочми 48.1

помочь 58.2; помощъ 70.1

помочью 40.1, 66.1

помысломъ 61.1

понедѣлникъ 41.1, 42.1; понедѣлни(к) 44.1; понедѣлок 67.1

понимъ 4.1

понӕтїа 4.1

поперекъ 12.1, 55.1; поперокъ 49.1

пописали 38.1

пописати 38.1

попо див. попъ

попове 4.1, 22.1

поповичове 4.1

поповичь 20.1

поповъ 4.1, 6.1; поповь 1.1, 20 1

попъ 22.2, 27.3, 72.1; попо 16.1

попы 6.1

порожни 47.1

порти 40.1

порубежныи 63.2

порукою 61.1

поруку 46.1

поручили 61.1

поручили(с) 54.1

поручни(к) 54.1; поручникъ 61.1

поручнико(в) 46.1

поручное 63.1

поручѧємсѧ 46.1

поручяемъ 82.1

порушити 40.1

порушитъ 72.1, 85.1; пороушить 35.1

порѣчы 70.1

посадил 66.1

посвѣтчили 45.1

посвѣтчонъ 45.2

посла 45.1, 58.1

[по]слали 23.1; послали 58.2

послалисѧ 58.1

послалъ 58.1; послаль 58.1

посланию 58.1

послати 19.1, 37.1

после 11.1; послѣ 10.1, 72.1

последнии 66.1

последное 39.1

посли 58.1; послы 58.1

послове 23.1

пословъ 23.2

посломъ 23.2; послом.23.1

послоуги 31.1

послужилы 70.2

послужилъ 28.1, 64.2; послужи(л) 79.2

послуси 16.1, 20.1, 21.1, 32.1; послусѣ 63.1; послоуси 31.1

послухомъ 21.1

послушнии 43.1; послушни 61.1, 66.1

послушну 59.1, 61.1

послушьство 43.1; послу(ш)ство 47.1

послѣ див. после

послѣдки 47.1

послѣдкомъ 80.1

послѣднии 66.1

послы див. посли

посмотрить 14.1, 24.1; посмотрито 41.1; посмотритъ 9.1

пособлѧли 41.1

пособляти 63.1

посольству 58.1

посохомъ 50.1

посполитные 45.1

посполитомъ 6.1

посполитоѣ 45.1

посполитые 45.1

посполитыхъ 45.1

посполно 62.1

посполною 22.1

посполу 62.1

поспольства 43.1

поспольство 62.1; посполство 66.1

поспольствомъ 62.1, 66.1; поспольство(м) 43.1

поспѣли 58.1

посрамотил 52.1

поста 42.1, 77.1

поставили 40.1

поставилъ 48.1

поставити 61.1, 82.1; постави(ти) 14.1

поставленьє 73.1

постановившисе 49.1

поступить 32.1, 33.1

поступуючи 6.1

потвердили 6.1, 17.3; потве(р)дили 4.1

потвержаемъ 6.1, 9.1, 45.1

потверживаѥ̈мъ 24.1

потвержѣнъѥ 51.1, 53.1; потверженіе 29.1; потверженьѥ̈ 80.1; потверженье 17.1

потолѧ див. потолЁ

потока 12.1

потоки 2.1, 17.1; потокы 52.1

потокъ 1.3

патолЁ 19.2, 58.1; потолѧ 31.1

потом див. потомъ

потомкомъ 49.1; потомком(ъ) 31.1

потомные 49.1

потомуже 4.1

потомъ 6.1, 9.2, 10.1, 18. 1, 22.1, 45.3, 49.2, 58.1, 62.4, 66.5; потом 17.1

потреба 45.1

потребе 68.1; потрѣбѣ 79.1

потребизна 62.1

потребизною 45.1

потребъ 9.1

потребы 38.1

потягли 63.2

потѧжеть 14.1

почавши 49.1; почѧвше 52.1

почали 42.1, 45.1, 58.1

поченши 1.1; поченши 5.1

починати 60.1, 66.1

почонъ 6.2, 9.1, 10.1

почѧвше див. почавши

почял 82.1

пошита 27.1

пошлеть 65.2

пошли 23.1

пошлинами 15.2

пошлиною 40.1

пошлину 69.1

пошлинъ 63.1, 76.1

пошлины 63.1

пошло 19.1

поѣдутъ 23.1

поѣздьниства 12.1

права 4.1, 9.1, 45.2, 49.4, 63.1, 83.1

праваѧ 43.1

правдою 62.2

правду 34.1, 37.2, 40.1, 47.2, 63.1; правьду 14.1

правдѣ 37.1, 47.1

правды 37.1, 62.1; прав(д)ы 47.1

праве 49.1; правѣ 38.1

праведныи 13.1

правило(м) 4.1

правити 1.1, 40.1, 63.1

право 4.1, 6.2, 10.2, 28.1, 44.1, 45.1

правого 17.1

правой 6.1

правомъ 24.1, 55.1, 79.1; правомь 29.1

православно(й) 4.1

правою 41.1

правѣ див. праве

правѣхъ 38.1

правъ 14.3, 45.1

правьду див. правду

прадѣдъ 1.1, 5.1; прадед 4.1

прадѣди 15.1; прадѣды 15.1; пра[дѣд]и 15.1

праоунучѧтом 2.1; праоунучатомъ 55.1

пращирѧтомъ 55.1

пр(д)чи 40.1

пребудуть 25.1

превозносяйся 6.1

превѣсыти 70.1

пре(д), пред див. передъ

предаемъ 1.1

предалъ 13.1

предания 6.1; преданїа 4.1

предкы 5.1; предъкы 1.1

предтечи 76.1

предъ, предъ див. передъ

преже 59.1, 61.2; прѣже 66.1

преженаписаному 83.1; првженаписаному 66.1

презъ 62.1

преможеному 62.1

премы(с)ки(й) 4.1

преωбраженію 1.1

преподобныхъ 72.1

преречоные 45.1

преречоный 49.1

преречономъ 49.1

пресвѣтломоу 1.1

пречи(с)то(й) 4.1; прч̃истой 26.1; пречистой 72.2, 85.2; преч(с)тои 25.1; прес̃то(й) 4.1; причистоѣ 27.1

пречистое 84.1; прч̃(с)тое 40.1 пречистыя 72.1

при 1.1, 5.1, 6.1, 7.1, 11.1, 16.1, 17.1, 22.2, 25.1, 27.1, 28.1, 32.1, 35.1, 40.1, 41.1, 45.1, 47.3, 48.2, 49.3, 51.2, 53.2, 60.2, 63.1, 64.5, 66.9, 67.1, 71.1, 72.3, 79.1, 83.1, 84.1, 85.1; пры 6.3, 49.1

прибѣгли 45.1

привернулисѧ 58.1

привернулъ 50.1

привесили див. привѣсили

привилеемъ 49.1

привилей 49.1; привильѥ̈ 20.1; прывилей 49.2

привилею 49.3; прывилью 49.1

привилияхъ 49.1

привиліемъ 49.1

привильи 45.1

привласщати 49.1

приводити 45.1

привозносяйся 6.1

приволили 57.1

приволѣньемъ 62.1

привѣсили 1.1, 4.1, 5.1, 17.1, 59.1, 65.1, 66.2, 71.1, 81.1, 82.1, 83.1; привѣ(с)ли 47.1; привѣсѣли 28.1; привесили 44.1

привѣсилъ 73.1

привѣсити 29.1, 31.1, 41.1, 45.1, 55.1, 61.1, 64.1, 67.1, 77.1, 78.1; привѣси(т) 79.1; прив[ѣс]ити 9.1; привѣти 43.1

