Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна (тескт)     Наступна
СЛОВНИК ЗАСТАРІЛИХ ТА МАЛОВЖИВАНИХ СЛІВ


[Див. також: Зведений словник застарілих та маловживаних слів]

А


а — і

абшитованній — відставний

аже — а проте, коли, а що

албо — або

аліанс — союз, договір

алкір (валкір) — кутня найвіддаленіша кімната в хаті

аманат — заложник

аніжели — ніж, як

аппарата — убрання

армата — артилерія, зброя

асаул — осавул, старшина в Запорізькому війську, військовий осавул заступав гетьмана в походах, були також осавули полкові, сотенні, артилерійські та ін.Б


балвохвалец — ідоловірець, поганин

барва, барма — одяг

барзо — дуже, надто

бей — турецький або татарський старшина вищого рангу

безецность — безчесність, ганебність

бернардини — члени католицького чернечого ордену, що виник у XI ст.

біглій — умілий, вправний

біскуп — католицький єпіскоп

бидло — худоба, скотина, воли

билисмо — ми були

бом — бо я

бинамній — не мало, цілком

бити — бути

битность — перебування, буття

благочестіе — православ’я

благочестивій — православний

блякгауз — укріплення

бойній — воєнний, здатний до війни

борона — захист, заступництво

братися — простувати, прямувати

будара — річкове судно

будник — робітник у буді, де виробляється поташ (попіл)

бурмистр — голова міської адміністрації за магдебурзьким правомВ


валечній — мужній

валка, волейна потреба — генеральна битва

вароватися — берегтися, застерігати

ведле — біля, коло, поряд

ведлуг — через, з причини, згідно, відповідно

везир — вищий сановник у деяких країнах Близького Сходу

венетове — венеціанці

взглядом — що торкається, беручи до уваги, внаслідок, щодо

взмінка — згадка, замітка

вибранці — піший новозатяжний воїн

видолати — подолати, витримати, вчинити опір, здужати

виміратися — виправдуватися, відмовлятися

вимовлятися — відмовлятися, висловитися

вимогти — добитися чого-небудь

виняти (місто) — полонити, захопити населення міста

вирва — вилом, пролом, прорив, яма

витрикуш — ктитор, церковний староста

віжливій — тямущий

вікторія — перемога

вічистій — вічний, батьківський

Відно — Відень

вонтпити — сумніватися, хитатися

востатку — наостанку

вскурати — мати успіх

вспирати — відбивати, давати відсіч

вцале — цілком, сповна, зовсім

вшелякій — всякий

втетечность — розпуста

вязення — в’язниця

гвалтом — силоміць, насильно

где — де, коли, що

где-колвек — де-небудь

герец — жеребець

го — його

голдовати — бути підвладним, підданим

господар — володар, титул молдавського і валаського князів

гостинець — дорога, тракт

гробленє — грабіж

грассовати — грабувати, пустошити, лютувати

грод — замок, при якому був гродський суд

грошовій — найнятий за грошіД


давання — подарунок

давати дару — прилучати, залучати

дара — причастя

датки — данина, подарунки

дворецкій — придворний титул, в XV — XVII ст. керівник придворного управління

детронізовати — скинути з престолу, позбавити влади

дивовиско — диво, чудо

довціп — розум, здібність, гострота

дознаку — дощенту

дойниця — дерев’яний посуд для доїння молока

докука — надокучливість, докучання, неспокій

домінікани — ченці, католицького чернечого ордену, заснованого 1215 р. іспанським ченцем Домініком

