Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  [Григорій Грабович. До історії української літератури: Дослідження, есе, полеміка. — К., 1997. — С. 589-604.]

Попередня     Головна     Наступна

ПОКАЖЧИК ІМЕНАбрамс М. (Abrams M. Н.) 443

Аввакум 474

Августин Аврелій 235

Авінері Шломо (Avineri Shlomo) 546-550

Адріанова-Перетц Варвара 439

Айзеншток Ієремія 30, 319

Айхенвальд Ю. 116

Аксаков К. С. 125-127

Александрович Митрофан 248

Алексей Михайлович, цар 121

Алядин Є. 90

Андієвська Емма 36, 405, 409

Анненков П. В. 124

Антонич Богдан Ігор 410

Антоній Печерський 461

Антонович Омелян 408

Антонович Тетяна 408

Анц Гайнріх (Anz Heinrich) 66-68, 73

Аппельбаум Дейвід (Appelbaum David) 386

Арістотель 457, 526

Арістофан 457

Асєєв Микола 360

Асник Адам 158

Ассизький Франциск 281, 467

Аттила 149

Афанасьєв-Чужбинський Олександр (Чужбинський О.) 223, 444.

Багряний Іван 393

Бажан Микола 165, 365

Байрон Джордж Ноел Гордон 29, 96, 127, 508, 564

Бакунін М. О. 124

Бальзак Оноре де 418

Бальмени де, родина 556

Бальмонт Костянтин 340

Бантиш-Каменський Микола 555

Баранович Лазар 142, 146, 209, 476, 478

Барвінок Ганна 230

Бардзінський Ян Алан 310

Барка Василь 35, 326, 334, 405-409

Барчевський Ян 151

Басс І. І. 115

Бахофен Йоганн Якоб 530

Бахтин В. С. 385

Баштовий І. див. Нечуй-Левицький Іван

Бегюн А. 443

Бейкер Карлос 336

Белинский В. Г. див. Бєлінський Віссаріон

Бембус Матеуш 142, 296

Беринда Памва 441

Бернштейн Михайло 212, 444, 446

Бестужев А. А. див. Бестужев Олександр

Бестужев Олександр (Бестужев А. А., псевд. Марлинский А.) 105

Бетховен Людвиг ван 397

Белий Андрій 342

Бєлінський Віссаріон (Белинский В. Г., Belinskij Vissarion) 28, 41, 43, 100, 101, 103, 105, 111, 115-118, 120-127, 130, 132, 180, 198, 210, 218, 228, 319, 331, 425, 428, 447

Беловський А. 155

Беляев В. Г. 76

Білецький Леонід 77

Білецький-Носенко Павло 317, 320, 441-443

Білецький Олександр 76, 197, 198, 203, 204, 335, 360-362, 436, 457, 458, 460, 476, 488

Білий О. В. 56

Білик (Рудченко) Іван 252

Білозерські, родина 556

Блакитний-Еллан Василь (Еллан Василь) 370, 381

Блейк Вільям 571

Блум Г. (Bloom H.) 443

Богданович Іполит 565

Бодянський Осип (псевд. Матиринка Ісько) 95, 98, 105, 114, 117, 211, 242, 419, 501, 555

Боїм Міхал 142

Бойко І. З. 444

Бойчук Богдан 390, 409

Боллінґбрук 565

Бордуляк Тимофій 255, 256

Борецький Іов (Іван) 291, 439

Боровиковський Левко 82, 89, 90, 98, 99, 102, 149, 153, 223, 227, 444, 495, 502, 503, 511

Бородін Василь 56

Братковський Данило 148

Брежнєв Леонід 45

Бродзінський К. 174, 421

Брукс Кліанс (Brooks Cleanth) 402, 502

Брюкнер Олександр (Brückner А.) 141, 142, 293, 420, 440

Брюсов Валерій 340

Булгарін Фадей 90, 91, 179, 509

Буркгардт Якоб 34, 39

Буслаєв Федір 447

Бушкович Пол (Bushkovitch Paul) 79, 94, 110-113

Бюффон Жорж Луї Леклерк 530

Бялобоцький Ян 145, 300-302

Вавро Анджей 484

Вагилевич Іван 155

Вайнтрауб Віктор (Weintraub Wiktor) 144, 160, 184

Варнекен Бернт Юріен 70

Василій Великий 458

Вебер Макс 537

Вежинський Казимеж 163

Величко Самійло 294, 471

Величковський Іван 147, 169, 209, 440, 470, 472, 473, 475, 476, 501, 517, 541

Веллек Рене (Wellek René) 54, 61, 62, 66, 69, 221, 426, 443, 535

Вельтман О. І. 90

Венгер Микола 89

Веневитінов Дмитро 105

Вервес Григорій 138, 157, 159-162

Вергілій 294, 310, 327

Верещинський Й. 280

Виговський Іван 174, 290

Винниченко Володимир 257, 258, 421, 445, 520, 524

Виспянський Станіслав 178, 188

Вишенский Иван див. Вишенський Іван

Вишенський Іван (Вишенский Иван) 5, 20, 39, 40, 142, 147, 168, 260277, 281, 282, 327, 410, 411, 440, 441, 469, 471, 472, 474, 475, 478, 501, 516, 586

Вишневецький Ярема 188, 189, 300, 302

Вишневецькі, династія 40, 298

Вишня Остап 332

Вігофф Р. (Viehoff R.) 65, 69, 70, 133

Владислав IV (Władysław IV) 285, 297, 302, 308, 311

Вовчок Марко 31, 230, 232, 247, 316, 326, 445, 517

Водічка Фелікс (Vodička Felix) 50, 58, 69

Возняк Михайло 8, 55, 143, 292, 419, 420, 438, 439, 451

Волинський Петро 218, 227, 488

Володимир Великий 288, 290

Вольтер 483

Вольффлін Гайнріх (Wölfflin Heinrich) 534, 535

Вордсворт Вільям (Wordsworth William) 336

Вороний Микола 237, 340, 396, 520, 577, 584

Воррсн Остін (Warren Austin) 536

Вяземський Петро 105

Гаєт Гільберт (Highet G.) 310

Газард Пол 34

Гайдеґґер Мартин 59

Галка Іеремія див. Костомаров Микола

Ганка Вацлав 566

Ганнібал 302

Гарасимович Єжи 167

Гаскінс Ч. (Haskins С. Н.) 282

Гегель Ґеорг-Вільгельм Фрідріх (Hegel Georg) 116, 121, 377, 432, 546-551, 553, 558, 560, 561

