Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Михайло Грушевський. Історія української літератури: В 6 т. 9 кн. — К., 1994. — Т. 4. — Кн. 1. — С. 328-333.]

Попередня     Головна     Наступна

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК (до четвертого тому, книга 1)Адріанова-Перетц В. 102, 182, 184, 193, 194

Аксаков К. 37, 39, 47

Анічкова Е. 79, 178, 180

Антонович В. 24, 66, 189, 233, 234

Арефін Е. 54

Архангельський 229

Афанасьєв 45, 46, 186, 228


Барсов Е. 32, 33, 62

Бедьє Ж. 80, 178

Безсонов П. 23, 39, 41, 43, 45, 50, 53, 164, 182, 186, 191, 192, 212, 213, 222

Бєлінський В. 186

Бельський Й. 30, 38, 61

Бенфей 47, 234, 236

Білоус М. 220

Богораз 270

Богославський 54

Бодянський Ф. 6, 12, 18, 38

Болтін І. 35

Болховітінов Є. 36, 38

Боржковський В. 189, 190

Брунон 277, 278

Бруцкус Ю. 261

Буслаєв Ф. 45, 46, 49, 184, 185, 228, 267


Вагилевич І. 159, 160

Варенцов В. 43, 184, 192, 216, 222

Веселовський О. 21, 23, 24, 33, 50, 52, 57, 66, 73, 74, 96, 98, 108, 114, 118, 122, 130, 132, 136, 138, 141, 152, 156, 157, 169, 170, 172 — 174, 185, 189, 194, 201, 204, 209, 210, 212, 218, 222, 228, 229, 231, 235, 236, 242, 243, 247 — 249, 256, 257, 259, 261, 268, 269, 272, 283, 292

Вільмарк 44

Вінцентій (з Бове) 208

Владимиров П. 28, 96

Гербіній 61, 62


Гільфердінг 41, 42, 53, 54, 76, 77, 82, 91, 94, 98, 99, 172, 196, 245, 270

Гнатюк В. 189, 190, 216, 220

Гоголь В. 36

Головацький Я. 43, 159, 189 — 191

Горленко В. 189, 190, 192

Григор’єв А. 53, 54, 145, 148, 149, 174, 213, 253

Грімм В. і Я. 45

Грінченко Б. 132, 189, 204, 220

Грузинський 76, 91

Грушевська К. 142

Гудзій 216, 220

Гулак-Артемовський П. 186


Дашкевич М. 23 — 25, 27, 28, 32, 33, 44, 51, 57, 80, 119, 122, 178, 233, 235, 256, 257

Демідова П. 34, 36

Дикарів М. 236

Добровольський Л. 233, 234, 236, 238, 240

Долгов Е. 216

Драгоманов М. 23, 24, 66 — 69, 73, 74, 186 — 189, 199, 234, 235

Євтихієв 42

Єфименко П. 53, 253


Жданов І. 50, 94, 122 — 124, 185, 195, 200, 216, 223, 229, 230, 257

Жемчужніков Л. 65

Житецький П. 7

Закревський М. 43


Іванов П. 86, 105, 188, 204, 205

Ігнатій з Никлович 199

Іловайський Д. 116

Істрін 130

Калайдович К. 36 — 38

Каллаш В. 65, 73, 74, 133

Кальнофойський А. 62, 64

Каманін І. 68

Карамзін М. 36

Карський Е. 242

Калитовський 102

Квашнін-Самарін 45, 258, 270

Келтуяла А. 28 — 30, 81, 136, 236

Кирпічніков А. 34, 50, 83, 84, 185, 209, 226

Кирша Данилов 30, 36, 37, 39, 53, 55, 91, 94, 160, 161, 205, 207, 222, 230, 268, 270

Кіреєвський П. 37, 41, 43, 45, 53, 91, 98, 99, 126, 139, 164, 184, 222, 245, 251, 255, 262

Ключарьов 36

Ключевський В. 252

Кмита Ф. 112, 115, 117, 160 — 162

Коковцов П. 261

Колесса Ф. 7, 89

Кольберг О. 66, 138

Коробка М. 27, 94, 96, 124 — 126, 258

Косач О. (Олена Пчілка) 188, 189

Костомаров М. 6, 8, 18, 119, 186, 187, 219, 234, 240, 257

Котляревський І. 18, 19, 65

Котляревський Ол. 157, 182

Красінські 242

Красносельцев 229

Куліш П. 43, 65, 177, 234, 239, 240

Кун А. 45, 59


Лисенко М. 190

Листопадов А. 54, 311

Лобода А. 96, 99, 108, 164, 170, 261, 270

Лоначевський 68

Ляскоринський В. 236, 239, 241

Лященко Арк. 157, 160 — 162, 268


Майков Л. 22, 44, 45, 50, 51, 80, 243, 256

Максимович М. 6, 18

Макушев 220

Малеїн 157

Малинка 189, 190

Малиновський 38

Манжура І. 24, 69, 189, 190

Марков О. 27, 53, 54, 56, 76 — 78, 94, 97 — 99, 101 — 104, 108 — 110, 114, 116, 118, 124, 125, 148, 151, 153, 161, 174, 208, 213, 245, 250, 253, 270

