Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕНЪ ГЕОГРАФИЧЕСКИХЪ.
А.


Авиніонъ, городъ во Франціи, 217.

Адріанополь, городъ въ Турціи, 199.

Адзякъ, городъ турецкій (?), 174.

Азія, часть свЂта, 3.

Азовъ, городъ на устіи Дона — въ Ростовскомъ округЂ земли войска Донскаго, 38—41, 51, 64, 99, 221, 222, 268, 270, 271.

Аккерманъ, уЂздный городъ Бессарабской губерніи, на ДнЂстровскомъ лиманЂ, 206, 250, 266.

Александровка (въ текстЂ Александринъ), село Подольской губ., Брацлавскаго уЂзда, на р. ТростянцЂ, 128.

Александровка (въ текстЂ Александровъ), мЂстечко Кіевской губ., Чигринскаго уЂзда, на р. ТясьминЂ, 92.

Алескандрополь, крЂпость, бывшая у города Почепа, Черниговской губ., Мглинскаго уЂзда, 52.

Алексинецъ, мЂстечко Волынской губ., Кременецкаго уЂзда, близъ Австрійской границы, 205.

Антоновъ, село Кіевской губ., Сквирскаго уЂзда, на р. БерезянкЂ, 257.

Асламъ-Керменъ, бывшая турецкая крЂпость на ДнЂпрЂ, Таврической губерніи, ДнЂпровскаго уЂзда, близъ м. Каховки, 33, 42, 272.

Астрахань, губернскій городъ на ВолгЂ, 16, 56, 57.

Ахтырка, уЂздный городъ Харьковской губ., 12, 19.

Б.


Бабадагъ (въ текстЂ Баба), городъ въ ДобруджЂ, 272.

Баворовъ, село въ Галиціи, въ Тарнопольскомъ повЂтЂ, на р. ГнезнЂ, 77.

Баклань, мЂстечко Черниговской губ., Мглинскаго у., на рЂкЂ Судости, 54.

Баликовцы, село Подольской губ., Литинскаго у., 112.

Балтійское море, 33.

Барбаришки, село Виленской губерніи, Трокскаго у., 61.

Баръ, городъ Подольской губ., Могилевскаго у., на р. РовЂ, 8, 29, 103, 112, 133, 192, 201, 202, 204, 205, 245, 258.

Батогъ (или Батовъ), урочище надъ р. Бугомъ, около мЂстечка Ладыжина, Подольской губерніи, Гайсинскаго у., 12, 161—163, 164, 196, 244.

Батуринъ, мЂстечко Черниговской губ., Конотопскаго у., на р. СеймЂ, 22, 24, 27, 37, 43, 47—48.

— ПредмЂстіе Гончаривка, 48.

— Церковь замковая, 47.

— Церковь св. Николая, 48.

— Церковь св. Тройцы, 47, 52.

Бахчисарай, городъ въ Крыму, 64.

Бедзъ, городъ въ Галиціи, Сокальскаго повЂта, на р. Жолокіи, 76.

Бендеры (прежде Тегинь), уЂздный городъ въ Бессарабіи, на р. ДнЂстрЂ, 49, 51, 68, 206, 266, 271, 272.

Бердичевъ, уЂздный городъ Кіевской губ., на р. Гнилопяти, 36, 127, 268, 270.

Бережаны, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. Золотой ЛипЂ, 270.

Березовъ, городъ въ Сибири, на р. Оби, 52.

Берестечко, мЂстечко Волынской губ., Дубенскаго у., на р. Стыри, 11, 16, 156—159.

Берестовая, рЂка, правый притокъ Орели, 60.

Бериславъ, городъ Херсонской губ. и у., на ДнЂпрЂ (прежде Казикерменъ), 32, 38, 42, 99, 272.

Бершада, мЂстечко Подольской губ., Ольгопольскаго у., на р. БершадкЂ, 128.

Бескидъ, горы: часть Карпатовъ, 77.

Биржи, мЂстечко Ковенской губ., ПоневЂжскаго у., на р.р. ОпощЂ и АглонЂ, 224.

Богуславъ, городъ Кіевской губ., Каневскаго у., на р. Роси, 36, 126, 269, 270.

Болховъ, уЂздный городъ Орловской губ., на р.р. НугрЂ и БолховкЂ, 79.

Боняка Шелудиваго, могилы, 193.

Борисовъ, уЂздный городъ Минской губ., на р. БерезинЂ, 227.

Борисполь, мЂстечко Полтавской губ., Переяславскаго у., 20.

Борисθенъ, см. ДнЂпръ.

Боровица, село Кіевской губ., Чигринскаго у., на ДнЂпрЂ, 96, 111, 117, 129.

Борщаговка, мЂстечко Кіевской губ., Сквирскаго у., на р. Роси, 46, 127.

Брагинь, мЂстечко Минской губ., РЂчицкаго у., на р. БрагинкЂ, 78.

Браиловъ, мЂстечко Подольской губ., Винницкаго у., на р. БугЂ, 24, 196.

Брацлавъ, уЂздный городъ Подольской губ., на р. БугЂ, 19, 74, 75, 76, 167, 199, 202, 205.

Брестъ (Литовскій), уЂздный городъ Гродненской губ., на западномъ БугЂ, 4, 60, 61.

Броды, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. СуховолькЂ, 160, 209.

Брусиловъ, мЂстечко Кіевской губ., Радомыслъскаго у., на р. Здвижи, 38, 270.

Брянскъ, уЂздный городъ Орловской губ., на р. ДеснЂ, 22.

Бубновка, село Подольской губ., Гайсинскаго у., 12.

Бугъ Западный, рЂка, правый притокъ Вислы, 75.

Бугъ Южный, рЂка, 11, 66, 69, 103, 128, 161, 167, 199.

Буда, городъ въ Венгріи, 218.

Буджакъ, область. южная часть Бессарабіи, 23, 32, 37, 254, 266, 267, 268, 269, 271.

Будища Великія, мЂстечко Полтавской губ., Зинковскаго у., 48.

Бужинъ, село Кіевской губ., Чигринскаго у., на ДнЂпрЂ, 21, 22.

Буша, село Подольской губ., Ямпольскаго у., при р.р. МурафЂ и БушЂ, 167.

Быховъ Новый, мЂстечко Могилевской губ., Старобыховскаго у., на ДнЂпрЂ, 15.

Быховъ Старый, уЂздный городъ Могилевской губ., на ДнЂпрЂ, 15, 17, 43, 227, 228.

Бычина, городъ въ Силезіи, 77.

Бышевъ, мЂстечко Кіевской губ. и у. на р. ЛупЂ, 51.

БЂлая Русь, область, 73, 218, 220, 225.

БЂлая Церковъ, мЂстечко Кіевской губ. Васильковскаго у., на р. Роси, 12, 23, 32, 46, 51, 98, 103, 104, 112, 199, 205, 226, 246, 256, 257, 267, 268, 269, 270.

БЂлградъ, городъ въ Сербіи, 34, 218.

БЂлгородская орда, 27, 28, 31, 38, 65.

БЂлгородъ, см. Аккерманъ.

БЂлгородъ, уЂздный городъ Курской губ., на р. СЂверномъ ДонцЂ, 39, 91.

БЂлиловка, мЂстечко Кіевской губ., Бердичевскаго у., на р. РаставицЂ, 112.

БЂлогородчина, см. Буджакъ.

