Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


Попередня     Головна     Наступна

ПОКАЖЧИКавтентичність, 34, 36, 37-8, 62, 73, 81, 117, 122, 128-9

автономія, 16, 18-9, 28, 30-1, 33, 37, 48, 62, 106-7, 112, 114-5, 122

Азія, 14, 17, 23, 39, 43, 54, 66-7, 83, 90, 93, 96, 101, 106, 108, 111-2, 119, 129

Америка, 45, 48, 56, 74, 83, 91-2, 94-5, 111-2, 116

Англія, див. також Британія, 22, 45, 48, 52, 72, 74, 78, 85, 88-91, 93-6, 103, 105, 107, 119, 122

Андерсон, Бенедикт, 50, 76-7, 79, 81, 84, 141

араби, 83, 99

Армстронг, Джон, 59-60, 80

археологія, 33-4, 51

Атени, див. Греція, 35

Африка, 14, 17, 23, 33, 39, 54, 66-7, 83-4, 94, 101, 106, 111-2, 119, 129-30

Баба, Гомі, 117, 123

баски, 21-2, 83, 111

батьківщина, див. також територія, 18-21, 31, 36-9, 57, 75, 99, 101, 104, 107, 118, 131

Бельгія, 21-2, 108

Берк, Едмунд, 10, 28

Біблія, біблійний, 88-9, 91-2, 95-6, 100, 105, 128

біологія, див. також предки, 22, 42, 51, 53, 59, 61-2

Блайден, Едвард, 33

Близький Схід, 9, 81, 84, 97, 130

Брас, Пол, 56

Бретань, 83, 111

Британія, див. також Англія, 22, 45, 56, 74, 85, 90, 94, 95

Брубейкер, Роджерс, 17, 95

Бруйлі, Джон, 17, 29, 50, 56-7, 72-5, 91

Ван ден Берґ, П’єр, 53-4

Вебер, Макс, 18, 31, 37, 41-2, 60, 71, 86

Вельс, 22, 84, 89-91, 94, 111

вибори, 13, 39, 103, 106, 131, 132

відокремлення, 27, 68

Візантія, 98-9

війна, 69, 72, 100, 108, 111, 114-5, 127, 132

Вірменія, 21, 81, 83, 92, 97-9, 102

Віролі, Мауриціо, 44

воєнний, див. війна, 114

волюнтаризм, 11, 40-1, 43, 45, 51

воля (національна), 18, 32, 40-2, 46, 53, 62, 67, 71, 77-9, 120

Гатчинсон, Джон, 58, 60, 74-5, 80

Гейс, Карлтон, 43

гендер, 70, 108, 112, 126

Гердер, Йоган Готфрід, 10, 13, 27-8, 62, 73

Гехтер, Майкл, 49, 67-8, 71, 139

гібридизація, 11, 82, 117, 119, 123

глобалізм, глобалізація, 11, 82, 87, 110, 115, 125-8

Гобсбаум, Ерик, 50, 77-9, 84-7, 89, 93, 100, 112-3, 123, 126, 142

Голандія, див. Нідерланди, 48

Греція, 31, 35, 83, 88, 96-9, 107, 128

громадянин, громадянство, 21, 39, 43-5, 48, 64, 69, 72, 79, 85, 89, 93, 95, 98, 100, 102-3, 105, 107, 115, 117-8, 122, 132-3

Грох, Мирослав, 14, 74

Ґелнер, Ернест, 49, 62-7, 71, 76, 85, 123, 143

Ґіденс, Ентоні, 50, 71, 99, 125

Ґілберт, Пол, 36-7

Ґілінґем, Джон, 90-1

Ґірц, Кліфорд, 54-5

Ґрінфелд, Лія, 91

Ґросбі, Стівен, 55, 97-8

Данія, 90, 103, 116

демократія, 70, 78, 84-6, 103, 105-6, 108, 112

держава (національна), 17-9, 21-3, 26, 32, 37, 49-50, 68-9, 71-3, 75, 78, 85-8, 90, 94-7, 103-4, 111-8, 126-7

діаспора, 21, 96, 99

доля, 15, 28, 35, 39, 42, 110, 125, 131-2

Дюркгайм, Еміль, 39, 48, 67, 133

економіка, 18-21, 36, 49, 59, 73, 85, 87, 107, 114-5, 126, 130

Ельзас, 22, 40-1

етнічна належність, 9, 37, 42-3, 51, 55, 58-9, 70, 74-5, 82, 86, 88, 90, 92-4, 96-8, 107, 120, 128, 141

етнос, 9, 18-21, 24-5, 53, 55-6, 58-60, 69-70, 81-2, 92-95, 101-4, 106, 109-10, 118-21, 128, 131-2, 135, 138

