Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


  ‹‹     Головна

ВОЛИНСЬКІ ГРАМОТИ XVI ст.


ЗАВАНТАЖИТИ ФАЙЛ (DjVu, ~3,8M)


Волинські грамоти XVI ст. / Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко. — К.: Наукова думка, 1995. — 248 с.
Пам’ятки української мови.


До видання увійшли грамоти володимирських актових книг XVI ст. — так звані кріпосні документи (духовні, дарчі, продажні, закладні та інші). Це важливі для вивчення історії мови пам'ятки ділової писемності того часу. До тексту додаються передмова, коментарі, словник застарілих слів, укладений на основі лексичного матеріалу грамот. Для науковців — мовознавців, етимологів, істориків, юристів, етнографів, учителів, студентів.

Упорядники В. Б. Задорожний, А. М. Матвієнко

Відповідальний редактор В. В. Німчук


ЗМІСТ


1. Угода між Олександром Федоровичем Збаразьким і Денисом Радовицьким про розмежування їх володінь. 25 травня 1540 . . . 17

2. Запис Петра Яцьковича Андрузького на суму грошей на третині маєтку його жінці Соломонії. 10 березня 1557 . . . 17

3. Віновий запис Прокопа Степановича Гуляницького на сорок коп грошей і рухомі речі, дані його жінці Овдотії. 7 березня 1560 . . . 18

4. Дарчий запис Михайла Михайловича Свинуського на маєток Войнин, що відписується служебникові Павлові Яцьковичу Черневському. 30 жовтня 1560 р. 19

5. Дарчий лист Махайла Свинюського, даний Павлові Черневському на маєток Войнин. 30 жовтня 1560 . . . 20

6. Привінковий запис Дмитра Долматовича, даний його дружині Федорі Єлівні. 1 червня 1561 . . . 21

7. Уступний запис Єпестимії Василівни Дривинської на частину спадщинного маєтку, від якого вона відмовилась на користь батька і братів. 26 липня 1562. . . 22

8. Повноважний лист Жигмонта Августа володимирському городничому Михайлові Козинському щодо дарування чотирьох волок землі Стахею Дмитровичу в нагороду за боротьбу з московським військом. 19 серпня 1564 . . . 23

9. Тестамент Оникія Бутетицького 7 грудня 1564 . . . 23

10. Привінковий запис Оникія Богдановича Ставецького його жінці Ганні. 7 грудня 1564 . . . 24

11. Привінковий запис Оникія Богдановича Ставецького його жінці Ганні. 7 грудня 1564 . . . ..26

12. Увяжчий лист Михайла Тихновича Козинського, щодо видачі Стахею Дмитровичу за його військові заслуги чотирьох волок землі. 10 березня 1565 р. . . . 27

13. Запис Івана Семеновича Ляховського його дружині Гелені Граевській на суму грошей на третині маєтків Ляхова і Щенятина. 17 квітня 1565 . . . 28

14. Дарчий аапис Івана Семеновича Ляховського його жінці Гелені. 17 квітня 1565. 29

15. Привінковий запис Лавріна Семеновича Оранського на суму грошей на третій частині маєтку, яку він дарує своїй жінці Марії Чернчицькій. 2 травня 1566. 30 16. Підтвердження Семена Григоровича Оранського, що його син Лаврін записав своїй жінці Марії Чернчицькій суму грошей на третині маєтків, одержаних від батька. 2 травня 1566 . . . 31

17. Дарчий запис Івана Семеновича Ляховського, даний його дружині Гелені на суму грошей на третині маєтків у Ляхові і Щенютині. 10 червня 1566 . . . 33

18. Продажний лист Фалелія Львовича Марковського на ділянку землі, яку він продає Богданові Костюшковичу Хоболтовському. 13 вересня 1566 . . . 35

19. Віновий запис Марії Олехновни Борзобогатого. 18 грудня 1566 . . . 35

20. Борговий запис Михайла Івановича Курчевича, даний Ярофею Гостському. 9 січня 1567 . . . 36

21. Привінковий запис Богдана Костюшковича Хоболтовського його жінці Олені Тимофіївні Кисілівні на суму грошей на третині маєтку. 18 січня 1567. . . . 37

22. Продажний запис Радка Гнівошевича Битенського на частину маєтку в Оранях, продану братам Оранським. 20 січня 1567 . . . 38

23. Уступний запис Радка Гнівошевича Битенського на маєток Лазково, який він уступає братам Оранським. 20 січня 1567 . . . 39

