Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  

[ПСРЛ. — Т. 2. Ипатьевская летопись. — СПб., 1908. — Стлб. 753-778.]


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна
Варіанты: 11 Х. П. В то ж лѣто. 2 Х. Х. кѵрилъ. 3 Х. П. пребл(а)женныи. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. сътворити. 6 Х. П. пинскыи не престааше (П. престаше). 7 Х. П. изыиманы. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. кыевскыи. 10 Х. П. събра. 11 Х. П. въ. 12 Х. П. вълодимеръ. 13 Х. П. звади. 14 Х. П. пріидоша. 15 Х. П. вълодимеръ. 16 Х. П. съ всѣми князи, и приб. а михаилъ съ всѣми князи. 17 Х. П. новьгородци. 18 Х. П. тоуровци, и приб. и. 19 Х. П. каменець. 20 Х. П. данилови. 21 Х. П. творящюся. 22 Х. П. сътворити. 23 Х. П. къ. 24 Х. П. сію. 25 Х. П. любовъ свою. 26 Х. П. галицкоую, и приб. и. 27 Х. П. галичи. 28 Х. П. имѣаше, и приб. и. 29 Х. П. съ. 30 Х. П. не вспѣвшим. 31 Х. П. въротишас. 32 Х. П. васил. 33 Х. П. събравша. 34 Х. П. приб. къ. 35 Х. П. с. 36 Х.П. стрѣтоша. 37 Х. П. послы. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. михаила. 40 Х. П. въротиславъ. 41 Х. П. и юріи. 42 Х. П. и толигневич. 43 Х. П. приб. и. 44 Х. П. ляхове. 45 Х. П. възвратишас. 4646 Х. П. В та ж лѣта. 47 Х. П. лестько оубіень. 48 Х. П. лядскыи. 49 Х. П. оубіень. 50 Х. П. олговичем, и приб. и. 51 Х. П. съвѣтомъ. 52 Х. П. да. 5353 Х. П. опущено. 54 Х. П. старого. 55 Х. П. опущено (въ Х. позже приписано въ). 56 Х. П. пинскаго. 57 Х. П. берестіаны. 58 Х. П. земли. 59 Х. П. ятвяз. 60 Х. П. веремя. 61 Х. П. литва ляхы воеваша. 62 Х. П. пріидоша къ. 63 Х. П. вълодимер. 64 Х. П. аже. 65 Х. П. опущено. 66 Х. П. изыде на ня. 67 Х. П. берестіане. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. я. 70 Х. П. пріидоста къ. 71 Х. П. згадавшим. 72 Х. П. кы. 73 Х. П. пріидоша. 74 Х. П. вечрь наутріа. 75 Х. П. свитающю.

753

Примѣчанія: А На правомъ полѣ другою рукой приписано: на кон. Б Буква н написана по соскобленному. В Второе о переправлено изъ е. Г Буква м передѣлана изъ т. Д Буква в передѣлана изъ другой. Е Первое о передѣлано въ у (укъ). Ж Надъ вра приписано подъ дугою з. З Буква а написана по стертому и, а ш по стертому т. И Это слово надъ строкой подъ дугой. І Надъ строкой приписано другою рукой подъ дугой в (ятъвязь). К Буква ц передѣлана изъ другой (изъ ѣ). Л Такъ въ рукописи.


Въ лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . л҃s . 1 [6736 (1228)] Бѣ Коурилъ 2 митророполитъ . преблж҃нъıи 3 и 4 ст҃ъıи приѣхалъ мира сотворити 5 и не може . потомь же Ростиславъ Пиньскъıи не престаӕще 6 клевеща бѣша бо дѣти его изъıманъı 7 . Володимеръ же 8 Къıевьскъıи 9 собра 10 вои . Михаилъ Черниговьскъıи ӕко бо бѣ . ѡц҃ь его постриглъ ѿц҃а моего . бѣ бо емоу боѧзнь велика во 11 срд̑ци его . Володимеръ 12 же всади 13 Котѧнѧ А. и вси Половци и придоша 14 къ Каменцю Володимеръ 15 же сос Л всими кнѧ҃зи 16. и Коурѧнъı . и Пинѧнъı . и Новогородци 17 . и Тоуровьци 18 ѡбьсѣдоша Каменѣць Б 19 . Данило 20 бо творѧщоус̑ В 21. миръ Г сотворити 22 с ними . переводѧ ими . и ѣха в Лѧхъı . по помощь а Павла своего посла ко 23 Котѧневи Д река . ѿч҃е измѧти воиноу сю 24 . приими мѧ в любовь собѣ 25. ѡн же ѣхавъ . взѧ землю /л.256/ Галичьскоую 26. иде в землю Половецкоую . и не ѡбратисѧ к нимъ бѣ бо королевичь вь Галичѣ 27 . и Соудиславъ с нимъ . миръ бо имѣѧше 28 со 29 Володимеромь . и Михаиломъ сим же нѣ воспѣвошимъ Е 30 ничто же вратишасѧ Ж 31 Данилъ же и Василко 32 собравша 33 Лѧхъı многъı .

754

идоста 34 Къıевоу со 35 Пакославомъ . воеводою . и Ѡлександро с нима . срѣтеша 36 же посли 37 ѿ 38 Володимера . и Михала 39 и Воротиславъ 40 . [II, 168] Петровичь . Юрьии 41 Толигнѣвичь 42 . хотѧще мира 43 оумиришасѧ З. и Лѧховѣ 44 возворотишасѧ 45 въспѧть ❙

Въ 46 лѣт̑ . ҂s . ѱ҃ . л҃з 46 [6737 (1229)] Льстько оубьенъ 47 бъıс̑ . великъıи кнѧзь Лѧдьскъıи 48 на сонмѣ оубьень 49 бъıс̑ Ст҃ополкомъ . Ѡдовичемь 50 Володиславомъ . свѣтомъ 51 боѧръ невѣрнъıх̑ . по см҃рти брата своего . Кондратъ приӕ Данила и Василка . в великоую любовь . и проси ею . а 52 бъıста шла емоу на помощь . и 53 поидоста емоу на помощь 53 . на Володислава на стараго 54 сама же идоста . на воиноу ѡстависта же в И 55 Берестии . Володимера Пиньского 56 . и Оугровьчанъı и Берестьѧнъı 57 . стеречи землѣ 58 . ѿ Ѧтьӕзь І 59 . в то же времѧ 60 воеваша Литва Лѧхъı 61 мнѧще мирни соуще . и придоша ко 62 Берестью . Володимѣръ 63 же реч̑ . ѡже 64 есте мирни но мнѣ есте не мирни . и 65 изииде на нѣ 66 . и Берьстьӕне 67 вси 68 . избиша ѣ 69 всѣ Данилъ же и Василко . придоста ко 70 Кондратови К. и сгадавшимъ 71 имъ . идоша . къ 72 Калешю . и придоша 73 Ветроу вечеръ . наоутрѣе 74 же свѣтающю 75

Варіанты: 1 Х. преидоша, П. переидоша. 2 Х. П. прѣсноу. 3 Х. П. поидоста. 4 Х. П. дъждь. 5 Х.П. видѣвши. 6 Х. П. воевати и пленити. 7 Х. П. старьгорода. 8 Х. П. въротиславльскых. 9 Х. П. пріаша. 10 Х. П. въ. 11 Х. П. наутріи, въ П. приб. д(е)нь. 12 Х. П. поемша воя своя. 13 Х. П. къ. 14 Х. П. своя. 15 Х. П. обѣма к воротом. 16 Х. П. калешскым. 17 Х. П. вм. иныи: и я. 18 Х. П. опущено. 19 Х. П. опущено. 20 Х. П. обошла. 21 Х. П. свѣдоущиимся. 22 Х. П. игде. 23 Х. П. біашеся. 24 Х. П. сіи. 25 Х. П. боа. 26 Х. П. оніи. 27 Х. П. належаху (съ б. юс.). 28 Х. П. оніи оступяху (съ дв. б. юс.). 29 Х. П. сіи. 30 Х. П. невѣденіе. 31 Х. П. съ. 32 Х. П. заброл. 33 Х. П. дъждю. 34 Х. П. възводныи. 35 Х. П. въжгоша. 36 Х. П. градскіа 37 Х. П. хотящима. 38 Х. П. подле. 39 Х. П. мужеи (съ б. юс.). 40 Х. П. забролех. 41 П. бывшю ж. 42 Х. П. вечроу. 43 Х. П. опущено. 44 Х. П. възратишас въ страны. 45 Х. П. где. 46 Х. П. въсѣд. 47 Х. зъглядан(ь)е, П. зьгляден(ь)е. 48 Х. П. пріеха къ. 49 Х. П. испръва. 50 Х. П. вѣдали. 51 Х. П. пріать. 52 Х. П. наутріа. 53 Х. П. къ. 54 Х. П. наутріа. 55 Х. П. своа онѣм. 56 Х. П. каменя. 57 Х. П. ня. 58 Х. своа. 59 Х. брат, П. брате. 60 Х. П. слышиш. 61 Х. П. вѣряше. 62 Х. П. въземь. 63 Х. П. шолом. 64 Х. П. пакославль. 65 Х. П. молвита. 66 Х. П. съи. 67 Х. П. изнемогшеи. 68 Х. П. опущено. 69 Х. П. въ. 70 Х. П. странници.

755

Примѣчанія: А Надъ о приписано ш подъ дугой (поидош). Б Буквы славь написаны по стертому мѣсту. В Послѣднее о передѣлано изъ е. Г Буква д передѣлана изъ т. Д Буква ц передѣлана изъ ч. Е Такъ въ рукописи. Ж Послѣднее е написано по соскобленному а. З Между и и ц соскоблено е (странние).


