Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Листи до Тараса Шевченка. — К., 1993. — С. 355-367.]

Попередня     Головна     Наступна

ПОКАЖЧИК ІМЕН


А

Абакумова 74

Аванцо 338

Адлерберг В. Ф. 113, 240, 279, 288, 299

Адлерберг О. В. 120, 288, 299

Адольфінка 233

Айвазовський І. К. 183, 283, 351, 352

Айзеншток І. Я. 337

Аксаков 95

Аксаков І. С. 123 — 125, 266, 267, 294, 295, 297

Аксаков К. С. 283, 295, 332

Аксаков С. Т. 101, 107, 117, 119, 120, 123, 226, 269, 275, 284, 285, 237, 294, 312, 352

Аксакова В. С. 284, 287

Александрійський М. С. 47, 59 — 62, 228, 233, 237, 238

Александров 106

Александровський 183

Алексеев С. О. 174, 342

Аленников С. О. 106, 275, 278

Ананьев А. О. 343

Ананьев О. А. 343

Андрузький Г. Л. 226

Анісов В. Ф. 344, 350

Анненков П. В. 325, 339

Апарін 191

Арсеньев I. О. 133

Артемовський С. С. — див. Гулак-Артемовський С. С.

Асатіані Л. Н. 335

Афанасьєв-Чужбинский О. Є. 177, 209, 225, 344
Б

Бабаніна В. Є. 25, 208

Багалій Д. I. 250

Бажанов М. Є. 155, 324

Байрон Дж.-Г. 327

Балабіна В. И. 35

Балабіна (Рєпніна) Є. П. 208, 218

Балдін (Болдін) А. С. 162, 329

Баліна О. С. 348

Балінський Л. 246

Бальмен Я. П. 27, 200, 201, 210, 211

Баразков М. П. 211, 297, 299

Барвінок Ганна. — див. Куліш О. М

Барі Е. Я. 349

Барсуков М. П. 297, 299

Барська Ю. 180, 348

Бартенев П. І. 282, 283

Башилов М. С. 210

Башилов О. О. 287

Башуцький О. П. 9, 192

Безбородько І. А. 327

Безсомикін 126

Безсребреник 47, 58, 60, 228, 235, 237

Бекетов В. М. 311, 349

Бекман Я. М. 329

Бенедиктов В. Г. 343

Бер К. Е. 72, 247

Беранже П.-Ж. 109, 277

Березницький 173

Беренштам В. Л. 180, 346, 347

Беренштам О. Л. 180, 347

Бернштейн М. Д. 340

Бецький І. Є. 193

Бєлавін Я. Г. 28, 210, 211

Бєлінський В. Г. 295

Белов 60, 237

Белогруд Є. 180, 347

Бєлоновський П. Ф. 60, 237

Беляев 174, 342

Бібіков Д. Г. 44, 210, 223, 224

Білан В. 336

Білозерська Н. О. 145, 315, 316, 334

Білозерська О. М. — див. Куліш О. М.

Білозерський В. М. 116 — 118, 132, 140, 145, 153, 175, 181, 283, 285, 286, 302, 303, 310, 316, 323, 342, 349, 350

Білозерський М. Д. 291

Білозерський М. М. 216, 291, 309

Білозерські 132

Біляшівський М. Ф. 307

Благовєщенський О. О. 293, 294

Богданов М. А. 174, 341

Бодиско Б. 207

Бодиско М. 207

Бодиско (Станкевич) О. К. 25, 207, 203

Бодлер Ш. 327

Бодянський О. М. 23, 25, 28, 63, 72, 204, 206, 207, 210, 211, 235, 239, 247, 278, 284, 304, 307

Бодянський Ф. М. 207

Бойки 158, 159

Бойко І. Ф. 147

Бойко Лаврентій Ф. 147

Бойко Логин Ф. 147

Бойко Я. Г. 147, 158, 326

Болсуновська Т. 90, 260

Большаков 211

Большаков Л. Н. 186, 227 — 230, 237, 245, 247, 262, 275, 296, 324

Борисполець П. Т. 29, 212, 293

Боровиковський Л. I. 191

Бородін А. 193

Бородін В. С. 186 — 188, 192, 205, 313, 339

Ботвиновський Ю. Г. 308

Боян 97, 266

Брилкін 296

Брилкін М. О. 91, 101, 110, 260, 262, 268, 270, 278, 303

Брилкін Петро О. 132, 152, 303, 321

Брилкін Павло. О. 303

Брилкіна (Ігнатьєва) А. О. 91, 260, 275

Брилкіни 106, 107, 111, 270

Бруні Ф. А. 67, 183, 242, 351

Брюллов К. П. 54, 189, 190, 192, 228, 232, 321, 325, 351

Булюбаш (Болюбаш) Г. 180

Булюбаш (Болюбаш) М. 180,347

Бурачок С. О. 191

Бурцев Л. О. 101, 269

Бутаков О. I. 63, 69, 227, 238, 239, 245, 248

Бутович К. 180, 348

Бухарєв 238

Бушин 97

Буяльський Н. М. 225

Бюрно К. I. 69, 80, 151, 243, 248, 253, 260
В

Ваксель П. Л. 197

Варенцов В. Г. 92, 94, 100, 101, 258, 261, 263

Варенцов О. Д. 107, 264, 268, 270, 275

Василевський В. 210

Василевський С. В. 35, 218

Васильєв П. В. 107, 275

Васильєва (Лаврова) К. М. 107, 275

Васько Г. А. 342

Ватман 54

Вашкевич Г. С. 143, 225, 274, 305, 313, 315

Вебер Г. 314, 321

Величко С. В. 137, 307, 308

Вельямінов-Зернов В. В. 69, 243

Венгжиновський А. 69, 231, 244, 246, 260

Вернер Т. 240

Витавська 172, 173, 341

Витавський Р. П. 156, 173, 325, 341

Вієльгорський 269

Віктор 54

Вілінський Д. О. 291

Вільде М. Є. 264

Вільчинський Я. К. 79, 85, 253, 258,260

Вірська М. 181, 348

Віталі І. П. 67, 242

Владимирський-Буданов М. Ф. 224

Владич В. 186

Внучкова Л. I. 186

Вовчок Марко — див. Маркович М. О.

