Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Біографія Т. Г. Шевченка за спогадами сучасників. — К., 1958. — С. 425-435.]

Попередня     Головна     Наступна

ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК *


[* Цифри, набрані жирним шрифтом, вказують сторінки основних коментарів; цифри, набрані курсивом, вказують сторінки інших коментарів, де згадується дане ім’я.]А

Абизаров Р. 141

А-в В. П. 102

А-в Н. П. 102

А-ва В. .99

А-ви 99

Агбуги Атабег 242

Адлерберг В. Ф. 196, 402

Акішев А. Я. 141, 396

Аксаков I. С. 403, 408

Аксаков К. С. 403

Аксакови 213

Александрійський М. С. 134, 158, 394

А[лексєє]в А. С. 195

А[лексєє]в Л. С. 195

А-н А. I. 195

Ананьев А. О. 310, 413

Ананьев О. А. 310

Андрій 249

Андрій Костянтинович 255

Андрузький Г. Л. 112, 113,123, 390,392

Анненков П. В. 290, 406, 409, 412

Антипов О. I. 164, 399

Антон Сова див. Желіговський Е. В.

Антонович В. Б. 111, 350, 390, 416

Аренст 34

Арновський див. Тарновський В. В. (молодший)

Арсеній (Москвин Ф. П.) 345, 348, 415

Асатіані Леван 243

Аскольд 416

Аскоченський В. I. 98, 101, 104, 225, 389

А-тинов 205

А-ч В. П. 102, 103

А-ч П..99Б

Б. (поручик) 176

Б. (прапорщик) 178

Бабаніна див. Балабіна В. Є.

Бабичов 75

Бажанов 176

Бажанов М. I. 136, 395

Базіль див. Рєпнін В. М.

Байрон Джорж Гордон 53, 272, 383

Балабін (Балабаєв) П. Д. 268, 273

Балабіна В. Є. 69, 384, 385

Бальзак 40

Бальмен Я. П. 65, 69, 384, 385

Баранова (Адлерберг) Ю. Ф. 28, 29, 376

Баратинський 353

Барб’є 399

Бар-вський Н. Я. 129, 393

Барі Е. Я. 319, 320, 413

Бартенев П. I. 213, 404

Басін П. В. 37, 377

Башилов М. С. 69, 384, 385

Безлюдний 31

Беліна Кенджицький Юліан 110 389

Бем 70

Бенедиктов В. Г. 307, 412

Бер Карл Ернест 186, 401

Берг М. В. 280, 410

Беренштам В. Л. 76, 113, 262, 386

Бернатович В. (псевд. Кузьма Басарабець) 342, 415

Бернс Роберт 280, 410

Бєлінський В. Г. 37, 40, 378, 380, 399

Бібіков Д. Г. 129, 381, 393

Білозерська Н. М. див. Забіла Надія Михайлівна

Білозерська Н. О. 272, 410

Білозерська Олександра Михайлівна див. Куліш О. М.

Білозерська Олена Миколаївна 118

Білозерський В. М. 90, 91, 112, 118, 266, 267, 289, 304, 324, 328, 332, 388, 398, 410

Білозерський К. І. 118

Білозерський М. Д. 118, 119, 391

Білозерський М. М. 22, 48, 91, 111, 114, 118, 120, 122, 126, 130, 137, 176, 236, 257, 282, 314, 339, 340, 347, 359, 374

Білозерські 340

Біляшевський М. Ф. 246, 247

Блистательний Георгій 242

Богомолов 133, 144, 145

Богорський П. Ф. 13, 14, 16, 18, 374

Бодилевський Сава 390

Бодянський О. М. 43, 67, 73, 154, 381, 384

Бойко Ф. 37

Бойко Я. див. Шевченко Я. Г.

Боковня Ю. Д. 255

Бондаренко Г. В. 10, 13, 76, 373

Боровиковський Л. 381

Ботвиновський Є. 262, 263

Браницька О. В. 19

Брем Альфред Едмунд 313

Брилкін М. О. 205, 403

Брюллов К. П. 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 42, 48, 70, 72, 92, 153, 171, 173, 185, 234, 310, 368, 374, 375, 377, 378, 382

Брюллов О. П. 37, 377

Брюллов Ф. П. 26

Брюховецький 390

Булгарін Т. В. 38, 379

Бурачок С. 381

Бутаков О. I. 138, 139, 140, 141, 142, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 269, 310, 395, 396