домовляти — докоряти, дорікати

достатній — заможний

дочасній — тимчасовий, дочасний

драгунія — драгуни, драгунські полки

драча — здирства, побори

дуди — збір, плата за весілляЕ


елекція — вибори

експедиція — похід, відправлення, висилання

ексцес — бешкет

еднак — однак

еднати — єднати, схиляти до союзу

ежели — якщо, як

ерись — релігійні вчення, що відхиляються від панівної релігіїЖ


жаданне — жадання, вимога

жадній, жаден — жоден

жаковати — грабувати

же — що

жеби — щоб

жебисте — щоб ви

желати — бажати

желязник — залізна гармата

живити — залишати серед живих

живность — пожива, корм

живо — живим

живот — життя

жичити — зичити, бажати, жадати

жичливій — зичливий, прихильний

жолнір — найманий солдат

вабойство — убивство

задор — завзяття, запал

зайздрость — заздрість

заточене — заслання

зачим — отже, тому, таким чином

замититися — нездужати, слабіти, підупасти

занятися — займатися, загорітися

запал — чвари, незгода, розбрат

заплаченя — платня

запомніти — забути

зась — же, але, знову, також

затлумити — заглушити, заступити

затяги — набирання військових добровольців

затяговій — найманий

заховивати — зберігати

заятреня — запалення, розпалювання

збоже — хліб, майно

збродня — злочин, злодійство

звіонзк — союз, змова

звітяжство — перемога, хоробрість

звлаща — особливо, найпаче

зволення — дозволення, згода

звонпити — зневіритися, втратити надію

згодній — мирний

згола — зовсім

здання — здача, здавання

здоровя — життя

здрайца — зрадник

зекгаровій — годинниковий

зезволити — дозволити

зезволитися — згоджуватися, приставати

зейшлій — померлий, минулий

зисковати — набувати, відшукати

зліцити — доручити

зле — погано

знесення — поразка, спустошення

знятися — звестися, зійтись

зо — зі, зу

зобополне — разом

золотий — польська монета, що дорівнювала 30 грошам

зособна — зокрема, зосібна

зосталій — останній, решта

зрабовати — пограбувати

зуполній — повний, загальний

зфолговати — відпустити, пощадитиИ


иж — що

ижби — щоб

иже — який

излецити — доручити

иле — скільки

имати — взяти, схопити

индукта — мито на девізні товари

иніе — інші

инквізиція — слідство, розшук

интенція — бажання

искупити — згромадити, зібрати, з’єднатися

испоткатися — зустрітисяІ


ігумен — церковний сан настоятеля чоловічого монастиря

іезуїти — члени католицького чернечого орденуК


калга-салтан — наступник престолу

кармазин — тканина червоного кольору

карность — кара, покарання

карта — лист, записка

катафалк — підвищення, на яке ставлять труну

квадранс — чверть, чверть години

кварцяніе войска — регулярні польські війська

кгвалтом — силоміць, насильно

кгди — коли

клейноти — військові відзнаки: корогви, булава, бунчук, котли (бубни), гармати

калмики — калмики

комисар — заснована 1638 р. Річчю Посполитою посада верховного начальника реєстрового Запорізького війська, представник польського короля на Україні з 1649 р., член мирної комісії