Возняк М. С. 203, 247,289, 302, 338, 343, 344, 349

Волконська М. М. 270

Волконський С. Г. 203, 270

Волконські 101

Волховська Т. Г. 344

Вольський В. 304

Воробйов М. Н. 67, 242

Воробйов С. М. 67, 242

Вороний Ф. Я. 181, 348

Воронін 151

Воронцов М. С. 307, 312

Воскресенський К. 181, 349

Враз С. 207
Г

Габерцетель Й. 225

Гавриленко Г. 352

Гагарін Г. Г. 132, 303

Гаєвський В. П. 251

Галаган Г. П. 26, 27, 31, 116, 209, 218, 260, 267, 272, 282, 283, 300

Галаган П. Г. 316

Галаган С. О. 260

Галахов О. Д. 150, 319

Галка Ієремія — див. Костомаров М. I.

Галузевський Я. Ю. (Галуза) 37, 220, 233, 252

Гамалія П. П. 54

Ганка В. 207

Ганнуся 172, 340

Гарнич О. 180

Гартвіг 268

Гаско М. Е. 197

Гацук 49

Гедеонов О. М. 286

Гейне Г. 269

Ген К. О. 166, 334

Ген (Білозерська) Н. О. 252, 257

Генс 48, 229

Гербель М. В. 160, 327, 328

Герн А. I. 64, 239

Герн К. I. 64, 69, 71, 239, 245, 246

Герцен О. I. 262, 285, 327, 351

Гершензон М. О. 203, 205, 206

Гессе П. I. 309

Гете Й.-В. 256, 296, 327

Гладиш М. К. 153, 154, 323

Глез 274

Глиноєцький М. П. 244

Глібов Л. I. 339

Глінка М. I. 18, 202, 250

Глушановський А. А. 54, 55, 233

Гнилосиров В. С. 169, 330, 336, 337

Гоголь М. В. 51, 59, 60, 96, 177, 178, 188, 197, 230, 235, 236, 237, 250, 252, 266, 284, 289, 345

Гогоцька А. 181

Гогоцька Л. 179, 181, 348

Гогоцький С. С. 348

Годунов Б. 277

Голенищев А. В. 285

Голинська П. М. 107, 268, 275

Голіцин О. М. 190

Головатий А. А. 40, 77, 223, 250, 251

Головачов А. П. 351

Головін I. Г. 126, 298

Головкін 28, 211

Головко М. О. 63, 239

Голубинов А. О. 30

Голубов I. 180, 347

Голубов Н. 180

Голубченко X. 226

Гомер 232

Гончаров I. О. 183, 351

Горавський А. Г. 67, 242

Горнунг Й. 201

Горонескул I. Р. 180, 348

Грабовський М. 20, 204, 272, 278

Гребінка Є. П. 6, 9 — 12, 187, 188, 191 — 195, 197, 221, 344

Грегоровіч І. К. 333

Грибовський 309

Грибоедов О. С. 264

Григорій Кіндратович 37

Григорович 143, 313, 314

Григорович В. I. 13, 18, 37, 196, 197, 200, 202, 210

Гриненко 320

Грот К. К. 286

Грудзинський 135, 307

Гудович А. I. 244

Гудовський I. В. 37, 64, 138, 141, 220, 221, 240, 252, 308, 312, 322

Гулак М. I. 258

Гулак-Артемовська О. I. 68, 128, 243, 299

Гулак-Артемовська О. С. 68

Гулак-Артемовський О. Л. 180, 347

Гулак-Артемовський П. П. 9 — 11, 191, 193, 194, 213, 347

Гулак-Артемовський С. С. 29, 68, 72, 78, 94, 109, 114, 115, 128, 148, 213, 242, 247, 248, 250, 251, 263, 277, 280, 282, 299, 318

Гумілевський Д. Г. — див. Філарет

Гус Я. 267, 271, 304

Гуфлянд 208

Гюго В. 327
Д

Давид 204

Давидов Д. В. 14, 198

Давидов О. I. 116

Даль В. I. 47, 54, 63, 89, 92, 93, 98, 112, 192, 227, 232, 239, 258, 261 — 264, 279

Д’Андре Л. I. 48, 229

Данилевський Г. П. 188, 190, 192

Данилов В В. 298

Данненберг П. 210

Данте А. 103, 271

Делинський Ф. В. 162

Делур’є 264

Делянов I. Д. 305

Дем’янов Г. П. 273

Денисевич А. 180, 346

Деркач Л. П. 146, 316

Дзира Я. I. 308

Дзюбин Л. Н. 47, 54, 228, 232

Димитрій Самозванець 277

Добржинський А. 135, 307

Добржинський О. 135, 307

Добржинський Ф. В. 135, 303, 307

Добролюбов М. О. 320

Довгополенко X. В. 149, 150, 310, 318; 320

Довнар-Запольський М. 224

Долгов Є. М. 37, 220

Долгоруков В. А. 113, 251, 253, 254, 279, 288, 298, 304, 305

Долгоруков М. А. 215

Доленга-Ходаковський З. 315

Доманицький В. Д. 249, 292, 315

Домарацький В. 178, 179, 345

Домбровський М. 180, 347

Донерберг 196

Дорофієнко І. П. 337

Дорохова М. О. 101, 107, 111, 268, 270

Дорошенко Д. I. 216

Дорошенко К. П. 194, 196, 285, 288, 320, 323, 325, 345

Дорошенко П. Д. 195

Дорошкевич О. К. 283, 286, 291, 293, 308, 312, 349, 350

Достоевський Ф. М. 335

Драгоманов М. П. 313

Дроздонський В. 212

Дружинін О. В. 327, 336

Дубельт Л. В. 228, 232, 244, 286

Дудирєв 38, 221

Думитрашко (Копитько) К. Д. 115, 281, 308

Дунін-Борковська Г. I. 19, 21, 22, 25, 30, 34, 35, 38, 51 — 53, 57, 199, 201, 204 — 206, 208, 209, 213 — 215, 218, 221, 230, 231, 235