Бухарев 154
В

Вагилевич І. М. 44, 381

Ван Дейк 27, 376

Василій 113

Васильєв П. 141

Васильчиков I. I. 255, 345, 348; 415

Вахмистренко 256

Вахтанг 242

Веласкес Діего де Сільва 27, 376

Венгржиновський А. 154, 155, 398

Венеціанов О. I. 25, 26, 374

Вересай О. М. 289, 412

Верещагін В. 414

Вернер X. 141, 149, 150, 397

В’єтан 380

Виговський 47, 385

Висковатов (Висковатий) П. О. 322, 414

Вишневецькі 391

Вієльгорський М. Ю. 26, 29, 37, 374, 375

Вілінська М. О. див. Марко Вовчок

Віра 65

Віталі І. П. 37, 377

Владиславлєв В. А. 37, 378

Володимир 260, 407

Волховська Т. Г. 49, 51, 82, 381, 382, 386, 387

Волховський П. 49, 382

Волькенштейн 207

Вольф 95

Вольф М. О. 305, 412

Вороний М. 313

Воронін 286

Воронов М. 141

Воронцов (підпоручик) 165

Воронцов 255

Воюцький 343

Вревський П. О. 37, 377
Г

Г. 176

Галаган Г. П. 38, 67, 213, 238, 380

Галахов А. Д. 409

Галевинський 131

Галушковський В. 246

Ганненко 48

Ганнуся 259

Гарибальді 267

Гвідо Рені 27, 376

Ге М. М. 371, 417

Гедеонов М. О. 37, 377

Гейденрейх Л. А. 37, 378

Гейне 399

Гербель М. В. 84, 280, 371, 387

Герн К. І. 136, 150, 151, 152, 155, 156, 157, 158, 161, 164, 180, 182, 200, 395

Герцен О. І. 371, 399, 417

Гершензон М. О. 383

Гессе П. І. 387

Гете 116

Глінка М. І. 37, 38, 118, 228, 376, 377, 378, 379, 380, 387

Глінка (Іванова) М. П. 38

Глінка Ф. М. 224

Гнилосиров В. С. (псевд. А. Гавриш) 322, 414

Гоголь (Косяровська) М. І. 331, 332, 414

Гоголь М. В. 39, 165, 380, 383, 387, 404, 414

Голенковський 38, 379

Голіцин С. Г. 38, 379

Голіцини 240, 406

Головко М. О. 159, 394, 398

Гольдоні Карло 403

Гонта 45, 221, 405

Гончаренко Т. 19

Гончаров I. О. 306, 408, 412

Горбунов I. Ф. 268, 269, 408

Горленко Д. С. 38, 379

Горнунг Йозеф 52, 382

Горонович А. М. 37, 378

Гребінка Є. П. 25, 31, 32, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 47, 49, 50 69, 374, 375, 376, 381, 382, 385, 415

Греч М. I. 38, 379

Григорович В. I. 25, 27, 37, 67, 68, 374, 375

Григорович Д. В. 48, 382

Гриненко Ф. 252

Грицько 42

Грінберг 221, 228

Грінберг І. Л. 228, 378, 405

Громека С. С. 89, 387

Грудзинський 255

Груновський О. 187 401

Губер Е. I. 37, 38, 377

Губський В. I. 13, 374

Гудович А. I. 153, 397

Гудовський I. В. 70, 263, 316, 385

Гулак М. I. 90, 91, 112, 114, 387, 388, 389, 390

Гулак-Артемовський П. П. 42, 44, 381

Гулак-Артемовський С. С. 134, 225, 312, 395, 397

Гумбольдт О. Ф. 287, 396, 412

Гуфеланд Христофор Вільгельм 63, 384

Гюго Віктор 50, 382
Д

Даміс 147

Данилевський Г. П. 165, 399

Даниленко М. 141

Данченко М. Ф. 38, 379

Дараган М. Н. 362

Даргомижський О. С. 37, 228, 378

Дейкун-Мочаненко Ф. I. 277, 410

Делюр’є 403

Дембінський 164

Деміч В. Ф. 121, 391

Деміч Д. П. 121, 391

Дем ян див. Жуковський В. А.

Дем’янов Г. 204, 403

Десятовський 409

Дзюбін Л. Н. 273, 410

Дієвський М. I. 126, 393

Дмитренко 17

Дмитрієв М. 414

Добржинський 254, 255, 407

Добролюбов М. О. 41, 45, 269, 279; 308, 372, 380, 402, 414

Довгополенко X. В. 252, 283, 284, 406

Донон 217

Дорошенко П. Д. 234, 405

Дорошкевич О. К. 113, 117

Достоєвський Ф. М. 282, 306, 307, 411

Драгоманов М. П. 350, 416

Дрейшок О. 38, 379

Дружинін О. В. 238, 406, 409

Дубінський 166

Дудишкін С. С. 409

Дунін-Борковська Г. І. див. Псіол Г. I.

Думитрашко К. Д. 263, 408

Дюссо 238
Е

Ейнар Шарль 52, 63, 66, 68, 383

Ейсмонт 147

Ейснер П. 414

Енгельгардт В. В. 7, 17, 19, 373

Енгельгардт П. В. 19, 21, 23, 24, 26, 149, 249, 374, 411
Є

Єзучевський див. Конотопець В. О.

