Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[ПСРЛ. — Т. 1. Лаврентьевская летопись. — Ленинград, 1928. — С. 557-566.]

Попередня     Зміст     Наступна


II. ГЕОГРАФИЧЕСКІЙ.

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Ю  Я Θ
А.


Абазинская (Обезы) земля, 341, 446, 504.

Авдова гора, 496.

Авифаникія (испорчено). См. Θиваида и Ливія.

Агаряне (Огаряны), нар., потомки Агари, 21.

Агляны, Агняне. См. Англичане.

Агнянская земля. См. Англія.

Адріакія (Анъдриокия), область и море, 3.

Адріанополь (Арестовъ градъ, ОндрЂнь), гор., 42.

Азія. См. Асійская страна.

Албанія (Алъванія), обл., 3.

Алъванія. См. Албанія.

Александрія (Олексанъдрия), гор., 115.

Алматія (испорчено). См. Далматія.

Амазоняне, жены храбрыя, 16.

Аммониты, Аммоновы сыны, 234.

Амовыжа. См. Омовжа.

Англичане (Агляны, Анъгляне, Агняне), нар., 4, 19.

Англія (Агнянская земля), стр., 4.

Андріокія. См. Адріакія.

Анкира (Анкюра) Галатійская, 409.

Антіохіане, жит. Антіохіи, 39.

Антіохія гор., 39, 115.

Аравія Сильная, страна, 1.

Аравія СтарЂйшая, страна, 1.

Арвинія (испорчено). См. Арменія.

Арестовъ градъ. См. Адріанополь.

Аркадія, обл., 3.

Арменія Великая, обл., 3.

Арменія Малая, обл., 3.

Асійскія (Восточныя) страны, 3, 460.

Ассирія (Асюра, Осурия), страна, 5, 102.

Ассиріяне (Асуряне), нар., 1.

Асуритисіу (испорчено). См. Сиртія и Ливія.

Асуряне. См. Ассиріяне.

Асюра. См. Ассирія.

Атапатъ, гор., 477.

Африка (Аθрикия), страна, 166.

[Аθонская] Святая гора, 156158.


Б.


Бактрійцы (Вактріаны, Ктириане), нар., 14.

Бактрія (Ватрь), страна, 1.

[Балтійское] Варяжское море, 4, 7, 19, 75, 76, 143, 148, 449, 479, 480, 514, 524.

Баручь (Барочь), гор., 295, 303.

Белзы. См. БЂлзъ.

БерендЂи (Берендичи, ПереньлЂи), нар., 266, 292, 305, 313, 319, 320, 327, 329, 332, 335, 336, 337, 339, 345, 359361, 363, 395, 426. См. Клобуки Черные, Торки и ТурпЂи.

Берестій-Берестье (Бестой, Брестъ-Литовскій), гор., 145, 146, 247, 263, 269, 271, 275, 308.

Берестьяне, жители Берестья, 271.

Берестово (-ое), село, 80, 130, 155, 182, 231, 232, 305, 348, 363, 390, 455.

Бесермены (бесурменский, бесурмене), нар., 476, 481.

Богъ. См. Бугъ.

Боголюбов, гор., 367, 369, 370, 383. Его жители, 370.

Божьскъ. См. Бужьскъ.

Болгарія Волжская, стр., 7, 147, 389, 400, 459.

Болгарія (Болгарская земля), страна на ДунаЂ, 5, 22, 29, 46, 73.

Болгары Волжскіе, нар., 7, 84 86, 106, 108, 207, 234, 292, 352, 364, 389, 390, 444, 453, 502, 513.

Болгары Дунайскіе, нар., 11, 19, 26, 27, 28, 29, 4246, 51 (Чернии Болгаре), 65, 69, 266.

Болгары Черные. См. Болгары Дунайскіе.

Болдины горы, 193.

Боловесъ, См. БЂлавежа.

Борисовъ, гор., 298.

Борисовъ-ГлЂбовъ, гор., 388.

Босфоръ (Воспорій), царство, 3.

Брань (Бронь), гор., 295.

Брахманы. См. Врахманы.

Брестъ. См. Берестій.

Бродники, нар., 494, 508.

Броды, гор., 248.

Бронь. См. Брань.

Брянскъ (Дьбряньскъ), гор., 484, 485.

Брянцы, жители, 531.

Бряхимовъ. См. Великій городъ.

Бугъ (Богъ), рЂка, 249, 363.

Бугъ Западный, р., 11, 13, 143, 269.

Бужаны. нар., 11.

Бужьскь (Божьскъ), гор., 267, 274, 320.

БЂжицыЂжичьскій верхъ), вол. и гор., 534.

БЂлавежа, гор., 65.

БЂлавежа (Боловесъ) гор., 248, 321, 343.

БЂлгородъ Кіевскій, 80, 122, 127129, 173, 260, 330, 332, 407, 427, 429.

БЂлгородъ Рязанскій, 434.

БЂлзъ (Белзы), гор., 149.

БЂлобережье, при устьЂ ДнЂпра, 51, 73.

БЂлоозеро, обл. и гор., 10, 20, 175, 465, 473, 496, 520, 524.

БЂлоозерцы, жит., 175, 236, 237, 239, 432.

БЂлые Хорваты. См. Хорваты.


В.


Вавилонъ, гор. и стр., 1, 3, 5, 199.

Вавилоняне, нар., 15.

Вагрь (Вягръ), рЂка, 270, 271.

Вактріаны. См. Бактрійцы.

Вакунофа. См. Закинθа.

Вамьская гора, 96.

Варина вежа, 249.

Варяги, нар., 4, 7, 8, 1921, 22, 24, 28, 29, 45, 54, 75, 78, 130, 134, 140143, 148, 149, 151.

Варяжскій (Варежьскій) островъ на ДнЂпрЂ, 505.

Варяжское море. См. Балтійское море.

Василевъ (Васильевъ), гор., 111, 125.

Ватрь. См. Бактрія.

Великій (Бряхимовъ) городъ, 352, 353, 389, 452, 459, 513.

Велыняне. См. Волыняне.

Веньдици, нар., 4.

Верхъ БЂжичьскій. См. БЂжицы.

Весь, нар., 4, 11, 19, 22.

Вефиль, гор. въ Самаріи, 97.

Вздвижень. См. Здвижъ.

Византія. См. Царьградъ.

Висла, рЂка, 6, 425.

Витьбьскъ (Витепескъ), гор., 413.

Витечевскій бродъ. См. Витичевъ.

Витичевъ городъ, 229, 331, 334.

Витичевъ (Вытечевъ), холмъ, 229.

Вифунія. См. Виθинія.

Виθинія (Вифунія), обл., 2, 44.

Виθлеемъ (Вифлевомъ), гор., 100, 102.

Владимирская (Клязминская) земля, 495.

Владимирцы, жит., Владимира Волынскаго, 268, 271, 306, 395, 417, 506.

Владимирцы, жит. Владимира ЗалЂсскаго, 354, 370, 373382, 403, 423, 433, 441467, 499, 501, 516.

Владимиръ (Володимерь) Волынскій, гор., 121, 161, 162, 204206, 247250, 257, 258, 261263, 265, 267276, 280, 291, 293, 297, 303, 307, 310, 314, 321, 326, 328, 335, 341, 346, 354, 426428. Въ немъ дворъ ВакЂевъ, 262.

Владимиръ (Володимерь) ЗалЂсскій, гор., 346348, 351353, 355, 362, 367, 370, 371, 373379, 382, 383, 385392, 400405, 407409, 411, 413416, 421, 428, 431, 433437, 440, 441, 443, 445, 446, 448, 449, 453, 459464, 467, 468, 471474, 475, 489, 494, 497, 499503, 514518, 524, 526, 528, 534, 537, 539. Въ немъ: дворъ Константина Всеволодовича, 440; городъ новый, 463, 518; городъ печерній, 463, 518; ворота: Волжскія, 463, 518; Золотыя, 351, 379, 441, 461463, 472, 473, 516, 517; Иринины (Оринины), 463, 518; МЂдяныя (МЂдныя), 463, 518.