БЂлополь, мЂстечко Кіевской губ., Бердичевскаго у., на р. ГуйвЂ, 127.

БЂлый (въ текстЂ БЂліовъ), уЂздный городъ Смоленской губ., на р. Обши, 6.

БЂлый Камень, мЂстечко въ Галиціи, въ Злочевскомъ повЂтЂ, на р. Западномъ БугЂ, 192.

В.


Вака, рЂка, правый притокъ Виліи, 74.

Валъ „Зміевъ“, около р. Роси, 257.

Варва, мЂстечко Полтавской губ., Лохвицкаго у., на р. УдаЂ, 18, 95.

Вармія, область въ Пруссіи, 232.

Варна, городъ въ Болгаріи, 74.

Варта, рЂка, правый Притокъ Одера, 46.

Варшава, городъ на ВислЂ, 4, 6, 9, 19, 60, 77, 85, 88, 90, 164, 168, 191, 210, 211, 219.

Васильковъ, уЂздный городъ Кіевской губ., на р. СтугнЂ, 51.

Вдовъ-городокъ, ошибочно вмЂсто Гдовъ.

Велижъ, уЂздный городъ Витебской губ., на р. Западной ДвинЂ, 221, 222.

Великія Луки, уЂздный городъ Псковской губ., на р. Ловати, 76, 228.

Венгрія, страна, 99, 215.

Венеція, городъ въ Италіи, 74.

Веприкъ, мЂстечко Полтавской губ., Гадячскаго у., на р.р. ПслЂ и ВеприкЂ, 18, 49.

Верховка, мЂстечко Подольской губ., Брацлавскаго у., на р. БережанкЂ, 128.

Видьба, рЂка, притокъ западной Двины, 215.

Вильно, губернскій городъ, на р. Виліи, 9, 15, 60, 74, 175, 216—217, 223, 225, 227, 231, 232.

Винница, уЂздный городъ Подольской, губ., на р. БугЂ, 11, 119, 164.

Висла, рЂка, 8, 16, 46, 151, 191, 239.

Витебскъ, губерскій городъ, на Западной ДвинЂ, 15, 73, 215, 218, 219—236.

— Взгоріе, часть города, 228.

— Волотовки Заручайскія, урочище, 218.

— Задунавіе, предмЂстіе, 228.

— Замокъ верхній, 215, 219, 228.

— Замокъ нижній, 215, 219, 228.

— Заручевіе, предмЂстіе, 228, 230.

— ЗарЂчіе, предмЂстіе, 228.

— Монастырь базиліяновъ, 230.

— Монастырь базиліянокъ, 233.

— Монастырь бернардиновъ, 230, 233.

— Монастырь доминикановъ, 230.

— Монастырь езуитовъ, 230, 231.

— Ратуша, 228, 230.

— Рынокъ, 227.

— Семинарія, 231.

— Церковь БлаговЂщенія, 222, 230.

— Церковь Воскресенская Заручевская, 222, 230.

— Церковь св. Духа, 218, 220, 229.

— Церковь Іоанна Богослова, 225, 230.

— Церковь св. Михаила, 215.

— Церковь св. Михаила Доминиканская, 225.

— Церковь св. Тройцы, 221.

— Церковь Успенская соборная, 215, 219, 220, 221.

Вифлянты, см. Ливонія.

Вишневецъ, мЂстечко Волынской губ., Кременецкаго у., на р. Горыни, 209, 245.

Вишневеччина, имЂнія князей Вишневецкихъ, заключавшія въ себЂ около половины нынЂшней Полтавской губ., 95, 120.

Вишня, село Подольской губ., Винницкаго у., на р. БугЂ, 112.

Владиміръ, уЂздный городъ Волынской губ., на р. ЛугЂ, 78, 132.

Водолага Новая, слобода Харьковской губ., Валконскаго у., на р. ВодолажкЂ, 51.

Водолага Старая, слобода Харьковской губ., Валковскаго у., на р. МжЂ, 51.

Войниловъ, мЂстечко въ Галиціи, въ Калускомъ повЂтЂ, 245.

Волга, рЂка, 44.

Волохи, также Валахія, Волощина или Волоская земля, прежнее названіе Молдавіи, 3, 10, 77, 85, 86, 90, 161, 162, 164, 206, 253, 266, 269.

Волохи, народъ — Румуны, 133, 165.

Волощизна, мЂстечко (?), 204.

Волховъ, рЂка, 216.

Волынь, область, 35, 76, 78, 131, 196, 198, 258.

Воронежъ, губернскій городъ, на р. ВоронежЂ, 42.

Воронковъ, мЂстечко Полтавской губ., Переяславскаго у., на р. ИквЂ, 37, 96.

Ворскла, рЂка, лЂвый притокъ ДнЂпра, 39.

Вроцлавъ, (Бреславъ), городъ въ Силезіи, 73.

Выборгъ, городъ въ Финляндіи, 50.

Вышгородъ, село Кіевской губ. и у., на ДнЂпрЂ, 78.

Вышеградъ, городъ въ Венгріи, 218.

ВЂна, столица Австріи, 32, 240.

Вязьма, уЂздный городъ Смоленской губ., на р. ВязьмЂ, 14.

Г.


Гадячъ, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. ПслЂ, 18, 48, 51, 54.

Гайворонъ, село Черниговской губ., Глуховскаго у., на р. БасанкЂ, 26.

Галичъ, мЂстечко въ Галиціи, Станиславовскаго повЂта, 245.

ГамалЂевскій монастырь въ Глуховскомъ уЂздЂ, Черниговской губ., 56.

Гданскъ, см. Данцигь.

Гдовъ, уЂздный г. С.-Петербургской губ., на Чудскомъ озерЂ, 42.

Гилянъ, городъ въ Персіи, 57.

Гипанисъ, см. Бугъ Южный.

Глембока, село въ Галиціи, въ Самборскомъ повЂтЂ, 243.

Глиняны, городъ въ Галиціи, Перемышлянскаго повЂта, 131, 154, 164, 165, 170.

Глазомичи, село Витебской губ., Велижскаго у., 219, 229.

Глуховъ, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. Ямани, 22, . 26, 47, 48, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 62, 66.

ГнЂзно, городъ въ герцогст†Познаискомъ, 215.

Головчинъ, мЂстечко Могилевской губ. и у., на р. БабичЂ, 225.

Гологоры, мЂстечко въ Галиціи, Злочевскаго повЂта, на р. Золотой ЛипЂ, 139.

Голтва, мЂстечко Полтавской губ., Кобыляцкаго у., при впаденіи р. Голтвы въ Пселъ, 39, 96.

Гомель, уЂздный городъ Могилевской губ., на р. СожЂ, 15, 33.

Городня (въ текстЂ Городенка), село Тверской губ. и у., на ВолгЂ, 63.

Гороховатка, село Кіевской губ. и у., на р. ГороховаткЂ, 51.

Горынь, рЂка, правый притокъ Припяти, 17.

Готенбургъ, городъ въ Швеціи, 45.

Греція, страна, 74, 81.

Гродокъ, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. ВерешицЂ, 170, 171, 175, 179, 185, 259.

Гродно, губернскій городъ, на р. НЂманЂ, 60.

Гуссаковъ, мЂстечко въ Галиціи, Мосцискаго повЂта, на р. БухтЂ, 243.

Д.


Данцигъ, городъ въ Пруссіи, 60, 63, 76, 232.