Єлагіна Є. П. 213, 404
Ж

Желіговський Е. В’. 266, 267, 398, 408

Желтоножський Й. 343, 345, 346

Жемчужников В. М. 318, 409, 413

Жемчужников Л. М. 8, 121, 122, 153, 154, 287, 288, 289, 290, 302, 315, 322, 337, 367, 373, 415

Жемчужников О. М. 270, 406, 409, 413

Жемчужникови 397, 413

Жених 14

Жорж Занд (Аврора Дюдеван) 259, 407

Жуковський В. А. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 43, 92, 153, 374, 375, 376, 383, 404
З

Забаржада 150

Забіла В. М. 22, 43, 114, 115, 118, 137, 340, 352, 359, 374, 381, 387, 391

Забіла Надія Миколаївна 118, 391

Забіла (Білозерська) Надія Михайлівна 391

Заболотський А. П. 409

Забродін А. 141

Завадський 390

Зайцев І. К. 24, 375

Закревська Г. І. 82, 83, 382, 387

Закревська М. О. 80, 83

Закревська С. О. 50, 80, 382

Закревський В. О. 69, 79, 80, 81, 82, 86, 382, 386

Закревський П. О. 387

Закревські 68, 80

Залєський Броніслав 138, 150, 151,154, 155, 164, 175, 182, 183, 189, 305, 376, 396, 401, 412

Зам’ятнін 75

Зарянко М. С 181, 190, 197, 400

Зарянко С. К. 400

Зеленко М. 154, 155, 398

Зеленський 47, 381

Зенович С. Ф. 90, 388

Зигмунтовська С. С. 178, 179, 400

Зигмунтовський К. М. 178, 179, 180, 400

Зигмунтовські 400

Зінькевич 249

Знивелич А. 18

Золотов 413

Зубильський 176

Зубинська Г. 228, 405
І

І. А. 195

Іванішев М. Д. 105, 106, 110, 389

Іванов І. 141

Іванов О. А. 285, 411

Іванова К. І. 290, 303, 412

Ієремія Галка див. Костомаров М. І.

Ісаєв 133, 134, 135, 394

Ісаєв Г. 156, 158, 394, 398

Істомін О. 141
К

К. 214

К. В. Ш. 341

Кавелін К. Д. 267, 282, 306, 408, 409

Калиновський Б. X. 267, 408

Калиновський Д. І. 405

Каменецький Д. С 277, 289, 410

Каменський П. П. 37, 38, 377

Камінський Ф. І. 277

Кананіт Сімон 241

Капніст В. В. 382

Капніст О. В. 51, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 68, 382

Капфер А. Ф. 136, 140, 395

Каратигін В. А. 37, 378

Каратигін П. А. 37, 378

Карнович Є. П. 271, 410

Кароль див. Герн К. І.

Карпо М. 70, 385

Карташевська В. Я. 236, 290, 292, 298, 302, 304, 406

Карташевська Н. В. 304, 406

Карташевські 290, 295, 296, 297, 302, 406, 412

Катерина II 223

Катков М. Н. 411

Катя 190

Квітка-Основ’яненко Г. Ф. 32, 40, 42, 43, 44, 47, 94, 279, 280, 358, 367, 376, 381

Кейкуатов М. І. 120, 122, 391

Кейкуатова Є. В. 58, 59, 65, 83, 120, 383

Кетчер М. X. 167, 399

Кибальчич Н. М. 117, 292, 294, 301, 391

Кириєвський І. 404

Кириєвський П. 404

Кирило 168

Кириляка М. 247

Киріаков 83

Кисилевський 262

Китченко 333

Китченко Ф. А. 47, 381

Кількевич 147

Кіпіані Д. І. 307, 413

Кірша 155, 398

Кішка (Кушка) Самійло 353, 416

Кларк В. 201

Клеменсов-Монтвид Д. Г. 148, 397

Клодт П. К. 260, 407

Клопотовський І. П. 199, 200, 201, 402, 403

Клюкін П. 141

Княжнин В. 306

Ковалевський Євграф Петрович 276, 277, 410, 413

Ковалевський Єгор Петрович 271, 411, 410, 413

Ковалевський П. М. 317, 318, 413

Ковальов В. В. 71, 240, 272 385

Ковелєв О. 408

Кожанчиков Д. Ю. 268, 408

Козачковський А. О. 15, 47 51 74, 79, 176, 245, 265, 374, 381, 385

Козлов І. І. 56, 383

Козьма Прутков 397, 409, 413

Кольцов О. В. 278, 280, 321 371 410

Комаров О. О. 39, 380

Кониський О. Я. 121, 122 153 154, 186, 222, 248, 287, 288, 289, 302, 332, 367, 391

Конотопець В. О. 134, 395

Корбе І. М. 38, 380

Корейша I. Я. 98, 389

Кореневський П. I. 249

Кореницький 43, 381

Корнійчук О. Є. 307

Корсаков П. О. 36, 38, 43, 379, 381

Корсун М. Д. 83, 387

Косарев Є. М. 133, 140, 142, 148, 149, 162, 163, 177, 178, 180, 183, 188, 197, 394, 396