комонник — кіннота, кавалерія

компанія — товариство, загін війська, сотня

консистовати — ставати на постій

контентоватися — задовольнятися, радіти

конфедерація — збори, нарада представників політичних груп, партій

корфістр — німецький князь, що мав право вибирати імператора

копа — 60 литовських грошей

копошитися — тривати, тягнутися

копці — межові ями

корогва — хоругов, загін кінноти 100 — 200 чоловік

креденс — буфет, кухонне срібло

крот — раз

ксіонженти — князі

кунтуш — козацький одяг, що нагадує кафтан

купитися — громадитисьЛ


леґат — папський посол

леда — ледве

липа — невеликий човен із липи

ліствици — драбини

літость — жалощі, жаль, співчуття

літовати — провести літо

любо — хоч, хочаМ


magnus — великий

майдебурскіе права — магдебурзькі права

матися — жити, існувати

медіатор — посередник

меноватися — іменуватися, називатися

мешанина — замішання

мірочка — плата зерном за помол

можне — мужньо, хоробро

можній — спроможний

Москва — росіяни

московскій — російський

мор — помір, чума

моц — сила, влада

мурза — знатний татарин

мушкет — карабінН


набиток — майно, набуття

набоженство — служба божа

навидіти — навідати

наворочатися — повертатися

найбарзій — найбільше

наказний — виконуючий обов’язки

налога — натиск, здушування

наменити — згадати

напів — спів, голос, мелодія

направовати — направити

натрафити — натрапити, наскочити

наустити — намовляти, підмовляти

наутеки — навтіки, навтікача

незвитяжній — непоборний, непереможний

немал — мало не

не мній — не менше

необходно — без винятку

неопатрность — неуважність, необережність

неошацованій — неоціненний

нестатечній — нестійкий, нетривкий

нестатечность — несталість, нетривкість

нечине, нечинене — начинене, вчинене

нігди — ніколи

ніотколя — нізвідки

нобілітовати — надати дворянське звання

нужа — нужда

нужній — важкий, небезпечний

нурадин-солтан — начальник області в кримських татарО


обавлятися — побоюватися

обачити — побачити

обецатися — обіцяти

обозній — начальник обозу й артилерії, начальник штабу

обфито — щедро, багато, рясно

обфитость — багатство, достаток

околничій — вищий боярський чин у Московії

окрент — велике морське судно

олтар — східна частина храму, де міститься престол

омаль — мало, небагато

омилити — обдурити, обманути

оний — він, той

ординовати — послати, відправити

ормяне — вірмени

осажолій — облоговий

освідчити — заявити

осип — збори зерновим хлібом

ослаба — ослаблення

осм — вісім

осмачка — дві чверті, міра сипучих тіл

особно — особисто

оспалость — байдужість, недбалість, неуважність

осталец, останец — решта, останній, інші

отехати (село, місто) — захопити, приєднати

отражати — відраджувати, відмовля ти

отседітися — витримати облогу

отсюль — звідусіль

оттоля, оттуля — звідти

охляп — верхом, без сідла

охочекононній — найнята кіннота

охочій — волонтер, найнятий

ошукати — обдурити, обманутиП


палуб — пень, колода

панство — держава, панство

папіж — римський папа

паси — шлях, дорога

пахолок — прислужник

пашня — засіяне поле

перескоживати — перешкоджати

перестанок — зупинка

перехрист — вихрест

перевидавати — повчати, радити

пилно — охоче, ввічливо, покірно

пилний — потрібний, необхідний

пилность — пильність, старанність, завзятість

плавля — плавні

плин — плав, плавом

площики — кінцівка стріли

пляц — місце, майдан, поле

поблажити — потурати, попускати

повиймати — спустошити, захопити

поволати — позвати до суду

поволовщина — податок від волів

повстанова — договір, угода, конституція

погреб — похорон

подачка — платня

подзор — підозра

подезд — військова розвідка

подимя — двір, подвір’я

подійти — обдурити

подкапок — шапка монахів

подобно — здається, мабуть

позбитя — рятунок, визволення

позитив — музичний інструмент

покревние — родичі

покута — кара за гріхи, покаяння

полецити — доручити

полудне — південь

помішка — перешкода, завада

поневаж — оскільки, тому що

понехати — занехаяти, зневажати

поняти — взяти

попудливость — замішання, розгубленість, збентеження

поратовання — рятунок, допомога

поряжка — поразка

посилковати — пересилити, перебороти

пословица — чутка

послушенство — слухняність, послушність

посполитеє рушеня — загальне ополчення

посполство — чернь, народ, плебеї

посполу — разом, спільно, гуртом

пострах — страх

поткати — зустріти, спіймати

потлумляти — потьмарити, помутитися

потрава — страва, їжа

потреба — битва, сутичка

потрутити — штовхнути

потуга — сила, ополчення

похвалки — нахваляння