етносимволізм, 11, 25, 57-61, 79-82, 109-10, 129

євреї, юдаїзм, 21, 42, 55, 81, 83, 86, 92-3, 95-7, 99-100, 102, 130

Європа, 14, 29, 31, 40, 43, 50, 62-3, 67, 72, 74, 77, 81, 83-4, 86, 89, 90-5, 101, 104, 106-8, 111-2, 116-7, 120

Єгипет, 83, 95-9, 102, 128

єдність, 16, 23, 31-3, 37, 48, 106-7, 116-9, 120-2, 127

звичаї, 18, 20, 25, 31-2, 36, 38, 44, 88, 96-7, 100, 116

золота доба, 81, 102, 110, 128-9, 132

ідентичність, 16-7, 23-6, 32-3, 37-8, 48, 56-7, 105-7, 113, 116-9, 121, 125-6

ідеологія (націоналістична), 9-11, 13-4, 16-8, 37-8, 48-9, 65-7, 73, 81, 87-9, 106, 109, 113-4, 117, 127, 133

Ізраїль, див. євреї, 130

ім’я, найменування, 15, 19, 20, 80

імперіалізм, див. також

колоніалізм, 18, 23, 27, 65, 107, 122, 132

імперія, див. імперіалізм, 18, 132

Індія, 9, 39, 56, 83, 119, 130

індустріалізм, див. капіталізм, 65

інструменталізм, 55-7, 71

інтелектуали, інтелігенція, 14, 31, 50, 58, 62-4, 67, 76, 81, 87, 92, 104, 106, 109

Іран, 93, 95-6, 99, 102, 105

Ірландія, 43, 58, 68, 74, 90-1, 94, 103-4, 107

іслам, 56, 59, 93, 105, 143

Іспанія, 21-2, 31, 52, 72, 83, 90-1, 95, 103, 107-8

історія, історизм, 10-1, 14, 19-20, 28, 33, 35-7, 41, 44, 51, 73, 77-86, 90, 92, 94-6, 98-102, 104, 107, 109-10, 122, 128-9, 131-3

Італія, 14, 21, 29, 31, 83, 85, 128

Кант, Іммануїл, 27, 42, 50, 62-3

капіталізм, 49, 65, 72

Каталонія, 21-2, 31, 83, 111

Квебек, 84, 111

Кедурі, Елі, 27, 29, 36-7, 50, 62-3, 66, 67, 81, 109, 139

Київська Русь, 129

Китай, 83, 93, 99, 104

Кітромілідис, Пасхаліє, 98

клас, 43, 49, 64, 72, 74, 78, 86, 102, 103-4, 105-6, 108, 111, 126

козаки, 129

колір, див. раса, 53, 64

колоніалізм, 23, 65, 67, 111, 119, 134

Кон, Ганс, 43

Конор, Вокер, 22-3, 53, 69-72, 77, 94, 140

конструювання, конструктивізм, 11, 50, 76, 78, 80-1, 84, 87

Корея, 93, 104

Корсика, 22, 32, 83, 111

Країна Басків, див. баски, 83, 111

культура, 14, 17, 19-1, 24-6, 30-3, 37-9, 43-5, 48-9, 51, 54, 58-60, 62-6, 73-6, 79, 81-2, 99-100, 102, 104, 106, 116-7, 118-25, 127-30, 133

Лайдон, Джеймс, 94

Латинська Америка, 83, 108

лібералізм, 10, 29, 41, 44, 85, 118

література, 14, 32, 42, 44, 72, 76, 90, 92-3, 95-6, 120, 122

Льобера, Хосеп, 91

Мадзіні, Джузеппе, 28-9, 85

Мак’явеллі, Ніколо, 14

Македонія, 15, 97

Мак-Ніл, Вільям, 118-21, 123

Ман, Майкл, 50, 71-2

Маркс, марксизм, 71, 76, 123, 125

Менделз, Дорон, 97

мистецтво, 15, 34, 38, 74, 115, 122, 128

Мілер, Дейвід, 19, 44

місто, місто-держава, міський, 18, 39, 44-5, 48, 101, 132, 136

міт, мітологія, 11, 19-22, 24-5, 53, 59-60, 69, 75, 77-9, 81-2, 100-1, 103, 109-11, 118, 121-2, 131

мова, 10, 13-5, 18, 20, 32, 38, 42, 44, 47, 53, 63-5, 76, 78, 80-1, 85-6, 88-90, 92-4, 96-100, 122-3, 127

модернізм, 11, 48-51, 57, 60-1, 67, 69-70, 75, 81-2, 84, 87, 89-90, 93-4, 96, 98-100, 137