Косарик Д. М. 202

Костомаров М. I. 43, 90, 91, 92, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 120, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 130, 201, 219, 220, 241, 242, 266, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 275, 276, 284, 287, 290, 303 309, 312, 314, 317, 321, 323, 324, 325, 326, 328, 332, 333, 367, 370, 375, 381, 387, 389, 390, 392, 393, 402, 406, 408, 416

Костомарова (Крагельська) А. Л. 128, 394

Костомарова Т. П. 127, 202, 395

Котельников В. 90, 112, 114, 128, 130, 219, 266, 321

Котляревський І. П. 42, 44, 381, 403

Котляров 416

Кочка-Сохран 101

Кочубей В. Л. 232, 405

Кочубей П. А. 236, 405

Кошелєв О. I. 213, 403

Кошиць Григорій 16, 17, 77

Кошиць О. П. 16

Кошиць Я. Г. 16, 17

Крагельська А. Л. див. Костомарова

Краєвський А. О. 26, 409

Крапивина С. М. (Лобода) 258, 407

Красінський Зигмунт 183, 401

Красицька К. Г. 8, 10, 11, 73, 373

Красицький А. 11

Красковський I. Д. див. Юскевич-Красковський I. Д.

Красковські 407

Красовський 252

Крез 82, 387

Крестовський В. В. 280, 410

Крилов I. А. 34, 363, 376, 407, 417

Крицький Василь 19

Кромидіна М. С. 86

Кроневич 415

Кружилка Ф. 111, 390

Круневич П. А. 317, 320, 413

Крюков В. С. 297, 412

Кукольник Н. В. 38, 376, 377, 378, 379, 402

Кукольник П. В. 368

Кукольники 37, 38

Куліш (Білозерська, псевд. Ганна Барвінок) О. М. 236, 276, 296, 390, 391

Куліш П. О. 52, 90, 113, 116, 117, 118, 129, 234, 238, 256, 263, 266, 276, 277, 287, 289, 290, 309, 314, 324, 325, 327, 332, 379, 383, 388, 389, 390, 391, 407, 410

Куліші 296

Кунавін О. М. 119

Курочкін В. С. 372, 417

Курочкін М. С. 280, 323, 331, 411

Кутін А. 397

Кутіна 152, 153, 397

Кутузов М. I. 20
Л

Л. М. див. Михайлов М. Л.

Лавров (лікар) 147

Лавров 411

Ладиженський М. В. 132, 394

Ладомирський В. М. 387

Лазаревська К. 159, 244

Лазаревський В. М. 134, 157, 158, 159, 244, 270, 320, 395, 404, 414

Лазаревський І. М. 244, 411, 412

Лазаревський М. М. 131, 133, 134. 135, 136, 138, 152, 158, 159, 160, 161, 180, 182, 194, 203, 216, 217, 244, 265, 286, 287, 319, 320, 321, 334, 337, 338, 364, 367, 373, 375, 394, 404, 412, 413, 414

Лазаревський О. М. 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 217, 287, 320, 338, 340, 344, 349, 358, 373

Лазаревський Ф. М. 133, 134, 138, 148, 150, 152, 158, 159, 160, 196, 212, 216, 244, 265, 394, 397, 404

Лазаревські 244, 309, 394, 411

Ламанський В. I. 271, 410

Ламартін Альфонс де 50, 382

Ланський С. С. 271, 409

Лапченко Г. I. 375

Лебедев М. I. 272

Лебединцев П. Г. 11, 14 17 19 24 343, 346, 348, 349, 373

Лебединцев Ф. Г. 11, 17, 73, 264, 375

Левель 197

Левицький Й. 44, 381

Левицький С. П. 132, 133, 150, 152, 154, 157, 158, 159, 160, 394, 398

Леонгина 259

Лермонтов М. Ю. 347, 416

Лесаж 123, 124, 392

Лесков М. С. 184, 316, 324, 401

Лизогуб А. I. 121, 122, 153, 382, 391; 392, 397, 410

Лизогуб В. I. 64, 384

Лизогуб I. I. 122, 153, 382, 392

Лизогуби 89, 122, 153, 154, 391

Лимариха 78, 248

Лисенко М. В. 389

Литвинов М. О. 67, 384

Литвинова Є. 194, 198, 402

Лифлянд 131

Лобода Ф. див. Лебединцев Ф. Г.

Лоде (Лоді) А. П. 37, 375

Лопухін П. П. 250, 375, 406

Лопухіни-Давидови 252

Лукашевич П. Я. 383

Лук’янович О. А. 74, 75, 79, 386

Лясковська О. 27, 29
М

М. К. 206

М. Л. 280

Маєвський А. П. 165, 166, 167, 170, 177, 178, 399

Мазепа I. С. 64, 232, 380, 384

Майдель 156, 398

Майєр Карл 38, 379

Майков А. М. 306, 307, 412

Макаров М. Я. 272, 277, 290, 292, 296, 297, 299, 406, 410

Маковецький 246

Максим див. Жуковський В. А.