пошарпати — пограбувати

праве — власне, якраз

превротность — брехливість, облудність

предся — все-таки

през — через, протягом

прекладати — прикладати, прирівнювати

преложенство — управа, посада

препинати — заважати, чинити перепону

приборно — зі зброєю

привлащати — привласнювати, притягати, прихиляти

привилей — привілей, перевага

приводца — ватажок, вожак

приворочати — приєднувати, підкоряти

приморки — мор, епідемія

припало — трапилось

приправовати — приготовлятися, споруджувати

пробіглец — шукач пригод

проворотя — поворот

прягнути — прагнути

пугар — чара, келих

пултори — півтора

пункти — статті, угодаР


рабовати — грабувати

рада — народні збори

райтарія — кіннота

райца — радник, член магістрату

ракочій — угорський король

ранкор — злопам’ятність, підозра

рарог — раріг

распудити — розігнати

рація — думка, рада

рейтеровати — відступити

резидент — посол

респонс — відповідь

риштунок — зброя, озброєння

робацтво — хробаки, черв’яки

родимець — уродженець

родич — батько

рожай — рід, походження

рожоний — рідний

розмір — плата зерном за помол

розездити границю — визначити межу, кордон

ронд — кінська військова блискуча збруя

росказане — наказ

росмотр — розшук, слідство

ростропній — моторний, спритний, меткий

русь — українці

русин — українець

рускій — український

рушаня — виступ, відступ

рядощі — радощіС


сагайдак — лук

сакра — висвячення, посвячення

санджак — прапор, військо, що збирається під хоругви, посол

світ — світанок

сейм валній — загальний польський законодавчий з’їзд (на протилежність сеймикам)

сердюки — наймане піхотне військо

септеврій — вересень

сермяги — сірячина, сіряк, сіра свита

склеп — льох

скупленя — скупчування

слобода — нове поселення, де селяни звільнялись на деякий час від податків

слупи — стовпи

слуховати — слухатися

спитка — катування, тортури

спотребу — скільки потрібно

справній — уміло вишикований, поставлений у бойові лави, розпорядливий (про людину)

справовати — правити

справца — керівник

спросній — мерзотний, огидний

спіж — мідь

срогій — суворий, жорстокий

срозшій — суворіший, жорстокіший

становиско — стоянка, постій, квартирування

статечній — заможний, серйозний

статок — майно, скотина

стація — постій, податок на утримання війська

столечній — столиця, місто, що в ньому живе гетьман, полковник

столник — нижчий придворний чин у Росії XVI — XVIII ст.

сторога — сторожа

стужа — холод

сточитися — виникнути, поставати

супліковати — просити, подавати просьбу

сустентація — утримання війська

сухота — посуха, засухаТ


табур — табір

тамтой — той

таша — табір, місце кочування орди

тил — скорочено від тільки

тирлище — тирло, стоянка орди

трактат — договір

трафити — натрапити, потрапити

тріумф — блискуча перемога

трутизна — отрута

тузинковій — виготовлений з дешевого сукна

тулятися — скитатися

тумулт — тривога, паніка

турбація — турбота, стурбованість

тяжари — тягарі, військовий обозУ


уведеній — обдурений

удавати — видавати, зводити наклеп, обмовляти

удання — наклеп

удатися — звернутися

узятися — з’єднатися

узятя — одержання

уконтентовати — задовольнити

умислно — навмисно

упокоїти — заспокоїти, угамувати

уробити — зробити, збудувати

уряд — посада, суд

усиловне — настійливо, настійно

ускромляти — втихомирювати, угамовувати

утарчка — сутичка, бійка

утравлятися — розчинятися

утраплення — утиск, пригнобленняФ


фамиліянт — родич, нащадок

фара — приходський костьол

фолга — співчуття, попускання, пощада

фортель — підступ, обдурення, хитрість

фортеція — фортеця

фрасунок — сум, смуток

фундовати — угощати, засновувати, купувати

футро — хутроX


хандожити — чистити

Хвалинское море — Каспійське море

хвалка — хвальба

хлюблячися — хвалячись, величаючись

хороба — хвороба

хотя — хоча

хтивость — хтивість, бажання, жадобаЦ


цале — цілком

цекгауз — пороховий погріб, льох

цуг — рядЧ


чати — військовий дозір, сторожова охорона

чаус — турецький посол, чиновник

чернчая рада — рада голоти, черні

чинш — оброк

чолнійшій — головніший, знатніший

чолобитна — супліка, звернення

чуга — верхній одяг, плащШ


шатно — пишно, нарядно

шатость — бунт, заворушення, неспокій

швагер — шурин

шванковати — програти, терпіти збитки

шевлюга — худобина, мерзотник

шемрання — бурчання, нарікання

штука — кусок, частинаЩ


щоколвек — що-небудь, будь-що, трохи, дещоЮ


юж, юже — вже

юнь — червень

юригелт — річна платня


Попередня    Головна    Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.