Гербель Н. В. 220, 232

Гердер Йоганн Готфрід 421, 546, 564

Гернас Чеслав (Hernas Czesław) 442

Геродот 457

Герцель Теодор 257

Герцен Олександр 180, 549

Гесіод 457

Гиппиус В. див. Гіппіус В.

Гіппіус В. (Гиппиус В.) 214, 244, 448

Глинка Федір 94, 509

Глібов Леонід 230

Гнатишак Н. 443

Гнатюк Володимир 154, 190, 445

Гнідич Микола 94, 565

Гоголь Микола (Gogol’ N.) 19, 41, 74, 79, 89, 90, 93, 95-97, 99, 103 -- 109, 119, 121, 123, 125, 127, 132, 153, 171, 178-181, 190, 191, 201, 204, 210-215, 228, 244, 249, 325, 328, 331, 332, 365, 395, 421, 428, 434, 443, 498, 504, 509, 542, 566

Голланд Норман Н. (Holland Norman N.) 387

Головацький Яків 110, 155

Голод Марія 412

Голуб Роберт (Hołub Robert C.) 4951, 59, 63, 67, 68, 71

Голубенко Петро 77

Гольденберг Л. І. 197, 201, 202

Гомер 127, 158, 457, 565

Гонорський Р. 29

Горацій 498

Гординський Святослав 165

Горький Максим 201

Гофман Ернст 365

Грабович Григорій (Grabowicz

George G.) 49, 143, 171, 177, 179, 181, 183, 184, 196, 199, 212, 226, 227, 231, 234, 246, 330, 334, 393, 432, 433, 543

Грабович Оксана 469

Грабовський Міхал 151, 152, 154, 159, 172, 187, 190, 445, 509

Грабовський Павло 158, 202, 517, 520

Гребенка Е. П. див. Гребінка Євген

Гребінка Євген (Гребенка Е. П.) 85, 87, 89, 100, 105, 109, 179, 244, 249, 326, 328, 444, 492-494, 511, 513, 541, 556, 566

Грицай Михайло 442

Грінченко Борис 20, 31, 219, 220, 231, 232, 234, 236, 428, 447, 517

Грушевська Катерина 440

Грушевський Михайло 8, 55, 110, 141, 233, 234, 237, 261, 262, 285, 293, 430, 438, 447, 451, 454, 455, 459, 466, 468, 525, 538, 539

Губар Олександр 360

Гудзий Н. К. див. Гудзій Микола

Гудзій Микола (Гудзий Н. К.) 198, 451, 458, 464

Гулак-Артемовський Петро 28, 81, 82, 85, 87, 89, 90, 97, 98, 111, 149, 153, 225, 227, 321, 322, 326, 479, 485, 490-495, 497, 498, 501, 510, 512, 514, 556

Гумбольдт Вільгельм фон (Humboldt W.) 52, 113, 124

Гундорова Тамара 572

Гуржеєв І. 92

Гуссерль Едмунд (Husserl E.) 49, 51, 59, 66, 73

Гюз Г. С. 34

Гейзінґа Й. 34

Ґавінський Ян 294

Ґадамер Ганс-Ґеорґ (Gadamer Hans-Georg) 50-53, 59, 60, 63, 73, 113, 124

Ґалаґан Григорій 556

Ґалятовський Іоаникій 239, 478

Ґей Петер (Gay Peter) 532

Ґеннеп Ван 176

Ґеорґе Стефан 403

Ґергард Ян 166

Ґерік Горст-Юрген (Gerigk Horst-Jürgen) 63-68, 73

Ґете Йоганн Вольфґанґ 29, 129, 491, 498

Ґжимала-Седлецький Адам 162

Ґізель Іннокентій 15, 41, 146, 290, 471

Ґобіно Жозеф Артюр де 527, 546, 560

Ґомбрович Вітольд 175, 181, 185

Ґонгора-і-Арготе Луїс де 310

Ґощинський Северин 150, 153, 175-177, 184, 185, 187, 503, 509, 564

Ґрей Томас 502

Ґрімм Ґюнтер (Grimm Günter) 59, 68-72, 135

Ґроза Олександр 151, 509

Даль Володимир 90

Дамаскін Іван 458

Данко Осип 436

Данте Аліґієрі 158

Дахновський Кароль 298, 299

Дашкевич Микола 74, 85, 211-214, 218, 219, 446

Денисюк Гван 584

Деніель Самуель 310

Деркач Борис 328

Дефо Даніель 412

Джойс Джеймс 576, 584

Дівович Семен 126, 471

Длугош Ян 139

Дмитрик В. 444

Добролюбов Микола 203

Довгалевський Митрофан 441, 473

Довгоносенко Петро 89

Доленга-Ходаковський Зоріан (спр. прізв. Чарноцький Адам) 421

Домонтович Віктор див. Петров Віктор

Донн Джон 564

Донцов Дмитро 180, 322, 393, 425

Дончик Віталій 55

Дорофійович Гаврило 272

Дорошенко Дмитро 233, 440

Дорошенко Михайло, гетьман 487

Достоєвський Федір 217

Драгоманов Михайло 22, 30, 31, 74, 83, 120, 180, 198, 218-220, 230-237, 329, 330, 429, 445

Драйтон Міхаель 310

Драч Іван 166

Дробленкова Н. Ф. 439

Дунін-Борковський Й. 155

Духинський Францішек 174

Духнович Олександр 32, 33, 444

Еджертон Вільям Б. 527

Ейхенбаум Б. 213, 331

Еліот Томас 35, 329, 333, 564, 576

Еллан Василь див. Блакитний-Еллан Василь

Енгельс Фрідріх (Engels Friedrich) 546, 551, 552

Еремин И. П. див. Єрьомін І. П.