прѣидоша 1 рѣкоу Пресноу 2 . и поидо А 3 къ городоу и тое нощи . бъıс̑ дождь 4 великъ видивши 5 же ӕко нѣс̑ кто противѧсѧ . поустиша воеватъ и плѣнитъ 6 . Роусь же догнаша Милича . и Старогорода 7 . и нѣколко селъ Воротиславьскъıх̑ 8 Б заѧша . и приѧша 9 плѣнъ велик̑ и вратишасѧ . и приидоша во 10 станъı гадающимъ . како поити к городоу на бои Лѧхомъ же не хотѧщимъ битисѧ. наоутрее 11 же . Данилъ . и Василько . поемь вое свое 12 и поидоста ко 13 градоу . Кондратоу же любѧщю Роускъıи бои . и поноужающоу В Лѧхъı свое 14. ѡнѣмь же ѡдинако не хотѧщимъ пристоупившима же има . ѡбѣима ко воротомь 15 . Калѣшьскъıмъ 16 . а Мирослава посла/л.256об./ста в задъ града . и инъıи 17 полкъı бѣ 18 бо 19 городъ ѡбишла 20 вода . и сильнаӕ лозина . и вербье . и не свѣдоущимсѧ 21 самѣмь . идеже 22 кто биаше 23. егда же си 24 ѿстоупѧхоу ѿ боѧ 25 ѡни 26 же належахоуть 27 на ѡнъı . а коли ѡни ѿстоупѧхоу 28 . а ѡни належахоу на си 29 за невидѣние 30 не приӕтъ бъıс̑ градъ томь дн҃и идоущоу же камению со 31 забралъ 32 ӕко дождоу 33 силноу . стоѧщимъ имъ в водѣ . дондеже сташа на соусѣ . на метаномъ камении . и возводнъıи 34 мостъ . и жеравець вожьгоша 35. Лѧхове же врата ѡдва оугасиша градьскаӕ 36 . Данилови же и Василкови . ходѧщима Г 37 подлѣ 38 града

756

стрѣлѧющимъ на градъ инѣмь стрѣлцемь Д . и бъıс̑ ранено моужь 39 стоѧщихъ на забралѣхъ 40. р҃ . и . ѯ҃ . бъıвшоу же 41 вечероу 42. и 43 возвратишасѧ во станъı 44 своѧ . Станиславъ же Микоуличь . реч̑ кде 45 то мъı стоѧли . тоу нѣ водъı ни гребле въıсокъı . Данилъ же всѣдъ 46 на конь еха самъ на зглѧдание 47 града и видѣ ӕко тако и есть Данилъ же приѣха ко 48 Конъдратови . и реч̑ емоу аще бъıхомъ исперва 49 вѣдалѣ 50 мѣсто се то градъ приѧтъ 51 бъı бъıлъ . Кондратови же молѧщоусѧ има . да наоутрѣе 52 пакъı пристоупита ко 53 градоу наоутриѧ 54 же Данилъ и Василко . посласта люди свои . ѡнем 55 же стоӕщимъ и теребѧщимъ лѣсы ѡколо града . гражаномъ же ни камениӕ 56 смѣющимь врещи на нѣ 57 . просѧхоусѧ да бъı к нимъ прислалъ . Кондратъ . Пакослава и Мьстиоуӕ . Пакославъ же реч̑ Данилови . измѣнивъ ризъı свое 58 поеди с нами . Данилови же не хотѣвшю . реч̑ емоу братъ 59 иди да слъıши 60 вѣче ихъ . не вѣрѧшеть 61 бо Мьстиоуеви Кондратъ . Данилъ же возма 62 на сѧ шеломъ 63 Пакославь 64 . и ста за нима . стоѧщимъ же моужемь на заборолѣхъ . и рекоущимъ имъ . тако молъвъта Е 65 великомоу . кнѧзю Конъдратоу . сии 66 градъ не твои ли есть . мъı же моужи изнемогоше Ж 67 . и 68 во 69 градѣ семь . ци иного странницı З 70 есмы . но людье твои

Варіанты: 1 Х. П. братіа. 2 Х. П. зжалитаси. 3 Х. П. короговь. 4 Х. П. заборолѣх. 5 Х. П. будет (съ б. юс.; въ Х. т исправлено позже въ м). 6 Х. П. опущено. 7 Х. П. погоубити. 8 Х. П. ина. 9 Х. П. пакосавоу. 10 Х. П. кондрат, и приб. бы. 11 Х. П. опущено. 12 Х. позже прибавлено но. 13 Х. П. отити. 14 Х. приб. позже и. 15 Х. П. росмѣявся реч. 16 Х. П. молвите. 17 Х. П. оскѣпищем. 18 Х. П. сня съ себе. 19 Х. П. сътвори. 20 Х. П. смѣавшю (въ Х. надъ ю позже надписано с). 21 Х. П. два. 22 Х. П. пріеха, и приб. къ. 23 П. кондратоу. 24 Х. П. сътвори. 25 Х. П. с ними. 26 Х. П. тоже талъ. 27 Х. П. бяху (съ б. юс.). 28 Х. П. полонили. 29 Х. П. бояринѣ. 30 Х. П. сътвориша. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. лядское. 33 Х. П. възвратистася. 34 Х. П. сътвориста. 35 Х. П. съ 36 Х. П. и иныи (въ Х. стерто первое и). 37 Х. П. въходилъ. 38 Х. П. лядскоую. 39 Х. П. великого. 40 Х. П. миноувши. 41 Х. П. приб. к. 42 Х. П. веселе. 43 Х. к, П. опущено. 41 Х. П. гюрьгью. 45 Х. П. съ. 46 Х. П. в оугровскоу. 47 Х. П. галичане. 48 Х. П. в. 49 Х. събравшоу, П. събравшю. 50 Х. П. въборзѣ. 51 Х. П. демяна. 52 Х. П. изь оугровска. 53 Х. П. опущено. 54 Х. в галич, П. в галичи. 55 Х. П. пред. 56 Х. П. деміаном. 57 Х. П. къ. 58 Х. П. тоже воща, но въ Х. передъ в позже надписано о. 59 Х. П. кърма. 60 Х П. къпіи. 61 Х. П. опущено. 62 Х. П. пристранно видѣти. 63 Х. П. видѣвь. 64 Х. П. исполнилися. 65 Х. П. въ. 66 П. оноу. 67 Х. П. днѣстра. 68 Х. П. вьбѣгъшю. 69 Х. П. въ. 70 Х. П. быша.

757

Примѣчанія: А Надъ ь приписаио г тою же рукой (роусы?). Б Такъ въ рукописи. В Надъ ъı надписана точка. Г Буква о соскоблена. Д Буква о переправлена въ ъ другими чернилами. Е Передъ собе приписано другими чернилами с съ паеркомъ надъ нимъ. Ж Буква и переправлена изъ ъ. З Буква е передѣлана изъ другой. И Буква а написана поверхъ другой стертой буквы. І Буква ь передѣлана изъ е. К Надъ воща другою рукой приписано о подъ дугой. Л Надъ строкой приписано рхъ подъ дугой другою рукой (вьрхъ). М Буква т передѣлана изъ п (было днѣпра).


есмы а ваша братьѧ 1 есмы . чемоу ѡ насъ . не сожалитеси 2 . аще насъ Роусь А плѣнѧть . то коую славоу. Кондратъ прииметь . аще Роускаӕ хороу/л.257/говь 3 станеть на забролѣхъ 4 то комоу чс̑ть оучиниши . не Романовичема ли . а свою чс̑ть оуничижиши . нъıнѣ братоу твоемоу слоужимъ . а заоутра твои боудемь 5 . не даи славъı Роуси ни 6 погоуби 7 града сего . и и 8 многа словеса гл҃хоу . Пакаславоу Б 9 же рекшоу . [II, 169] Кондратови 10 радъ млс̑ть бъı В 11 оучинилъ вамъ 12 . Данилъ лютъ зѣло есть насъ не хощеть ѡтоити 13 прочь не приемь града 14 . росмьӕвсѧ рче 15 а се стоить самъ . молъвьте 16 с нимъ кнѧзь же тъче его (ѡ)скѣпищемь Г 17 . и сонѧ Д собе Е 18 шеломъ . ѡни же кликноуша с града . имѣи слоужбоу нашоу молимсѧ . створи 19 миръ . ѡномоу же много смѣѧвъшоусѧ 20 и много вѣстовавшоу с ними . и 11 поѧ ѿ нихъ. в҃ 21. моужа . и приѣха 22 Кондратови 23. и створи 24 Кондратъ с ними Ж 25 миръ . и поѧ оу нихъ талъ 26 . Роуси бо бѣахоу 27 полонилѣ 28 многоу челѧдь . и боѧръıнѣ 29 створиша 30 же 31 межи собою клѧтвоу Роусь и Лѧхове . аще по семь коли боудеть . межи З ими . оусобица не воевати Лѧхомъ Роуское челѧди ни Роуси Лѧдьскои 32 . потом же возвратистасѧ 33 . ѿ Кондрата . в домъ свои с честью .

758

Бо҃у поспѣвающю има . створиста 34 емоу помощь великоу . и внидоста со 35 славою . в землю свою . инъıи 36 бо кнѧзь не входилъ 37 бѣ в землю Лѧдьскоу 38 толь глоубоко . проче Володимера Великаго 39 . иже бѣ землю крестилъ . потом же времени миноувшоу 40. ѣха Василко В 41. Соуждалю на свадбоу 42 шоурина своего ко 43 великомоу кнѧзю . Юрью 44. поемь Мирослава со 45 собою и инъı . кн҃ѧзю же Данилови боудоущоу во Оугровьсцѣ І 46. прислаша Галичанѣ 47 рекоуще ӕко Соудиславъ шелъ есть во 48 Понизье . а королевичь в Галичи ѡсталъ . а поиди борже . Данилови же собравшю 49 вои . воборзѣ 50 . посла Дьмьӕна 51 на Соудислава а самъ иде в малѣ дроужинѣ к Галичю . изо Оугровьска 52 . во 53 третии дн҃ь бъıвшоу емоу на ночь во Галичь 54. а Соудиславъ не стерпѣ передь 55 . Дѣмьӕномъ 56 но побѣже в Галичь . Данилови же приѣхавшоу . ко 57 Галичю . Галичь бо бѣ сѧ затворилъ . Данилъ же взѧ дворъ Соудиславль . ӕкоже вино и воща К 58 и корма 59. и копии 60. и 61 стрѣлъ . пристраньно видити 62 . пото/л.257об./м же Данилъ . видивъ 63 люди своӕ . ӕко испилисѧ 64 . не хотѣ стати вь Л 65 города но иде на иноу 66 страноу Днѣс̑тра М 67 . Соудиславоу же тое ночи . вобѣгьшю 68 во 69 городъ . ӕти бъıвше 70 ѿ вои

Варіанты: 1 Х. П. стояше оугльницих. 3 Х. П. выехавъ же, и приб. к. 3 Х. П. стрѣляшеся. 4 Х. П. въставшимъ. 5 Х. П. опущено. 6 Х. П. рецѣ. 7 Х. П. безаконныи лихіи семьюнко. 8 Х. П. пріиде. 9 Х. П. демьянь. 10 Х. П. съ всѣми. 11 Х. П. галицкыми. 12 Х. П. съ мирославом. 13 Х. П. съ. 14 Х. П. съ многыми. 15 Х. П. галицкыми. 16 Х. П. весело. 17 Х. П. к. 18 Х. П. оузрѣ. 19 Х. П. конець. 20 Х. П. вгаслъ. 21 Х. П. наутріа. 22 Х. П. пріиде. 23 Х. П. наутріа. 24 Х. П. оуставъше. 25 Х. П. събравь. 26 Х. П. галицкоую. 27 Х. П. четыри. 28 Х. П. събра. 29 Х. П. бобръкы. 30 Х. П. даже. 31 Х. П. рекы оушици. 32 Х. П. приб. и. 33 Х. П. тяжцѣ. 34 Х. П. онѣм. 35 Х. П. изнемогшим. 36 Х. П. предаша. 37 Х. П. данило ж. 38 Х. П. пріемши. 39 Х. П. андрѣа. 40 Х. П. изыде ж. 41 Х. П. на нь же. 42 Х. П. мета. 43 Х. П. изыди. 44 Х. П. пришедшю къ отцоу своему. 45 Х. П. гл(агол)юши (въ Х. и переделано позже въ укь). 46 Х. П. изыдѣте. 47 Х. П. пріимѣт. 46 Х. П. приб. и. 49 Х. П. оукрѣпятся. 50 Х. П. изыде ж. 51 Х. П. риксь (съ кси). 52 Х. П. избавляа и. 53 Х. П. въшедшю. 54 Х. П. в. 55 Х. П. оугорскыа. 5656 Х. П. на н. 57 Х. П. архагг(е)ла. 58 Х. П. оттворити. 59 Х. нбсныа, П. нбсніа. 60 Х. П. възбѣгающим. 61 Х. П. высокаа. 62 Х. П. одиноко. 63 Х. П. оустремившюся. 64 Х. П. пріати. 65 Х. П. избавити. 66 Х. П. их. 67 Х. П. обступи (съ б. юс.). 68 Х. П. възопи. 69 Х. П. гласом великым. 70 Х. П. оугорскаго. 71 Х. не приписано другимъ почеркомъ, П. опущено. 72 Х. П. демянъ. 73 Х. П. измет. 74 Х. П. г(оспод)а. 75 Х. П. съи. 76 Х. П. может ся дръжати. 77 Х. П. опущено. 78 Х. П. деміанъ. 79 Х. П. крѣпляшеся. 80 Х. П. опущено.

