Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня             Головна             Наступна

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


АБАК — Акты Виленской археографической комиссии

АЗР — Акты, относящиеся к истории Западной России

АЮЗР — Архив Юго-Западной России

БШМ — Шариський музей, Бардіїв

ВКГ — Волинська картинна галерея

ВКМ — Волинський краєзнавчий музей

ГАДА — Головний архів давніх актів, Варшава

ГВЛ — Галицько-Волинський літопис (посилання на сторінки оригіналу за Іпатським списком)

ДАЛ — Державний архів у Любліні

ДБР — Державна бібліотека Росії, Москва

ДІМ — Державний історичний музей, Москва

ДТГ — Державна Третьяковська галерея, Москва

ЖМНП — Журнал Министерства народного просвещения

ЗНТШ — Записки Наукового товариства ім. Шевченка

ЗЧСВВ — Записки Чина Святого Володимира Великого

ИОРЯС — Известия Отделения русского языка и словесности АН

ІМС — Історичний музей, Сянок

ІРЛІ — Інститут російської літератури (Пушкінський Дім), Санкт-Петербург

КПНІКЗ — Києво-Печерський національний історико-культурний заповідник

КНХМ — Національний художній музей, Київ

ЛІМ — Львівський історичний музей

ЛКГ — Львівська картинна галерея

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника НАН України

Махн. — Літопис Руський. За Іпатським списком переклав Л. Махновець. — Київ, 1989

МЕХП — Музей етнографії і художнього промислу НАН України

МИА — Материалы и исследования по археологии СССР

МІРЛ — Музей історії релігії, Львів

МНАПЛ — Музей народної архітектури і побуту, Львів

НБВ — Національна бібліотека, Варшава

НБУВ — Національна бібліотека України ім.В.Вернадського НАН України

НІМ — Національний історичний музей

НМК — Національний музей, Краків

НМЛ — Національний музей, Львів

НМПЗ — Національний музей Перемишльської землі

ОДІАЗ — Острозький державний історико-архітектурний заповідник

ОДІКМ — Одеський державний історико-краєзнавчий музей

ПВЛ — Повесть временных лет. — Москва, 1950

ПДПИ — Памятники древней письменности и искусства

ППЛ — Памятники полемической литературы

ПСРЛ — Полное собрание русских летописей

РДАДА — Російський державний архів давніх актів

РИБ — Русская историческая библиотека

РКМ — Рівненський краєзнавчий музей

РНБ — Російська національна бібліотека, Санкт-Петербург

РФВ — Русский филологический вестник

СОРЯС — Сборник Отделения русского языка и словесности

ССУМ — Словник староукраїнської мови

СУМ — Словник української мови

ТКДА — Труды Киевской духовной академии

ТОДРЛ — Труды Отдела древнерусской литературы Института русской литературы (Пушкинского Дома)

Укр. іст. журн. — Український історичний журнал

Хлєбн. — Хлєбніковський список літопису (посилання на його сторінки подаються за факсимільним відтворенням цього списку)

ХНБ — Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Короленка

ЦДІАР — Центральний державний історичний архів Росії, Санкт-Петербург

ЦДІАУК — Центральний державний історичний архів України у Києві

ЦДІАУЛ — Центральний державний історичний архів України у Львові

ЧОИДР — Чтения в обществе истории и древностей российских

ЧОНЛ — Чтения в Историческом обществе Нестора-летописца


AGZ — Akta Grodzkie i Ziemskie

HLEUL — Harvard Library of Early Ukrainian Literatur

HUS — Harvard Ukrainian Studies

MCS — Monumenta Confraternitatis Stauropigianae

PKHS — Pomniki Komisji Historii Sztuki

PSB — Polski słownik biograficzny

SKHS — Sprawozdania Komisji Historii Sztuki

Попередня             Головна             Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.