[Тарас Шевченко. Зібрання творів: У 6 т. — К., 2003. — Т. 1: Поезія 1837-1847. — С. 764.]

Попередня     Головна     Наступна

СПИСОК СКОРОЧЕНЬАРХІВОСХОВИЩА


ДАРФ — Державний архів Російської Федерації (Москва).

ІЛ — Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України, відділ рукописів.

ІМФЕ — Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України, фонди.

ІРЛІ — Інститут російської літератури (Пушкінський дім) Російської академії наук.

ІР НБУВ — Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського.

ЛНБ — Львівська наукова бібліотека ім. В. Стефаника НАН України, відділ рукописів.

НМТШ — Національний музей Тараса Шевченка.

РДАЛМ — Російський державний архів літератури і мистецтва (Москва).

РДБ — Російська державна бібліотека (Москва).

РДІА — Російський державний історичний архів (Санкт-Петербург).

РНБ — Російська національна бібліотека (Санкт-Петербург).

ЦДАМЛМУ — Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (Київ).

ЦДІА України — Центральний державний історичний архів України у Львові.ДРУКОВАНІ ДЖЕРЕЛА


ЗНТШ — Записки Наукового товариства імені Шевченка.

«Кобзар» 1840 — Кобзарь Т. Шевченка. — СПб., 1840.

«Кобзар»1860 — Кобзарь Тараса Шевченка / Коштом Платона Семеренка, — СПб., 1860.

Листи до Тараса Шевченка — Листи до Тараса Шевченка. — К.: Наукова думка, 1993.

Тарас Шевченко. Документи та матеріали — Тарас Шевченко: Документи та матеріали до біографії. 1814 — 1861. — 2-ге вид., перероблене і доповнене. — К., 1982.

Труды этнографическо-статистической экспедиции... собранные П. П. Чубинским. — Труды этнографическо-статистической экспедиции в Западнорусский край: Материалы и исследования, собранные д. чл. П. П. Чубинским. — СПб., 1874. — Т. 5. Песни любовные, семейные, бытовые и шуточные.

«Чигиринський Кобзар і Гайдамаки» 1844 — Чигиринский Кобзарь и Гайдамаки: Две поэмы на малороссийском языке Т.Г. Шевченка. Новое издание, с картинкою. — СПб., 1844.


Попередня     Головна     Наступна


Опитування кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки:

Анкета для вивчення суспільної думки щодо фемінних інновацій :   Опитування щодо доцільності функціонування в українському мовленні фемінативів (новітніх назв жінок за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо), переважно не зафіксованих у сучасних словниках. Допоможе виявити ставлення мовців до явища словотвірної фемінізації в сучасному українському мовленні та спрогнозувати подальшу долю назв у лексичній системі української мови. анкета )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.