Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Грамоти XIV ст. / Упорядк., вст. ст., ком. i слов.-покаж. М. М. Пещак — К., 1974. — С. 198-214.]

Попередня     Головна     Наступна                 Шрифт

ПОКАЖЧИК АНТРОПОНІМІЧНОЇ ЛЕКСИКИ

* Слово див. означає посилання на літературу при відповідному реєстровому слові.Абрамовичъ Июда гродненський єврей 49

*Авликъ: у Войтка Ауря Авлика 9

Авраамъ ключник Печерського монастиря 72

Адамъ Орецкий пан 53

Аксакъ Темирь, Аксака (род. відм.), до Аксакъ Темирѧ, Асана [?] (знах. відм.) слуга, посол Тактамыша 58 — «Соф. врем.», стор. 405; Д. Іловайський, «Ист. Росс.», стор. 34

*Александр: Александра 72

Алек(с)андро Четвертенский князь 46

Александровичь Борисъ, Бориса Александровича внук Витовта, великий князь тверський 63

Александръ хресне ім’я великого литовського князя Витовта 45, 49 див. * Витовтъ

Александръ Патриквєви(ч) Стародуб(с)ки князь 81 див. Патрикѣеви(ч)

Алехно син Глѣба Дворскови(ч)а 27 Алтыкулачевич Софонии боярин 15

Амикусь [?] Юрьи брат Петка Возбуновича 10

Андреӥ Борисовичь володів селом Ивановоі 40

Андрей Васило, Андрею (дав. відм.), на Андрея, прикм. отъ Андреева, къ Андрееву перший латинсько-польський єпископ у Вільні 30 див. Васило

Андреи̇ Полоцкий великий князь, син Олгѣрда 74 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 76; М. Бєльський, «Kronika», стор. 140; «Соф. врем.», стор. 351; М. Любавський, «Очерк», стор. 35, 44; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 53

Андрей Ӕрославичь (Ярославський) князь 1, 4, 5 — М. Петровський, «Іст. Укр.», стор. 281; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 158

Андриѧшь пан 71

Андрѣикӧ Романкови(ч) 46

Андрѣико син Ходька Быбельского 27

Андрѣяшь, Анъдрѣӕшь староста рускои землѣ 28, 29

*Анна: Анну 72

Анофрей великий полоцький князь 76

Аньдрѣєвич Микита боярин 15

*Аньдрѣевичь: Володимеру Аньдрвевич(ю) (дав. відм.), с Володимеромъ Аньдрѣевич(е)мъ 23

Аньдрѣѥ̇вичь Васько 32

Аньдрѣй Ивановичь, Аньдрѣӕ Ивановича князь, посол Олгѣрда та Кестутия 23

*Аньдриѧшевъ: Аньдриѧшева 55

*Аньдръко: оу Аньдръка оу дому Лысого? 20

*Анъна: в Анъны Радивонъковоѣ̈ 16

*Арвистовъ: Арвистова Лобунова (род. відм.) пан? 40

Арсении̇ владыка лучьскыи̇ 19; Арсѣнью (дав. відм.) отець монастиря святої богородиці на Ольгові 15

*Артемій: Артемія 72

*Асан: Асана [?] слуга, посол Тактамыша 58 див. Аксакъ

*Аурь: у Войтка Ауря Аврика 9


Баграмъ пан соцький львівський 36, 80

Балакѣрович Ива(н) 43

Бартъко Мицевичь 11

Башкиртовичь И̇ванъ 32

Бдешицкии Стецко 27

Бедрихъ, Бедриху (дав. відм.) 57 — Й. Первольф, «Славяне», стор. 63

Безмездьницкии Кость піп 27

Бекбулатъ племінник Тактамыша 58

Бекгичь слуга Тактамыша 58

Белзьскии Юрьии Глѣбовичь князь 21 — П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 35; А. Лонгінов, «Гр. Юрия II», стор. 27, 38

Бенко (Бѣнко) пан, староста галицький і снятинський 71, 79

Берди слуга Тактамыша 58

Билюрминъ Хома 43

Блотишовскии, пану Блотишевьскомъ воѥводѣ и̇лвовьскомъ 21, 22

Богданъ син молдавського воєводи Романа 55

Богданъ Тивунъ землянин 16, войт перемышльський 20

Богъданъ Лѧшковьскии пан 36

Болестрашицкии Костько дьӕкъ 27; княжии писарь 28; поповичь болестрашицкии̓ именемь Дєӕчковичь Василювъ сынъ поповь Кость прузвищемь Сорочичь 20 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 162

Болковичь Юрьӥї, Юрью Болковичю 13

*Болтупа: съ Болтупою син Олехна Ромашковича 11

*Борзиловичь: Григоревъ Борзиловича Смѣдиньскогъ 18

*Борис: Бориса 72

Борисович Федоръ 15

Борисовичь Андреӥ володів с. Иваново 40

*Борисоглебский: Бори(с)глебского Филарета архімандрит 68

Борис Костѧнтинович, Борис(а) Костѧнтинович(а) князь, посол Олгѣрда та Кестутия 23

Борисъ мав село на р. Ваці 40

Борисъ Александровичь, Бориса Александровича внук Витовта, великий князь тверський 63

Борисъ Меркурьевичь 37

Борисъ Хомѣковичь пан, свідок старости Бенка 71

Боркови(ч) Мичко землянин 53

Братлъ Нятедулъ, Братоулова Нѧтедулова 55, 66

Братүлъ пан, молдавський боярин 65

Бра(т)ша боярин 47, 54

Бродовьскии̇ Чюрило 32

Бруновичь Ганко Петько русъ 21

Брѧньскии Дмитрии князь 23

*Бугданъчичъ: Бугданъчича 51

Бѣзна Глѣбъко і Костько 20

Бѣликъ Кгирдиви(д) батько Семе(н)а Воилови(ч)а 43

Быбельскии Ходько (Ходко) пан 20, 51, 53, 60; землянин 16, 27; слуга польського короля Казимира: Ходкови Быбелскому 17 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 135

*Быбицкий: оу Быбицкого 16


*Валфромѣй: Валфромѣӕ (род. відм.), Валфромѣю (дав. відм.) син Юрья Болковича 13

Ванько син Глѣба Дворъскови(ч)а 27

Ваповецкии Михалъ оугринъ пан 53

*Варвара: Варварѣ дружина пана Герваса

Варвариньскии Хролъ пан, свідок старости Бенка 71

Василеӥ Дмитриеви(ч) 54

Василей Протасовичь пан 85

Василии Данильѥви(ч) 43 — М. Любавський, «Очерк», стор. 35

*Василий: Василья (род. відм.), съ Васильемь э 1356 р. рязанський і муромський єпископ 15

Василиӥ Михайлови(ч) князь 54

*Василий: Василеви Карачовскомү слуга литовського князя Витовта 31 — А. Прохаска, «Codex», стор. CV

*Василиса: съ... Василисою дружина Лукъяна Шуби 85

*Василій: Василія 72

Васило Андрей перший латинсько-польський єпископ у Вільні 30 — П. Батюшков, «Памятники», стор. 109

Василь холоп? пані Миткової 84

*Василь: оу Василѧ ѥму жь рѣчють Скибичь 22

*Василь: Васильєвъ батько Льва 54

*Василь: Василювь сынъ поповь Кость прузвищемь Сорочичь 20 див. Болестрашицкии

Васильевичь Глѣбъ 37

Васко пан, свідок Льва Даниловича 4, 5 — I. Линниченко, ЖМНПр., стор. 158

Васко син Ходька Быбельского 27

Васковаӕ Хонька (Хωнька) пані, дружина Дѧдьковича 27

Васко Волчковичь пан 29

Васко Голыи̇ зять Чюрила Бродовьского 32

Васко Дрюкови(ч) 43

Васко Кирдѣєвичь, Кирдѣеви(ч) 19, 46

Васко (Васько) Кузмычь 20; Кузмичь, Кузмич пан 17, 27, 51, 60 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 135

Васко Шепѣчичь пан 53

Васько Аньдрѣѥ̇вичь 32

Вахно Танча пан 21

Великопольскиӣ Тихно бортник 22

Вербота Ставишин пан, брат Лѣсоти 17

Весна Федоръ намісник польського короля Владислава у Вітебську 54 — П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 66; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 55