Влахерна. См. Церкви.

Влена, рЂка 388.

Влехисъ (испорчено). См. Колхисъ.

Вожа, рЂка, 536.

Воинь, р. и мЂстечко, 162, 204, 284, 289, 315.

Волга, р., 4, 7, 11, 65, 135, 147, 175, 238, 241, 302, 320, 380, 388, 390, 461, 464, 468, 492, 493, 516, 518.

Волковискій (Волковьскій, Оковскій) лЂсъ, 7.

Волковьскій лЂсъ. См. Волковискій лЂсъ.

Володимерь. См. Владимиръ.

Волокъ. См. Двинская земля.

Волокъ Ламскій, вол. и гор., 302, 387, 483, 484, 494, 500, 511, 518, 527, 533.

Волоты, 6. См. Волохи.

Волохи (Волоты, Волхва, Волъхи), нар., 4, 6, 25.

Волочане, жит. Волока Ламскаго, 483.

Волошьская земля. См. Италія.

Волхва. См. Волохи.

Волховъ, р., 4, 7, 20, 79, 163, 181.

Волынь, область, 143, 199.

Волыняне (Велыняне), нар., 11, 13, 506.

Воробіинъ, городъ, 491.

Воровичь, на ДнЂпрЂ, 330.

Вороглъ, городъ, 481.

Вороножскіе лЂса, 482.

Вороножь (Вороняжь, Воронежь), р. и вол., 385, 514.

Вороница, уроч., 249.

Вороній камень, 523.

Восвятъ (Вьсвятъ), озеро, 448, 510.

Воспорій (Босфоръ), царство, 3.

Вострь (Остеръ), рЂка, 121. Ср. Городецъ Вострьскій.

Врахманы, нар., 15.

Вретанія (Вротанія), остр., 3, 15.

Вротанія. См. Вретанія.

Вручій (Овручь), городъ, 74, 418, 419, 427, 429.

Всеволожь, гор., 265, 267, 339.

Вщижъ (Въсчижь), гор., 350.

Въсчижь. См. Вщижъ.

Выгошевцы, жит. гор. Выгошева, 271.

Выръ (Выревъ), гор., 250, 296.

Вытечевъ. См. Витичевъ.

Вышегородцы, жит., 132, 306.

Вышегородъ Кіевскій, гор., 60, 80, 132, 134, 161, 182, 200, 214, 221, 290, 304, 313, 326, 345, 365, 426, 427.

Вьяхань, гор., 321.

ВЂнецъ зеили (Ландскрона). См. НЂмецкій городокъ.

Вягръ. См. Вагръ.

Вяземци, жители, 485.

Вязьма, городъ, 538.

Вятичи, обл. и народъ, 1214, 19, 29, 65, 81, 121, 247, 248, 314, 315, 341, 348, 349, 413.


Г.


Гадира, городъ, 2.

Галатія область, 3.

Галинъ (Балинъ), 291.

Галицкая земля, 495.

Галичаны, жители (быть можетъ Валлиса), 4.

Галичаны Червенскіе, 305, 312, 340, 425, 427, 502, 506, 507.

Галичь Мерскій (Владимирскій), гор., 464, 518.

Галичь Червенскій, 311, 312, 328, 330, 338, 340, 347, 365, 417, 421, 425429, 492, 495, 502, 504, 506, 509, 537.

Гармати (испорчено). См. Сарматія.

Гиліи, народъ, 15.

Гіона. См. Нилъ.

Глогова, гор., 247.

Глуховъ, гор., 338, 469.

Голова МедвЂжья. См. М. Г.

Голотичьскъ, гор., 174.

Голтва (Голтавъ), рЂка, 249.

Голыя горы, 311.

Голядь, нар., 162.

Гомій (Гомъи), гор., 348.

Гомора, городъ, 86, 362.

Горина, р., 307. См. Погорина.

Городно, гор., 297.

Городецъ (Городокъ), противъ Кіева, 149, 202, 262, 273, 335, 336.

Городецъ (Городокъ) Вострьскій, на р. ОстрЂ, 302, 318, 319, 326, 330, 412.

Городецъ (Радиловъ) на ВолгЂ, 364, 380, 464, 474, 501, 518.

Городище Лукамль, 248.

Городище Саррино, 493.

Городчаны, жители Городца (Радилова) на ВолгЂ, 400, 494, 497.

Гороховецъ, гор., 470, 523.

Горошинъ городъ, 248.

Готы (ГътЂ), нар., 4, 19.

Греки, нар., 7, 13, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 3238, 4254, 60, 65, 67, 69, 70, 73, 82, 86, 87, 105108, 110, 116, 121, 152, 154, 160, 166, 183, 205, 208, 226.

Греческая земля, Греческое царство, 30, 35, 36, 38, 79, 110, 173. 174, 226.

Гуричевъ, гор., 338.

ГЂона. См. Нилъ.

Гюргевъ. См. Юрьевъ.


Д.


Далматія, область, 3.

Двина [Западная], рЂка, 4, 6, 7, 10.

[Двинская земля] Волокъ, Заволочье, 199, 353.

Дебряньскъ. См. Брянскъ.

Дервія (Дереви), область, 3.

Дерева (Деревьская земля), 5457, 60, 69, 74, 121.

Дереви. См. Дервія.

Деревляне (Древляне), нар., 6, 1013, 16, 24, 29, 42, 5459, 69, 75, 121.

Деревьская земля. См. Дерева.

Дерестеръ (Деръстръ, Деревъстръ), гор., 29, 72, 291.

Десна, р., 4, 6, 60, 121, 248, 283, 349.

Дмитровецъ, гор., 510.

Дмитровъ, городъ и удЂлъ, 388, 485, 518, 535.

ДнЂпръ, р., 3, 68, 10, 17, 20, 25, 51, 60, 65, 66, 117, 141, 149, 156, 167, 174, 220, 231, 263, 283, 290, 307, 313, 315, 326, 330332, 334, 342, 357, 359, 426, 429, 455, 504509.

ДнЂстръ (ДьнЂстръ), рЂка, 3, 13.

Добрый, гор., 432.

Долобское (ДулЂбское) озеро (на ДолобьскЂ), 277, 331.

Донъ, рЂка, 250, 284, 291, 292, 397, 399, 414, 504, 536.

Дорогобужцы, жители, 485.

Дорогобужъ, гор. Волынскій, 205, 269, 273, 274, 328, 329.

Дорогобужъ, гор. Смоленскій, 485.

Дорогожичь, подъ Кіевомъ, 76, 327.

Древляне. См. Деревляне.

Дреговичи, нар., 6, 10, 11.

Дрьютескъ (Друцкъ), гор., 215, 248, 291, 298, 403.

Дрьючаны, жители, 291.

Дубенецъ, рЂка, 346.

Дубенъ (Дубно), гор., 274, 324.

Дубна, вол., 493.

Дубно. См. Дубенъ.

Дубровна, село, 486.

ДулЂбы, нар., 12, 13, 29.

ДулЂбское озеро. См. Долобское.

Дунай, рЂка, 3, 5, 10, 11, 13, 25, 42, 45, 65, 67, 154.

Дунайскіе города, 65, 291.

Дунайцы, жители по р. Дунаю, 10.


Е.


Евбія (Явія), островъ, 3.

Евреи (ЕврЂи, Жидове), нар., 27, 8587, 9398, 100106, 183, 441, 458.

Евреи (Жидове) Козарскіе. См. Евреи.

Евфратъ (Ефрантъ), рЂка, 1, 446, 503.

Египетъ (Еюпетъ), страна, 2, 17, 9397, 102, 477.

Египтяне (Еюптяне), народъ, 17, 94, 105.

Едемъ, рай, 88.

Елевθерія (Ельферья Святаго), островъ, 51.

Елеонская (Елевонская) гора, 104.