Дунін-Борковський П. Д. 31, 38, 53, 214, 221, 231
Е

Едлінг Р. 205

Ейнар Ш. 203 — 206, 214

Ейнзідель Г. К. 120, 288

Елькан О. Л. 29, 76, 114, 148, 213

Енгельгардт В. П. 326

Енгельгардт М. П. 325

Енгельгардт П. В. 222, 325

Ерістов Ф. 182, 330, 350
Є

Єгоров О. Є. 174, 342

Єзучевський В. И. 37, 54, 55, 79, 220, 233, 252

Єзучевський Т. 54, 55

Єлагіна 283

Єленєв X. М. 100, 113, 114, 268

Єнкуватов О. 180, 346

Єремеєв М. 180, 347

Єфремов С. О. 186
Ж

Жадовський С. Н. 89, 259

Желіговський (Сова) Е. 74, 86, 116, 117, 130, 243, 244, 248, 256, 283, 301, 303

Жемчужников В. М. 263

Жемчужников Л. М.. 94, 102, 104, 246, 248, 250, 263, 272, 274, 339, 343, 349

Жемчужников Олександр М. 263

Жемчужников Олексій М. 94, 102, 155, 263, 274, 324

Житецький Г. П. 336

Житницький І. І. 225

Жорж Занд 302

Жуйков О. Г. 101, 269

Жуковський 46

Жуковський В. А. 51, 53, 54, 228, 230, 232, 246, 269

Жуковський Г. В. 50, 230

Жуковський Р. К. 129, 300

Жур П. В. 186, 197, 199 — 203, 205, 208, 209, 211, 220, 221, 224, 290, 303, 305 — 308, 332, 338, 339
З

Забіла В. М. 17, 18, 186, 201, 202

Забіла Н. М. 163, 252, 330, 331

Заветний 116

Завистовський П. 180, 348

Зайцев П. I. 206, 311, 335, 337, 338

Закревський А. А. 296

Закревський В. О. 31, 200, 201, 210, 214

Закревські 26, 208, 209, 210

Залеський Б. 130, 131, 301

Залеський Бр. 69, 70, 71, 73, 79, 81, 85 — 87, 89, 130, 131, 150, 151, 231, 243—246, 248, 252, 254 — 260, 263, 267, 301

Зарянко М. С. 268, 288 289, 320

Зарянко С. К. 67, 242, 351

Засс С. I. 27, 28, 209, 210, 211

Зброжек Т. 247

Зелінський О. 345

Зигмунтовська С. С. 317

Зигмунтовський К. Н. 148, 317

Значко-Яворський М. К. — див. Мельхиседек

Золотов В. А. 169, 337

Зотов В. Р. 292

Зубрицький Д. 1. 207
I

Івакін Ю. О. 198, 312, 313

Іванишев М. Д. 45, 216, 224, 225

Іванишев О. Д. 32, 33, 216

Іванов О. А. 351

Іванцов І. 224

Ігор (князь) 97

Ізлер 233

Іконников В. С. 224

Ільїн 286

Іоанн Богослов 71, 246

Іоанн Євангеліст 316

Іоанн Хреститель 68

Іоахім.К. 1. 13, 73, 197, 247, 248

Ісидор (Никольський Я. С.) 182, 350
К

Кавелін К. Д. 118, 286

Калам О. 64, 240

Каманін І. М. 224

Каменецький Д. С. 105, 122, 123, 132, 140, 143, 170, 181, 273, 274, 290—292, 302, 303, 311, 313, 314, 333, 339, 349

Кандиба П. 54

Капніст В. В. 200

Капніст О. В. 16, 19, 21, 22. 25 — 27, 29, 31, 200, 201, 204, 205, 208—210, 213, 215

Капніст С. В. 27, 29, 31, 210, 213

Капніст У. Д. 16, 26, 201, 209

Капністи 200

Карабутенко І. Ф. 264

Каразін В. В. 190

Карпо М. М. 37, 38, 220, 221

Карташевська В. Я. 145, 148, 300, 316, 318, 324, 331

Карташевські 163, 314, 330

Катенін М. I. 145, 146, 306, 316

Катенін О. А. 87, 88, 100, 254, 257, 260, 268

Катерина 149

Катерина II 198, 299

Катков М. Н. 248, 284

Каульбах В. 85, 256

Квітка А. Ф. 188

Квітка В. А. 188

Квітка Г. Г. 188, 190

Квітка М. А. 192

Квітка-Основ’яненко Г. Ф. 5, 6, 8 — 11, 40, 105, 187 — 196, 213, 221, 223, 273, 287, 323, 339

Кебер Г. В. 93, 262

Кетчер М. X. 53, 54, 109, 230, 277

Кибальчич Н. М. (Наталка Полтавка) 303, 331

Кизимовський М. 352

Киреєвський І. О. 100, 120, 269, 288, 289

Кишкін В. В. 94, 264

Кіпіані Д. I. 335

Кіпренський О. А. 351

Кіпріян 151

Кістяківський О. Ф. 339

Клебановський П. 339

Клеменсов Д. Г. 237

Климов 112

Клоберг А. I. 170, 186, 338

Клодт П. К. 242, 351

Клопотовський I. I. 247

Клугер (Клігер) С. 322

Кобель фон Ф. 198

Кобилянський Й. 313

Ковалевський В. 180, 346

Ковалевський Євграф П. 133, 304, 305, 336

Ковалевський Єгор П. 149, 150, 157, 158, 160, 168, 175, 319, 328, 335, 336, 343

Ковалевський П. М. 336

Ковальов В. В. 156, 221, 325

Кодацька Л. Ф. 186, 194, 243, 254, 274, 285, 291, 313, 324, 335, 338, 339, 341, 343, 349, 350

