Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

ВЛАСНІ НАЗВИ, оніми — індивід. найменування окр. одиничних об’єктів. Належність одиниці — провідна ознака В. н. Десятки тисяч Олен та Сергіїв, що живуть в Україні, не поєднуються в поняття «Олена» й «Сергій»: кожній особі її ім’я належить індивідуально, незалежно від наявності чи відсутності тезок. Натомість, скажімо, назви сортів черешні Ярославна, Францис та ін. належать сукупностям одиниць, що об’єднуються відповід. поняттями, і тому не є В. н. всупереч своїй орфографії. Звідси другою ознакою, яка розрізняє власні та заг. назви (апелятиви), є відношення до поняття: заг. назви — носії понять, а В. н. включають усю відому мовцеві інформацію про свої денотати, без певних узагальнень, і тому пов’язуються з поняттями лише тією мірою, якою вказують на різновид об’єктів, до яких належать їх денотати. Так, В. н. Київ указує на те, що її денотат — місто, а В. н. Перун — на те, що вона належить язич, божеству. Тому В. н., не будучи носіями понять, включають їх у свою семант. структуру, утримують на рівні сем: у семант. структуру В. н. Київ входить сема «місто», яка виражає поняття «місто», і т. д. Розглядаючи відношення слів місто і Київ, Львів, Одеса, Харків та ріка і Дніпро, Дністер, Дунай, Прут, можна констатувати, що заг. назви об’єднують, узагальнюють однорідні об’єкти, а В. н., навпаки, їх розрізняють, диференціюють. Тобто заг. назви виконують генералізуючу функцію, а В. н. — диференційну. Це третя їх істотна ознака. Існують й ін. розбіжності між власними та заг. назвами (за підрахунками І. Ковалика їх 28). Розмежування власних і заг. назв стосується лише іменників (чи словосполучень, що виконують роль іменників, пор. сердите море — Чорне море). Набуваючи функцій іменників, генетично В. н. можуть виходити з різних частин мови, пор. Котляревський (прикметник), Звенигород (поєднання дієслова з іменником), кличка собаки Стрибай (дієслово), персонаж М. Коцюбинського Ох (вигук).

В. н. з’являються тоді, коли індивід. розрізнення набуває сусп. значущості. За денотатами розрізняють такі класи В. н.: 1) особові імена людей (див. Антропонім); 2) назви геогр. об’єктів (див. Топонім); 3) назви косм. об’єктів (див. Космонім); 4) найменування божеств, міфіч. істот (див. Теонім, Міфонім); 5) клички тварин (див. Зоонім); 6) назви організацій, вироб. та сусп. об’єднань (ця група В. н. позначається терміном ергонімія і включає величезну кількість найменувань — від партій, товариств, заводів, вузів до кінотеатрів, кооперативів, магазинів, фірм тощо); 7) назви відрізків часу, подій (це хрононімія, напр., Коліївщина, Друга світова війна); 8) назви окр. предметів (хрематонімія, що включає В. н. матеріальних предметів — кораблів, ураганів, алмазів тощо та витворів духовної культури — заголовки творів, назви муз. п’єс, творів живопису, кінофільмів та ін.). Сукупність усіх В. н. мови становить її ономаст. простір. В. н. дуже багато. В Україні одних топонімів кілька мільйонів. На мільйони, очевидно, треба рахувати також ергоніми й особливо хрематоніми укр. мови. Безмежна кількість заголовків худож. творів тощо. Однак у лекс. запасі окр. людини заг. назв значно більше, ніж В. н. Одні В. н. відомі всім мовцям (Київ, Дніпро, Шевченко, Чумацький шлях, «Заповіт»), інші — лише частині мовців, нерідко дуже невеликій. Через це складається хибне враження, що й у мові в цілому більше загальних, а не В. н. Річ у тому, що заг. назви є, безперечно, центр, шаром лексики, а В. н. становлять її потужну периферію з дуже різною сферою поширення. Загалом же у мові на одну заг. назву припадає до кількох сотень власних назв.

В. н. належать до універсалій мовних — вони існують в усіх мовах світу. Але в кожній мові В. н. мають і свої специф. ознаки. Специфіку українських В. н. становлять і сам їх набір, і характерні фонет. трансформації імен особових (суттєво відмінні, напр., від близькоспорід. рос. мови), і розмаїтість пестливих іменних форм (чого немає, напр., в англ. мові), і комплекти словотворчих засобів з їх продуктивністю (напр., назви нас. п. на -івці, клички тварин на -ко) тощо.


Літ.: Ономастика. К., 1966; Питання сучас. ономастики. К., 1976; Имя нарицательное и собственное. М., 1978; Словник гідронімів України. К., 1979; Ономастика. Типология. Стратиграфия. М., 1988; Міжетн. зв’язки в укр. антропонімії XVII ст. К., 1989; Питання істор. ономастики України. К., 1994; Скрипник Л. Г., Дзятківська Н. П. Власні імена людей. К., 1996.


Ю. О. Карпенко.Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.