Викгаило, Викъгаилови (дав. відм.), на Викгаила, Викгаиловы землѣ 75

Вилчя, с... Вилчею, Вилчина (прикм.) пан 82, 83

Висовидови(ч) Дани{л) 54

Витовтъ, Витовть, Витолдъ.Витовт, Витовта, Витольда, Витолта (род. відм.), Витовту (дав. відм.), Витовтомъ великий литовський князь 3, 30, 31, 33, 45, 49, 50, 52, 56, 57, 63, 67, 69, 75, 77, 78, 81, 83 — «Соф. врем.», стор. 325, 368, 413, 414; «Собр. др. гр.», стор. LVII; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 30, 98, 157 — 163, 178, 181, 182, 187, 218, 219, 221 — 224; М. Стрийковський, «Kronika», стор.12, 13, 15, 62, 66, 74; М. Бєльський «Kronika», стор. 125, 140, 144, 195; «Дополнения», стор. 291, 296, 297; «Акты истор.», стор. 119; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 231, 251, 257, 258, 260, 261; М. Любавський, «Очерк», стор. 31, 44 — 46, 51; Й. Вольф, «Senatorowie», стор. 18; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 60, 77, 78, 229, 230; А. Прохаска, «Codex», стор. XLII, XLIV, CV, CXCIX; Я. Длугош, «Dzieła», т. III, стор. 383, 384; «Ист. Молд.», 1951, стор. 88; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 66, 79 — 128, «Волынь», стор. 72 — 82; Макарій, «История», стор. 344; Ф. Леонтович, «Источники», стор. 44; Є. Карський, «О языке», стор. 34; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 150; «Arch. Sang.», т. I, № 5, 6, та ін.; К. Бестужев-Рюмін, «Русск. ист.», стор. 36, 37; М. Коялович, «Чтения», стор. 127, 135, 136; І. Чистович, «Очерк ист.», стор. 48; І. Бєляєв, «Рассказы», кн. IV, ч. I, стор. 219; Й. Щербицький, «Виленск. монастырь», стор. 134; А. Сапунов, «Витеб. стар.», стор. 566 — 568; С. Соловйов, «История», т. IV, стор. 29 — 35, 39, 40, 228; «П.кн.»; К. Гуковський, «Кр. оч. Ков. губ.», стор. 34; М. Дашкевич, «Унив. изв.», стор. 293; Д. Толстой, «Римск. катол.», прилож. стор. 78; В. Ляскоронський, «Русск. походы»; М. Карамзін, «История», т. V, стор. 153, 157, 164, 165, 169, 171, 177, 178, 180, 186, 187, 190, 193 и «Приложение», стор. 100, 101; «Архив ЮЗР», ч. VII, т. I, 1886, стор. 43, 44, 50, 51, 55, 56, 80, 81, 82, 85; М. Молчановський, «Очерк», стор. 318; Т. Вага, «Historya», стор. 142; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 185; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 49; М. Балінський, «Staroż. pol.», т. III, стор. 304, 305; А. Барбашев, «Витовт», «Очерк»

*Витолтъ: Витолта 52 див. Витовтъ

Витольдъ, Витольда 49 див. Витовтъ

Вихотъ (Выхотъ) Захария, Захарїӕ писець (писар) князя Льва Даниловича 1, 4, 5

Владимиръ великий цар, прадід князя Льва Даниловича 4 див. Володимиръ Владиславъ король польський 38, 40, 62, 63, 66 — «Акты истор.», т. I, стор. 117; Є. Карський, «Два документа», стор. 545; Е. Калужняцький, «Кирилл. письмо», стор. 6; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 146 див. Володиславъ

Владь панъ, дворникъ 66

Влодиславъ король польський 41, 46, 51, 59, 64, 65, 66, 81, 82, 83 див. Володиславъ

Вожикъ? Мичко панъ кухмистръ 79

Воилови(ч) Семе(н) син Кгирдиви(д)а Бѣлика 43

Воишвилтъ володів Логожескомъ та маєтком? Рылова Долѧ 40

*Войтко: у Войтка Ауря Авлика 9

Волкова пані, дружина Гавсовича 85

*Володимеровичь: Юрьѧ Володимерович(а) князь, посол Олгѣрда та Кестутия 23

*Володимеръ: Володимеру Аньдрѣеви(ч)ю (дав. відм.), с Володимеромъ Аньдрѣевич(е)мъ князь, брат Дмитреӕ Иванович(а) 23

Володимеръ Проньскии великий князь 23

Володимиръ великий цар, прадід князя Льва Даниловича 1, 5

Володиславъ католицьке ім’я Ягайла (Ягелла), Володислава (род. відм.), Володиславу і Володиславови (дав. відм.), с Володиславомъ 37, 43, 44, 47, 48, 61. Його православне ім’я Яков — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 57, 58, 60, 74; М. Бєльський, «Kronika», стор. 140, 141, 174, 210; П. Іванов, «Ист. судьбы», стор. 188, 231, 251, 258 — 261; М. Любавський, «Очерк», стор. 31, 37, 42 — 45, 56; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 17, 18, 61, 229, 230; А. Прохаска, «Codex», стор. CIV; Я. Длугош, «Dzieła», т. III, стор. 380 — 384; О. Чоловський, «Sprawy», стор. 10, 13; «Ист. Молд.», 1951, стор. 88; И. Батюшков, «Белоруссия», стор. 66, 81, 129, «Волынь», стор. 72 — 76, 78 — 80, 82, 83; Макарій, «История», стор. 332; Є. Карський, «О языке», стор. 29; М. Грабовський, , О. Пшездзецький, «Żródła», т. I, стор. 146; «Соф. врем.», стор. 351; «Собр. др. гр.», стор. XXXII, XXXIII, XLIV; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 139; «Дополнения», стор. 295, 298, 307, 454; Д. Іловайський, «Ист. Росс», т. II, стор. 29, 98, 157 — 164, 166 — 168, 171 — 174; К. Бестужев-Рюмін, «Русск. ист.», т. II, вып. I, стор. 7, 8, 34, 35, 39, 40, 73, 120; «Arch. Sang.», т.І, № 5, 6, та ін.; І. Чистович, «Очерк ист.», стор. 48; І. Бєляєв, «Рассказы», кн. IV, ч. I, стор. 153; А. Сапунов, «Витеб. стар.», т. I, стор. 556, 567; М. Коялович, «Чтения», стор. 110 — 112, 125; КС, 1884, X, стор. 412; «Архив ЮЗР», ч. VII, т. I, 1886, стор. 47, 51, 57, 80, 81; М. Карамзін, «История», т. V, стор. 153, 167, 171; «Вестник ЮЗ и ЗР», 1868, т. VI, отд. II, стор. 139; М. Дашкевич, «Унив. изв.», стор. 278, 293; О. Дембовецький, «Опыт», кн. I, стор. 17; А. Василевський, «Ист. г. Вильны», стор. 12 — 17; М. Балінський, «Staroż. Pol.», т. III, стор. 237, 267, 290; К. Гуковський, «Кр. оч. Ков. губ.», стор. 34; І. Шараневич, «Rys», стор. 45; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 177; Т. Вага, «Historya», стор. 142; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор.55; О. Яцимирський, «Молд. гр.», стор. 177; В. Сенкевич, «О влиянии», стор. 10

Володиславъ (Володиславь) кнѧзь, господарь Опольскоѣ землв 28, 29 — AGZ, т. II, № 4, 5, 6, т. V, № 8, т. VII, № 1, 9, 11; І. Линниченко, «Сусп. верстви», стор. 34, і далі, ЖМНПр., стор. 125, 129, 136; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 18, 47, 107; М. Бєльський, «Kronika», стор. 101; Є. Карський, «Два документа», стор. 545; «Дополнения», стор. 128, 130; О. Соболевський, ЖМНПр., ч. CCXXVII, стор. 74; І. Стебельський, «Dwa w. światła», стор. 117

Волошинъ Ладомиръ слуга Володислава 28 — Є. Карський, «Два документа», стор. 545; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 136

Волошинъ Щепанъ Риботицкии землянин 16 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 136

Волошинъ Михайло 70

Волчковичь Васко пан 29

Волъчко, Волъчка (знах. відм.), Волъчкови сыновець Лоѥвича 60

Воронко вои̑тъ коломыи̇скии̑ рускии̇ 71

Восьянъ старець Лаврашевського монастиря 85

Вихотъ Захарїӕ писар князя Льва Даниловича 4

Вязовецкій Пилипко судъникъ 50

Вѧземьскиӥ Михаӥло Ӥванови(ч) кнѧ(з) 37

Вѧтславъ Дмитровьскии, Вѧтславу (дав. відм.) пан 22

Вълодимеръ Ольгърдовичь великий київський князь з 1362 до 1392 р. 18 — ПСРЛ, т. II, 1843, стор. 350, 352; «Русск. истор. библ.», т. II, стовп. 6; М. Карамзін, «История», т. V, стор. 152; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 53, 67; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 57, 74; М. Волков, «Стат. св.», стор. 31; М. Любавський, «Очерк», стор. 35; Й. Вольф, «Senatorowie», стор. 18; К. Стадницький, «Bracia», стор. 117, 118; А. Прохаска, «Codex», стор. XIV


Гаврилови(ч) Семенъ Непролѣи 37

Гаврилъко Дробышевичь 27

*Гавсовичъ: Гавсовича (род. відм.) чоловік пані Волкової 85

Гавсъ Климѧнтъ 43

Ганко Петько Бруновичь русъ 21 — «Pomniki», стор. 119

Гань Кѣраховичь 16

Ганько Сварць панъ, мѣстичь лвовскии 21

Гервасъ пан, володів селами Толмачі і Жюрков у Галичині, чоловік Варвари 71

Гидевъ, Гидевова пан 55, 66

Глѣб, съ Глѣбом 15 — «Соф. врем.», стор. 322

Глѣбовичь Юрьии Белзьскии князь 21

Глѣбъ Васильевичь 37

Глѣбъ Дворскωвич (Дворьсковичь, Дворъскови(ч)) пая, свідок короля Казимира 12, 17, 27 див. Дворскωвич

Глѣбъ ѥвдокимови(ч) воєвода 43

Глѣбъко брат Костька Бѣзни 20

*Гнидковичъ: Гнидковича Лу́к(ьѧ)но пан 35

Гнѣвошь панъ, староста рускоѣ земли, панъ подкоморий 60, 79 — Е. Калужняцький, «Кирилл. письмо», стор. 8

Голко Залѣскиӣ бортник 22

Голыи̇ Васко зять Чюрила Бродовьского 32

Горбачеви(ч) Сасъ 43

Городецькии́ Иванъ князь 54

Григориӥ Несвизьский брат Ивана Несвизьского 43

Григорїй галицький митрополит 4 — П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 132; І. Беляєв, «Рассказы», т. IV, стор. 266 — 271; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 290; К. Бестужев-Рюмін, «Русск. ист.», стор. 122, 123; С.Соловйов, «История», стор. 293, 294