Естрайхер Кароль 300

Євшан Микола 326

Єдлич Йозеф 162

Єлагін І. 90

Єнджеєвич Єжи 166

Єрьомін І. П. (Еремин И. П.) 261, 264, 265, 280, 439, 457, 462, 463

Єфремов Сергій 5, 11, 20, 31, 77, 189, 220, 233, 255, 317-320, 327, 418-431, 447-449, 451, 468, 504, 539, 571, 583, 587

Жевуський Вацлав 151, 173

Жевуський Генрик 151, 152, 174, 187, 325, 509

Жеромський Стефан 159

Житецкий И. 265

Житецький Павло 440

Жмакін В. 90

Жмигродська Марія (Żmigrodska Maria) 171, 444

Жуковський Василь 90, 421, 502

Жулинський Микола 572

Забіла Віктор 223

Заборовський Григорій 265

Заборовський Тимон 149, 172, 185

Загребельний Павло 21

Залеський Богдан 509

Залеський Юзеф Богдан 150, 152, 159, 173-175, 186

Заливчий Андрій 370, 381

Запаско Я. П. 16, 441

Заславські, рід 40

Збаразькі, рід 40, 298

Зборийський Діонізій 265

Зелінський Корнелій 384

Зенковський С. А. 438, 443

Зеров Микола 8, 30, 55, 120, 199, 318, 319, 322, 323, 335, 358, 410, 420, 425, 427, 430, 446, 481, 486, 494, 497, 504, 539, 579

Зиморович Бартоломей 144, 145, 293

Зиновіїв Климентій 440, 441, 470, 475, 476

Зілинський Орест (Zilynski Orest) 276, 279-281, 288, 440, 459, 464, 465, 483, 563

Златоуст Іоанн 272, 458

Золя Еміль 252

Зубков С. Д. 205-208

Зубрицький Денис 33, 108, 109, 229, 513, 569

Зуєвський Олег 401-406

Івакін Юрій 445

Іванов Л. 1. 202

Іваньо Іван 440, 441

Івашкевич Ярослав 164, 183

Івашко Василь 12

Ізер Вольфгані (Iser Wolfgang) 49, 58

Ізмайлов В. 92

Іларіон, митрополит 460

Ільницький Олег 571, 575, 576, 578, 579

Інґарден Роман (Ingarden Roman) 49-51, 57, 58, 62, 452, 526

Ісаєвич Ярослав 16, 270, 439, 441

Іщук Арсен 348, 356, 360, 362, 363

Їтс В. Б. 336, 576

Йогансен Майк 580, 582

Каземян Луї (Cazamian Louis) 535

Каменецький Й. 328

Канн Роберт (Kann Robert) 552, 553, 555

Капніст Василь 565

Каразин Василь 556

Карамзін Микола 90

Карманський Петро 520, 584

Карпенко-Карий Іван 230, 326

Карпенко С. 89, 90

Карпинський Францішек 174, 503

Каспрович Ян 159, 161, 583

Катерина II 192, 413

Кауфман Вальтер (Kauffmann Walter) 547, 548

Кафка Франц 584

Каченовський Михайло 491

Качуровський Ігор 394

Кащенко Андріан 154, 186

Квитка Г. Ф. див. Квітка-Основ’яненко Григорій

Квітка-Основ’яненко Григорій (Квитка Г. Ф.) 29, 30, 81, 82, 85, 87, 89, 90, 98-102, 104, 108, 109, 111, 117, 131, 179, 205, 206, 212, 217, 223, 225, 229, 316, 319-321, 324-326, 328, 427, 428, 479, 490, 492-495, 497, 498, 499, 513, 517, 541, 556, 566

Квятковский А. 382

Кер В. П. 54, 61

Кестлер Артур 376

Кжижановський Юліан (Krzyżanowski Julian) 293, 449, 451, 477

Килима Патриція 402

Киреєвський Іван 105

Кирилюк Євген 198, 202

Кирчів Роман 150, 445

Кисельов О. І. 202

Кінан Едвард (Keenan Edward L.) 463

Кіркконнел Ватсон 434

Клен Юрій (спр. прізв. Бургардт Освальд) 35, 393

Кльонович Себастіан 143

Клюкгон П. 443

Князьнін Францішек Діонізій 148, 174

Кобилянська Ольга 583

Ковалевський Микола 90

Когут Зенон 79

Когут Зоя 412

Козьмян Каєтан (Koźmian Kajetan) 148

Колесник Петро 504

Колесса Філарет 440

Колінгвуд Робін Джордж 60

Колінз Вільям Вілкі 502

Коллонтай Гуго 187

Колман А. П. (Coleman Arthur Prudden) 434

Колосова Вікторія 285, 286, 292

Комишанченко Максим 445

Кониський Олександр 230

Конопницька Марія 158

Копистенський Захарія 141, 142

Кореневський В. 90, 245

Кореницький Порфирій 89, 90, 223, 317

Корецький-Сатановський Арсеній 441

Короленко Володимир 201, 210

Корсун Олександр 90

Косач Юрій 582

Костецький Ігор 403

Костомаров Микола (псевд. Галка Ієремія) 29, 30, 31, 42, 74, 82, 83, 87, 90, 98, 99, 108, 126, 130, 133, 134, 154, 155, 172, 178, 199, 210, 213, 218-220, 231-234, 236, 245, 247, 293, 328, 444, 486, 501, 503, 512, 517, 556