привѣ(с)ли див. привѣсили

привѣти див. привѣсити

привѣшена 48.1, 83.1

привѣшаемъ 62.1

пригода 45.1, 79.1

пригодахъ 79.1

пригодило 66.2

придаемъ 4.1; придаем 1.1; придаимъ 1.1; прыдаемо 6.1

придали 4.1, 5.1, 25.1, 67.1, 85.1

придалъ 1.1, 4.1, 5.1, 12.1, 13.1, 15.1, 24.1, 36.1, 76.1

приданіе 85.1; приданнїе 4.1

придатка 11.1

придеть 13.1, 39.1; прыдетъ 49.1

приѥздъ 38.1

приєхалъ 37.1; приѥхалъ 38.1

приехати 37.1; приѣхати 65.1

призиралъ 38.1

призираӕ 38 1

приимаемъ 40.1

приӥмаѥть 64.1

прѝимъ 58.1

приказаній 45.1

приказанъѥмь 51.1

приказомъ 79.1

приказуемъ 6.1, 45.1

приложили 30.1, 75.1

приложилъ 10.2, 11.2, 19.1, 80.1

прилучила 40.1

прилучило 40.1

прилюблѣниѥ(м) 43.1

примножають 45.1

примножила 45.1

примучени 43 1, 44.1

примышлѧти 19.1, 63.2

приневолени 43.1, 44.1

приневолити 19.1

принести 39.1

приноситы 70.1

принудилъ 45.1

принужалъ 45.1

принужениемь 62.1

принуженъ 62.1, 80.1

принужоный 45.1

приняли 83.1

принѧти 40.1

приωбидети 40.1

приωбидить 40.2

приписалъ 12 1

приписоуемъ 1.1

прирожоний 29.1

прирожьнымъ 80.1

приселки 67.1; присѣлки 17.1, 64.1

п(р)иселкомъ 79.1

прислухаючихъ 6.1

прислушает 67.1; прислушаеть 41.1; прислуша 53.1

прислушало 16.1, 17.1; прислушѧло 79.1

прислушати 24.1

прислушают 29.1

приспею 39.1

пристати 48.1

присѣлки див..приселки

присѧга 44.1

присягати 45.2

присяги 45.1

присягнути 45.1

присягою 45.3; присѧгою 47.1

присягши 45.2

притомъ 1.1, 5.1, 10.2; прито(м) 4.2; притом 17.1

притяснена 72.1

прихода 74.1

приходить 38.2

приходы 1.1

причинити 22.1

причистоѣ див. пречи(с)то(й)

прич(т)ници 4.1

пришедши 17.1, 22.1; пришодъши 53.1, 60.1

пришедъ 71.1, 80.1

пришествіе 72.1

пришла 45.1

пришло 10.1

пришодъши див. пришедши

пришолъ 45.3, 58.1

приѣдүть 65.1

приѣхати див. приехати

приѧтелии 40.1

приятелми 66.1

приѧтѣль 41.1

пріймовати 45.1

пріятелемъ 45.1

прїйде[ь] 52.2

прїѧти 52.1

про 14.1, 15.1, 27.1, 28.2, 40.1, 49.1, 59.1, 62.1

проводъвъ 32.1

продавали 45.1

продавати 49.1, 52.1

продадена 52.2

продала 16.1, 27.1

продали 20.1

продалъ 10.2, 21.1, 53.2, 80.3

продати 10.1, 12.1, 21.1, 28.1, 29.1, 53.1, 64.1, 79.1 продаты 70.1

прозбу 10.1, 11.1, 49.1

прозываемое 6.1

проклятъ 6.1; проклѧтъ 40.1, 74.1

промежы 23.1; промежи 77.1

променил 11.1

променили 11.2; промѣнили 11.2

промѣнити 10.1

промъслъ 58.1

пробрють 24.1

прорвоу 1.1

просили 8.1, 11.1, 49.1

просилъ 6.1, 10.1

просимъ 42.1

просити 1.1, 4.1, 5.1, 12.1

просто 6.1; простѣ 55.1; простъ 55.1

проступка (назв. в.) 45.1

проступок 45.1; проступокъ 45.1

просчено 6.1

противу 13.1, 59.1, 62.1, 64.2, 66.3, 83.1; противъ 6.2, 40.1, 58.1, 61.4, 66.11; противо 68.1; про(т) 47.1

протьдьӕконови 27.1

протож 66.1

прошла 19.1

прочая 6.1

прочитаеть 48.1

прочитаѧ 40.1

прудъ 9.4

пруській 49.1

прүзвищемь 20.1

прч̃стаӕ 26.1

прч̃(с)тое див. пречистое

прч̃истой див. пречи(с)то(й)

прѣдъ див. передъ

прѣже див. преже

прѣженаписаному див. преженаписаному

прѣзпланинскых[ъ] 52.1

прѣмножъством[ъ] 52.1

пры див. при

прыдаемо див. придаемъ

прыданые 6.1

прыдетъ див. придеть

прыймати 63.1

прьӕзнью 27.1

пръгарем[ъ] 52.1

прѧчеть 39.1

псалъ див. писалъ

пс̃ана див. писана

пс̃ан, пс̃анъ, псан(ъ), пса(н) див. писанъ

пунктахъ 49.1

пуперекъ 80.1

пустивъши 6.1

пустили 8.1

пустиню 29.1; пустыню 28.1

пустынѣ 28.4

пустынѧ 28.1

пусчами 6.1

пусчею 6.1

пусчу 6.1

пѫтевех 52.1

путницӕ̇ 17.1

путь 12.1, 23.3, 55.1, 58.1, 63.1

пуща 40.1

пущы 6.1

пчолами 17.1

пытанью 45, 1

пѣнежной 45.1

пѣнезми 45.1

пѣнезей 45.2; пѣнязей 45.1

пѣнязи 45.2, 83.1; пѣнѧзи 38.1; пѣнѧзии 38.2

пѣнязей див. пѣнезей

пѣнѧзми 38.2

пѣчати дш. печати

пѧдесѧтъны 12.1

пяток 1.1, 50.1; пѧтокъ 5.1, 81.1

пѧтого 24.1, 31.1

пять 11.2; пя(т) 10.1

пѫтевех[ъ] 52.1


рабу 13.1

рабъ 85.1

рада 44.1; ра(д)[а] 43.1

радами 6.1, 31.1, 45.1, 49.1

ради 6.1, 8.1

радити 6.2, 62.2, 66.1; ради(т) 44.1

радою 17.1, 48.1

раду 66.1

радъ 34.1

рады 6.1, 62.1

раз 45.1

развели 30.1

раздѣлили 30.1

раздѣляємъ 1.1

разсудиться 85.1

разума 85.1

разумѣючи 9.1

разы 45.1

ранилъ 45.1

ранному 45.1

рану 45.1

ранъ 45.1

ра(с)пустити 4.1

рать 58.1

рахуючи 45.1

резникомъ 49.1

реками див. рѣками

рекою див. рѣкою

рекучи 17 1, 28.1, 45.1

рекъ 45.1

ремесла 49.1

рецы 68.1

речахъ 45.1

речи 45.6; речы 49.1; рѣчи 45.1; рѣчѝ 65.1

речица 40.1

речки 49.2; речъки 6.1

речы див. речи

речъка 6.1

речь 45.1

речьми 45.1

рєкоу див. рѣку

рєцє див. рѣцѣ

рж̃ства, рж(с)тва див. рождества

рибныӕ 4.1

роба 14.1

робечы 49.1

роботами 1.1

роботы 38.2

робу 63.1

робыти 49.1

рода 62.1

родителей 72.1

родители 72.1

роду 6.1, 10.3; родү 76.1

рождества 70.1; рожества 31.1, 41.1, 42.1; рожства 61.1, 66.1; рж̃ства 71.1; рж(с)тва 64.1; розства 82.1, 83.1; роз̃тва 59.1, 65.1, 79.1, 82.1

рожествѣ 22.1; рож(с)твѣ 78.1; розтве 39.1; розтвѣ 81.1

розбойника 63.1

розбойникъ 45.1

розвезати 52.1

роздиляючися 62.1

роздѣлили 56.1, 75.1

роздѣлити 62.1

розлилъ 45.1

розорити 6.1

розства, роз̃тва див. рождества

розтво 39.1

розтвѣ, розтве див. рожествѣ

розумомъ 6.1

року 6.1, 36.1, 45.1, 49.2

рокъ 1.1, 4.1, 28.1, 36.2, 45.2

ролнаѧ 12.1

ролноѣ 12.1

ролями 1.1

ролъную 12.1

росказали 6.1

ростравца 45.1

росудитсѧ 35.1

рубаючы 49.1

рубежа 63.1; рубежя 77.1

рубежь 40.3, 63.1

рубити 14.2

рублевъ 10.2, 11.1; роублевъ 39.1

рублей 6.1

рубли 11.1

рублии 42.1; рублиj 41.4

рублѧ̀ 39.1

руки 34.1, 40.1, 58.1; ру(к) 54.1

рукою 22.1, 45.1, 61.2

рус 66.1; русъ 21.2

руси 14.2, 79.1

русинъ 14.1

руска 14.1

рускаго див. русского

руски́ 79.1; роуски 64.1; руски 40.1, 55.1; рускии 51.1; рускиѝ 71.1; ру(с)кии̇̀ 59.1; рүскїй 65.1; русскиѝ 28.1; рускиj 41.1; рускій 48.1, 49.1; русъкий 6.1; рускїй 9.1, 70.1

