ІЗБОРНИК


Головна сторінка


  МОВОЗНАВСТВО


Юрій Шевельов. Історична фонологія української мови. Харків, 2002 (вибрані розділи).

Іван Огієнко. Історія української літературної мови. Київ, 2001 (за вид. Вінніпег, 1949).

Віталій Русанівський. Історія української літературної мови. Київ, 2001.


Східнослов’янські граматики XVI—XVII ст. (збірка статей, Київ, 1982).

Василь Німчук. Мовознавство на Україні в XIV—XVII ст. Київ, 1985.


З енциклопедії «Українська мова». Київ, 2000.

Василь Німчук. Літературні мови Київської Русі. Історія української культури. Т.1.

Василь Німчук. Мовознавство. Історія української культури. Т.1.

Ярослав Ісаєвич. Мовний код культури. Історія української культури. Т.2.

Василь Німчук. Передмова до хрестоматії «Історія українського правопису». Київ, 2004

Український правопис. Київ, 2015.


Григорій Півторак. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Київ, 2001.

Замітки про русинську термінологію.

Граматика О. Павловського. СПБ, 1818.       Словник О. Павловського (А-Б, 1826 р.).

М. Максимович. Про правопис.

О. Потебня. Уривки з перекладу Одіссеї.

Г. Ґалаґан. Лист про відмінювання українських імен.

А. Горняткевич. Що або хто справді загрожує українській мові?

В. Русанівський. Стосунок «Проєкту» до реального українського правопису.

Богумил О., Житецький П. Начерк історії літературної української мови.

Історичний розвиток української мови (таблиця).

Ю. Шевельов. Літературна мова. Енциклопедія українознавства.


Ф. Николайчик. Відгомін лірницької мови.

В. Боржковський. Лірники.

Етнографічний збірник. Т.II. Львів, 1896.
      В. Гнатюк. Лірники.
      Ю. Жаткович. Замітки етнографічні з Угорської Руси.
      М. Дикарів. Чорноморські народні казки і анекдоти.

Словничок таємної мови лірників та шаповалів.Книги у форматі DjVu і PDF:
Етимологічний словник української мови. ТТ. 1-7. Київ, 1982-2012. (djvu)
Етимологічний словник української мови Я. Рудницького. Вінніпеґ-Оттава, 1962-82. (djvu)
Етимологічний словник літописних географічних назв Південної Русі. Київ, 1985. (djvu, 4M)
Словник староукраїнської мови XIV — XV ст. (djvu)
Історичний словник українського язика Є. Тимченка. 1930-32. (djvu)
Малорусько-німецький словар Є. Желехівського. Львів, 1886. (djvu, 9M)
М. А. Жовтобрюх та ін.. Історична граматика української мови. Київ, 1980. (djvu, 4M)
Словник мови Шевченка. Київ, 1964

Український правопис. Київ, 2015. (pdf, 13M)
Український правопис: проект В. М. Русанівського. Київ, 2003. (pdf, 8M)На інших сайтах:
      Словник української мови Бориса Грінченка
      Словник української мови (1970-1980)
      Юрій Шерех (Шевельов). Нарис сучасної української літературної мови. Мюнхен, 1951 (djvu, 20M)
      Олекса Синявський. Норми української літературної мови. Львів, 1941 (djvu, 10M)
      Матеріали зі східнослов’янської антропонімії

Етимологія та історія української мови