Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


‹‹   Попередня     Головна     Наступна

Віталій МАСЛЮК

ЛАТИНОМОВНІ ПОЕТИКИ І РИТОРИКИ XVII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНІКИЇВ — 1983

ЗМІСТВступ


Історія дослідження латиномовних поетик і риторик XVII — першої половини XVIII ст.


Поняття поезії і художньої прози в українських латиномовних поетиках і риториках XVII — першої половини XVIII ст.


Учення про ритміко-метричну структуру віршованої мови в українських латиномовних поетиках XVII — першої половини XVIII ст.

Учення авторів українських латиномовних поетик XVII — першої половини XVIII ст. про античну квантитативну версифікацію

Теорія силабічного віршування авторів шкільних латиномовних поетик XVII — першої половини XVIII ст.


Стилістична теорія професорів українських шкіл XVII — першої половини XVIII ст.

Поняття стилю і його достоїнства. Вчення про три роди стилю

Учення про період (структура і види)

Підбір і сполучення слів у періоді

Учення про тропи і фігури

Ритміко-інтонаційна структура періоду


Поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. і питання стилю бароккоБ.фЮ

Теорія літературних родів і видів

Епічна поезія

Драматична поезія (теорія трагедії, комедії й трагікомедії)

Сатирична поезія

Буколічна поезія

Елегійна поезія

Лірична поезія

Епіграматична поезія

Курйозна і фігурна поезія

Емблеми, символи, ієрогліфи

Загадки

Байки і апологи

ПародіяВисновки


Список літератури


АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ ЛІТЕРАТУРИ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
До IX Міжнародного з’їзду славістів

Віталій Петрович МАСЛЮК
ЛАТИНОМОВНІ ПОЕТИКИ І РИТОРИКИ XVII — ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII СТ. ТА ЇХ РОЛЬ У РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІТЕРАТУРИ НА УКРАЇНІ


КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 1983


АКАДЕМИЯ НАУК УКРАИНСКОЙ ССР
ИНСТИТУТ ЛИТЕРАТУРЫ им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО


Виталий Петрович МАСЛЮК
ЛАТИНОЯЗЫЧНЫЕ ПОЭТИКИ И РИТОРИКИ XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII В. И ИХ РОЛЬ В РАЗВИТИИ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ НА УКРАИНЕ


Киев, издательство «Наукова думка»

Маслюк В. П. Латиномовні поетики і риторики XVII — першої половини XVIII ст. та їх роль у розвитку теорії літератури на Україні. — К.: Наукова думка, 1983. — 236 с.

В монографії досліджуються формування та розвиток теорії літератури на Україні в XVII — першій половині XVIII ст., вказується на її зв’язок з античною теорією художнього слова і з досягненнями західноєвропейської естетико-літературної думки. В книзі використано нові матеріали з вітчизняних латиномовних поетик і риторик, прочитаних у Києво-Могилянській академії та в інших школах країни; розкриваються значення і роль шкільних курсів теорії словесності у становленні й розвитку української художньої літератури.

Для дослідників-філологів, мистецтвознавців, викладачів і студентів гуманітарних вузів.


Відповідальний редактор О. В. Мишанич

Рецензенти В. І. Крекотень, П. К. ЯременкоВ монографии исследуются формирование и развитие теории литературы на Украине в XVII — первой половине XVIII в., указывается на ее связь c античной теорией художественного слова и c достижениями западноевропейской эстетико-литературной мысли. В книге использованы новые материалы из отечественных латиноязычных поэтик и риторик, прочитанных в Киево-Могилянской академии и в других школах страны; раскрываются значение и роль школьных курсов теории словесности в становлений и развитии украинской художественной литературы.

Для исследователей-филологов, искусствоведов, преподавателей и студентов гуманитарных вузов.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
15.VIII.2005‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.