ІЗБОРНИК


Головна сторінка


  ЛІТОПИСИ


Літопис руський за Іпатським списком (ПСРЛ, Т. II, 1908)
      ПовЂсть временныхъ лЂтъ
      Кіевскій лЂтописный сводъ
      Галицко-Волынскій лЂтописный сводъ       (розшифровка)       (за Остр. списком)

Літопис руський за Іпатським списком (переклад Л. Махновця)
      Повість минулих літ
      Київський літопис
      Галицько-Волинський літопис       (Див. також одним файлом)

Повість врем’яних літ (переклад В. Яременка і текст)

Галицько-Волинський літопис (переклад Т. Коструби)


Новгородський перший літопис старшого і молодшого ізводів (ПСРЛ, Т. III, 1950)

Лаврентіївський літопис (ПСРЛ, Т. I, 1926-28)
      ПовЂсть времяньныхъ лЂтъ       (розшифровка тексту)
      Суздальская лЂтописьКиївський літопис першої чверті XVII ст.

Львівський літопис і Острозький літописець (події 1498-1649 рр.)

Хмільницький літопис (події 1636-1650 рр.)

Густинський літопис (Фрагменти в перекладі з книжної української)

Густинський монастирський літопис (події 1600-1640 рр.)

Літопис Яна Бінвільського (до 1638 року)

Літопис Крехівського монастиря (події 1494-1648 рр.)

Записка Мужиловського (в лютому 1649 р.)

Літописець Дворецьких (події 1340-1671 рр.)

Феодосій Софонович. Хроніка з літописців стародавніх. (до 1673 року)

Синопсис. Київ, 1674. (Переклад та примітки Ірини Жиленко)
      Синопсіс (Фрагменти книжною мовою)

Чернігівський літопис (події 1587-1750 рр.)

Літопис Самовидця (події 1648-1702 рр.)

Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки (до 1709 року)
      Літопис Григорія Грабянки (Уривки)

Самійло Величко. Літопис (події 1648-1700 рр.)
      Літопис Самійла Величка (Уривки)

Родинна хронічка Петра Кунащака (події 1663-1696 рр.)

Гукливський літопис (події 1660-1821 рр.)

Короткі літописці Кроковського та Ясинського (події до 1712 р.)

Уривки з літопису Мгарського монастиря (події 1682-1775 рр.)

Літопис Підгорецького монастиря

Щоденник Якова Марковича (Фрагменти)

Щоденник генерального хорунжого Миколи Ханенка (1719-1754 рр.)
      Уривки із щоденника гетьманської канцелярії за 1722-23 рр.

Щоденник Петра Даниловича Апостола (1725-1727 рр.)

Короткий опис Малоросії (події 1340-1734 рр.).
      редакція Короткого опису (1701-1730 рр.)

Семен Мишецький. Історія про козаків запорозьких, як вони з давніх часів почалися, і звідки своє походження ведуть, і в якому стані тепер знаходяться. [варіант]

Повість про те, що сталося на Україні, з тої пори, як вона Литвою завладена.

Коротка історія про бунти Хмельницького...

Степан Лукомський. Зібрання історичне. Записки Титловського. Щоденник Окольського.

Короткий історичний опис про Малу Росію до 1765 року.

Станіслав Зарульський. Опис про Малу Росію та Україну.

Исторія Русовъ. Москва, 1846.       Історія Русів (переклад І.Драча)

Південноруські літописи, відкриті і видані М. Білозерським. Київ, 1856

Літописні замітки про події в Новоросії (1740-1806 рр.)

Літописні замітки (1783-1811 рр.)

Керестурська хроніка (події 1746-1895 рр.)

Добірка літописів, видана Київською археографічною комісією. Київ, 1888.
      Лизогубівський літопис (події 1506-1737 рр.)
      Межигірський літопис
      Щоденник походу проти козаків запорозьких 1625 (польською)
      Літопис львівського каноніка Яна Юзефовича (латиною)
      Добромильський літопис
      Літопис львівського кармелітського монастиря (латиною)
      Договір з військом запорозьким 1619 р. (польською)Литовсько-білоруські літописи та хроніки (ПСРЛ, Т. XXXII, 1975; Т.XXXV, 1980)
      Хроніка Литовська й Жмойтська
      Хроніка Биховця (польською транскр.)
      Баркулабівський літопис
      Літопис Панцирного й Аверки (польською)
      Никифорівський літопис
      Супрасльський літопис
      Слуцький літопис
      Віленський літопис
      Літопис Археологічного товариства
      Академічний літопис
      Origo regis Jagyelo et Wytholdi Ducum Lithuanie
      Волинський короткий літопис
      Літопис Красинського
      Літопис Рачинського
      Ольшевський літопис (польською)
      Рум’янцевський літопис
      Євреїновський літопис
      Могилевська хроніка Т.Р.Сурти й Ю.Трубницького (польською)На інших сайтах:
      «Рукописные памятники Древней Руси» (літописи у графічному форматі)
      Постниковський, Піскаревський, Московський та Бєльский літописці (ПСРЛ, Т.XXXIV, 1978).
      Віршована хроніка, 1682 (переклад фрагмента, С.76-103).