рускими 41.1

рускимъ 37.1; роусскимъ 1.1; рүскимъ 4.1; рүськымъ 5.1; рус(с)кимъ 37.1

рускихъ 63.1, 73.1; рускыхъ 80.1

руское 64.1

рускои 17.1, 29.1; руской 14.1; рускоі 62.1; рускои́ 40.1

рускому 66.1; русскому 42.1; ру(с)скому 44.1

рускомъ 38.1; руско(м) 44.1

рускоѣ 12.1, 16.1, 21.1, 22.1, 60.1; рускоѣ̈ 20.1

рускыхъ див. рускихъ

русского 61.1; рускаго 66.1

русскому див. рускому

рухомые 45.1

руце 6.2; руцѣ 36.1, 82.1

ручимыи̇ 61.1

рушати 11.1

руши(т) 10.2; рушит 10.1

рушити 10.1

роублевъ див. рублевъ

роуски див. руски́

роусскимъ див. рускимъ

рүбежи 76.1

рүскимъ, рүськымъ див. рускимъ

рүскїй див. рускии

рыбнаѧ 12.1

рыбныӕ 4.1

рынку 49.3

рыцеръ 45.1

рѣзанками 15.1

рѣзанъкою 15.1

рѣками 1.1, 17.1, 27.1, 28.1, 29.1, 31.1, 79.1; реками 28.1

рѣкахъ 1.1

рѣки 9.1, 11.1, 28.1

рѣкою 2.1, 20.1; рекою 11.1

рѣкоу 1.1, 21.1; рѣку 28.1; рєкоу 74.1

рѣцѣ 28.1, 70.1, 76.2; рецє 74.1; рѣци 55.1

рѣчи, рѣчѝ див. речи

рѣчкоу 1.1; рѣчку 9.1, 11.1

рѣчють 22.1

рядити 1.1; рѧдити 76.1

рязаньскоє 15.1


с 1.6, 4.1, 15.17, 16.2, 20.2, 23.4, 27.2, 28.5, 29.6, 31.3, 33.1, 36.1, 37.12, 40.16, 43.3, 44.5, 47.3, 51.1, 54.1, 56.1, 58.3, 59.1, 62.8, 64.3, 66.9, 70.1, 72.2, 79.7, 80.2, 83.1; со 2.3, 5.1, 6.2, 13.1, 14.1, 15.3, 16.2, 17.4, 20.1, 22.1, 23.4, 24.1, 26.1, 27.9, 28.3, 29.3, 35.1, 37.2, 39.1, 40.10, 41.1, 43.4, 51.1, 58.1, 55.3, 59.1, 62.2, 63.2, 64.2, 66.7, 68.2, 70.2, 79.2, 80.2, 83.2, 85.2; съ 1.2, 6.1, 8.1, 9.2, 11.6, 12.1, 14.3, 15.15, 17.1, 18.2, 22.1, 23.2, 34.1, 37.2, 45.3, 48.6, 49.1, 50.1, 52.2, 62.1, 63.5, 64.2, 65.4, 66.2, 76.3, 79.1, 83.1, 84.6, 85.3; сь 16.2, 20.2, 27.1, 28.1, 29.2, 38.1, 60.1; .с̃. 21.1, 39.1; .s̃. 38.1, 67.1; ≠s̃ 5.1; з 1.5, 6.1, 16.1, 20.1, 25.1, 27.2, 28.2, 31.3, 33.1, 43.1, 49.8, 51.1, 53.1, 62.3, 70.2, 74.2, 80.1, 83.1; з[ъ] 4.6, 5.3; зъ 5.1, 6.15, 9.1, 10.3, 11.7, 23.1, 27.2, 31.1, 33.2, 45.4, 49.1, 51.1, 72.1, 76.4; з̃ 38.1, 56.1, 57.1; .з̃е 39.1; зо 6.1, 31.2, 67.1; с(ъ)5.4, 6.1, 52.1

садити 28.1, 31.1

садомъ 11.1

сам див. самъ

сама 27.1

сами 45.1, 57.1

самимъ 23.1, 76.1

самовласте 6.1

само(г) 61.1; самωг[о] 52.1

самодєржѧвнъи 55.1

самодержець 28.1; самодържецъ 17.1

самое 49.1

самому 37.1; самомү 76.1

самъ 6.2, 9.3, 10.1, 14.3, 21.1, 28.1, 38.1, 53.1, 58.1, 64.1, 79.1, 80.1; сам 2.1, 77.1

самымъ 49.1

свадебщины 4.1

сваръ 45.1

сведецьтвомъ 49.1

свесченъниками 6.1

свесченъниковъ 6.1

светки див. свѣдци

светковъ 49.2, 45.1

светого див. свѧтого

светое 6.1; с[вя]тоє 15.1; с[вя]тое 15.1

светоѣ див. святой

свидци див. свѣдци

свободамъ 6.1

свободь 15.1

свое 6.1, 10.1, 11.1, 40.1; свое 36.1; своѥ 22.1; сво(ѥ̇) 32.1

своего 14.1, 37.3, 40.3, 45.2, 63.1, 85.1; своєго 15.1, 34.1, 58.1, 65.1; своє(г) 46.1; своѥго 38.1, 61.2; своѥ̈го 24.1

своеи 75.2; своєи 15.1; своеи̇̀ 59.1; своюи̇ 71.2; своей 30.2, 45.1; своѥи̇ 22.1; своюй 6.1; своєє 15.1

своѥми 27.2, 38.1, 53.1; своими 15.1

своему 9.1, 10.1, 23.1, 40.2, 45.4, 62.1, 63.1; своєму 15.1, 46.1; своѥму 12.1, 13.2

своѥмъ 27.7, 32.1, 53.1; своємь 15.1; своюмъ 71.1; своѥмь 20.1; своемъ 45.1, 72.1; своѥ̇мъ 32.1

своѥ̇ѣ 19.1

своею 11.1, 33.1, 37.2, 41.2, 45.1, 70.1, 84.1, 85.1; своѥю 13.2, 27.1, 43.1, 53.1; своє̈ю 80.1; своєю 29.1

свои 29.1, 40.1, 45.2, 54.1, 73.1; свои̇ 71.1; свои̇̄ 24.1; своӥ 37.1

своими 11.1, 15.1, 65.1, 66.1, 84.1, 85.1; свои̇ми 37.1; своӥми 37.2, 43.1

своимъ 6.2, 15.1, 21.1, 22.1, 23.1, 24.1, 45.1, 49.1, 63.1, 70.1, 84.1; своимь 15.1, 85.1; своим 33.1; свои̇мь 19.1; свои̇мъ 24.1, 71.1; своӥмъ 24.1, 34.1, 40.1

своихъ 23.1, 49.3, 62.1; своих 65.1; своӥхъ 40.1

своѣ 14.1; своѣ̇ 19.1

свою 1.1, 4.1, 5.1, 10.1, 11.2, 16.1, 27.1, 30.1, 36.2, 37.2, 45.2, 64.1, 67.1, 68.1, 75.1, 77.1, 78.1, 80.2; свою̇ 19.1

своюй див. своеи

своюмъ див. своѥмъ

своя 15.1

свѣдетство 45.2; свѣдецтво 48.1; свѣдоцтво 36.1; свѣдочество 62.1

свѣдкове див. свѣдци

свѣдомо 42.1; свѣдо(м) 41.1

свѣдоци див. свѣдци

свѣдоцтво, свѣдочество див. свѣдетство

свѣдочно 24.1, 51.1, 53.1, 60.1

свѣдци 12.1, 17.1, 22.1, 24.1, 29.1, 51.1, 64.1, 71.1, 80.1; свѣдъци 53.1; свѣдоци 36.1; свѣдкове 79, 1; светки 49.1; свидци 22.1; свѣтки 45.1; свѣткове 45.1

свѣдчю 71.1

свѣдъци див. свѣдци

свѣта 85.1

свѣтки, свѣткове див. свѣдци

свѣтковъ 45.1

свѣтыѣ див. святыя

свѣхався 63.1

свѣчя 18.1

свѣчи 70.1

святаго див. святого

святая 72.1

святого 6.2, 29.1, 45.1, 66.2, 84.1, 85.1; свѧтого 17.2, 76.4; светого 6.1, 49.1, 69.1; святаго 1.3, 72.1; ст̃аго 1.1, 13.1, 32.1; ст̃то 13.1, 14.1, 20.1, 22.1, 24.2, 25.1, 27.4, 28.1, 36.2, 38.1, 40.2, 51.1, 53.2, 61.1, 64.1, 80.1, 81.1

