Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Кониський О. Я. Тарас Шевченко-Грушівський: Хроніка його життя. — К., 1991. — С. 604-606.]

Попередня     Головна     Наступна

РЕЄСТЕР ГОЛОВНІШИХ ЖЕРЕЛ
(з яких користувався автор книжки «Тарас Шевченко-Грушівський»).


1. Народное чтеніе. — Спб., 1860.

2. «Кобзарь» Т. Шевченка, вид. 1841, 1844, 1860 в Петербурзі і 1876 в Празі.

3. Хата: україн[ський] альманах. — 1860, Спб.

4. Основа: Южно-русский учено-литературный вестник. — Спб., 1861 — [186]2.

5. Taras Szewczenko: życie i pisma jego. Gwido Battaglia. — Lwów, 1865.

6. Т. Г. Шевченко, Маслова. — Москва, 1874.

7. Жизнь и произведения Тараса Шевченка, М. Чалий, — Київ, 1882.

8. Правда: письмо літературно-політичне. — Львів, 1875, 1876, 1889 — [18]94.

9. Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка на русском языке. — Київ, 1888.

10. Кобзарь Тараса Шевченка, частина третя. — Львів, 1895.

11. Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского (Афанасьева). — Спб., 1861.

12. Світ; Літ[ературно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1881 — [188]2.

13. Зоря, письмо для родин. — Львів, 1886 — 1897.

14. Записки Наук[ового] Тов[ариства] ім. Шевченка. — Львів. — Т. I — XVIII.

15. Літерат[урно]-наук[овий] вістник. — Львів, 1898.

16. Киевская старина, 1882 — 1898.

17. Русская старина. — Спб. — 1877, 1880, 1884 — 1892, 1896 — [189]8.

18. Русский архив. — Москва, 1864, 1888, 1890 — [189]2, 1896 — 1898.

19. Исторический вестник. — 1886, 1889, 1896.

20. Современник, 1861.

21. Русское слово, 1861.

22. Русск[ая] мысль, 1885, 1890, 1893, 1898.

23. Вестник Юго-зап[адной] России. — Київ, 1863.

24. Киевский телеграф. — Київ, 1875.

25. Пчела. — Спб., 1875, 1876, 1878.

26. Древняя и Новая Россия. — Спб., 1875.

27. Вестник Европы. — 1883, і 1888. — Спб.

28. Библиот[ека] Зап[адной] полосы России. — Київ, 1881.

29. Библиот[ека] для чтения. — Спб, 1840. /605/

30. Северн[ая] пчела. — Спб., 1861.

31. Домашня[я] беседа. — Спб., 1861.

32. Русский инвалид. — Спб., 1861.

33. Русская речь. — Спб., 1861.

34. Маяк. — Харків, 1842.

35. Оренбург[ский] листок. — Оренбург, 1898.

36. Кам[ско]-Волж[ский] край. — Казань, 1897.

37. По морю и суше. — Одесса, 1896.

38. Литературное наследие Н. Костомарова, — Спб., 1890.

39. Украинская старина. — Харків, 1866.

40. Хуторна поезія П. Куліша. — Львів, 1881.

41. Сочинения Белинского, т. V.

42. П. В. Анненков и его друзья. — Спб., 1892.

43. Русск[ие] ведомости. — Москва, 1895 — [18]97.

44. Нижегородские губ[ернские] ведомости, 1858 і 1896.

45. Церковні метрики села Моринець, 1814; села Кириловки, 1806 — 1829 і містечка Лисянки, 1822 — 1829.

46. Листи приватні: А. О. Ускової, Л. М. Жемчужникова, П. А. Куліша, Б. Г. Суханова-Подколзіна, М. І. Стороженка, К. Ф. Юнге, В. Г. Шевченка, П. М. Шевченка, П. М. Шевченка, А. Л. Костомарихи, дд. Абрамцова, Михайлова, Єфимовського, І. Шрага, О. Тищинського, П. Крамаренківни, К. Болсуновського, Котюха, Плациндаря, Штангея, Тимченка і ін.

47 — 89 — дрібні друковані жерела.
СПИСОК СКОРОЧЕНЬ


Воспоминания... — Воспоминания о Т. Г. Шевченке А. Чужбинского. — Спб, 1861.

Воспоминания о Шевченке... — те ж.

ДМШ — Державний музей Т. Г. Шевченка (Київ).

Жизнь и произведения Шевченка Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии). — К., 1882.

Записки... — Записки, або Журнал Тараса Григоровича Грушівського-Шевченка. — У кн.: Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.

ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка, Львів.

ІЛ — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН УРСР.

Кобзар, 1876, т. I — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка писателів Тургенєва і Полонського. — Прага, 1876. — [т. І].

Кобзар, 1876, т. II — Т. Г. Шевченко. Кобзар з додатком споминок про Шевченка Костомарова і Микешина. — Прага, 1876, — [т. II].

Кобзар Т. III. — Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.

Литературное наследие... — Литературное наследие... Н. И. Костомарова. Спб, 1890.

Листочки... на могилу Шевченка... — Листочки до вінка на могилу Шевченка в XXIX роковини його смерті. — Львів, 1890.

Метричні книги... про померлих — Метричні книги кирилівської церкви за рік... про померлих.

Метричні книги... — Метричні книги Кирилівської церкви, — 1823. — № 4.

Поэмы и повести... — Поэмы, повести и рассказы Т. Г. Шевченка, писанные на русском языке. — К., 1888.

Свод материалов...Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии). — К., 1882.

Хуторна поезія — Куліш П. О. Хуторна поезія. — Львів, 1882.

Чалий Чалый М. К. Жизнь и произведения Тараса Шевченка (Свод материалов для его биографии) — К., 1882.

Художник — Художник. Автобіографічна повість Т. Шевченка. — У кн.: Кобзар Тараса Шевченка. — Львів, 1895. — Т. 3.Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.