Попередня     Головна     Наступна

ВИСОКИЙ СТИЛЬ — один з трьох традиц. стилів («слогів»), що теоретично розроблялися і практично функціонували в Україні у 17 — 18 ст. За трьох стилів теорією, В. с. передбачав емоційно урочистий, пишномовний виклад, присвяч. важливим подіям, особам, діянням богів, перемогам у битвах, доблесті героїв тощо. Вирізнявся широким використанням т. з. прикрашувальних мовних засобів, зокрема словесних (метафори, синекдохи, метонімії, антономасії, повтори, подвоєння, приєднання та ін.) і змістових (алегорії, перифрази, гіперболи, апострофи, етопеї, гіпотипози, персоніфікації, парентези, епіфонеми) фігур. В. с. спирався на старослов’ян. лексику (зокрема, архаїзми, слов’янізми), фонетику і грамат. форми, характеризувався ускладненим синтаксисом (розгорнутими фразами, надфразними єдностями, інверсіями, риторичними запитаннями, вигуками тощо), широко звертався до антич. міфології, барокової образності. Ним писалися епічні твори, героїчні поеми, трагедії, оратор, виступи, конклюзії (програми шкільних наук, диспутів), драми («Владимир» Феофана Прокоповича, «Воскресеніе мертвыхъ» Георгія Кониського), казання Йоаникія Галятовського, Антонія Радивиловського, Данила Туптала (Дмитрія Ростовського), Стефана Яворського, твори С. Климовського, Г. Сковороди та ін. В 2-й пол. 18 ст. поступово виходить з ужитку, поступаючись книжно-урочистій манері викладу в укр. літ. мові, що формувалася на нар. основі.


В. А. Передрієнко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки:

Анкета для вивчення суспільної думки щодо фемінних інновацій :   Опитування щодо доцільності функціонування в українському мовленні фемінативів (новітніх назв жінок за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо), переважно не зафіксованих у сучасних словниках. Допоможе виявити ставлення мовців до явища словотвірної фемінізації в сучасному українському мовленні та спрогнозувати подальшу долю назв у лексичній системі української мови. анкета )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.