Уклінно просимо заповнити Опитування про фемінативи  


[Ева Томпсон. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. — К., 2006. — С. 368.]

Попередня     Головна     Наступна

ВИХІДНІ ДАНІ


ЕВА М. ТОМПСОН

ТРУБАДУРИ ІМПЕРІЇ

Російська література і колоніалізм


Переклала з англійської Марія Корчинська


Ewa M. THOMPSON

IMPERIAL KNOWLEDGE

Russian Literature and ColonialismТомпсон, Ева М. Трубадури імперії: Російська література і колоніалізм. / Пер. з англ. М. Корчинської. — К: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2006. — 368 с. — ISBN 966-500-265-1

Пропоноване наукове дослідження — це ґрунтовний аналіз російського імперського культурознавчого дискурсу, обставин його функціонування в різні історичні епохи і до сьогодні. Авторка торкається широкого кола проблем, пов’язаних з теорією постколоніальних студій, формуванням національної та державницької самосвідомості, відмінностями у ході цих процесів між західноєвропейськими імперіями та Росією. Книга буде корисною усім, хто цікавиться літературознавством, політологією та іншими дотичними дисциплінами. Вона стане відкриттям для тих, хто шанує свіжі погляди на, здавалося б, давно знані речі.


ББК 83.3(4) Т56

© Ewa M. Thompson, 2006.

© Марія Корчинська. Український переклад, 2006.

© Тетяна Дзядевич. Передмова, 2006.

© Видавництво Соломії Павличко «Основи», 2006.
Відповідальна за випуск Валентина Кирилова

Редактори Михайло Москаленко, Анатолій Чердаклі

Коректор Антоніна Голик


Підписано до друку 21.09.2006. Формат 84×108 1/32.

Папір офсетний № 1. Гарнітура Таймс. Друк офсетний. Зам. № 6-1682К.


Технічна сторінка
Попередня     Головна     Наступна


Етимологія та історія української мови:

Датчанин:   В основі української назви датчани лежить долучення староукраїнської книжності до європейського контексту, до грецькомовної і латинськомовної науки. Саме із західних джерел прийшла -т- основи. І коли наші сучасники вживають назв датський, датчанин, то, навіть не здогадуючись, ступають по слідах, прокладених півтисячоліття тому предками, які перебували у великій європейській культурній спільноті. . . . ) 


Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.

Iзборник. Історія України IX-XVIII ст.