Маркович Ол. 67

Мартинович П. 66, 72, 74, 161, 197

Маслов 54

Махаль 28, 138

Мей Л. 255

Мейєр 79, 80

Менчиць В. 234, 236, 240, 244, 249

Метлинський 43, 161

Милорадович В. 189

Міклошич 44

Міленгоф 268

Міллер В. 26 — 28, 32 — 33, 52 — 57, 65, 66, 80, 91, 92, 94, 96, 98, 99, 108 — 114, 116, 118 — 122, 124, 131 — 133, 138, 146, 148, 150, 151, 154, 161, 164, 171, 174, 179, 195, 197, 201, 202, 204, 206, 233, 236, 243, 246 — 251, 253, 254, 256, 258, 259, 267, 269, 270, 272, 283, 284, 286, 288, 293

Міллер Г. Ф. 34

Міллер Ор. 22 — 24, 41, 45 — 47, 50, 56, 108, 114, 130, 164 — 166, 256, 257, 268, 272, 277

Мілюков П. 157, 161

Молчанов 30

Мочульський В. 185, 222, 230, 232

Мякутин А. 54


Надєждін 228

Новиков М. 251

Новицький І. 234, 238, 240


Онищук А. 188

Ончуков Н. 91, 110, 148, 253


Партицький О. 264

Пархоменко В. 261

Патарський М. 235

Пашковський 66

Перетц В. 182, 193

Петров М. 23

Пипін Ол. 28, 43, 186, 209

Плюшар 38

Погодін М. 18, 19, 23, 25

Полєвой М. 38

Попов А. 267

Порфир’єв 102

Потанін 52, 236

Потебня О. 24, 47, 51, 156, 157, 159, 160, 161, 170, 189, 264

Прохоренко 66


Равмер 49

Ревякін П. 234, 236, 239, 241

Рибніков П. 40 — 42, 45, 53, 54, 76, 78, 82, 91, 94, 134, 141, 172, 173, 201, 216, 245, 284

Ристенко А. 183, 209

Рожнецький С. 147, 157, 161, 268

Руданський С. 200

Рудченко І. 218

Руліковський 66

Румянцев 36

Русов Ол. 190

Рябинін Т. 99, 114, 141


Савич А. 24

Сарніцький С. 61

Сахаров І. 30, 38

Серапіон 60

Скорина Ф. 61

Смола (Куц) 70

Соболевський О. 32, 63, 123, 133, 261, 270

Созонович І. 107

Соколов Б. 118, 119, 121, 146, 147, 186, 286

Соловйов 242

Сперанський М. 11, 27, 28, 90, 91, 122, 133, 147, 183, 190

Срезнєвський В. 19, 41, 181, 185

Стасов В. 21, 26, 47 — 50, 52, 114, 272

Стоцький 67

Стрийковський М. 125

Студинський К. 190

Сумцов М. 28, 57, 65, 97, 188 — 190, 209

Сухомлинов М. 231

Сушицький П. 234, 236


Татищев В. 35, 153

Тихонравов М. 33, 43, 91, 98, 99, 182, 185, 186, 194, 202, 220, 228, 229, 242

Трощинський Д. 36

Трусевич І. 65, 234, 236 — 240, 241

Туровський К. 82


Філарет 144

Фірдоусі 210

Флавій Й. 198

Форіель 44

Франко І. 102, 186 — 188, 198, 242


Халанський М. 21 — 23, 32, 51, 57, 60, 67, 94, 119, 133, 156, 157, 164, 169, 170, 190, 233, 235, 252, 257, 260, 261, 268, 309

Хомчук Н. 311

Хомяков А. 39


Чубинський П. 105, 158, 186, 189, 190


Шамбинський С. 94

Шамбінаго С. 94, 195, 252, 257 — 260

Шахматов А. 178, 258

Шварц 45

Шевирьов С. 39

Шеффер П. 38

Шухевич В. 188, 189

Щепот’єв В. 188


Яворницький Д. 65

Ягіч В. 50, 79, 177, 222, 230

Якуб О. 56, 148, 252

Якубович А. 36

Ярхо Б. 56, 92, 114, 138, 143, 269

Ястребов 68

Яцимірський 186

Ящуржинський 188


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.