Котельницький О. 327

Котляревский И. П. див. Котляревський Іван

Котляревський Іван (Котляревский И. П.) 15, 27-29, 41, 73, 8082, 84, 85, 90, 93, 98, 99, 108, 109, 130, 212, 215, 217, 223-225, 227, 229, 316-332, 410, 411, 425, 427, 442, 443, 479, 485-491, 495, 497, 498, 501, 510-513, 556, 566, 587

Котовський Григорій 348, 363, 364

Кохановський Пйотр 147, 310, 478

Кохановський Ян 147

Коховський Веспазян 144, 293, 294

Коцюбинський Михайло 202, 237, 257, 373, 438, 520, 524, 583

Кошелівець Іван 334, 356

Кравців Богдан 279, 439, 441, 468

Краєвський Андрій 108, 225, 499

Красинський Генрик 165

Красицький Іґнацій 149, 225, 498

Крашевський Йозеф Ігнацій 152, 158, 177, 188, 190, 418

Крекотень Володимир 262, 287

Кримський Агатангел 584

Крідль Манфред 434, 449

Кроче Бенедетто 54, 61, 62, 549

Крутікова Н. Є. 76, 206

Крушельницький Антін 584

Ксенофонт 457

Кубала Людвік 293

Кубе О. 90

Кудрявцев В. 240, 255

Кузьмич Олександр 90

Куліш Пантелеймон (псевд. Небреха Панько; Kulish P., Kuliš P.) 15, 20, 25, 29, 30-32, 42, 74, 82, 83, 87, 89, 90, 94, 125, 127, 134, 154, 158, 159, 178, 179, 189-194, 199, 203, 209, 210, 212, 217-220, 223, 225, 229-232, 236, 242, 246, 248, 256, 293, 316, 317, 320, 324, 326, 329, 332, 389, 421, 444, 445, 490, 499, 501, 504, 510, 512, 514, 556, 566, 569

Кульжинський Іван 110

Куніц Джозеф (Kunitz J.) 240, 244, 249

Купрієнко 90

Куртіус Е. Р. 34

Кусневич Анджей 166

Кухаренко Яків 326

Кучваревич Марцін 300

Кшивицький Людвік 159

Лавджой Артур О. 221

Лавріненко Юрій 332, 436

Лазаревські, родина 556

Лащенко О. 399

Левицький Іван див. Нечуй-Левицький Іван

Левицький Модест 255

Левін Пауліна (Lewin Paulina) 442

Лейтес Олександр 360

Лелевель Йоахим 148, 153, 187

Лемпицький Зигмунт (Łempicki Zygmunt) 281, 467

Ленін Володимир 180, 339, 359, 372, 374, 375, 380

Лепкий Богдан 20, 162, 389, 419, 420, 423

Лермонтов Юрій 201, 213, 331

Лесич Вадим 401

Лессінґ Ґотгольд Ефраїм 526

Липа Юрій 394

Липинський В’ячеслав 40, 425

Лисяк-Рудницький Іван (Рудницький Іван, Rudnytsky I. L.) 175, 253, 543-570, 588

Лихачев Д. С. див. Лихачов Дмитро

Лихачов Дми гро (Лихачев Д. С.) 439, 460-463, 529, 536, 537 Лівицька-Холодна Наталія 396, 397, 401

Лободовський Юзеф (Łobodowski Józef) 164, 165, 183

Лозинський В. 282, 293

Лужний Ришард (Łużny Ryszard) 147, 442

Лукан Марк (Lucan) 310-312

Лукач Георгій 56

Лукіан 457

Луцький Юрій (Luckyj George S. N.) 79, 110, 123, 125, 179, 189, 214, 218, 322, 326, 331, 339, 365, 434, 435

Львов П. 90

Лятуринська Оксана 394

Мазепа Іван 91, 94, 95, 147, 291

Мазур Ґергард 34

Майєр К. Г. 445

Макаровський Михайло 317

Макліш Арчибальд 405

Маковей Осип 517, 520, 584

Максимович Михайло 29, 33, 42, 95, 96, 98, 105, 108-111, 114, 134, 211, 212, 218, 229, 509, 512, 513, 541, 555, 569

Малала Іоанн 457

Маланюк Євген 39, 77, 179, 322, 334, 335, 361, 387, 393, 394, 396, 397

Малиновський Броніслав 530, 553

Мальчевський Антоній 150, 153, 175-177, 187, 509

Мандельков Карл Роберт (Mandelkow Karl Robert) 68, 70

Мандельштам И. 214

Манн Ю. В. 444

Ман Пол де (Man Paul de) 56, 62, 66, 73

Маркевич Микола 121, 555

Маркевич Яків 93

Марковський Михайло 327

Маркс Карл 377, 580

Марлинский А. див. Бестужев Олександр

Мартович Лесь 161, 519, 520, 583

Мартос Петро 556

Маслов Сергій 286

Матиринка Ісько див. Бодянський Осип

Мах Вільгельм 166

Махновець Леонід 441

Маяковський Володимир 201

Меендорф И. Ф. див. Меєндорф І.

Меєндорф І. (Меендорф И. Ф.) 262

Мельгунов М. 98

Менандр 457

Меннінґ Кларенс (Manning Clarence A.) 434

Метлинський Амвросій (псевд. Могила Амвросій) 42, 82, 90, 98, 99, 178, 218, 444, 501-504, 512, 513, 569

Микола I, імператор 85

Милюков Олександр 85

Мирний Панас 202, 204, 217, 230, 252, 326, 438, 517, 519, 564

Мирський Д. С. 434, 451

Михайличенко Гнат 338, 370

Мілош Чеслав (Miłosz Czesław) 434, 449-451

Мільтон Джон 564, 565, 571

Міцкевич Адам (Mickiewicz Adam) 82, 149, 151-153, 155, 158-160, 164, 193, 225, 233, 289, 491, 498