Монтеск’є, Барон Шарльде, 32

Мос, Джордж, 132

музика, 14-5, 34, 122

мусульманство, див. іслам, 56

нацизм, 43, 66, 83, 86, 112, 120

Нейрн, Том, 49, 65

Нідерланди, 48, 52, 90, 95, 103, 105, 128

Німеччина, 31-2, 34, 40-3, 53, 55, 62-3, 73, 83, 85, 90-1, 95, 107, 116, 132

О’Браєн, Конор Крус, 92

органічний, органіцизм, 11, 40-3, 45, 51-4, 120

Пакистан, 56

пам’ять, 10-1, 15, 19-21, 24-5, 40-2, 59-60, 69, 71, 75, 79, 81-2, 86, 101, 103, 107, 109, 111, 118-9, 122, 124-5, 132

патріотизм, 22, 44, 69, 85

переніалізм, 11, 51-2, 59-61, 65, 70, 76, 80-1, 89-94, 98, 138

Перикл, 35, 48

Персія, див. Іран, 95, 99

поліетнічний, поліетнічна

належність, 21, 23, 39, 119-20

Польща, 30, 32, 39, 83, 90, 95, 103, 104, 107, 112, 116

постмодерний, постмодернізм, 11, 57

походження, міт про п., див. предки, 25

прапор, 15, 38, 77, 92

предки, 19-20, 22, 25, 34, 41, 43, 53-4, 69, 79, 81, 93-4, 100-1, 103, 106, 117, 119, 125, 131-2

примордіалізм, 11, 51-6, 59-61, 65, 70, 76-7, 97

Просвітництво, 50, 63, 106

Прусія, див. також Німеччина, 55, 73, 83

Радянський Союз, див. Росія, 112

раса, расизм, 33, 51, 53, 64, 66, 86, 112

раціональний вибір, 67-8

раціональність, раціоналізм, 57, 67, 69, 70, 94, 118, 131

регіон, 18, 25, 47, 49, 68, 78, 85, 95, 114, 126

релігія, 10, 18, 20, 25, 30, 39-40, 44, 48, 53, 64, 66, 77-9, 85, 88, 92, 94, 96, 99-100, 103-4, 114, 119, 122, 127, 130, 131-3

Ренан, Ернест, 40-2, 51-2, 86, 118 Рим, 48, 80, 94, 99

ритуал, 15, 25, 38-9, 47, 75, 77-8, 101, 103, 129, 132-3

Робінсон, Френсис, 56

Романтизм, 27, 31-3, 38, 41 -2, 44, 53, 62, 70, 73, 117, 123

Росія, 45, 48, 52, 78, 83-5, 90-1, 95, 103-4, 107, 112, 144

Руссо, Жан-Жак, 10, 32, 38, 42, 48, 52-3, 116

рух (націоналістичний), 13-6, 27, 69, 71-5

Сербія, див. також Юґославія, 78, 83, 85-6, 98, 107

Сетон-Вотсон, Г’ю, 43, 52, 90, 142

символіка, 10-1, 13-6, 24-5, 27, 38-9, 59-60, 75, 77-9, 82, 100, 103, 109-11, 118, 122, 131

Сієс, абат, 42, 46, 53

Снайдер, Луїс, 43

соціалізм, 10, 29, 112

Сполучені Штати, див. Америка, 39

спорідненість, 22, 31, 35, 53, 55, 63, 69-71, 94, 101, 110

Сталін, Йосип, 18, 30

сучасність, осучаснення, 48-51, 56-7, 59-60, 63-8, 70, 75, 81-2, 89-90, 96, 98-9, 123, 137

територія, див. також батьківщина, 18-20, 27, 29, 31, 37, 40, 43-4, 55, 78, 81, 84-6, 88, 92, 94-98, 99-100, 102, 107, 130-2

Тилі, Чарлз, 1-7, 43

традиція, 11, 24-5, 59, 64, 77-8, 82, 109-10, 122, 127, 129

Трайчке, Гайнрих фон, 40

Туреччина, 83, 85, 98-9, 105, 107

тяглість, 34, 59, 79-81, 96, 98-9, 109

Угорщина, 83, 90, 95, 103-4

Україна, 112, 129, 145

фашизм, див. нацизм, 66

Фіхте, Йоган Готліб, 28, 32, 42, 53, 62

Фішман, Джошуа, 69-70

Фландрія, див. також Бельґія, 21-2, 83, 111

Франція, 21-3, 31, 39, 40-2, 44-46, 47-8, 52, 72, 78, 85, 90-1, 95, 103, 106, 118

Французька революція, 31, 41, 47-9, 83-5, 118

Фріден, Майкл, 29

християнство, 50, 55, 58, 72, 74, 76, 91-5, 99, 105, 118, 132

церемонія, див. ритуал, 15

Чатерджі, Парта, 119

чехи, 43, 72, 83

Швейцарія, 21, 30, 90, 103, 116

Швеція, 52, 72, 90, 95, 103, 116

Шилз, Едвард, 54

Шотландія, 22, 52, 72, 84, 90, 111

Юґославія, 9, 84, 94

Юрґенсмаєр, Марк, 130

Японія, 35, 39, 83, 100, 104-5, 119Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.