Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна
ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК*


[*У круглих дужках подано імена у такому написанні, як вони зустрічаються у тексті літопису.]


Август II, польський король, курфюрст саксонський — 160164, 167, 180

Адамович Симеон, ніжинський протопоп — 19, 123, 124, 126, 178

Алмазов, російський стольник — 124

Андрусяк Микола, історик — 188

Антипович Євстратій, російський посол — 102

Антон Адамович див. Жданович

Антонович Володимир, історик, археолог — 38

Апостол Павло, автор «Щоденника» за 1725 — 1727 рр. — 8

Апостол Данило, гетьман — 155, 159, 165, 166, 179, 181


Багалій Дмитро, історик — 10, 15, 19, 38, 39, 170, 188

Баденський Людвіг, маркграф — 179

Балабан, польський шляхтич — 51

Балабан Діонисій, київський митрополит — 95, 174

Барабаш Іван, військовий осавул реєстрового козацького війська — 49, 168

Баранович Лазар, церковний, політичний, освітній діяч, письменник, чернігівський архіепіскоп — 129, 174, 176, 178

Барвінський Віктор, історик-архівіст — 22

Барсуков А., російський історик — 172

Башмаков Д., Бачмаков, російський дяк — 15, 92

Бевзенко Степан, філолог — 188

Безпалий Микита, військовий обозний — 175

Бедзинський, польський шляхтич — 51

Биховець О., власник літопису — 7

Білецький Олександр, літературознавець — 39

Білицикевич, поляк, шведський «партизант» — 167

Білогруд, козацький суддя — 107, 108

Біневський Станіслав Казімір (Біневскій), чернігівський воєвода, польський посол — 76, 102

Боболинський Леонтій, літописець, автор «Хроніки» з давніх часів до 1699 р. — 7

Богдановський, польський шляхтич — 51

Богун Іван, кальницький (вінницький) полковник — 93, 94

Бодянський Осип, український історик, археограф, філолог, славіст, поет — 1013, 16, 19, 20, 38, 40, 45, 4754, 5667, 69141, 143149, 151153, 155, 156, 158160, 162166, 189

Болховітінов Є. О., російський історик — 40

Боплан Гійом-Левассер, французький військовий інженер, автор записок про Україну — 8, 168

Борковський Василь (Борковскій), чернігівський полковник, військовий обозний — 26, 122, 130, 144, 179

Борохович Михайло, гадяцький полковник — 156, 157, 164, 180

Борятинський Юрій Микитович (Борятинскій), російський князь, київський воєвода — 83

Браїм, турецький паша — 127

Брюховецький Іван (Брюховецкій), гетьман — 14, 21, 25, 27, 31, 33, 37, 81, 84, 87100, 102106, 174176

Булат, російський князь — 129

Бут Левко, ніжинський сотник — 78

Бутурлін Василь Васильович (Бутурлин), російський військовий діяч, дипломат, боярин — 66, 67, 171

Бутурлін Іван, російський боярин — 132, 178


Вейд Адам Адамович, російський генерал — 164

Великогагін Д. (Великоґаґин), російський окольничий, князь — 89, 90, 174

Величко Самійло, автор опису історичних подій на Україні (1648 — 1700) — 7, 8, 9, 30, 38, 119, 134, 171, 173

Верзилов А., історик — 169

Виговська Олена, дружина гетьмана — 82

Виговський Іван (Выговскій, Виговскій), гетьман — 14, 21, 32, 50, 7582, 95, 172174

Виговський Данило, брат Івана — 79

Вижицький (Візицкій, Віжицкій, Вызицкій), польський рейментар — 112, 176

Винницький Антоній (Винніцкій, Веніцкий), перемишльський, сяноцький і самбірський православний єпіскоп — 95, 110

Вишневецький Ярема (Вышневецкій, Вишневецкій Еремій), польський магнат, князь, походив з українського князівського роду — 52, 58

Вишневецький Михайло (Міхал), син Яреми, польський король — 18, 52, 110, 117

Віженер Блез, де, французький вчений, історик, автор «Опису польського королівства і суміжних з ним країн», окремі розділи якого присвячені Україні XVI ст. — 7