Двина Западная, рЂка, 215, 221, 222, 223, 224, 225, 227, 228.

Дегтяровка, село Черниговской губ., НовгородсЂверскаго у., на р. ДеснЂ, 47.

Демовка, село Подольской губ., Ольгопольскаго у., на р. СавранкЂ, 168.

Деражня, мЂстечко Подольской губ., Летичевскаго у., на рЂкЂ ВолкЂ, 258.

Дербентъ, городъ у Каспійскаго моря, 56.

Дерптъ, уЂздный городъ Лифляндской губ., на р. ЭмбахЂ, 43, 223.

Десна, рЂка, лЂвый притокъ ДнЂпра, 22.

Динамюнде, крЂпость Лифляндской губ., Рижскаго у., при устьЂ Западной Двины. 50, 225.

Дисна, уЂздный городъ Виленской губ.. при впаденіи р. Дисны въ Западную Двину, 220, 223.

Діаментъ, см. Динамюнде.

ДнЂпръ, рЂка, 8, 17, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 36, 37, 38. 39, 42, 49, 51, 65, 69, 105, 108, 111, 115, 117, 161, 164, 202, 247, 251, 267, 268, 270, 271.

ДнЂстръ, рЂка, 5, 17, 23, 49, 199, 206, 270.

Добромиль, городъ въ Галиціи, въ Бирчанскомъ повЂтЂ, на р. ВырвЂ, 239—240.

Домонтовъ, мЂстечко Полтавской губ., Зодотоношскаго у., на р. ДнЂпрЂ, 36.

Донецъ СЂверный, рЂка, правый притокъ Дона, 96.

Донъ, рЂка, 41, 51.

Драбовка, село Кіевской губ., Черкасскаго у., на р. Роси, 31.

Дрыжиполе, урочище около Охматова, 15.

Дубно, уЂздный городъ Волынской губ., на р. ИквЂ, 19, 44, 61, 76, 195.

Дубоссары, городъ Херсонской губ., Тирасполъскаго у., на р. ДнЂстрЂ, 271.

Дубровна (въ текстЂ Домбровно), мЂстечко Могилевской губ., Горецкаго у., на ДнЂпрЂ, 224, 228.

Дунай, рЂка, 204, 207.

Дымеръ, мЂстечко Кіевской губ., и у., на р. ПеховкЂ, 30.

Е.


Евпаторія, городъ въ Крыму, 64.

Едикулъ, крЂпость въ КонстантинополЂ, 27.

Езуполь, мЂстечко въ Галиціи, Станиславовскаго повЂта, на ДнЂстрЂ, 243, 245.

Ж.


Жаботинъ, мЂстечко Кіевской губ., Черкасскаго у., на р. ЖабянкЂ, 205.

Жванецъ, мЂстечко Подольской губ., Каменецкаго у., на р. ДнЂстрЂ, 13, 166.

Житомиръ, губернскій городъ Волынской губ., на р. ТетеревЂ, 73.

Жмудь, область, 225.

Жовнинъ, мЂстечко Полтавской губ., Золотоношскаго у., на р. СулЂ, 96.

Жолтая вода, урочище, Херсонской губ., Александрійскаго у., 8, 97, 124—125.

Жорнища, мЂстечко Кіевской губ., Липовецкаго у., на р. СемиричкЂ, 202.

Журавно, мЂстечко въ Галиціи, къ Жидачевскомъ повЂтЂ, на р. ДнЂстрЂ, 205, 239, 245.

Журновъ, село въ Галиціи, въ СтаромЂскомъ повЂтЂ, 243.

З.


Заваловъ, село въ Галиціи, въ Чертковскомъ повЂтЂ, 245.

Завихостъ, мЂстечко Радомской губ., Сандомирскаго у., на р. ВислЂ, 73.

Залосьцы, мЂстечко въ Галиціи, Бродскаго повЂта, 205.

Замость, уЂздный городъ Люблинской губ., на р. ВепрЂ, 9, 15, 61, 140, 149—151.

Запорожье, область, 8, 25, 37, 95, 104, 105, 106, 161, 209, 250, 251, 271.

Заславъ, уЂздный городъ Волынской губ., на р. Горыни, 3, 131.

Збаражъ, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. ГнЂзнЂ, 9, 10, 77, 97, 252—154, 204, 205, 209, 239, 245.

Зборовъ, мЂстечко въ Галиціи, Злочовскаго повЂта, 8, 10, 98, 153—154.

Звенигородка, уЂздный городъ Кіевской губ., на р. Гниломъ ТыкичЂ, 73.

Зиньковъ, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. Ташанской Груни, 18.

Злочевъ, повЂтовый городъ въ Галиціи, 205.

Золотоноша, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. ЗолотоношЂ. 24.

И.


Ижора, рЂка, лЂвый притокъ Невы, 44.

Изюмъ, уЂздный городъ Харьковской губ., на р. СЂверномъ ДонцЂ, 22, 19.

Имуберекъ, бывшая турецкая крЂпость на ДнЂпрЂ, 38.

ИрклЂевъ, мЂстечко Полтавской губ., Золотоношскаго у., на р. ИрклЂЂ, 21, 31.

I.


Іерусалимъ, городъ въ ПалестинЂ, 82, 216.

К.


Кагальникъ, рЂка, впадаетъ въ Азовское море, 41.

Кагарлыкъ, мЂстечко Кіевской губ. и у., на р. Мокромъ КагарлыкЂ, 104.

Кадинъ, мЂстечко Могилевской губ., Мстиславскаго у., на р. ГороднЂ, 228.

Казикерменъ, см. Бериславъ.

Калмыки, народъ, 168, 205.

Калуга, губернскій городъ на р. ОкЂ, 80.

Кальникъ, село Кіевской губ., Липовецкаго у., на р. СобЂ, 27, 127, 205.

Каменецъ, губернскій городъ Подольской губ., на р. СмотричЂ, 13, 15, 28, 43, 90, 132, 149, 156, 164, 167, 199, 205, 223, 239, 240, 244, 245, 257, 266, 267, 268.

Каменица (или Каменка), рЂка, лЂвый притокъ Роси, 104.

Каменка Струмилова, см. на оборотъ.

Каменный, бродъ на р. Роси. 257.

Каменный Затонъ, крЂпостъ, бывшая въ томъ мЂстЂ, гдЂ нынЂ Малая Знаменка v. Каменка, Таврической губ., Мелитопольскаго у., на р. Конской. 50.

Каневъ, уЂздный городъ Кіевской губ., на р. ДнЂпрЂ, 4, 21, 23, 26, 28, 32, 104.

Капитзновъ гай, урочище около Переяславля, 95.

Каспійское море, 56.

Катониское поле, урочище въ окрестности БЂлой Церкви, 256.

Кафа, см. Θеодосія.

Качискіе млыны, урочище въ окрестности Львова, 243.

Кенигсбергъ, городъ въ Пруссіи, 60.

Килія, городъ Бессарабской губ., Аккерманскаго у., при устіи Дуная, 254.

Кишинка, мЂстечко Полтавской губ., Кобыляцкаго у., на рЂкЂ ВорсклЂ, 65.

Кіевское воеводство, 116, 117.

Кіевъ, губернскій городъ на р. ДнЂпрЂ, 9, 12, 20, 25. 26, 28, 29, 32, 35, 36, 38, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 54, 64, 73, 75, 78, 79, 81, 86, 87, 98, 152, 155, 160, 166, 205, 215, 216, 217, 221, 231, 232, 251, 270.

