Головна

СЕМЕНА ЄПИСКОПА ТФЂРЬСКАГО НАКАЗАНИЄ


Єпископ тверський Семен жив в середині XIII ст. (помер 1288 р.), йому належить невеликий за обсягом твір «Наказаніє», яке являє собою різновид притчі. Твір був вміщений до «Мірила праведного».

Текст «Наказанія» наводиться за рукописом середини XIV ст.Костянтинъ князь полотьский нарицаємый Безрукий, у собе в пиру хотя укорити тивуна своєго нЂочемь, рече єпископу пред всЂми: «Владыко, кдЂ быти тивуну на ономь свЂтЂ?». Семенъ єпископъ отвЂчал: «КдЂ и князю!» Князь же не улюбивъ того, молвить єпископу: «Тиунъ неправду судить, мьзду ємлеть, люди продаєть, мучить, лихоє все дЂєть; а язъ что дЂю?» И рече єпископ: «Аже будеть князь добръ, богобоинъ, жалуєть людий, правду любить, — исбираєть тиуна или коєго волостителя — мужа добра и богобоина, страха божия полна, разумна, праведна, по закону божию все творяща, и суд вЂдуща. И князь в рай, и тиунъ в рай. Будеть ли князь без божия страха, христьянъ не жалуєть, сиротъ не милуєть, и вдовицями не печалуєть, — поставляеть тиуна или коєго волостителя — человЂка зла, бога не боящася и закона божия не вЂдуще, и суда не разумЂюще, толико того дЂля, абы князю товары добывалъ, а людий не щадить. Аки бЂшена человЂка пустилъ на люди, дав єму мечь — тако и князь, дав волость лиху человЂку губити люди. Князь во адъ и тиунъ с нимь во адъ!»


[За виданням: Семена епископа тферскаго наказание / Древняя русская литература. Хрестоматия. Сост. Н.И.Прокофьев. — М., 1980. — С.129. Перевірено за виданням: Наставление тверского епископа Семена» / Изборник (Сборник произведений литературы Древней Руси). — М., 1969. — С.376. В тексті відновлено йотовані "єсть".]
Головна

Опитування кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки:

Анкета для вивчення суспільної думки щодо фемінних інновацій :   Опитування щодо доцільності функціонування в українському мовленні фемінативів (новітніх назв жінок за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо), переважно не зафіксованих у сучасних словниках. Допоможе виявити ставлення мовців до явища словотвірної фемінізації в сучасному українському мовленні та спрогнозувати подальшу долю назв у лексичній системі української мови. анкета )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.