759

Примѣчанія: А Передѣлано изъ черьмностию. Б Буква л написана по стертому д. В Буква ч передѣлана въ ц. Г Буква ц передѣлана изъ ъ. Д Такъ въ рукописи. Е Буква и надписана надъ строкой. Ж Въ концѣ предшествующаго листа приписано другою рукой на (одинако). З Кажется, и послѣ м передѣлано изъ л, а с изъ е (было оустремлешися). И Это слово написано по стертому (подъ нимъ слѣды другихъ буквъ). І Буква а написана по соскобленному. К Заскобленное зачеркнуто.


его людие . и рекоша ӕко Соудиславъ оуже в Галичи . Данилѣ стоаше Оугльницѣхъ 1 . на березѣ Днестра въıѣхавшимъ же 2 Галичаномъ . и Оугромъ и стрѣлѧшасѧ 3 на ледоу . вечероу же бъıвшоу . и ледомъ воставшимъ 4 и 5 рѣцѣ 6 наводнившисѧ . зажгоша мостъ на Днестрѣ . безаконьнъıи лихъıи Семьюнько 7 . подобнъıи лисици . черьмности А ради . и приде 8 же Дьм̑ѧнъ 9 со всıми 10 боѧръı Галичкъıми 11 . со Милославомъ 12. и со 13 Володиславомъ . и со многими 14 боѧръı Галичкъıми 15 . Данилови же ѡ семь веселоу Б 16 боудоущю . а ѡ мостѣ печаль имѣющоу . како Днѣстръ переити . гнавъ же Данилъ ко 17 мостоу . и оузрѣвъ 18. ӕко конѣчь В 19 мостоу . оугаслъ 20 есть и бъıс̑ радость велика . наоутреӕ 21 же приде 22 Володимеръ . Инъгваровичь . и переидоша мостъ . и сташа по берегоу Днѣстра . наоутрѣӕ 23 же оуставоше 24 . и ѡбьеха Данилъ Г городъ и собравъ 25 землю Галичкоую 26 ста на четъıрѣ 27 части ѡкрс̑тъ его . и собра 28 ѿ Боброкъı 29 . доже 30 и до рѣкъı Оушицѣ 31 и Проута и ѡбьсѣде 32 в силѣ тѧжьсцѣ Д 33 ѡнем 34 же изнемогошимъ 35 . передаша 36 градъ Данилови же 37 приемшоу 38 градъ . помѧноувшю любовь . королѧ Андрѣѧ 39. и поусти сн҃а его . и проводи и до рѣкъı Днѣстра изииде же 40 с нимъ единъ Соудиславъ .

760

на ньм же 41 метахоу 42 камение . рекоуше изииди 43 из града мѧтежниче земли Андрѣеви же пришедшоу . ко ѡц҃ю си 44 и братоу . и Соудиславоу гл҃ще 45 непрестаньно . изѣидете Д 46 на Галичь . и приимете 47 землю Роускоую Аще не поидеши 48 . оукрѣпѧтıс̑ 49 на нъı . изииде же 59 Бѣла риксъ 51 рекъмъıи король Оугорьскъıи . в силѣ тѧжьцѣ . рекшю емоу ӕко не имать ѡстатис̑ градъ Галичь . нѣс̑ кто избавлѧѧ и Е 52 ѿ роукоу моею вшедъшоу 53 же емоу . во 54 горъı Оугорьскыѣ 55 . посла на 56 нъı 56 Бъ҃ арханг҃ла 57 Михаила . ѡтворити 58 хлѧби нбс̑ныѧ 59 . конем же потопающимъ . и самѣмь возбѣгающимъ 60 [II, 170] на въıсокаѧ 61 мѣста . ѡномоу же ѡди/л.258/ко Ж 62 оустремисшисѧ З 63 . приѧти 64 град̑ и землю . Данилови же молѧщоусѧ Бо҃у . избави 65 и 66 Бъ҃ ѿ роукъı силнъıх̑ . и ѡбистоупи 67 град̑ . и посла посолъ . и воспи 68 посолъ глс̑мъ великом̑ 69 и реч̑ . слъıшите словеса великого королѧ Оугорьского 70 да не 71 оуставлѧеть васъ . Дьмьѧнъ 72 . гл҃ѧ . и землѧ изимьть 73 нъı И Бъ҃ ни да оуповаеть . вашь Данилъ . на Гс̑а 74 гл҃ѧ . не имать предати град̑ сесь 75 королеви Оугорьскомоу . толико ходилъ на инъı странъı . то кто можеть ѡдержати 76 ѿ роукоу моею . и 77 ѿ силъ полковъ моихъ . Дьм̑ѧнъ 78 же ѡдинако І крѣпѧшесѧ 70 (ѡдинако) К 80 грозъı

Варіанты: 1 Х. П. бояся. 2 Х. П. привед. З Х. П. половци. 4 Х. П. бяху. 5 Х. П. бѣговарсови. 6 Х. П. ня. 7 Х. П. приб. и. 8 Х. П. ороужникы многы. 9 Х. П. феревникы. 10 Х. П. ня. 11 Х. П. мнози. 12 Х. П. въпадаху (съ б. юс.). 13 Х. П. оубіени. 14 Х. П. приб. же. 15 Х. П. скытръ. 16 Х. П. зыгра. 1717 Х. П. опущено. 18 Х. П. к. 19 Х. П. къ. 20 Х. П. бяше на нѣ. 21 Х. П. приб. и. 22 Х. П. агг(е)лъ. 23 Х. П. бяше. 24 Х. П. ис подошевь. 25 Х. П. выстоупаху (съ б. юс.). 26 Х. П. из червіа. 27 Х. П. в. 28 Х. П. измираху (съ. б. юс.). 29 Х. П. слѣзшеся. 30 Х. П. мясо. 31 Х. П. къ. 32 Х. П. придѣвше. 33 Х. П. многыми. 34 Х. П. различными. 35 Х. П. нбсныа. 36 Х. П. топяху (съ б. юс.) их. 37 Х. П. оушедшоу ж. 38 Х. П. галицкых. 39 Х. П. дръжа. 40 Х. П. многыя мятежи и великы. 41 Х. П. и бесчисленныа. 4242 Х. П. опущено. 43 Х. П. въ. 44 Х. П. галицкых съвѣт сътворше. 45 Х. П. съ браточядіем. 46 Х. П. оубіеніе. 47 Х. П. земли. 48 Х. П. домѣ. 49 П. приб. же. 50 Х. П. приб. и. 51 Х. П. вложившю. 52 Х. П. въ. 53 Х. П. василкоу. 54 Х. П. изыти. 55 Х. П. меч. 56 Х. П. похватившю. 57 Х. П. невѣрным молибоговичемь. 58 Х. П. рекшим. 58 Х. П. и оканныи. 60 Х. П. поеха къ. 61 Х. П. володимерю. 62 Х. П. филиппь. 63 Х. П. в вишню. 64 Х. П. приб. же. 65 Х. П. съвѣт сътвориша. 66 Х. П. оубіеніе. 67 Х. П. съ. 68 Х. П. братоучядом. 69 Х. П. въехавшю. 70 Х. П. опущено. 71 Х. П. въ. 7272 Х. П. ве рли. 73 Х. П. пріиде. 74 Х. П къ немоу. 75 Х. П. посолъ. 76 Х. П. тисяцкого. 77 Х. демяна, П. демьяна. 78 Х. П. приб. ти. 79 Х. П. съвѣщано. 80 Х. П. боярином твоим.

761

Примѣчанія: А Буква з передѣлана изъ с. Б Кажется, сначала было написано окол. В Буква ю передѣлана изъ и. Г Такъ въ рукописи, а не очень отчетливо; быть можетъ, это о, передѣланное изъ другой начатой буквы. Д Такъ въ рукописи. Е Буквы ха написаны надъ строкой подъ дугой. Ж Буква о передѣлана изъ а. З Передъ солъ другими чернилами надъ строкой приписано по (посолъ).


его не оубоѧсѧ 1 Бъ҃ . поспѣшникъ бъıс̑ емоу Данилъ же приведе 2 к собѣ Лѧхъı и Половцѣ 3 Котѧневъı . а оу королѧ бѣахоу 4 Половци . Бѣговаръсови 5 . Бъ попүсти на нѣ 6 раноу фараѡновоу град̑ же крѣплѧшесѧ . а Бѣла изнемогаше . и поиде ѿ града 7. ѡставившю же емоу люди за А собою . ѡроужники многи 8 . и фаревникъı 9 . нападшимъ же на нѣ 10 гражаномъ . мнозимъ 11 впадахоу 12 в рѣкоу . инии же избьени 13 бъıша . инии 14 ѧзвени бъıша инии же изоимани бъıша . ӕко инде глт҃ь . Скъıртъ 15 рѣка злоу игроу съıгра 16 . гражаномъ 17 . тако и Днѣстръ . злоу игроу сыгра 17 Оугромъ . ѿтоудоу же поиде король ко 18 Василевоу . и переиде Днѣстръ . и поиде ко 19 Проутоу Бъ҃ бо попоустилъ бѣашеть 20 раноу 21 анг҃лъ 22 бьашеть 23 ихъ . сице оумирающимъ . инии же изъ подъшевь 24 въıстоупахоуть 25 акъı ис чрева 26 . Инии же во 27 конѣ влѣзъше . изомроша 28 . инии же ѡколо ѡгнѧ Б солѣзъшесѧ 29 . и мѧсъ 30 ко 31 оустомъ . придевоше 32 . оумирахоу многими 33 же ранами . разнъıми 34 оумирахоу . хлѧби бо нбс̑нъıи 35 ѡдинако топѧхоуть и 36 . оушедшю В же 37 емоу за невѣрьство боӕръ . Галичкихъ 38 . Данилъ же Божьею волею . ѡдерьжа 39 градъ свои Галичь ❥


762

По семь . скажєм̑ . многии мѧтежь . великиӕ 40 льсти бещисленыӕ 41 рати

Въ 42 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . л҃и 42 . [6738 (1230)] Крамолѣ же бъıвши во 43 безбожнъıхъ боѧрехъ Галичкъıхъ . свѣтъ створше 44. со братоучадьемь 45 его Ѡлександромъ . на оубь/л.258об./енье 46 и преднее землѣ 47 . его . сѣдѧщим же имъ в доумѣ 48 . и хотѧщимъ 49 ѡгнемь зажещи 50. млс̑твомоу . Бг҃оу . вложивашю Г 51 во 52 срд̑це Василькоу 53. изиити 54 вонъ . и ѡбнажившоу мѣчь 55 . свої играѧ на слоугоу королева . иномоу похвативши 56 щитъ играющи невернъıмъ Молибоговидьчьмь 57 . оузрѣвши се . страхъ имъ бъıс̑ ѿ Ба҃ . рекъшмъ Д 58 . ӕко свѣтъ нашь раздроушисѧ . и побѣгшимъ имъ . ӕко ѡканьны 59 Ст҃ополкъ . ѡнѣмь бѣгающимъ . и еще не оувѣдавшоу кнѧ҃зю Данилоу . и Василкоу . Василко же поѣхавшю Е 60 Володимѣроу 61 а Филипъ 62 безбожнъıи . зва кнѧзѧ Данила во Вишьню 63 . дроугии 64 свѣтъ створиша 65 . на оубьенье 66 его . со 67 Александромъ Ж братоучадомъ 68 его . воехавшоу 69 емоу 70 во 71 Браневича ве 72 рьли 72 . и приде 73 емоу 74 солъ З 75 ѿ тъıсѧчкого 76 его . Дьмьѧна 77 . рекшоу емоу . ӕко пиръ 78 золъ есть . ӕко свѣщано 79 есть безбожнъıмъ твоимъ боѧриномъ 80 Филипомъ .