Владислав IV, польський король — 35, 48, 54, 168, 169

Возняк Михайло, літературознавець — 10, 22, 39, 188

Волинець, польський шляхтич — 53

Вуйцік Збігнев (Wójcik Zbigniew), польський історик — 175


Гагарін Микита, російський стольник — 174

Ґалга, Далга, татарський солтан — 102

Гальцель А. (Halcel A.), польський історик — 176

Галятовський Йоаникій, письменник, громадський, політичний і церковний діяч — 178

Гамалія А. — 179

Гамалія Григорій (Гамалея, Гамаліенко), лубенський полковник — 96, 104, 153, 174, 175

Гамалія Михайло, черкаський полковник — 86

Гаммер-Пургшталь Йозеф, австрійський історик, сходознавець — 38

Гаммердерфер Карл, німецький історик, 1789 р. опублікував у Лейпцігу скорочений і виправлений переклад з французької на німецьку мову «Анналів» Й. Б. Шерера під назвою «Історія українських і запорізьких козаків з додатком деяких відомостей про їх устрій та звичаї» — 8

Ганновер Натан, єврейський хроніст, автор опису історичних подій на Україні 1648 — 1654 рр., сучасник Хмельницького — 168

Герц Георг Генрих, фон, барон — 12

Гладкий Матвій, миргородський полковник — 63, 170, 171

Глібович Юрій Карл, польський смоленський воєвода — 67, 171

Гоголь Остап (Евстафій), подільський полковник, гетьман — 35, 118, 124, 128, 178

Голіцин Василь Васильович (Галицин, Голицин), російський боярин, князь — 37, 127, 134, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 179

Голубєв Степан (Голубев), історик — 176

Гонсевський В. (Гонсевскій, Каневскій, Кгонсевський), польський гетьман — 82, 170. 173

Горбачевський (Горбачевский Н.), російський історик — 168

Гординський Ярослав, літературознавець — 22, 188

Горленко Дмитро, прилуцький полковник — 156, 157

Горленко Лазар (Лазор), прилуцький полковник — 125, 146

Городецький Леонард, польський хроніст — 7

Городчинський, польський шляхтич — 50

Грабовський А., польський історик — 176

Граб'янка Григорій — автор літопису, що охоплює історичні події на Україні з давніх часів до 1708 р. — 711, 30, 37, 40, 47, 51, 53, 56, 74, 154

Гречаний Степан, гадяцький полковий суддя — 104

Грондський Самуїл, польський хроніст — 168

Груша Іван, генеральний писар — 79

Грушевський Михайло, історик, літературознавець, археограф — 10, 13, 14, 19, 22, 35, 39, 51, 63, 188

Гуляницький Григорій (Гуляницкій), ніжинський полковник — 18, 32, 66, 7881, 84, 93, 96, 102, 171, 173

Гурданович, див. Кашпурович Лаврентій Далга див. Ґалга


Данко, переяславський полковник — 100

Дворецький Василь, київський полковник — 174

Дебадент, австрійський генерал — 152

Децик, овруцький полковник — 32, 33, 99, 175

Джеджалій Филон, кропив'янський полковник — 49

Дзира Ярослав — 40, 43, 168, 188

Діонисій, ніжинський ігумен — 71

Дмитрій див. Збаразький Димитрій

Довженко Олександр, письменник, кінорежисер — 39

Долгорукий Іван (Долгоруков), російський князь — 164, 180

Долгорукий Лука (Долгоруков), російський князь — 164, 180

Долгорукий М. Ю. (Долгоруков), російський князь — 178

Долгорукий Яків Федорович (Долгоруков), російський князь, білгородський намісник — 164

Долгоруков П., історик — 180

Долгоруков Юрій Олексійович, російський князь, боярин, воєвода — 82, 83, 132, 133, 136, 143, 148, 159

Дорошенко Андрій, паволоцький полковник — 117, 177

Дорошенко Григорій, браславський полковник — 106, 111, 117, 124

Дорошенко Петро, гетьман — 19, 21, 31, 33, 35, 98122, 124, 127, 128, 176, 177

Дрозд, браславський полковник — 99

Думитрашко, Димитрашенко, волоський господар — 116

Думитрашко, див. Райча Думитрашко

Дука Іо, Константан, волоський господар — 135, 137, 139


Енгель Йоганн-Хрістіан, австрійський історик, автор праць «Історія Галичини і Володимира», «Історія України і українських козаків» — 8