24. Заставний лист Василя Болобана Осекровського, який віддав у заставу аа 80 коп грошей панові Дубровському маєток дочок Івана Оеекровського, ввірений йому в опіку. 30 січня 1567 . . . 40

25. Запис Щасного Волковича Луковського на продаж і заставу частини свого маєтку Лазкова братам Оранським. 8 квітня 1567 . . . 42

26. Продажний запис Щастного Ванковича Луковського на дві частини маєтку Лазкова, віддані колись у заставу братам Оранським. 8 квітня 1567 . . . 44

27. Уступний запис Станіслава Войтеховича Голка, який зрікається частини лазковського маєтку на користь панам Оранським. 18 квітня 1567 . . . 46

28. Уступний запис Станіслава Голка, даний панам Оранським. 18 квітня 1567. 47

29. Підтвердження дяка королівської канцелярії Михайла Васильовича Дубницького, що король дав пану Михайлові Тихновичу Козинському 15 волок грунту під м. Володимиром. 17 травня 1567 . . . 48

30. Дарчий запис Мотрони Семенівни Іваницької її чоловікові Богушевичу Іваницькому на маєток. 18 червня 1567 . . . 49

31. Дарчий запис Орини Андріївни Колпитовської її чоловікові Якимові Линевському на повне і нероздільне володіння маєтком Колпитовим. 16 лютого 1568. 51

32. Продажний запис Павлової Шпаковської, яка продала свою спадкову частину маєтку у Біличах князю Олександру Чорторизькому. 23. травня 1568 . . . 52

33. Заставний запис Лева Сангушковича Кошерського на маєток, даний в заставу Іванові Гапличу Шпановському до часу сплати його грошового боргу 5 серпня 1568 . . . 53

34. Тестамент Оникія Богдановича Бутетицького. 3 вересня 1568 . . . 57

35. Продажний, заставний і уступний запис Романа Васильовича Марковського, даний Павлові Яцьковичу Черневському на половину маєтку Марковичів. 30 жовтня 1568 . . . 59

36. Дарчий запис Лева Олександровича Сангушка Кошерського на три дворища, даровані Станіславу Доменському 15 грудня 1568 . . . 61

37. Межова угода між панами Клюйськими і Михайлом Єлом Малинським щодо розмежування володінь. 16 грудня 1568 . . . 62

38. Віновий запис Ганни Миколаївни Остиковичівни на суму грошей на маєтках, яку вона дає чоловікові Левкові Сангушковичу. 11 травня 1569 . . . 64

39. Продажний запис Миколи Андрійовича Збаразького на частину маєтку в Бобичах, що продається Гаврилові Яковицькому та його жінці. 20 травня 1569. . . 69

40. Заставний запис Івана Гаплича Шпановського, який дав у заставу Якову Івановичу Колпитовському свій маєток до повної сплати свого боргу. 5 липня 1569. 71

41. Продажний запис Андрія Васильовича Калусовського, даний стриечним братам Гнівошу та Іванові на Вербиченську частину маєтку. 25 серпня 1569 . . . 73

42. Продажний запис Андрія Васильовича Калусовського на землю, продану братам Гнівошу та Іванові Калусовським. 25 серпня 1569 . . . 76

43. Тестамент Павла Черневського. 19 вересня 1569 . . . 78

44. Продажний запис Григорія Гнівошевича Киселя на маєток, проданий Петрові Тимофійовичу Киселю. 9 жовтня 1569 . . . 80

45. Угода, за якою Михайло Дубницький, замість того, щоб вернути своїй жінці Томилі Данилівні грошовий борг, заповідає їй своє Володимирське войтовство. 13 жовтня 1569 . . . 81

46. Дарчий запис Михайла Дубницького його жінці Томилі Данилівні на маєтки Дубники і Ворчин. 13 жовтня 1569 . . . 82

47. Віновий запис Івана Петровича Калусовського дружині Настасії на суму грошей з третини маєтків. 6 листопада 1569 . . . 83

48. Підтвердний запис Михайла Павловича на грунт під м. Володимиром, належний дочці небіжчика Козинського, який купив його у Михайла Павловича. 24 листопада 1569 . . . 84

49. Дарчий запис Барбари Михайлової Козинської на речі, даровані її чоловікові Миколаю Ярославовичу. 30 грудня 1569 . . . 85

50. Уступний запис Лева Олександровича Сангушка на чотирнадцять волок грунту, які він дає своєму служебникові Станіславу Доменському, за що той має пожиттєво служити військову службу. 14 грудня 1569 . . . 86

51. Дарчяї запис на рухоме майно, дане Барбарою Михайлівною Козинською її чоловікові Миколаєві Ярославовичу. 20 грудня 1569 . . . 87