Варіанты: 1 Х. П. братоучядом. 2 Х. П. поиде (въ Х. е исправлено позже въ и). 3 Х. П. съдръжи. 4 Х. П. отца. 5 Х. П. къснятиноу. 6 Х. П. на рецѣ днестри (въ Х. исправлено въ днѣстрѣ). 7 Х. П. хотяще. 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. лица. 10 Х. П. приб. видити. 11 Х. П. къ братоу си. 12 Х. П. опущено. 13 Х. Х. выбѣгшю. 14 Х. П. къ совѣтником. 15 Х. П. пріа. 16 Х. П. сѣделничего. 17 Х. П. молибоговичех. 18 Х. П. волдрисѣ. 19 Х. П. изымано. 20 Х. П. тіи. 21 Х. П. пріаша. 22 Х. П. нѣкогда. 23 Х. П. възмездіе. 2424 Х. П. опущено. 25 Х. П. съзвавшю. 26 Х. П. оставшюся. 27 Х. П. въ. 28 Х. П. вѣрных. 29 Х. П. демяном. 30 Х. П. тисяцкым. 31 Х. П. изыдоу на врагы моа. 32 Х. П. изыди з. 33 Х. П. ясти. 34 Х. П. приб. б(ог)оу. 35 Х. П. приб. и. 36 Х. П. приб. и. 37 Х. П архагг(е)лоу. 38 Х. П. изыти. 39 Х. П. съ. 40 Х. П. сътвориша. 41 Х. П. люти. 42 Х. П. приб. к. 43 Х. П. александръ (съ кси). 44 Х. П. гоня (въ Х. я исправлено позже въ ѣ). 45 Х. П. шелевъ. 46 Х. П. свободен. 47 Х. П. храборъ. 48 Х. П. въ велици. 49 Х. П. чсти. 50 Х. П. оумрѣт. 51 Х. П. невѣрныи ж. 52 Х. П. гюргевич. 53 Х. П. ними. 54 Х. П. съвѣт сътворъ. 55 Х. П. приб. и. 56 Х. П. въроть. 57 Х. гоньзноувшюся, П. гоньзноувшеся. 58 Х. П. оставившю. 59 Х. П. имѣніе. 60 Х. П. приб. въ. 61 Х. П. пріиде. 62 Х. П. приб. въ. 63 Х. П. поимився. 64 Х. П. приб. къ. 65 Х. П. възведе. 66 Х. П. оугорскаго. 67 Х. П. опущено. 68 Х. П. пріиде. 69 Х. П. съ. 70 Х. П. съ дроугым. 71 Х. П. къ. 72 Х. П. бояриноу ж. 73 Х. П. давыдови. 74 Х. П. въ. 75 Х. П. василіеви. 76 Х. П. съвѣт сътвориша. 77 Х. П. оуполошившися.

763

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч другими чернилами. Б Буква ч передѣлана въ ц другими чернилами. В Это слово приписано на правомъ полѣ. Г Такъ въ рукописи. Д Здѣсь приписано надъ строкой другими чернилами во. Е Такъ въ рукописи.


и братоучадомъ 1 твоимъ . Ѡлександромъ . ӕко оубьеноу ти бъıти . и то слъıшавъ поиди 2 назадъ . и содержи 3 столъ ѡц҃а А 4 своего . Коснѧтиноу 5 повѣдавшоу . ѡномоу же ѡбратившюсѧ . на рѣцѣ Днѣстрѣ 6 . а боѧре безбожнии везѧхоусѧ иноуда . не хотѧще 7 видити 8 лича Б 9 его 10. приехавшоу же в Галичь . посла сла 8 ко братоу 11 кн҃зю В си 12 Василкови . поиди тъı на Ѡлександра . Ѡлександроу же въıбѣгъшоу 13 в Перемъıшль . ко свѣтникомъ 14 своимъ . а Василко приѧ 15 Белзъ . Ивана же посла сѣдѣлничего 16 своего . по невѣрнъıх̑ Молибоговичихъ 17 . и по Волъдрисѣ 18. и изимано 19 бъıс̑ ихъ . к҃ . и . и҃ . Иваномъ Михалковичемь . и ти 20 смр҃ти не приӕша 21 но млс̑ть [II, 171] полоучиша . и некогда 22 емоу в пироу веселѧшоусѧ . ѡдинъ ѿ тѣхъ безбожнъıхъ боѧръ . лице зали емоу чашею . и то емоу стерпѣвшоу . иногда же . да Б∙̑ъ имъ возомьздить 23

Въ 24 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . л҃ѳ 24 . [6739 (1231)] Самомоу же Данилоу . созвавшоу 25 вѣче ѡставьшоусѧ 26 вь 27 . и҃ı . ѡтрокъ вѣрнихъ 28 . и съ Дѣмьӕномъ 29 тъıсѧцкъıмъ 30 своимъ . и реч̑ имъ . хочете ли бъıти вѣрни мнѣ да изиидоу на враги мое 31 . ѡнѣм же кликноувшимъ . вѣрни есмы Бо҃у и тобѣ . гс̑ноу нашемоу . изииди с 32 Бж҃иею помощью . соцкъıи же Микоула реч̑ гс̑не . не погнетши пчелъ медоу не ѣдать 33

764

помо/л.259/лившоу же сѧ емоу 34 . и ст҃ѣи 35 прчс̑тѣи Бц҃и 36 . Михаилоу арха҃нглү 37 Бж҃ию . оустремисѧ изиити 38 . со 39 малом̑ ратникъ . и Мирославоу пришедшоу к немоу на помощь с маломъ ѡтрокъ . невѣрнии же вси на помощь емоу идѧхоу мнѧщесѧ ӕко вѣрни соуть . и с ними же свѣтъ створиша 40 . лютѣ 41 бо бѧхоу на нѣ . приѣхавшоу Данилоу 42 Перемъıшлю . не стерпѣвъ Ѡлександръ 43 побѣже в том же гонѣ 44 . Шельвъ 45 събоденъ 46 бъıс̑ . бѣ бо храбръ 47 . и во велицѣ 48 . чьсти 49 оумертъ 50 . невѣрнъıии Г же 51 Володиславъ . Юрьевич̑ 52 . с нимь 53 свѣтъ створь 54 гонѧше ї ѡли и до Санока 55 . воротъ 56 Оугорьскъıхъ . и гоньзновъшоусѧ Г 57 Ѡлександроу . ѡставивъшоу 58 все имение 59 свое . и тако прииде 60 Оугръı . и приде 61 к Соудиславоу . Соудиславоу же тогда боудоущю Д 62 Оугрѣхъ . Соудиславъ же поимасѧ 63 . прииде 64 королеви Андрѣеви . и возведе 65 король Оугорьского 66 . Андрѣѧ . и 67 приде 68 же король Андрѣи и со 69 сн҃мъ Бѣлою . и со дроугимъ 70 сн҃мъ Андрѣемь . ко 71 Ѧрославоу . боѧринов̑ же 72 Дадавъıдови Е 73 Въıшатичю . затворивъшюс̑ . ѿ кн҃зѧ Данила во 74 Ѧрославли и Васильеви 75 Гавриловичю . и бивьшимсѧ Оугромь . ѡли и слн҃цю зашедшоу . ѿбившимьсѧ городоу имь . свѣтъ створиша 76 вечероу Двд҃ви оуполошивъшоусѧ 77 .

Варіанты: 1 Х. П. бяше. 2 Х. П. кормилчіа. 3 Х. П. нездиловаа. 4 Х. П. нарицаше. 5 Х. П. можеши. 6 Х. П. молящю. 7 Х. П. не погоубим чти. 8 Х. П. пріати. 9 Х. П. одинако. 10 Х. П. изь оугорскых. 11 Х. П. рекшю. 12 Х. П. біени. 13 Х. П. приб. преда град одинако. 14 Х. П. цѣлоу. 15 Х. П. съ всѣми. 16 Х. П. пріемь. 17 Х. П. бѣжа. 18 Х. П. къ. 19 Х. П. галицкыи. 20 Х. П. к володимерю. 21 Х. П. приб. к. 22 П. дивившю. 23 Х. П. нѣмецкых. 2424 Х. П. въ градѣ. 25 П. опущено. 26 Х. П. вѣдает. 27 Х. П. тогда ж. 28 Х. П. опущено. 29 Х. П. сътвори. 30 Х. П. без совѣта. 31 Х. П. белзъ. 32 Х. П. александроу (съ кси). 33 Х. П. посадивши. 34 Х. П. съвѣтом. 35 Х. П. запрѣвшюся. 36 Х. П. чръвняне. 37 Х. П. есмь. 38 Х. П. опущено. 39 Х. П. приб. емоу. 40 Х. П. почто. 41 Х. П. сътвори. 42 Х. П. въ володимера. 43 Х. П. данило. 44 Х. П. белза. 45 Х. П. въротися, и приб. въ. 46 Х. П. вълодимеръ. 47 Х. П. приб. къ. 48 Х. П. реч. 49 Х. П. сътворити. 50 Х. П. ими. 51 Х. П. же. 52 Х. П. роуское земли. 53 Х. П. себѣ. 54 Х. П. торцескыи. 55 Х. П. пакы. 56 Х. П. вам. 57 Х. П. дръжите. 58 Х. П. торцескыи. 59 Х. П. лѣтех. 60 Х. П. бѣлобережю. 61 Х. П. ехавшю. 62 Х. П. въ. 63 Х. П. киева. 64 Х. П. въ бѣлобережи. 65 Х. П. бившися. 66 Х. П. слоуч. 67 Х. П. приб. и. 68 Х. П. пріиде. 69 Х. П. ко кіевоу. 70 Х. П. вълодимероу же. 71 Х. П. данилови. 72 Х. П. вълодимерю. 73 Х. П. вѣдаючи. 74 Х. П. обою. 75 Х. П. приб. на.

