Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


[Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки. — К., 1997. — 838 с.]

‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Джордж Г. СЕБАЙН
Томас Д. ТОРСОН

ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ДУМКИКиїв — 1997Зміст


Передмова


ЧАСТИНА ПЕРША. Теорія міста-держави

1. Контекст політичної теорії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Політична теорія й еволюція людини. Політична теорія й політичні інститути. Політична теорія як атрибут західної культурної традиції. Розвиток цивілізації до греків. Винахід політичної філософії.

2. Місто-держава . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Соціальні класи. Політичні інститути. Політичні ідеали.

3. Політична думка до Платона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Народна політична дискусія. Порядок у природі й суспільстві. Природа і умовність. Сократ.

4. Платон: «Держава» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Важливість політичної науки. Доброчесність — це знання. Некомпетентність громадської думки. Зразок держави. Взаємні потреби і поділ праці. Класи і душі. Справедливість. Власність і сім’я. Навчання і виховання. Невизнання закону.

5. Платон: «Політик» і «Закони» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Призначенця закону. Золота нитка закону. Змішана держава. Соціальні й політичні інститути. Освітні й релігійні інститути. «Держава» і «Закони».

6. Арістотель: політичні ідеали . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

Нова політична наука. Форми правління. Правління закону. Конфлікт ідеального і дійсного. Суперечливі вимоги до влади.

7. Арістотель: політичні реалії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Політичні й етичні інститути устрою. Демократичні та олігархічні принципи. Найкраща реальна держава.Нове мистецтво політика. Природа як розвиток.

8. Занепад міста-держави . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Занепад міста-держави. Відособлення чи протест. Епікурейці. Циніки.ЧАСТИНА ДРУГА. Теорія світової спільноти

9. Закон природи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

Особистість і людство. Договір і монархія. Місто-держава як всесвітня держава. Ревізія стоїцизму. Сцнпіонів гурт.

10. Ціцерон і римські юристи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Ціцерон. Римські юристи.

11. Сенека і отці церкви . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Сенека. Християнський послух. Роздвоєне підданство. Амвросій, Августин і Григорій. Два мечі.

12. Народ і його закон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Всюдисущий закон. Пошук і декларація закону. Король перед законом. Як обирали короля. Сюзерен і васал. Феодальний суд. Феодалізм і держава.

13. Боротьба за право призначати єпископів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

Середньовічна церква-держава. Незалежність церкви. Григорій VII і папісти. Генріх IV та імперіалісти.

14. Universitas hominum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

Джон із Солсбері. Св. Тома: природа і суспільство. Природа закону. Данте: ідеалізована імперія.

15. Філіп Гарний і Боніфацій VIII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

Публіцисти. Взаємні позиції двох сторін. Папські претензії. Егідій Колонський. Римське право й королівська влада. Йоан Паризький.

16. Марсілій Падуанський і Вільям Окам . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

Марсілій: аверроїстський арістотелізм. Держава. Закон і законодавець. Церква і клір. Генеральний собор. Вільям: свобода церкви. Соборна теорія.

17. Соборна теорія церковного управління . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Реформа церкви. Самодостатня громада. Гармонія і згода. Влада собору. Значення соборної теорії.ЧАСТИНА ТРЕТЯ. Теорія національної держави

18. Макіавеллі . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304

Тогочасний абсолютизм. Італія і папа. Що цікавило Макіавеллі. Моральна індиферентність. Загальний егоїзм. Всемогутній законодавець. Республіканство і націоналізм. Проникливість і короткозорість.

19. Перші протестантські реформатори . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Сліпа покора і право на опір. Мартін Лютер. Кальвінізм і влада церкви. Кальвін і сліпа покора. Джон Нокс.

20. Роялістські й антироялістські теорії . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

Релігійні війни у Франції. Протестантська критика абсолютизму. «Vindiciae contra tyrannos». Інша протестантська критика абсолютизму. Єзуїти й непряма влада папи. Єзуїти і право на опір. Божественне право короля. Яків І.

21. Жан Бодуен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 360

Релігійна терпимість. Держава і родина. Суверенітет. Обмеження влади. Добре упорядкована держава.

22. Модернізована теорія природного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 373

Альтузій. Гроцій: природне право. Моральні аксіоми та доказ. Контракт і індивідуальна згода.

23. Англія: приготування до громадянської війни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Морова «Утопія». Гукер: національна церква. Католицька та пресвітеріанська опозиція. Конгрегаціоналісти. Сектанти й ерастіани. Конституційна теорія: Сміт і Бекон. Сер Едвард Кук.