52. Дарчий запис Михайла Ярославовича Раполовського на фольварок, який він дарує своєму служебникові Юрію Щастновичу Миляновському за вірну службу. 10 січня 1570 . . . 89

53. Дарчий запис Федора Солтана на дві третини маєтку Бутятичів, відданих дружині Ганні замість грошового боргу. 12 січня 1570 . . . 90

54. Віновий запис на третину маєтку Бутятичі Володимирського повіту, даний Федором Солтаном його дружині Ганні. 12 січня 1570 . . . 92

55. «Лист упоминальний межи кнєзяты Чарторыжскими», писаний суддею Богданом Костюшковичом Хоболтовським до князя Чорторизького, щоб вернув княгині Івановій Федорівні Чорторизькій незаконно присвоєні ним маєтки. 30 січня 1570 . . . 94

56. Дарчий і віновий запис Федора Солтана його дружині на третину рухомого майна. 12 квітня 1570 . . . 95

57. Дарчий і віновий запис Федора Солтана його дружині Ганні на третину свого маєтку. 12 квітня 1570 . . . 96

58. Заставний запис Федора Солтана його жінці Ганні на дві частини маєтку в Бутятичах, даних їй в заставу до сплати грошей. 12 квітня 1570 . . . 98

59. Продажний запис Тихна Щастновича Яковицького на половину Охновської частини Яковицького маєтку, продану двоюрідним братам Юрію і Яцькові Яковицьким. 5 червня 1570 . . . 100

60. Продажний запис Тихна Щастновича Яковицького на маєток, проданий його дядькові Гаврилові Івановичу Яковицькому. 8 червня 1570 . . . ..102

64. Уступний лист на маєток, даний Василем Радовицьким панові Станіславу Граєвському в нагороду за вірну службу. 18 червня 1570 . . . .103

62. Приятельська угода між Курпським і Матієвськими щодо мирного володіння землями і маєтками, без чвар і кривд. 20 червня 1570 . . . .105

63. Продажний запис Тихна Васильовича Радовицького на частину маєтку, проданого панові Граєвському. 1 липня 1570 . . . 106

61. Угода між Павлом Рикальським та Оленою Рикальською з одного боку, і дворянином Граєвським з другого боку, за якою подружжя Рикальські поступаються Граєвсткому грунтом, що мав входити до віна Олени Рикальської, одержавши від нього взамін коштовні речі. 6 серпня 1570 . . . .108

65. Уступний запис Михайла Федоровича Ружинського його сестрі й зятю на ча тину спадщинного маєтку. 4 жовтня 1570 . . . ..111

66. Дарчий запис Марії Федорової Ружинської синові Михайлові на частину маєтку в Ружині. 4 жовтня 1570 . . . 111

67. Розписка Михайла Федоровича Ружинського в тому, що він отримав від своєї матері у володіння частину маєтку в Ружині. 4 жовтня 1570 . . . ..112

68. Присяжний запис Івана Семеновича Войського і Наталії Василівни Курцевич про те, що вони зобов’язуються братові Наталії Василівни князю Дмитрові, коли він дійде літ, виділити четверту частину рухомого й нерухомого майна з її спадщини. 4 жовтня 1570 . . . 113

69. Дарчий запис Романа Федоровича Сангушка на суму грошей з маєтку, дану служебнику його Єнькові Федоровичу Дривинському та його синові Кирикові. 7 жовтня 1570 . . . 114

70. Продажний запис Марини Василівни Радовицької на третину свого віна, продажу панам Граєвським. 20 жовтня 1570 . . . 116

71. Продажний запис Тихна Васильовича Радовицького і Катерини Славської на Радовицький маєток, проданий пану Граєвському. 21 жовтня 1570 . . . ..117

72. Продажний запис Ганни Василівни Радовицької на частину маєтку, продану Граєвському. 21 жовтня 1570 . . . 119

73. Тестамент Івана Яцковича Летинського його дружині та дітям. 16 грудня 1570. 121

74. Дарчий запис Євдокії Юр’ївни Вербської Вохнович на частину маєтку, дану її чоловікові Василеві Ванковичу Мировицькому. 6 січня 1571 . . . ..123

75. Межова угода Михайла Івановича і Дмитра Васильовича Курцевичів, дана Василеві Петровичу Загоровському. 8 січня 1571 . . . .124

76. Мінова угода, за якою Іван Ванкович Летинський відписує своїй дружині півмаєтку замість того, щоб сплатити їй грошовий борг. 12 січня 1571 . . . ..125

