Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


[М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VII. Розділ II.]

Попередня     ТОМ VII     Наступна

ТОМ VII

Розділ II. Початки української козачини.

Обяснення початків козачини. Козакованнє як побутове явище і козацьке імя:Причини, що викликали ріжні теорії початків козачини, теорії етимольоґічні і етнїчні в історіоґрафії XVII-XVIII в., упадок реальної традиції. Теорія черкасько-чорноклобуцька, неймовірність черкеської кольонїзації в дїйсности; теорія татарська. Теорії ґенетичного звязку козачини з київського Русю, теорія против-князївська (болоховська), теорія бродницька.


Обяснення початків козачини. Козакованнє як побутове явище і козацьке імя: Козачина як побутове явище: давність явища, анальоґії в староруськім житю. Термін „козак" — його уживаннє у турецьких народів в XIII-XV вв.; перенесеннє між Словян, козацьке імя в памятках XV в.; ріжні значіння слова „козак" — розбійник, свобідний, бездомний чоловік, степовий уходник, добичник-партизан; козацтво як зайнятє, а не суспільна верства або ґрупа в першій пол. XVI в.


Козаки і козакованнє в першій половинї XVI в. Відносини до козацтва місцевої адмістрації й центрального правительства: Найдавнїйша звістка про українських козаків (1492), звістки 1493-1499 р. і 1502-3 рр., „козаки кн. Дмитра" і „бурсники"; звістки 1510 р., козацький вербунок 1524 р.


Козаки і козакованнє в першій половинї XVI в. Відносини до козацтва місцевої адмістрації й центрального правительства: Провідники козацькі в традиції і провідники дїйсні: Юр. Пац, Богдан Глинський і Дмитро Путятич, Сем. Полозович, Ост. Дашкович, його відносини до місцевої людности, Предслав Лянцкороньский й иньші західнї пограничники, Бернат Претвич. Рідкість документальних згадок про козаків і причини сього; участники козацьких походів випирають ся їх; участь місцевої адмінїстрації й шляхти в козацьких походах, згадки Лубєнєцкаго про шляхетське козакуваннє, брак козацької верстви, елєменти, що брали участь в козакуванню, неорґанїзованість козацтва як верстви.


Козаки і козакованнє в першій половинї XVI в. Відносини до козацтва місцевої адмістрації й центрального правительства: Полїтика правительства супроти козачини в 1-ій пол. XVI в., проєкт козацького набору 1523/4 р., проєкт Дашковича 1533 р.; татарські жалї на козаків, скарги турецькі і правительственні заходи коло приборкання козачини, циркуляр 1541 р.


Козаки і козакованнє в першій половинї XVI в. Відносини до козацтва місцевої адмістрації й центрального правительства: Безплодність правительственних заходів полїційних коло козачини, татарські напади як мотив оправдання нападів козацьких. Козацькі походи 1540-х років: погром каравана на Санжарові, похід на Очаків, жалї на спілку адмінїстрації з козачиною.


Кн. Дмитро Вишневецький і значіннє його дїяльности: Недостача відомостей про мотиви дїяльности Вишневецького, замок на Хортицї, подорож в Туреччину і поворот на Україну, пляни боротьби з Кримом і боязкість литовського правительства, Вишневецький звертаєть ся до Москви, похід Ржевского на Татар, литовське правительство запобігає розриву з Кримом, облога Хортицького замку Татарами в 1557 р., Вишневецький в Москві, переговори з московським правительством про спільну війну з Кримом, їх безплодність, походи Вишневецького і Адашева на Крим, кінець московської акції, Вишневецький на Українї; волоська авантура і кінець Вишневецького; традиція про нього.Попередня     ТОМ VII     Наступна

[М. Грушевський. Історія України-Руси. Том VII. Розділ II.]


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.