святой 50.1;с[вя]тои 15.9; ст̃ои 40.1; ст̃о(й) 4.2; ст̃ои̇ 74.1; ст̃ої 35.1; стоѣ̈ 27.1; светоѣ 45.1

святому 6.1, 18.3; свѧтому 76.1; свѧтомү 5.2; ст̃му 7.1, 13.1, 27.2, 40.2

святомъ 49.1; ст(о)мъ 40.1; ст̃мъ 71.1; с(т)мъ 44.1; (с)тмъ 43.1

святый 45.2; ст̃ыи% 13.1

святыхъ див. ст̃ыхъ

святыя 72.1; свѣтыѣ 1.1

свѧтого див. святого

свѧтому, свѧтомү див. святому

свѣчя 18.1

сгадавъ 15.1

сдержати 37.1

≠з̃д стно(г) 68.1

се 1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 6.3, 12.1, 13.2, 16.1, 18.1, 19.3, 20.1, 22.5, 23.1, 25.1, 26.1, 32.1, 33, 1, 34, 1, 35.1, 36.1, 49.1, 51.1, 53.2, 60.1, 63.1, 69.1, 71.1, 73.1, 74.1, 76.1, 80.1, 81.1, 84.1, 85.1

себе 45.1, 60.1, 77.1, 83.1

сего 11.1, 85.1

седитъ 9.1

седятъ див. сѣдѧтъ

сеи 68.1; 78.1, 83.1; сеи 39.1, 44.1, 46.1, 71.1; сей 63.1, 78.1; сеӥ 24.1, 61.1; сеи 58.1; се(й) 4.1

села 4.2, 6.2, 15.1, 19.1, 20.2, 25.1, 29.2, 30.1, 40.6, 55.1, 60.1, 75.1, 76.1, 80.2

селахъ 6.1

селища 11.1

селищи 57.4

селищо 11.4; сблищо 9.1

селищомъ 11.1

село 1.1, 2.1, 6.3, 15.2, 17.5, 19.1, 21.1, 28.1, 29.5, 31.1, 32.1, 36.2, 40.9, 60.1, 67.1, 79.2; сѣло 70.1; село 5.1

селомъ 4.1, 24.1, 55.1; селомь 29.1

селу 27.1, 30.1, 70.1, 75.1

селумъ 17.1

селѣ 29.1, 71.1

сель 29.1

селы 40.1, 67.1

сем див. семъ

семии 15.5

семого 6.1

семоѥ 16.1

семтѧбрѧ 37.1

сему 9.1, 10.2, 41.1, 43.1, 48.1, 59.1, 66.2, 81.1, 82.1, 83.1; сѣму 64.1; семү 65.2

семъ 6.1, 11.1, 23.2, 25.1, 40.1, 42.1, 63.1; сем 10.1; се(мъ) 34.1

сеножати див. сѣножати

сеножатми див. сѣножѧтми

сеножатныхъ 49.1

сердечне 42.1

серебнаӕ 60.1

серебра 21.1, 27.2, 41.1, 42.2, 45.1; срѣбра 22.1

серебро 24.1, 39.1; срѣбро 22.1

се̇ре̇бренаѧ 40.1; серебьнаӕ 40.1

середу 47.1

середъ 55.1

серпом 2.1

сесь 9.1, 11.2, 42.1; се(с) 31.1

сею 8.1, 11.1, 23.1, 56.1; сею̇ 57.1; сѥю 61.1

си див. сѧ

сии 26.1; сиі 7.1; сїи 4.1

силою 27.1, 41.3, 47.1, 58.1; сило(ю) 48.1

силы 58.1

симъ 9.2, 10.1, 30.1, 48.1, 59.1, 64.1, 66.1, 75.1, 79.1, 81.1, 83.1; сим 68.1

сищет[ь] 52.1

сию 6.1, 68.1, 77.2; сю 37.1, 40.1; сюю 30.1, 37.1, 40.1, 44.1, 57.1, 67.2, 69.2, 75.1; сію 72.1

сия 6.1; сіӕ 4.1; сія 72.1

sі 47.1

сіе 76.1; сіе 85.1

сїемү 52.1

сїи див. сии

сіӕ див. сия

сказати 40.1

сказнили 58.1

сказнимъ 69.1

скарбу 45.1, 49.4

скаргу 45.1

склоняючисе 49.1

скуть 38.1

славнему 43.1

славно 40.1

славу 46.1

слободичь 15.1

слободно 12.1; слωбодно 52.1

слова 49.1, 58.1, 65.1

слово 1.1, 2.1, 4.2, 5.1, 32.1, 49.1, 58.1

словомъ 53.1; слово(м) 61.1

слову 40.1

сложи(в) 47.1

сложӥлъ 39.1

слонца 6.2

слωбодни 52.1

слωбодно див. слободно

слубили див. слюбили

слубуемъ, слуб(о)уємо див. слюбуемъ

слубую див. слюбую

слуга 17.2, 39.1, 51.1; слоуга 64.1, 79.1

слугами 51.1, 62.1; слугми 66.1

слугамъ 69.1

слуги 38.2, 58.2; слүги 65.1

слугми див. слугами

слугою 83.1

слугу 28.1

слугъ 38.2, 62.1; слүгъ 65.1

служаче 58.1

служба 38.1, 43.1, 62.1

службою 40.1; служьбою̇ 19.1

службу 9.1, 28.1, 29.1, 47.1, 55.1, 64.1, 70.1, 79.2; слоужбу 64.2

службѣ 47.1

служебные 33.1, 40.1

служит 83.2; служи(т) 46.1, 79.1

служити 28.2, 29.1, 51.1, 59.1, 62.3, 64.1, 82.1; служи(т) 46.1, 79.1

служены 45.1

служьбою̇ див. службою

слузѣ 12.1, 17.1, 31.1, 55.2, 62.1

слухають 14.1

слуша 28.1, 62.1

слушаѥть 12.2; слушаєть 14.2

слушно 22.1, 27.1

слушати 27.1, 34.1, 40.2

слоуга див. слуга

слоужбу див. службу

слүги див. слуги

слүгъ див. слугъ

слю(б) 47.1

слюби(л) 43.1, 81.1

слюбили 44.1, 48.1, 59.1, 61.1, 62.1, 65.2, 66.2, 82.1, 83.1; слубили 62.1

слюбити 65.2

слюбою див. слюбую

слюбуемъ 40.1, 44.1, 48.1, 61.1, 62.3, 66.1, 82.1; слюбуемы 44.1; слуб(о)уємо 41.1; слубуемъ 62.1;слюбүемъ 65.3; слюбуѥмъ 47.1; слюбуюмъ 66.2

слюбую 59.1, 73.1, 81.1; слубую 83.1; слюбою 83.1

слышати 10.1, 45.1

слышить 9.1, 37.1, 39.1, 40.1, 78.1

смерде 50.2

смерти 81.1; см̃рти 25.1

с[ь]ми (=осьми) 38.1

смиловалис 83.1

смолвѧть 14.1

см̃рти див. смерти

смѣли 45.1

смѣет[ь] 52.1

сн̃а 13.1, 20.1, 22.1, 24.1, 25.2, 27.1, 28.1, 36.1, 53.1, 64.1, 80.1, 81.1; сына 17.1, 29.1, 49.1, 84.1, 85.1; с[ы]на 73.1

сн̃ма 13.1, 27.3

сн̃мь 20.1

сновцѧ 22.1

сн̃у 13.1, 36.1

с̃н 1.1, 4.1, 20.1, 25.1, 28.1, 43.1, 54.1, 80.1, 83.1; сынъ 5.1, 82.1, 84.1

со див. с

собе див. собѣ

соблазны 6.1

соборной 6.3

соборным 4.1

собою 10.1, 45.1, 58.1

собѣ 10.1, 12.1, 14.1, 24.2, 40.1, 45.3, 49.2, 66.1, 83.1; собе 6.2, 49.1; събѣ 18.1