Елимаисъ (Елмаисъ), страна, 1.

Елмаисъ. См. Елимаисъ.

Емь (Ђмь, Ямь), нар., 4, 11, 153, 449, 474, 510.

Еньдана, мЂсто, 97.

Еолида (Салида), область, 2.

Етривьская (Нитривьская) пустыня, 234, 236, 446, 503.

Ефесъ, городъ, 114.

Ефивопія. См. Еθіопія.

Еюпетъ. См. Египетъ.

Еθіопія (Ефивопія), страна, 2, 62, 446, 503.


Ж.


Жданова (Ждьня) гора, 303.

Желань, рЂка, 221, 313.

Желній, городъ, 291.

Жидове. См. Евреи.


З.


Заволочье. См. Двинская земля.

Заволочьская Чудь. См. Чудь.

Закинθа (Закунфа), островъ, 3.

Закунфа. См. Закинθа.

Зарубъ, гор., 231, 331, 332, 335, 504.

ЗарЂческъ, городъ, 281, 329.

Засаковцы, жители мЂстъ за г. Саковымъ, 229.

Звенигородъ Червенскій, 206, 311.

Здвижа, рЂка; мостъ на ней, 261.

Здвиждень, городъ, 261.

Зимигола (ЗимЂгола), нар., 4, 11, 281.

Золотьча, рЂка, 275, 331.

Зубцовъ (Зупцевъ), гор., 472, 492.

Зубчаны, жит. гор. Зубцова, 483.


И.


Игначій крестъ, 494.

Ижера (Ижжера), рЂка, 480.

Ижерцы (Ижьжеряне), нар., 479, 510.

Изборскъ, гор., 20.

Измаильтяне, потомки Измаила, 223, 232, 446, 504, 521.

Изяславль (Зяславль), гор., 298, 301.

Изяславцы, жит. Изяславля, 298.

Иллирія (Илюрикъ), страна, 3, 28.

Ильмерь (Ильмень), озеро, 6, 20.

Илюрикъ, См. Иллирія.

Индикія. См. Индія.

Индія (Индикія), страна, 1.

Индійцы (Инды, Индіи), нар., 15.

Ипиротія (Япиронія), обл., 3.

Ираклія, обл., 44.

Исады (въ разныхъ мЂстахъ), 390, 440, 510.

ИскоростЂнъ (ИскоръстЂнь, КоростЂнъ), городъ, 55, 58, 59.

Италія (Волошьская земля), 4, 116.

Иθакина, островъ, 3.


I.


Іерусалимъ (Ерусалимъ, Ярусалимъ), гор., 18, 85, 97, 101, 102, 104, 115, 116, 140, 164, 165, 418, 463, 480.

Іонія (Онія), область, 3.

Іорданъ (Ерданъ), рЂка, 103.


К.


Кавалія (Камалія, Макалія), обл., 2.

Кавкасійскія горы, 3.

Калка, рЂка, 507, 508.

Камалія. См. Кавалія.

Каменецъ, гор. въ Подоліи, 469.

Каневъ, гор., 322, 326, 345, 346, 399.

Канинъ, ручей, 338.

Капичь, подъ Кіевомъ, 76.

Каппадокія, область, 2.

Карачевъ, городъ, 314.

Карія, область, 2.

[Карпатскія] Угорскія горы, 3, 25, 139, 427.

Касогы, Косогы, народъ, 65, 146, 166, 446, 477.

[Каспійское] Хвалисьское море, 7.

Кашинъ, городъ и удЂлъ, 533.

Керкира (Керькура), островъ, 3.

Келькура. См. Керкира.

КесьЂсь, Венденъ), городъ, 503.

Кефалинія, островъ, 3.

Кза (Къза), рЂка, 381, 494.

Кидекша, гор., 417, 469.

Киликія, область, 2.

[Килисирія] Кулія, область, 1.

Кипръ (Купръ), островъ, 2.

Киринія (Куринія), страна, 2.

Киθера (Кофирана), островъ, 3.

Кіевецъ, городище, 10.

Кіевляне (Кияне, Кыяне), жители Кіева (людье Кыевстии), 56, 67, 77, 132, 147, 151, 170, 173, 202, 206, 218, 219, 259, 263, 264, 301, 305, 311, 316318, 320322, 326330, 342345, 365, 366, 377, 417, 419, 446, 454.

Кіевская волость, 470, 309.

Кіевъ (Кыевъ), гор., 1, 810, 12, 18, 21, 2325, 2932, 38, 46, 49, 54, 55, 5762, 6569, 74, 7679, 82, 84, 111, 116, 121, 124, 125, 130, 132, 140144, 146, 147, 149, 151, 156, 157, 161, 162, 167, 170174, 182, 183, 199204, 205, 206, 216219, 220, 221, 222, 227, 229232, 236, 250, 256, 257, 258, 260, 263265, 268, 270, 275, 286, 290, 293, 295, 301, 304309, 312, 313, 315, 319, 320322, 326332, 334, 336, 338, 339342, 343346, 348, 349, 353356, 358, 361, 363367, 390, 399, 408, 412, 413, 417420, 426429, 433435, 438, 454, 455, 457, 470, 472, 485, 492, 495, 502506, 509, 511, 513, 514, 523, 527, 537, 539. Въ немъ дворы: Брячиславль, 170; Вяряговъ, 82; Воротиславль, 55; ГлЂбовъ, 317; Городятинъ, 55; Деместиковъ, 55; Никифоровъ, 55; Олъминъ, 23; Чудинъ, 55; см. Дворы княжіе; — ворота: Золотыя, 151, 332; Подольскія, 417; — бесЂда Пасынча, 54; — конецъ Копыревъ, 417; — сЂни Кожюховы, 318; — торжекъ Бабинъ, 318; — увозъ (взвозъ) Боричевъ, 9, 55, 116; части города: Гора (Горы), 8, 9, 17, 23, 39, 55, 158, 171, 174, 293, 318, 417; Подолъ, 55, 293, 312, 318, 417; Козары, 54; подъ Кіевомъ: Выдобичи, 233, 258; Красный дворъ, 233; Угорское, 25, 336; урочище Кловъ, 283.

Кіяне. См. Кіевляне.

Клеческъ (Клецкъ), городъ, 297.

Клещино, озеро, 11.

Клинъ, городъ, 513.

Клобуки Черные, нар., 332, 417. См. БерендЂи, Торки и ТурпЂи.

Клязьма, рЂка, 239, 463, 470, 518, 523.

Козары, нар., 11, 17, 19, 21, 24, 65, 147, 205.

Козельскъ, гор., 341, 522.

Козляне, жители, 522.

Колагша, См. Колокша.

Колгина. См. Комагина.

Колія. См. Килисирія.

Колокша (Колагша, Кулачьца), р., 240, 383, 497.

Коломна, гор., 383, 387, 402, 403, 406, 432, 460, 490, 515, 537.

Колхисъ, область, 3.

Колывань (Ревель), гор., 503.

Комагина (Колгина) область, 1.

Кондракла, рЂка, 530.

Константинградъ. См. Царьградъ.

Копоновъ (такъ въ РА, Л. к Попову), гор., 406.

Корань, р., 308.

Корачевъ. См. Карачевъ.

Кордуна, область, 1.

Коречьскъ (Корчевъ), гор., 336.

Корлязи, народъ, 4.

Корсунцы, жит. гор. Корсуня, 45, 51, 109111, 166.

Корсунь, гор., 8, 45, 109111, 116, 121, 122, 166.

Корсунь, гор. на Роси, 357, 358.

Корсуньская страна, 50, 51, 73.

Корсь, народъ, 4, 11.

Корчевъ. См. Коречьскъ.

КорЂлы (КорЂляны), нар., 449, 510.

Коснятинь (Костянтинъ), 250, 493.

Кострома, городъ, 486, 527, 533, 534, 537, 540.

Кофирана. См. Киθера.

Краснъ, гор., 249.