Максимович М. В. 381

Максимович М. О. 44, 47 212 213, 245, 254, 352, 353, 380, 381, 407

Макшеєв О. I. 139, 141, 142 143, 151, 160, 306, 396

Манусова Ю. I. 256

Марин А. Н. 231, 405

Марія Іванівна 25, 30, 31

Марія Миколаївна 186, 196

Марія Яківна 31

Маркевич 258

Маркевич (Маркович) А. М. 238, 296, 299, 300, 301, 406

Маркевич (Маркович) М. А. 36, 37, 38, 42, 83, 236, 377, 379, 380, 381, 408

Марко Вовчок (Маркович-Вілінська) М. О. 205, 214, 235, 236, 238, 244, 259, 261, 263, 272, 277, 295, 305, 314, 318, 404, 412

Маркович О. В. 90, 318, 388

Маркович О. М. 384

Марковичі 298

Марковський П. 255, 256

Мартинов 157

Мартинов О. Є. 238, 406

Мартос П. І. 26, 36, 43, 121, 363, 364, 375

Маслов В. П. 21. 23. 31, 212, 216, 250, 278, 283, 306, 339, 365, 374

Матвєєв Ю. М. 132, 134, 144, 394

Матвій див. Жуковський В. А.

Материнка див. Бодянський О. М.

Матов А. 136, 140, 395

Мацієвич Л. С 126, 393

Мацкевич 352, 356

Мей Л. О. 280, 411

Меленський 416

Меліков М. Є. 72, 385

Мельник Н. М. 363

Мельников (Мельников-Печерський) П. І. 203, 268, 269, 403

Мермнади 387

Метлинський А. 43, 381

Мєшков 135, 136, 395

Микола 290

Микола Павлович (Микола І) 21, 159, 175, 188, 222, 376, 393, 399, 401

Михайлов В. О. 167

Михайлов Г. К. 27, 33, 376

Михайлов Л. А. 166

Михайлов М. Л. 280, 411

Мікешин М. Й. 221, 222, 224, 229, 405, 414

Мілютін М. О. 271, 409

Міцкєвич Адам 52, 53, 126, 183, 220, 228, 281, 383, 392

Міяковський В. 91

Многогрішний 390

Могила див. Метлинський А.

Могильницький А. Л. 44, 381

Мокрицька М. Л. 313

Мокрицький А. М. 27, 29, 212, 338, 375

Мокрицький І. М. див. Таволга-Мокрицький І. М.

Мокрицький П. 318, 413

Момбеллі М. О. 70, 124, 130, 385, 392

Моравський 199

Мордовець Д. 271, 280, 409

Мостовський 184, 401

М-ского 352

Муільрон 287

Муравйов М. М. 216, 404

Муравйов О. М. 202, 205, 206, 403

Мюнстер 314
Н

Н. Б. 347

Навроцький 390

Надя 197

Назон Публій Овідій 310, 413

Наливайко С. 416

Наталка Полтавка див. Кибальчич Н. М.

Н. Е. В. див. Нудатов Е. В.