совершати 6.1

советахъ 6.1

советовати 6.1

сожьженого 14.1

сожыждение 68.1

создавшему 13.1

со(з)да(н)наго 68.1

создания 6.1

созиждати 6.1

сознаваӕ 68.1

сокотит[ь] 52.1

солжу 39.1

сольѧнь 7.1

сопрутъ 63.1

сорокъ 16.1

сослати 23.2

сот див. сотъ

сотникъ 85.1

сотноѥ 32.1

сотъ 38.2, 55.1; сот 67.1

соцкни 21.1, 36.1; соцкиӥ 36.1; соцкыj 80.1

спаднейшого 6.1

спаса 1.2, 6.1

спасти 6.1, 45.1

сп̃дрю див. господарю

спиралисѧ 56.1

сполу 66.1

споручь 11.2

справилъ 37.1

справы 1.1, 49.1

сп̃сова 36.1; сп̃сва 36.1

срокъ 39.1

срѣбра див. серебра

срѣбро див. серебро

s(т) 22.1

ста 38.1, 73.1, 78.1, 80.1, 81.1

става 16.1, 19.1

ставили 15.1

ставити 14.1

стависче 6.1

ставки 67.1

ставом 2.1; ставомъ 51.1

ставропию 6.1

ставу 20.1

ставы 5.1, 21.1, 64.1, 80.1

ст̃аго див. свѧтого

стада 60.1

стадо 38.1

стала 58.1; ста(л) 79.1

стали 58.2

стало 45.1, 58.1

ста(н) 79.1

станеть 14.1

стансе 68.1

стану 73.1

станься 45.1, 62.1

стареи 17.1

старинѣ 63.1, 69.1

старому 40.1, 63.1

староста 16.1, 21.1, 24.1, 28.2, 29.1, 38.1, 45.1, 51.1, 60.1, 71.4, 79.1

старостою 20.1

старостѣ 45.2

старосты 22.2

старостынъ 16.1

старую 83.1

старци 72.1, 76.1, 85.2

старшии 21.1

старѣишему 14.1

старыи 40.1; старыӥ 40.1

старыми 79.1

старымъ 19.1

старых 17.1

стати 14.1, 40.1, 62.1, 66.2

ст̃аӕ 74.1

ствердили 49.1

ствердить 49.1

ствержаемъ 49.1

ствержены 49.1

ст̃го див. свѧтого

стерегутъ 6.1

стеречи 40.1

стирту 11.1

ст̃му див. святому

ст̃мъ, с(т)мъ, (с)тмъ див. святомъ

сто 20.1, 35.1, 62.1, 71.1

стогъ 9.1, 11.1

ст̃ои, ст̃ои̇, сто(й), ст̃ої, ст̃оѣ̈ див. святой

стоѝмъ 58.1

стоить 14.1, 42.2; стоить 49.1

столечнаӕ 1.1

столечнои 4.1

столцу 25.1

столѣ 58.2

ст(о)мъ див. святомъ

стороне 6.1, 9.1, 40.2

стороннихъ 85.1

стороною 28.1

сторону 1.1, 14.1, 28.1, 40.1, 55.1, 62.1

сторонѣ 63.1, 77.1

стороны 49.2, 66.3

сторонъ 11.1

стоӕти 14.1

стоѧчи 58.1

страна[мъ] 52.1

стра(н)нїи 4.1

странноприемницами 6.1

страшнаго 1.1, 4.1, 5.1

страшное 72.1

стрѣлцевъ 79.1; стрѣлцовъ 64.1

стрѣльцемь 51.1

стрѣлци 28.1, 29.1

стрѣлцовъ див. стрѣлцевъ

ст̃ую 15.1

ст̃хъ див. ст̃ыхъ

ст̃ѣи 15.1

стѧт[ь] 52.1

ст̃ыи́ див. святый

ст̃ыхъ 4.2, 72.1; ст̃хъ 64.1; святыхъ 72.1

су 40.1; сѫ 52.1

суботу 39.1, 75.1; субо(т)[у] 46.1; (су)боту 32.1

су(д) див. судъ

судий 13.1; судіи 63.1; судьи 45.5

судит 4.1

судити 6.1, 13.1, 45.1, 63.1; сүдити 4.1, 76.1

судитсѧ 13.1

судитъ 72.1; соудить 1.1, 34.1, 74.1

судникъ 50.1

судовъ 6.1

судомирскыи 17.1

суду 45.2

судѣ 14.1

судӕ(т) 4.1

судьи 45.6

судьѣ 38.1 судьӕ 16.1, 20.1, 51.1; судья 45.2; судьѧ 12.1; судъӕ 53.1, 60.1

судьямъ 63.1

судъ 14.1, 45.1, 63.1; сүдъ 4.1, 5.1; су(д)

суды 1.1, 4.1, 6.1, 50.1

суженое 63.1

сукномъ 27.1

сумаю 42.1

сусѣде 22.1

сусѣдъ 45.1

сут, суть див. соуть

сущь 43.1

соуда 1.1; сүда 5.1

соудить див. судить

соуть 1.1, 6.1, 22.1, 28.1, 58.1, 62.1, 83.2; сут 17.2; суть 45.1, 61, 2

сүда див. соуда

сүдити див. судити

сүдища 4.1

сүдъ див. судъ

сходитъ 6.1

счадкомъ див. щадкомъ

сщ̃е(н)ници 4.1

сыи́ 52.1

сылали 58.1

сылатисѧ 37.1

сына див. сн̃а

сынми 11.1; сынъми 55.1

сыно див. сыномъ

сыновець 60.1

сыномъ 11.1, 85.1; сыно 55.1

сынъклитомъ 6.1

сыны 14.1

сынъ див. сн̃ъ

сынъми див. сынми

сыром(ъ) 31.1

сычемь 20.1, 27.1

сѣдили 38.1

сѣдѣти 15.1

сѣдѧть 38.3; седятъ 6.1

сѣли 66.1

сѣлищо див. селищо

сѣло див. село

сѣлъ 34.1, 58.2

сѣму див. сему

сѣмъдесѧтъ 28.1

сѣна 9.1, 11.2, 38.1

сѣножати 9.3, 12.2, 36.1, 84.1; сеножати 11.1

съножѧтми 2.1, 17.1, 31.1, 79.1, 80.1; сѣножатьми 12.1, 20.1, 27.1, 28.1, 51.1, 53.1; сеножатми 11.1; сѣножатми 5.1

сѣножать 9.2, 12.1

сѣтью 20.1

сю, сюю див. сию

сѧ 2.1, 14.1, 23.2, 36.1, 37.2, 40.1, 47.3, 65.1, 71.1, 75.2, 81.1; ся 45.10, 50.1, 62.1, 63.1, 66.2, 83.1; си 15.1, 23.1, . 27.1, 52.4

съ, сь див. с

събѣ див. собѣ

тго 1.1

≠SωтМЄ 9.1

тМΘ 7.1

тПД 25.1

≠S̃ω̃Ч̃Д̃ 36.1

≠SΘстно(г) 68.1


.т̃. 17.1, 21.1, 22.1, 24.1, 27.1, 28.1, 29.1, 39.1, 41.1, 43.1, 44.1, 47.1, 51.1, 53.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 64.1, 66.1, 71.1; т 12.1

та 27.1, 29.1, 51.2, 53.1, 55.2

таѝно 43.1, 58.1

так 49.1, 66.1; так(о) 41.1; тако 23.1, 24.2, 28.1, 40.1, 51.1, 53.1, 64.1, 65.3, 79.2, 80.1; та(к) 37.1, 39.1; такъ 6.1, 45.3, 49.3, 58.2; так 23.1

такеж, такежъ, такѣ(ж) див. тако(ж)

также 67.3, 83, 2; так̃жь 40.7; та(к)жь, 40.1

тако див. так

таковиже 58.1

таковою̇ 19.1

такову 63.1

таковый 45.2, 52.1

таковыхъ 45.1

тако(ж) 40.7, 47.1; такожь 40.1, 48.1;

такожъ 77.1; такеж 66.1; такежъ 65.2;

такѣ(ж) 43.1

такожде 6.1; тако(ж)де 4.1

такоже 1.1, 58.1, 66.1; такожѥ 5.1

такѣ(ж) див. тако(ж)

такы 10.1

такъ див. так

тамъ 28.1, 45.1, 55.1

тарове (татарове) 14.2

татаромъ 66.1

татары 14.1, 24.1

татаръ 66.1

татя 63.1 40.1, 56.1;