*Григор[ій]: Григоревъ (прикм.) 18

*Григор[ій]: Григореву сн̃у Дв̃двьского Осташкови 36

*Григор[ій]: Григоревъ Борзиловича Смѣдиньскогъ 18

Григорїй Тункель, Григорю, Григоромъ дворянин, 9, 10

Григорь Павелъ писарь 21

*Гридко: за Гридка за Костѧнтинови(ч) 54

Гринко пан, староста подольський 24

Гринъ (Гринко) Негневицкый, Гринемъ Негневицкымъ тивунъ 84

Гриць Кали(т) брат Степана 43

Грозя, Грозина пан, витязь 55, 66

Грудковичь Иванъ, Грюдкови(ч) Ива(н) писар, 21, 22

Губка (Губъка) Иванъ, Иванови Губцѣ протодьӕконови брат Ходора 27, Иванъко Губъка тивун 20

Гутарътъ пан 16

*Гѣнко: оу Гѣнка брат Василя Скибича 22

Гѣрко пан, свідок старости Бенка 71


*Давыдовьскии: Григореву сн̃у Дв̃двьского Осташкови 36

Д[а]в[ы]дъ Дмитриѥви(ч) князь 43 — М. Любавський, «Очерк», стор. 35

Д[а]в[ы|дъ ώзарьич(ь) 43

Давыдъ Тикнѧ слуга Тактамыша 58

Дажбогови(ч) Данило Задерѣвецкии̋ слуга польського короля Владислава, землянин 64

Данилии̇ князь, можливо острозький 19 — «Arch. Sang.», т. I, стор. 154; М. Карамзін, «История», т. IV, стор. 215

*Данилій: Даниліа Холмского князь, батько Юрії Холмъского 25 див. Холмъскии

Данило, Данила король, батько князя Льва 1, 4, 5

Данилович Левъ князь галицький 1, 2, 4, 5

Данило: по Данилов дворъ 15

Данило Дажбогови(ч) Задерѣвецкиӥ слуга польського короля Владислава, эемлянин 64

Дани(л) Висовидови(ч) 54

Данильевичь (Данильеви(ч)) Федоръ, Данильѥ̇вичю (Даньлеевичу, Данилевичу) Федору князь, луцький намісник 32, 33, 34, 46, 67 — П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 231, 258; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 62, 77; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 145

Данильѥви(ч) Василии 43 — М. Любавський, «Очерк», стор. 35

Данъслави(ч) Ивашко Рекънолтъ свідок Гнѣвоша і зять пані Хоньки Васкової 27, 60

Дашковичь Еринко 11

Дашковичь Янели 11

Дворскωвич Глѣбъ (Дворьсковичь, Дворъскови(ч)) пан, свідок польського короля Казимира 12, 17, 27 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 135

*Деречина по Деречину Гаику мікротопонім? 12

Деӕчковичь Василювъ сн̃ъ поповь Кость (Болєстрашицкии̇), прузвищемь Сорочичь 20 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 162

Дѣдичь? Ӕ̇нъ Тарнувъскии панъ, староста рускии 51 див. ӕнъ

Диснӣ попъ 22

Дмитриѥви(ч) Д[а]в[ы]дъ князь 43 — М. Любавський, «Очерк», стор. 35

Дмитриєви(ч) Василей брат ωхрпѣма? 54

Дмитриӣ, Дмитриє̇мь (Любартъ) великий князь волинський 19 — «Arch. Sang.», т. I, стор. 153; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 105, 250; «Дополнения», стор. 128 див. Любартъ

Дмитрии Брѧньскии князь 23 — «Соф. врем.», стор. 351

*Дмитрии: Дмитрию московський князь 47

*Дмитрии: при Дмитриї князь 7

*Дмитрии: отъ Дмитрея Иванови(ч)а, Дмитрею Иванови(ч)ю (дав. відм.), зъ Дмитриемъ Иванович(е)мъ великий князь московський 23

Дмитрии̇́ Корибу(т) кнѧ(з)ь литовскии̋ (новгородьскиӥ и сѣверьскиӥ), брат польського короля Владислава 43, 44 — М. Любавський, «Очерк», стор. 34; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 92; М. Стрийковський, «Kronika», стор, 74 див. Дмитрии̇́ ώлгѣрдови(ч)

Дмитрии̇́ Ли(пѧ)та брат Миркли 54

Дмитрии Михайлович представник Дмитрия Ивановича 23

Дмитрии Обѣручевъ, Дмитреӕ Обиручева посол Олгѣрда та Кестутия 23

Дмитрии Олександрович представник Дмитрия Ивановича 23

Дмитрии̇́, Дмитриї (ω̋лгврдови(ч), Ӧлгирдовичь) великий князь 35, 47 — Я. Головацький, «Памятники», 1867, стор. 23; Ф. Леонтович, «Очерк», стор. 452, 453; «Акты ЮЗР», т. I, № 2; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 74; М. Бєльський, «Kronika», стор. 140; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 30; А. Прохаска, «Codex», стор. CIV; М. Любавський, «Очерк», стор. 21; М. Погодін, «Виленск. вестн.»

Дмитровьскии Вѧтславъ пан 22

Дм(и)тръ пан, свідок польського короля Казимира 12

Дмитръ Матьфѣѥвичь брат Навои̓ка Насѧнова 20

Добеславь Халастра пан 29

Добеславъ Кошицкии пан 21

Довнаровичь Мартинъ 11

*Дорота: съ Доротою дружина Олехна Ромашковича 11

*Драгоевъ: Драгоева пан 55

Драгомир, на Драгумиру, Драгумирово (прикм.) 29

Драгшь, Драгуша пан, витязь 55, 66 — «Ист. Молд.», т. I, 1965, стор. 86; С. Палаузов, «Рум. госп.», стор. 64

Дробышевичь Гаврилъко пан 27

Дроздъ Ивашко пан 27

Друздъ Кадолъфовичь землянин 16, 20

Дрюкови(ч) Васко 43

Дублянски Іона старець Печерського монастиря 72

Дядько Манасѣя боярин 15 — «Болеслав», стор. 123

*Дѧдьковичь: Дѧдьковича (род. відм.) чоловік пані Хоньки Васкової 27

Дьӕчковичь (Дєӕчковичь) 16, 20 див. Болестрашицкии


Енко брат Станевича Радунця 10

Еринко Дашковичь 11

*Ефимій: Ефимію єпископ 1

Ефремовичь Онтонъ 84


Євнутеви(ч) Михаи́ло, Михаѝловъ князь заславський 54 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 75

*Євпраксія: Євпраксію 72

*Євьфимий: Євьфимьємъ игумен 7

Єнюли Радивиловичь 10

Єремѣи великий? 15

Єско Романкови(ч) 46

Єоунутии віленський князь 14 — «Соф. врем.», стор. 327, 351; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 1 — 4, 20, 382; М. Бельський, «Kronika», стор. 139; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 65, 69, 70; Макарій, «История», т. IV, стор. 133; А. Сапунов, «Витеб. стар.», стор. 564; Т. Вага, «Historya», стор. 128

*Єфрем: Єфрема 72

ѥвдокимови(ч) Глѣбъ воєвода 43

ѥвлашкови(ч) Фєдоръ 43


*Жаворонковичъ: Жаворонковича (Жѧворонковича) (род. відм.) пан 80

Желѣзнаѧ нога 58 див. Аксакъ

Жибуничь Степанъ холоп пані Миткової 84

Жидовчи(ч) Ива(н) 43

Жильховскыи Михаль 80

Жимонтъ рыцеръ 45

Жостовтовтовичь Келиня 10

Жыкгмонтъ литовський боярин 49

*Жюржь: Жюржева пан 55

*Жюркевичь Юга: Жюркевича Юги жупан у Молдавській землі 55

*Жѧворонковичь: Жѧворонковича (Жаворонковича) (род. відм.) пан 80


Задерѣвецкиӥ Данило Дажбогови(ч) слуга польського короля Владислава, землянин 64

Зазъба Степанъ 54

Залѣскиӣ Голко бортник 22

Захарія Вихотъ (Выхотъ) писар князя Льва Даниловича 1, 4, 5

*Захарія (Шюлжичь): оу Захарьѣ̈ 20

Збыгнѣвъ панъ Маршѧлко 79

Звинкеневи(ч) Юрьѝ 43


Иван (Иванови), слуга польського короля Казимира 12, 32

Ива(н) Балакѣрови(ч) 43

Ива(н) Грюдкови(ч) (Иванъ Грудковичь) писар 21, 22

Ива(н) Жидовчи(ч) 43

Ива(н) Ру(с)нови(ч) 54 — «Pomniki», стор. 129

Иванець оунукъ Григоревъ 18

Иванишь Михаль пан, витязь 66

Иванови(ч) Михаило Вѧземьскии кнѧ(з) 37

И́ванови(ч) Семенъ князь 46

Ӥванови(ч) Юрьӥ Кожшно (Кожюшно) князь 47, 54

Ивановичь Аньдрѣй, Ивановича Андрѣя посол Олгѣрда та Кестутия 23

*Ивановичь: оть Дмитреӕ Иванович(а), Дмитрею Иванович(ю) (дав. відм.), зъ Дмитриемъ Иванович(е)мъ великий московський князь 23

Ивановичь Михаило пан 36

И̏вановичь ω̈легъ, Олегъ великий рязанський князь, тесть Корибута 15, 61 — А. Прохаска, «Codex», стор. CIV; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 30

Ивановичь, Ивановычь Петръ пан 20, 21

Ивановичь Святъславъ великий князь 23

Иванъ владыка, луцький епископ 73 — Макарій, «История», стор. 332

И̇ванъ воѥвода лучьскыи́ 19

*Иванъ: Ивано(м) брат Хворощі 43

И̓ванъ Башкиртовичь 32

Иванъ Городецькиѝ князь 54

Иванъ Губка (Губъка), Иванови Губцѣ протодьӕконови брат Ходора 27, Иванъко Губъка тивун 20