Мішковський Яків 317

Могила Амвросій див. Метлинський Амвросій

Могила Петро 41, 267, 274, 291

Могильницький Іван 419

Мойсей 189, 302

Морган Льюїс 530

Морозов А. А. 384

Мосальські, рід 40

Мукажовський Ян (Mukažovský Jan) 50, 69

Мюллер Юрґен (Miiller Jurgen E.) 63, 65, 69, 70

Набоков Володимир 570

Надеждин Н. И. див. Надеждін Микола

Надеждін Микола (Надеждин Н. И.) 93, 103-106, 114

Назіанзин Григорій 458

Наливайко Дмитро 262, 278, 439

Наливайко Северин 243

Нарежный В. див. Наріжний Василь

Наріжний Василь (Нарежньїй В.) 41, 89, 94, 104, 489, 566

Науманн Манфред (Науманн Манфред) 70

Небреха Панько див. Куліш Пантелеймон

Некрасов Микола 197, 201

Немоєвський Анджей 159

Немцевич Юліан Урсин 149, 185, 187, 239, 240, 503

Нестор-літописець 463

Нечуй-Левицький Іван (Левицький Іван; псевд. Нечуй Іван, Баштовий І.) 31, 161, 212, 217, 219-221, 230-232, 234-236, 325, 517, 519, 520, 569

Ніженець А. 441

Ніцше Фрідріх 580

Нічик В. М. 441

Новиченко Леонід 337, 339, 343, 345, 348, 352, 356, 357, 359, 361

Ной Дов 456

Номис М. 247

Норвід Ципріан Каміль 166

Нудьга Григорій 444

Овсянико-Куликовский Д. Н. див. Овсянико-Куликовський Дмитро

Овсянико-Куликовський Дмитро (Овсянико-Куликовский Д. Н.) 74. 213, 214

Огієнко Іван 77

Огоновський Омелян 235, 419, 445, 446

Одимальський Валентій 296

Ожешкова Еліза 159

Оксман Ю. 198

Олег, князь 288, 290

Олександр I, імператор 85

Олександр II, імператор 249

Олександров Степан 317

Олесь Олександр 31, 340, 341, 520

Олізаровський Томаш Август 509

Ольжич Олег 394, 395, 398-401, 410

Опалінський Кшиштоф 144, 145, 297, 305

Опалінський Лукаш (Opaliński Łukasz) 144, 145, 293, 304, 307

Оріховський (Ожеховський) Станіслав (Orzechowski St., Orichovius Roxolanus, Orichovius Ruthenus) 140, 141, 278, 280

Оркан Владислав 139, 161, 162, 583

Осадчук Богдан 166

Осипов Микола 327

Острозькі, рід 39

Остряниця (Острянин Яків) 246

Осьмачка Тодось 406

Павлик Михайло 520

Павличко Соломія 12

Павловський Олексій 85, 97, 99, 100

Падура Тимко 150, 151, 173, 445, 504

Папроцький Бартоломей 143

Парпура М. 556

Паунд Езра Луміс 333

Паунд Роско 576

Паховський Т. І. 138, 143

Пелешенко Юрій 262, 263

Пельчицький Леонтій 265

Первомайський Леонід 165

Перетц Володимир 440, 442

Пестель Павло 95

Пестич С. Л. 471

Петлюра Симон 425

Петрарка Франческо 146

Петренко Михайло 514

Петров Віктор (псевд. Домонгович Віктор) 191, 582

Петров Микола (Петров Н. И.) 74, 104, 105, 109, 211, 212, 214, 218, 219, 419, 445, 446, 539

Петров Н. И. див. Петров Микола

Петро I 122, 192, 413

Пивоваров Микола 202, 204

Пипін Олександр (Пыпин А. Н.) 74, 218, 219, 235

Писаревський Петро 89

Писаревський Степан (псевд. Шереперя Стецько) 223

Піккіо Ріккардо 168

Пілсудський Юзеф 373

Пільгук Іван 441

Піндар 457

Платон 59, 457

Плевако Микола 77, 102

Плетньов Петро 108, 225

Погодин М. П. див. Погодін Михайло

Погодін Михайло (Погодин М. П.) 94, 98, 110

Полевой Микола (Полевой Н. А.) 85, 212

Полевой Н. А. див. Полевой Микола Полівій 457

Поліщук Валер’ян 384

Поль Вінцент 164

Попов Павло 441

Поппер Карл (Popper Karl) 544, 548

Потебня Олександр 230, 336

Потій Іпатій 142, 146, 265, 478

Потічний Петро (Potichnyj Peter J.) 196, 253, 586

Потоцький Вацлав 145, 294, 299

Потоцькі, рід 148

Праз Маріо (Praz Mario) 443

Прийма Федір 115, 198, 202

Прінс Джеральд (Prince Gerald) 387

Пріцак Омелян (Pritsak Omeljan) 285, 432. 462, 528

Прокопович Теофан (Феофан; Prokopovyč Teofan) 19, 147, 441, 470, 471, 473, 475, 477, 478, 517, 538, 542

Прокопович Феофан див. Прокопович Теофан

Прус Болсслав 158, 189, 564

Прущ Пйотр 296

Пселл Михаїл 457

Пузина Костянтин 317

Пушкін Олександр 43, 90, 91, 99, 105, 179, 201, 203-205, 325, 347, 349, 421, 483, 509, 510, 564

