Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Костомаров М. І. Слов’янська міфологія. — К., 1994.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІМ. І. Костомаров

СЛОВ'ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ


ЛІТЕРАТУРНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ
ББК 82.3 (4УКР)

К72

Рекомендовано Міністерством освіти України для вивчення історії української літератури студентами гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів


Бібліотека «ЛІТЕРАТУРНІ ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНИ» Заснована 1993 року

Редакційна колегія бібліотеки:

І. М. Дзюба (голова), Ю. П. Дяченко, П. П. Кононенко, Р. С Міщук, М. М. Пазяк, А. Г. Погрібний, В. О. Шевчук, Дж. Грабович


Упорядкування і примітки 1. П. Бетко, А. М. Полотай

Вступна стаття М. Т. Яценка

Рецензенти: Ю. А. Пінчук, В. Л. Смілянська


Головна редакція літератури з українознавства та соціогуманітарних наук

Головний редактор М. С. Тимошик

Редактор О. О. Вербило
Костомаров М. І. Слов’янська міфологія / Упоряд., приміт. І. П. Бетко, А. М. Полотай; вступна ст. М. Т. Яценка. — К.: Либідь, 1994. — 384 с («Літературні пам’ятки України»). — Укр., рос. мовами.

ISBN 5-325-00183-3.

Збірник вибраних праць М. І. Костомарова, названий за його відомою монографією «Слов’янська міфологія», містить найважливіші дослідження його з фольклористики, літературознавства, а також окремі публіцистичні виступи, що мають безпосереднє відношення до історії української культури.

Для студентів гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів і всіх, хто цікавиться вітчизняною культурою, джерелами духовності українського народу.

ББК 82.3 (4УКР)


© І. П. Бетко, А. М. Полотай, упорядкування, примітки, М. Т. Яценко, вступна стаття, 1994Літературні пам’ятки України

КОСТОМАРОВ Микола Іванович

СЛОВ’ЯНСЬКА МІФОЛОГІЯ

Вибрані праці з фольклористики й літературознавства


Українською та російською мовами


Художник обкладинки і художній редактор О. Г. Григір

Технічний редактор Є. Г. Рубльов

Коректори А. І. Бараз, Л. Ф. Іванова, Т. А. Лукашина, А. В. Дрожжина


Здано до складання 21.09.93. Підп. до друку 16.12.93. Формат 84×108/32.

Папір друк. № 2. Гарн. Тип Таймс. Офсет. Вис. друк. Ум. друк. арк. 20,16.

Ум. фарбовідб. 20,37. Обл.-вид. арк. 26,08. Вид. № 3467. Зам. № 3 — 276.


Видавництво «Либідь» при Київському університеті 252001, Київ, Хрещатик, 10

Орендне підприємство «Київська книжкова фабрика» 252054, Київ, Воровського, 24


Технічна сторінка


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.