Невський Олександр 165

Недоборовський Зосим 312, 334, 413

Незабитовський С. 199, 200, 403

Неклюдов С. М. 273

Н-ко А. І. 322

Некрасов М. О. 238, 259, 306, 325, 332, 378, 402, 406

Нерода М. Т. 244

Нестеров 37

Нестеровський І. 13

Нікітенко О. В. 38, 238, 379, 409

Нікольський 165, 186, 399

N. N. див. Герн К. І.

Новицький І. П. 127, 393

Новицький М. Д. 140, 149, 163, 178, 188, 286, 394, 396

Новицький М. М. 113

Нудатов Е. В. 143, 144, 145, 146, 147, 397
О

Оболонський О. О. 282, 411

Обручов В. П. 132, 138, 150, 151, 157, 158, 159, 160, 394

Обручов М. М. 308, 413

Огарьов М. П. 371, 417

Огронович Г. К. 83, 387

Одоєвський В. Ф. 37, 377

Олдрідж Айра 221, 225, 226, 227, 234, 235, 402, 405

Олег 416

Олександр II. 196, 401

Олександра Федорівна 171, 376, 399

Олександров О. 257, 406

Олена Павлівна 414

Оришка 257, 258

Орлов А. 154, 398

Орлов О. Ф. 137, 395

Орлянський Г. 141

Осипов М. О. 196, 197, 215, 402, 404, 413

Оскін Абдул 141

Островський О. М. 176, 238, 306, 400, 406, 408

Остроградський М. В. 154, 397, 398
П

Павлик М. 416

Павло 387

Паганіні Ніколо 335

Палій (Гурко) С. П. 42, 268, 380

Панаєв І. І. 37, 39, 271, 280, 325, 332, 378, 380, 402

Панов О. П. 414

Пантелеев Л. Ф. 281, 306, 314, 317, 324, 411

Парфенов К. 141

Парчевський Н. П. 246, 251, 283, 406

Пассек 241

Пассек Т. П. 224, 405

Паульсон 66

Первозваний Андрій 241

Перовський В. О. 153, 171, 175, 180, 184, 288, 397, 400

Петефі 399

Петрашевський (Буташевич) М. В. 151, 166, 399

Петренко І. 141

Петро I 228, 380, 382

Петров Й. О. 37, 378

Петров О. М. 112, 123, 389, 390, 392

Петровська П. С 43

Петровський 83

Петровський П. С 34, 35, 376

Пешехонов М. С. 29, 376

Пєткєвич Антоній (Адам Плуг) 109, 389

Пивоваренко 229

Пильчиков Д. П. 90, 332, 388

Пипін О. М. 271, 310, 409

Пипіна К. М. 202

Пипіна П. М. 267, 408

Пипіни 202

Писаревський П. 381

Писемський О. Т. 306, 307, 406, 408, 412

Підкова (Волох) І. 246, 353, 416

Піменов М. С 311, 413

Піскунов Ф. 166

Піунова (Шмітгоф) К. Б. 207, 208, 209, 210, 211, 212, 403

Піунова Ф. І. 208

Плетньов П. О. 41, 113, 117, 380

Плещеев О. М. 166, 280, 282, 399

Погодін М. П. 213, 404

Погорєлов Г. 141

Полевой М. О. 38, 71, 379

Полетаев Іон 141

Полонський Я. П. 221, 224, 306, 307, 404, 405

Полусмакова Л. І. 283, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 364, 391, 406, 410, 412

Пономарьов Ф. П. 35, 376

Поспелов К. Є. 140, 141, 149, 150, 154, 396

Поставський Д. К. 263

Посяда (Посяденко) І. Я. 91, 123, 388, 392

Потапов М. М. 162, 163, 176, 399

Потьомкін Г. О. 19

Превлоцький С. С 24, 375

Прехтель 25

Пріся 301

Прокопович М. Я. 38, 39, 380

Пронін 182, 191

Прохір 246

Прюм Франсуа 37, 38, 378

Псіол Г. І. 54, 55, 56, 57, 58, 60, 63, 65, 66, 69, 125, 383, 385

Псіол Т. І. 56, 57, 58, 383

Пурлевський С. Д. 276, 410

Пушкін О. С 23, 26, 41, 321, 375, 380, 383, 402, 404

П’яний Грицько 18
Р

Рагоза Ф. 120

Разуманов 171

Ракович М. О. 378

Раковичі 38

Рамазанов М. О. 37, 377

Р-в 125

Рекордон 56, 59, 383

Рембрандт Харменс ван-Рейн 71, 183, 231, 401, 410

Репін І. Ю. 310

Рєпнін В. М. 58, 65, 383

Рєпніна В. М. 52, 58, 63, 64, 65, 66, 68 69, 75, 79, 125, 126, 137, 148, 157, 212, 383, 384, 385, 394, 395, 398

Рєпніна В. О. 384

Рєпніна (Кравцова) Є. М. 58

Рєпнін-Волконський М. Г. 79, 382, 383, 384

Рєпніни 64, 126, 382, 383, 384

Ригельман М. А. 38, 379

Робільяр 311

Розумовський К. 384

Руадзе 306, 412

Рубенс Петер Пауль 27, 376

Русов О. 405

Руставелі Шота 242, 406
С

С-а 126

Сава Чалий див. Чалий М. К.

Савич М. І. 112, 126, 389, 392

Савичев М. С 149, 175, 212, 397, 400

Савченко Ф. 253

Сагайдачний П. К. 234, 405

Садчиков Д. 141

Саєнко І. 414

Сажін М. М. 92, 111, 388

Салтиков-Щедрін М. Є. 411

Самойлов С. Н. 79, 386

Самойлова Н. В. 209, 403

Самойлович 392

Сапожников О. О. 200, 201, 403

Сахнов А. 141

Селецька (Фалеева) М. Д. 65, 384

Селецький П. Д. 64, 384

Селецькі 65

Селюк М. 246

Семевський М. І. 90, 110, 111, 114, 125, 128, 130, 201, 274, 317, 370, 387

Сенковський О. І. 37, 38, 41, 378

Сенчило-Стефановський О. Ф. 110, 111, 257, 390

Серве Андрієн Франсуа 37, 38, 378

Сєверцев М. О. 224, 405

Сєраковський Сігізмунд 154, 155, 164, 266, 267, 398

Сидоров М. 141

Сильчевський Д. П. 372

Симиренко П. Ф. 253, 255, 276, 277, 407, 410

Симиренко Ф. С. 407

Сичов 46

Сірин Є. 375

С-кий 340

С-ко див. Стороженки

Скобилєв 48

Слюсаренко М. В. 257

Слюсарі 256

Смалько Д. 78

Смоляк Н. І. 182, 191, 401

С. Н. С. див. Самойлов С. М.