765

Примѣчанія: А Буквы бı приписаны надъ строкой подъ дугой: подъ слѣдующимъ словомъ видны стертыя буквы здѣ. Б Надъ строкой приписано другими чернилами на (одинако). В Буква ч переправлена въ и другими чернилами. Г Здѣсь видно соскобленное ко. Д Надъ строкой подъ дугой приписано с: нѣмѣчскыхъ. Е Здѣсь въ концѣ строки приписано другими чернилами во (во оугръı). Ж Титло написано другими чернилами. З Буква укъ передѣлана изъ е.


теща бо его бѣше 1 вѣрна Соудиславоу кормильчьӕ 2 Нездиловаа 3 . матерью бо си нарѣчашеть 4 ю . вѣща емоу ӕко не можешь 5 . оудержати града сего . Василкови же молъвѧщоу 6 емоу . не погоубıмь А чс̑ти 7 кнѧ҃зѧ своего . ӕко рать си . не можеть . града сего приѧти 8 . бѣ бо моужь крѣпокъ . и храборъ . Давъıдоу же не слоушавшоу ег̑ ѡдико Б 9 хотѧше предати град̑ . Чакови же . приехавшоу . изо Оугорьскы 10 полковь . рекъшоу 11 емү не могоуть васъ . оуже приѧти ибо соуть велми бьени 12 . Василькови же крѣпко борющоу . не предати града ѡномоу же оужасти во срд̑це имоущю 13. самомоу же чѣлоу В 14 вышедшоу. со всими 15 вои . и приимь 16 король Ӕрославль . и поиде к Галичю . Климѧта же . с Голъıхъ горъ оубѣжа 17. ѿ кнѧзѧ Данила . ко 18 королеви . и по немь вси боѧре Галичькѣи 19 предашасѧ . ѿтоуда король поиде . ко Володимѣрю 20 пришедшоу же емоу Г 21 Володимерю . дивившоусѧ 22 емоу рекъ /л.259об./ шоу . ӕко така град̑ . не изобрѣтохъ ни в Нѣмѣчкъıхъ Д 23 странахъ . тако соущоу ѡроужьникомъ стоӕщимь на немь . блистахоусѧ щити и ѡроужници подобни солн҃цю . Мирославъ же бѣ во 24 град̑ 24 иногда же храброу емоу 25 соущю Бъ҃ вѣдать 26 . тогда 27 бо 28 смоутисѧ оумомъ . створи 29 миръ с королемь . бе свѣта 30 кнѧзѧ Данила . и брата его Василка .

766

рѧдомь же дасть Белъзъ 31. и Червенъ Ѡлександроу 32 . королеви же посадившоу 33 сн҃а своего Андрѣѧ в Галичи . свѣтомъ 34 невѣрьнъıхъ Галичанъ . Мирославоу же . запревъшоусѧ 35 . ӕко рѧдомь Чьрвьна 36 не предалъ есим̑ 37 . порокъ же емоу 38 . имоуще 39 великъ ѿ ѡбою братоу . пошто 40 миръ створи 41. соущю ти . с великими вои . королю стоѧщоу. во Володимѣрѧ 42 . кнѧзь же Данилъ 43 приѧ великъ плѣнъ . ѡколо Бозкоу 44 воюӕ . Король же воротисѧ Е 45 Оугръı . Володимеръ 46 же посла 47 Данилови . река 48 идеть на мѧ Михаилъ . а помози ми брате Данилови же пришедшоу . створити 49 миръ межи има 50. Данилъ жь 51 из Роускои землѧ 52. взѧ собѣ 53 часть . Торцькии 54 . и паки 55 да и дѣтемь . Мьстиславлимъ . шюрѧтомъ своимъ . рекъ имъ 56 за ѡц҃а Ж вашего добродѣанье приимете ни держите 57 . Торцькии 58 городъ . [II, 172] по тѣх же лѣтѣхъ 59 . движе рать . Андрѣи королевичь . на Данила . и иде к Белобережью 60 . Володиславоу же ѣхавшоу 61 . во 62 сторожѣ . ѿ Данила ис Къıева 63 . и стрѣте рать во Бѣлобережьи 64 . и бившимсѧ 65 имъ ѡ рѣкоу . Солоучь 66 . и гониша 67 до рѣкъı Деревное . из лѣса Чертова . приде 68 вѣсть Къıевоу 69 . Володимероу 70. и Даниловн . ѿ Володислава . рекшоу же Данилоу 71. кнѧзю Володимероу 72 . брате . вѣдаюче 73 ѡбѣю 74 наю идүть З 75 . наю поусти

Варіанты: 1 Х. П. приб. и. 2 Х. П. въздам. 3 Х. П. възвратишас. 4 Х. П. снемшюся. 5 Х. П. шюмска. 5 Х. П. велю. 7 Х. П. александръ (съ кси). 8 Х. П. зеремѣевичь, и приб. и. 9 Х. П. болоховьстіи. 10 Х. П. множство. 11 Х. П. рекьшю. 12 Х. П. наутріа. 13 Х. П. перееде. 14 Х. П. шюмескь. 15 Х. П. своя. 1616 Х. П. опущено. 17 Х П. съ высокых. 15 Х. П. съходя. 19 Х. П. медляи. 20 Х. П. сними. 21 Х. П. демяноу. 22 Х. П. многым ошоую. 23 Х. П. посреди. 24 Х. П. хотяху (съ б. юс.) ся. 25 Х. П. съразити. 26 Х. П. клоняхуся (съ б. юс.). 27 Х. П. демяна. 28 Х. П. пріемшим. 29 Х. П. соколом. 30 Х. П. стрѣлцем. 31 Х. П. опущено. 32 Х. П. я. 33 Х. П. разграбиша. 34 Х. П. демянови. 35 Х. П. съ. 36 Х. П. данилоу заехавшю. 37 Х. П. я. 38 Х. П. демянови. 39 Х. П. ратніи. 40 Х. П. възбѣгоша. 41 Х. П. вбоде. 42 Х. П. копіе. 43 Х. П. копію. 44 Х. П. сѣм. 45 Х. П. видѣ. 46 Х. стоаще. 47 Х. П. бороущь. 48 Х. П. меч. 49 Х. П. многыя. 50 Х. П. снем же ся. 51 Х. П. събираются. 52 Х. П. онѣмъ. 53 Х. П. тръпѣвшим. 54 Х. П. поскочиша. 55 Х. П. дроугым. 56 Х. П. съразившимся. 57 Х. П. сътръпѣша. 58 Х. П. гонящима. 59 Х. П. видѣвь. 60 Х. П. борющу (съ б. юс.). 61 Х. П. кръвави. 62 Х. П. осчѣпищю. 63 Х. П. иссѣченоу. 64 Х. П. от оудареня. 65 Х. П. мечевого. 6666 Х. П. опущено, а вмѣсто этого: И пакы ж. 67 Х. П. зеремѣичь. 68 Х. П. събравь. 69 Х. П. пріеха. 70 Х. П. данилови ж. 71 Х. П. пріехавшю.

767

Примѣчанія: А Такъ въ рукописи. Б Подъ точкой видны соскобленныя буквы вь. В Подъ к видно стертое л. Г Буква ц передѣлана изъ ч другою рукой. Д Буква ю переправлена изъ и. Е Надъ строкой другими чернилами приписано ни: язвини. Ж Буква ч переправлена изъ ц.


мѧ . да 1 поидоу имъ взадъ 2 . ѡни же оувѣдавше возвратишасѧ 3 к Галичю . Данилови же снемшоусѧ 4 с братомъ . и постиже и оу Шоумьска 5 . и повѣстоваста с ними . ѡ рѣкоу Вѣлью 6 . бѣ бо с королевичемь . Ѡлександръ 7 . и Глѣбъ Зеремиевич̑ 8 . инии кнѧзи Болоховьсции 9 и Оугоръ множество 10Видѣвшоу же сѧ Данилоу . ѡ рѣкоу Велью . с королевичемь . и нѣкое слово похвално рекшоу 11. егоже Бъ҃ не любить . /л.260/ наоутрѣӕ 12 же . переидеть 13 рѣкоу Велью . на Шоумьскъ 14. и поклонивсѧ Бо҃у . и ст҃моу Семеѡноу . исполчивъ полкъı свое 15 . поиде 16 ко Торчевоу . оувѣдав же Андрѣи королевичь . исполчивъ полъıкъı А свое 16 . иде противоу емоу . сирѣчь на сѣчю . идоущоу емоу по ровни . Данилови же и Василкови . съехати бѣ со въıсокихъ 17 горъ . и инии же бранѧхоу . да бъıхомъ стали на горах̑ бранѧхоу . сохода 18 . Данилови же рекшоу . ӕко же писание гл҃ть . мьдлѧи 19 на брань . страшливоу дш҃ю имать . поноудивъ ихъ . оускори . Б снити 20 на нѣ . Василкови же идоущоу противоу. Оугромъ . а Дьм̑ѧноу 21 тъıсѧцькомоу . идүщю . и инѣмь полкомъ многимъ ѡ шоуюю 22 . Данилъ же идѧше полкомъ своимъ . посрѣд̑ 23 . великоу же полкоу бъıвшю его . оустроецъ бо бѣ храбръıми людми . и свѣтлъıмъ ѡроужьемь . ѡнѣмь же видѧщимъ .

768

не хотѧхоуть 24 . сразитисѧ 25 с нимъ . но клонѧхоутьсѧ 26 на Дьмьѧна 27 и на инъıе полкъı . приехавшимъ 28 же соколомь В 29 стрѣлцемь Г 30. и 31 не стѣрпѣвъшимъ же людемь . избиша ѣ 32 . и роздрашасѧ 33 . Дьмьӕнови 34 же сразишоусѧ со 35 Соудиславомъ . кнѧзю же Данилови заѣхавъшоу 36 . в тъıлъ имъ . и бодоущим̑ ѣ 37 Дьм̑ӕнови 38 же мнѧщоу . ӕко все ратниии А 39 соуть . и возбегоша 40 пред нимъ . Данилъ же вободе 41 копье 42 свое в ратьного . изломившоу же сѧ копью 43 . и ѡбнажи мечь свои . позрѣвъ же семь 44 и сѣмь 44 . и види 45 стѧгъ Василковъ . стоѧще 46 и добрѣ борющь Д 47. и Оугръı гонѧщоу . ѡбнаживъ мѣчь 48 свои . идоущоу емоу братоу на помощь . многъı 49 же ӕзви Е . и инии же ѿ меча его оумроша . снемшесѧ 50 с Мирославомъ . и видѣвъ . ӕко Оугре сбираютьсѧ 51 . и ехаста на нѣ два . ѡнем 52 же не стѣрпѣвшим̑ 53 . оскочиша Ж 54 . дроугим 55 же приехавшимъ . и сразившимсѧ 56 . и ти не стѣрпѣша 57 . гонѧщимъ 58 же има разлоучистасѧ . потом же видивъ 59 брата . добрѣ борющасѧ 60 . и соулици его кровавѣ 61 соущи . и ѡскѣнищю 62 . исѣченоу 63 ѿ дареньӕ 64 мечеваго 65