77. Дарчий запис Олександрової Богдановичеві Загоровської на маєток, записаний їй у віні чоловіком Олександром Загоровським. 15 січня 1571 . . . ..127

78. Угода Тимофія Черневського і його опікунів, за якою його маєток передається новому опікунові -- майбутньому тестеві Данилові Попелю, з дочкою якого він заручився. 15 січня 1571 . . . ..128

79. Дільчий запис Прохора Волчка щодо поділу спадщинними маєтками з братом Григорієм. 15 січня 1571 . . . ..131

80. Дарчий запис Олександрової Богдановича Загоровської на третину грошей і маєтків, яку вона дарує Олександрові Загоровському. 15 січня 1571 . . . .136

81. Дарчий запис на суму грошей, дану Софією Загоровською Федору Петровичу Загоровському. 19 січня 1571 . . . 138

82. Дарчий запис Бартоша Вітвінського на маєток Хрінов, дарований його жінці Катерині Мухоаецькій. 20 січня 1571 . . . 139

83. Дарчий запис Лева Олександровича Сангушка на спадщинні маєтки, даровані братові Романові Федоровичу Сангушку. 22 січня 1571 . . . 140

84. Тестамент Федори Павлівни Яковицької, даний чоловікові її Панькові. 22 березня 1671 . . . .142

85. Продажний запис на Роговицький маєток, проданий Катериною Василівною Ружинською Іванові Вористському. 9 квітня 1571 . . . .143

86. Лист Софії Ляховської, що дає повноваження її братові Іванові Семеновичу Ляховському позиватися за половину спадщинного маєтку Порицька, відданого в заставу її матір’ю дядькові. 12 червня 1571 . . . .145

87. Дарчий запис Мануйла Болобана Осекровського на третину маєтку Осекрова, даровану його жінці Марині. 1 жовтня 1571 . . . .147

88. Дарчий запис Гнівоша Петровича Калусовського на маєтки, даровані його жінці Богдані. 30 грудня 1571 . . . 148

89. Дарчий запис Івана Романовича Сенюти на третину маєтків, даровану його жінці Ганні Хоболтовській. 30 грудня 1571 . . . 150

90. Дарчий запис Бартоша Вітвінського на маєток Хрїново, даний його дружині Муховицькій. 1571 . . . .151

91. Декрет польського короля Жигимонта Августа про права Володимирських міщан. 1571 . . . .152

92. Заставний запис Івана Івановича Клюського, який дав у заставу Гнівошеві Семеновичу Рязанові Луковському половину свого маєтку в Клюсові до сплати боргу. 4 березня 1572 . . . 156

93. Дарчий запис Катерини Іванівни Чорторизької її чоловікові Петрові Загоровському на подвійну грошову суму на третині маєтків. 19 серпня 1572 . . . ..158

94. Тестамент Лева Олександровича Сангушка. 23 січня 1573 . . . ..160

95. Дарчий лист Григорія Гнівошевича Киселя, який дарує рухомі речі своїй жінці Дороті Петрівні. 12 лютого 1573 . . . 165

96. Дарчий запис Григорія Гнівошевича Киселя на спадщинний маєток, дарований його жінці Дороті Петрівні. 12 лютого 1573 . . . .167

97. Тестамент Стахея Дмитровича Стрив’язького. 16 березня 1573 . . . .169

98. Продажний запис на Роговицький маєток, проданий Іваном Вористським Григорію Івановичу Ружинському. 1 травня 1574 . . . 171

99. Межовий лист Феодосія, владики Володимирського і Берестейського, про відновлення старих меж і знаків на Тишковицькому грунті. 15 липня 1574 . . . .172

100. Дільчий лист, даний Іваном Васильовичем Болобаном Осекровським братові Манойлові з приводу поділу маєтків. 20 липня 1574 . . . ..173

101. Дарчий лист Катерини Василівни Ружинської на всю частину свого спадщинного маєтку в Ружині, даровану її чоловікові Василеві Яковицькому. 12 жовтня 1574. 175

102. Дарчий запис Катерини Василівни Ружинської на суму грошей, даровану її чоловікові Василю Яковицькому. 12 жовтня 1574 . . . ..176

103. Дарчий запис на суму грошей на третину маєтку, яку Михайло Федорович Ружинський дарує своїй жінці. 22 березня 1575 . . . 176

104. Дарчий запис на дворище, яке Іван Васильович Болобан Осекровський дарує своєму братові Манойлу. 16 лютого 1575 . . . 178