Енгельс Фрідріх — 5


Єрлич Йоахим, польський хроніст XVII ст., за походженням українець. Автор хроніки, що охоплює період історичних подій на Україні з 1620 по 1673 р. — 8


Жданович Антон, київський полковник наказний гетьман — 74

Жеребило, уманський полковник — 112

Житецький Павло, філолог — 39, 188

Жученко Федір, полтавський полковник — 173, 179


Забіла Степан, ніжинський полковник — 179

Заклинський Корнило, історик — 19

Замисловський (Замысловский Е.), історик — 178

Заславський-Острозький Владислав Домінік, польський князь і магнат, походив з українського князівського роду — 53, 169

Збаразький-Вишневецький Димитрій (Збаразскій), коронний князь, польський гетьман — 111, 120, 177

Зеленський Ян, польський посол — 56

Змієв Венедикт Андрійович (Змиев), російський боярин і воєвода — 133, 143, 148, 179

Золотаренко Василь (Васюта), ніжинський полковник — 21, 25, 32, 35, 67, 81, 84, 8688, 93, 172, 174

Золотаренко Іван, ніжинський полковник, наказний гетьман — 14, 16, 31, 65, 67, 6972, 171

Зорка Самійло, вигаданий український козацький літописець і канцелярист — 171


Ібрагім Шайтан, турецький паша — 177

Іван Олексійович (Іоан Алексіевич), російський цар — 135, 136, 156

Іконников Володимир (Иконников В.С.), історик — 10, 188

Іляш Іван (Ілляш, Иляш, Ормянчик), переяславський козак, очевидно, Караїмович Ілляш — 28, 47, 168

Іскрицький Петро (21.XII 1704 — 6.VII 1771), навчався в Київській академії, з 1721 р. — військовий канцелярист; з 1727 р. — бунчуковий товариш; в 1734 р. знову бунчуковий товариш; земський суддя Суразького повіту на Чернігівщині — 1768 р.; 1765 — 1771 рр. — голова шляхти Стародубського повіту. Помер у с. Дрокові. Дружина Олена Григорівна Скорупа — дочка Стародубського полкового писаря. Григорій Скорупа, полковий писар у Стародубі, де проживали Романовські, напевно, мав службові зв'язки з Романом та його синами — сотниками, від яких міг отримати і переписати літопис. Через дочку Скорупи Олену список літопису, очевидно, потрапив до Петра Іскрицького, а через його дочку Ольгу до Івана Кулябка-Корецького — 1114, 17, 39, 40, 41, 47, 48, 55, 59, 66, 76, 78, 81, 87, 89, 90, 94, 117, 123, 124, 127129, 133, 135, 137, 138, 141, 142, 148, 156, 157, 162164, 167


Казановський Адам, польський шляхтич, маршалок — 51

Калиновський Микола (Каліновскій), польний гетьман — 49, 5053, 59, 6265, 170

Калиновський Самуїл (Калиновскій), брат Миколи, коронний обозний — 62

Кандиба Федір, корсунський полковник — 22

Каневський (Каневскій, Кгонсевскій), литовський гетьман — 82

Капітон, сектант — 123, 178

Каплан Герей, великий татарський паша — 115, 122

Каплан, турецький паша — 129

Карамбей, татарський солтан — 14, 78, 83

Карбанович див. Кашпурович Лаврентій

Карл XII (Карлюс), шведський король — 163, 167

Карпов Г., російський історик — 19, 20, 188

Карховський, польський шляхтич — 53

Касимовський (Касимовскій), російський царевич — 128, 136

Каспулат, ватажок калмиків — 178

Кашпурович Лаврентій (Карбанович, Якубович, Гурданович), канцелярист — 37, 103104, 175

Кгдешинський Марко, польський шляхтич — 51

Керстнер Адам (Adam Kerstner), польський історик — 173, 174

Кикін Василь Петрович, російський стольник — 175

Килдій Павло, ніжинський осавул — 174

Кисіль Адам (Кисель), київський воєвода — 35, 56, 59, 62, 64, 169, 170

Кисіль Григорій, польський шляхтич — 53, 56

Кістяківський Олександр; правознавець — 20

Клепацький Павло, історик — 171, 173

Клименко Пилип, історик — 22

Ковальський, польський шляхтич — 51

Кожуховський Юрій (Кожуховскій), компанійський полковник — 157

Ковельський Яків, полтавський полковий осавул (1739 — 1761), рідний брат відомого українського філософа-просвітителя Якова Ковельського Середнього — 1113, 40, 41, 4554, 5676, 78132, 134137, 143148, 151154, 156, 158, 161, 163, 164, 167