Въ 66 лѣт̑ . ҂s҃ . . ѱ҃ . . м҃ 60. [6740 (1232)] Глѣбъ Зѣремѣевичь 67 . собравъ 68 Оугръı . приѣха 69 на стѧгъ Василковъ . Данилови жи 70 А приѣхавши 71 к нимъ /л.260об./

Варіанты: 1 Х. П. видѣ. 2 Х. П. дръжаща. 3 Х. П. имь. 4 Х. П. посѣщи. 5 Х. П. изнесшю ег. 6 Х. П. мечевые. 7 Х. П. пріехавъ. 8 Х. П. поноуживаше свое. 9 Х. П. ня. 10 Х. П. гнал, и приб. бѣ. 11 Х. стяги, П. стягы. 12 Х. П. королевича. 13 Х. П. бяху (съ б. юс.). 14 Х. П. бежаще. 15 Х. П. али. 16 Х. П. в галичи. 17 Х. П. съехати. 18 Х. П. ня. 19 Х. П. изволившю. 20 Х. П. онѣм. 21 Х. П. в полкох. 22 Х. П. оубіенных. 23 Х. П. наутріа. 24 Х. П. събравшюся. 25 Х. П. съ кым. 26 Х. П. где. 27 Х. П. иніи. 28 Х. П. оугре бежаша. 29 Х. П. въ. 30 Х. П. тои. 31 Х. П. моѵси. 32 Х. П. юреи. 33 Х. П. въ здравіи. 34 Х. П. престаше. 35 Х. П. строа. 36 Х. П. торцескіи. 37 Х. П. александръ (съ кси). 38 Х. П. къ. 39 Х. П. проче. 40 Х. П. пріаста его. 41 Х. П. любовію. 42 Х. П. опущено. 43 Х. П. съ. 44 Х. П. съ александром (съ кси), и приб. к. 45 Х. П. под яръбоузовичи. 46 Х. П. прія, приб. и. 47 Х. П. въ володимерь. 4848 Х. П. опущено. 49 Х. П. діаниша. 50 Х. П. еха, и приб. къ. 51 Х. П. кіевоу. 52 Х. П. половци. 53 Х. П. съ. 54 Х. П. въдися. 55 Х. П. божницю. 56 Х. П. с. 57 Х. П. пріидоста. 58 Х. П. данишю. 59 Х. П. лесть сътвори. 60 Х. П. велѣ. 61 Х. П. възяша. 62 Х. П. възвратишас. 63 Х. П. володимерю. 6464 яко же... зла есть въ Х. П. опущено. 65 Х. П. приб. обличеня сладка ег. 66 Х. П. обличена ж. 67 Х. П. конець. 68 Х. П. зло. 69 Х. П. къ. 70 Х. П. данишь. 71 Х. П. съ володимером. 72 Х. П. отбишас.

769

Примѣчанія: А Буква ш передѣлана, кажется, изъ с. Б Надъ строкой другими чернилами приписано вои. В Буква о переправлена изъ другой. Г Это слово написано по соскобленному. Д Надъ буквой и соскоблено д подъ титломъ. Е Буква н написана но соскобленному. Ж Такъ въ рукописи. З Буква ю написана по соскобленному оу.


и поноужающоу ихъ . и никого не вѣдѣ 1 въ нихъ воиника . но ѡтрокъı держаща 2 конѣ . ѡнѣм же познавшимъ и 3 . и хотѧщимъ мечи посѣчи 4 конь его . млс̑твомоу же Бо҃у . безъ ӕзвъı изнесъшоу и 5 . из ратнъıхъ . ӕкоже ѿ конца ѡстротъı мечевъıи 6 шерьсти А претѧтѣ бъıвши на стегнѣ конѧ его . приѣхавъ 7 же к нимъ поноужаше Б свое 8 . ехати на нѣ 9 Василковъ полкъ . гнаше 10 Оугръı до становъ . и стѧгъ 11 королевич̑ 12 подътѧли бѣахоу 13. дроузии же мнози Оугре бѣжаща 14 . ѡли 15 во В Галичь 16 становишасѧ . стоѧщим же симь на горѣ . и симъ на оудолъ Данилови же и Василкови . поноужающима людии своихъ . соѣхати 17 на нѣ 18. Бо҃у же тако извольшоу 19. за грѣхъı . наворотисѧ дроужина Данилова на бѣгъ . ѡнем 20 же не смѣвшимъ гонити . и не бъıс̑ пакости . во полкохъ 21 . Даниловъıх̑ . развѣ тѣхъ . оубьенъıх̑ 22 пѧти ❙ Данилови же наоутреѧ 23 собравшоусѧ 24 . не вѣдаше ѡ братѣ . с кимъ 25 . кдѣ 26 есть . королевичь же ѡбратисѧ в Галичь зане бѣ . оуразъ великъ . [II, 173] в полкохъ его . инѣи 27 же Оугрѣ бѣжаша 28 . ѡли в Галичи становишасѧ . и бъıс̑ брань велика во 29 д∙̑нъ Г тъ 30 . тѣхъ бо падшихъ . много Оугоръ . а Даниловъıхъ мало боѧръ . ихже имена се бъıша Ратиславъ . Юрьевичь . Моиси 31. Степанъ братъ его .

770

Юрьи 32 Ӕневичь . потом же Данилъ . оувѣдавъ . брата своего во здравьи 33 . не престаӕшеть 34 строѧ 35 на нѣ рать . Бѣ бо и Торцьвьскъıи 36 в соуботоу великоую . потомь присла Ѡлександръ 37 . ко 38 братоу Данилоу . и Василкоу . не лѣпо ми есть бъıти кромѣ 39 ваю ѡна же приѧста и 40 с любовью 41 . травѣ же бъıвши . Данилъ же 42 поиде со 43 братомъ . и со Ѡлександромъ 44. Плѣсньскоу . и пришедъ Д взѧ и . подъ Аръбоузовичи 45 . и великъ . плѣн̑ приѧ 46 . ѡбратисѧ во Володимѣръ 47

Въ 48 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . м҃а . 48 [6741 (1233)] Королевич̑ же и Соудиславъ . въıведе Дьӕниша 49 . на Данила Е . Данилъ же ѣха 50 Къıевоу 51. и приведе Половцѣ 52 . и Изѧслава противоу имъ . и со 53 Изѧславом̑ водисѧ 54 . оу бжницю Ж 55 . и со 56 Володимеромъ . придоста 57 противоу Данишоу 58. Изѧславъ же льсть створи 59. и 42 вѣлѣ 60 /л.261/ воевати . землю Даниловоу . и взѧша 61 Тихомль . и возвратишасѧ 62 . ѡставьшоусѧ Володимероу 63 с Даниломъ . и Котѧневи . ѡдиномоу . ѡ лесть зла есть . ӕкоже 64 Ѡмиръ пишеть . до 65 ѡбличѣна же 66 зла есть кто в нѣи ходить . конѣць 67 золъ прииметь . ѡ злѣе зла . зла 68 есть 64 ѿтоуда же идоша ко 69 Перемилю З Андрѣи королевичь . Дьӕнишь 70 и Оугре . бишасѧ ѡ мостъ . со Володимѣромъ 71 и Даниломъ . и ѿбивъшисѧ 72 имъ . Оугре же

Варіанты: 1 Х. П. володимеръ. 2 Х. П. александръ (съ кси). 3 Х. П. пріиде къ. 4 Х. П. приб. и. 5 Х. П. въротишас. 66 Х. П. опущено, вмѣсто этого: В тож врѣмя. 7 Х. П. отступи (съ б. юс.). 8 Х. П. опущено. 9 Х. П. срѣтоша ж. 10 Х. П. приб. и. 11 Х. П. опущено. 12 Х. П. пришед. 13 Х. П. брезѣ. 14 Х. П. галицкоую. 15 Х. П. опущено. 16 Х. П. бяше. 17 Х. П. даниш.. 18 Х. П. приб. бы. 19 Х. П. перешел. 20 Х. П. къ олександрови (съ кси). 21 Х. П. реч. 22 Х. П. галичане ж. 23 Х. П. няти. 24 Х. П. галичане ж. 25 Х. П. выехаша 26 Х. П. миноувши. 27 Х. П. послашас. 28 Х. П. галичане. 29 Х. П. чермнаго. 30 Х. П. семьюнька. 31 Х. П. приб. въ. 32 Х. П. веснѣ. 33 Х. П. оубоявся. 34 Х. П. злого. 35 Х. П. сътвореніа. 36 Х. П. къ тестю. 37 Х. П. въ кыевъ. 38 Х. П. изыде. 39 Х. П. нан. 40 Х. П. его. 41 Х. П. въ полоном. 42 Х. П. спавшю. 43 Х. П. приб. и. 44 Х. П. въ кіевѣ. 45 Х. П. братство. 46 Х. П. приб. и. 47 Х. П. престающи. 48 Х. П. зеремѣевича. 49 Х. П. и иные. 50 Х. П. бояри. 51 П. Х. рекыи. 52 Х. П. вѣдавь ею любовъ. 53 Х. П. опущено. 54 Х. П. събрал. 55 Х. П. стерпѣ. 56 Х. П. кіева. 57 Х. П. къ. 58 Х. П. к чернѣговоу. 59 Х. П. опущено. 60 Х. П. пріиде. 61 Х. П. оттудоуж (съ б. юс.). 62 Х. П. плѣняща. 63 Х. П. приб. и. 64 Х. П. хороберъ. 65 Х. П. съсницю. 66 Х. П. и иные грады многы. 67 Х. П. пріидоша. 66 Х. П. к чернѣговоу. 69 Х. П. сътвориша. 70 Х. П. с володимером. 71 Х. П. чернѣговци. 7272 Х. П. любо. 73 Х. П. бо и. 74 Х. П. чернѣгова. 75 П. приб. и чернѣговци. 76 Х. П. на ны. 77 Х. П. силни. 78 Х. П. подняти. 79 Х. П. пріидоша. 80 Х. П. къ кіевоу. 81 Х. П. престаше. 82 Х. П. възвелъ. 83 Х. П. половци. 84 Х. П. кыевь.

771

Примѣчанія: А Послѣ этой буквы стерта, кажется, буква ъ или о. Б Буква а переправлена въ у (укъ). В Послѣ н, быть можетъ, ъ, а не в. Г Здѣсь двѣ точки, а подъ одной изъ нихъ и за нею видны слѣды двухъ стертыхъ буквъ оу. Д Эта цифра между двумя точками надписана надъ строкой; между д(ь)ни и нощи кромѣ того точка. Е Надписано надъ строкой подъ дугой. Ж Такъ въ рукописи. З Приписано на лѣвомъ полѣ. И Буква ч переправлена въ ц.


