Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


‹‹   Попередня     Головна     Наступна

СБОРНИКЪ ЛЂТОПИСЕЙ,

ОТНОСЯЩИХСЯ КЪ ИСТОРІИ ЮЖНОЙ И ЗАПАДНОЙ РУСИ,


изданный
КОММИССІЕЮ ДЛЯ РАЗБОРА ДРЕВНИХЪ АКТОВЪ,
состоящей при Кіевскомъ, Подольскомъ и Волынскомъ Генералъ-ГубернаторЂ.

КІЕВЪ.
Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго, Михайлов. ул., собств. домъ.
1888.РазрЂшаю печатать. ПредсЂдатель Комитета

Тайн. совЂт. М. Юзефовичъ.

27-го мая 1887 г.

ОГЛАВЛЕНІЕ.


Предисловіе


ЛЂтопись или описаніе краткое знатнЂйшихъ дЂйствъ и случаевъ, что въ которомъ году дЂялось въ Украини малороссійской обЂихъ сторонъ ДнЂпра и кто именно когда гетманомъ былъ козацкимъ (1506 — 1737)


Кіевская лЂтопись (1241 — 1621)         [Див. нове видання Київського літопису початку XVII ст.]


Межигорская лЂтопись (1608 — 1700)


Дневникъ похода противъ козаковъ запорожскихъ (1625)


ЛЂтопись событій въ южной Руси Львовскаго каноника Яна Юзефовича (1624 — 1700)


Витебская лЂтопись, составленная витебскими мЂщанами: Михаиломъ Панцырнымъ, Иваномъ Чарновскимъ, Гавріиломъ и Стефаномъ АвЂрками         [Див. нове видання літопису Панцирного й Аверки]

Приложенія:


1. Добромильская лЂтопись (1648 — 1700)


2. ЛЂтопись Львовскаго кармелитскаго монастыря


3. Договоръ, заключенный королевскими комисарами съ войскомъ Запорожскимъ 1619 года, октября 8


4. Четыре письма къ королю Сигизмунду III краковскаго кастелляна, князя Юрія Янушевича Збаражскаго, o состояніи козацкаго войска и объ отношеніяхъ къ нему речипосполитой 1621 — 1625


5. Письма: Стефана Хмелецкаго къ королю и неизвЂстнаго лица къ гетману, содержащія отчетъ o побЂдЂ, одержанной надъ татарами у БЂлой Церкви Хмелецкимъ и козацкимъ гетманомъ Михаиломъ Дорошенкомъ 1626 г. Октября 9


6. ДвЂнадцать писемъ Богдана Хмельницкаго къ магистрату города Львова. 1655 г.


7. Охранный универсалъ, выданный городу Львову Богданомъ Хмельницкимъ 1657 г., Марта 9


8. Десять писемъ королевскаго секретаря, Доминика Вяльчка, къ королю Іоанну III, содержащія свЂдЂнія o происшествіяхъ въ южной Руси. 1694 — 1695Указатель именъ личныхъ


Указатель именъ географическихъ[Сборник летописей, относящихся к истории Южной и Западной Руси / Под. ред. В. Б. Антоновича. — К., 1888. — 386 с.]ДОДАТОК


Отрывки изъ лЂтописи Мгарского монастыря (1682-1775).


ЛЂтопись Подгорецкаго монастыря


© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
27.IX.2004‹‹   Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.