Иванъ Кузми(ч) дяк 22

Иванъ Михайлович представник Дмитрия Ивановича 23 — «Соф. врем.», стор. 423

И̇ванъ Мьстишиньскый суддя 19 — «Arch. Sang.», т. I, стор. 154; А. Нарушевич, «Historya», т. VI, стор. 241; І. Данілович, «Skarbiec», т. I, № 432

И̇ванъ Несвизскии̇ (Несвизьский) брат Григория 43, 46

*Иванъ: Ивана Олександровича великий рязанський князь 15

Иванъ Стравичь пан 66

Иванъ Федорович представник Дмитрия Ивановича 23

*Иванъ: Ивана Федоровича пан 49

Иванъко Полъпричичь землѧнинъ 16

*Иванышь: Иванышю витязь, слуга молдавського воєводи Романа 55

Ивашко син молдавського воєводи Петра 82, 83 — О. Чоловський, «Sprawy», стор. 18

Ивашко Данъслави(ч) Рекънолтъ свідок Гнѣвоша і зять пані Хоньки Васкової 27, 60

Ивашко Дроздъ пан 27

Ивашко (Сєнькович) брат Михаила 27

Игнатко Черневи(ч) брат Самоила 27, 51

*Идикгии: Идикгиѧ (род. відм.) по Идикгиєву посольству 58

Инъгваръ великий князь. прадід Олега Ивановича, великого князя рязанського 15

*Инъдрихъ: Инъдриховъ (прикм.) батько пана Микшика 28

Исаѝ соколникъ 54

*Испрувъскии: ӕшкови Испрувъскому пан 53

Июда Абрамовичъ гродненський еврей 49

І́заславови(ч) ӕросла(в) Поло(ц)ки(и) князь 68

*Іоан: Іоана, Іоанна 72

Іона Дублянски старець Печерського монастиря 72

*Ірина: Ірину 72

Їванови(ч) Прокофеи 37


Кадолъфовичь Друздъ вемлянин 16, 20

Казимиръ (Казимир) Казимира (род. відм.), ис Казимиромь польський король 12, 14, 17, 22 — О. Бальцер, «Genealogia», стор. 462, 463; О. Чоловський, «Sprawy», стор. 3; К. Горжицький, «Połączenie»; «Kodex», т. III, стор. 651, 741, 807, 816; А. Прохаска, «W. sprawie», «Kwart. hist.»; А. Тейяер, «Vetera monum.», стор. 566; А. Пор, «Magyar-ruthén érintk.», «Századok»; AGZ, т. I, стор. 5, т. ІІ, стор. 2, т. VII, стор. 1; «Архив ЮЗР», ч. VII, т. I, 1886, стор. 72 — 78; І. Філевич, «Борьба Польши», стор. 35; В. Милькович, «Студия»; О. Терлецький, ЗНТШ, т. II; М. Довнар-Запольський, «Договоры»; «Укр. народ», стор. 143; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 49; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 19; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 15, 20; М. Бєльський, «Kronika», стор. 23, 62, 69, 77, 78, 91; Є. Карський, «Два документа», стор. 545; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 128, 137, 156; «Дополнения», стор. 455; О. Соболевський, ЖМНПр., стор. 76; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 282; М. Любавський, «Очерк», стор. 30, 37; «Ист. Молд.», 1951, стор. 88; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 68; М. Карамзін, «История», т. IV. стор. 215; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 70; І. Стебельський, «Dwa w. światła», стор. 117

*Казимиръ: Казимиромь Мазовьскымь 14

*Калиста: при Калисти холмський і белзський єпископ 25 — А. Лонгінов, «Гр. Юрия II», стор. 31; А. Петрушевич, «Холм. епарх.», стор. 26, 27

Кали(т) Гриць с брато(м) Степано(м) 43

Канътуръ? из угоръ 16

Карабчѣѥвьскиӥ Прокопъ и Семенко 24

*Карачовский! Василеви Карачовскомү слуга великого литовського князя Витовта 31 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. CV

*Катерина: Катеринѣ Петковнѣ дружина Тумкеля молодшого 11

Кгастовтъ Кердути 54

Кгедеминовичъ Любартъ, Люборта Кгедиминовича луцький і володимирський князь 6 див. Любартъ

Кгедрои̑тьскии, Кгедройтьскимъ кнѧзи 56

Кгирдиви(д) Бѣликъ батько Семе(н)а Войлови(ч)а 43

*Кедиминович: Кедиминовича Михаїла 13

Келиня Жостовтовтовичь 10

Кердути Кгастовтъ 54

*Керило: с Кериломъ брат Михайла Волошына 70

Кестути, ωт Кестутѧ (Кестутья), Кестутью (дав. відм.), с Кестутьемъ литовський князь, брат Олгѣрда 8, 23 див. Кистютии

Кипрїанъ митрополит київський 4 — Макарій, «История», т. IV, стор.42 — 46, 52, 59 — 61, 133; С. Соловйов, «История», т. IV, стор. 273 — 286; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 80, 109, «Волынь», стор. 72; О. Чоловський, «Sprawy», стор.9; «Описание», стор.23; «Соф. врем.», стор. 370

Киржѣеви(ч), Кирдѣє̇вичь Васко 19, 46

Кистютии, ω(т) Кестутѧ литовський князь 14 — Д. Іловайський, «Ист. Росс», т. II, стор. 157; К. Бестужев-Рюмін, «Русск. ист.», стор. 7, 8; М. Карамзін, «История», т. IV, стор. 202, 268; М. Любавський, «Очерк», стор. 40; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 69, 70; А. Лонгінов, «Гр. Юрия II», стор. 11; Ф. Леонтович, «Источники», стор. 8; М. Смирнов, «Судьбы», стор. 79; «Kwartalnik», 1898, стор. 513; Т. Вага, «Historya», стор. 131; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 177; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 55, 70

*Китовичь: въ Юшка Китовича 9

Климентий луцький і острозький владика 6

Климентъ 15

Климѧнтъ Гавсъ 43

Клюсъ, Клюсови, съ Клюсомъ пан, зять Ходька Быбельского 60, 80

Клѧвко пан 28

Кмита пан, эемлянин 64 — «Акты ЮЗР», т. I, ч. VII, 1886, стор. 46

Кнефль, Кнефлѧ панъ, мѣстич 22

Кнофель Шюлюрь Ходоричь 21

Княжа? Федоръ воєвода луцький 49

Кожшно (Кожюшно) Юрьи Иванови(ч) князь 47, 54

Козегловьскиӥ Хр̃щнъ пан 40

Коѝликикови(ч) Монивидъ 54

Колочко Ӕшко пан, маршалок короля 17

Комаровичь Ондронъ холоп пані Миткової 84

Корибу(т) Дмитриѝ, Корибутъ, за Корибута литовський, сіверський і новгородський князь, брат польського короля Владислава 43, 44, 61 див. Дмитрии̇́ ω̋лгѣрдови(ч)

Короткии Павелъ 21

*Корьӕтъ: за Корьӕта князь новгородський 14 — «Соф. врем.», стор. 351; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 1; М. Бельський, «Kronika», стор. 139

Корьѧ̈товичь Олеѯанъдро литовський князь, господаръ подольскоӥ земли 24 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 7, 41; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 140; О. Яцимирський, «Молд. гр.», стор. 179

Корьѧ̈товичь (Корьӕтовичь) Ю̇рьӥӥ брат Ӧлеѯанъдра Корьѧ̈товича 14, 24 — П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 69; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 7, 8; О. Чоловський, «Sprawy», стор. 6; П. Гунфалві, «Die Rumänen», стор. 132; О. Яцимирський, «Молд. гр.», стор. 179

*Костевичъ: Януша Костевича намісник радунський 9

Костя витязь 66

Костѧнтинович Борис, Бори(с)а Костѧнтинович(а) князь, посол Олгѣрда та Кестутия 23

*Костѧнтинови(ч): за Гридка за Костѧнтинови(ч) 54

*Кость: Костина пан 55 див. Костя

Кость Безмездьницкии попъ 27

Кость Деӕчковичь Василювь сынъ поповь 20 див. Болестрашицкии

Кость Соковичь 16

Костько судьӕ перемышльскии, свідок Гнѣвоша 38, 51, 53, 60 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 162

Костько Болестрашицкии княжии писарь, дьӕкъ 27, 28 див. Болестрашицкии

Костько Бѣзна брат Глѣбъка 20

*Котлубуга: Котлубугу (знах. відм.) посол Тактамыша 58 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 6

Кошицкии Добеславъ пан 21

Кривець Федоровъ 32

Кропышеви(ч) Юрко піп 22

Крукиницкии Ӕ̇шко пан, писар 20

Крукьждо? 54

Крщ̃нъ гофмистръ 64

*Крѣчя: человѣка на имѧ Крѣчю 85

Кузьмичь Васко панъ 51 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 135

Кузми(ч) Иванъ дяк 22

Куликовскыӥ Мичко пан 80

Кундратъ воj̇тъ jлвовскыи 80

Кухмистръ? Мичко Вожикъ пан 79

Куцеви(ч) Мелентии дяк 22

Кѣраховичь Гань 16


*Лабанескии: Милаха Лабанеского (род. відм.) батько Миколаj̇а 80

Лаврашовскый Никита архімандрит. 85

Ладомиръ Волошинъ, Ладомирови (дав. відм.) слуга польського короля Владислава 28 — Є. Карський, «Два документа», стор. 545; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 136