воротишасѧ к Галичю . и порокъı пометаша . Володимѣръ 1 же и Данилъ . поидоста по нихъ . Василко же и Ѡлександръ 2 . приде ко 3 братоу . и снѧшасѧ . в А Боужьска . Володимеръ же и Котѧнь 4 . Изѧславъ воротишасѧ 5

Въ 6 лѣт̑ . ҂s҃ . ѱ҃ . м҃в . 6 [6742 (1234)] Истоупи 7 Глѣбъ Зеремѣевичь . ѿ королевича . к Данилови . Данилъ же . и Василко . и 8 ѡднако идоста к Галичю . стрѣтоша 9 и болшаа половина Галича . Доброславъ и Глѣбъ 10. инии боӕре мнози . и 11 прıш̑дъ 12 ста на березѣ 13 Днѣстра . и приѧ землю Галичьскоую 14 . и розда городъı . боӕромъ . и воеводамъ . и 15 бѣаше 16 корма Б. оу нихъ много королевичь же . и Дьӕнишь 17 . и Соудиславъ . изнемогахоу гладомь в градѣ . стоӕше же . ѳ҃ . недѣль воюӕ жда ледоу . дондеже 18 перешлѣ 19 на нѣ . Соудиславъ же лестью . посла ко Александрови 20 . река 21 . дамъ тобѣ Галичь поиди ѿ брата . ѡн же поиде прочь Галичани же 22 доумахоу ӕти 23 . Галичани же 24 въıѣхаша 25 по Данилѣ . малоу же времени миноувшю 26. королевичь оумре . послаша 27 Галичанѣ 28 по Данила . Чермьного 29 Семьюнька В 30 . а Соудиславъ иде 31 Оугръı . вѣснѣ 32 же бъıвши . Г Ѡлександръ оубоӕвосѧ 33 злаго 34 своего створениӕ 35 . поиде . ко тьстоу 36 своемоу Киевъ 37 . Данилъ же оувѣдавъ . изииде 38 на 39 нѣ 39 . из Галича . оугони и 40

772

во Полономь 41 . и ӕша и в лоузѣ Хоморьскомь . Данилови же не спавъшоу 42 три дн҃и 43 . г҃ . Д нощи . тако же и Е воемь его . боудоущю же Володимероу Къıевѣ 44 . присла сн҃а своего Ростислава в Галичь . и приӕ с нимъ братьство 45. и любовь великоу 46 . Михаилови же Изѧславоу ѡдинако не престающа 47 на нь враждою . ѡставилъ оу него Глѣба . Зеремѣича 48 . и Мирослава . инъıи 40 боӕре 50 многъı . посла же Володимеръ рекии 51. помози ми брате . Данилъ же вѣлъею Ж любовью 52 скоро 53 собравъ 54 полкъı поиде . Михаилъ же не стерпѣ/л.261об./въ 55 ѿиде З ѿ Къıева 56. Данилъ же поиде . ко 57 Володимероу . и поидоста Черниговоу 58 и 59 приде 60 к нима . Мьстиславъ Глѣбовичь . ѿтоуда же 61 поидоша плѣнѧчи 62 землю 63 . поимаша град̑ многъı по Деснѣ тоу же взѧша и Хороборъ 64 и Сосницю 65 . и Снѡвескь . инъıи град̑ многии 66 . и придоша 67 же ѡпѧть Черниговоу 68 створиша 69 же миръ со Володимеромъ 76 . и Даниломъ . Мьстиславъ . и Черниговьчи И 71 . люто 72 бо 72 бѣ бои 73 оу Чернигова 74 . ѡже и таранъ 75 на нь 76 поставиша . меташа бо каменемь . полтора перестрѣла . [II, 174] а камень ӕкоже можахоу . д҃ . моужи силнии 77 подъѧти 78 . ѿтоуда с миромъ преидоша 79 Къıевоу 80 . Изѧславъ же . ѡдинако не престааше 81 возвелъ 82 бѣ Полвцѣ Ж 83 на Киевъ 84

Варіанты: 1 Х. П. истроудилася . поплѣнила. 2 Х. П. вси. 3 Х. П. чернѣговскіе. 4 Х. П. опущено. 5 Х. П. сътвори. 6 Х. П. въротися къ кіевоу. 7 Х. П. приб. къ. 8 Х. П. изыти. 9 Х. П. домов. 10 Х. П. вълодимероу. 11 Х. П. помагающю. 12 Х. П. изыдем. 13 Х. П. поганыа половци. 14 Х. П. я. 15 Х. П. половци. 16 Х. П. звинѣгородѣ. 17 Х. П. възвратитис. 18 Х. П. гл(агол)ющю. 19 Х. П. възвращеніе. 20 Х. П. пріати. 21 Х. П. възбранях. 22 Х. П. имѣете. 23 Х. П. подобает изыти. 24 Х. П. челыим. 25 Х. П. изыдѣте. 26 Х. П. срѣтившим. 27 Х. П. многым. 28 Х. П. половецкым. 29 Х. П. торцескаго, и приб. и. 30 Х. П. донелѣж. 31 Х. П. наворотилися. и приб. бяху (съ б. юс.) 32 Х. П. стрѣленъ. 33 Х. П. вълодимероу. 34 Х. П. ятомоу. 35 Х. П. бывшю. 36 Х. П. торцеском. 37 Х. П. съвѣтом. 38 Х григоря, П. григоріа. 39 Х. П. василевича. 40 П. боговичевь моли, Х. П. приб. и. 41 Х. П. инѣм бояром. 42 Х. П. многым. 43 Х. П. нятым. 44 Х. П. данилови ж. 45 Х. П. срѣте. 46 Х. П. межибожскыи. 47 Х. П. съвѣтом. 48 Х. П. доброславлим. 49 Х. П. рекіи. 50 Х. П. володимероу. 51 Х. П. къ. 52 Х. П. вълодимера. 53 Х. П. галицкіи. 54 Х. П. с полоном. 55 Х. П. въздвигоша. 56 Х. П. имѣют галичане. 57 Х. П. себе. 58 Х. П. изыде, и приб. въ. 59 Х. П. приб. к. 60 Х. П. поимя. 61 Х. П. пріиде къ. 62 Х. П. изъ. 63 Х. П. воеваша. 64 Х. П. дошедша. 6565 Х. П. опущено, и вмѣсто этого: В то ж врѣмя. 66 Х. П. пріидоша. 67 Х. П. болоховстіи. 68 Х. П. къ. 69 Х. П. и вземше.

773

Примѣчанія: А Буква ц передѣлана изъ ч. Б Такъ въ рукописи. В Буквы цѣ переправлены изъ двухъ другихъ буквъ. Г Буква ц передѣлана изъ ч и потомъ поправлена другими чернилами. Д Подъ точкой видно соскобленное мъ. Е Буква ъı переправлена изъ о. Ж Надъ боръмъ было надписано подъ дугой я (юсъ малый), но потомъ эта буква стерлась. З Буква ч написана по стертому. И Здѣсь другими чернилами приписано надъ строкой во.


Данилъ бо и вои его . бѣ истроудиласѧ . поплѣнилъ 1 бо бѣ всѣ 2 Черниговьскъıе 3 странъı . воевалъ бо 4 бѣ ѿ крщ∙̑ниа . до вознесениӕ . створи 5 миръ воротисѧ Къıевоу 6 . Половцем А же пришедшимъ 7 Къıевоу и плѣнѧщимъ землю Роускоую . Данилъ бо бѣ изнемоглъсѧ . Данилъ же хотѧше изиити 8 домови 9 . лѣсною страною . Володимероу 10 же просѧщоу . Мирославоу же помогающоу 11 емоу . изиидемь 12 на поганъıѣ Половцѣ 13 . срѣтоша же ѣ 14 . Половцѣ 15. оу Звѣнигорода 16 . Володимероу же хотѧщоу возвратитис̑ 17 и Мирославоу гл҃ще 18 . на возвращение 19 . Данилови же рекшоу не подобаеть воиноу . оустремившоусѧ на брань . или побѣдоу приѧти 20 . или пастисѧ ѿ ратнъıх̑ азъ бо возбранѧхъ 21 вамъ . нн҃ѣ Б же вижю . ӕко страшливоу дш҃ю имате 22. азъ вамъ не рѣхъ ли ӕко не подобить изиити 23 . троуднъıмъ воемь . противоу цѣлъıмъ В 24. нъıнѣ же почто смоущаетесѧ изиидете 25 противоу иимь Б . срѣтѣвшимъ 26 же сѧ воемь . многимь 27 Половецькимь Г 28 . оу Торьч̑ского 29. бъıс̑ сѣча люта . Данилови же гонѧщоу по Половцех̑ . Д донележе 30 конь его . застрѣленъ бъıс̑ . гнѣдъıи . преже бо инии Половци наворотилѣ 31 на бѣгъ . Данилъ же видѣвъ . бѣжащии конь свои стрѣлѧнъ 32 . наворотис̑ на бѣгъ .

774

Володимероу же 33 сѧтомоу Б 34 бъıвшоу Е 35 в Торцькомъ 36 . и Мирославоу . свѣтомъ 37 безбожьнаго . Григорѧ 38 Василевича 39 . и Молибоговичевь 40 . инѣмь боѧръмъ Ж 41 многимъ 42. ӕтъıмъ 43 бъıвшимъ Данилоу же 44 прибѣгшоу к Галичю . Василкови же бъıвшоу в Галичи с полкомъ . и срете 45 брата си . Борисъ же . Межибожьскъıи 46 . свѣтомъ 47 Доброславь/л.262/ лимъ 48 и Збъıславлимъ . посла к Данилови рекъıи 49 . Изѧславъ и Половци идоуть . к Володимѣроу 50 . лесть бо . бѣ се . Данилъ же посла ко 51 братоу си . стерези Володимѣра 52 . оузрѣвше же боѧре Галичьстии 53 . Василка ѿшедша с полон̑мъ 54 . воздвигоша 55 крамолоу . Соудиславоу же Ильючю З . рекшоу кнѧже льстивъ гл҃ъ имѣю Б Галичанѣ 56 . не погоуби се 57 . поиди прочь . Данилови оувѣдавшоу крамолоу ихъ изииде 58 В Оугръı . зимѣ же приспѣвши . иде Василко 59 Галичю поима 60 Лѧхъı . Данилъ же в то времѧ приде ко 61 братоу си . изо 62 Оугоръ . и воиваша Б 63. не дошедше 64 Галича . воротистасѧ домовь .

Въ 65 лѣт̑ . .҂s҃ . ѱ҃ . м҃г . 65 [6743 (1235)] Придоша 66 Галичане на Каменець . и вси Болоховьсции 67 кнѧзи с ними . и повоеваша по Хомороу . и поидоша ко 68 Каменцю . вземши 69 полонъ великъ поидоша . в то же времѧ . послалъ бѧш̑

Варіанты: 1 Х. П. володимерь. 2 Х. П. торкы, и приб. и. 3 Х. П. жировича. 4 Х. П. съ торкы. 5 Х. П. я. 6 П. побѣжнии. 7 Х. П. болоховстіи. 88 Х. П. я въ володимеръ. 9 Х. П. къ. 10 Х. П. грозячи. 11 Х. П. пріидем. 12 Х. П. приб. и. 13 Х. П. архіерею. 14 Х. П. възвел. 15 Х. П. бяше. 16 Х. П. михаило. 17 Х. П. ляхы. 18 Х. П. множство. 19 Х. П. где. 20 Х. П. къ. 21 Х. П. воевати. 22 Х. П. крѣпившимся. 23 Х. П. опущено. 24 Х. П. лядскые. 25 Х. П. я. 26 Х. П. перед. 27 Х. П. в. 28 Х. П. подгорьи. 29 Х. П. съ. 30 Х. П. пріидоша. 31 Х. П. галицкоую. 32 Х. П. възвратищас. 33 Х. П. възвратися. 34 Х. П. через. 35 Х. П. бяше. 36 Х. П. въ вепроу. 37 Х. П. множство. 36 Х. П. събрашас. 39 Х. П. приб. на. 40 Х. П. бяста. 41 Х. П. въ. 42 Х. П. възвратившися. 43 Х. П. звинигорода. 44 Х. П. опущено. 45 Х. П. не взяста. 46 Х. П. ятвязѣ. 47 Х. П. приб. к. 48 Х. П. опущено. 49 Х. П. тоже тепличем, но въ Х. позже надписано м (темпличем). 50 Х. П. вои. 51 Х. П. възвратися. 52 Х. П. в володимерь. 53 Х. П. онѣм. 54 Х. П. възведе. 55 Х. П. новъгородского. 56 Х. П. съ. 57 Х. приб. въ, П. приб. во. 58 Х. П. къ. 59 Х. П. приб. ж. 60 Х. П. ц(а)ръ. 61 Х. П. герцика. 62 Х. П. въсхотѣста. 63 Х. П. съ. 64 Х. П. герцикови. 65 Х. П. в. 66 Х. П. възбранившю.