24. Томас Гобс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Науковий матеріалізм. Матеріалізм і природне право. Інстинкт самозбереження. Раціональна засада самозбереження. Верховна влада та уявна корпорація. Висновки, зроблені на основі фіктивних об’єднань. Держава і церква. Гобсів індивідуалізм.

25. Радикали та комуністи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425

Левелери. Англійське право за народженням. Помірковані і радикальні реформи. Приборкання законодавчої влади. Дігери. Право волі Вінстенлі.

26. Республіканці: Гарінгтон, Мілтон та Сідней . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 442

Економічна база республіканізму. Імперія закону. Структура республіки. Джон Мілтон. Філмер та Сідней.

27. Галіфакс і Лок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460

Галіфакс. Лок: індивід і спільнота. Природне право власності. Філософські двозначності. Контракт. Суспільство та врядування. Складнощі Локової теорії.

28. Франція: занепад природного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 481

Відродження політичної філософії у Франції. Засвоєння Лока. Відмінне оточення. Монтеск’є: соціологія і свобода. Закон і довколишнє середовище. Розмежування влад. Вольтер і громадянська свобода. Гельвецій: французький утилітаризм. Фізіократи. Гольбах. Прогрес: Тюрго і Кондорсе.

29. Повторне відкриття громади: Руссо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 509

Повстання проти розуму. Людина як громадянин. Природа й просте життя. Загальна воля. Парадокс свободи. Руссо й націоналізм.

30. Звичай і традиція: Г’юм і Берк . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 529

Г’юм: розум, факт і цінність. Зруйнування природного закону. Логіка почуття. Берк: конституція на праві давності. Парламентське представництво й політичні партії. Абстрактні права й політична особистість. Божественна тактика історії. Берк, Руссо й Гегель.

31. Гегель: діалектика й націоналізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 549

Дух нації. Німецька держава. Діалектика й історична необхідність. Критика діалектики. Індивідуалізм і теорія держави. Свобода і влада. Держава й громадянське суспільство. Пізніше значення гегельянства.

32. Лібералізм: філософський радикалізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 585

Принцип найбільшого блага. Бентамова теорія права. Економічна теорія раннього лібералізму. Політична теорія раннього лібералізму.

33. Модернізований лібералізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 611

Джон Стюарт Міль: свобода. Засади соціальних студій. Герберт Спенсер. Ідеалістична ревізія лібералізму. Лібералізм, консерватизм, соціалізм. Теперішнє значення лібералізму.

34. Маркс і діалектичний матеріалізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 653

Пролетарська революція. Діалектичний матеріалізм. Економічний детермінізм. Ідеологія і класова боротьба. Марксове резюме. Енгельс про діалектику. Енгельс про економічний детермінізм. Діалектичний матеріалізм і політика. Капіталізм як інституція. Крах капіталізму. Стратегія соціальної революції.

35. Комунізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 693

Російський марксизм. Ленінська теорія партії. Ленін про діалектичний матеріалізм. Буржуазія і пролетарська революція. Імперіалістичний капіталізм. Підхід до революції. Революція у перспективі. Проблема, породжена перемогою. Авангард пролетаріату. Демократичний централізм. Соціалізм в одній країні. Комунізм у Китаї. Природа комунізму.

36. Фашизм і націонал-соціалізм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 768

Націонал-соціалізм. Прусський соціалізм. Ірраціоналізм: філософська суспільна думка. Філософія міфу. Фашизм і гегельянство. Народ, еліта і вождь. Расовий міф. Життєвий простір. Тоталітаризм. Націонал-соціалізм, комунізм і демократія.Алфавітний покажчик . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 814Себайн Джордж Г., Торсон Томас Л. Історія політичної думки / Пер. з англ. — К.: Основи, 1997. — 838 с. — ISBN 966-500-110-8

У книзі докладно розглянуто принципи організації громадського життя, їх реальне втілення у давньогрецьких містах-державах і в європейських країнах, насамперед в Англії та Франції доби Середньовіччя.

Велику увагу приділено становленню верховної законодавчої та виконавчої влад, проблемі взаємозалежностей між природним, моральним, звичаєвим і юридичним правом спільноти і окремої особистості. Розглянуто доробок таких визначних корифеїв філософської і політичної думки, як Платон, Арістотель, Гобс, Лок, Г’юм, Гегель та ін.

Український переклад: Марія Габлевич, Ігор Гарник, Василь Івашко, Віктор Івченко, Олександр Коваленко, Валентин Корнієнко, Олександр Мокровольський, Еміль Хоменко, Ярослав Чердаклі.

ББК 67.1 С 28

George H. Sabine, Thomas L. Thorson. A History of Political Theory.

‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.