Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


‹‹   Попередня     Головна     Наступна

СБОРНИКЪ ЛЂТОПИСЕЙ,

ОТНОСЯЩИХСЯ КЪ ИСТОРІИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РУСИ,


изданный
КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХЪ АКТОВЪ,
состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-ГубернаторЂ.

КІЕВЪ.
Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, Михайлов. ул., собств. домъ.
1888.РазрЂшаю печатать. ПредсЂдатель Комитета

Тайн. совЂт. М. Юзефовичъ.

27-го мая 1887 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.


Предисловіе


ЛЂтопись или описаніе краткое знатнЂйшихъ дЂйствъ и случаевъ, что въ которомъ году дЂялось въ Украини малороссійской обЂихъ сторонъ ДнЂпра и кто именно когда гетманомъ былъ козацкимъ (1506 — 1737)


Кіевская лЂтопись (1241 — 1621)         [Див. нове видання Київського літопису початку XVII ст.]


Межигорская лЂтопись (1608 — 1700)


Дневникъ похода противъ козаковъ запорожскихъ (1625)


ЛЂтопись событій въ южной Руси Львовскаго каноника Яна Юзефовича (1624 — 1700)


Витебская лЂтопись, составленная витебскими мЂщанами: Михаиломъ Панцырнымъ, Иваномъ Чарновскимъ, Гавріиломъ и Стефаномъ АвЂрками         [Див. нове видання літопису Панцирного й Аверки]

Приложенія:


1. Добромильская лЂтопись (1648 — 1700)


2. ЛЂтопись Львовскаго кармелитскаго монастыря


3. Договоръ, заключенный королевскими комисарами съ войскомъ Запорожскимъ 1619 года, октября 8


4. Четыре письма къ королю Сигизмунду III краковскаго кастелляна, князя Юрія Янушевича Збаражскаго, o состояніи козацкаго войска и объ отношеніяхъ къ нему речипосполитой 1621 — 1625


5. Письма: Стефана Хмелецкаго къ королю и неизвЂстнаго лица къ гетману, содержащія отчетъ o побЂдЂ, одержанной надъ татарами у БЂлой Церкви Хмелецкимъ и козацкимъ гетманомъ Михаиломъ Дорошенкомъ 1626 г. Октября 9


6. ДвЂнадцать писемъ Богдана Хмельницкаго къ магистрату города Львова. 1655 г.


7. Охранный универсалъ, выданный городу Львову Богданомъ Хмельницкимъ 1657 г., Марта 9


8. Десять писемъ королевскаго секретаря, Доминика Вяльчка, къ королю Іоанну III, содержащія свЂдЂнія o происшествіяхъ въ южной Руси. 1694 — 1695Указатель именъ личныхъ


Указатель именъ географическихъ[Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси / Под. ред. В. Б. Антоновича. — К., 1888. — 386 с.]ДОДАТОК


Отрывки изъ лЂтописи Мгарского монастыря (1682-1775).


ЛЂтопись Подгорецкаго монастыря


© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
27.IX.2004‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.