Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Старосольський В. Й. Теорія нації. — Нью-Йорк; Київ, 1998. — XL, 157 с.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІНаукове видання

Старосольський Володимир Йоахимович

ТЕОРІЯ НАЦІЇ

Передмова Кресіної Ірини Олексіївни

Оправа і титул В. С. Жиборовського

Художній редактор Г. С. Муратова

Комп’ютерне макетування і верстка О. В. Козлітіної

Оператор набору Н. Г. Савельєва

Коректори Л. М. Байбородіна, С. А. ШкольникПідп. до друку 25.12.98. Формат 60 × 84/16.

Папір офс. № 1. Гарнітура Bodoni Cyrillic. Офсетний друк.

Ум. друк. арк. 11,62 + 0,23 форз. Ум. фарбовідб. 11,85.

Обл.-вид. арк. 11,84. Вид. № 10131. Зам. № 9-55.


Видавництво «Вища школа» 252054, Київ-54, вул. Гоголівська, 7

Надруковано з оригіналу-макета, виготовленого у видавництві «Вища школа», у ВАТ «Книжкова друкарня наукової книги», 254107, Київ-107, вул. Богговутівська, 17-21
Книгу видано за сприяння Кредитової «Самопомочі» (Нью-Йорк), Фундації Українського Вільного Університету (Нью-Йорк), шанувальників В. Старосольського і його доньки — Уляни СтаросольськоїУДК 323.1

ББК 66.017.83 (4 УКР)

С77

Друкується за виданням: Старосольський В. Теорія нації. — Відень, 1922. — 143 с.

Редакція літератури з історії, права, економіки Редактор О. В. ВасиленкоСтаросольськии В. Й. Теорія нації / Передм. І. О. Кресіної. — Нью-Йорк; Київ: Наук. Т-во ім. Т. Шевченка: Вища шк., 1998. — XL, 157 с. — ISBN 5-11-004693-Х

Володимир Старосольський — видатний український вчений-етнополітолог, соціолог, історик і теоретик права, один з провідників національно-визвольного руху в Галичині, доктор права й адвокат, професор кількох європейських університетів і в’язень сибірських таборів.

«Теорія нації» — одна з класичних праць В. Старосольського, де на основі психологічного методу дається блискучий аналіз феномена нації. Автор розглядає взаємозв’язок нації і держави, об’єктивних і суб’єктивних чинників формування нації як політичної спільноти.

В Україні книга видається вперше.

Для широкого кола читачів.

ISBN 5-11-004693-Х


© Наукове Товариство ім. Т. Шевченка, Нью-Йорк,1998

© І. О. Кресіна, передмова, 1998

© Видавництво «Виша школа», 1998Технічна сторінка
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.