Кривичи, нар., 10, 14, 19, 20, 23, 29, 45, 76, 121, 297.

Критъ, островъ, 2.

Ктиріаны (ошибочно). См. Вактріаны.

Кудново, сел., 321.

Кулачьца. См. Колокша.

Кулія. См. Килисирія.

Куманская страна, 446, 504.

Купръ. См. Кипръ.

Куринія. См. Киринія.

Курское княженіе, 307.

Курскъ (Курьскъ), гор., 229, 247, 296, 298, 307, 482.

Куряне, жит. Курска, 506.


Л.


Ладога, гор., 473, 510, 524.

Ладожане, жит., 430, 474, 510.

Ладожское (Волотьское, Нево), озеро, 7, 510.

Латины. См. Римляне.

ЛезвонаЂзовона), остр., 3.

ЛетголаЂтьгола), нар., 3.

Летьское поле. См. Льто.

Либь (Любь), нар., 4, 11.

Ливія, страна, 2.

Ливія другая, стр., 2.

Лидія (Лудія), обл., 2.

Ликаонія (Лукаонія), обл., 2.

Ликія, обл., 2.

Липица, рЂка и село, 381, 494, 496.

Лиственъ, гор., 148.

Литва (Литовцы), нар., 4, 11, 153, 301, 421, 448, 470, 471, 483, 491, 503, 510, 511514, 523, 534, 535, 540.

Лихнитія (Лухнитія), обл., 3.

Ловоть, рЂка, 7.

Логожане, жит., 298.

Логожьскъ, гор., 248, 298, 403.

Локна, рЂка, 296.

Локрія, обл., 3.

Лубудьскъ. См. Любутьскъ.

Лубьнъ, гор., 250, 282.

Луга, р. и вол., 60.

Лудія. См. Лидія.

Луеи (испорчено). См. Молоссія.

Лукамль. См. Городище.

Лукаонія. См. Ликаонія.

Лутичи, нар., 6, 13.

Лухитая, Лухитія, Лухнитія. См. Лихнитія.

Лучане, жит., 205.

Лучьскъ (Луцкъ), гор., 205, 268, 272, 322, 324, 328, 336, 343, 345, 395.

Лыбедь, рЂка во ВладимерЂ, 463, 518.

Лыбедь, р. въ КіевЂ, 67, 80, 332, 455.

Льто (Алта, Олта), рЂка, 132, 133, 144, 167, 188, 294, 335.

ЛЂзовона. См. Лезвона.

Любець. См. Любечь.

Любечь (Любячь, Любець), городъ, 23, 31, 141, 156, 256, 343.

Любна (Любие), волость, 511.

Любутьскъ (Лубудьскъ), гор., 535.

Любь. См. Либь.

Лядьская земля. См. Польша.

Ляхи. См. Поляки.


М.


Мавританія, страна, 2.

[Мавропотамъ] Черная рЂка, 21.

Мадіамская земля, 94.

Мадіамы, народъ, 105.

Мажево, сел., 335.

Мазовшане, нар., 6, 153, 155.

Макалія. См. Кавалія.

Македонія, область, 3, 25, 43.

Македоняне (Макидоны), жит. Македоніи, 44.

Малоси. См. Молосія.

Малотинъ, гор., 308.

Маммы, св., предмЂстье въ КонстантинополЂ, 31, 49.

Маринино городище, 493.

Маръмарья, область, 2.

Масія другая. См. Мисія другая.

Масурія, обл., 2.

МедвЂдица, рЂка, 238.

МедвЂжья Голова (Оденпе), гор., 513.

Меотій, обл., 3.

Мерра (Меренъ), источникъ, 96.

Мерьская, рЂка, 379, 433.

Меря, нар., 4, 11, 19, 20, 22, 24, 29.

Месопотамія (Мисопотамира), область, 1.

Мидія, страна, 13.

Микулинъ, гор., 248, 311, 312.

Мисія (Мосія), обл., 2.

Мисія (Масія) другая, обл., 2.

Мисопотамира. См. Месопотамія.

Мичьскъ, городъ, 330.

Моавитяне (сынове Моавли), нар., 234, 503.

Молога, рЂка и вол., 534.

Молосія (Луеи, Малоси), обл., 3.


Монастыри (церкви):

Владимирскій Вознесенскій, 404, 441.

Владимирскій Рождественскій, 370, 409, 413, 437, 444, 448, 453, 464.

Владимирскій Спасскій, Златовратскій, 351, 463, 464, 517.

Владимирскій Успенскій, 415, 417, 464.

Владимирскій (подъ Владимиромъ) Боголюбовъ, 369, 383, 438.

Кіевскій Андреевскій (Янчинъ), 206, 306, 312, 362, 456.

Кіевскій Василіевскій, 457.

Кіевскій Воскресенскій, 457.

Кіевскій Георгіевскій, 151, 163.

Кіевскій Димитріевскій, 159, 206, 299.

Кіевскій Ирининскій, 23, 151.

Кіевскій Кирилловъ, 412, 457.

Кіевскій Кловскій, 283.

Кіевскій Михайловскій на Выдобычахъ (Всеволожь), 174, 181, 207, 219, 258, 286, 313, 456.

Кіевскій Михайловскій Златоверхій (Святополчь), 283.

Кіевскій Печерскій, 1, 155, 157160, 183, 185198, 207212, 226, 232, 233, 238, 281283, 328, 347, 439, 454, 456.

Кіевскій Симеоновскій, 318.

Кіевскій Спасскій на БерестовЂ, 181, 305, 348, 363, 390, 455, 456.

Кіевскій Θеодоровскій, 299, 317, 342, 456, 457.

Кіевскій (подъ Кіевомъ) Герьманечь (Герьманы), 232.

Кіевскій (подъ Кіевомъ) Стефанечь, 232.

Муромскій Спасскій, 237.

Нижегородскій БлаговЂщенскій, 451, 468.

Новгородскій Хутынскій Спасо-Варлааміевъ, 491.

Новгородскій Юрьевъ (Георгіевскій), 511, 512.

Переяславльскій (Кіевскій) Іоанновскій, 181, 296, 313.

Ростовскій Боголюбовъ, 438, Богоявленскій, 476.

Ростовскій Петровскій, 438, 439.

Ростовскій Спасскій, 525.

Смоленскій Отрочь, 425.

Старорусскій Спасскій, 513.

Суздальскій Димитріевскій, 439, 452, 454, 462, 517.

Троицкій Сергіевъ, 535.

Цареградскій Студійскій, 160.

Черниговскій Мученичьскій, 457.

Черниговскій (подъ Черниговомъ) Болдиногорскій, 193.

Ярославскій Спасскій, 439, 447.


Морава, рЂка, 6.

Моравица (Муравица), гор., 323.

Морава, нар., 6, 25, 28, 502.

Моръдва, нар., 4, 11, 280, 390, 449, 451, 459.

Мордовская земля, 450, 523.

Мордовская Пургасова вол., 450.

Морева, волость, 511.

Моровійскъ, гор., 344.

Мосальскъ, гор., 512.

Мосія. См. Мисія.

Москва (Московь), гор., 373, 375, 382, 430, 434, 437, 460, 483, 484, 486, 516, 527, 529, 533, 535540. Въ ней: Дорогомилово, 539.

Москвичи, жители, 483.

Мста, рЂка, 60.

Мстиславльцы, жит. Мстиславля, 298.

Муравица. См. Моравица.

Мурома, нар., 4, 11, 20.

Муромская земля, 237, 475.

Муромцы, жители, 229, 240, 373, 374, 432, 494, 497.

Муромъ, городъ, 20, 121, 207, 229, 236240, 254, 297, 301, 366, 402, 405, 430, 450, 470, 523.

Мыльскъ, городъ, 329, 330.

МЂньскъ (Минскъ), гор.; МЂняне, жит., 166, 248, 250, 280, 290, 302.


Н.


Назаретъ (Назарефъ), гор., 103.

Нева, рЂка, 478, 486, 510.

