Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

27. «Храбрая мысль носить васъ умъ на дЂло»У наведеній фразі переважна більшість дослідників виправляє васъ на ваю (М. О. Максимович, Д. М. Дубенський, М. С. Тихонравов, О. М. Огоновський, О. О. Партицький, А. С. Петрушевич, В. П. Адріанова-Перетц, О. В. Творогов, М. О. Мещерський та О. О. Бурикін, Л. Є. Махновець, Л. О. Дмитрієв) або на вашъ / вашь (В. О. Яковлєв, В. М. Перетц, С. К. Шамбінаго та В. Ф. Ржига, О. С. Орлов, Д. С. Лихачов, М. К. Гудзій, І. П. Єрьомін, В. І. Стеллецький). Ф. І. Буслаєв вагається — ваю або вашъ. Виправляючи васъ на ваю, дослідники ваю розуміють як «у вас обох», тобто розглядають ваю як безприйменникову форму родового відмінка двоїни. На думку В. Ф. Міллера, перед васъ міг стояти прийменник в (без ъ), який зник під впливом наступної літери в (у слові васъ). А. В. Лонгінов вважає, що тут (перед васъ) пропущено прийменник въ. Ф. Є. Корш васъ умъ виправляє на ва съ уемь «вас з дядьком».

Аналізовану фразу (з відповідними кон’єктурами) дослідники перекладають: «Ваша думка тверда підносить розум на подвиги» (перші видавці «Слова»), «геройська думка розумно підносить вас на подвиги» (Я. О. Пожарський), «Хоробра думка спрямовує (рос. стремит) вас на розумний (славний) подвиг» (М. Ф. Грамматін), «Хоробра думка носить розум ваш на діло» (М. О. Максимович), «Хоробра думка підносить ваш розум на подвиг високий» (Д. М. Дубенський), «думка хоробра розум ваш на діло спрямовує (рос. стремит)» (О. Ф. Вельтман), «Смело мысль стремит ваш ум на подвиг!» (А. М. Майков), «Смілива думка спрямовує ваш розум на подвиг» (Я.Малашев), «Відважна гадка носить ваш ум на діло» (О. М. Огоновський), «Хоробра думка носить вас розумом на діло» (Д. І. Прозоровський), «Мисль хоробрая несе ваш ум на діло» (О. О. Партицький), «Сміливі задуми носять вас на діло» (В. О. Яковлєв), «Хоробра думка носить (сущий у) вас розум на діло» (А. В. Лонгінов), «Хоробра думка скеровує ваш розум на діло» (М. К. Грунський), «Хоробра думка веде (рос. влечет) ваш розум на подвиг» (С. К. Шамбінаго та В. Ф. Ржига, Д. С. Лихачов), «Мысль ваша храбрая / влечет ум на подвиги» (І. О. Новиков), «Хоробра думка веде (рос. увлекает) ваш розум на подвиг» (О. С. Орлов, M. K. Гудзій), «Хоробра думка на подвиг вас кличе» (І. П. Єрьомін), «Відважна думка веде (рос. влечет) ваш розум на подвиг» (Р. О. Якобсон), «Хоробра думка підносить розум ваш на подвиги!» (В. І. Стеллецький), «Храбрая мысль / стремит ваше сердце в битву!» (О. К. Югов), «Хоробрі задуми ведуть (рос. влекут) ваш розум на подвиг» (О. В. Творогов), «Хоробра Думка направляє розум у вас обох на подвиги» (М. О. Мещерський),

«Хоробра мисль носить ваш ум на подвиг» (Л. Є. Махновець), «Хоробрі задуми ведуть (рос. влекут) ваш дух на битву» (Л. О. Дмитрієв).

Проте й після внесеної в текст кон’єктури аналізована фраза не видається бездоганною, про що свідчать і наведені вище її переклади. Як може думка (навіть хоробра) нести (вести) розум на діло? І на яке діло? Аналізована фраза явно знижує стиль поеми, через що велика група дослідників змушена була слово дЂло перекладати як «подвиг» («подвиги»).

Ми вважаємо, що аналізовану фразу перші видавці «Слова» і всі подальші дослідники зрозуміли неправильно. Автор «Слова» цією фразою хотів сказати, що в Романа і Мстислава поєднуються хоробрість і розум, що хоробрість не затьмарює їм обом розум, що хоробрість подвигає їх обох лише на розумні вчинки. Тобто, на наш погляд, не треба виправляти васъ на ваю чи вашъ(ь). Треба лише умъ на читати разом як умьно (дЂло). Для такого прочитання є всі підстави;

1. У першому виданні «Слова» нерідко літера ъ стоїть на місці ь і навпаки, що можна пояснити наявністю в ряді випадків у Мусін-Пушкінському списку «Слова» паєрика (замість ъ і ь), не завжди правильно розкритого першими видавцями. Слід зазначити, що в Катерининській копії «Слова» в аналізованій фразі написано умь, а не умъ, як у першому виданні.

2. У Мусін-Пушкінському списку «Слова» літери а і о могли мати схожі написання 126, а тому перші видавці їх іноді плутали, пор. посады замість насады.

Після внесення змін аналізована фраза набуває такого вигляду: «Храбрая мысль носить васъ умьно дЂло». Вона вже не випадає із загального стилю поеми. Її переклад не викликає ніяких труднощів: «Хоробра думка носить вас на розумне діло». В аналізованій фразі форма знахідного відмінка (умьно дЂло) вжита без прийменника (на), що було властиво давньоруській мові 127. В атрибутивній функції в давньоруській мові могли виступати не тільки повні, але й короткі (як в аналізованій фразі) форми прикметників 128.126 Барсов Е. В. Слово о полку Игореве как художественный памятник Киевской дружинной Руси. — М., 1887. — Т. 1. — С. 84, 86; Козловский И. И. Зазнач. праця. — С. 7 — 8.

127 Історія української мови: Синтаксис. — С. 114.

128 Тамже. — С. 71.


Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.