Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


‹‹   Попередня     Головна     Наступна

ЛІКАРСЬКІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ ПОРАДНИКИ XVIII ст.КИЇВ — 1984
ЗМІСТВ. А. Передрієнко. Передмова


ЛЂкарства описанъніє

По(д) з(ъ)накомъ Зодияч(ъ)нимъ в ка(ж)димъ м(с̃)цЂ родившіеся люди, лЂта небезпечніе

Описаніе крови, то е(ст) описание жилъ пере(д)нЂйши(х), з котори(х) на якую хоробу кровъ пуща(на) би(т) може

ЛЂкарства ωписа(нъ)ніє, которимы бє(з) мє(ди)ка в дому всякъ поратоватся можєтъ     (2)

Аптека домова, то естъ способи робеня ωсобливихъ лека(р)


Книга ЛЂчебная ω(т) многи(х) лЂкарствъ


Практика сія, или оувЂщеніе працовитымъ господаремъДодатки


Словник малозрозумілих слів


Титла і скороченняЛікарські та гоподарські порадники XVIII ст. (Серія: Пам’ятки української мови). — К.: Наукова думка, 1984. — 128 с. Публікуються пам’ятки науково-практичного жанру XVIII ст. — лікарські і господарські порадники, що користувалися широким попитом у тогочасних читачів. Вони повно відбивають лексичні і фразеологічні, фонетичні і граматичні особливості живого народного мовлення. На їх матеріалі виразно простежується процес становлення наукового стилю української літературної мови на народній основі, її перехід у другій половині та кінці XVIII ст. до національного періоду.

Книга містить вступ, тексти пам’яток «ЛЂкарства описанъніє», «Книга лЂчεбная» і «Практика сіA, или оувЂщεніε, працовитымъ господарεмъ» з докладними коментарями, а також додатки.

Для філологів — науковців, викладачів, студентів, учителів.


Відповідальний редактор В. В. Німчук.

Рецензенти А. М. Залеський, П. Д. ТимошенкоПубликуются памятники научно-практического жанра XVIII в. — лечебные и хозяйственные пособия, пользовавшиеся широким спросом у читателей того времени. Они полно отражают лексические и фразеологические, фонетические и грамматические особенности живой народной речи. На их материале отчетливо прослеживается процесс становления научного стиля украинского литературного языка на народной основе, его переход во второй половине и конце XVIII в. к национальному периоду.

Книга содержит введение, тексты памятников «ЛЂкарства описанъніє», «Книга лЂчεбная» и «Практика сіA, или оувЂщεніε, працовитымъ господарεмъ» c подробными комментариями, а также приложения.

Для филологов — научных работников, преподавателей, студентов, учителей.

АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНСЬКОЇ РСР
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О. О. ПОТЕБНІ

ПАМ’ЯТКИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ XVIII ст.
Серія наукової літератури


ЛІКАРСЬКІ ТА ГОСПОДАРСЬКІ ПОРАДНИКИ XVIII ст.
Підготував до видання В. А. ПЕРЕДРІЄНКО


КИЇВ НАУКОВА ДУМКА 1984


Академия наук Украинской ССР
Институт языковедения им. А. А. Потебни

ПАМЯТНИКИ УКРАИНСКОГО ЯЗЫКА XVIII ст.
Серия научной литературы


ЛЕЧЕБНЫЕ И ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ XVIII СТ.
Подготовил к изданию B. A. Передриенко
(На украинском языке)
Киев, издательство «Наукова думка»


Затверджено до друку вченою радою Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні АН УРСР
Примітка до електронної публікації: з технічних причин буква «ять» замінюється на Ђ, «юс малий» на A, а йотація букви и, яка в паперовій публікації передається надрядковим знаком з крапкою і дужкою над нею, відмічена наголосом — и́.

© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
11.VIII.2005


‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.