Комар, польський посол — 131

Комаровський, польський шляхтич — 51

Конецьпольський Олександр (Конецполскій), польський полковник, коронний хорунжий — 47, 169

Копинський Ісайя, київський митрополит — 176

Корзон Тадеуш (Korzon T.), польський історик — 175, 176

Коробка Федір, військовий обозний — 19

Коровченко, чигиринський полковник — 127

Коропков, російський стрілець — 133

Косагов Григорій (Косогов), російський стольник — 101, 142, 144, 175

Косів (Коссов Силівестр), український церковний діяч, письменник, київський митрополит — 61, 170

Костомаров Микола, історик, письменник — 10, 19, 38, 39, 171, 175, 189

Котляревський Іван — 180

Коховський Веспазіан, польський історик — 168

Кочубей Василь, військовий канцелярист — 179

Кримський Агатангел, історик, філолог — 39

Крип'якевич Іван, історик — 22, 39, 168, 169, 170

Кричевський Михайло (Кричевскій Станіслав), київський полковник — 59, 170

Кубаля Людвіг (Kubala Ludwik), польський історик — 171173

Куденекович Яків див. Черкаський Яків

Куліш Пантелеймон, історик, письменник, етнограф — 1014, 20, 38, 39, 66, 105, 166, 189

Кулябко-Корецький Іван, голова суразького шляхетства, одружений на Ользі Іскрицькій — 12

Куницький (Куницкій), гетьман — 139, 140, 179

Куракін Федір (Куракин), російський князь, боярин — 94, 173

Кучковський, польський шляхтич — 51


Ладижинський, російський стольник — 101

Лазаренко Дмитро див. Горленко Дмитро

Лазар див. Горленко Лазар

Лазаревський Олександр, історик — 39

Ласковський Ф. — 172

Левицький Орест, історик, археограф, письменник, академік, з 1922 р. президент Всеукраїнської Академії наук — 1020, 28, 30, 36, 3840, 87, 189

Ленін В. І. — 5

Леопольд I, австрійський цісар — 179

Лесницький Григорій (Лесницкій), миргородський полковник — 75, 172

Лизогуб Яків, чернігівський полковник — 86, 154, 156, 157, 179

Лизогуб Яків, генеральний обозний, літописець, автор хроніки історичних подій на Україні до 90-х років XVII ст. — 7, 38

Ликов М., російський князь, боярин — 137

Лисенко Іван, переяславський полковник, військовий генеральний осавул — 178

Литвин Михалон, литовський дипломат, автор записок про побут українців, подав опис Києва — 7

Лихачов Василь Богданович, сосницький воєвода — 175

Лужецький (Лужецкій), підляський каштелян — 113, 176

Лукомський Стефан, історик, перекладач, автор хроніки історії України XIV — XVI ст. — 7

Лупул Василь (Лупин), волоський господар — 59, 64, 74

Любомирський Ю., краківський староста — 169

Лянскоронський (Лянскоронскій), польський браславський воєвода, комендант Кам'янця — 114

Лясота Еріх, посол австрійського імператора Рудольфа II на Запорізькій Січі, з 1573 по 1594 р. вів щоденник — 8


Magnus, граф де-ля Гарді, шведський генерал — 15, 72, 73

Мазепа Іван, гетьман — 11, 31, 146, 148, 149, 152159, 161163, 165, 167, 179

Макарій, антіохійський патріарх — 175

Максим див. Филимонович Максим

Максимович Іоан, письменник, педагог, церковний діяч — 162

Максимович Михайло, історик, філолог, філософ, природознавець — 10, 12, 16, 19, 38, 189

Мамсир Мурза, зять кримського хана — 80 Марія-Казіміра, польська королева — 176

Маркович Яків, генеральний військовий підскарбій, мемуарист, протягом 1717 — 1767 рр. вів щоденник, який є цінним історичним джерелом — 8