Пчілка Олена 519

Пшибишевський Станіслав 161, 169

Пыпин А. Н. див. Пипін Олександр

Равіта-Ґавронський Францішек 158

Радзейовський Ієронім 293

Радзивілл Альбрихт Станіслав 145, 297

Радзивілл Богуслав 305

Радищев Олександр 90

Раєвський Володимир 105

Ратенський Петро, митрополит 466

Рей Миколай 141

Рєпніни, родина 556

Решетар Джон С. 528

Рилєєв Кондратій 175, 503, 509, 510

Рильський Максим 164, 165, 335, 347, 410

Рогоза Михайло 265

Розанов Василь 97, 116

Роздольський Роман (Rozdolski Roman) 549, 552

Розумний Ярослав 438

Ролле Антоній 158

Романови, династія 122, 291

Ротач Петро 98

Рубчак Богдан 397, 401, 409-411, 413

Руданський Степан 250, 445, 495, 504, 505, 517

Рудиковський Остап 317, 320

Рудницький Домінік 143

Рудницький Іван див. Лисяк-Рудницький Іван

Рудницький Михайло 563

Руссо Жан-Жак 129

Савицький Стефан 294

Савченко Федір 233

Сагайдачний Петро 5, 145, 161, 174, 246, 278, 284, 285, 287-291, 471, 487, 586

Сайковський Алойзи 298

Сакович Касіян 5, 278, 279, 284-292, 471, 586

Салига Тарас 384

Самійленко Володимир 517, 520

Самойлович Іван, гетьман 476

Сангушки, рід 40

Саундерс Дейвид (Saunders David) 79

Сбітнєв І. 90

Сверстюк Євген (Sverstiuk Jevhen) 323, 493

Свидницький Анатолій 31, 160, 230, 517, 519

Свобода Віктор 198, 218

Сельвинский Илья див. Сельвінський Ілля

Сельвінський Ілля (Сельвинский Илья) 384, 385

Семенський Л. 155

Сементовський М. 245

Сенкевич Генрик (Sienkiewicz H.) 158, 159, 183-189, 193, 251

Серапіон, єпископ Володимирський 460

Сервантес Сааведра 65, 127

Сетон-Ватсон Го 553

Сивокінь Григорій 71, 442

Сидоренко Галина (Sydorenko H.) 442

Симон, єпископ 460

Сиповський Василь 87-89, 91-93, 95, 110, 113, 171, 178, 199, 208, 241, 245, 568

Сирокомля Владислав 151

Сицинський Владислав 305

Сігел Гарольд (Segal Harold В.) 442

Скарга Петро 142, 266, 273, 440, 478

Сковорода Григорій 15, 260, 277, 332, 336, 338, 363, 385, 427, 440, 441, 469, 470, 475, 477, 501, 542

Скотт Вальтер 94, 127, 244

Славинецький Єпіфаній 441

Словацький Юліуш 148, 152, 153, 156, 164, 165, 171, 175-178, 180, 181, 184, 185, 187, 188, 509

Слуцькі, рід 40

Сміт Ентоні Д. (Smith Anthony D.) 544, 553

Смотрицький Мелетій 39, 142

Смотрич Олександр 412-415

Совінський Леопольд 157

Соколовська Ядвіга (Sokołowska Jadwiga) 442, 533

Соломирецькі, рід 40

Сомов Орест 89, 94, 509

Софокл 64, 565

Спасович В. Д. 219

Сплавинський Станіслав (Spławiński Stanisław) 310

Срезневський Ізмаїл 95, 98, 110, 114

Сталин Иосиф див. Сталін Йосип

Сталін Йосип 45, 371, 375, 380

Старицький Михайло 160, 251, 520, 521

Старовольський Шимон 144, 296, 298, 303, 307

Сташиць Станіслав 148, 187

Стерн Лоренс 92

Стефаник Василь 161, 162, 389, 520, 583, 584

Стефанович Олекса 394, 395, 397, 398

Стефановська Софія (Stefanowska Zofia) 444

Стопка Анджей 162

Стороженко Олекса 105, 154, 160, 178, 211, 212, 230, 444, 504

Стрийковський Юліан 166

Струк Данило 571, 574, 575

Ступка Богдан 329

Сумароков Панкрат 92

Сумцов Микола 418

Сципіон 302

Тарнавський Максим 571, 575, 576, 578-580, 582

Тарнавський Остап 401

Тарновський Станіслав 158

Тарновський Юрій 409, 410

Твардовський Самуель (Twardowsky Samuel) 5, 144, 147, 184, 291, 294, 296, 298-313, 478

Тейлер (Тайлор) Едуард Бенетт 530

Теліга Олена 394

Тельнюк Станіслав 359, 360, 371, 374, 375, 377

Тен Іполит 422

Тенней Едвард А. 531

Теннісон Альфред 564

Теофан III, патріарх Єрусалимський 285

Терлецький Кирило 265

Тетмаєр Казимеж 161, 583

Тимошенко Петро 513

Тинянов Юрій 56, 60

Тихорський М. 90

Тичина Павло 5, 10, 164, 332-385, 396, 406, 584, 587

Тібергер Карл 308

Тогобочний Іван 256

Толстой Лев 201, 217, 355, 564

Томсон Френсіс (Tomson Francis) 276

Тополя Кирило 331, 443

Торрічеллі Еванджеліста 574

Травелян Г. М. 34

Треґер Клаус 70

Трембицький Станіслав 148

Третяк Юзеф 440

Троїцький В. 90

Тувім Юліан 163

Тургенєв Іван 201

Тютчев Федір 227

Українка Леся 27, 33, 83, 158, 197, 198, 237, 256, 326, 330, 445, 517, 520-523, 583

Ужевич Іван 441

Устиянович Микола 15, 32, 503

Фалес Мілетський 116

Федер Вільям (Veder William) 276

Федоров Іван 439

Федькович Юрій 230, 256

Фенґер Дональд (Fanger Donald) 105, 106

Филипович Павло 71, 84, 88, 110, 199, 205, 208, 443, 515, 556

Філянський Микола 340

Фірлей Анджей 300

Фіш Зенон 151

Фіш Стенлі Е. (Fish Stanley E.) 387

Флавіус Йосип 439

Флоровський Г. 276

Фрай Нортроп (Frye Northrop) 443, 564

Франко Іван (Франко І.) 15, 20, 22, 31, 32, 83, 138, 140, 142-144, 151, 157-160, 163, 174, 180, 184, 186, 190, 199, 202, 230, 234, 240, 252, 253, 255-257, 264, 275, 276, 282, 293, 295, 327, 329, 330, 395, 396, 419, 428, 429, 438, 445, 447, 504, 505, 517, 519, 520, 578, 583