*Лазаръ: з Лазаром брат Федота 33 — П. Іванов, «Истор, судьбы», стор. 251

Ланевичь ѧ̇цко 32

*Ларивонъ: пискупа Ларивона 27

Ларивунъ (Лариωнъ) владика перемишльський 20

Лариωнъ, Ларіωнъ владика перемишльський 4, 5

Левъ, Львовы (прикм.) син короля Данила 1, 2, 4, 5, 17 — Й. Первольф, «Славяне», стор. 64; Д. Зубрицький, «Крит.-истор. пов.», стор. 62; «История», ч. III, стор. 248; І. Шараневич, «История», стор. 121; Д. Іловайський, «Ист. Росс», т. I, ч. II, стор. 512; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 199; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 189; Є. Голубинський, «История», т. II, стор. 896; В.Площанський, «Наук. сб.», стор.823; AGZ, т. X, 1884, № 4, 5, 6; І. Стебельський, «Dwa w. swiatła», стор. 15; «Przydatek», стор. 37, 40, 60, 229, 331

Левъ Васильєвъ сынъ 54

Левъ Данилович князь галицький 1, 2, 4, 5

Левъ Плакси(ч) 54

Лейтисъ Панко 11

Лейтисъ Юркелисъ 11

Либортъ: ω(т) Либорта князь 8 див. Любартъ

Ликоза пан, воевода 64

Ли(пѧ)та Дмитрии брат Миркли 54

Лисинскій Фалелей 72

*Лобуновъ: Лобунова Арвистова (род. відм.) пан? 40

Лодыславъ король польський 70 див. Володиславъ

Лоѥви(ч) Ходько, Лоєвичѧ, Лоѥвича, Ло(є)вичь пан, боярин 22, 29, 36, 60 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 135

Лоѥвычь Стецко брат Ходька Лоѥви(ч)а 20

Лоӣ попъ 22

Луба? 45

*Лукашъ: съ Лукашомъ син Олехна Ромашковича 11

*Лӱк(ьѧ)нъ: Гнидковича Лӱк(ьѧ)но пан 35

Лукъянъ, Лукъяна (род. відм.) посол Олгѣрда та Кестутия 23

Лукъянъ Шуба чоловік Василиси 85

Лукъѧ̇нъ тивунъ 32

Луникъ Теребовельскии соцкии 36

Лыгвеній Семенъ князь мстиславський 48 — «Соф. врем.», стор. 423; Й. Первольф, «Славяне», стор. 96

*Лысый: Лысого Аньдръка 20

Лѣсота панъ воєвода кременецкыи 17, 20

Любартъ Кгедєминовичъ, Люборта (род. відм.), Любартово (прикм.) луцький і володимирський князь, брат Кестутия. Християнське його ім’я Дмитрій 6, 14 — Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 170; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 70; М. Карашевич, «Очерк», стор. 30; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 64, 69, «Волынь», стор. 69, 70; «Архив ЮЗР», ч. VII, т. I, 1886; стор. 38, 39; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 182, 201 — 203; М. Карамзін, «История», т. IV, стор. 202, 267, 268; Д. Іловайський, «Ист. Росс», т. II, стор. 19, 20, 57 — 59; Д. Багалій, «История», стор. 310; А. Лонгінов, «Гр. Юрия II», стор. 10, 11; Ф. Леонтович, «Источники», стор. 61; І. Філевич, «Борьба Польши», стор. 42; М. Смирнов, «Судьбы», стор. 83; М. Любавський, «Обл. дел.», стор. 39, «Очерк», стор. 30; Я. Ржежабек, «Jiří II», стор. 210 — 212; К. Стадницький, «Synowie Gedymina», т. II, стор. 25; Й. Вольф, «Ród», стор. 74; «Соф. врем.», стор. 351; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 1, 20, 382; М. Бєльський, «Kronika», стор. 98, 139, 140; «Описание», стар. 10; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 220, 250; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 146

Любортови(ч) Федоръ князь сіверський, 59 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 74; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 250; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 60

Лютковъскии Мартинъ пан 28

Лѧшковьскии Богъданъ пан 36


Мазовески Пашко пан 79

Мазовшанинъ Ашко пан 80

Мазувшанинъ Пашко пан, свідок Гнѣвоша 60

Макарей старець Лаврашевського монастиря 85

Макса(к) Терпъ 43

*Малечкович: в Олешка оу Малечковича 21

Малохѣи́ писар польського короля 79

Манасѣя Дядько боярин 15

Мартинъ пан, воєвода 36

Мартинъ Довнаровичь 11

Мартинъ Лютковъскии пан 28

Матьфѣѥвичь Дмитръ брат Навои̓ка Насѧнова 20

Матфѣи́ Оусови(ч) 54

*Матѣичичъ: Матѣичича пан 12

Мацина панъ, воє̈вода j̇лвовъскыӥ 80

Мелентии Куцеви(ч) дяк 22

Мелехови(ч) Степанъ дяк 22

Мелешко 54

*Меркурей: Меркурьи (род. відм.) посол Олгѣрда та Кестутия 23

Меркурьевичь Борисъ 37

Мєдинъ Хо(ч)жа 58

Мжюрувъскии Мичко пан 51

*Микита: Микитино (прикм.) пан 12

Микита Аньдрѣєвич боярин 15

Микитьїчь Семенъ 15

Миколаи̇ Спичникъ пан, воєвода снятинський 71 — А. Кримський, «Укр. грамм.», стор. 489

Миколай а Пашко Яцковичи 11

Миколаj син Милаха Лабанеского 80

Микулиничь ω̈ндрѣӥ 37

Микулиньскии Федуть полъ 27

Микшикъ пан, Инъдриховъ сынъ 28

*Милах: Милаха Лабанеского батько Миколая 80

Минигаи́ло боярин, віленський староста 47 — М. Смирнов, «Судьбы», стор. 72; О. Пшездзецький, «Życie», стор. 36

Минкгайло изъ Ошмены 45, 49

Миркли Фєдоръ князь 54

Мирослави(ч) ω̇ндрѣи̇ 37

Мирча великий воєвода Угро-влахійської землі 52

Миско Тяптуковичь пан 29

Митко Станевичь брат Радунця Станевича 10

*Миткова: Митковое (род. відм.) пані 84

Митковъ ὼндрвй пасынокъ? 54

Михаило, Михаила (знах. відм.), Михаилу (дав. відм.) князь 23

Михаилович Дмитрии представник Дмитрия Ивановича 23

Михаилович Иванъ представник Дмитрия Ивановича 23 — «Соф. врем.», стор. 423

Михайло, с Михаиломъ брат Пашка Обуховича 84

*Михайло: Михаӥломъ брат Федора Данильєвича, князя, луцького намісника 34 — П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 258

Михайло Волошынъ 70

Михаи́ло Євнутеви(ч) князь заславський 54 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 75

Михаило Ивановичь пан 36

Михаӥло Ӥванови(ч) Вѧземьскиӥ кнѧ(з) 37

Михаило Потрутовичь пан 27

Михаило (Сєнькович) брат Ивашка 27

Михаило Тфѣрскии князь. 23 — «Соф. врем.», стор. 421

Михаило Ходко 21

Михайлови(ч) Василии́ князь 54

Михаѝловъ князь 54

Михаїлъ: Михаїла Кедиминовича 13

Михалко воитъ перемышльскии 51

Михаль Жильховскыи̇ 80

Михаль Иванишь пан, витязь 66

Михалъ пан, молдавський боярин 65

Михалъ Ваповецкии оугринъ пан 53

Михно воитъ Ӕрославьскии 22

Мицевичь Бартъко 11

Мичко Боркови(ч) землянин 53

Мичко Вожикъ? панъ кухмистръ 79

Мичко Куликовскыӥ пан 80

Мичко Мжюрувъскии пан 51

Мишютинъ ώзарьѧ 54

Мишь Мужикови(ч), Мишеви 51

Моишега(л) новгородський воєвода 43

Монивидъ секретар канцелярії Витовта 78 — «Вестн. Европы»

Монивидъ Койликикови(ч) 54 — «Соф. врем.», стор. 351

*Монтсѣкъ: Монтсѣка (знах. відм.) брат Тутениѧ, з Литовської землі 2 — «Болеслав», стор. 214

Мошенка Петръ, Пѣтръ Мошенка пан, боярин 21, 22

Мошничь Юрко бортник 22

Мужикови(ч) Мишь, Мишеви 51

*Муромьскии: у Муромьских князии 15

Мыхалъ панъ, братъ воеводинъ 66

Мьстишиньскыи̇ Иванъ суддя 19 — «Arch. Sang.», т. I, стор. 154; А. Нарушевич, «Historya», т. VI, стор. 241; I Данілович, «Skarbiec», т. I, № 432


Навои̓ко Насѧновь пан, брат Дмитра Матьфѣѥвича 20

Навоуи̓ Стоӕньскии̓ пан 20

Наримонътовичь Юрьии, Наримонътовичю князь 14 — П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 69; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 20, 41; П. Іванов, ЗНТШ, 1883, т. II, стор. 120; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 169; І. Стебельський, «Przydatek», стор. 65