Соболєвський С. О. 38, 380

Сова Антоній див. Желіговський Едуард

Соваж 403

Совинський Леонард 341, 415

Соколенко Г. 239

Соколенко М. 240

Соколенко О. 239, 240, 406

Соколенко П. 239, 240

Соколенко Ф. 240

Соколов 35

Соколов І. 410

Сологуб В. О. 37, 377

Солтановський А. Я. 123, 392, 402

Сонцев А. О. 222

Сосницький І. І. 37, 377

Софійський 313

Сошенко І. М. 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 111, 259, 260, 352, 373, 374, 375, 376, 416

Сошенко (Віргінська) М. Т. 259, 352, 416

Спасович В. Д. 266, 408

Сперанський М. М. 190

Сребдольська Ю. Г. 118, 391

Сребдольські 118, 119, 391

Станевич Ян 154, 398

Станіслав Август 256

Старов М. Д. 215, 225, 235, 404

Стасов В. В. 310, 371, 413

Стасов Н. Д. 397

Степанко 11

Степанов М. О. 378, 417

Степанов П. О. 378

Степанови 37

Стороженки А. В., М. В. 83, 387

Стороженко О. П. 312, 314, 413

Стоянов О. І. 350, 416

Стронін А. 413

Струговщиков О. М. 37, 38, 377, 378, 379

Струйський Д. Ю. 37, 378

Суворов О. В. 179

Суханова Н. Б. 223, 224, 405

Суханов-Подколзін Б. Г. 235, 311, 405

Сухоставський 89

Сухоставські 90
Т

Табачников 254, 255, 407

Таволга-Мокрицький І. М. 313, 339, 413, 415

Тальйоні Марія 29, 376

Тамара 242, 406

Тарновська Л. В. 271, 289, 310, 409

Тарновський В. В. (старший) 91, 388

Тарновський В. В. (молодший) 269, 271, 289, 310, 376, 408, 409

Тарновський Г. С 36, 82 83 118, 387, 388

Тарновські 38, 119

Татарчук А. 76, 386

Татарчук Г. 386

Татарчуки 74

Тельмешенко О. 246

Тельнов 130

Терм Густав 141

Терпигорев С. М. (псевд. Сергій Атава) 326, 414

Тиміш Федір 341

Тихов І. 141

Тихорський М. Я. 46, 381

Ткаченко Ф. Л. 48, 240, 382

Толмачов О. О. 165, 399

Толстая А. I. 194, 222, 290, 297, 299, 402, 404

Толсті 215, 221, 222, 224. 226, 227, 323, 334, 402, 404, 405

Толстой Л. М. 339, 415

Толстой О. К. 153, 154, 270, 397, 409, 413

 Толстой П. М. 38, 380

Толстой Ф. П. 37, 38, 219, 221, 222, 230, 270, 274, 275, 298, 377, 402, 404

Тополя див. Кореницький П.

Траскін О. С. 129, 393

Тризна Р. Д. 348, 416

Трифон див. Жуковський В. А.

Трифонов М. 141

Тройницький О. Г. 271, 409

Трунов П. 319

Трутовський К. О. 314, 413

Тулуб О. О. 123, 392

Тургенєв I. С. 238, 244, 282, 290, 291, 302, 306, 339, 406, 409

Турно Людвиг 138, 154, 155, 164, 172, 396

Тютчев М. М. 216, 404
У

Уваров О. С. 217, 384, 392, 405

Угла 176, 177

Урусов 88

Усков Д. I. (Митя) 181, 185

Усков I. О. 180, 181, 184, 187, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 200, 219, 400

Ускова А. О. 181, 186, 190, 194, 198, 400, 401

Ускова Н. I. 181, 185, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 197, 198, 400, 401, 402

Ускова Над. I. див. Смоляк Н. I.

Ускови 190, 191, 195, 198, 400, 401, 402

Устиянович М. Л. 44, 381
Ф

Федір 296, 298

Федір Юхимович 173

Федора 258

Федяєв Л. І. 135, 395

Феодосій 353, 355

Фет О. О. 340, 415

Філарет (Гумилевський) Д. Г. 348, 416, 416

Філіпов Т. 408

Фільд 380

Фішер М. 63, 64, 384

Фішер Отто 134, 394

Фліорковський В. Е. 285, 286, 361, 396, 411

Франко I. Я. 151, 164, 175, 182, 183, 189, 305, 397, 416

Фролов 165, 166

Фунін Т. 141
X

Хаников О. В. 166, 399

Хартахай Теоктист 322, 324, 330, 414

Хижняк 239

Хлебников 161

Хмельницький Богдан 42, 380

Ходнєв О. I. 306, 412

Хома 127, 270, 275

Хоменко С. Ф. 255

Хом’яков О. С. 213

Хонелі Мосе 242, 406

Хорошевський В. Ю. 324, 329, 414

Хропаль О. I. 253, 254, 407

Хрущов 54

Хрущов Д. О. 244, 406
Ц

Цахмистренко М. 255

Ценковський Л. С. 306, 412

Церетелі А. Р. 243, 406

Цибісов 147

Цибульський А. А. 255

Цибульський В. А. 256

Цибульський Ю. А. 255

Цибульські 255, 256
Ч

Чаговець В. А. 261

Чала 352

Чалий М. К. 11, 12, 15, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 31, 32, 66, 126, 196, 212, 231, 234, 245, 248, 255, 258, 261, 277, 296, 303, 342, 344, 350, 352, 356, 371, 373, 407, 415