Фрідріх Карл (Friedrich Carl І.) 266

Фройд Зиґмунд 580

Фукідід 457

Фюрст Л. (Furst L.) 443

Хвильовий Микола 20, 21, 120, 322, 326, 330, 571, 576-579, 582

Хлебовський Броніслав (Chlebowski Bronisław) 308, 310

Хижняк Зоя 441

Хмельницький Богдан (Chmielnicki Bogdan) 94, 144, 147, 149, 154, 156, 161, 191, 243, 291, 294, 300-302, 314, 395

Хмельницький Тиміш 299, 301

Хомяков А. С. див. Хомяков Олексій

Хомяков Олексій (Хомяков А. С.) 127

Хоткевич Гнат 257, 258, 580, 582

Христос Ісус 265, 266, 268, 269, 271-274, 484

Хрошцінський Войцех Станіслав 310

Хуарекі-і-Аґіляр Хуан де (Jaurequi у Aguilar Juan de) 310

Цвєтаєва Марина 336, 357

Цертелев Микола 95, 98

Чайковський Андрій 154, 186

Чайковський Міхал 150-152, 154, 156, 165, 173, 174, 184, 186, 509

Чалий Д. В. 446

Чапленко В. 214

Чарторийські, рід 40

Черемшина Марко 583

Чернишевський Микола 363, 428

Чижевський Дмитро (Čiževsky Dmitry, Čiževskij Dmitrij, Čyževs’kyj Dmytro, Tschižewskij Dmitrij) 8, 11, 24, 26, 30, 32, 38, 55, 78, 79, 116, 199, 227, 261, 262, 279, 318, 321-323, 425, 426, 430-543, 561, 562, 565-568, 570

Чикаленко Євген 418

Чичерін А. 385

Чубар Влас 338

Чужбинський О. див. Афанасьєв-Чужбинський Олександр

Чупринка Григорій 340

Чуровський А. 245

Шабліовський Євген (Chabliovsky Jevhen) 328, 434, 488

Шайноха Кароль 293

Шаликов Петро 92

Шамрай Агапій 488

Шаховський Семен 359, 360, 372, 376, 381

Шашкевич Антін 140, 444

Шашкевич Маркіян 32, 33, 154, 155, 172, 503, 504

Шевельов Юрій (псевд. Шерех Юрій; Shevelov George Y.) 100, 146, 261, 284, 326, 330, 401, 404406, 408, 436, 456, 460, 461, 471, 477, 501, 514, 579

Шевченко Ігор (Ševčenko Ihor) 280, 432, 458

Шевченко Тарас (Ševčenko T.,

Shevchenko T., Szewczenko Taras) 15, 21, 22, 27-29, 31, 32, 36, 3942, 56, 73, 79, 82, 86, 90, 93, 94, 99, 107, 108, 111, 115, 119, 123125, 130, 132, 133, 153, 154, 156, 157, 162, 163, 166, 171, 175, 178, 179, 181, 182, 190-193, 195, 198, 199, 202, 203, 205, 207, 209-211, 214, 215, 217, 218, 223, 224, 226, 227, 229, 231, 232, 235, 245, 246, 248, 256, 277, 316, 320, 322, 324, 328, 330-332, 342, 344, 349, 363, 371, 387, 389, 394-396, 414, 415, 421, 434, 442, 444, 445, 452, 483, 490, 494, 495, 497, 501, 503-508, 510, 512, 514, 515, 522, 541, 556, 557, 564, 566, 567, 585

Шевчук Валерій 23, 270, 271, 279-281

Шекспір Вільям 29, 64, 127, 158, 229, 244, 418, 522, 531, 565

Шеллі Персі Біш 197, 564

Шереперя Стецько див. Писаревський Степан

Шерех Юрій див. Шевельов Юрій

Шимановський Самуель Гутор 300

Шимонович Шимон 144

Шміт (спр. прізв. Шмідт) Петро 374

Шолохов Михайло 201

Шопенгауер Артур 61

Штрітер Юрій (Striedter Jurij) 49, 50

Щоголів Яків 250, 503, 504

Щурат Василь 157, 161, 193

Юнґ Карл Ґустав 187

Юрковський Ян 296

Яблоновський Август, князь 151, 173

Якобсон Роман 56, 60, 168, 518, 570

Янґ Ендрю 502

Ян Казимир, король 302

Яніон Марія (Janion Maria) 160, 171, 172, 444

Яновський Юрій 580, 582

Яременко Василь 439

Ярош Владислав 162

Яусс Ганс Роберт (Jauss Hans Robert) 38, 48, 49, 53, 54, 56-67, 70, 72, 129, 131

Яценко Михайло 323

Яцків Михайло 578, 580, 582, 584
Abrams М. див. Абрамс М.

Anz Heinrich див. Анц Гайнріх

Appelbaum David див. Аппельбаум Дейвід

Avineri Shlomo див. Авінері Шломо

Battaglia Gwido 157

Beilfuss Wilfried 63

Belinskij Vissarion див. Бєлінський Віссаріон

Berg Temma F. 49

Bittner Konrad 546

Bloom H. див. Блум Г.

Brooks Cleanth див. Брукс Кліанс

Brooks Peter 388

Brown Edward J. 134

Brückner А. див. Брюкнер Олександр

Brumberg А. 194

Bushkovitch Paul див. Бушкович Пол

Cazamian Louis див. Каземян Луї

Chlebowski Bronisław див. Хлебовський Броніслав

Chmielnicki Bogdan див. Хмельницький Богдан

Coleman Arthur Prudden див. Колман Артур П.

Crosman Inge 49

Čiževskij Dmitrij, див. Чижевський Дмитро

Čiževsky Dmitry, див. Чижевський Дмитро

Čyževs’kyj D. див. Чижевський Дмитро

Eichner Hans 223, 443

Engels Friedrich див. Енґельс Фрідріх

Fanger Donald див. Фенгер Дональд

Ferguson Dolly 435

Fischerówna Róża 299, 302

Fish Stanley E. див. Фіш Стенлі Е.