Маркс Карл — 5

Марченко Михайло, історик — 189

Маслов, білгородець — 143

Махмет Гірей, солтан, син кримського хана — 173

Маховський Севастьян (Маховскій), польський полковник, рейментар — 95, 97, 100, 101, 174

Меретинський (Меретинскій, Мелитинскій), російський царевич, генерал — 164

Мефтодій див. Филимонович

Мефтодій, константинопольський патріарх — 21, 110, 176

Мещеринов Іван (Йосиф), чернігівський архімандрит — 169

Миклашевський Михайло (Миклашевскій), стародубський полковник — 167

Милославський І. Б. (Миславскій), російський боярин — 132, 178

Мирович Іван, переяславський полковник — 156

Мишецький Д., російський князь, віленський воєвода — 173

Мишецький Семен, історик, автор праці «Історія про козаків запорізьких» — 7

Міллер Герхард Фрідріх, автор праці «Про початок та походження козаків» — 7

Многогрішний (Демко Ігнатенко Многогрішній), гетьман — 11, 14, 21, 22, 26, 33, 104, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 176

Могила, гетьман — 140

Могила Петро, церковний і освітній діяч, київський і галицький митрополит — 176

Модзалевський Вадим, історик — 20, 189

Мокієвич Костянтин (Мокіевич Константій), київський полковник — 156

Мокріевич Карпо (Мокріевич), писар військової канцелярії — 37, 103, 112

Мурашко Андрій, полковник — 119

Мустафа, турецький візир — 129, 176

М'ясковський Войтех, польський шляхтич, комісар для переговорів з Б. Хмельницьким 1649 р. — 56, 168


Наришкіна Наталія (Наришкина), російська цариця — 135, 136

Небаба Мартин, чернігівський полковник — 32, 62, 170

Неелов Григорій, керівник російських стрільців — 176

Немирич Юрій (Немірич), козацький полковник, український шляхтич з європейською університетською освітою — 81

Неплюєв Леонтій (Неплюев), окольничий, сівський воєвода — 144, 146, 149, 151, 159, 179

Нестор, літописець — 168

Нечай Данило, браславський полковник — 71

Нечуй-Левицький Іван, письменник — 39

Никон, московський патріарх — 36, 103, 109, 175

Новицький Ілля, київський полковник — 178, 180

Носач Тиміш, генеральний військовий обозний — 75

Нужний Партеній, генеральний осавул — 174

Нурадин, татарський солтан — 80, 154, 171, 180


Обидовський Іван (Обидовскій), ніжинський полковник — 31, 163, 164, 165

Обухович Пилип, смоленський воєвода — 171

Огинський (Оґинскій), польський князь, магнат — 166

Огоновський Омелян, літературознавець — 39, 189

Окиншевич Лев, історик — 189

Окольський Симеон, домініканський монах, автор «Щоденника» про походи польсько-шляхетського війська 1637 — 1638 рр. проти повсталих українських селян і козаків — 8

Олексій Михайлович (Алексій Михайлович), російський цар — 14, 66, 72, 123, 171173, 177

Опара Степан, гетьман — 98

Оранський Михайло, чернігівський архімандрит — 169

Ординовський, польський шляхтич — 51

Ороговський, польський шляхтич — 51

Освенцім Станіслав (Oswięcim Stanislaw), польський мемуарист, автор щоденника про події на Україні 1643 — 1647, 1650 — 1651 рр. — 32

Острозький Домінік див. Заславський-Острозький

Остророг Микола, один із трьох регементарів польсько-шляхетського війська влітку 1648 р. — 169


Паїсій, антіохійський патріарх — 103, 110, 123

Паїсій, олександрійський патріарх — 110, 123, 175, 176

Палій Семен, фастівський (білоцерківський) полковник — 35, 153, 154, 155, 180

Паткул Реїнтолт, фон, генерал — 12

Пашковський Григорій (Пашковскій), компанійський полковник — 166

Петличний Іван, філолог — 189

Петрецай (Петрицай), волоський господар — 116

Петрик [Петро Іваненко], канцелярист генеральної військової канцелярії, гетьман — 152154, 180

Петро Олексійович (Петр Алексіевич), російський цар — 36, 135137, 149, 154156, 158, 160162, 180