— Академія. 122.

— Арсеналъ, 46.

— Гончары, часть города, 52.

Кіевъ, Житній торгъ, рынокъ, 46.

— Замокъ, 95.

— Зверинецъ, предмЂстіе, 85.

— Кіянка, рЂчка, 52.

— Кожемяки, часть города, 52.

— Кудрявица, урочище, 52.

— Монастырь Братскій, 5, 86.

— Монастырь Вознесенскій дЂвичій, 46.

— Монастырь Выдубицкій Михайловскій, 54, 85.

— Монастырь Доминиканскій, 38.

— Монастырь Кирилловскій, 81, 84.

— Монастырь Кіево-Печерскій, 5, 46, 52, 53, 54, 63, 78, 84, 97.

— Монастырь Михайловскій Златоверхій, 85, 95.

— Мостъ на ДнЂпрЂ, 32.

— Печерская крЂпость, 45.

— Подолъ, часть города, 12, 38, 46, 53, 54.

— Ратуша, 53.

— Уздыхальница, гора, урочище, 84—85.

— Церковь Армянская, 83.

— Церковь Борисо-ГлЂбская, 83.

— Церковь Воскресенія, 83.

— Церковь Доброникольская, 83.

— Церковь Сошествія св. Духа, 53—54.

— Церковь Матеребозская, 83.

— Церковь Николо-Наберезская, 83.

— Церковь Николо-Притиская, 83.

— Церковь Петропавловская, 38.

— Церковь Рождественская, 83.

— Церковь св. Спаса, 83.

— Церковь Софійская соборная, 78, 96, 97.

— Церьковъ св. Флора и Лавра, 46.

— Церковь Успенская соборная, 81—84, 86.

— Щекавица, гора, урочище, 98.

Клецкъ, мЂстечко Минской губ., Слуцкаго у.. при р. Лани, 45, 74.

Кнышинъ, мЂстечко Гродненской губ., БЂлостокскаго у., на р. ЯскранкЂ, 75.

Кодакъ, бывшая крЂпость на ДнЂпрЂ, нынЂ село Старые Койдаки, Екатеринославской губ. и у., 117, 119, 122, 125, 133.

Кодачекъ, нынЂ Кодаки, село Кіевской губ., Васильковскаго уЂзда, 19.

Козацкая Дуброва, урочище между Конотопомъ и Путивлемъ, 28.

Козелецъ, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. ОстрЂ, 21, 31.

Козловъ, см. Евпаторія.

Кокенгаузенъ, бывшій городъ и крЂпость, Лифляндской губ., Рижскаго у., на берегу Западной Двины, 225.

Коломакъ, рЂка, лЂвый притокъ Ворсклы, 33, 41, 57.

Колхида (Кавказъ), страна, 197.

Комарницкая волость, въ Орловской губ., 35.

Кононча, село Кіевской губ., Черкасскаго у., на р. Роси, 27, 112.

Конотопъ, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. Езучи, 18—19.

Конская, рЂка, лЂвый притокъ ДнЂпра, 33.

Константиновъ Старый, уЂздный городъ Волынской губ., на р. Случи, 132, 134, 156, 257.

Константинополъ, см. Царьградъ.

Копысъ, городъ Могилевской губ., Горецкаго у., на ДнЂпрЂ, 227.

Корецъ, мЂстечко Волынской губ., Новоградволынскаго у., на р. КорчикЂ, 131.

Корнинъ, мЂстечко Кіевской губ., Сквирскаго у., при р. ИрпенЂ, 269.

Коростышевъ, мЂстечко Кіевской губ., Радомысльскаго у., при р. ТетеревЂ, 269, 270.

Корсунъ, мЂстечко Кіевской губ., Каневскаго у., при р. Роси, 8, 15, 28, 30, 31, 32, 96, 97, 117, 120, 125—127, 192, 194.

Корсунь, см. Херсонесъ.

Котелъва, слобода Харьковской губ., Ахтырскаго у., при р. КотелевкЂ, 26.

Котельня, мЂстечко Волынской губ., Житомирскаго у., на р. ГуйвЂ, 205, 268, 269, 270.

Краковъ, городъ въ Галиціи, на р. ВислЂ, 73, 76, 77, 175, 186, 209, 222, 225, 239, 258, 263.

Красне, мЂстечко Подольской губ., Ямпольскаго у., на р. КраснянкЂ, 11.

Кременецъ, уЂздный городъ Волынской губ., 160.

Кролевецъ, см. Кенигсбергъ.

Кропивна, рЂка (около Орши), лЂвый притокъ ДнЂпра, 74.

Крыловъ, мЂстечко Кіевской губ. Чигринскаго у., при устьЂ р. Тасьмина, 105, 106, 111, 115.

Крымская орда, 28.

Крюковъ, посадъ, Полтавской губ., Кременчугскаго у., на рЂкЂ ДнЂпрЂ, 95, 108—111, 115.

Кузьминскій лЂсъ, въ БуковинЂ, 74.

Кумейки, село Кіевской губ., Черкасскаго у., близъ р. Роси, 6, 96, 117.

Куна, мЂстечко Подольской губ., Гайсинскаго у., на р. СобЂ, 201.

Купчинцы, мЂстечко въ Галиціи, Тарнопольскаго повЂта на рЂкЂ СтрыпЂ, 11.

Курень, село Черниговской губ., Конотопскаго у., на р. БорзнЂ, 24.

Курляндія, область, 61, 225.

Куруково озеро, урочище близъ Крюкова, см. Крюковъ.

Кучманскій шляхъ, дорога, пролегавшая по водораздЂлу между ДнЂстромъ и Бугомъ, 103.

Л.


Ладога, озеро, 52, 55.

Ладыжинъ, мЂстечко Подольской губ., Гайсынскаго у., на р. БугЂ, 29, 128, 201.

Лапотковъ, село Тульской губ., Кропивянскаго у., 64.

Лебединъ, уЂздный городъ Харьковской губ., на р. р. ОльшанЂ и БуравкЂ, 12, 48.

Либава, городъ Курляндской губ., Гробинскаго у., при Балтійскомъ морЂ, 226.

Ливонія, область, 74, 231.

Лигница, городъ въ Силезіи, 73.

Лиманъ ДнЂпровскій, заливъ Чорнаго моря, 17.

Линія, военная граница надъ р. Орелью, 60, 61, 66.

Липовецъ, уЂздный городъ Кіевской губ., на р. СобЂ, 127, 165.

Литва, страна, 10, 14, 33, 35, 43, 60, 74, 75, 76, 98, 165, 166, 175, 217, 220, 225.

Лопушно, село Волынской губ., Кременчугскаго у., на р. ГределькЂ, 74.

Лохвица, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. ЛохвицЂ, 18, 27, 39, 95.

Лубны, уЂздный городъ Полтавской г., на р. СулЂ, 4, 8, 18, 50, 95, 96.

Лукишки, село Витебской губ. и у., на Западной ДвинЂ, 226, 228.

Лукомлъ, мЂстечко Полтавской губ., Лубенскаго у., на р. СулЂ, 31, 8.

Луцкъ, уЂздный городъ Волынской губ , на р. СтырЂ, 132.

Лысенецъ, село въ Галиціи, вблизи Львова, 147.