Насѧновь Навои̓ко пан, брат Дмитра Матьфѣѥвича 20

Нацко Петковичь 11

Нацко Чижевичь 11

*Невои́стъ: Невои́ста (энах. відм.) посол від Польщі до Тактамыша 58

Негневицкый Гринъ (Гринко), Гринемъ Негневицкымъ тивунъ 84

Некра, Некринь, на Некрину, Некриново (прикм.) 29

Неωрӕ̇, Петръ пан, воєвода судомирський 17

Непролѣи Семенъ Гаврилови(ч), 37

Несвизьский Григориӥ да Ива(н) 43, 46

Нестюръ Цепаревичь 27

Никель Родминце русъ 21

Никита Лаврашовскый архімандрит 85

Николскый Панкратей пан 85

Никонъ брат ω̋хрѣма 54

*Никтиборкгъ: Никтиборкгу (дав. відм.) ризький бургомістр 77

Нифонтъ Святого Михайла Златоверхого игуменъ 72

Новгородецъ дьякъ ? 11

Нѣвъступъ Столпувьскии̓ пан, брат Фанислава 20

Нятедулъ Братлъ, Братоулова Нѧтедулова 55, 66


Обѣручевъ Дмитрии, Обиручева Дмитреӕ посол Олгѣрда та Кестутия 23

Обуховичь Пашко син Унегневицкого тивуна 84

О̇жегъ Солнѧчковичь пан 20

*Олга(?): Олговскую околицю 15

Ӧлгирдовичь Дмитриї, ω̇лгѣрдови(ч) Дмитрии̇́ великий князь литовський 35, 47

Олгѣрдъ, от Олгѣрда, Олгѣрду (дав. відм.), Олкгердъ великий литовський князь 9, 23 — «Соф. врем.», стор.325 — 327, 351; «Собр. др. гр.», стор. XXXVII; Ф. Нарбут, «Dzieje», т. V, стор. 236, 237; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 20; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 1, 8, 9, 11, 12, 20, 381; Є. Карський, «Два документа», стор. 545; М. Любавський, «Очерк», стор. 35, 40; Й. Вольф, «Senatorowie», стор. 18; «Описание Киев. Лавры», стор. 90; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 64; Ф. Леонтович, «Источники», стор. 32; М. Карамзін, «История», т. IV, стор. 202, 260; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 165; О. Петрушевич, «Гал. истор. сб.», т. III, стор. XLIII; І. Стебельський, «Przydatek», стор. 64, 84; Т. Вага, «Historya», стор. 129; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 52

Олегъ великий князь (рязанський?) 15 — М. Бєльський, «Kronika», стор. 122; А. Прохаска, «Codex», стор. CIV; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 30

Олексанъдро син молдавського воєводи Романа 55

Ӧлеѯанъдро Корьѧ̈товичь литовський князь, господар подольскоӥ земли 24 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 7, 41; М. Грабовський, О. Пшездзецький», «Żródła», стор. 140

Олександрович Дмитрии представник Дмитрия Ивановича 23

*Олександрович: Ивана Олександровича великий рязанський князь 15

Олександрович Тимошь боярин 15

*Оленко: оу Оленка (знах. відм.) сновець Скибичів 22

Олефѣрько, Орефѣрко соудьӕ 16, 20 — I. Линниченко, ЖМНПр., стор. 134, 162

Олехно, по Олехна 46

Олехно Ромашковичь, у Олехна (Алехна) Ромашковича 9, 10, 11

*Олехновичь Петръ: пана Петра Олехновича 10

О̇лехновичь Семенъ коръчмитъ 16

*Олешко: в Олешка оу Малечковича 21

Олешко ӕнчиньскии пан 36

*Олигардъ: Олигарду великий князь литовський 10 див. Олгѣрдъ

Ольгердъ великий князь литовський 11 див. Олгѣрдъ

Ольгърдовичь Вълодимеръ великий київський князь 18

Ондронъ Комаровичь холоп пані Миткової 84

Онисимъ 22

Онтонъ Ефремовичь 84

О̓рефѣрко, Олефѣрко соудьӕ 16, 20

О̇рецкии Адамъ пан 53

*Оришь: Оришева 55

*Осташко: Осташкови (дав. відм.) сн̃у Григореву Дв̃двьского 36

Осташко Потрутовичь батько Петра 20

О̇сташко Соульскии̇ 20

Офонасъ сотникъ 85

ώдуровичь 32

ω̇зарьи́чи Д[а]в[ы]дъ й ѧковъ 43

ω̈зарьѧ Мишютинъ 54

ὼлегъ, Олегъ Ивановичь великий рязанський князь, тесть Корибута 15, 61

ω̈лешиньски ѧшко пан 64

*ωлешь: в ωлеша 27

*ωльга: зъ ωльгою мати Федота 33 — П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 251

ω̈гльгкирдовая Ӧульѧ́ниѧ́ кн̃гинѧ 26 — «Акты ЗР», т. I, 1846, стор. 5; М. Карамзін, «История», т. IV, стор. 207, 268, т. V, прим. 71

*ωлькѣртъ: ω̇лькѣрта (род. відм.) великий князь литовський 14 див. Олгѣрдъ

*ω̈ндрей: со ω̈ндреемъ Полоцкимъ 37, 74 див. Андреи̇ Полоцкий

ω̈ндрѣи Микулиничь 37

ὠндрѣи̇ Мирослави(ч) 37

ὼндрѣѝ Митковъ пасынокъ? 54

ὼндрюшко брат ὼхръма 54

ω̇нисимковьчь ѧхн(о) 32

ὼнципоръ 54

ώсипъ дядя Гридка 54

ὼсташкови(ч) Федоръ Рикгаи́ло 54

ὠта Пилецкии̓, Ота Пилецькии староста рускоѣ земли 16, 21, 22 — М. Бєльський, «Kronika», стор. 71, 117; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 150; О. Соболевський, ЖМНПр., ч. CCXXVII, 1883, стор. 74; , М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 143; О. Петрушевич, «Гал. истор. сб.», стор. 6

ὼхрѣмъ брат Терешка, ὼндрюшка, Никона, Василея 54 — «Pomniki», стор. 324

*ωчжя: Тулу ὼчжю (знах. відм.) слуга Тактамыша 58


Павелъ Григорь писарь 21

Павелъ Короткии містич 21

Павелъ Петрови(ч) 43

Павелъ Подвоискии 32

Павелъ Соробич 15

Панко слуга польського короля 39

Панко Лейтисъ 11

Панкратей Николскый панъ 85

Панько, съ Панкомъ син Пашка Обуховича 84

*Патрикий: за Патрикиӕ князь 14 — М. Бельський, «Kronika», стор. 122, 140

Патрикѣєви(ч) Александръ Стародуб(с)ки князь 81 — «Соф. врем.», стор. 425; О. Соболевський, ЖМНПр., ч. CCXXVII, 1883, стор. 74; А. Прохаска, «Codex», стор. CCXXX; М. Карамзін, «История», т. V, стор. 152, 178, 188; В. Модзалевський, «Малоросс. род.», т. III, стор. 475; ПСРЛ, т. IV, стор. 104, 106; т. V, стор. 132, 252; «Др. росс. Вивл.», ч. IV, стор. 164 — 167

*Патрикѣевичь: Патрикѣевичу, Патрикеевичу, Тунькелю, Тумкелю 10, 11

Пашко бортикъ 22

Пашко Мазовески пан 79

Пашко Мазувшанинъ пан, свідок Гнѣвоша 60

Пашко Обуховичь син тивуна Унегневицкого, батько Панька 84

Пашко Скотницкии пан 79

Пашко а Миколай Яцковичи 11

Переломило Стефанъ піп 72

Петковичь Нацко 11

*Петковнаг Петковнѣ Катеринѣ дружина Тумкеля молодшого 11

*Петрашко: Петрашкомъ син Нацка Чижевича 11

Петрашь, Петрашкови Радъцѣо̓вьскому пан 16 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 150

Петрови(ч) Павелъ 43

*Петровъ?: пана Петрова Подкоморего 11

Петръ, Петр, Петра, Петровъ (прикм.) воєвода молдавський з 1375 до 1391 р., вять польського короля Владислава 41, 82, 83 — М. Бєльський, «Kronika», стор. 80, 186; «Ист. Молд.», 1951, стор. 88; Д.Зубрицький, «Крит.-истор. пов.», стор. 145; О. Чоловський, «Sprawy», стор. 5, 7, 9; В. Сенкевич, «О влиянии», стор. 28, 29

Петръ пан, свідок польського короля Казимира 12

Петръ попо печѣрскии̇ 16

Петръ, Петра (род. відм.) посол Олгѣрда та Кестутия 23

*Петръ: съ Петромъ син Лукъяна Шуби 85

*Петръ: ис Петромь син Осташка Потрутовича 20

Петръ Ивановичь, Ивановычь пан 20, 21

Петръ (Пѣтръ) Мощенка пан, боярин 21, 22

Петръ Неωрӕ пан, воєвода судомирський 17

*Петръ Олехнович: пана Петра Олехновича 10

*Петръ Радцѣ̈о̓вьский, Радъцѣ̈о̓вьскому Петрашкови пан 16, 20 див. Петрашь

Петько Ганко Бруновичь русъ 21

Пилецкии̓ ω̇та, передъ паномъ Пилецкимь старостою рускоѣ землв 16, 20, 21 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 150; М. Бєльський, «Kronika», стор. 117

Пилипко Вязовецкій судъникъ 50

Плакси(ч) Левъ 54

Плакси(ч) Русанъ князь 43, 54 — М. Любавський, «Очерк», стор. 35

Подвои̇́скии̇́ Павелъ 32

*Подкоморий?: пана Петрова Подкоморего 11

Полатникъ Филаретъ писар 72

Полоцкии̇ Андреи́, со ω̈ндреемъ Полоцкимъ великий князь 37, 74 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 76