Петров Микола, літературознавець — 39, 189

Петровський Микола, історик — 10, 1315, 17, 19, 20, 22, 28, 30, 31, 33, 34, 3638, 40, 124, 168181, 183, 188

Писарєв М., київський урядовець — 40

Пісоцький Данило (Пісоцкій), прилуцький полковник — 93

Пожарський Семен (Пожарскій), російський князь, боярин — 79, 80

Приклонський Михайло (Поклонский, Приклонскій), російський стольник, воєвода — 69, 86, 87

Полоцький Симеон, білоруський письменник, педагог, церковний діяч — 15

Полуботок Леонтій, переяславський полковник — 146

Попович Іван, паволоцький полковник — 92

Портянка Михайло, козацький полковник — 107, 176

Потій, польський вітебський воєвода — 166

Потоцький, уманський староста — 114

Потоцький Микола (Потоцкій Николай), польський коронний гетьман — 4951, 53, 59, 62, 170

Потоцький Стефан (Потоцкій), польський полковник, син Миколи — 49, 50, 168

Прокопів Сава, військовий суддя — 179

Пушкін (Пушкин), донський козак — 158


Радзівілл Януш (Радивил), литовський коронний гетьман — 61, 69, 70, 171

Радич Тиміш, знатний військовий товариш — 167, 181

Разін Степан (Разин Стенка, Рагожин Степка), керівник селянської війни в Росії — 18, 103

Райча Думитрашко, переяславський полковник — 118, 125, 177, 178

Ракоці Дєрдь (Ракочій), князь Трансільванії — 74, 75, 172

Ракушка-Романовський Іван (Ракушка-Романовскій, Романовскій), мглинський сотник, син Романа — 22, 146, 156

Ракушка-Романовський Роман (Ракушенко, Ракушчина, Рікушченко, Рокушко, Ракушка, Ракущина, Рокущина, Романовскій, Ракуша) — 14, 17, 20-22, 31, 32, 78, 82, 90, 93, 110, 176, 189

Ребриковський Андрій, козацький полковник — 178

Ребриковський Гарасим, козацький полковник — 178

Рєпнін Микита (Репнин), російський генерал, боярин — 165

Ржевський Іван Іванович (Ржевскій), російський окольничий, воєвода — 130

Рігельман Олександр, історик, автор великого твору «Літописне повіствування про Малу Росію, її народ і козаків»7, 8, 12, 14, 22, 38, 40, 49, 5054, 56, 57, 59, 67, 74, 81, 82, 93, 101, 102, 154, 188

Романовський Віктор, історик — 20, 189

Романовський Онисько, батько Романа Ракушки-Романовського — 21

Ромодановський Григорій Григорович (Ромадановскій, Ромодановскій), російський боярин, князь, окольничий — 7880, 8488, 94, 95, 104107, 115, 117, 118, 121, 122, 126129, 134, 136, 173, 174, 177, 178

Рославець Петро, стародубський полковник — 19, 123126, 175, 176, 178

Рубан Василь, історик, 1777 р. опублікував «Короткий літопис Малої Росії з 1506 по 1770 рік» — 7, 38


Сагайдачний Петро, гетьман — 169

Самовидець — 720, 2239,41, 42, 47, 87, 156, 166, 168, 169, 171, 172, 174, 188, 189

Самойлович Григорій, чернігівський полковник — 34, 144, 146, 147

Самойлович Іван (Самуйлович), гетьман — 11, 26, 34, 41, 42, 115, 117119, 121, 122, 126130, 132, 140, 143, 144, 147, 177179

Самойлович Семен (Самуйлович), стародубський полковник — 16, 31, 132, 141

Самойлович Яків, стародубський полковник — 34, 144, 146, 147

Сапіга Казімір, литовський гетьман — 160, 161, 165167, 180

Сапіга, литовський підканцлер — 129, 131

Сафонович Феодосій, літописець, педагог, письменник, церковний діяч, автор «Хроніки з літописців давніх», в якій охоплено історичні події на Україні з найдавніших часів до 70-х років XVII ст. — 7, 9

Свічка Леонтій, лубенський полковник — 157, 179, 180

Свистельницький Остап-Єремія, єпіскоп галицький, львівський, кам'янець-подільський — 176