Нево. См. Ладожское озеро.

Неколочь, городъ, 299.

Немига, рЂка, 166.

Непрядва, рЂка, 536.

Нерева (Норова). См. Чудь.

Нерль, рЂка, 349.

Нерома. См. Норома.

Неятинъ. См. НЂжатинъ.

Нижегородцы, жители, 451.

Никея, городъ, 113, 115.

Никомидія, область, 44.

Нилъ (Гіонъ, ГЂонъ), рЂка, 2.

Ниневитяне (Ниневгитяны), 185, 362.

Нирокурій. См. Ринокоруръ.

Новгородская земля, 495.

Новгородцы (Ноугородьци, Новугородьци), жит. Новгорода Великаго, 11, 20, 69, 79, 140146, 151, 229, 238, 239, 275, 276, 298, 302304, 308, 309, 320, 341, 344, 346, 348, 351, 361, 365, 377, 383, 386, 388, 400, 404, 406, 414416, 430432, 439, 445, 448, 472475, 479, 486, 489495, 497503, 509513, 523, 525.

Новгородъ (Новъгородъ) Великій, гор., 6, 8, 10, 20, 21, 24, 60, 69, 75, 79, 121, 127, 130, 143, 146149, 150, 155, 160, 161, 163, 166, 180, 200, 207, 229, 237, 238, 240, 247, 275, 276, 291, 299, 301, 302, 305, 308311, 314, 320, 339, 351, 361, 362, 365, 371, 377, 380, 382, 387, 400, 403, 406, 414416, 421423, 428, 430, 434, 435, 445, 447, 448, 470475, 478, 483486, 489493, 495, 500, 502, 503, 509513, 521, 524, 527, 530, 533. Въ немъ: дворъ Поромона, 140; см. Дворы княжіе; палата Митрофана, 491.

Новгородъ (Новъградъ) — Нижній, городъ, 445, 447, 450, 451, 468, 531, 533.

Новгородъ Святополчь, гор., 229, 247, 509. См. Витичевъ.

Новгородъ СЂверскій, гор., 339, 397.

Ново (ошибочно). См. Нево.

Новоторжцы, жители, 430, 493, 494, 510. См. Торжковцы.

Новый Торгъ. См. Торжекь.

Норицы (Нарци), народъ, 5.

Норова. См. Норома.

Норома (Норова), нар., 11.

Носовъ, городъ 319.

Нумидія, страна, 2.

Нура, рЂка, 275.

Нурманы (Урмане), нар., 4, 19.

Нухла (Онуга), рЂка, 514.

НЂжатина нива, 201.

НЂжатинъ (Неятинъ, Ятинъ), гор., 174, 303.

НЂмецкій городокъ (ВЂнецъ земли), 486.

НЂмцыЂмьци), нар., 4, 85, 87, 106108, 198, 325, 411, 470, 486, 512514, 523, 525.


О.


Обезы. См. Абасинская земля.

Обровъ, городъ, 248.

Обры (ОбърЂ, Авары), народъ, 12.

Огаряны. См. Агаряны.

Одрьскъ, гор., 247.

Ожьскъ. См. Ужескъ,

Ока, рЂка, 11, 12, 65, 364, 387, 406, 430, 431, 445, 468, 489, 491, 537.

Оковьскій лЂсъ. См. Волковискій лЂсъ.

Олегова могила (могыла Ольгова), 39, 313.

Олешня, волость, 483.

Олешье, гор., 205, 340, 505.

Ольговъ (Олговъ), гор., 432.

Ольжичи, село, 60.

Омовжа (Амовыжа), рЂка, 513.

ОндрЂнь, См. Адріанополь.

ОндрЂятинская пучина. См. Адріакія.

Онія. См. Іонія.

Онуга. См. Нухла.

Орда, пребываніе хановъ, 474, 482, 523534, 537, 539.

Орестовъ градъ. См. Адріанополь.

Оронтій (Оронтъ), гор., 40.

Осеневъ, городъ, 289.

Острогъ, городъ, 274.

Ошелъ, городъ, 444.


П.


Палестина (Палестиньская земля), страна, 165.

Памфилія, область, 2.

Панія (Паннонія), область, 28.

Пафлагонія (Фафлогонская земля, Фефлагони), область, 3, 44.

Пеленія (Полопонисъ), обл., 3.

Переволока, городъ, 215.

Передславино, село, 80.

Перемиль, городъ, 265.

Поремышль, городъ и удЂлъ, 81, 206, 257, 270, 273, 274, 311, 337, 502.

ПерепЂтово поле, 333, 358.

Пересопница, городъ и удЂлъ, 323, 326, 328, 329, 345.

Переяславецъ Дунайскій, гор., 65, 67, 6970.

Переяславль ЗалЂескій, гор., 373, 379, 382, 408, 412, 414, 416, 445, 449, 464, 473, 483, 484, 486, 493, 499501, 511, 518, 525528, 532535, 537, 538.

Переяславль (Переаславль) Русскій (Кіевскій), гор., 31, 49, 122, 124, 161, 162, 204, 208, 216219, 226, 227, 231, 247250, 277, 281, 293, 295, 301305, 307311, 313, 319, 321, 322, 326, 329, 330, 334336, 339, 341, 342345, 355, 357, 358, 359, 397, 399, 406, 414416, 420, 427, 428, 435, 438, 448, 450, 451, 454, 469.

Переяславль Рязанскій, гор., 485, 486.

Переяславльцы, жит. Переяславца на ДунаЂ, 73.

Переяславльцы, жит. Переяславля-ЗалЂсскаго, 371, 380, 381, 384, 535.

Переяславльцы, жит. Переяславля Русскаго, 231, 295, 306, 313, 322, 360, 361, 395, 416, 432.

Пермь, нар., 4, 11.

Персида, страна, 1.

Перуня рЂнь, по ДнЂпру, 117.

Песлъ (Пселъ), рЂка, 340.

ПеченЂги, нар., 12, 42, 45, 6567, 72, 73, 74, 78, 121124, 127130, 132, 141144, 151, 234, 266, 279, 339, 445, 503.

Печера, обл. и нар., 4, 11, 234.

Пиньскъ (Пинескъ), гор., 258, 263, 269, 302, 329, 429.

Пиняне, жители, 271.

Пирятинъ, городъ, 342.

Писидія, область, 2.

Пищана (Пещана), рЂка, 83.

Пищаньци, 83.

Плесково озеро, Псковское озеро. См. Чудьское озеро.

Плесковъ. См. Псковъ.

Поволжье. См. Волга.

Погорина, вол., 263, 328, 329.

ПолкъстЂнъ, городъ, 295.

Половецкая земля (ПоловцЂ), 334, 504, 506, 522.

Половецкій валъ, 446, 504.

Половецкое поле (степи), 350, 432, 506.

Половцы (Куманы), нар., 16, 25, 162, 163, 167, 170, 171, 174, 200, 204, 215, 218221, 224229, 231234, 239, 247250, 256, 262, 270, 272, 275278, 281, 282, 284, 289292, 295297, 303, 304306, 308, 311, 315, 321, 323, 324, 328, 330335, 338339, 341346, 349, 350, 353, 357360, 362, 363, 383384, 388, 389, 394399, 414, 418420, 425, 426, 428, 435, 438442, 444, 446, 451, 453, 504508, 513. Емяковы Половцы, 389. Корсунскіе Половцы, 357, 359. Переяславльскіе Половцы, 358.

Полоное (Полоный), гор., 358.

Полопонисъ. См. Пеленія.

Полота, рЂка, 6, 10.

Полотескъ (Полтескъ, Полоцкъ), гор., 20, 31, 75, 121, 146, 173, 174, 214, 247, 281, 299301, 311, 403, 448.

Полоцкая земля, 299.

Полочане, жит. гор., 215, 299, 302, 305, 377, 403.

Полочане, нар., 6, 10, 11.

[Польша] Лядьская земля, Ляхы, 143, 145, 149, 173, 266.