Лысянка, мЂстечко Кіевской губ., Звенигородскаго у., на р. Гниломъ ТыкичЂ, 28, 122.

Львовъ, городъ въ Галиціи, на р. ПолтвЂ, 4, 9, 15, 37, 61, 76, 127—128, 131, 132, 135—151, 154, 155, 160, 164, 165, 170—190, 192, 194, 196, 199—201, 210—212, 231, 232, 240, 241—245, 259—264, 265, 266—272.

— Галицкое предмЂстіе, 241.

— Госпиталь св. Лазаря, 144.

— Езуитскія ворота, 174, 187.

— Замокъ верхній, 148—149.

— Краковское предмЂстіе, 144.

— Монастырь бернардиновъ, 142—143, 184.

— Монастыръ бернардинокъ (св Кляры), 180.

— Монастырь доминикановъ, 143.

— Монастырь езуитовъ, 137, 151, 180, 184.

— Монастырь кармелитовъ, 143, 145, 240—244.

— Монастырь кармелитянокъ (св. Агнессы), 243.

— Монастырь францискановъ. 138, 242.

— Ратуша, 150.

— Сикстовское предмЂстіе, 174.

— Синагога, 180.

— Церковь св. Креста, армянская, на Краковскомъ премЂстіи, 183.

— Церковь св. Креста, 242.

— Церковъ св. Магдалины, 143, 144.

— Церковь св. Мартына, 243, 244.

— Церковь св. Петра, 146.

— Церковь Соборная католическая (катедра), 150.

— Церковь св. Станислава, 144.

— Церковь Успенская братская, 211—212.

— Церковь св. Юрія, 144, 172, 184, 201.

— Шембекова гора, урочище, 201.

ЛЂсневъ, мЂстечко въ Галиціи, Бродскаго повЂта, на р. СлоневкЂ, 209.

ЛЂсное, село Могилевской губ., Старобыховскаго у., 46.

Любаръ, мЂстечко Волынской губ., Новоградволынскаго у., на р. Случи, 44.

Люблинъ, губернскій городъ, на р. БыстрицЂ, 16, 160, 188, 189, 191, 239.

Лютенка, мЂстечко Полтавской губ., Гадячскаго у., на р. ЛютенкЂ, 18.

Ляховичи, мЂстечко Минской губ., Слуцкаго у., на р. ВЂдзьмянкЂ, 44—45.

Ляховцы, мЂстечко Волынской г., Острожскаго у., на р. Горыни 209.

М.


Мазовія, страна, 122.

Малъ-боргъ, т. е. Маріенбургъ, городъ въ Пруссіи, 23, 25, 36, 195.

Масловъ Ставъ, нынЂ Масловка, село Кіевской губ., Каневскаго у., при р. РосавЂ, 12, 105, 112.

Махновка, городъ Кіевской губ., Бердичевскаго у., на р. Гнилопяти, 127.

Мглинъ, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. СудинкЂ, 20, 48, 52, 54.

Медведовка, мЂстечко, Кіевской губ., Чигринскаго у., на р. ТасминЂ, 31.

МедвЂжія Лозы, урочище около Крюкова, 110.

Межибожъ, мЂстечко Подольской губ., Летичевскаго у., на р.р. БугЂ и БужкЂ, 128, 131, 201, 204, 205, 269, 270.

Межигорскій монастырь, Кіевской губ. и у., 81, 98.

Межиричъ-Корецкій, мЂстечко Волынской губ., Ровенскаго у., 131.

Мекка, городъ въ Аравіи, 199.

Меречъ, мЂстечко Виленской губ., Трокскаго у., на р. НЂманЂ, 9, 220.

Мерло, рЂка, лЂвый притокъ Ворсклы, 7, 32.

Мертвоводъ, рЂка, лЂвый притокъ Южнаго Буга, 66.

Микулинцы, мЂстечко въ Галиціи, Тарнопольскаго повЂта, на р. СеретЂ, 204, 232, 245.

Минскъ, губернскій городъ, на р. Свислочи, 44, 45, 227.

Миргородчина, область, 38.

Миргородъ, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. ХоролЂ, 18.

Митава, губернскій городъ Курляндской губ., на р. Аа, 59, 226.

Мишуринъ Рогъ, село Екатеринославской губ., ВерхнеднЂпровскаго у., на ДнЂпрЂ, 65.

Могилевъ на ДнЂпрЂ, губернскій городъ, 4, 22, 43, 225, 226, 228.

Могилевъ на ДнЂстрЂ, уЂздный городъ Подолъской губ., 5, 193, 201, 202, 204.

Молдаване, народъ, 133, 166.

Молдавія, страна, 165, 208.

Монастырище, мЂстечко Кіевской губ., Липовецкаго у., на р. КонелЂ, 13, 165.

Москва, городъ столичный, на р. МосквЂ, 4, 14, 18, 21, 24, 25, 27, 30, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 74, 75, 78, 80, 86, 99, 219, 227.

Мосьциска, повЂтовый городъ Галиціи, на р. СЂчи, 192.

Мошны, мЂстечко Кіевской губ., Черкасскаго у., 6, 31, 96, 104, 105, 112, 117.

Мстиславль, уЂздный городъ Могилевской губ., на р. ВехрЂ, 220.

Муравскій шляхъ, дорога, пролегавшая по водораздЂлу бассейновъ: ДнЂпра и Дона, 91, 92.

Мурахва, рЂка, лЂвый притокъ ДнЂстра, 103.

Н.


НараевЂ, мЂстечко въ Галиціи, Бережанскаго повЂта, 197.

Нарва (прежде Ругодинъ), городъ С.-Петербургской губ., Ямбурскаго у., на р. НаровЂ, 42, 43, 226.

Нева, рЂка, 52.

Невелъ, уЂздный городъ Витебской губ., на озерЂ НевелЂ, 226.

Недоборъ, горы въ западной части Подолія, 267.

Немировъ, мЂстечко Подольской губ., Брацлавскаго у., 32, 127, 130, 202, 205, 209, 267, 268.

НесвЂжъ, городъ Минской губ., Слуцкаго у., на р. ЛипЂ, 44.

Нестерваръ, см. Тульчинъ.

Ништатъ, городъ шведскій, 55.

Новгородъ Великій, губернскій городъ, на р. ВолховЂ, 52, 54, 74, 80, 218.

Новгородъ СЂверскій, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. ДеснЂ, 22, 44, 47, 79.

Новый Дворъ, мЂстечко Виленской губ., Лидскаго у., 23, 25.

Ногайцы, народъ, 163.

Носовка мЂстечко Черниговской губ, НЂжинскаго у., на р. НосовкЂ, 31.

НЂжинъ, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. ОстрЂ, 12, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 35, 55, 58.

О.


Обертынъ, мЂстечко въ Галиціи, Городенскаго повЂта, на р. ЧернявЂ, 75.

Обмачевъ (Обмачевка), село Черниговской губ., Конотопскаго у., на р. СеймЂ, 47.

Озерная, мЂстечко въ Галиціи, Злочевскаго повЂта на р. ВосушкЂ, 16.

Окопы св. Тройцы, крЂпость, бывшая на ДнЂстрЂ, въ Галиціи, Борщевскаго повЂта, 270.

Олексинецъ, см. Алексинецъ.

Олыка, мЂстечко Волынской губ., Дубенскаго у., на.р. ПутиловкЂ, 131.

Олькеники, мЂстечко Виленской губ., Троцкаго у., на р. МеречанкЂ, 223.