Селім Гірей, татарський солтан — 173

Сенута, Сенюта Микола, чиновник польського коронного війська — 53

Сердюков Петро, гімназійний товариш П. Куліша — 20

Силич Йоаникій, чернігівський полковник — 174

Симеон див. Адамович Симеон

Симоновський Петро, історик, автор «Короткого опису козацького українського народу»7

Синявський Адам (Синявскій), польський коронний хорунжий — 116, 122

Сірко Іван, кошовий отаман Запорізької Січі — 30, 31, 82, 9597, 100, 102, 104, 109, 111, 116, 121, 133, 134, 174, 178

Скуратов Петро Дмитрович (Шкуратов), російський окольничий — 117, 177

Собеський (Собескій, Собяцкій), польський королевич — 152

Собеський Ян (Іван Собескій, Собяцкій), польський король, полководець — 102, 111, 115, 120, 122, 138, 141, 142, 158, 175177, 179

Собеський Яків, автор опису Хотинської війни Польщі з Туреччиною 1621 р., в якій брали участь козаки під керівництвом Петра Сагайдачного — 8

Соковник Іван (Соколник Іван), російський боярин, учасник стрілецького бунту в Москві — 158

Сомко Яким (Самко, Самченко, Сомченко), наказний гетьман — 21, 25, 3032, 35, 8393, 173, 174

Сосновський Станіслав (Сосновскій), польський урядовець у Конотопі — 65

Ставровецький Кирило (Транквіліон), письменник, церковно-освітній діяч, друкар-видавець, чернігівський архімандрит — 25, 169

Старицький Михайло, письменник — 39

Стеткевич, польський пан — 166

Судієнко Михайло (1803 — 1874), археограф, 1847 — 1857 рр. голова Київської тимчасової комісії для розгляду давніх актів. Власник колекції українських літописів Самовидця, Граб'янки, Величка та ін. — 13, 40, 41, 4554, 5667, 69135, 137141, 143149, 151153, 155166

Сулима, Сулимка, шляхтич, товариш Юрія Немирича — 95

Суховій Петро (Суховіенко), запорізький писар — 33, 106, 108, 109


Тарновський, польський шляхтич — 53

Текей Імре (Текель), угорський князь, політичний діяч — 140, 152

Тетеря Павло, гетьман — 32, 79, 87, 92, 93, 9598, 102, 174

Тимидський, польський шляхтич — 51

Тихий С., гетьманський посол — 177

Тишкевич Януш, польський київський воєвода — 25, 36, 51

Третяков, вчитель харківської гімназії — 10, 13, 105, 119, 127, 128, 131, 134, 135, 146

Тризна Йосиф, київський печерський архімандрит — 61, 170

Трубецький Олексій (Трубецкій), російський князь, боярин — 79, 80, 82, 173

Трубецький Іван Юрійович (Трубецкій), російський князь, керівник війська — 164

Трубницький А. — 173

Тугай бей, татарський мурза — 48

Тулуб Зінаїда, письменниця — 39

Тукальський-Нелюбович Йосиф (Тукалскій), київський митрополит, політичний діяч — 15, 18, 21, 31, 32, 95, 96, 102, 110, 174176

Тяпкін Василь (Тяпкин), російський посол — 134, 135, 178


Уманець Микита, осавул Охтирського полку — 178

Українка Леся — 39

Українцов Омелян, російський посол, дяк — 163

Урусов Микита Семенович, російський князь, боярин, київський воєвода — 132


Федір Олексійович (Феодор Алексіевич), російський цар — 36, 123, 135, 136

Филимонович Максим (Мефтодій), ніжинський протопіп, єпіскоп оршанський і мстиславський — 34, 35, 71, 81, 84, 86, 87, 89, 92, 175

Фляка, Плячник Микита, козацький ватажок — 158

Франко Іван — 10, 39, 189


Халецький (Халецкій), польський рейментар — 167

Ханенко Микола, генеральний хорунжий, автор мемуарів «Щоденник», де містяться відомості з історії України за 1727 — 1753 рр. — 8, 31, 108115, 117118

Ханенко Михайло, гетьман — 31

Харлампович Костянтин — 22

Хитрово (Хитрий Богдан Матвіевич), російський боярин, представник уряду — 32, 77

Хлопов Кирило Осипович (Холопов К. Й., Кирило Юсифович), російський стольник — 89