[Поляки] Ляхове, нар., 4, 6, 12, 25, 81, 84, 142145, 149, 171, 173, 174, 183, 193, 199, 205, 206, 215, 247, 266, 269271, 273, 276, 292, 310, 312, 323, 327, 329, 336, 345, 425427, 502.

Поляне, нар., 6, 7, 913, 17, 19, 24, 25, 28, 29, 45.

Полянская (Польская) земля, 21.

Поморяне, народъ, 6.

Понетьское море. См. Черное море.

Понтъ. См. Черное море.

Поросье, страна по р. Роси, 345.

Поршане, жит. по р. Роси, 321, 322.

Посуляне (Посулци), жив. по рЂкЂ СулЂ, 305.

Почайна, ручей, 63.

Прилукъ, гор., 215, 248, 305, 312.

Припеть (Припять), рЂка, 4, 6, 283.

Проньскъ (Прыньскъ), гор., 401, 430432, 460, 490, 514.

Проня, рЂка, 432.

Проняне, жители гор., 431.

Пруси. См. Пруссы.

Прускова гора, 384.

Пруссы (Пруси), нар., 4.

Псковичи (Плесковичи), жит. Пскова, 305, 430, 493, 497, 498, 514, 533.

Псковъ (Пльсковъ, Плесковъ), гор., 29, 60, 151, 305, 470, 502, 527, 530.

Путивльцы, жит. гор. Путивля, 506.

ПЂсоченъ, гор., 215, 357.


Р.


Равія Сильная. См. Аравія Сильная.

Радиловъ. См. Городецъ.

Радимичи, обл. и жители, 12, 24, 29, 83, 84.

Радосыня, село, 312.

Ракомо (Рокомъ), сел., 140.

Ратмиря дубрава, 296.

Ржева, гор., 533, 536.

Ржевичи (Рожевичи), жит. 483.

Ржевка городець, 492.

Рига, городъ, 502, 514.

Рижане, жители, 514.

Римляне, нар., 4, 87, 115.

Римляне (Латины, Латина, католики), нар., 27, 115, 165, 367, 479.

Римовъ, городъ, 249.

Римъ, гор., 79, 39, 86, 115, 130.

Ринокоруръ (Нирокурій), гор., 1.

Родень (Родие), гор., 533.

Родна, городъ, 77.

Родока. См. Родона.

Родона (Родока), островъ, 3.

Рожне поле, 270, 311.

Рокомъ. См. Ракомо.

Роменъ, городъ, 250.

Ростовецъ, городъ, 174.

Ростовская земля, область, Ростовское княжество, 175, 237, 355, 357, 373, 374, 391, 392, 408, 438, 476, 495, 518.

Ростовское озеро, 10.

Ростовцы, жит., 237, 239, 240, 303, 305, 338, 341, 348, 349, 354, 365, 371375, 378383, 385, 446, 453, 457, 493, 498.

Ростовъ, гор., 20, 31, 121, 214, 229, 238239, 247, 250, 254, 302, 348351, 374, 378382, 391, 408, 434438, 442, 447, 450, 453, 456459, 464467, 473477, 493, 497, 518, 520, 523, 524, 525533, 538.

Рось (Ръсь, Рсьша), р. въ Кіевск. княж., 77, 150, 229, 249, 251, 330, 345.

Рудица, урочище, 258.

Рудъ. См. Рутъ.

Руса (Старая), гор., и Рушаны, жит., 486.

Русская земля. См. Русь.

Русскіе города, 31, 496.

Русское море. См. Черное море.

Русь (Руссы), нар., 4, 1721, 26, 2838, 4454, 61, 6870, 73, 81, 84, 85, 107, 110, 120, 123, 131, 141, 143, 154, 200, 278, 360, 395, 438, 452, 507.

Русь (Русская земля), страна, 1, 7, 11, 12, 17, 19, 23, 26, 28, 3538, 42, 47, 48, 50, 53, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 79, 110, 119, 130, 131, 137139, 144, 149, 150, 156, 157, 163, 164, 167, 171, 172, 174, 188, 189, 200, 204, 208, 209, 213, 218, 219, 222, 226229, 240, 252, 254, 256, 262264, 266, 274, 277280, 292, 295, 306, 307, 321, 329, 338, 341, 344, 345, 347, 357, 367, 371373, 388, 399, 412, 417, 418, 419422, 429, 446, 470, 472, 479, 482, 491, 492, 495, 502, 504, 505, 508, 509, 512, 521, 524, 527, 530, 536538.

Рутъ (Рудъ, Рутець), р., 319, 333, 334.

Ручай. См. Лыбедь, р. въ КіевЂ.

Рушаны. См. Руса (Старая).

Рша (Орша), сел. у Смоленска, 167.

Рыльскъ, городъ, 397.

Рязанская земля, 460, 475, 495, 514.

Рязанцы, жит. 240, 338, 373, 385, 404, 433434.

Рязань, гор. и удЂлъ, 231, 240, 377, 379, 382, 383, 387, 388, 401, 402406, 430434, 437, 444, 460, 486, 489, 491, 502, 515, 534.


С.


Саковъ, городъ, 229, 275, 326.

Саксины, народъ, 453.

Салида (испорчено). См. Еолида.

Синица (Сална), рЂка, 289.

Самарія, городъ, 97.

Самоядь, народъ, 235.

Санъ (Сянъ, Санокъ), рЂка, 271, 337.

Сапогынь, городъ, 335.

Сарай, городъ, 476.

Сарацины (Срацини), народъ, 165, 234, 487488.

Сардани. См. Сардинія.

Сардинія (Саръдани), остр., 2.

Сарматія, Саръмати, страна и нар., 2.

Сарра, рЂка, 493.

Свеи. См. СвЂи.

СвЂи (Свое, Шведы), нар., 4, 19.

Святая гора. См. Аθонская.

Святополчь. См. Новгородъ.

Святославль, городъ, 249.

Селигерскій (СерегЂрскій), путь, 522.

Селигеръ (СерегЂръ), озеро и вол., 511, 522.

Селунь, гор., 25, 26, 414, 437.

Семынь, городъ, 338.

СемычьЂмычь), гор., 358.

СемьЂль), рЂка, 6, 296.

Сенааръ, поле, 5.

Сербы (Серебь, сербь), нар., 6.

СерегЂръ. См. Селигеръ.

Сереньскъ (Шернескъ), гор., 459, 512.

Сереть (Сьртъ), рЂка, 311, 340.

Сернуховъ, гор., 537, 538.

Сикилія, островъ, 3.

Синайская гора, 96, 185.

Синопъ (Синофія), городъ, 7, 9.

Синофія (ошибочно). См. Синопъ.

Сирити (Сурьти), страна, 2.

Сирійцы, народъ, 14.

Сирія (Сурія), страна, 1, 165.

Сирутія (испорчено). См. Скиθія.

Сить, рЂка, 461, 465, 516, 519.

Скифія (Скуθь, Скуфь), страна, 3, 11, 13, 29.

Скорнищево, урочище, 534.

Скуфіа. См. Скиθія.

Скуθь Великая. См. Скиθія.

Славлій, рЂка, 251.

СловЂне (Славяне, СловЂнскій языкъ), нар., 3, 58, 1012, 19, 20, 2229, 32, 45, 76, 121, 143, 151.

СловЂне Дунайскіе, народъ, 6.

СловЂньская земля, 8, 11, 25, 26.

Смоленская волость, 350, 495, 528.

Смоленскъ (Смоленьскъ, Смолинескъ), гор., 10, 23, 135, 161, 162, 167, 200, 229, 231, 236, 247, 248, 250, 302, 304, 306, 318, 320, 321, 342, 344, 353, 365, 374, 403, 413, 414, 426, 429, 448, 469, 482, 484, 485, 495, 502, 506, 511, 528, 531, 538.

Смолняне, жители, 305, 310, 374, 377, 404, 469, 485, 492, 493, 495, 497500.