Ольшана, мЂстечко Кіевской губ., Звенигородскаго у., при р. ОльшанкЂ, 12.

Ольшаница, село Кіевской губ., Васильковскаго у.; на р.р. ГороховаткЂ и Роси, 112.

Ольшаница или Ольшанка, рЂка, правый притокъ ДнЂпра, 75, 248.

Опочка, уЂздный городъ Псковской губ., на р. Великой, 75.

Опошня, мЂстечко Полтавской губ., Зиньковскаго у., на р. ТарапунькЂ, 25.

Орель, рЂка. лЂвый притокъ ДнЂпра, 5, 60, 61.

Орловецъ, село Кіевской губ., Черкасскаго у., на р. МЂдянкЂ, 29.

Орша, уЂздный городъ Могилевской губ., на р. ДнЂпрЂ, 73, 75, 220, 223, 225, 226, 228.

ОрЂшекъ, см. Шлиссельбургъ.

Остеръ, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. ОстрЂ, 22.

Островно, мЂстечко Могилевской губ., Сеннинскаго у., на озерЂ Островенскомъ, 228.

Острогожскъ, уЂздный городъ Воронежской губ., на р. Тихой СоснЂ, (прежде Рыбное), 19, 41.

Острогъ, уЂздный городъ Волынской губ., на р.р. Горыни и Виліи, 76, 78, 131.

— Церковь Богоявленія, 78.

Острополъ, мЂстечко Волынской губ., Новоградволынскаго у., на р. Случи, 76.

Охматовъ, село Кіевской губ., Уманскаго у., на р. ТыкичЂ, 15, 119.

Очаковскія поля, степь въ южной части Херсонской губ., 119.

Очаковъ, городъ Херсонской губ., Одесскаго у., на берегу Чернаго моря, 35, 36, 37, 65, 66, 67—69, 253—254.

Ошмяна, уЂздный городъ Виленской губ., на р. ОшмянкЂ, 223.

П.


Паволочъ, мЂстечко Кіевской губ., Сквирскаго у., на р. РаставицЂ, 103, 112, 127, 160, 202—203, 205, 246, 249, 270.

Паланка, село Бессарабской губ., Аккерманскаго у., на р. ДнЂстрЂ, 37.

Парижъ, столица Франціи, 49, 53.

Переволочна, мЂстечко Полтавской губ., Кобыляцкаго у., на р. ДнЂпрЂ, 49, 65.

Передмирка, замокъ, бывшій въ Волынской землЂ, 75.

Перекопъ, уЂздный городъ Таврической губ., на Перекопскомъ перешейкЂ, 33, 35, 37, 63, 64, 66, 197, 269, 270, 271.

Перемышль, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. СанЂ, 239.

Перепятыха, курганъ и урочище, Кіевской губ., Васильковскаго у., близъ верховьевъ р. Стугны, 44.

Переяславъ, уЂздный городъ Полтавской губ., на р.р. ТрубежЂ и АльтЂ, 5, 9, 12, 14, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 31, 32, 37, 50, 77, 95, 96, 120.

— Успенскій соборъ, 14.

Перновъ, уЂздный городъ Лифляндской губ., на р. ПернавЂ, 50.

Персія, страна, 56.

Пески, село Полтавской губ., Лохвицкаго у., на р. СулЂ, 18.

Печара, мЂстечко Подольской губ., Брацлавскаго у., на р. БугЂ, 202.

Печеры Псковскія, городъ Псковской губ. и у., 42, 43.

Пештъ, столица Венгріи, 218.

Пивы, урочище, Полтавской губ., близъ устья Сулы, 30.

Пиковъ, мЂстечко Подольской губ., Винницкаго у., на р. СниводЂ, 127.

Пилявцы или Пилява, мЂстечко Подольской губ., Литинскаго у., на р. ИквЂ, 8, 97, 133—136, 241.

Пинскъ, уЂздный городъ Минской губ., на р. ПинЂ, 132.

Пироговка, село Черниговской губ., НовгородсЂверскаго у., на р. ДеснЂ, 22.

Пирятинъ, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. УдаЂ, 18, 95.

Піи (въ текстЂ Піовъ), село Кіевской губ., Каневскаго у., 104.

Пляшова (въ текстЂ Плесна), рЂка, правый притокъ Стыра, 158.

Погребыще, мЂстечко Кіевской губ., Бердичевскаго у., на р. Роси, 127, 165.

Подгайцы, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. КоропцЂ, 25, 196—197, 232, 239, 245.

Подгоріе, область у подножія Карпатъ, 77.

Подоліе, область, 28, 32, 33, 73, 76, 77, 196, 198, 199, 200, 244, 245.

Подолье (иначе Буцневцы), мЂстечко Подольской губ., Летичевскаго у., на р. ЗгарЂ, 245.

Познань, городъ въ Пруссіи, 232.

Покутіе, область въ Галиціи, 77, 245.

Полонное, мЂстечко Волынской губ., Новоградволынскаго у., на р. ХоморЂ, 268.

Полоцкъ, уЂздный городъ Витебской губ., у впаденія р. Полоты въ Западную Двину, 75, 76, 215, 216, 218, 219, 220, 226, 227, 228, 229, 231.

— Церковь св. Софіи, 219, 226.

— Церковь св. Спаса, 216.

Полтава, губернскій городъ, на р. ВорсклЂ, 18, 37, 48—49, 51, 64.

— Шведская могила, урочище, 49.

Полтавщина, область, 12, 37, 38, 48.

Польша, страна, 11, 12, 13, 16, 19, 35, 36, 37, 43, 44, 46, 61, 62, 73, 74, 75, 76, 87, 98, 99, 191, 197, 198, 199, 215, 217, 218, 228, 232, 239, 244, 252.

ПодЂсіе, область, 10, 35, 36, 75.

Понтъ Эвксинскій, см. Черное море.

Пороги ДнЂпровскіе, 38.

ПорЂчіе, уЂздный городъ Смоленской губ., на р. КасплЂ, 226, 228.

Почаевъ, мЂстечко Волынской губ., Кременецкаго у., 205.

Почепъ, мЂстечко Черниговской губ., Мглинскаго у., на р. Судости, 52, 54—55.

Прилука, мЂстечко Кіевской губ., Бердичевскаго у., на р. ДеснЂ, 112, 127.

Прилуки, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. УдаЂ, 24, 50, 65, 95.

Припятыха, рЂчка въ окрестности Чигрина (?), 31.

Припять, рЂка, правый притокъ ДнЂпра, 17, 128.

Пріяны, село въ Молдавіи, 207.

Пруссія, страна, 116, 185, 252.

Прутъ, рЂка, лЂвый притокъ Дуная, 50, 51, 207.

Псковъ, губернскій городъ на р. Великой, 42, 43, 61, 74, 76, 223, 225.

Путивдь, уЂздный городъ Курской губ., на р. Великой, 19, 26, 32, 78, 91, 95.

Пятка, мЂстечко Волынской губ., Житомирскаго у., 4, 77.

Р.


Раставица, рЂка, лЂвый притокъ Роси, 103, 104, 246, 249.

Рашковъ, мЂстечко Подольской губ., Ольгопольскаго у., на р. ДнЂстрЂ, 202, 204.

Ревель, уЂздный городъ Эстляндской губ., на берегу Финскаго залива, 50.

Рени, городъ Бессарабской губ., Аккерманскаго у., на ДунаЂ, 207.