Кожанчиков Д. Ю. 131, 132, 134, 225, 293, 294, 304, 305, 308, 311, 315, 317

Козачинський 84

Козачковська М. С. 154, 323

Козачковський А. О. 154, 163, 165, 186, 207, 221, 316, 321, 323, 332

Кокорев В. О. 124, 126, 127, 296, 298, 299

Кольцов О. В. 321

Комісаржевська В. Ф. 335

Кондрашов Н. А. 207

Кониський О. Я. 186, 244, 246, 248, 253, 271, 280, 319, 339, 349, 352

Константинович М. 181

Константинович М. О. 180, 348

Корбе І. М. 200, 201, 210

Корольов П. М. 11, 12, 189, 194 — 196

Корсаков П. О. 189, 191, 194

Корсун О. О. 10 — 12, 191, 194 — 196

Корщ Є. М. 106 — 108, 275, 276

Косарєв Г. М. 268, 319

Костенко А. І. 186

Костомаров М. I. 33, 43, 45, 72, 84, 88, 103 — 105, 108, 109, 133, 134, 140, 146, 148, 181, 188, 191, 196 202, 211, 212, 216, 217, 221, 223 — 226, 244, 247, 250, 252, 255, 257, 258, 259, 261, 271 — 274, 276, 304 — 306, 308, 310, 314 — 316, 318, 339, 343, 349

Костомарова Т. П. (Мельник) 88, 273

Костянтин Миколайович (Великий Князь) 339

Котляревський І. П. 195, 317

Котляревський О. О. 133, 292, 305

Коцебу О. Є. 198

Кочубей 67

Кочубей В. Л. 318

Кочубей П. А. 148, 318

Кошелєв О. I. 266, 283, 294, 297

Краєвський А. О. 67, 191, 241, 247, 274

Кривцов П. I. 26, 29, 208, 213

Кривцова Є. М. 55, 199, 208, 209, 210, 213, 233

Крилов І. А. 289

Кромида М. В. 25, 208

Крузе М. Ф. 103, 122, 271, 292

Кузьма 37, 38

Кузьменко П. 165, 332

Кукольник Н. В. 18, 148, 188, 197, 202, 318

Кулжинський I. К. 202

Кулик В. 352

Куліх Ф. К. 177 — 179, 345

Куліш О. М. 105, 110, 119, 162, 163, 251, 266, 274, 278, 286, 324, 330, 331, 339

Куліш П. О. 15, 20, 32, 33, 40, 43, 78, 91, 92, 94, 96 — 99, 102 — 105, 108 — 110, 114, 118, 119, 122, 123, 124, 126, 127, 129, 140, 144, 148, 149, 153, 154, 157, 162, 165, 169, 172, 202, 204, 205, 211, 212, 215 — 217, 223, 225, 226, 251, 252, 255, 258, 260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 269 — 274, 276 — 279, 282, 284, 286, 287, 290, 291, 293, 294, 295, 297, 298, 300, 302, 307, 309 — 312, 315, 318, 319, 324, 325, 332, 337 — 341, 352

Кунілакіс М. 37, 220

Курочкін В. С. 109, 183, 277, 296, 326, 327, 351

Курочкін М. С. 159, 160, 186, 294, 326 — 328, 351

Кутайсов П. I. 189

Кухаренко Г. Я. 77, 148

Кухаренко Я. Г. 29, 36, 76, 84, 87, 100, 113, 114, 144, 148, 198, 205, 212, 213, 219, 249 — 251, 255, 268, 269, 280, 315, 317, 318, 340

Кучинська Л. 181, 348

Кушелєва-Безбородько О. М. 203

Кушнір Д. 139, 309
Л

Лавров 264

Лагоріо 274

Ладиженський М. В. 81, 254

Ладовський 162

Лазаревська (Лащинська) А. О. 121, 122, 162, 262, 290, 329

Лазаревська К. 290, 329

Лазаревський В. М. 47, 54, 58, 60, 102, 182, 227, 228, 232, 233, 235, 237, 251, 252, 254, 261, 270, 290, 337, 350

Лазаревський І. М. 54, 122, 233, 290

Лазаревський М. I. 262

Лазаревський М. М. 54, 72, 73, 77, 78, 80, 81, 86 — 88, 91 — 94, 101, 102, 104, 109, 113, 115, 116, 118, 120, 121, 131 — 133, 141, 151, 164, 181, 220, 228, 230, 232 — 237, 247 — 249, 251 — 259, 261 — 263, 265, 269, 270 — 273, 276, 277, 279 — 282, 284, 285, 289, 290, 291, 293, 300, 302 — 305, 311, 312, 315, 321, 331, 349

Лазаревський О. М. 56, 190, 234, 290, 315, 329, 352

Лазаревський С. В. 338

Лазаревський Ф. М. 47, 51, 55, 56, 58 — 60, 92 — 94, 102, 227, 228, 230 — 237, 248, 254, 262, 263, 270, 290, 321

Лазаревський Я. М. 102, 109, 270, 277, 290

Лазаревські 186, 261, 262, 329

Ланевський 187, 189

Ланськой С. С. 279

Лаппо-Старженецький П. В. 268

Лаура 271

Лауфер 226

Лашкевич I. 181

Лашкевич О. 181, 348

Лебедев С. 292

Лебединцев А. Г. 138, 309

Лебединцев П. Г. 332, 333

Лебединцев (Лобода) Ф. Г. 137, 139, 152, 273, 308, 309, 322, 323

Левицький О. I. 216, 224

Левицький С. П. 58, 60, 63, 64, 235, 237 — 239, 240

Лей 92, 97

Лемке М. К. 336

Леонтина 172, 340

Леонтьев П. Н. 248

Леопарді Дж. 327

Лермонтов М. Ю. 55, 58 — 60, 233, 235, 237

Лизогуб А. I. 31, 45, 46, 48, 49, 51 — 56, 58, 59, 61, 215, 226, 229, 230, 231 — 234, 236, 238, 244, 265, 277

Лизогуб I. I. 46, 226, 244

Лизогуб Л. 46, 49, 51, 54, 55, 230, 232

Лизогуб Н. 46, 54, 59

Лизогуби 25, 49, 206, 215

Липоман Ф. И. 135, 307

Лисенков I. Т. 198

Литвинова (Зарянко) Г. П. 288

Лихачова Є. 255

Личкова Є. 180

Личкова К. 180

Личкова М. 180

Личкова С. 180

Лібельт К. 345

Лівенцов О. М. 279

Лінниченко К. 180, 347

Літевський П. I. 36, 219

Лобасов. 9, 191

Лобач-Жученко Б. Б. 227, 228, 290, 291, 302, 318

Лобко П. О. 165, 332, 339

Лобода — див. Лебединцев Ф. Г.

