Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

38. «И скочи съ него босымъ влъкомъ»У цій фразі значні труднощі викликає осмислення слова босымъ, а точніше — словосполучення босымъ влъкомъ. Епітет босымъ ряд дослідників виправляє на бусымъ (бусымь), тобто «сірим» (В. В. Макушев, Є. В. Барсов, Ф. Є. Корш, В. М. Перетц, Д. С. Лихачов, Л. Є. Махновець, Л. О. Дмитрієв), спираючись на рос. діал. бýсый «сірий, попелястий, димчастий» або на тюркське слово buz «сірий, димчастий, блідий» (російське слово, очевидно, запозичено з тюркських мов 183). Словосполучення босымъ (бусымъ) влъкомъ дослідники перекладають так: «босим вовком», тобто залишають босымъ без перекладу (перші видавці «Слова», М. Ф. Грамматін, М. О. Максимович, О. М. Огоновський, О. О. Партацький, А. В. Лонгінов, О. С. Орлов, О. В. Творогов), «прудким вовком» (Я. О. Пожарський, Д. М. Дубенський), «сірим вовком» (О. Ф. Вельтман, Д. С. Лихачов, M. K. Гудзій, І. П. Єрьомін, О. К. Югов, Л. Є. Махновець, Л. О. Дмитрієв), «голодним вовком» (Я.Малашев), «лютим вовком» (В. О. Яковлєв), «білим вовком» (С. К. Шамбінаго та В. Ф. Ржига), «бурим вовком» (І. О. Новиков), «білоногим вовком» (Р. О. Якобсон), «вовком-перевертнем» (В. І. Стеллецький), «проворним вовком» (М. О. Мещерський). Д. І. Прозоровський слово босый розуміє як «босий»: «після того зіскочив з нього і босий побіг вовком до лугу Дінця».

На думку Є. В. Барсова, «бусий вовк» може означати не просто «сірий вовк», а «вовк, який полиняв від голоду або злості, хижий, розлючений вовк»; на думку Г. А. Ільїнського, наведене словосполучення означає «вовк, який стрімко несеться». О. І. Соболевський зазначає, що тут ідеться про якогось особливого вовка, можливо, білого. Навівши укр. босий із значенням «білоногий», учений ставить питання: «Чи не був особливо білоногим білий вовк?» 184. В. О. Гордлевський також вважає, що «босий вовк» (з тюркського boz kurt або boz boru, де boz — «сірий», a kurt i boru — «вовк») — не простий, сірий вовк; «в епітет «босий» укладається якийсь уже утрачений тотемістичний смисл» 185, первісно він сприймався як синонім слів «священний», «таємничий» (аж ніяк не позначаючи кольору, як у сучасних тюркських мовах).183 Баскаков Н. А. Зазнач. праця. — С. 117.

184 Соболевский А. И. К «Слову о полку Игореве» // Изв. Отд-ния рус. яз. и словесности Рос. акад. наук. — 1929. — Т. 2. Кн. 1. — С. 185.

185 Гордлевский В. А. Что такое «босый волк»? (К толкованию «Слова о полку Игореве») // Изв. АН СССР. Отд-ние лит. и яз. — 1947. — Т. 6. Вып. 4. — С. 333.Ми погоджуємося з О. І. Соболевським і В. О. Гордлевським, що «босий вовк» — це особливий вовк, чарівний. Для простого вовка в «Слові» є звичайний епітет — «сірий», пор.: «сЂрымъ вълкомъ по земли», «скачють акы сЂрыи влъци въ полЂ», «Гзакъ бЂжитъ сЂрымъ влъкомъ». Проте ми не вважаємо, що для пояснення словосполучення «босий вовк» треба звертатися до тюркських мов.

Як уже відзначив О. І. Соболевський, в українській мові існує прикметник босий «білоногий, з білими ногами», який уживається стосовно тварин (собак, корів, биків, телят). Це слово і похідні від нього досить поширені в українській мові, пор.: діал. бóсий «(про собаку) темної шерсті з білими лапами; (про бика) з білими копитами» 186, діал. боскó «собака з білими лапами (до колін)» 187, діал. босик «кличка пса з білими лапами» 188, діал. босáня «сива корова з білими ногами» 189, діал. босáнча «теля з білими ногами» 190. Таке слово засвідчує і польська мова: діал. bosy «(про тварин) який має білі нижні частини ніг». Наявність слова босий «з білими ногами (у тварин)» та похідних від нього в різних говірках української мови і в польській мові свідчить про давність цього слова, можливо, навіть про його праслов’янське походження. Оскільки первісне значення прикметника bosъ — «голий» 191, то не виключено, що обидва значення слова босий — «з голими ногами (про людей)» і «з білими ногами (про тварин)» розвинулися приблизно одночасно на основі псл. *bosonogъ «голоногий, з голими ногами (про людей); білоногий, з білими ногами (про тварин)» 192.

На наш погляд, «босий вовк» «Слова» — це «вовк з білими ногами (з битими нижніми частинами ніг)» і назване словосполучення ми пропонуємо перекласти «білоногий вовк» (так перекладає аналізоване словосполучення Р. О. Якобсон). Те, що таких вовків у природі не буває, немає значення, тому що йдеться про казкового, чарівного вовка. Він може бути будь-якого кольору, наприклад, у бурятському епосі герой перетворюється в синього вовка 193. Синій колір — улюблений колір тюрків 194, а в слов’ян улюбленими були тварини і птахи, які, будучи темного кольору, мали білі плями (це стосується, наприклад, ласиці і ластівки) 195. Ігор, до якого автор ставиться дуже прихильно перетворюючись у вовка при втечі з половецького полону, мав перетворити ся в доброго вовка, а таким вовком, за уявленнями давніх слов’ян був вовк (сірий) з білими ногами.186 Словарь української мови / За ред. Б.Грінченка. — К., 1907. — Т. 1. — С. 89.

187 Там же. — С. 90.

188 Верхратський І. Говір батюків. — Львів, 1912. — С. 253.

189 Онишкевич М. Й. Словник бойківських говірок. — К., 1984. — Ч. 1. — С. 67.

190 Там же.

191 Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. — М., 1975. — Вып. 2. — С. 223.

192 Уже висловлювалася думка, що значення «голоногий, босий» у слов’янських і литовській мовах виникло на основі утворення псл. *bosonogъ «голоногий», лит. bas(a)kõjis (kója — «нога») «т. c.» (Fraenkel E., Dickenmann E. Untersuchungen über die Nominalkomposition im Russischen // Ztschr. slav. Philol. — Leipzig, 1936. — Bd. 13. Doppelheft 1 — 2. — S. 219).

193 Гордлевский В. А. Зазнач. праця. — C. 328.

194 Там же. — C. 327.Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.