Опитування про проект правопису на сайті Ізборник                                        


Попередня     Головна     Наступна

УКРАЇНІЗАЦІЯ — розширення сусп. функцій укр. мови, впровадження її до офіц. вжитку в держ., політ., громад. і культур.-осв. установах та організаціях у 20-х pp. на тер. УСРР та в місцях компакт. проживання українців в ін. республіках СРСР. Русифікац. політикою цар. уряду укр. мову було усунено з держ. установ, школи, всіх сфер сусп. діяльності народу, що обмежило її функціонування, створило вкрай несприятливі умови для її розвитку. В роки УНР і за Гетьманату було відновлено укр. пресу, укр. мовою здійснювалося книгодрукування, викладання у школах, засн. УАН. Більшовицька влада спершу поставилася до перспектив розвитку укр. мови досить прохолодно. І хоча в Конституції УСРР 1919 зазначалося, що трудящі республіки можуть задовольняти свої культурні потреби рідною мовою, відповідні умови для цього не створювалися. Нац. питання докладно розглядалося на XII з’їзді РКП(б) (квітень 1923). У прийнятій резолюції було записано про необхідність видання спец, законів, які б забезпечували «вживання рідної мови в усіх державних органах і в усіх установах, що обслуговують інонаціональне населення і національні меншості».

1 серпня 1923 ВУЦВК і Раднарком УСРР опубл. декрет «Про заходи забезпечення рівноправності мов і сприяння розвиткові української мови», в якому накреслювалися практ. заходи, зокрема щодо активнішого вивчення укр. мови працівниками рад. установ і ширшого використання її в їхній практ. роботі, вивчення укр. мови в загальноосв. школах і проф.-тех. навч. закладах та викладання укр. мовою у вищій школі. Стан У. в республіці розглядався на пленумі ЦК КП(б)У (квітень 1925), який визнав за необхідне перевести на укр. мову діловодство ЦК і його відділів; тоді ж при політбюро ЦК КП(б)У було утв. комісію у справі У., до неї входили політ. діячі (М. Скрипник, О. Шумський та ін.), головою обрано секретаря ЦК В. Затонського. У. в республіці здійснювалася шляхом розширення шкіл з укр. мовою навчання, збільшення видань укр. худож., публіцист. і наук. л-ри, підручників, газет та журналів, впровадження укр. мови до офіц. вжитку в роботі парт., держ. і госп. апарату, проведення укр. мовою масово-політ. і культ.-осв. роботи серед населення. Оскільки в республіці не вистачало працівників у парт., держ. і госп. органах, що добре володіють укр. мовою, для їх підготовки в містах і пром. осередках було відкрито держ. курси укр. мови, а в Харкові Центр. держ. курси українознавства, які, крім педагогічної, проводили і н.-д. роботу. На кінець 20-х pp. в Україні було понад 80 % загальноосв. шкіл з укр. мовою навчання та багато середніх спец. навч. закладів; в усіх вузах запроваджено вивчення студентами укр. мови і викладання укр. мовою навч. дисциплін, зокрема з тех. спеціальностей; на укр. мову перейшов ряд газет і журналів, що виходили російською; укр. мовою стали видавати нові журнали (не тільки художні, а й наукові — з математики, фізики, хімії, біології, сільс. г-ва, медицини, різних тех. галузей знань і т. д.); у держ. установах, організаціях, на пром. підприємствах офіц. діловодство було переведено на укр. мову. Укр. школи та органи преси відкривалися і поза межами республіки, де переважало укр. населення, — на Кубані, в Курській, Воронезькій і Саратовській областях, на Далекому Сході тощо. У свою чергу, в Україні, де компактно проживало населення ін. національностей, було організовано нац. р-ни — рос., болг., нім., євр., грец., польські, на тер. яких діяли відповідні нац. школи, нац. театри, нац. мовою велося діловодство, виходили нац. газети, було відкрито навч. заклади, що готували пед. кадри для укр. шкіл поза межами республіки (Краснодарський, Бєлгородський і Благовєщенський пед. ін-ти та укр. відділення на ряді ф-тів Ворон. ун-ту та ін.) (див. Українська мова в Європейській частині Росії), як і для нац. шкіл в Україні (нім. педтехнікум у Запоріжжі, польс. пед. ін-т у Києві, євр. відділення при Одес. і Київ. пед. ін-тах тощо). Існували нац. загальноосв. школи у місцях, де проживало відповідне населення (рос., євр., нім., польс.). У Ленінграді діяло наук. т-во укр. культури, л-ри та мови.

На поч. 20-х pp. точилася гостра дискусія навколо «теорії боротьби двох культур» — «нижчої» селянської і «вищої» міської, її підтримував тодішній секретар ЦК КП(б)У Д. Лебідь, який вважав, що для комуністів не існує нац. питання, а У. є зайвою. У цій боротьбі, на його погляд, має перемогти «вища» — російська культура. У 1927 секретар ЦК КП(б)У Л. Каганович звинуватив в «українському буржуазному націоналізмі» наркома освіти УСРР О. Шумського, який відповідав за опрацювання методол. основ У.; його було знято з посади й відкликано до Москви. На поч. 30-х pp. У. Стала помітно гальмуватися, її здобутки ліквідувалися. У 1930 закрито держ. курси укр. мови і Центр. держ. курси українознавства; 1932 — укр. школи всіх типів та газети й журнали за межами республіки; в Україні ліквідовано нац. р-ни, а згодом (1938) усі школи нац. меншин переведено на рос. мову навчання; поступово скорочувалося викладання укр. мовою в серед. спец. і вищих школах, припинено вивчення укр. мови у всіх вищих навч. закладах, крім укр. відділу філол. ф-тів ун-тів та пед. ін-тів; згорталося україномовне діловодство, укр. мова витіснялася з наук. сфери. Особливо активно відбувалася ліквідація досягнень У. з 2-ї пол. 40-х pp., зокрема у галузі нар. освіти, коли стали масово переводити (насамперед у містах) школи з укр. мовою навчання на рос. мову з необов’язковим для учнів вивченням укр. мови. І все ж, оцінюючи істор. значення процесу У., слід визнати, що попри всю непослідовність її здійснення, розпочата у 20-х pp., але не доведена до лог. завершення, вона мала досить помітний вплив на зміну сусп. ролі і функцій укр. мови, яка завдяки цьому, хоч і ненадовго, вперше в новіт. історії стала мовою держ. установ, зросла її культура й помітно розширилася сфера вживання.


М. А. Жовтобрюх.
Попередня     Головна     Наступна


Опитування сайту «Ізборник»:

Веб-опитування про проект правопису:   Українська національна комісія з питань правопису підготувала проект нової редакції Українського правопису, громадське обговорення якого триватиме до 15 вересня 2018 року. На розгляд громадськості були винесені нові правила передачі деяких власних і загальних назв, відмінювання, написання слів з великої букви, правопис іменників з числівником пів та ін. Ваші відповіді допоможуть оцінити суспільне ставлення до чинної мовної норми та запропонованих змін. Опитування )Якщо помітили помилку набору на цiй сторiнцi, видiлiть ціле слово мишкою та натисніть Ctrl+Enter.