Попередня     Головна     Наступна

ТИМКІВСЬКИЙ Ілля Федорович [15(26).VII 1773, м. Переяслав, тепер Переяслав-Хмельницький Київ. обл. — 15(27).II 1853, с. Туранівка, тепер Ямпільського р-ну Сум. обл.] — укр. мовознавець, педагог, етнограф, осв. діяч. Навч. 1785-89 у Київ, академії, 1789-95 — у Моск. ун-ті. Протягом 1796 — 1802 працював у м-ві юстиції (Петербург). Брав участь у заснуванні Харків. ун-ту, де в 1803 — 11 викладав цивільне й кримінальне право, заг. словесність, одночасно був куратором Харків. учб. округу; у 1827 — 38 — директор Новгород-Сіверської гімназії. Займався етимологізацією давніх назв. У праці «Досвідний спосіб до філософічного пізнання російської мови» (1811) Т. одним із перших учених порушив питання про старожитність мови слов’ян та її зв’язки з ін. давніми мовами, про періодизацію історії «славеноросійської» мови, вказав на різницю між церковнослов’ян. та рос. мовами, здійснив порівняння деяких «славеноросійських» слів із лексемами грец., лат., нім. та ін. мов для доказу їх спорідненості, здійснив спробу класифікації лексики залежно від походження. Варті уваги також його спроби словотв. аналізу слова. Як історика мови його вважають попередником Ф. Буслаєва, І. Срезневського та ін.


Літ.: Шугуров Н. В. Илья Федорович Тимковский, педагог прошлого времени. «Киев. старина», 1891, № 8 — 10; Максимович М. А. Воспоминание о Тимковских. «Киев. старина», 1898, № 11; Булич С. К. Очерк истории языкознания в России, т. 1. СПб., 1904; Булахов М. Г. Тимковский Илья Федорович. В кн.: Булахов М. Г. Восточнославян. языковеды. Биобиблиогр. словарь, т. 1. Минск, 1976.


В. В. Німчук.Попередня     Головна     Наступна


Опитування кафедри прикладної лінгвістики Львівської політехніки:

Анкета для вивчення суспільної думки щодо фемінних інновацій :   Опитування щодо доцільності функціонування в українському мовленні фемінативів (новітніх назв жінок за професією, родом діяльності, соціальним статусом тощо), переважно не зафіксованих у сучасних словниках. Допоможе виявити ставлення мовців до явища словотвірної фемінізації в сучасному українському мовленні та спрогнозувати подальшу долю назв у лексичній системі української мови. анкета )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.