тая 29.1, 45.3;таѧ 40.1, 56.1; таѥ 40.4, 75.1

твердити 24.2

твердо 14.1, 62.1

твердост див. твердость

твердости 6.1

твердость 9.1, 10.1, 68.1; твердост 17.1

твердыи 14.1

твержами 44.1

твоѥ 38.2

твоеі 42.1; твоєѣ 58.1

твоѥго 38.1

твоѥми 38.1

твоєѣ див. твоеі

твои 38.1

творити 6.1

творясчыхъ 6.1

твоѣ 38.1

твою 38.1

твоӕ 38.1

те 70.1; тѣ 23.1

тежъ 45.35, 49.3; тежь 79.1, 83.1; теж 9.1

темнии 14.1

темьӕну 13.1

темьӕнъщину 26.1

теперь 49.1; теперъ 49.1

теперешнего 49.1

теперешнимъ 49.1

теплици 55.1

терпѣти 45.1

тесль 38.2

теслѣ 38.1

тесть 61.1

тивуна 84.1

тивуномъ 69.4, 84.1; тывуномъ 6.1

тивунъ 16.1, 20.2, 32.1

тижь 41.1

тии, тий див. тыи

тимь див. тымъ

тисяч 73.1; тисѧ(ч) 59.1; тисѧчь 81.1; тисѧ(ч) 64.1; тысѫщ[ь] 52.1

тисяча 42.1, 45.1, 48.1; 77.1, 82.1; тисячя 83.1; тисѧча 17.1, 21.1, 22.1, 37.1, 61.1; тисѧчА 65.1, 79.1; тисеча 6.1, 49.1; тысеча 6.1, 49.1; тысѧща 70.1; тысѫща 52.1

тисячи 42.3; тысѧчи 41.3

тисячей 6.1; тысӕче(й) 4.1

тисѧчного 31.1

тисѧчѣ 41.1; тысячѣ 42.1

тисѧчю 27.1, 28.1

тисѧщноѥ̇ 16.1

то 1.2, 4.1, 5.1, 6.2, 8.1, 9.4, 10.1, 12.1; 14.3, 16.2, 17.2, 18.1, 19.1, 20.1, 21.3, 22.5, 23.5, 24.7, 27.2, 28.6, 29.4, 30.3, 31.1, 32.1, 33.1, 34.1, 36.4, 37.4, 38.5, 39.1, 40.4, 41.1, 43.2, 44.1, 45.9, 46.1, 47.1, 49.2, 51.3, 53.1, 55.3, 58.7, 59.1, 60.1, 62.2, 65.2, 67.2, 69.1, 71.2, 73.2, 75.4, 77.1, 78.1, 79.5, 83.1; то 40.1; тъ 80.3.

тобѣ 58.1

то(г) див. того

тогда 14.2, 41.2, 43.1, 47.1, 58.3; тогды 11.1, 15.1, 17.2, 22.1, 24.1, 45.4, 49.2, 57.1, 61.1, 65.2, 66.3, 79.1, 82.1, 83.1; тогдѣ 15.1

того 6.4, 9.4, 10.1, 11.2, 12.1, 15.1, 18.1, 20.2, 22.1, 24.1, 28.1, 30.4, 38.1, 40.2, 41.3, 43.1, 44.1, 45.7, 49.5, 50.1, 58, 2, 62.2, 64.1, 66.1, 69.1, 72.1, . 73.1, 75.1, 79.2, 80.4, 82.3; то(г) 47.1, 75.1

тогожь 9.1

того(м) 34.1

тое 10.3, 11.2, 26.1, 33.1, 37.1, 39.1, 40.2, 45.1, 56.1, 72.1; тое 34.1; тоѥ 43.1

тожь 40.1, 42.1; то(ж) 37.1

той 45.1; тои̇ 44.1, 58.1; тоӥ 24.1, 40.1, 58.1; тои 5.1, 28.1, 40.1; тоӣ 14.1; тои́ 47.1; тои̓ 28.1; тои́ 57.1; тои̇ 74.1

токи 10.1

толко 39.2, 40.2, 46.1, 58.2; только 45.3; тылько 50.1

то(м), том див. томъ

тому 6.3, 12.1, 13.1, 14.2, 22.1, 27.3, 29.2, 38.2, 40.2, 41.1, 42.1, 44.3, 45.1, 47.1, 48.1, 51.1, 53.1, 55.1, 62.1, 63.1, 66.1, 67.1, 70.1, 72.1, 79.1, 80.2; томоу 1.1

томъ 5.1, 23.1, 24.1, 27.1, 28.1, 37.1, 38.1, 40.1, 45.4, 49.3, 51.2, 53.2, 60.2, 61.1, 64.3, 66.1, 71.1, 72.1, 77.2, 79.1, 84.1, 85.1; том 17.1, 33.1; то(м) 47.1; томь 1.1, 14.1, 16.1

тонъ 43.2, 62.1

торговатъ 8.3

торговець 8.1

торговли 77.2

торговлѧ 22.1

торговомъ 77.2

торговую 13.1

торговцемъ 23.1, 58.1

торгувлѧ 27.1

тотъ 2.1, 10.1, 14.3, 15.1, 18.1, 21.1, 22.1, 27.3, 32.1, 36.1, 39.1, 40.2, 42.1, 45.4, 49.3, 50.1, 51.1, 53.1, 60.1; тот 11.1, 33.1; то(т) 41.1; тъть 80.1; тото 41.3

тоѣ 24.1, 28.1, 45.1, 47.1, 83.1; тоѣ̈ 28.1, 38.1

тою 6.1, 40.1, 41.1

треба 4.1; трѣба 43.1

трема 45.2

тремъ 22.1

третего 31.1, 49.1

третеѥ 32.1

третему 45.2

третьемъ 23.1

три 9.1, 11.1, 73.1

тридцять 73.1

триѥ 38.1

трии̇ 22.1; трии 38.1

триисотъ 20.1

трими 28.1, 29.1, 64.1

триста 37.1, 45.1, 49.1; трыста 49.1

трисотного 31.1

тритъӕ 38.1

троици 74.1

тр̃ца 74.1

трыста див. триста

трѣба див. треба

трьбет[ь] 52.1

тръговище 52.1

тръговох[ъ] 52.1

тръзѣ 52.1

ту 12.1, 22.2, 41.1, 55.2; тү 52.1, 78.1

туды 19.1

турковъ 66.2

тутъ 12.1, 14.1; тут 17.1

тушами 49.1

тую 6.1, 9.1, 10.1, 11.1, 14.1, 40.2, 45.2, 57.1, 72.1

тү див. ту

түзи 52.1

тфѣричемъ 23.1

тфѣрокимъ 25.1

тц̃е 65.1

ты 38.1, 41.2, 50.2

тывуномъ див. тивуномъ

тые 4.1, 6.2, 40.2, 45.1, 49.2; тыѣ 24.1 див. ще тыи

тыжьдн̃ь 71.1

тыи 4.1, 6.1, 9.3, 14.1, 45.1, 65.1, 83.1; тыи̇ 57.2; тыи̑ 57.1; тьи́ 58.1; тии 24.1; тии́ 24.1; тъи̋ 58.1 див. ще тые

тыйжьдень 48.1

тыломъ 49.1

тылько див. толко

тыми 37.1, 40.2, 48.1, 58, 1

тымъ 11.1, 24.1, 37.1, 40.1, 45.2, 47.1, 49.3, 58.1, 59.1, 64.1, 70.1, 80.1, 83.1; тымь 36.1, 37.2, 40.1; тым 17.3, 43.1; тимь 29.1; ты(м) 4.1

тымъ-то 45.1

тысеча, тысѧща, тысѫща див. тисяча

тысѧ(ч), тысѫщ[ь] див. тисяч

тысѧчахо 41.1

тысѧчего 20.1

тысѧчи див. тисячи

тысӕче(й) див. тисячей

тытуломъ 49.1

тычеть 45.1

тыхъ 23.1, 49.3, 58.1, 61.2, 65.1, 66.1, 72.1, 83.2; тых 17.2; тыхо 41.3; ты(х) 44.1; тих 29.1