105. Заставний запис Івана Івановича Клюського і його дружини, що віддалиу заставу Гнівошеві Семеновичу Резановському п’ять служб людей до повної сплати йому грошового боргу. 29 травня 1575 . . . 179

106. Дарчий запис Євдокії Юр’ївни Вербської на третину маєтку Вербно-Вохновського, даний чоловікові її Василеві Мировицькому. 14 серпня 1575 . . . 181

107. Тестамент Михайла Федоровича Ружинського. 3 жовтня 1575 . . . 181

108. Продажний запис Григорія Олександровича Волчка Жасковського на половину сіл Хмелева і Підгаєць, продану Андрієві Залонському. 1 грудня 1575. . . . 184

109. Підтвердний запис Михайла Васильовича Дубницького на віддачу сіножаті до церкви святих апостолів панові Браславському. 9 січня 1576 . . . 186

110. Уступний запис Марини Гризнянки Жданової Колонтаєвої на маєток Низкиничі, який вона дарує синові Гнівошеві Киселю. 8 лютого 1576 . . . ..189

111. Продажний запис Івана Михайловича Ляховського на частину маєтку Колпитов, продану Семену Козинському. 12 травня 1576 . . . .191

112. Продажний запис Єгора і Поданії Грончевських на всю частину маєтку, яку вони продають братам Поданії Федору і Богушу Дривинським. 6 червня 1576. . . . 192

113. Лист, за яким Станіслав Граєвський віддає Григорію Жасковському суму грошей в обмін на став, відданий в заставу. 10 червня 1576 . . . 193

114. Межовий запис Григорія Волчка Жасковського, про розмежування угідь сусідніх поміщиків. 10 червня 1576 . . . .195

115. Тестамент Григорія Івановича Ружинського. 28 вересня 1576 . . . .197

116. Продажний запис Яцька Фалелійовича Марковського на продаж поля Станіславу Рогульському. 15 червня 1576 . . . ..198

117. Свідчення Яна Львовича і його жінки Федори Гнівошевни в тому, що ними одержано від брата Федори Григорія Гнівошевича Киселя посаг за Федорою, і вони більше ні на що не претендують. 10 липня 1576 . . . 199

118. Лист опікунів дітей Василя Яковицького Щолухи, що ввіряє чоловікові Полонії Шолушівни пану Холмовському управління спадщинним маєтком до повноліття її брата Івана Шолушича. 23 вересня 1576 . . . 201

119. Дільчий запис про поділ спадщинних маєтків між братами Солтанами. 23 жовтня 1576 . . . ..202

120. Дарчий лист Марії Гаврилової Козинської на маєток Колпитов, який вона дарує своєму чоловікові Гаврилові Козинському. З листопада 1576 р . . . ..205

121. Дарчий запис Марії Гаврилової Козинської на рухоме майно, дароване її чоловікові Гаврилові Козинському. 3 листопада 1576 . . . .207

122. Заставний лист Гаврилової Яковицької Марини Василівни Янчинського, Івана та Петра Гавриловичів Яковицьких, за яким названі особи, позичивши у Данила Карповича Попеля суму грошей, віддали йому в заставу Яковицький маєток до сплати грошового боргу. 9 листопада 1576 . . . 209

123. Уступний запис Федора і Богуша Дривинських, які передають записаний на них маєток у володіння свого батька, поки той житиме, а після його смерті успадкують, залишаючи мачусі тільки рухомі речі. 4 січня 1577 . . . ..212

124. Заставний запис Миколая Лисаковського, що віддав у заставу свій Устилузький маєток Стефанові Андрійовичу Збаразькому до виплати йому грошового боргу. 11 червня 1577 . . . 213

125. Заставний запис родини Курпевичів, що дала Михайлові Дубницькому в заставу маєток до часу сплати грошового боргу. 22 грудня 1580 . . . ..216

126. Дарчий запис Олени Тимофіївки Кисілівни на суму грошей на маєтку, що вона відписує своєму чоловікові . . . 218

127. Свідчення Андрія Олександровича Сангушковича, старости володимирського, про встановлення межі між володіннями панів Радовицьких і Ляховських. 1 травня 3 індикту . . . .219

128. Заставний запис Миколая Лисаковського на маєток, відданий до сплати грошового боргу Серафену Гостирадовському . . . ..220


Іменний покажчик . . . 224

Географічний покажчик . . . 232

Словник малозрозумілих слів . . . 235

Summary . . . 238


Див. також:
Грамоти XIV ст. Київ., 1974
Українські грамоти XV ст. Київ., 1965

Скани надіслані читачем сайту «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua/)
4.V.2008
  ‹‹     Головна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.