Лобода В. 352

Лободовський М. Ф. 313

Лободовський Я. К. 180, 348

Логановський О. В. 67, 242

Логинов 75, 249

Лопухін П. П. 222

Лукашевич В. Я. 31, 214, 215

Лукашевич (Лукаш) І. Я. 175, 342

Лукашевич П. Я. 214

Лукич Василь (Левицький В. Л.) 201

Лук’янович О. А. 219

Лунін М. С. 270

Лютер М. 267

Лященко А. 202

Львов Г. І. 100, 268
М

Мазепа І. С. 15, 17, 201, 318

Майков А. М. 183, 335, 343, 351

Майнова 355

Макаров М. Я. 129, 132, 148, 156, 266, 291, 300, 302, 305, 316, 318, 324, 325, 331, 342, 352

Макеєвська К. 181

Максимов О. М. 192

Максимович М. В. 98, 123, 125, 127, 132, 133, 137, 146, 175, 266, 267, 283, 287, 297, 298, 302, 303, 307, 308

Максимович М. М. 193

Максимович М. О. 95, 97, 101, 115 — 117, 119, 123, 125, 126, 132, 133, 135, 137, 146, 175, 186, 192, 216, 217, 224, 250, 264, 266, 269, 274, 281 — 284, 287, 294, 295, 297, 298, 303, 304, 307, 308, 313, 315, 316, 323, 332, 339, 342, 343, 352, 353

Максимович О. М. 146, 175, 316

Максимовичі 267, 342

Мальдіс А. Й. 283

Манасеїн В. О. 336

Марахов Г. І. 345, 346

Марія Миколаївна 71, 89, 94, 95, 113, 115, 240, 246, 253, 257, 279, 280, 282, 303

Марія Олександрівна 250

Марія Федорівна 255

Маркевич А. М. 75, 120, 148, 162, 163, 201, 249, 250, 269, 271, 287, 289, 318, 330, 331

Маркевич М. А. 17, 21, 75, 175, 193, 194, 200, 201, 205, 210, 250, 342, 343

Маркелова Г. І. 167, 334

Марко Вовчок — див. Маркович М. О.

Марко Євангеліст 108, 316

Маркович Б. О. 131, 291, 302

Маркович М. О. 92, 98, 103, 104, 122, 124, 131, 132, 134, 147, 184, 186, 221, 261, 267, 271, 273, 277, 290, 291, 292, 293, 300, 302-305, 313, 314, 316, 318, 325, 327, 332, 339, 340, 352, 353

Маркович О. В. 122, 132, 226, 231, 290 — 292, 303, 316, 318, 352

Марковичі 290, 291

Мартинов 119

Мартинова Е. М. 283

Мартос П. І. 6, 187, 188, 189

Марусич О. І. 264

Марченко А. Я. 336

Маслій (Маслов) В. П. 134, 136, 306, 307, 313

Матвеев В. М. 38, 221, 235

Матвій Євангеліст 108, 226, 230, 231, 316

Махновець Л. Є. 295

Мацкевич Д. І. 126, 298, 311

Мебіус 123

Мей Л. О. 112, 279

Мельхиседек (Значко-Яворський М. К.) 139, 152, 309, 322

Метлинський (Могила) А. Л. 33, 76, 84, 94, 212, 217, 250, 255, 263

Мещерський А. І. 242

Мешков Д. В. 226, 236

Микешин М. О. 315

Микола 54

Микола I 48, 63, 67, 104, 124, 239, 241, 246, 250, 271, 274, 295

Милорадович Е. 352

Михайло Павлович (великий князь) 337

Михайлов В. О. 64, 68, 74, 242

Михайлов Г. К. 167, 334

Михайлов М. Л. 248

Михальський О. Г. 100, 259, 268

Міллер П. 193

Міяковський В. В. 287

Мова (Лиманський) В. С. 330

Мовчанюк В. П. 187

Могила Амвросій. — див. Метлинський А. Л.

Модзалевський В. Л. 212, 215

Мокієв Ю. 181, 349

Мокрицький А. М. 13, 197, 232, 351

Моллер Ф. А. 68, 242

Монькин 45

Моргун 36, 219

Мордовцев (Мордовець) Д. Л. 144, 186, 267, 305, 314, 315, 339

Мордовцев М. М. 315

Мордовцева Г. Н. 144, 186, 314, 315

Моссаковський Є. М. 181, 348

Московський М. В. 101, 269

Мотря 302

Моцарт В.-А. 264

Мстиславська О. П. 193

Муравйов 102

Муравйов М. М. 270

Муравйов Н. М. 270

Муравйов О. Н. 87, 93, 113, 257, 262, 270, 275

Муравський І. Ф. 247

Муравський М. Д. 329, 336

Мурільйо Б.-Е. 290

Муханов М. О. 305

Муханов П. О. 270

Муханов С. М. 215, 292
Н

Навроцький О. О. 88, 226, 258

Нагорецький 120

Шумейко В. П. 253, 257, 270, 277, 281, 282

Недоборовський 3. Ф. 212

Незабитовський I. 180, 348

Незабитовський С. А. 247

Нейкірх Г. 180

Некрасов М. О. 166, 283, 321, 333, 351

Нельговська А. О. 161, 179, 329, 346

Непокупний А. П. 186, 326

Нечипоренко I. 180, 347

Нікітенко О. В. 196, 287, 292

Нікітін I. С. 296

Ніколаєвський Є. 180

Новиков Є. П. 267, 282, 299

Новицький К. 247

Новицький М. Д. 149, 150, 160, 319, 320

Новицький М. М. 186, 192, 194, 196, 198, 199, 201, 203, 204, 213, 215, 219, 221, 226 — 239, 285, 288, 313, 320, 323 — 325, 328, 332 — 334, 338, 341, 350, 351

Новохатський М. І. 264

Номис (Симонов М. Т.) 52, 231

Норов А. С. 272

Нудатов Е. В. 237
О

Оболонський О. О. 122, 293, 327

Обручов В. О. 226, 240

Овсієнко В. 201

Овсянников П. А. 87, 100 — 102, 109, 113, 115, 257, 260, 264, 266, 268 — 271, 276, 277, 281