775

Примѣчанія: А Буква о переправлена въ ъ. Б Конечный ъ стертъ. В Буквы тъ написаны слитно (м. б. тъ). Г Такъ въ рукописи. Д Буква щ написана по соскобленному. Е Передѣлано въ потопилися: по передъ то и и послѣ л приписаны надъ строкой. Ж Буквы наста написаны по соскобленному (настоу?). З Буква ъ написана по соскобленному. И Буква н написана по соскобленному р. І Это слово надписано надъ строкой подъ дугой. К Буква ѣ передѣлана изъ е. Л Буква о послѣ ш передѣлана изъ е. М Буква в надъ строкой приписана другою рукой. Н Надъ строкой другими чернилами приписано во. О Заскобленное въ рукописи соскоблено.


Володимиръ 1 . Данилови помощь Торцькъı и 2 Данила . Нажировича 3 . Данилови же боӕре въıехавши ис Каменца . снемьшесѧ со ѡтрокъı 4 . и постигоша ѣ 5 и побѣжени 6 бъıша невѣрнии Галичане . и вси кн҃зи Болоховьсции 7 . изоимани А бъıша . и прıведоша е 8 Володимѣръ 8 . ко 9 кн҃зю Данилови . лѣтоу же наставшоу . нача посъıлати Михаилъ и Изѧславъ грозѧча 10 даи нашоу братью . или прıдемь 11 на тѧ воиною . Данилови же молѧщюсѧ . Бо҃у 12 ст҃моу архиерѣю 13 Николѣ . иже каза чюдо свое . возвелъ 14 бо бѧшеть 15. на Данила . Михаилъ Б 16 и Изѧславъ Лѧхъ 17 и Роусь и Половець . множество 18. Кондратови же ставшоу . кде 19 нъıнѣ град̑ Холмь . стоить . пославшю емоу . ко 26 Червьноу воеватъ В 21 . Василковичем же срѣтившимъ 22 е 23 . и бившимъсѧ с ними . поимаша Лѧдьские 24 боѧре . приведоша е 25 . пере Г 26 Данила . во 27 Городокъ . Михаилови же стоӕщоу на Подъгораи 28. хотѧщю снѧтисѧ с Кондратомъ . и ѡжидающю Половець со 29 Изѧславомъ . Половци же придоша 30 в землю Галичькоую 31 . не восхотѣша ити на Данила . вземшю всю землю Галичькоую 31 возвратишасѧ 32 . то слъıшавъ Михаилъ . возвратисѧ 33 в Галичь . а Кондратъ побѣже до Лѧховъ чересъ 34 нощь Д . и топилсѧ Е бѧшеть 35 . ѿ вои его во Вепрю 36 множество 37 .

776

лѣтоу же наставшоу Ж. собравъшасѧ 38 З . идоста на Галичь . на Михаила и 39 Ростислава . [II, 175] затворила бо сѧ бѣѧста 40 во 41 градѣ . и Оугоръ . множество 37 . бѧащеть 35 оу него . и возвративъ/л.262об./шисѧ 42 воеваста ѡколо Звенигород̑ 43 И города же хотѧща и І 44 нѣ возѧста 45 . бѣ бо ст҃аа Бц҃а в немь . чюднаѧ икона тое же ѡсени оумиристасѧ . веснѣ же бъıвши . поидоста на Ӕтвезѣ 46 и приидоста 47 Берестью . рѣкамъ наводнившимсѧ . и 48 не возмогоста ити на Ѧтвѧзѣ . Данилови рекъшоу . не лѣпо К есть держати нашее ѡт҃чинъı . крижевникомь Тепличемь 49 . рекомъıмь . Соломоничемь . и поидоста на нѣ в силѣ тѧжьцѣ . приаста град̑ . мс̑ца марта старѣишиноу ихъ Броуна ӕша . и во 50 изоимаша . и возъвратисѧ 51 Володимѣръ 52. Данилови же . в томь же лѣт̑ . пошедъшоу Л . на Михаила на Галичь . ѡнем 53 же мира просѧщим̑ . даша емоу Перемъıшль . по том же лѣтѣ Данилъ же возведе 54 на Кондрата . Литвоу Минъдога . Изѧслава . Нов̑городьского М 55 . Данилъ же в то времѧ шелъ бѧше со 56 братомъ своимъ 57 . Н Оугръı ко 58 королеви . бѣ бо звалъ его на (помощь.) О чс̑ть . в то 59 времѧ пошелъ бѧше . Фридрихъ цс̑рь 60 . на гѣрцика 61 воиною . и восхотѣста 62 ити . Данилъ со 63 братомъ Василкомъ . гѣрцикови 64 во 65 помощь . королеви же возбранившоу 66 има .

Варіанты: 1 Х. П. възвратистася. 2 Х. П. въ. 3 Х. П. пріиде. 4 Х. П. кыевь. 5 Х. П. приб. к. 6 Х. П. межи. 7 Х. П. в. 8 Х. П. поспѣшившю. 9 Х. П. пріиде. 10 Х. П. опущено. 11 Х. П. приб. в холмѣ. 12 Х. П. съшел. 13 Х. П. съ всѣми. 14 Х.П. изыде. 15 Х. П. съ вои. 16 Х. П. ис. 17 Х. П. любяху (съ б. юс.). 18 Х. П. князеи. 19 Х. П. въскликноувше. 20 Х. П. данныи. 21 Х. П. къ отцоу, и приб. и. 22 Х. П. жажоущіи. Х. П. къ. 24 Х. П. епскпоу ж. 25 Х. П. артемію. 26 Х. П. възбранящю. 27 Х. П. опущено. 28 Х. П. яко. 29 Х. П. малодоушна. 30 П. блоужащас. 31 Х. П. изыдоста. 32 Х. П. слезныма. 33 Х. П. ослабленным. 34 Х. П. въ. 35 Х. П. къ пречстѣи и с(вя)тѣи. 36 Х. П. немецкых. 37 Х. П. вратех. 38 Х. П. наутріа. 39 Х. П. пріиде. 40 Х. П. пріатіе. 41 Х. П. въ. 42 Х. П. борьсоуковь дѣд. 43 Х. П. приб. въ. 44 Х. П. съгрѣшихом. 45 Х. П. реч. 46 Х. П. сътвористе. 47 Х. П. въ горшаа. 48 Х. П. въпадете. 49 Х. П. въход. 50 Х. П. воя своя. 51 Х. П. възвратишася.

777

Примѣчанія: А Буква щ переправлена изъ щ. Б Буквы ъıи написаны поверхъ стертыхъ буквъ илъ. В Поверхъ ч другими чернилами написано ц. Г Буква ч передѣлана изъ другой стертой. Д Такъ въ рукописи. Е Буква ц передѣлана изъ ч. Ж Надъ строкой между ъ и с другими чернилами приписано с подъ дугой. З Здѣсь приписано другими чернилами во.


возвратистасѧ 1 во 2 землю свою . и потомь приде 3 Ѧрославъ . Соуждальскъıи и взѧ Киевъ 4 подъ Володимеромъ . не мога его держати . иде пакъı 5 Соуждалю . и взѧ под нимь . Михаилъ . а Ростислава сн҃а своего ѡстави в Галичи . и ѿѧша ѿ Данила Перемъıшль . бъıвшю же межю 6 ими . ѡвогда мироу . ѡвогда рати . ишедшю же Ростиславоу во 7 поле . Бо҃у же поспѣвшоу 8 приде 9 вѣсть Данилоу . во 10 Холъмѣ 10 боудоущю емоу 11 . ӕко Ростиславъ сошелъ 12 А есть на Литвоу со всими 13 боѧръı . и сноузникъı семоу же прилоучившоусѧ . изииде 14 Данилъ со воии Д 15 . со 16 Холъма . и бъıвшю емоу . третии дн҃ь оу Галичи . любѧхоуть 17 же и гражане . подъехавшоу же емоу подъ городъ . и реч̑ имь ѡ моужи градьстии . доколѣ хощете терпѣти иноплеменьнъıхъ . кнѧзии 18 державоу . ѡни же воскликноувше 19 рѣша ӕко се есть держатель нашь Бм҃ь данъıи Б 20 . и поустишасѧ ӕко дѣти ко ѡч҃ю В 21 . ӕко пчелъı к матцѣ . ӕко жажющи 22 водъı ко 23 источникоу Г. пискоупоу же 24 Артѣмью 25 . и дворьскомоу Григорью . возбранѧющоу 26 емоу . оузрѣвшима же има 27 . ӕко не можета оудерьжати града . ико Д 28 малодш҃на 29 /л.263/ блюдѧщасѧ 30. ѡ преданьи града изиидоста 31 слезнама 32 ѡчима и ѡслабленомь 33 лицемь Е . и лижюща оуста своѧ . ӕко не имѣюща власти кнѧженьӕ своего .

778

рѣста же с ноужею . прииди кнѧже Данило приими градъ Данило же вниде во 34 градъ свои . и прииде ко прчс̑тѣ ст҃ѣи 35 Бц҃и . и приѧ столъ ѡц҃а своего и ѡбличи побѣдоу . и постави на Нѣмѣчьскъıхъ 36 Ж вратѣхъ 37 хороуговь свою . наоутрѣӕ 38 же приде 39 к немоу вѣсть . ӕко Ростиславъ . пошелъ бѣ к Галичю слъıшавъ же . приѧтье 40 градьское . бѣжа во 41 Оугръı . поутемь имже идѧше . на Боръсоуков̑ дѣлъ 42 . и прииде к бани . рекомѣи Родна . и ѿтоуда иде 43 З Оугръı . боӕре же пришедше падше на ногоу его просѧще млс̑ти . ӕко согрѣшихом 44 ти иного кнѧзѧ держахомъ . ѡнъ же ѿвѣщавъ рче 45 имъ . млс̑ть полоучисте . пакъı же сего не створисте 46 . да не во горьшаӕ 47 впадете 48 . Данилови же оувѣдавшоу входъ 49 ихъ . посла на нѣ вое свое 50 . и гнаша по нихъ до Горъı и возвратишасѧ 51


      ШрифтПопередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.