Хмелецький, польський шляхтич, ротмістр — 51

Хмельницький Богдан (Хмелницкій), гетьман — 912, 14, 1720, 23, 25, 2730, 35, 45, 4754, 5667, 69, 70, 7377, 96, 168172, 188, 189

Хмельницький Юрій (Венжик Гедеон Григорій Хмелниченко, Хмелницкій), гетьман — 11, 12, 14, 18, 19, 32, 35, 66, 7477, 8187, 96, 102, 109, 126128, 131, 132, 172, 173

Хмельницький Тиміш (Хмелницкій), син Богдана — 74, 172

Хованський Андрій Іванович (Хованскій), російський князь, боярин — 82, 132, 137, 138, 178

Хоментовський, польський шляхтич — 51


Цислер Олександр (Цкидерев, Циклер), російський боярин, учасник стрілецького бунту — 158

Цицюра Тиміш, Цюцюра, переяславський полковник — 81, 83, 173

Цкидерев див. Цислер


Чаадаєв Іван (Чадаев), російський воєвода, окольничий — 132, 178

Чаплинська Гелена (Чаплинская), дружина Б. Хмельницького — 54, 169

Чаплинський Данило (Чаплинскій), чигиринський підстароста, польський шляхтич — 28, 47

Чарнецький Стефан (Чарнецкій, Чернецкій), польський воєвода — 50, 82, 83, 93, 9597, 173, 174

Черкаський Михайло (Черкаскій), російський князь, боярин, казанський намісник — 132, 178

Черкаський Яків Куденекович (Черкаский), російський князь, боярин — 94, 95, 174

Черняк Леонтій, полтавський сотник — 146

Четвертенський, польський посол — 56, 131

Четвертинський Гедеон (Четвертенскій), київський митрополит — 131, 141, 151


Шакловитов Ф. (Щогловитий, Шакволитий), російський боярин — 151

Шамрицький Стефан, лубенський полковник — 174

Шевченко Тарас — 10, 39, 188, 189

Шевченко Федір, історик — 169

Шеїн Олексій Семенович (Шеїнов Алексій Семенович), російський князь, воєвода — 143, 148, 157

Шепелев (Шепелев), голова російських царських приказів — 133

Шереметєв Борис Петрович, російський боярин, дипломат — 141, 142, 148, 155, 158, 163, 164, 172, 178

Шереметєв Василь Борисович (Шеремет), російський боярин — 37, 70, 79, 81, 83

Шереметєв Петро Васильович (Шереметов), російський боярин — 132, 172, 174, 178

Шерер Йоганн Бенедикт, німецький історик, 1788 р. видав працю про Україну і запорізьких козаків38

Шийкевич Захар, генеральний військовий писар — 175

Ширай Кирило, секретар Я. Сомка — 174

Шкловський, окольничий — 179

Шкуратов див. Скуратов

Шумлянський Йосиф (Шумлянскій), львівський єпіскоп — 21, 111, 176

Шуба, чернігівський священик — 126


Щербатов К. (Щербатий), російський князь, боярин — 100, 179

Щогловитий див. Шакловитов

Щуровський Опанас, переяславський полковник — 174


Юзефович Михайло, київський чиновник — 1013, 40, 105, 119

Юревич, слуга литовського гетьмана Сапіги — 166


Яблоновський Станіслав (Ялоновскій, Яблонскій), польський коронний гетьман — 14, 97, 98, 120, 141, 155, 177, 179

Яворницький Дмитро, Эварницкий, історик — 10, 39, 180

Яворський Стефан, церковний діяч, письменник — 12

Яків (Яков), священик — 16, 19, 126

Якубенко, пивський намісник — 103

Якубович, див. Кашпурович Лаврентій

Ян II Казімір (Іван Казімир), польський король — 16, 29, 54, 58, 65, 92, 93, 174

Ян Третій, польський король — 142

Яненко-Хмельницький Павло (Яненко), київський полковник — 131, 132, 177

Ярема, ніжинський полковник — 146

Ясинський Варлаам (Асинскій Варлаам, Ясинскій), київський митрополит, архімандрит Києво-Печерської лаври — 127, 151

Яскольський, польський шляхтич — 51

Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.