Смядино, подъ Смоленскомъ, 135.

Сновь, рЂка, 172, 338.

Сновьскъ, гор., 172, 419.

СобЂкуль, гор., 390.

Содомляне, жители, 62.

Содомъ, гор., 62, 86, 362.

Сожь (Съжь, Съжица), рЂка, 12, 200.

Солнце (Солнче, Солньчь), городъ, 235.

Срацины. См. Сарацины.

Стародубъ Ряполовскій, гор., 442, 467, 523.

Стародубъ СЂверскій, гор., 230, 231, 248, 249, 254, 344.

Стрижень (Стрежень), рЂка, 201.

СтрЂженъ, городъ, 298.

СтрЂква (Стряковъ), р., 310, 322.

Стряковь. См. СтрЂква.

Стугна, р., 121, 219, 220, 327.

Стырь, рЂка, 325.

Сугровъ, городъ, 289, 291.

Судомирь, рЂка, 146.

Судъ, въ ЦарьградЂ, 21, 30, 44, 63.

Суздаль (Суждаль), гор. и удЂлъ, 147, 236238, 240, 302, 319, 335336, 339, 341, 345, 348, 352, 354, 376379, 380, 381, 391, 408, 409, 428, 440, 449, 452, 455, 459, 462, 467, 476, 517, 518, 523, 526, 529, 532. Въ немъ: Печерскій дворъ, 238. Суздальская земля, 436, 440, 452, 462, 464, 472475, 485, 494, 495, 497, 517, 518, 523.

Суздальцы, жители, 237, 240, 338, 341, 348, 349, 354, 365, 371, 374, 375, 378, 383, 385, 474, 498.

Сула, рЂка, 6, 121, 249, 250, 282, 303, 305, 340, 343, 399.

Супой, рЂка, 248, 303, 315, 346.

Сурія. См. Сирія.

Сурьти. См. Сирити.

СутЂйскъ, гор., 247, 271.

СутЂнь, урочище, 278.

СЂверъЂверяне), обл. и жители, 6, 10, 11, 12, 19, 24, 29, 148, 149.

СЂль (ошибочно). См. Семь.

СЂмычь. См. Семычь.

СЂтомль, рЂка, 151, 164.

СЂтьгола. См. Летгола.

СЂяне, урочище, 428.


Т.


Тавріаны, народъ, 3.

Таноготская земля, 509.

Татары (Монголы), нар., 445, 453, 460465, 467474, 482484, 486, 503509, 513519, 522, 524, 525, 526, 530, 537, 539.

Таумены. См. Торкмены.

Тверичи (Тферичи), жит., 483.

Тверца (Тферца), р., 492.

Тверь (ТьфЂрь), городъ, 435, 483, 484, 492, 493, 518, 525, 527, 529, 530, 535, 540.

Тепьра, народъ, 4.

Тепра, волость, 435.

Теребовль, гор., 257, 265, 267, 311, 340.

ТиверцыЂверьцЂ), народъ, 13, 24, 29, 45.

Тигръ, рЂка, 3, 446, 503.

Тмуторокань, гор. и удЂлъ, 121, 146, 147, 163, 164, 166, 199, 202, 204, 226.

Торжекъ (Новый Торгъ), городъ, 386388, 414, 435, 464, 474, 483, 485, 492, 500, 509, 512, 518, 521, 527, 529, 535.

Торжковцы (Новоторжьци), жит., 386, 430, 492, 494, 500, 510, 522.

Торки (Торъци), нар., 84, 162, 163, 204, 221, 227, 234, 249, 266, 279, 292, 295, 298, 332, 339, 342, 363. Ср. Клобуки Черные, БерендЂи и ТурпЂи.

Торки Переяславльскіе. См. Торки.

Торкмены (Тау[р]мени), нар., 234, 445, 446, 503, 509.

Торма. См. Чудь.

Торопецъ (Торопечь), гор. и вол., 435, 448, 491, 510, 513.

Торопчане, жители, 510.

Торческъ (Торцийскый, Торъцьскъ), гор., 218, 221, 222, 225, 249, 390, 429.

Треполь. См. Триполь.

Триполь (Треполь), городъ, 219222, 304, 420, 429.

Троада, область, 2.

Тростна, рЂка, 533.

Трубежскъ (ТрубЂчь), гор., 397, 506.

Трубежъ, рЂка, 121, 231, 535.

Трубчане, жит. города, 506.

Тумащь, гор., 327.

Тунегъ, ручей, 496.

Турійскъ, гор., 268.

Туровцы, жит., 76, 306.

Туровъ, городъ и удЂлъ, 76, 121, 161, 204, 207, 217, 247, 251, 258, 263, 297, 302, 307, 310, 314, 329, 345, 429.

Туровъ, село, 481.

ТурпЂи, нар., 326. См. Клобуки Черные, БерендЂи и Торки.

Тухчинъ, гор., 389.

ТЂверцы. См. Тиверьцы.


У.


УвЂтичи гор., 273.

[Угличи] нар., см. Улучи.

Угличъ (Углече поле), гор. и удЂлъ, 320, 456, 472, 476, 526528, 534.

Уголъ, рЂка, 395.

Угорская земля (УгрЂ, Венгрія), 5, 25, 67, 139, 329, 336, 469.

Угорскія горы. См. Карпатскія горы.

Угорское подъ Кіевомъ, 2325, 336.

Угра, рЂка, 538.

Угра (Югра), обл. и нар., 4, 235, 445.

Угры (Венгры), Белые и Черные, нар., 11, 12, 25, 29, 43, 45, 67, 270, 271, 273, 280, 305, 311, 323, 327, 329, 332, 335, 336, 470, 502.

Ужескъ, гор., 432.

Уличи (Улучи), нар., 12, 24.

Уголозы, сел., 459.

[Уральскія] высокія горы, 235, 236.

Урмани. См. Нурманы.

Устье, гор., 231, 303.

Устюгъ (Устьюгъ), гор. и вол., 502, 527, 533.

Ущица, гор., 311, 312.


Ф.


Фафлогонская земля. См. Пафлагонія.

Фефлагони. См. Пафлагонія.

Фикія. См. Финикія.

Финикія (Фикія), страна, 1.

Фраци. См. Θракія.

Фригія (Фругія), обл., 2.

Фригія Старая, обл., 2.

Фругія. См. Фригія.

Фряги (Фрагове, Фрязи), нар., 4.


X.


Халдеи, нар., 15.

Халкидонъ, гор., 114.

ХалЂпъ, гор., 249, 304.

Ханаанская (ХананЂйская, ОбЂтованная) земля, 92, 96.

ХананЂи, племя, 96, 183.

Харанъ (Хараонъ), земля, 92.

Хараонъ. См. Харанъ.

Хвалисы, нар., 7, 234.

Хвалисьское море. См. Каспійское.

Хирія. См. Хоролъ.

Хіона, островъ, 3.

Ховрачь (Хорванъ), гор., 533.

Ходыницы, волость, 491.

Холохолна (Хъльхна), рЂка, 492.

Хорваты БЂлые (Хровате, Хрвате, Храваты), нар., 6.

Хорваты, нар., 12, 29, 45, 122.

Хоривица (Хоревица), гора, 9.

Хоролъ (Хирія), р., 248, 282.

Хортица, рЂка и островъ, 278, 506.

Хорутане, народъ, 6.

Хроваты. См. Хорваты.


Ц.


Царьградъ (Царьгородъ, Цесарьградъ, Византія, Константинградъ), гор., 7, 10, 17, 20, 21, 30, 32, 39, 4245, 60, 71, 79, 107, 114116, 154, 204, 280, 292, 301, 312, 346, 352, 441, 491, 536, 537, 539.


Церкви (въ дополненіе къ монастырямъ):

на р. АльтЂ (на ЛтЂ):

БорисоглЂбская (св. мучениковъ), 291, 294, 344.

въ БерестовЂ:

свв. апостоловъ, 156.