Franko І. див. Франко Іван

Friedrich Carl J. див. Фрідріх Карл

Frye Northrop див. Фрай Нортроп

Furst L. див. Фюрст Л.

Gadamer Hans-Georg див. Ґадамер Ганс-Ґеорґ

Gerigk Horst-Jiirgen див. Ґерік Горст-Юрґен

Godzich Wlad 48

Gogol’ N. див. Гоголь Микола

Gorsline Doreen 435

Grabowicz George G. див. Грабович Григорій

Grimm Giinter див. Ґрімм Ґюнтер

Hegel Georg див. Гегель Ґеорґ-Вільґельм-Фрідріх

Hernas Czesław див. Гернас Чеслав

Herndon Gerise 386

Hertz A. 239, 240

Holland Norman N. див. Голланд Норман Н.

Hołub Robert С. див. Голуб Роберт

Hornowa Elżbieta 190

Ingarden Roman див. Інґарден Роман

Iser Wolfgang див. Ізер Вольфґанґ

Jakóbiec M. 166

Janion Maria див. Яніон Марія

Jauss Hans Robert див. Яусс Ганс Роберт

Kamin’ski Andrej 290

Kann Robert див. Канн Роберт

Kauffmann Walter див. Кауфман Вальтер

Kawyn Stefan 511

Keenan Edward L. див. Кінан Едвард

Klier J. D. 248

Konstantinovič Zoran 62

Koselleck Reinhart von 54

Kowatkowski Aloizy F. 305, 309

Kozak Stefan 155

Koźmian Kajetan див. Козьмян Каєтан

Krzyżanowski Julian див. Кжижановський Юліан

Kubacki Wacław 164

Kulish P. див. Куліш Пантелеймон

Kuliš P. див. Куліш Пантелеймон

Kunitz J. див. Куніц Дж.

Lewin Paulina див. Левін Пауліна

Lord Albert 455

Lucan Marc див. Лукан Марк

Luckyj George S. N. див. Луцький Юрій

Lvov-Rogachevsky В. 239, 240

Łempicki Zygmunt див. Лемпицький Зиґмунт

Łobodowski Józef див. Лободовський Юзеф

Łużny Ryszard див. Лужний Ришард

Mandelkow Karl Robert див. Мандельков Карл Роберт

Manning Clarence А. див. Меннінґ Кларенс

Man Paul de див. Май Пол де Michałowski Jakub 295

Mickiewicz Adam див. Міцкевич Адам

Miłosz Czesław див. Мілош Чеслав

Mukarovsky Jan див. Мукажовский Ян

Muller Jurgen див. Мюллер Юрґен

Natoli Joseph 49

Naumann Manfred див. Науманн Манфред

Neuhauser Rudolf 439

Opaliński Łukasz див. Опалінський Лукаш

Orzechowski Stanisław див. Оріховський Станіслав

Petyk Ulana 435

Pollak Roman 310

Popper Karl див. Поппер Карл

Potichnyj Peter J. див. Потічний Петро

Praz Mario див. Праз Маріо

Prince Gerald див. Прінс Джеральд

Pritsak Omeljan див. Пріцак Омелян

Prokopovyč Teofan див. Прокопович Теофан

Przylecki S. 296, 299

Radziejowski J. див. Радзейовський Ієронім

Rosdolsky Roman див. Роздольський Роман

Rudnytsky І. L. див. Лисяк-Рудницький Іван

Rutherford Andrea 115

Rutz Werner 312

Saunders David див. Саундерс Дейвид

Schultze-Sasse Jochen 50

Segal Harold В. див. Сігел Гарольд

Serbyn R. 248

Serejski Henryk Marian 149

Seweryn Tadeusz 484

Shabliovsky Jevhen див. Шабліовський Євген

Shevchenko T. див. Шевченко Тарас

Shevelov George Y. див. Шевельов Юрій

Shipley Joseph T. 531

Sibree J. 547

Siedlecki A. 162

Sienkiewicz H. див. Сенкевич Генрик

Smith Anthony D. див. Сміт Ентоні Д.

Sokołowska Jadwiga див. Соколовська Ядвіга

Spławiński Stanisław див. Сплавинський Станіслав

Sprecht E. К. 52

Stegmüller W. 52

Stefanowska Zofia див. Стефановська Софія

Stempel Wolf-Dieter 54

Striedter Jurij див. Штрітер Юрій

Suleiman Susan R. 49

Sverstiuk Jevhen див. Сверстюк Євген

Sydorenko H. див. Сидоренко Галина

Szewczenko Taras див. Шевченко Тарас

Ševčenko Ihor див. Шевченко Ігор

Ševčenko T. див. Шевченко Тарас

Thompson Martin 80

Tompkins Jane P. 49, 387

Tomson Francis див. Томсон Френсіс

Treadgold Donald D. 528

Tschižewskij Dmitrij див. Чижевський Дмитро

Turowski Stanisław 294, 309

Twardowski Samuel див. Твардовський Самуель

Ullmann St. 532

Veder William див. Федер Вільям

Viehoff R. див. Вігофф Р.

Vodička Felix див. Водічка Фелікс

Walas Teresa 55

Warning Rainer 49, 59

Warren Austin див. Воррен Остін

Weintraub Wiktor див. Вайнтрауб Віктор

Wellek René див. Веллек Рене

Wilcher A. 257

Władysław IV див. Владислав IV

Wölfflin Heinrich див. Вольффлін Гайнріх

Wolf-Hartmut Friedrich 312

Wordsworth William див. Вордсворт Вільям

Wyka Kazimierz 583

Wytrzenz Günther 439

Zilynski Orest див. Зілинський Орест

Żmigrodska Maria див. Жмигродська Марія

Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.