Поло(ц)ки(и) ӕросла(в) Ізаславови(ч) князь 68

Полъпричичь Иванъко эемлянин 16

Понахиди(ч) Семенъ дяк 22

Потрутовичь Михаило пан 27

Потрутовичь Осташко батько Петра 20

Прокопъ Карабчѣѥвьскиӥ брат Семенка 24

Прокофеӥ Їванови(ч) 37

Проньскии Володимеръ великий князь 23

*Просинъя: ис. Просинъѥю пані 27

Протасовичь Василей пан 85


Радивиловичь Єнюли 10

*Радивонъковая: в Анъны Радивонъковоѣ̈ 16 — 1. Линниченко, ЖМНПр., стор. 150

Радунецъ Станевичь, въ Радунца 9, 10

Радъцѣо̓вьский Петръ, Радъцѣо̓вьскому Петрашкови пан 16, 20 див. Петрашь

Рекънолтъ Ивашко Данъслави(ч) свідок Гнѣвоша 60

Риботицкии̓ Щепанъ Волошинъ землянин 16 — 1. Линниченко, ЖМНПр., стор. 136

Рикаи́ло Федоръ ὼсташкови(ч) 54

Римко Якубовичь, Римка Якубовича 11

Рогозка смотрицький воєвода 24

Родминце Никель русъ 21

Родуничъ ѧковъ писар 32

Романкови(ч) Андрѣико 46

Романкови(ч) Єско 46

Романовичь Федоръ князь 37

Рома(н) Федорови(ч) князь 46

Романъ, за Романа, Роману воєвода молдавський з 1391 до 1394 р., дідич землі Волоської, брат Петра 41, 55, 62, 66, 82 — О. Чоловський, «Sprawy», стор. 12; «Ист. Молд.», 1951, стор. 93; «Ист. Молд.», 1965, стор. 86, 89; Е. Калужняцький, «Кирилл. письмо», стор. 7; Б. Хашдеу, «Historie», стор. 11 — 16; С. Палаузов, «Рум. госп.», стор. 64; В. Сенкевич, «О влиянии», стор. 21

Романъ великий князь 23

Ромашковичь Олехно, у Олехна Ромашковича 9, 10, 11

Русанъ Плакси(ч) князь 43, 54 — М. Любавський, «Очерк», стор. 35

Ру(с)инови(ч) Ива(н) 54 — «Pomniki», стор. 129

Рымонъ литовський боярин 49 — І. Стебельський, «Dwa w. światła», стор. 166


*Самоило: Самоилови брат Игнатка Черневи(ч)а 51

Сасъ Горбачеви(ч) 43 — «Ист. Молд.», 1965, стор. 86

Сварць Ганько панъ, мѣстичь лвовскии 21

Свидригайло, на Свидригайла, Свидригайлови (дав. відм.), оть Свидригайловы (прикм.) князь вітебський 30 — Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 35, 38; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 39, 58, 98, 108; М. Бєльський, «Kronika», стор. 140, 194; «Дополнения», стор. 303; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 66; М. Любавський, «Очерк», стор. 35; А. Коцебу, «Свитригайло»; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 198; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 55

С[вѧ]тославъ докторъ 40

Свѧтъслави(ч) Юрьи великий смоленський князь 37 — «Соф. врем.», стор. 423, 426; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 77; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 66; М. Любавський, «Очерк», стор. 31

Свѧтъславъ Иванович, отъ Свѧтъслав(а), Свѧтъслав(у) великий князь 23 — М. Бєльський, «Kronika», стор. 178; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 57

Семе(н) Воилови(ч) син Бѣлика 43

Семе(н) Асманови(ч) Трубецькиӥ 43

Семеникъ син князя Михаила Євнутеви(ч)а 54

Семенко Карабчѣѥвьскии́ брат Прокопа 24

Семенъ 72

*Семенъ: Семена князь, син Юрії Холмъского 25

*Семенъ: з Семеном брат Федота 33 — П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 251

Семенъ Иванови(ч) князь, жив у 13161333 рр.? 46 — М. Карамзін, «История», стор. 185, 201

Семенъ Лыгвеній князь мстиславський 48 — «Соф. врем.», стор. 423; Й. Первольф, «Славяне», стор. 96

Семенъ Микитьїчь 15

Семенъ Непролѣи Гаврилови(ч) 37

Семенъ Олехновичь коръчмитъ 16

Семенъ Понахиди(ч) дяк 22

Семенъ Федорович боярин 15

Сенько, съ Семеномъ син Пашка Обуховича 84

*Сєньковичь: Сеньковича два Михаило а Ивашко 27

*Силевестръ: Силевестра 72

Скибичь, Василь і Гѣнко 22

Скирикгаӥло, Скирикгаи̇ла, Скирикгаилу, со Скиригкайломъ і Скиригаи̇ломъ, Скирьгаѝлу князь, брат польського короля Владислава 37, 39, 40, 54 — «Собр. др. гр.», стор. XXXII; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 30; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 37, 44, 58, 83, 89, 103; М. Бельський, «Kronika», стор. 140; М. Любавський, «Очерк», стор. 35, 44, 56; Й. Вольф, «Senatorowie», стор. 18, 21; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 60; Ф. Леонтович, «Очерки», стор. 452, 453; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 183; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 52

Скора ѧковъ, арокс ъвокѧ 7

Скотницкии Пашко пан 79

*Смѣдиньскии: Григоревъ Борзиловича Смѣдиньскогъ 18

Соковичь Кость 16

Солнѧчковичь Ожегъ пан 20

*Сомовитъ: ис... Сомовитомь брат Казимира Мазовьского 14 — М. Бєльський, «Kronika», стор. 128

Соробич Павелъ 15

Сорочичь 20 див. Болестрашицкии

Софонии Алтыкулачевич боярин 15

Спичникъ Миколаи̇ панъ, воѥвода снѧтиньскии 71 — А. Кримський, «Укр. грамм.» стор. 489

Спытокъ панъ, воѥвода краковьски 64 — М. Карамзін, «История», т. V, стор. 169; М. Молчановський, «Очерк», стор. 236; КС, 1884, т. X, стор. 415; «Архив ЮЗР», ч. VII, т. I, 1886, стор. 80, 81; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 20, 146; Й. Первольф, «Славяне», стор. 63

Ставишин Вербота пан, брат Лѣсоти 17

Станевичь Митко брат Станевича Радунця 10

Станевичь Радунецъ 10

Станиславъ, Станиславова (прикм.) пан, молдавський боярин 55, 65, 66

Стародуб(с)ки Александръ Патрикѣєви(ч) князь 81 див. Патрикѣєви(ч)

Степанъ Жибуничь холоп пані Миткової 84

Степанъ Зазъба 54

*Степанъ: с Степано(м) Кали(т) брат Гриця 43

Степанъ Мелехови(ч) дяк 22

Стефанъ, по Стефана, съ Стефаномъ воєвода земли молдавскоѣ 65. 66 — М. Бєльський, «Kronika», стор. 80; «Ист. Молд.», 1965, стор. 89; О. Чоловський, «Spravy», стор. 5, 7, 13, 16; Д. Зубрицький, «Крит.-истор. пов.», стор. 145; А. Прохаска, «Codex», стор. MXXVII; С. Палаузов, «Рум. госп.», стор. 64; В. Сенкевич, «О влиянии», стор. 10

Стефанъ Переломило піп 72

*Стецько: Стецькова жупан Молдавської землі 55

Стецко Бдешицкии 27

Стиборъ пан 20 див. Цтиборъ

Столпувьскии̇ Нѣвъступъ пан брат Фанислава 20

Стоӕньскни̓ Навоуи̓ пан 20

Стравичь Иванъ, Стравича пан 55, 66

Соульскии̓ О̓сташко 20

Судивои пан, свідок польського короля Казимира, староста кракувъскии 12, 28

Судомирскѝ Хрщенъ пан 79

Сурьѧтъ 54

Сӕноцькыи панъ, судьѧ 12


*Тактамышь: Тактамышево (прикм.) хан Золотої Орди 58 — «Соф. врем.», стор. 367, 368, і далі; Д. Іловайський, «Ист. Росс.», стор. 5, 29; І. Стебельський, «Dwa w. światła», стор. 185

Танча Вахно панъ 21

*Тарнавъский: опроче Тарнавъского пан 38

Тарновьски ѧшко панъ 64

Тарнувъскии ӕнъ дѣдичь, панъ, староста рускии 51

Темирь Аксакъ, до Аксакъ Темирѧ слуга, посол Тактамыша 58 див. Аксакь

Тепѧкови(ч) Иковъ попъ 27 — 1. Линниченко, ЖМНПр., стор. 135

Теребовельскии Луникъ соцкиӥ 36

Терешко брат ὼхрѣма 54

Терпъ Макса(к) 43

Тивунъ? Богданъ землянин 16, войт перемышльський 20

Тикнѧ Давыдъ слуга Тактамыша 58

Тимошь Олександрович боярин 15

Тихно Великопольскии бортник 22

Трубецькиѝ Семе(н) Асманови(ч) 41

*Тула: Тулу ὼчжю (знах. відм.) слуга Тактамыша 58

Тумкель, Тумкелъ, Тункель, Тумкеля, Тумкелю, Тунькелю дворянин 9, 10, 11; а) Григорій Патрикеевичь; б) молодий Патрикѣевичь син Григорія 11

Турдучакъ слуга Тактамыша 58

*Тутении: Тутениѧ (знах. відм.) брат Монтсѣка з Литовської землі 2 — «Болеслав», стор. 214

Тферскии Михаило князь 23 — «Соф. врем.», стор. 421

Тяптуковичь Миско пан 29


*Унегневицкий: Унегневицкого (род. відм.) тивун 84

Оугринъ Михалъ Ваповецкии пан 53

*Оуладъ: Оуладова пан 55

Ӧульѧ̀ниѧ̀ ω̈гльгкирдовая кн̃гинѧ 26 — «Акты ЗР», т. I, стор. 5, «Примечания»; М. Карамзін, «История», т. IV, стор. 207, 268, т. V, прим. 71; «Собр. др. гр.», стор. LXI; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 14, 381; «Описание Киев. Лавры», стор. 90; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 66; М. Ясинський, «Уст. и земск. гр.», стор. 55; І. Стебельський, «Przydatek», стор. 84