въ ВасилевЂ:

Спаса Преображенія, 125.

въ ВладимирЂ ЗалЂсскомъ:

Богородичная Златоверхая (Десятинная), 346, 348, 351353, 355, 364, 370, 375, 379, 389, 390, 392, 407, 411, 436, 437, 441, 444, 448, 454, 459, 460, 463, 464, 467, 471474, 501, 518, 539.

св. Димитрія, 436, 441.

Крестовоздвиженская, 441.

архангела Михаила, 433, 449.

Спасская, у Золотыхъ воротъ. См. монастыри.

въ ВышегородЂ Кіевскомъ:

БорисоглЂбская, 181, 290.

Васильевская, 134, 137, 182, 290.

въ ГаличЂ Червенскомъ:

Богородичная, соборъ, 425.

въ КаневЂ:

св. Георгія, 312.

въ КидекшЂ (на Нерли?):

БорисоглЂбская, 349, 417, 469.

въ КіевЂ:

БлаговЂщенія, на Золотыхъ воротахъ, 151.

Богородичная, Десятинная, соборъ, 55, 82, 116, 121, 124, 130, 153, 155, 202, 226, 318, 357, 418.

Богородичная, Пирогоща, 301.

св. Василія, на дворе княжемъ, 79, 118.

св. Димитрія, 206, 299.

св. Иліи пророка, 52, 54.

св. Михаила, Новгородская, 313, 318.

св. Николая, 23.

св. апостола Петра, 206, 299.

св. Софіи (Софійскій соборъ), 151153, 155, 162, 216, 217, 221, 292, 295, 316, 343, 418, 447, 457, 470.

въ Корсуни:

св. Василія, 111, 116.

въ КостромЂ:

Θеодоровскій соборъ, 487488.

въ МосквЂ:

Архангельскій соборъ, 530.

БлаговЂщенія, на ДорогомиловЂ, 539.

Іоанна ЛЂствичника, въ КремлЂ, 531.

Петра апостола, въ КремлЂ, 531.

Спасская на Бору, въ КремлЂ, 531.

Успенскій соборъ, 530, 535.

въ МуромЂ:

Христова, (Спасская?), 366.

въ НовгородЂ Ведикомъ:

св. Антонія на владычнЂ дворЂ, 491.

св. Іакова, на Яковлевой улицЂ, въ Неревскомъ концЂ, 489.

Софія, Премудрости Божіей, соборъ, 155, 160, 237, 387, 423, 447, 478, 485, 502, 503, 512, 522.

въ НовгородЂ Нижнемъ:

Спасопреображенскій соборъ, 447, 531.

въ ПереяславлЂ Кіевскомъ:

св. Андрея, 209.

арх. Михаила, соборъ, 209, 293, 309, 313, 322, 329, 330, 454.

св. Θеодора, на воротахъ, 209.

въ ПереяславлЂ ЗалЂсскомъ:

Спасопреображенскій соборъ, 348, 416.

въ ПсковЂ:

Троицкій, соборъ, 305.

въ РостовЂ:

Богородичная, соборъ, 351, 406, 437, 439, 445, 453, 456459, 465, 467, 471, 475, 477, 512, 520, 529, 538, 539.

БорисоглЂбская, на княжемъ дворЂ, 438, 442, 473.

Іоанна Предтечи, на владычнЂ дворЂ, 436, 512.

въ Рязани:

БорисоглЂбская, 412.

Спасская, 475.

въ СуздалЂ:

Богородичная, соборъ, 366, 411, 417, 445, 447, 455, 460, 462, 517.

св. Димитрія, на Печерскомъ дворЂ, 238.

св. Іоакима и Анны, на владычнЂ дворЂ, на воротахъ у св. Богородицы, 412, 414.

въ Твери:

Козмодаміанская, 483, 525.

Спасопреображенскій соборъ, 484, 526.

въ Тмуторокани:

Богородичная, 147, 166.

въ УгличЂ:

Спасопреображенскій соборъ, 472, 476.

въ УстюгЂ:

Богородичная, 526.

въ ЦарьградЂ:

Богородичная, въ ВлахернЂ, 21.

[Софійскій]соборъ, 38, 107.

въ ЧерниговЂ:

БлаговЂщенская, 450.

Спасопреображенскій соборъ, 150, 199, 349.

въ Юрье†Польскомъ:

Георгіевскій соборъ, 455, 460.

въ ЯрославлЂ:

Спасская. См. Монастыри.

Успенская, на княжемъ дворЂ, 438, 472.Ч.


Челматъ, городъ, 390.

Чемеринъ, гор., 323.

Червенъ, гор., 81, 269, 271.

Червенскіе города, 81, 144, 150.

Черемисы (Черемись), народъ, 11.

Черемисанъ, рЂка, 389.

Чермная, р., 2.

Чермное море, 95.

Черная рЂка. См. Мавропотамъ.

Чернечьскъ (Чьрньскъ), гор., 310.

Черниговская земля, 495.

Черниговцы, жит., 201, 248, 306, 338, 388, 413, 506, 513.

Черниговъ (ЧернЂговъ), гор., 31, 49, 147, 149, 161, 162, 170, 171, 193, 199201, 204, 206, 217, 220, 226, 230, 247251, 254, 272, 289, 296, 303, 304308, 315320, 334, 338, 339, 342, 344, 349, 366, 367, 372, 375, 405, 413, 418, 426, 430, 431, 435, 438, 447, 469, 489, 510512, 523. Въ немъ: Красный дворъ, 247; Восточныя ворота, 201.

[Черное] Понетьское, Понтъ, Понтийское, Русское море, 3, 7, 19, 44, 111, 154, 204, 273, 446, 503, 506.

Чертовъ лЂсъ, 328.

Черторыйскъ (Черторыескъ), гор., 274.

Черторыя, р., 315, 328.

Чехи (Чахове), нар., 6, 25, 67, 145, 199, 502.

Чешлюевъ (Чешюевъ), гор., 291.

Чешская земля. См. Чехи.

Чешскій лЂсъ, 247.

Чудь (Чюдь, Финны), нар., 4, 11, 19, 22, 29, 76, 121, 149, 179, 301, 491.

Чюдь Заволочьская, 4. Норома (Норова, Норма), 11, 491. Торма, 491.

Чудская земля, 503, 514.

Чудское (Чюдъское, Псковское) озеро, 470, 523.

Чюдь. См. Чудь.


Ш.


Шедашка, р., 422, 428.

Шексна, р., 175, 178.

Шеполь, гор., 265.

Шерьнскій лЂсъ, 383, 465, 519.

Шеша, вол., 493.

Шумскъ (Шюмьскъ), гор, 323.

Шюмескъ. См. Шумскъ.


Щ.


Щековица, гора, 9, 39.


Ю.


Югра. См. Угра.

Юрьева гора, 496.

Юрьевское поле, 381.

Юрьевцы (Гюргевцы), жит., 229.

Юрьевъ (Гургевъ, Гюргевъ), городъ на р. Роси, 229, 249, 280.

Юрьевъ (Гургьевъ) городецъ. См. Городецъ Вострьскій.

Юрьевъ (Дерптъ), гор., 149, 513.

Юрьевъ (Юргевъ, Польскій), гор., 381, 440, 455, 460, 484, 494, 499, 518, 538.


Я.


Явія. См. Евбія.

Яикъ, р., 453.

Ямь. См. Емь.

Янчино, село, 322.

Япиронія. См. Ипиротія.

Ярославль, гор. и удЂлъ, 175, 438, 442, 445, 456, 464, 472, 476, 483, 485, 518, 524, 526, 530, 533.

Ясы, нар., 65, 291, 446, 504, 525.

Ятвяги (Ятьвяги), нар., 82, 153, 289.


Θ.


Θессалія (Фесалья), обл., 3.

Θива, См. Θиваида.

Θиваида (Θива), обл., 2.

Θракія и Θраки (Фраци), обл. и нар., 3, 25, 4243.


Попередня     Зміст     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.