Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна
ЧАСТИНА ТРЕТЯ
ДРУКАРСТВО НА ВОЛИНІ


X. ДРУКАРСТВО НА ВОЛИНІПо найстарших осередках українського культурного життя — по Київщині та Галичині — перше місце займає Волинь. Входячи разом з Київщиною ще з поч. XIV віку в склад Великого Князівства Литовського, Волинь, що територіально ближча до Заходу, мала собі повну змогу культурного розвою і з плином часу витворила в себе міцний український елемент. Литва національного гніту, як державної політики, ніколи не знала, і урядовою мовою на Волині, як і в цілій Литовській державі, була «руська» мова, що в основі своїй була мовою українською.

Після акту 1569 р. (Люблінська унія) Волинь увійшла в склад Польського королівства. Насильне латинство й полонізація посунули на Волинь зараз же по Люблінській унії — і примусили місцевий український елемент міцно взятися до оборони своєї віри й народності.

Західний вплив, що йшов до нас через Польщу, найперше відбивався на Волині, а це дало змогу їй в культурнім відношенні стояти високо. Нові реформаційні ідеї, що сунули з Заходу, теж найперше й найбільше відбилися на Волині. І справді, аж до половини XVII віку Волинь була тереном, де різні релігійні змагання кипіли найсильніше.

На терені самої Волині повстає декілька культурних центрів, що в них жваво провадилась українська культурна праця; такими центрами в давнину були: Остріг, Володимир 1 Луцьк, Ковель 2, Дермань 3, Крем’янець 4, Почаїв, Рохманів 5, Четвертая G, Пересопниця 7, Дворець 8, Хорошів 9, Чорна 10 і т. п.

Серед цих волинських центрів найвидатнішим був Остріг, де повстало тоді нове велике огнище української культури — славна Академія Остріжська, під проводом могучого оборонця українського народу, князя Костянтина Остріжського, що згуртував коло себе найкращі тодішні наукові сили.

На Волині знайшов собі пристановище й відомий емігрант з Москви, князь Андрій Курбський 11. Князь оселився десь коло 1564 р. в Миляновичах коло Ковеля і прожив тут 19 років (1583 р.). Двір князя Курбського став культурним осередком, де гуртувалися тодішні наукові й літературні сили, що боронили Волинь від заливу латинством та від полонізації. Та й сам Курбський зайнявся на Волині літературною працею, заохочуючи до неї видатніших вчених свого часу.

Релігійний втікач із Москви, відомий старець Артемій, знайшов собі пристановище теж на Волині і працював поруч із Курбським. Також на Волині оселилися московські емігранти Хведос Кривий та товариш його Ігнат.

Нова велика ідея про вживання Письма Святого в народній мові найперше була зреалізована теж на Волині. Тут ідею цю відчули реально, бо ж реально доводилося боронити свою віру від натиску латинства. Таким чином повстають на Волині аж чотири переклади Письма Святого на українську мову, всі другої половини XVI віку: Пересопницьке Євангеліє 12 1556 — 1561 р. в м. Пересопниці, Волинське Євангеліє 1571 р. у Володимирі, Новий Завіт в перекладі 1581 р. Валентина Негалівського в м. Хорошеві і Літківське Євангеліє 1595 р. в місті Луцьку.

І коли появилося на Заході друкарство, воно зразу притягло до себе очі Волині. І може не без певної підстави твердить Франко, що українські видання 1491 року Швайпольта Фіоля у Кракові друкувалися «заходами і накладом князя Костянтина Острожського» [* Нарис історії українсько-руської літератури. Львів, 1910. С. 40. Звичайно, тут мова про князя Костянтина Івановича Остріжського (1460 — 1530)].

Але з тих саме причин, що й в Галичині, до певного часу друкарство не ширилося по Волині. І тільки коли загострилася й тут релігійна боротьба, схватилися за друкарство й на Волині, як і в Галичині.

На чолі всеї культурної праці на Волині довгі роки стояв міцний оборонець прав українського народу, славний князь Василь-Костянтин Костянтинович Остріжський (1526 — 13.II.1608), що один час був навіть кандидатом на польський престол. По Люблінській унії 1569 р. і князь Остріжський змушений був жвавіше стати до культурної праці для оборони єдиновірного народу.

Розпочав на Волині друкарство той саме муж, що започаткував його й у Львові, — московський емігрант Іван Хведорович. До численних московських емігрантів на Волині прибув ще один, диякон-друкар, прибув емігрант, що розпочав нову сторінку культурного життя не тільки Волині, але й цілої України.

Історія друкарства Волинського надзвичайно важна й цікава, але, на жаль, її ще детально не досліджено й не написано в цілому доброго огляду її, хоч вже маємо немало праць для дослідження друкарень найважніших — Остріжської та Почаївської. З невеликих праць зазначу тут:

Максимович М. Книгопечатаніе на Волыни. Див.: Сочиненія. T. III. C. 666 — 676.

Перлштейн А. Очерки исторіи типографіи на Волыни // Волын. Губ. Ведом. 1855. №4 — 5. Короткі нариси про друкарні — в Острозі, Дермані, Почаєві і Луцьку. Те саме передруковане в «Ж.М.Н.Пр.». 1855. Ч. 87. С. 22 — 26.

Барановскій С. , свящ. Краткія историческія сведенія о бывших на Волыни православных типографіях // Волын. Епарх. Вед. 1877. № 18. С. 763 — 787. Короткий суцільний огляд волинського друкарства, але з багатьма помилками; праця тепер перестаріла.

Гильдебрант П. А . Кіевскія и Волынскія старопечатни // Древняя и Новая Россія. 1880. № 1. С. 184 — 187.

Чистович И. Очерки исторіи западно-русской церкви. Спб., 1884. Ч. II. С. 344 — 345.

Sa(winicz) Drukarstwo słowiańskie na Litwie i Wołyniu // Encyklopedyja Powszechna Orgelbrandta. T. VII. C. 475 — 485.

Теодорович. Историко-статистическое описаніе церквей и приходов Волынской єпархій. Почаїв, 1888. Т. І. і далі — в відповідних містах — єсть згадки й про друкарні волинські.

Батюшков П. Н. Волынь. Спб., 1888. В примітках, на с. 109 — 111 дається коротенька історія друкарства на Волині, але повна помилок.

Булгаков Ф. Иллюстрированная исторія книгопечатанія. Спб., 1889. C.J258 — 265.

Трипольскій Н. Древнія Волынскія православныя типографіи и их изданія. Житомир, 1892. Відбитка з книги: Девятисотлетіе православія на Волыни. Житомир, 1892. С. 224 — 241. Тут коротко, але з багатьма помилками, розказано про всі давні волинські друкарні; це компілятивна стаття з перестарілих праць, головним чином — по С. Барановському.

Яворскій Ю. А. Пропавшая западно-русская книга «Діалог о смерти». 1629 г. Спб., 1912. C. 1 — 44. Відбитка з «Известій 2 отд. ІИмп. Акад. Наук». Кн. 4. 1911 і Кн. 1. 1912. Це цінна праця про мандрівну друкарню о. Павла Лютковича.

Інші праці дивись при окремих волинських друкарнях.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.