Огарьов М. П. 262, 285, 321

Огоновський О. М. 280

Одинцов Е. I. 247

Олдрідж А. 127, 249, 299

Олег (князь) 124, 295

Олександр II 68, 69, 71, 7.5 — 77, 83, 88, 89, 102, 112, 114, 246, 247, 250, 251, 253, 255, 258, 271, 272, 288, 297, 303, 327, 339

Олександра Федорівна 246

Олена Павлівна (Фредеріка-Шарлотта-Марія) 170, 337

Ольхін М. Д. 198, 204, 207, 211

Орлов Е. 180, 348

Орлов М. 181

Орлов О. Г. 238

Орлов О. Ф. 203, 227, 231, 233, 239, 244, 296

Орлов П. М. 13, 126, 196, 197

Орловський В. Д. 167, 171, 173, 174, 334, 339

Осинський 27, 209, 210

Осипов М. О. 65, 66, 68, 69, 75, 78, 95, 111, 112, 240 — 242, 244, 246, 249, 251, 252, 265, 278, 279, 345

Остроградський М. В. 63, 176, 239, 344

Острянський П. 54
П

Павло (апостол) 254

Павло I 239

Павло (принц Вюртемберзький) 337

Павлов К. С. 135, 225, 307

Павлов П. В. 328

Павлова К. К. 307

Павлюк М. М. 187, 245, 326, 327

Паламарчук Г. П. 186, 203

Палаузрв С. М. .133, 293, 304, 305

Палієнко 39

Панаев I. I. 183, 192, 351

Пантелей Іванович 108, 276

Парчевський Н. П. 133, 304, 306, 310, 322

Перовський В. О. 63, 69, 71, 81, 227, 228, 232, 239, 244, 245, 246, 251, 253, 259, 263, 269

Перовський Л. О. 227, 239

Петрарка Ф. 103, 271

Петрашевський М. В. 314

Петро (апостол) 73, 83, 301

Петро I 299, 351

Петров В. П. 272, 273

Петров І. Т. 60, 237

Петров О. М. 216

Петров Ф. В. 241

Петров Я. В. 146, 316

Печенева Г. 180

Пильчиков Д. П. 319, 352

Пименов М. С. 67, 242

Пипін О. М. 320

Пирогов М. І. 328

Писарєв Д. І. 292

Писарев М. Е. 210

Писарєви 27, 210

Писемський О. Ф. 72, 183, 246 — 248, 251, 335

Піунова-Шмідтгоф К. Б. 106, 107, 110, 111, 268, 275, 276, 278

Плетньов П. О. 123, 190, 293

Плещеев О. М. 241, 243

Плохово 106

Погодіy М. П. 28, 193, 211, 217, 283, 296, 297, 299, 307

Погожев В. М. 106, 108, 274, 276

Погожева В. 106, 275

Подберезький Р. А. 33, 217

Подгорецький Р. О. 155, 324

Полежаев О. І. 321

Полевой М. О. 194, 198, 300

Полонська Н. Є. 186

Полонський Я. П. 133, 134, 183, 302, 305, 335

Полуботок П. 251

Полусмакова Л. І. 156, 162, 163, 166, 168, 186, 300, 324, 325, 329, 330, 331, 333, 335

Поль 197

Пономарьов С. 266, 342

Понятовський 139, 310

Понятовський С. 198

Попов 37, 220

Порохня 114

Порта К. 327

Поспелов К. Є. 238

Почешев Г. 60, 237

Правдюк О. А. 315

Прийма Ф. Я. 206, 210, 314

Приймак Н. Л. 197

Прянишников Ф. І. 7, 190

Псьол Є. І. 214

Псьол О. І. 57, 199, 204, 208, 214, 234, 235

Псьол Т. І. 22, 51, 52, 57, 204, 208, 230, 231, 234, 235

Пурлевський С. Д. 140, 311

Путерен ван Д. І. 281

Пушкін О. С. 40, 41, 119, 265, 286, 293, 298, 321

Пущин І. І. 270

Пущина Н. І. 270

Пшевлоцький С. 345

П’ятницький К. 180, 347
Р

Раєв В. Є. 151, 321

Рамазанов 242

Редькін П. Г. 63, 239

Резанов А. І. 337

Рейтери Л. 232

Рембрандт В. Р. 37, 220, 321

Рєпнін В. М. 198, 199, 210, 214, 218

Рєпнін М. В. 198

Рєпнін М. Г. 199 — 201, 203 — 206, 218, 221, 226, 231

Рєпніна В. М. 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30 — 36, 38, 49, 51, 52, 53, 55, 59, 61, 63, 69, 93, 95, 101, 199 — 206, 208 — 211, 213 — 215, 218, 219, 221, 222, 225, 229; 230 — 239, 244, 246, 248, 262, 264, 296

Рєпніна В. О. 203, 204, 225

Рєпніни 14, 199, 200, 201, 208, 209, 219

Рігельман М. А. 129, 272, 301

Розенгейм М. П. 183, 351

Розумовський К. Г. 203

Росковшенко І. 332

Ротач П. П. 330

Рубісов К. 180, 347

Руданський С. В. 339

Руновський 343
С

Сабанська Р. 260

Сабуров А. I. 126, 298

Савєсков А. 180, 347

Савичев М. Ф. 307

Сагайдачний П. К. 281

Садовський О. П. 178, 179, 345

Сажин М. М. 45, 46, 49, 56, 174, 225, 226, 233, 277, 341, 344

Саллюстій Г. К. 20, 204

Салтиков-Щедрін М. Є. 120, 289

Самарський-Биховець 46

Самусь А. 180, 347

Сапожников О. О. 94, 263, 264

Сапожникови 260

Свидницький А. П. 339

Свідзінський К. 226

Селецька М. Д. 22, 26, 206

Селецький П. Д. 201, 206, 208

Селецькі 206

Семененко-Крамаревський В. С. 14, 197, 198

Сенковський О. І. 190, 192, 327

Сенчило-Стефановський О. Ф. 32, 33, 49, 216, 229, 329

Сераковський 3. 69 — 71, 74, 79, 80, 83, 86 — 89, 91, 113, 243, 246, 248, 252, 253, 256 — 260, 263, 283, 320