Реутъ, рЂка, правый притокъ ДнЂстра, 272.

Рига, губернскій городъ Лифляндской губ., при устьЂ Западной Двины въ море, 45, 50, 61, 220, 223, 224.

Римъ, столица Италіи, 4, 64, 82, 215, 217.

Рогатинъ, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. Золотой ЛинЂ, 85.

Рожевъ, мЂстечко Кіевской губ., Радомысльскаго у., на р. ЗдвижЂ, 51.

Рожнинцы (теперь Рожовка?), село Кіевской губ., Черкасскаго у., на р. Роси, 104.

Роздолъ, мЂстечко въ Галиціи, Жидачевскаго повЂта на р. ДнЂстрЂ, 243.

Рокитна, мЂстечко Кіевской губ., Васильковскаго у., на р. Роси, 104, 112, 256, 257.

Романовка, мЂстечко Кіевской губ., Сквирскаго у., на р. УнавЂ, 268.

Ромны, уЂздный городъ Полтавской губ., на р. СулЂ, 18, 48.

Рославль, уЂздный городъ Смоленской губ., 33.

Рось, рЂка, правый притокъ ДнЂпра, 112, 256, 257, 269.

Ругодинъ, см. Нарва.

Русь, страна, 73, 77, 119, 123, 151, 152, 163, 186, 189, 191, 198, 199, 200, 203, 243, 244.

Рыбное, см. Острогожскъ.

Рыльскъ, уЂздный городъ Курской губ., на р. СеймЂ, 91.

С.


Саксагань, рЂка, лЂвый притокъ Ингульца, 271.

Салоники, городъ въ Турціи, 34.

Салтыкова ДЂвица, мЂстечко Черниговской губ. и у., на р. ДеснЂ 22, 193.

Самара (нынЂ Новомосковскъ), уЂздный городъ Екатеринославской губ., на р. СамарЂ, 34, 35, 50.

Самара, рЂка, лЂвый притокъ ДнЂпра, 51, 117.

Санжары Новые, мЂстечко Полтавской губ., Кобыляцкаго у., на р. ВорсклЂ, 51.

Санжары Старые, мЂстечко Полтавской губ. и у., на р. ВорсклЂ, 51.

Санктъ-Петербургъ, столица Россіи, 52, 53, 54, 56, 57, 61, 62.

— Александро-Невская лавра, 58.

Санъ, рЂка, правый притокъ Вислы, 128.

Сатановъ, мЂстечко Подолской губ., Проскуровскаго у., на р. ЗбручЂ, 132, 201.

Сахновка (или Сахновъ Мостъ), село Кіевской губ., Каневской у., на р. Роси, 96.

Свинская волость, Орловской губ., Брянскаго у., 35.

Святаго Креста, крЂпость Дагестанской области, на р. СулакЂ, 56.

Себежъ, уЂздный городъ Витебской губ., на Себежскомъ озерЂ, 221, 227, 232.

Седневъ, мЂстечко Черниговской губ., и у., на р. СновЂ, 34, 45, 50.

Сеймъ, рЂка, лЂвый притокъ Десны, 47.

Селъцы, мЂстечко, Гродненской губ., Пружанскаго у., 60—61.

Сербы, народъ, 133.

Сибирь, страна, 24, 28, 34, 35, 36, 49, 52, 99.

Силезія, страна, 35, 73.

Синопъ, городъ въ Азіятской Турціи, 4.

Синюха (или Синя Вода), рЂка, лЂвый притокъ Южнаго Буга, 119.

Синяя Орда, область, 99.

Слободище, село Волынской губ., Житомирскаго у., на р. ГнилопятЂ, 20.

Слупя, село въ окрестности Сендомира, 189.

Слуцкъ, уЂздный городъ Минской губ., на р. Случи, 4, 44.

Случъ, рЂка, правый притокъ Горыни, 27, 128.

Смоленская граница, 17.

Смоленскъ, губернскій городъ, на р. ДнЂпрЂ. 6, 10, 14, 25, 33, 42, 75, 80, 81, 217, 218, 219, 220, 222, 228, 229, 231, 232.

СмЂла, мЂстечко Кіевской губ., Черкаскаго у., на рЂкЂ ТасьминЂ, 29.

Сожъ, рЂка, лЂвый притокъ ДнЂпра, 17, 33, 35.

Сокаль, повЂтовый городъ въ Галиціи на р. Западномъ БугЂ, 11, 75, 76, 156, 201, 219.

Соколовка, мЂстечко въ Галиціи, въ Бродскомъ повЂтЂ, 195.

Соконица, урочище у города Лубенъ, 4.

Сороки, уЂздный городъ Бессарабской губ., на р. ДнЂстрЂ, 10, 206, 266, 272.

Сорочинцы, мЂстечко Полтавской губ., Миргородскаго у., на р. ПслЂ, 18, 61, 65.

Сосница, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. Убеди, 30, 50.

Сосновка, село, Черниговской губ., Конотопскаго у., на верховіи р. Сосновки, 19.

Сочава, повЂтовый городъ въ БуковинЂ, на р. СочавЂ, 10, 13, 165, 208.

Спижское княжество, область у подножія Татровъ., 44.

Ставище, мЂстечко Кіевской губ., Таращанскаго у., на р. Гниломъ ТикичЂ, 15, 23, 194, 195, 196, 202.

Ставки, село, бывшее въ Черкасскомъ у., Кіевской губ., между Черкассами и Мошнами, 112.

Стамбулъ см. Царьградъ.

Старасолъ, мЂстечко въ Галиціи, въ Самборскомъ повЂтЂ, 243.

Старецъ или Старица, урочище близъ устья Сулы въ ДнЂпръ, 6, 96, 118.

Стародубовщина, область, 20, 50.

Стародубскій полкъ, область, 33.

Стародубъ, уЂздный городъ Черниговской губ., на р. БабинцЂ, 22, 35, 52, 56, 60, 75.

Стеблевъ, мЂстечко, Кіевской губ., Каневскаго у., на р. Роси, 23, 24, 27.

Стенжица, мЂстечко, СЂдлецкой губ., Луковскаго у., на р. ВислЂ, 76.

Стремелецъ, мЂстечко въ Галиціи, въ Бродскомъ повЂтЂ, на р. Стыри, 164.

Струмилова Каменка, повЂтовый городъ въ Галиціи, на Западномъ БугЂ, 132.

Стырь, рЂка, правый притокъ Приняти, 32, 158.

СтЂна, село Подольской губ., Ямпольскаго у., на р. РусавЂ, 29, 201.

Суботовъ, село, Кіевской губ., Чигиринскаго у., на р. ТасьминЂ, 7, 9, 17, 22—23, 205.

Судомиръ (Сандомиръ), уЂздный городъ Радомской губ., на р. ВислЂ, 73.

Суздаль, уЂздный городъ Владимірской губ., на р. КаменкЂ, 80.

Сула, рЂка, лЂвый притокъ ДнЂпра, 6.

Сулакъ, рЂка, впадаетъ въ Каспійское море въ ДагестанЂ, 56, 57.

Сумы, уЂздный городъ Харьковской губ., на р. ПслЂ, 12, 19, 47.

Супрасль, мЂстечко, Гродненской губ., БЂлостоцкаго у., на р. СупраслЂ, 221.

Сухая Дуброва, урочище въ Кіевской землЂ, 252.