тыхъ-то 45.1

тыѣ див. тые

тѣ див. те

тѣ(ж) 44.1

тѣми 22.1, 62.1

тѣмъ 28.1, 29.1, 42.1, 51.1, 53.1, 62.1

тѣхъ 22.1, 23.2, 38.4; ть(х) 38.1, 44.1; тѣхо 41.1

тягнути 63.2

тѧгатисѧ 14.1

тѧгло 40.4

тѧгнеть 40.4; тянеть 30.1

тъ див. то

тъи́ див. тыи

тъи̇зи 52.1

тъкмо 52.1

тъм[ъ] 52.1

тътъ див. тотъ

тьнь 62.1


оу 2.2, 10.1, 12.2, 14.6, 16.4, 20.8, 21.3, 22.7, 23.4, 24.7, 27.2, 28.3, 31.3, 32.1, 34.1, 37.11, 38.5, 39.4, 40.14, 41.6, 42.5, 43.1, 44.2, 46.3, 47.3, 51.6, 53.4, 55.8, 56.2, 57.6, 58.5, 59.1, 60.2, 61.6, 62.4, 64.1, 65.1, 66.2, 71.1, 75.7, 76.2, 77.9, 78.2, 81.3, 82.2; о̇у 28.1; оу̇ 5.1; о̋у 26.1; у 6.2, 8.1, 9.3, 10.2, 11.2, 15.1, 29.4, 30.3, 45.5, 48.4, 49.2, 50.3, 63.1, 66.1, 69.2, 70.1, 71.1, 72.1, 73.1; ү 4.1, 17.4, 31.1, 33.1, 52.1, 67.1 див. ще в

оув див. в

оугорьскими 14.1

оугорского 66.1; оугорьского 66.1

оугорьскому 14.1

оугорьскыи 14.1

оувиди(т) 43.1

оувѣдаетьсѧ 2.1

оудалено 1.1

оуделилъ 40.1

оудрачения 62.1

оуѥздомъ 20.1

оужды 41.1

оуживати 80.1

оужитки 1.1, 2.1, 27.1, 28.1, 29.2, 51.1, 53.1, 59.1, 64.1; үжитки 17.1; ужыткы 70.2; вжитки 22.1

оужиткомъ 79.1

оужь 47.1

оуздаванъв 27.1

оуздала 27.1

оуздали 20.1, 22.1

оуздалъ 53.1

оуздати 13.1

оуздвиженьи 37.1

оузозритъ 30.1, 78.1

оузри(т) 75.1; узрить 70.1, 71.1; узритъ 30.1; үзрит 67.1; оузрить 44.1 див. ще возрить

о(у)зрѣли 58.1

оуздрѧть 51.1, 53.1, 60.1

оузѧлъ див. взялъ

оузѧти 14.1, 57.1; үзѧти 52.1; взяти 6.1, 45.1; взять 72.1

оузѧто див. взято

оуказалъ 64.1; үказал 17.1

оуказати 47.1

оукронича 30.2

оуложать 14.1

оумолви̇́лъ 39.1

оумыслили 40.1; умыслили 45.1, 49.1

оумышлѣнъѥмъ 27.1, 28.1; умышлѣнъѥмъ 53.1

оунукумъ 16.1

оунукъ 18.1

оунучѧтом див. внучатомъ

оупадаеть 31.1

оупоминати 14.1

оупомянуть 66.2

оуправду 77.2

оурукъ 55.1

оу̑рочищъ 5.1

оусе див. все

оусее 40.1

оусей, оусеї див. всеи

оусеми див. всѣми

оусемъ, оусе(м) див. всѣмъ

оусею див. всею

оуси, оусии див. вси

оускаже(т) 34.1

оусказовалъ 38.1

оуслыши(т) 44.1, 59.1, 61.1, 75.1, 79.1; оуслышить 30.1, 64.1, 66.1; оуслы[ши]ть 43.1; услышитъ 70.1; үслышит 67.1; услышытъ 70.1

оуслышю 34.1

оуспоминать 82.1

оуспѣньѥ 27.1

оӱставила 26.1

оуставичнѣ 47.1

оустанеть 21.1

оуступати 21.1, 75.2; уступати 11.1, 30.1

оуступатисѧ 2.1, 16.1, 18.1, 40.1; уступатися 11.1; оустүпатисѧ 78.1; ү̇стү̇патисӕ 4.1; үстүпатисѧ 33.1; вступатися 63.3, 69.1; вступатисѧ 33.1; встүпатисѧ 76.3

оустоупаются 1.1

оуступит 2.1; устү̇питъ 4.1; ү̇стоупить 1.1;

оуступитъ 5.1

оустьє 76.1

оустьѝ 58.1

оусхочеть 14.2, 34.1; оусхочетъ 10.1; усхочетъ 11.1; всхочетъ 63.1

оусѣ див. всѣ

оусѣми див. всѣми

оусѣмо, оусѣмъ, усѣмь див. всѣмъ

оусѣхъ див. всѣхъ

оусю див. всю

оусѧ див. всѧ

оусѧкии див. всякій

оутаӥти 34.1, 40.1

оучатомъ див. внучатомъ

оучинила 40.1; оуч(и)нила 40.1; вчинила 27.1, 45.1

оучинили див. вчинили

оучинилъ 37.1, 39.1, 61.1; учинилъ 15.1; вчинилъ 45.1

оучинилсѧ 58.1

оучинити 14.2, 23.1, 47.1, 61.1, 62.1; учинити 8.1; вчинити 45.3

оучинить див. вчинить

оуюноваѧ 12.1

у див. оу

убою 28.2

уверху 10.1

увесь 6.1

угоръ 16.1

узрить, узритъ див. оузри(т)

узрѣвши див. возрѣвши

улицахъ 49.1

улицы 49.1

уложона 45.2

улочки 49.1

умерлого 45.1

умоцнить 49.1

умоцняемъ 49.1

умыслили див. оумыслили

умышлѣнъѥмъ див. оумышлѣнъѥмъ

упадъ 45.1

уписалъ 72.1

управленїю 4.1

урочысчы 6.1

усехъ див. всѣхъ

усжывати 49.1

услышитъ, услышытъ див. оуслыши(т)

уставены 45.1; уставлены 45.1

уставили 45.4

уставлены див. уставены

уставы 45.1

уставъ 45.1

уста(ли) 58.1

установлѧємо 70.1

уступати див. оуступати

уступатися див. оуступатисѧ

устүпитъ див. оуступит

усхочетъ див. оусхочеть

утратилъ 45.1

утягати 45.1

уходы 85.1

учинилъ див. оучинилъ

учинити див. оучинити

ү див. оу

үвѣдает 33.1

үжитки див. оужитки

үзрит див. оузри(т)

ү̇зѧти див. оузѧти

үказал див. оуказалъ

ү̇ни(з) 68.1

үправили(с)мо 4.1

үслышит див. оуслыши(т)

ү̇спениӕ 26.1; ү̇спенїӕ 4.1

үступатисӕ̇, ү̇стүпатисѧ див. оуступатисѧ

үстоупить див. оуступит


ф̈ 55.1

фальшивыми 45.1

февралѧ 57.1

фряжкого 42.1; фрѧжьского 41.1

фунты 45.1


.θ̃. й 39.1


ха̃ див. христа

х̃ва 4.1, 59.1, 71.1, 79.1, 81.1; христова 65.1, 70.1; хр̃ва 82.1; х(с)ва 13.1, 31.1, 61.1, 64.1, 83.1

хвалы 6.1

хитрости 14.1, 19.2, 27.1, 37.2, 46.1, 48.1, 59.1, 61.1, 62.2, 65.1, 66.4, 73.1, 81.1, 82.1, 83.2

хитростью 47.1

хлѣба 45.1

ховалъ 45.1

ховають 49.1

ходили 12.1

ходити 18.2, 52.1

ходитъ 18.1

холопа 63.1

холопъ 14.1

хотарь 55.1

хотарѧ 55.1

хотелъ див. хотѣлъ

хотечи, хотечы див. хотѧчи

хо(т)л див. хотѣль

хотѣли 57.1, 66.2

хотѣлъ 10.1, 45.1, 61.1; хотелъ 10.1; хо(т)л 43.1

хотѧ 13.1, 23.1, 37.1, 38.1; хотя 10.1, 49.1 хотѧче 64.1, 79.1

хотѧчи 47.1, 70.1; хотечи 6.1; хотечы 49.1

хочемъ 9.1, 14.1, 43.2, 45.4, 47.1, 48.2, 58.1; хоче(м) 47.1; хочемы 43.1; хочемо 45.2

хочеть 12.1, 14.1, 19.2; хочет 73.1

хочю 15.1, 73.2, 83.4

хр̃ва див. хв̃а

хрестителя 49.1

хресты 60.1

хрестьяне 45.1; хрестьяны 45.1; хрестиане 6.1

хрестьянина 45.3

хрестьянину 45.1

хрестьянинъ 45.15

хрестьяномъ 45.1

хрестьянского 45.1

христа 6.1; х̃а 21.1

христова див. хв̃а

христово 72.1

хрісовоул[ъ] 52, 1

хрїсовүлү 52.1

хр(с)та 37.1; хс̃(с)та 43.1

хр(с)тїа(н)ски(х) 4.1

хр(с)тїанску 4.1.