Середа Є. О. 344, 350

Сикевич В. 180, 347

Симиренко Н. П. 307

Симиренко П. Ф. 140, 141, 147, 171, 294, 305, 307, 311, 316, 317, 339, 349

Симонов М. Т. 291

Скірмунт О. 86, 90, 256, 259

Сковорода Г. С. 134, 306

Слуджинський Ф. Й. 37, 174, 220

Смирнов 141, 312

Смирнов В. Д. (Соловйов В. А.) 284

Смілянська В. Л. 187

Смірдін О. П. 233

Смородинова В. 180, 348

Соваж 264

Соколов І. І. 137, 147, 159, 172, 250, 307, 325, 340

Солдатьонков К. Т. 151, 320, 321

Соловйова П. 181

Сологуб В. О. 192

Соломон 20, 204, 226

Солонина З. К. 276

Солонина (Гамалія) М. Г. 108, 276

Сорока П. 180

Сорока П. 180, 346

Сорокін Є. С. 151, 321

Сошенко І. М. 161, 165, 167, 197, 171 — 174, 302, 329, 332, 334, 340, 341, 342, 346

Сошенко М. Т. 167, 172, 174, 340, 342

Спасович В. Д. 244

Сперанський М. М. 235

Спєшнєв М О. 143, 314

Срезневський В. І. 193

Срезневський І. І. 33, 148, 191, 195, 212, 217, 318, 343

Ставассер О. А. 351

Ставассер П. А. 13, 197

Станевич Я. 283

Станкевич О. В. 207

Стебницький П. 315

Стефанович А. 180, 347

Стефанович П. 180, 347

Стороженко А. Я. 28, 211, 212, 278

Стороженко М. І. 204, 226, 229, 230, 231, 233 — 235, 238, 265, 267, 270, 273, 277

Стороженко О. П. 339

Стоянов О. 180, 346

Стрижевський Г. 181, 349

Стронін О. І. 337

Стурдза О. С. 21, 205, 211

Суботін М. Г. 192

Субханкулов А. Ф. 60, 237

Суворов О. В. 14, 198, 300

Судак В. О. 186, 196 — 198, 321

Суханов-Подколзін Б. Г. 344

Суханова Н. Б. 176, 344

Сухово-Кобилін О. В. 264

Сухозанет М. О. 251, 253, 254

Сухомлинов М. І. 176, 339, 343
Т

Танський С. Ф. 32, 34, 36, 37, 44, 220

Тарасевич 323

Тарасій Святитель 353

Тарахан-Береза З. П. 322

Тарновська Л. В. 129, 130, 301, 333, 349, 350

Тарновська Н. В. 166, 273, 315, 334

Тарновський В. В. (молодший), 166, 182, 301, 333, 334, 346, 349, 350, 352

Тарновський В. В. (старший) 104, 141, 142, 182, 249, 260, 267, 271, 273, 301, 312, 333, 350

Тарновський Г. С. 75, 194, 201, 202, 249, 250

Тарновські 216

Терновський П. О. 322

Тимашев О. Є. 292

Тимківський І. Ф. 125, 297

Тимофеев П. Т. 157, 325

Тихобразов М. І. 48, 229

Тихонравов М. С. 314

Тихорський М. Я. 29, 191, 213

Тіблен М. Л. 292

Тімм 337

Ткаченко Ф. Л. 156, 157,172, 173, 209; 325, 341, 349

Толбін В. В. (В. Борщов) 83, 333, 351

Толмачов П. О. 227

Толстая А. I. 66, 67, 71, 72, 75, 87, 89, 94 — %, 102, 109, 111 — 116, 118, 120, 123, 127, 130, 221, 240 — 242, 246, 247, 249, 255, 257, 258 — 260, 263, 265, 269, 270, 278 — 281, 285, 286, 288, 293, 294, 296, 299

Толстая О. А. 246

Толстая-Юнге К. Ф. — див. Юнге К. Ф.

Толсті 252, 286, 288, 299

Толстой Л. М. 67, 241, 242

Толстой О. К. 246, 248

Толстой О. П. 274

Толстой Ф. П. 18, 65, 66, 72, 81, 87, 89, 95, 104, 113, 114 — 116, 118, 132, 202, 240, 244, 247, 248, 251, 253, 254, 257 — 259, 263, 265, 279, 281, 282, 293, 296, 303, 337, 351

Тон К. А. 242

Тотлебен Е. I. 344

Траскін О. С. 216, 225

Тризна Р. Д. 82, 183, 309, 333, 334, 350

Тройницький О. Г. 304, 305, 323

Трощинський Д. А. 143, 147, 313, 317

Трубецький Ю. I. 193

Трунов В. Л. 319, 352

Трутовський К. О. 129, 147, 301

Тузилькевич К. 180

Тургенєв I. С. 134, 143, 284, 291, 293, 302, 305, 313, 314, 321, 325, 352

Турно Л. 71
У

Уваров О. С. 73, 141, 300, 312, 321

Уваров С. С. 225

Уварова В. М. 328

Улибишев О. Д. 95, 264

Умірбаєв Е. Ш. 186

Урусов 121

Усенко П. Г. 244

Усков I. О. 69, 70, 72, 74, 79 — 81, 87, 89, 100, 101, 120, 121, 243, 244, 248, 252, 257 — 261, 268, 269, 288, 289