Оусови(ч) Матфѣи́ 54


Фалелей Лисинскій 72

Фанасии вл̃дка перемышльскии 53

Фаниславъ брат Нѣвъступа Столбувьского 20

Фебрунъ панъ, воѥвода перемышльскии 51, 53

*Федко: съ Федкомъ син Лукъяна Шуби 85

Федор Борисович 15

Федорович Иванъ представник князя Дмитрия Ивановича 23

Федорови(ч) Рома(н) князь 46

*Федоровичь: Федоровича Ивана пан 49

Федоровъ Кривець 32

Федоръ Весна 54

Федоръ Данильєвичь (Данильеви(ч)), Федору Данильѥ̇вичу (Даньлеевичу, Данилевичу) князь, луцький намісник 32, 33, 34, 46, 67 — П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 231, 258; О. Пшездзецький, «Życie», стор. 62, 77; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 145

Федоръ Любортови(ч) сіверський князь 59 — А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 60: М. Стрийковський, «Kronika», стор. 74; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 250

Федоръ ὼсташкови(ч) Рикаѝло 54

Федоръ Романовичь князь 37

Фєдоръ ѥвлашкови(ч) 43

Фєдоръ Миркли князь 54

Федот велший князь, брат Семена і Лазара 33 — П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 251

Федуть Микулиньскии попъ 27

Фетина мати Яцка 85

Фецеви(ч) пан 51

*Филарет: Бори(с)глебского Филарета архімандрит 68

Филаретъ Полатникъ писар 72

Θедоръ (Княжа?) князь, воєвода луцький 45, 49

*Θеодосій: Θеодосіеве архімандрит 72

*Θеодосія: Θеодосію 72


Халастра Добеславь пан 29

Хватковичь 32

Хвороща брат Ивана 43

*Хлипль: оу Шюлжичювь оу Хлиплѧ и... Захарьѣ̈ 20

Ходко (Ходько) Лоѥви(ч), Ходковѣ Лоѥвича пан, боярин, брат Стецька 20, 22, 29, 36, 60

Ходко Михаило 21

Ходко Чємєрєви(ч) пан слуга короля польського Владислава 79

Ходоричь Шюлюрь Кнофель 21

Ходоро Шидловоскыи̇ 80

*Ходоръ: Ходорови брат Губки 27

Ходоръ Чеолчи(ч) 22

Ходько (Ходко) Быбельскии пан 20, 51, 53, 60; землянин 16, 27; слуга польського короля Казимира: Ходкови Быбелскому 17

Ходько ӕголниковычь 20

*Холмскии: Даниліа Холмского 25

Холмъскии Юріа князь, син Даниліа Холмського, батько князя Семена 25 — А. Лонгінов, «Гр. Юрия II», стор. 38; А. Андріяшев, «Очерк ист.», стор. 94; П. Іванов, ЗНТШ, стор. 119, «Истор. судьбы», стор. 222; Д. Зубрицький, «История», стор. 249, «Крит.-истор. пов.», стор. 231; «Акты ВК», т. XXIII, 1892, стор. 144; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 79 — 82; М. Смирнов, «Судьбы», стор. 174; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 170, 171, «Черты из ист.»; І. Філевич, «Борьба Польши», стор. 42, 43, 50 — 61, «К вопросу...»; Ф. Леонтович, «Очерк», гл. VII; Я. Ржежабек, «Jiří II», стор. 89, 90; А. Пор, «Századok»; А. Прохаска, «Kwart. hist.»; А. Нарушевич, «Historya», стор. 150; О. Бальцер, «Genealogia», стор. 1453; М. Любавський, «Обл. дел.», стор. 39; Є. Голубинський, «История», стор. 896; А. Тейнер, «Vetera monum.», стор. 871

Хома Билюрминъ 43

Хомѣковичь Борисъ пан 71

Хωнька Васковаӕ, Хонька Хωньци пані, дружина Дѧдьковича 27

Хо(ч)жа Мединъ 58

Хроль Варвариньскии̇ пан 71

Хрщенъ Судомирскиѝ пан 79

Хр̃щнъ Козегловъскиӥ пан 40


Цепаревичь Нестюръ 27

Цтиборъ воєвода перемышльський 16 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 133, 150


Чемерєви(ч) Ходко пан, слуга короля польського Владислава 79

Чеолчи(ч) Ходоръ 22

Черневи(ч) Игнатко брат Самоила 27, 51

Четвертенскии Алек(с)андро князь 46

Чижевичь Нацко 11

Чюрило Бродовьскии̇ 32


Швитригай, на Швитригайла князь 82 див. Свидригайло

Шепѣчичь Васко пан 53

Шидловоскыи̇ Ходоро 78

Шмоило Якубовичъ гродненський єврей 49

Шофъ панъ маршалко 28 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 136

Шуба Лукъянъ чоловік Василиси 85

*Шюлжичь: оу Шюлжичювъ оу Хлиплѧ и... Захарьѣ̈ 20 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 136

Шюлюрь Ходоричь Кнофель 21

Шѧндръ пан, молдавський боярин 65

Щепанъ Волошинъ Риботицкии̇ землянин 16 — 1. Линниченко, ЖМНПр., стор. 136

*Юга Жюркевичъ: Юги Жюркевича жупан у Молдавській землі 55

Юріа Холмъскии князь 25 див. Холмъскии

*Юрїй: с Юрїємъ брат Михайла Волошына 70

Юркелисъ Лейтисъ 11

Юрко Кропышеви(ч) піп 22

Юрко Мошничь бортник 22

Юрье Володимерович, Юрья Володимерович(а) князь, посол Олгѣрда та Кестутия 23

Юрьи князь, брат Ивана Городецького 54

Юрьи, Юрью князь 15, 78

Юрьи чашьникъ 15

Юрьи окольничии 15

Юрьи Амикусь (?) брат Петка Возбуновича 10

Юрьи̇ Голова? 37

Юрьѝ̇ Звинкеневи(ч) 43

Юрьӥ Кожшно (Кожюшно) Ӥванови(ч) князь 47, 54

Юрьи Свѧтьслави(ч) великий смоленський князь 37 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 77; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 30; М. Любавський, «Очерк», стор. 31; П. Батюшков, «Белоруссия», стор. 66

Юрьии Наримонътовичь, Наримонътовичю князь 14 див. Наримонътовичъ

Юрьии Глѣбовичь Белзьскии князь 21

Ю̇рьӥӥ КорьӔ́тови(ч) князь, брат Олеѯанъдра Корьѧ̈тови(ч)а 24 — М. Стрийковський, «Kronika», стор. 7, 8; О. Чоловський, «Sprawy», стор. 6; П. Гунфалві, «Die Rumänen», стор. 132

Юрьӥї Болковичь, Юрью Болковичю 13

Юско соцький 21

*Юшко: въ Юшка Китовича 9

Юшко Яковичь, Юшка Яковича ейшишський намісник 10

Яковичь Юшко, Юшка Яковича ейшишський намісник 10

Якубовичь Римко, Римка Якубовича 11

Якубовичъ Шмоило гродненський єврей 49

Янели Дашковичь 11

*Янкель: въ Янкеля 9

*Янушъ: Януша Костевича намісник радунський 9

*Яцко: с Яцкомъ син Фетини 85

*Яцковичь: Яцковичи Миколай а Пашко 11

Ӕголниковычь Ходько 20

Ӕковъ Тепѧкови(ч) піп 27

Ӕнчиньскии Олешко пан 36

Ӕнъ Тарнувъскии дѣдич панъ, староста рускии 51

Ӕросла(в) Ізаславови(ч) Поло(ц)ки(и) князь 68

Ӕрославичь, Ӕрославичъ (Ӕрославски’) Андре’ князь, свідок Льва Даниловича 4, 5 — 1. Линниченко, ЖМНПр., стор. 158

*Ӕшко: Ӕшкови Испрувъскому пан 53

Ӕшко Колочко пан, маршалок короля 17

Ӕшко Крукиницкии писар 16, 20 — І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 150

ѧдвига (Ядвига), ѧдвизѣ, Ядвизѣ (дав. відм.) польська королева 43, 44, 47, 48, 59, 62, 66 — «Собр. др. гр.», стор. XXXII; Д. Іловайський, «Ист. Росс», стор. 30; М. Стрийковський, «Kronika», стор. 47, 72; М. Бєльський, «Kronika», стор. 77; І. Линниченко, ЖМНПр., стор. 139, 140; «Дополнения», стор. 130 — 132, 289; П. Іванов, «Истор. судьбы», стор. 258, 261; М. Любавський, «Очерк», стор. 46; М. Грабовський, О. Пшездзецький, «Żródła», стор. 151; Й. Лелевель, «Dzieje», стор. 177

ѧковъ ώзарьич(ь) брат Д[а]в[ы]да 43

ѧковъ Родуничь писар 32

ѧковъ Скора, ъвокѧ арокс 7

ѧсманови(ч) Семе(н) Трубецькии 43

ѧхн(о) ω̇нисимъковьчь 32

ѧцко Ланевичь 32

ѧць володар села Иментвино 40

ѧшко Мазовшанинъ пан 80

ѧшко ω̈лешиньски пан 64 — Й. Вольф, «Senatorowie», стор. 72

ѧшко Тарновьски пан 64

Попередня     Головна     Наступна                 Шрифт


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.