Чахруха (Чахрухадзе) 242, 406

Чельцов Ф. 199, 403

Черепахін Є. Г. 313, 413

Чернавський С. В. 252

Черненко Ф. I. 348, 355, 359, 416

Чернишевська Н. М. 202

Чернишевський М. Г. 267, 268, 269, 270, 271, 281, 380, 387, 398, 402, 408, 409, 411, 414

Чернишевські 202, 267

Чернишов 141 Чернишов О. П. 154, 398

Чернишов Ф. С. 38, 380

Честахівський Г. М. 33, 240, 333, 338, 340, 343, 344, 348, 349, 354, 355, 358, 359, 376, 406, 416

Чижов Ф. В. 38, 380

Чубинський П. П. 324, 331, 414

Чужбинський (Афанасьев) О. С. 44, 50, 54, 72, 82, 89, 99, 102, 305, 314, 381, 382, 386, 388. 389
Ш

Шагінян М. С. 267

Шафарик П. Й. 74, 384, 386

Шах (Шех) Я. 353, 416

Шашкевич М. С. 44, 381

Шевирьов С. П. 213, 404

Шевченки 286

Шевченко А. В. 250, 252, 253

Шевченко В. Г. 9, 19, 37, 45, 72, 78, 114, 143, 163, 247, 250, 251, 252, 254, 284, 285. 28.6, 303, 305, 319, 342, 343, 344, 345, 347, 348, 349, 352, 353, 354, 373, 406, 411

Шевченко Г. I. 10, 373

Шевченко I. 248, 249

Шевченко I. А. 373

Шевченко Й. Г. 10, 343, 373

Шевченко К. Г. див. Красицька К. Г.

Шевченко (Бойко) К. Я. 373

Шевченко Марія Григорівна 10

Шевченко Микита Григорович 10, 16, 20, 36, 37, 73, 168, 247, 343

Шевченко Павло 11

Шевченко Палажка (Микитиха) 247, 248

Шевченко Трохим 249

Шевченко (Бойко) Я. Г. 8, 9, 10, 216, 248, 249, 250, 285, 343

Шейковський К. 413

Шекспір Вільям 115, 167, 235, 272, 280, 390, 391, 399, 405

Шелгунов Н. В. 411

Шенрок В. I. 52

Шереметєв Д. М. 38, 379

Шерепер С. 381

Шигарін Н. Д. 129, 393

Широцький К. В. 291, 298

Ширяєв В. Г. 23, 24, 30, 374

Шіллєр 379, 399

Шмітгоф М. К. 211, 403

Шмітгоф М. М. 212, 403

Шовтелі Іоане 242, 406

Шопен Фредерік Францішек 80, 335, 386

Шостка О. I. 83, 387

Шпак М. 255, 256, 257

Шпаковський 255

Шраг I. Л. 121, 391

Шрейбер I. П. 138, 139, 396

Шрейдерс К. А. 202, 203, 204, 403

Штакеншнейдер О. А. 215, 307, 404

Штарк 384

Штерїч 37, 378

Штернберг В. I. 32, 33, 37, 38, 40, 42, 43, 70, 171, 172, 376, 387, 400

Штьор Карл 38, 379

Шулячівна Н. 283, 411
Щ

Щедрін С. Ф. 37, 375

Щепкін М. С. 73, 74, 194, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 213, 216, 225, 384, 385

Щербак М. 363

Щербина Д. М. 118

Щербина М. Ф. 224, 241, 404, 405

Щоголєв 407

Щурат В. 111
Ю

Юдін П. Л. 153

Южаков П. 324, 331

Юзефович В. М. 113, 390

Юзефович М. В. 113, 123, 346, 390, 392

Юнге К. Ф. 196, 197, 202, 215, 218, 222, 226, 241, 275, 276. 284, 302, 303, 334, 371, 402, 404, 405, 412

Юскевич-Красковська Є. I. 261, 389, 392

Юскевич-Красковський I. Д. 261, 389, 407

Юскевич-Красковський П. I. 261
Я

Яблоновський О. В. 109, 389

Ягницький 255

Язиков 238

Якушкін П. I. 314, 413

Яненко Я. Ф. 37, 38, 378

Янковський 416

Ярина 247

Ярослав Мудрий 389

Яхненко К. М. 254, 255, 277, 407, 410
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.