хр(с)тнмъ 37.1

хр(с)толюбиваго 13.1

хр(с)тъ 37.2

хръщенье 39.1

х(с)ва див. хв̃а

хс̃ве 39.1; х(с)вѣ 81.1

х(с)во 39.2

хс̃та див. хр(с)та

хто див. кто

хтобы 10.1

хусты 45.1


царе(и́) 4.1

ц(а)р(е)вѣ 23.1

ц(а)рю 23.1

царь 1.1, 14.1; царъ 4.1; цр̃ь 5.1

целовали 23.2, 37.1

целовалъ 37.1, 63.1; цѣловалъ 83.1; цѣлова(л) 81.1

целованьи́̀ 37.1

целовать див. цѣловати

целымъ 6.1

церквам 33.1

церкви 1.1, 4.1, 6.9, 76.1; це(р)кви 4.1; цр̃кви 1.3, 13.2, 24.2, 25.1, 26.1, 40.3; цр(к)ви 13.2

це(р)квѣ 4.1

церквы 49.1

церквями 6.1

це(р)ковнаьӕ 4.1

церковные 4.1; це(р)ковные 4.1; церковъныя 6.1; це(р)ковніе 4.1

церковныхъ 49.1; церковъныхъ 6.1

церковъ 76.1; це(р)ковъ 4.1; це(р)ковь 4.1; цр̃ков 26.1;цр̃квъ 27.1;цр̃квь 13.1, 40.1

цмынтара 49.1

цмынтару 49.1

цр̃кви, цр(к)ви див. церкви

цр̃квіе 1.1

цр̃квь, цр̃квъ див. церковь

цр̃ства 58.1

цр̃ь див. царь

цр̃ьскомъ 58.1

цтя див. ω(т)цѧ

цѣловалъ 83.1; цѣлова(л) 81.1

цѣло(ва)ниѥ 43.1

цѣловати 77.2; целовать 63.1

цѣлого 85.1

цѣлуєва 34.1

цѣлую 47.1


.ч̃. 42.1, 53.1, 59.1, 60.1, 61.1, 62.1, 64.1, 66.1

чада 6.1

чанковьцю 12.1

частъ 68.1

часу 45.3

часы 41.1, 43.1, 45.1, 49.2

часъ 45.1, 49.1

чашьникъ 15.1

чвертями 49.1

человѣка 9.1, 85.1; чл̃вка 24.1

человѣчоѣ 45.1

чемъ 43.1; чомъ 69.1

черезъ 1.1, 6.1, 45.16, 69.2; через 8.3, 45.2; черес 8.1; чесъ 8.1; чрезъ 5.1; чресъ 1.1; чересъ 55.1

че(р)норизци 4.1

четвергъ 77.1, 78.1, 83.1

четвертое 67.1

четвертокъ 4.1, 30.1

четвертоѣ 77.1

четыриста 77.1

чесное 10.1

чест̃ноӥ 43.1

честныи́ 34.1

чи 50.2, 59.1

чии 14.1

чимъ 45.1, 70.1; чӥмъ 39.1

чинечи 45.1

чинили 65.2

чинимъ 9.1, 24.1, 30.1, 40.1, 42.1, 44.1, 45.1, 47.1; 48.1, 59.1, 61.1, 64.1, 66.1; чиним(ъ) 31.1; чиним 67.1; чини(м) 75.1; чинимо 41.1, 42.1; чынимо 49.1; чинимы 14.1, 43.1, 62.1, 79.1, 81.1

чинити 34.1, 40.1, 45.1

чинить 50.1, 77.2

чиню 34.1, 73.1, 83.1

чирвоныи 1.1

числа 52.1

числъ 52.1

чиста 47.1; чистаѧ 44.1

чистити 23.1

чистою 62.1

чистоѣ 47.1

чистъ 58.1, 63.1; ч(и)стъ 23.3

чити 77.1

чл̃вка див. человѣка

чл̃вку див. чловѣку

чл̃вкъ 14.2

чл̃вци 38.1

чловѣку 69.1; чл̃вку 58.1

чолобитье 68.1

чоловѣкомъ 82.1

чоломъ 6.1, 9.2, 45.1, 49.1

чому 63.1

чомъ див. чемъ

чорнымъ 58.1

чотири 42.1; чотыри 11.1, 81.1

чотыриста 82.1, 83.1; чотыристо 6.1

чрезъ, чресъ див. черезъ

чс̃нго 37.1

чс̃но 40.1

чс̃ные 40.1

чсти 66.2

ч(с)тныхъ 13.1

чс̃ть 40.1

ч(с)тью 47.1

чти 62.1, 66.1

что див. што

чтучи 9.1, 10.1, 30.1, 39.1, 45.1, 67.1, 75.1

чтюнъ 71.1, 80.1

чт̃ью (=честью) 44.1

чынимо див. чинимъ


шеляговъ 45.1

шести 16.1, 38.1

шестидесят 10.1

шеститисѧчноѥ 32.1; шестотисѧчное 55.1

шестого 20.1; шестаго 37.1

шестыи 77.1

шесть 9.1; ше(ст) 4.1; шисть 38.3, 60.1

шестьдесѧть 17.1, 57.2; шистьдесѧть 16.1

шестью 15.2, 79.1

широкаӕ 28.1, 38.1

широкыхъ 10.1; широкихъ 38.1

шисть див. шесть

шистьдесѧтъ див. шестьдесѧть

шистьцѧтого 20.1

школою 45.1

школу 45.1

школѣ 45.1

шляхтичу 45.2

шофъ 28.1

шроты 49.1

што 6.1, 8.1, 11.3, 12.2, 13.2, 14.4, 15.4, 16.2, 17.3, 22.2, 24.4, 25.1, 28.6, 30.2, 31.1, 33.1, 34.3, 36.1, 37.3, 38.9, 40.15, 41.2, 42.2, 45.2, 50.2, 51.3, 53.2, 55.1, 56.2, 57.1, 58.5, 60.1, 61.3, 63.3, 64.4, 67.2, 69.1, 75.2, 77.2, 78.1, 79.1, 82.1, 83.1, 85.1; что 23.3; що 52.2

штобы 42.1, 55.1, 66.1

штожъ 39.3, 65.1, 77.1, 83.1; што(ж) 46.1; штожь 9.1, 40.1, 61.1; штоже 29.1; штож 33.1

шыроко 6.1

шюбу 27.1

шюкати 62.1


щадкове 70.1; щѧткове 79.2

щадкомъ 70.1; щаткомъ 66.2; щатъкомъ 64.1; счадкомъ 9.1

щатки див. щаткы

щатку 64.1; щѧтку 79.1

щаткы 64.2, 66.2; щатки 64.1

що див. што


ыме див. имя

ыною 37.1


ѣ 12.1

ѣдє(м) 47.1

ѣздити 23.1

ѣма 2.1

ѣмъ 2.1

ѣхалъ 45.1

ѣхъ див. ихъ

ѣще див. еще


юдою 68.1


я 6.1, 10.4, 11.4, 63.3, 72.1, 73.1, 82.1, 83.2, 85.1; ѧ 2.1, 12.2, 71.1; ӕ 1.1, 4.1, 5.1, 14.2, 25.1, 26.1, 36.1, 53.1, 68.1, 80.1; азъ 33.1, 52.1, 73.1, 84.1; язъ 15.2, 18.1, 63.1, 69.1; ѧзъ 8.1, 32.1, 34.1, 37.2, 39.1, 58.1, 74.1, 81.1; ӕ̇зъ 23.1, 40.1, 76.1; ӕ̇зъ 19.1; езъ 76.1; ӕзь 35.1

явно 45.1; ѧвно 43.1; ӕвно 17.1

яко 6.3, 29.1, 42.1, 45.10, 49.3; ѧко 41.1, 47.2, 64.2, 79.1; ӕ̈ко 4.1, 80.1; ӕко 1.1, 4.1, 5.1, 17.1, 22.3, 27.1, 28.2, 38.1, 51.1, 52.1, 53.1, 65.1; ӕкъ 4.1

якоже 62.2; якожъ 49.1

ямьщики 15.1


ӕко, ӕ̇ко, ӕ̈ко див. яко

ӕль 14.1

ӕ̇тъство 14.2


ѧловицѣ 12.1

ѧрлыкъ 58.2


ъласипа 7.1


этомъ 45.1
Попередня     Головна     Наступна                 Шрифт


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.