СЂверщина, область, 50, 74.

СЂвслъ, уЂздный городъ Орловской губ., на р. СЂвЂ, 34.

СЂчь Запорожская, 19, 25, 26, 27, 38, 67.

Т.


Табакъ, село въ Молдавіи, 207.

Таборовка, село Кіевской губ., Сквирскаго у., на р. РаставицЂ, 103, 112.

Тавань, бывшая турецкая крЂпость на ДнЂпрЂ около нынЂшняго мЂстечка Каховки, Таврической губ., ДнЂпровскаго у., 32, 38, 42, 51, 272.

Тарнавка, урочище въ Галиціи, около Львова, 144.

Тарнополь, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. СеретЂ, 232.

Таурика см. Крымъ.

Ташлыкъ, рЂка, лЂвый притокъ Тасьмина, 16.

Тегинъ см. Бендеры.

Темерникъ, рЂка, правый притокъ Дона, 51.

Теофильполь, мЂстечко Волынской губ., Староконстантиновскаго у., на р. ПолквЂ, 131.

Теребовля, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. ГнЂзнЂ, 243, 245.

Тиглотинъ, мЂстечко въ Молдавіи, 206.

Тирасъ см. ДнЂстръ.

Торнъ, городъ въ Пруссіи. 44, 225, 258.

Трапезонтъ, городъ въ Азіятской Турціи, 4.

Трехтымировъ, село Кіевской губ., Каневскаго у., на р. ДнепрЂ, 3, 86, 90, 117.

Трилисы, село Кіевской губ., Васильковскаго у., на рЂкЂ КаменкЂ, 269.

Триполіе, мЂстечко Кіевской губ. и у., на устіЂ р. Стугны въ ДнЂпръ, 269, 270.

Тульчинъ, мЂстечко Подольской губ., Брацлавскаго у., на р. р. ТульчинкЂ и СельницЂ, 8, 128.

Тучинъ, мЂстЂчко Волынской губ., Ровенскаго у., на р. Горыни, 130.

Тушинъ, село Московской губ. и у., на р. СходнЂ, 80.

У.


Угры (Венгрія), страна, 73. 74, 77.

Узенъ, рЂка, лЂвый притокъ Роси, 104, 246.

Узюмъ см. Изюмъ.

Украина, область, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 27, 28, 30, 33, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 53, 54, 59, 61, 64, 66, 92, 97, 98, 99, 155, 161, 164, 165, 166, 168, 169, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 205, 208, 239, 244, 245, 248, 251, 253, 254, 255, 263, 268, 270.

Ула, рЂка, лЂвый притокъ Западной Двины, 75.

Умань, уЂздный городъ Кіевской губ., на р. УманкЂ, 15, 27, 29, 168, 201, 239, 245.

Ф.


Фастовъ см. Хвастовъ.

Фелкинъ, уЂздный городъ Лифландской губ., на озерЂ ФеллинЂ, 218.

Фельтшинъ, мЂстечко въ Галиціи, СтаромЂскаго повЂта, 243.

Франція, страна, 49, 217.

Х.


Харьковъ, губерскій городъ, на р. р. Харъко†и Лопани, 12, 19.

Хвалинское (Каспійское) море, 99.

Хвастовъ, мЂстечко Кіевской губ., Васильковскаго у., на р. УнавЂ, 14, 32, 38, 46, 51, 194, 257, 267, 268, 269.

Херсонесъ (Корсунь), древній Греческій тородъ въ Крыму, 215.

Ходынка, рЂка, лЂвый притокъ Москвы, 80.

Хотинъ, уЂздный городъ Бессарабской губ., на р. ДнЂстрЂ, 5, 10, 200, 232, 239, 245.

Ц.


Царьградъ (Константинополь), столица Турціи, 4, 18, 27, 65, 69, 74, 105, 115, 215, 217, 252.

Царскій, бродъ на р. Роси, 257.

Цецора, урочище въ Бессарабской губ., Сорокскаго у., 4, 271.

Цыбульникъ, рЂка, правый притокъ ДнЂпра, 106, 111.

Ч.


Ченстоховъ, уЂздный городъ Петрковской губ., 46.

Черея, мЂстечко Могилевской губ., СЂннинскаго у., на озерЂ Черейскомъ, 228.

Черкассы, уЂздный городъ Кіевской губ., на ДнЂпрЂ, 23, 28, 29, 31, 91, 95, 96, 105, 111, 112, 125, 269.

Черниговъ, губернскій городъ на р. ДеснЂ, 19, 22, 25, 26, 35, 44, 45, 50, 56, 63, 80, 232.

— Библіотека катедры Черниговской, 41.

— Елецкій монастырь, 42, 44.

— Церковь св. Екатерины, 63.

Черногородка, село Кіевской губ., Васильковскаго у., на р. Ирпени, 205, 269.

Черное море 37, 115, 206, 247.

Чернухи, мЂстечко Полтавской губ., Лохвицкаго у., при р. МногЂ, 18.

Черный шляхъ, дорога по водораздЂльной линіи между бассейнами Южнаго Буга и ДнЂпра, 103.

Чечаклея, рЂка, правый притокъ Южнаго Буга, 69.

Чигиринъ, уЂздный городъ Кіевской губ., на р. ТасьминЂ, 3, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 26, 28, 29—31, 51, 98, 99, 167, 191, 192, 202, 205, 245.

Чолганскій Камень см. Теофильполь.

Чортковъ, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. СеретЂ, 32.

Чугуевъ, городъ Харьковской губ., Зміевскаго у., на р. СЂверномъ ДонцЂ, 96.

Чудновъ, мЂстечко Волынской губ., Житомирскаго у. на р. ТетеревЂ, 20, 98, 192.

Чудское озеро, 42.

Ш.


Шаргородъ, мЂстечко Подольской губ., Могилевскаго у., на р. МурашкЂ, 201.

Швеція, страна, 185.

Шептаки, село Черниговской губ., НовгородсЂверскаго у., на р. РомЂ, 54.

Шингирей, бывшая турецкая крЂпость на ДнЂпрЂ, 38.

Шкловъ, мЂстечко Могилевской губ. и у., на ДнЂпрЂ, 167.

Шлиссельбургъ (преждЂ ОрЂшекъ), уЂздный городъ Санктпетербургской губ., на НевЂ, 44.

Шліонскъ см. Силезія.

Ю.


Юрьевъ Литовскій см. Дерптъ.

Я.


Яблуновъ, мЂстечко Полтавской губ., Лубенскаго у., на р. ОржицЂ, 31.

Яворовъ, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. Шкло, 33.

Ягубецъ, село Кіевской губ., Уманскаго у., на р. УдичЂ, 165.

Ямполь, мЂстечко Волынской губ., Кременецкаго у., на р. Горыни, 209.

Янгике, городъ въ Турціи (?), 115.

Яновъ, мЂстечко Гродненской губ., Кобринскаго у., на р. СамаринкЂ, 60.

Ярополче, село Кіевской губ., Васильковскаго у., 30.

Ярославъ, повЂтовый городъ въ Галиціи, на р. СанЂ, 76, 122.

Яссы, столица Молдавіи, 10, 206, 207, 208.

Θ.


Θеодосія (прежде Кафа), уЂздный городъ Таврической губ., на берегу Чернаго моря, 4, 115.© Сканування та обробка: Максим, «Ізборник» (http://litopys.kiev.ua)
28.III.2005


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.