Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


  ‹‹     Попередня     Головна     Наступна

ЛІТОПИС КРЕХІВСЬКОГО МОНАСТИРЯ


Руська „кройника“ з XVII в.


[Записки Наукового товариства імені Шевченка. — 1904. — Т.62. — Кн. 4. — Misc. — С.1-3.]Незвісний чернець миколаївського монастиря в Крехові, коло Жовкви, переписавши собі „Лїмонаръ сирЂчъ цвЂтникъ иже ко Ст̃ых Ωтц̃а нш̃го Софронїя патриархи Їерусалимского“ виданий у Київі 1628 р., на чистих картках, які зістали ся йому, посписував собі всяку всячину (з тотожности письма видно, що се був той сам чернець). Між тим silva rerum є також і коротка лїтопись, яку він списав собі „для памяти“. Писана дуже ляконїчно, без хронольоґічного порядку (в поданім низше текстї я розставив записки хронольоґічно) тай одним розмахом пера. Обіймає вона подїї з XV, головно з XVI та першої половини XVII вв.; найпізнїйший факт, про який згадує ся, то смерть Володислава IV 1648 р., і відай в тім роцї списав, чії переписав автор сю лїтопись. За ориґінал чи не служили розкинені по ріжних книгах рукописні записки? А може се лише випис з якоїсь доси незвісної або вже і затраченої руської лїтописи.

Подїї з XVII в. сеї лїтописи вихіснував вже о. А. Петрушевич в своїй працї: „Сводная галицко-русская лЂтопись съ 1600 по 1700 годъ“, тільки жерело до них цитоване всюди дуже недокладно; так приміром на ст. 34 називає його: „Лімонаръ Софронія патр. Іерус. рукоп. львов. св.-онуфрейского монастыря Nr. XLIX“, опісля на ст. 95 вже каже: „Записка на ЛимонарЂ Софронія патр. Іерус.“, а на ст. 102 подає лише: „Лимонаръ Софронія патр.“. /2/

Сама лїтопись не дає нам справдї майже нїчого нового; головнїйші факти вже більш знані з відки инде. Інтересна вона лише задля деяких детайлїв, котрих в части сучасним сьвідком мусїв бути її автор.


Кройник ωт рож: Хв̃а для памяти списана бысть.


Оу БуковинЂ воsна ≠аучд̃ [1494]

На БуковинЂ воsна ≠учξ̃ [1497]

Татаре великїи ≠аучи̃ [1498]

Сокалска бы̃ва ≠афθı̃ [1519]

Татаре на ст̃ую Анну ≠афкд̃ [1524]

Оу Полоцка бы̃ва ≠афкξ̃ [1527]

Оу ХотЂню воsна ≠афки̃ (sic!) [1528]

Обертинска воsна ≠афла̃ [1531]

Кокоша бы̃ва ≠афлъ̃ (sic!) [1532]

Оу Серета бы̃ва была ≠афлг̃ [1533]

Стародубска воsна ≠афлξ̃ [1537]

Третїй Крол Жикгмонтъ, першs полскїй, народившися пановал ма̃ лЂтъ, потомъ маючи лЂтъ п̃, оумеръ ≠афми̃ [1548]

Саранча была на Оуспенїе Бц̃и ≠афми̃ [1548]

Саранча была ≠афмθ̃ [1549]

Дрогыs рок кгдыж збожа померзло ≠афоа̃ [1571]

Моръ ≠афоъ̃ [1572]

Крол Авкгус оумер в КнишинЂ ≠афоъ̃ [1572]

Гекдрик крол полскыs оутЂк с Полски ≠афод̃ [1574]

Татаре на Покров ≠афое̃ [1575]

Крол Стефанъ на кролевство полскоє прїЂхалъ ≠афоs̃ [1576]

Под Ωстрогом татаре ≠афоs̃ [1576]

Воsна с Королем Стефаном под Кгданском ≠афоξ̃ [1577]

Комета на н̃бЂ на кшталтъ мЂтлы была видЂна ≠афоξ̃ [1577]

Господар волоскїй Подкова стяв во Лво†≠афои̃ [1578]

Бензинъ оугорскыs замокъ перунъ розбил ≠афои̃ [1578]

Тогожъ року с пндлка на вт̃рок свЂтлыs земля тряслася ωт Львова на пят миль

До Москвы воsна ≠афоθ̃ [1579]

Стефанъ крол полскыs изs Іваном Кнз̃емъ московскимъ под Псковомъ взяли примЂря ≠афпъ̃ [1582]

Куликув погорЂл ≠афпs̃ [1586]

Крол Стефан Баторыs оумер оу КроднЂ ≠афпs [1586] /3/

Татаре на с: Спс̃а ≠афпθ [1589]

Рок ≠ахи̃ [1608], фев гı̃ [13] в Суботу а̃ ст̃го поста преставися блг̃очестивыs кж: Костантинъ Василыs Острозскїй, живъ лЂтъ па̃ [81]

На с̃: Семиона татаре ≠ахеı̃ [1616]

Рок ≠ахмд [1644] на Покров Пр̃тои Бц̃и великыs снЂгъ оупалъ, же и домы по мЂстах и селах, вs лЂсЂ дерева поламал:

Рок ≠ахмs̃ [1646] панъ краковскыs жолкевскыs, панъ Собецкыs помер.

Крол полскыs Владислав былъ оу Льво†з Кролевою и̃ воsска великїи ишли розмаитых цр̃еs и шведцкїй людъ, мц̃а сеп. и̃ Гетманъ тогож року померъ ≠ахмs̃ [1646]

Крол полскыs Владиславъ помер рок ≠ахми̃ [1648], тогож року воsна с козаками вел: была и побили козаки ляховъ.
Подав Арістарх Крижановский Ч. С. В. В.

Примітка до електронної публікації на сайті litopys.kiev.ua: через відсутність необхідних символів у шрифті деякі літери замінені на відповідні: Ђ — ять, я напівжирне — юс малий, ωт — от. Також розкриті числові значення років у квадратних дужках.

[Руська «кройника» з XVII в. // Записки Наукового товариства імені Шевченка. — 1904. — Т.62. — Кн. 4. — Misc. — С.1-3.]
© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua/)
17.IX.2006
  ‹‹     Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.