Усков М. Я. 100

Ускова А. О. 80, 121, 244, 253, 269, 288, 289

Ускова Надія 120, 121, 269, 288

Ускова Наталія 120, 121, 269, 288, 289

Устрялов М. Г. 60, 234, 235, 236

Устюжська О. В. 133, 305
Ф

Фальборк Г. А. 293

Федір 26

Федоров М. П. 166, 168, 333, 335

Федяєв Л. I. 228, 235, 237

Феста 106

Филипович П. П. 297, 342

Філарет (Гумілевський Д. Г.) 139, 182, 183, 308, 309, 350

Філіп (митрополит) 74

Філонович 171, 339

Фіцтум О. Є. 197

Фіцтум (фон Екштедт) О. I. 13, 197

Фішер Е. 204

Фішер Ф. Ф. 26, 199, 208

Фіялковський Ф. 107, 177 — 179, 275, 345

Фліорковський В. Е. 149, 157, 158, 169, 319, 325, 326, 328

Фома Кемпійський 235

Франко I. Я. 223

Фредерікс 129

Фрейман Г. А. 258

Фундуклей I. I. 216, 227, 237, 277

Фіоріх И. 86, 256
X

Халанська С. I. 125, 297

Халанський I. I. 297

Харко 307

Хвалибога 333

Хижнякова Г. 181

Хіврич 37, 220

Хлебовський С. 128, 299

Хлопов 162

Хмельницький Б. 15, 20, 89, 193, 204, 207, 259, 307, 316

Хом’яков О. С. 283

Храбчинський О. 101, 269

Хропаль О. I. 140, 294, 311

Хрущов 159
Ц

Цейзик М. Г. 70, 71, 73, 91, 245, 246, 248,260

Цертелев М. А. 214

Цецурін 51
Ч

Чала Н. 181

Чалий М. К. 160, 165, 167, 171, 172, 174, 186, 203, 205, 206, 208 — 210, 218, 219, 225, 231, 240, 241, 245, 246, 248 — 250, 252, 254, 257 — 262, 264, 266, 268, 269, 272, 275, 278, 280, 282 — 287, 290, 293, 294, 295, 297, 299, 300, 302, 303, 308 — 310, 312, 313, 314, 316, 318, 319, 324, 326 — 334, 338 — 342, 344, 346, 349, 350

Чамата Н. П. 187

Чарноцький 130

Часник 55

Чекмарьов П. У. 276

Чельцов Ф. I. 247

Черкаський В. О. 124, 125, 295, 297

Черненко Ф. I. 349

Черняк Є. Д. 212

Черник I. Д. 212

Черники 29, 212

Чернишевська Н. М. 320

Чернишевський М. Г. 150, 244, 261, 320, 321

Чернишов М П. 64, 229, 240

Чернишов О. I. 48, 229, 230

Чернишов О. П. 48, 50, 54, 55, 63, 64, 228 — 230, 232, 239

Чернишова О. 48

Чернявський М. 181

Чернягін К. В. 101, 121, 269

Честахівський Г. М. 132, 302

Чехович Л. 181

Чигир Г. 229

Чикаленко Є. 312
Ш

Шагінян М. С. 203, 338

Шамрай А. П. 191

Шаріон 46, 54

Шафарик П.-Й. 207, 331, 343, 349

Шаховськой Н. В. 286

Шварц Л. I. 180, 347

Шведчина 15

Шебуєв В. К 67, 242

Шевирьов С. П. 283, 296

Шевченки 158, 159

Шевченко А. Й. 147

Шевченко В. Г. 39, 134, 139, 143, 147, 149, 150, 152, 154, 160, 210, 222, 306, 307, 309 — 311, 313, 314, 316 — 320, 322, 324, 328

Шевченко І. Й. 147

Шевченко Й. Г. 147, 158, 222, 280, 326

Шевченко К. Г. 308

Шевченко М. Г. 147, 158, 222, 280, 317, 326

Шевченко Петро. 114, 280

Шевченко Петро М. 147

Шевченко П. В. (Пріся) 331

Шевченко Прокіп М. 147

Шевченко С. М. 147, 158

Шевченко Т. Й. 147

Шевченко Я. Г. — див. Бойко Я. Г.

Шейковський К. В. 180, 346

Шекспір В. 41, 42, 51, 54, 55, 223, 230, 231, 233, 277

Шенрок В. I. 216, 217, 223, 297, 313

Шиманов А. 330

Ширяев В. Г. 325

Шишкін І. І. 242

Шіллер Ф. 256, 296, 327

Шлейфер П. 225

Шмідт І. І. 197

Шм|дт М. О. 197

Шмідт Н. О.. 13, 197

Шмідт О. Є. 197

Шмідт С. I. 197

Шмідт С. О. 197

Шмідти 13, 197

Шмулевич Я. 180, 347

Шовкопляс Г. М. 224

Шовкопляс I. Г. 224

Шостак 49, 52

Шохин П. 352

Шраге Л. I. 46, 226

Шрейдерс К. А. 104, 109, 113, 257, 273, 277

Штакеншнейдер А. I. 133, 305

Штейнгель В. I. 118, 285

Штернберг В. I. 13, 64, 196, 197, 202, 239, 240, 250, 352

Штрандман Р. Р. 15, 199, 200

Шубравський В. Є. 210

Шуляченко (Шулячівна) Н. Р. 150, 320
Щ

Щелкан 352

Щепкін Д. М. 100, 268, 269

Щепкін М. М. 248, 262, 271

Щепкін М. С. 76, 84, 92, 93, 95, 97, 100 — 102, 106, 107, 110, 114; 115, 117, 118, 123 — 126, 177, 178, 208, 237, 250, 252, 255, 261, 262, 264 — 266, 268 — 275, 277, 278 — 286, 294, 296 — 299, 314, 315, 321, 345

Щепкін О. М. 118, 286, 298

Щепкіна О. Д. 125, 126, 296, 298

Щербатов Г. О. 116, 117, 283

Щербина I. О. 278

Щербина М. Ф. 110, 111, 182, 351

Щоголєв Я. I. 124, 296

Щурат В. Г. 209
Ю

Юзефович 180

Юзефович М. В. 32, 152, 153, 204, 216, 231, 322

Юнге (Толстая) К. Ф. 75, 288, 299

Юркевич М. 54

Юскевич-Красковський I. Д. 308

Юсупова 107, 123

Юшков М. Ф. 275
Я

Ягницький I. Т. 135, 307

Язиков Н. М. 230

Якубинський Й. М. 30

Якушкін Є. І. 74, 248, 262

Якушкін П. 339

Ямпольський І. Г. 296

Яровий М. П. 307

Ярославцев А. 332

Яхненки 171, 339

Яхненко К. М. 140, 311, 312

Яцюк В. М. 189, 269, 337Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.