Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Ярослав Ісаєвич. Українське книговидання: витоки, розвиток, проблеми. — Львів, 2002. — С. 442-444.]

Попередня     Головна     Наступна

Перелік абревіатурАВАК — Акты, издаваемые Виленской археографической комиссией

АЕ -Археографический ежегодник

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России

Акты ЮЗР — Акты, относящиеся к истории Южной и Западной России

АЮЗР — Архив Юго-Западной России

Бібліотека Оссол. — Бібліотека Національного інституту ім. Оссолінських у Вроцлаві

Бібліотека Чарт. — Бібліотека ім. Чарторийських — відділ Національного музею в Кракові

БРАН — Бібліотека Російської академії наук, Санкт-Петербург

ГАДА у Варшаві — Головний архів давніх актів у Варшаві

ДІММ — Державний історичний музей, Москва

ДПНБ — Державна публічна науково-технічна бібліотека Сибірського відділення РАН

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения

З — Зернова А.С. Книги кирилловской печати, изданные в Москве в XVI-XVII веках. Сводный каталог, Москва 1958

З. І. — Запаско Я., Ісаєвич Я. Пам’ятки книжкового мистецтва. Каталог стародруків виданих на Україні, кн. 1, 2, ч. 1,2, Львів 1981-1984

ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности Академии Наук

ІРЛІ — Інститут російської літератури (Пушкінський дім) РАН, СанктПетербург

K — Каратаев И.П. Описание славянорусских книг, напечатанных кирилловскими буквами, т. 1, Санкт-Петербург 1883

КС — Киевская старина

Л — Лукьяненко В.И. Каталог белорусских изданий кирилловского шрифта XVI-XVII вв., вып. 1-2, Ленинград 1973-1975

ЛВ — Львівські видання XVI-XVIII ст. Каталог. Уклав Я.Д. Ісаєвич, Львів 1970

ЛІМ — Львівський державний історичний музей

ЛКГ — Львівська картинна галерея

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України

ЛРЛД — Летописи русской литературы и древности /443/

M — Максименко Ф.П. Кириличні стародруки українських друкарень, що зберігаються у Львівських збірках, Львів 1975

МДУ — Наукова бібліотека Московського державного університету

НБВ — Національна бібліотека, Варшава

НБУВ — Національна бібліотека України ім.В.Вернадського НАН України

НІБ — Науково-інформаційний бюлетень Архівного управління УРСР

НМЛ — Національний музей у Львові

Памятники — Памятники, изданные Временной комиссией для розбора древних актов

ПВІІ — Петербурзьке відділення Інституту історії РАН

ПВЛ — Повесть временных лет

ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства

ПДУ — Наукова бібліотека Петербурзького державного університету

Першодрукар... — Першодрукар Іван Федоров та його послідовники на Україні (XVI перша половина XVII ст.). Збірник документів, Київ 1975

ППЛ — Памятники полемической литературы

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

РДАДА — Російський державний архів давніх актів

РДБ — Російська державна бібліотека, Москва

РДІА — Російський державний історичний архів, Санкт-Петербург

РИБ — Русская историческая библиотека

ркп. -рукопис

РНБ — Російська національна бібліотека, Санкт-Петербург

СбОРЯС — Сборник отделения русского языка и словесности Академии наук

СДУ — Наукова бібліотека Саратовського державного університету

СлРЯ — Словарь русского языка XI-XVII ст.

ТКДА — Труды Киевской духовной академии

ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского дома)

УІЖ — Український історичний журнал.

УККП — Украинские книги кирилловской печати XVI-XVIII вв. Каталог изданий, хранящихся в Государственной библиотеке СССР им. В.И. Ленина, вып. 1, Москва 1976; вып. 2, ч. 1, Москва 1981; вып. 2, ч. 2, Москва 1990

ХДУ — Наукова бібліотека Харківського державного університету

ХНБ — Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка

ХЧ — Христианское чтение

ЦДІАУК — Центральний державний історичний архів України в м.Києві /444/

ЦДІАУЛ — Центральний державний історичний архів України в м.Львові

ЧОИДР — Чтения в Обществе истории и древностей российских

ЧОНЛ — Чтения в историческом обществе Нестора-летописца

ЮИЛСБ — Юбилейное издание в память 300-летия основания Львовского Ставропигийского братства, Львов 1886

Яґел. б-ка — Яґеллонська бібліотека у КраковіAGZ — Akta grodzkie i ziemskie

AOSBM — Analecta Ordinis Sancti Basilii Magni

BR — Bianu L, Hodoş. N. Bibliografia românească veche, 1, Bucureşti 1903

BS — Barnicot J.D.A., Simmons J.E.G. Some unrecorded early printed Slavonic books in English libraries // Oxford Slavonic Papers, 1951, vol. 2

DDP 5,6 — Drukarze dawnej Polski, zesz. 5, 6, Wrocław-Kraków 1959-1960

DS — Diplomata statuaria... confraternitati Stauropigianae concessa, Leopoli 1895

E — Estreicher K. Bibliografia polska, t.8, 12-34, Kraków 1882-1951

EWK — Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław; Warszawa; Kraków 1971

HLEUL — Harvard Library of Early Ukrainian Literature

HUS — Harvard Ukrainian Studies

MCS — Monumenta Confraternitatis Stauropigianae, Leopoli 1895

NK — Nowy Korbut — Bibliografia literatury polskiej. Piśmiennictwo staropolskie, t. 1-3, Warszawa 1963-1965

PNL — Przewodnik naukowy i literacki

Pol. typ. — Polonia typographica saeculi sedecimi

SPKP — Słownik pracowników książki polskiej, Łódź 1972
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.