Головна

АНОНІМ


ВЂРШИ ПРИКЛАДНІ


З якою пильностью бчела мед збираєт,

Же у борти ледво ся затворяєт,

С такою ж в тыє книжки наношено

С письма римских докторов

Против фальшови отпоров.

Буди же того вдячон кождый

А проси бога о оборону завжды,

И писара тых книжок не забывай,

Абы єго долже бог ховал

И за працу єму живот вЂчный даровал.

АНОНІМ


ВЂрши прикладні. — Вірш приписано наприкінці списку полемічного «Посланія до латин из их же книг» рукопису Києво-Михайлівського монастиря, який датують 1581 або 1582 рр. (ЦНБ АН УРСР, Петров (Мих.), № 475 (1656), арк. 169 — 169 зв.).

Текст передруковано у вид.: Петров Н. Я. Западнорусские полемические сочинения XVI века. — Труды Киевской духовной академии. 1894, № 3, с. 349; Памятники полемической литературн. Кн. 3, Спб., 1903, стовп. 1306 (Русская историческая библиотека, т. 19); Карский Е. Ф. Белоруссы. Т. 3, ч.2. (Старая западнорусская письменность). Пг., 1921, с. 181 (уривок — 5 рядків); Українська поезія. Кінець XIV — початок XVII ст., с. 66.

Подається за рукописом.


Див. також Українська поезія. Кінець XVI — середина XVII ст.
Головна


Опитування кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки:

Анкета для вивчення суспільної думки щодо фемінних інновацій :   Опитування щодо доцільності функціонування в українському мовленні фемінативів (новітніх назв жінок за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо), переважно не зафіксованих у сучасних словниках. Допоможе виявити ставлення мовців до явища словотвірної фемінізації в сучасному українському мовленні та спрогнозувати подальшу долю назв у лексичній системі української мови. анкета )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.